ozdoba

ELŻBIETA LUKSEMBURSKA

ozdoba
Władcy Węgier
Arpad
Zoltán
Fajsz
Taksony
Gejza
Stefan I Święty
Piotr Orseolo
Samuel Aba
Andrzej I
Bela I
Salomon
Gejza I
Władysław I Święty
Koloman Uczony
Stefan II
Bela II Ślepy
Gejza II
Stefan III
Władysław II
Stefan IV
Bela III
Emeryk
Władysław III
Andrzej II
Bela IV
Stefan V
Władysław IV Kumańczyk
Andrzej III
Wacław
Bela V (Otton III Bawarski)
Karol I Robert
Ludwik I Wielki
Maria Andegaweńska
Karol II Mały
Zygmunt Luksemburski
Albrecht I
Władysław I
Władysław V Pogrobowiec
Maciej Korwin
Władysław II
Ludwik II
Jan I Zapolya
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej II
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold I
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek I
Ferdynand V
Franciszek Józef I
Karol IV Habsburg
Elżbieta Luksemburska
Dynastia: Luksemburgów
Urodzona: 28 lutego 1409 roku
w Koszycach
Zmarła: 19 grudnia 1442 roku
w Győr
Rodzice: Zygmunt Luksemburski
i Barbara Cylejska
1411 Już w 1411 roku Elżbieta Luksemburska została przeznaczona na żonę księcia Austrii Albrechta Habsburga, któremu Zygmunt Luksemburski wyznaczył jako księstwo lenne Górne Węgry (obecnie Słowacja).
1 styczeń 1438 1 stycznia 1438 roku Elżbieta Luksemburska koronowana została na królową Węgier. [więcej]
Listopad 1439 Po śmierci męża (27 październik 1439 roku) Elżbieta Luksemburska przejęła władzę na Węgrzech. [więcej]
Listopad - grudzień 1439 Po objęciu władzy na Węgrzech Elżbieta Luksemburska mianowała kasztelanem Wyszehradu swego zaufanego stronnika Władysława Garaia oraz uczyniła metropolitą ostrzyhomskim i prymasem Węgier swojego stronnika Dionizego Szecsiego. [więcej]
1 styczeń 1440 1 stycznia 1440 roku rozpoczął w Budzie obrady węgierski sejm, na którym miano dokonać wyboru następcy tronu. Kandydatów było dwóch. Pierwszy to syn władcy Serbii Jerzego Brankowicza Lazar, a drugi to król Polski Władysław Warneńczyk. Wybrany pretendent miał ożenić się z Elżbietą Luksemburską. [więcej]
Styczeń 1440 W ostatnich dniach stycznia 1440 roku, podczas trwających obrad sejmowych, Elżbieta Luksemburska wyjechała z Budy. [więcej]
22 luty 1440 22 lutego 1440 roku w Komarnie położonym około 35 km na wschód od Győr Elżbieta Luksemburska urodziła syna znanego jako Władysław I Pogrobowiec. [więcej]
Marzec 1440 Po urodzeniu syna Elżbieta Luksemburska rozpoczęła działania zmierzające do zablokowania projektu koronacji Władysława Warneńczyka na króla Węgier. Jej zdaniem władcą Węgier powinien był zostać Władysław Pogrobowiec. [więcej]
8 marzec 1440 8 marca 1440 roku w katedrze na Wawelu miała miejsce krakowska elekcja Władysława Warneńczyka na węgierski tron. Po uroczystościach polski monarcha podpisał dwa dokumenty. Pierwszy potwierdzał zachowanie praw, przywilejów i zwyczajów panujących na Węgrzech i przewidywał udzielenie polskiej pomocy w wojnie przeciw Turkom. Drugi regulował postępowanie króla wobec Elżbiety Luksemburskiej. [więcej]
1 kwiecień 1440 1 kwietnia 1440 roku do Komarna przybyli węgierscy posłowie, którzy brali udział w krakowskiej elekcji Władysława Warneńczyka. Elżbieta Luksemburska na wieść o tym wydarzeniu nakazała przybyszów uwięzić. [więcej]
Kwiecień 1440 Wiedząc o krakowskiej elekcji, Elżbieta Luksemburska postanowiła przejąć znajdującą się w Wyszehradzie koronę królewską św. Stefana. [więcej]
10 maj 1440 10 maja 1440 roku Elżbieta Luksemburska wyjechała z Komarna do Białogrodu na koronację swojego syna. [więcej]
15 maj 1440 15 maja 1440 roku w Białogrodzie Elżbieta Luksemburska doprowadziła do koronacji trzymiesięcznego Władysława Pogrobowca. Uroczystość celebrował prymas Węgier. [więcej]
22 maj 1440 22 maja 1440 roku Władysław Warneńczyk wjechał uroczyście do Budy. Nie pomogły zabiegi Elżbiety Luksