ozdoba

JAN HUNYADY

ozdoba
Władcy Węgier
Arpad
Zoltán
Fajsz
Taksony
Gejza
Stefan I Święty
Piotr Orseolo
Samuel Aba
Andrzej I
Bela I
Salomon
Gejza I
Władysław I Święty
Koloman Uczony
Stefan II
Bela II Ślepy
Gejza II
Stefan III
Władysław II
Stefan IV
Bela III
Emeryk
Władysław III
Andrzej II
Bela IV
Stefan V
Władysław IV Kumańczyk
Andrzej III
Wacław
Bela V (Otton III Bawarski)
Karol I Robert
Ludwik I Wielki
Maria Andegaweńska
Karol II Mały
Zygmunt Luksemburski
Albrecht I
Władysław I
Władysław V Pogrobowiec
Maciej Korwin
Władysław II
Ludwik II Jagiellończyk
Jan I Zapolya
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej II
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold I
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek I
Ferdynand V
Franciszek Józef I
Karol IV Habsburg
Dynastia: Korwinów
Urodzony: w 1387 roku w Kluż-Napoka
Zmarł: 11 sierpnia 1456 roku
w Belgradzie
Rodzice: Vojk
i Elżbieta Morzsinay
1407 Jan Hunyady urodził się około 1407 roku w Kluż w obecnej Rumunii.
1431 W 1431 roku Jan Hunyady walczył we Włoszech w wojskach Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
1433 W 1433 roku, po powrocie na Węgry, Jan Hunyady został dowódcą przybocznego oddziału jazdy królewskiej. [więcej]
1436 W 1436 roku Jan Hunyady odbywał służbę wojskową w Czechach. [więcej]
1437-1439 W latach 1437-1439 roku Jan Hunyady był dowódcą obrony najważniejszych twierdz w rejonie naddunajskim. [więcej]
Grudzień 1440 Pod koniec grudnia 1440 roku doszło do pierwszej większej potyczki w wojnie domowej na Węgrzech. Wojska sprzymierzone z Władysławem Warneńczykiem, dowodzone przez Jana Hunyady'ego i Mikołaja Ujlakiego, rozbiły pod Bataszkiem oddziały obozu Elżbiety Luksemburskiej maszerujące w kierunku Budy. [więcej]
Styczeń 1441 Na początku 1441 roku Władysław III Warneńczyk mianował Mikołaja Ujlakiego i Jana Hunyadyego wojewodami Siedmiogrodu. [więcej]
Lato 1441 Latem 1441 roku Jan Hunyady razem z Mikołajem Ujlakim mianowani zostali dowódcami obrony południowej granicy i Belgradu przed Turkami. [więcej]
Wrzesień 1441 We wrześniu 1441 roku Jan Hunyady złupił zajęte przez Turków ziemie serbskie. [więcej]
1441 Na przełomie listopada i grudnia 1441 roku Jan Hunyady razem z Mikołajem Ujlakim odwiedzili Wołoszczyznę. Dostojnicy węgierscy zażądali od Włada II większego zaangażowania w obronę Transylwanii przed atakami Turków. [więcej]
18 marzec 1442 18 marca 1442 roku oddziały dowodzone przez Jana Hunyady'ego zostały pokonane przez wojska Murada II w bitwie pod Szent Imre (dzisiaj rumuńska Simeria). [więcej]
23 marzec 1442 23 marca 1442 roku wojska Murada II zostały pokonane przez oddziały dowodzone przez Jana Hunyady'ego w bitwie pod Gyulafehervar. [więcej]
6 wrzesień 1442 6 września 1442 roku oddziały dowodzone przez Jana Hunyady'ego w bitwie koło wsi Vaskapu pokonały wojska Murada II. [więcej]
Jesień 1442 Jesienią 1442 roku armia Murada II podjęła kolejną próbę zdobycia Belgradu, lecz po przekroczeniu granicy została przegnana przez oddziały Jana Hunyady'ego. [więcej]
Jesień 1442 Zwycięstwa Jana Hunyady'ego nad Turkami wzbudziły powszechny entuzjazm. Kancelaria Władysława Warneńczyka rozesłała do europejskich monarchów listy z tymi radosnymi wieściami. [więcej]
Wiosna 1443 Wiosną 1443 roku Jan Hunyady w liście do Jerzego Brankowicza napisał, że Murad II został pobity przez emira Karamanii i zakończył życie na jakiejś wyspie. [więcej]
23 czerwiec 1443 23 czerwca 1443 roku Jan Hunyady wysłał do mieszkańców Braszowa list, w którym wzywał do wyposażenia koncentrujących się w tym mieście wojsk. [więcej]
Wrzesień 1443 Pod koniec września 1443 roku Jan Hunyady został dowódcą pierwszej kampanii przeciwko Turcji. [więcej]
3 listopad 1443 3 listopada 1443 roku armia Władysława Warneńczyka dowodzona przez Jana Hunyadyego stoczyła pierwszą większą potyczkę w kampanii przeciwko Turcji. Bitwa pod Niszem zakończyła się porażką wojsk Murada II. [więcej]
1 grudzień 1443 1 grudnia 1443 roku armia podążająca przeciwko Turkom zajęła Sofię. Jan Hunyady w jednym z listów napisał, że sułtan uciekł z wojskiem w stronę morza, a armia Władysława Warneńczyka wkroczy niebawem do Adrianopola. [więcej]
24 grudzień 1443 24 grudnia 1443 roku Jan Hunyady pokonał tureckie oddziały w bitwie pod Melsticą. [więcej]
2 styczeń 1444 2 stycznia 1444 roku oddziały Władysława Warneńczyka zawróciły i zaatakowały kroczące ich śladem oddziały Murada II. Doszło do bitwy w wąwozie Kunowice pod Pirotem, w której jednostki Jana Hunyady'ego pobiły Turków. Ta potyczka zakończyła kampanię sprzymierzonych chrześcijan przeciwko Turcji, ponieważ muzułmanie zaniechali dalszego pościgu. [więcej]
Marzec 1444 Wiosną 1444 roku na Węgrzech powstały dwa stronnictwa: przeciwników i zwolenników dalszych walk z Turkami. Jan Hunyady stanął w szeregach tych drugich. [więcej]
3 lipiec 1444 3 lipca 1444 roku Jerzy Brankowicz przekazał Janowi Hunyadyemu swoje ogromne dobra węgierskie. Była to forma odszkodowania za poniesione przez węgierskiego dowódcę koszty wyprawy przeciw Turkom z poprzedniego roku, dzięki której serbski monarcha odzyskał swoje księstwo. [więcej]
4 sierpień 1444 4 sierpnia 1444 roku Władysław Warneńczyk ogłosił manifest szegedyński, w którym poparł ideę kontynuowania wojny z Turcją, zrywając w ten sposób pokojowy układ z Muradem II. Jan Hunyady otrzymał obietnicę nadania mu Bułgarii, gdzie po skończonej wojnie miał zostać władcą. [więcej]
Sierpień 1444 Po ogłoszeniu "manifestu szegedyńskiego" Jan Hunyady został głównym dowódcą kolejnej kampanii przeciwko Turcji. [więcej]
11 sierpień 1444 11 sierpnia 1444 roku Jan Hunyady przebywał w Temesvar. [więcej]
18 wrzesień 1444 18 września 1444 roku pod Orsovą Jan Hunyady uczestniczył w przeprawie wojsk przez Dunaj, będącą pierwszym etapem drugiej kampanii przeciwko Turcji. [więcej]
10 listopad 1444 10 listopada 1444 roku wojska chrześcijan uczestniczące w drugiej kampanii przeciwko Turcji zgodnie z sugestią Jana Hunyadyego zdecydowały się na stoczenie bitwy pod Warną, która zakończyła się wspaniałym zwycięstwem armii Murada II.
Listopad 1444 W listopadzie 1444 roku w czasie przejazdu przez Wołoszczyznę Jan Hunyady został aresztowany przez Włada II Diabła. [więcej]
23 listopad 1444 W liście do panów węgierskich datowanym na 23 listopada 1444 roku Jan Hunyady zapewniał, że Władysław Warneńczyk żyje. [więcej]
25 listopad 1444 25 listopada 1444 roku Jan Hunyady przebywał w Braszowie.
Czerwiec 1446 W czerwcu 1446 roku węgierski sejm powierzył regencję Janowi Hunyady'emu, nadając mu stanowisko gubernatora. [więcej]
1447 W 1447 roku sejm węgierski przyznał Janowi Hunyady'emu prawo wyłącznego administrowania majątkami królewskimi i ściągania dochodów królewskich. [więcej]
Luty - kwiecień 1448 Od 23 lutego do 5 kwietnia 1448 roku oddziały Jana Hunyady'ego przywróciły księcia Piotra III na mołdawski tron. [więcej]
17 październik 1448 17 października 1448 roku wojska dowodzone przez Jana Hunyadyego pokonane zostały przez armię Murada II w bitwie na Kosowym Polu. [więcej]
Październik 1448 Uchodzącego z bitwy na Kosowym Polu Jana Hunyadyego pojmały oddziały Jerzego Brankowicza. [więcej]
Październik 1448 W październiku 1448 roku, podczas gdy władca Wołoszczyzny Władysław II (syn Dana II) wspierał wojska Jana Hunyadyego w bitwie na Kosowym Polu, Drakula zajął wołoski tron. [więcej]
Październik 1450 W październiku 1450 roku Fryderyk Habsburg zawarł z Janem Hunyadym układ, w myśl którego ten drugi uzyskał zgodę na sprawowanie funkcji regenta do czasu osiągnięcia przez Władysława Pogrobowca osiemnastego roku życia. [więcej]
20 wrzesień 1451 20 września 1451 roku Jan Hunyady podpisał traktat pokojowy z Mehmedem II. [więcej]
1452 W 1452 roku Jan Hunyady zrzekł się regencji nad Władysławem Pogrobowcem. Rządy na Węgrzech przeszły w ręce lig magnackich z Ulrichem von Cilli na czele. [więcej]
1453 W 1453 roku Jan Hunyady spotkał się z Drakulą. Propozycja złożona pierwszemu przez tego drugiego okazała się nie do przyjęcia. [więcej]
Maj 1455 W maju 1455 roku uchwałą węgierskiego sejmu Władysław I Pogrobowiec uznany został królem. Jan Hunyady'ego mianowano zarządcą królestwa w imieniu małoletniego króla. [więcej]
Wiosna 1456 Wiosną 1456 roku Jan Hunyady przedstawił Drakulę Władysławowi Pogrobowcowi. [więcej]
1456 W 1456 roku dopiero na osobisty i dramatyczny apel Jana Hunyady'ego do narodu stawiły się liczne rzesze węgierskiego chłopstwa i mieszczaństwa. Zebrana wówczas armia liczyła rzekomo 60 tysięcy dusz. [więcej]
14 - 22 lipiec 1456 14 lipca 1456 roku Jan Hunyady stanął pod oblężonym przez Mehmeda II Belgradem. Rozpoczęła się bitwa, która trwała do 22 lipca 1456 roku i zakończyła się wspaniałym zwycięstwem Węgrów. [więcej]
11 sierpień 1456 Jan Hunyady zmarł 11 sierpnia 1456 roku w twierdzy Zemlen koło Belgradu. Przyczyną śmierci była dżuma. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Pierwsza kampania
Władysława Warneńczyka
przeciwko Turkom
1443–1444

Druga kampania
Władysława Warneńczyka
przeciwko Turkom
1444

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Żoną Jana była Elżbieta Szilágyi - węgierska szlachcianka.

  1. Władysław Hunyady (1433-1457)
  2. Maciej Korwin

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jan_Hunyady
#JanHunyady
582

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.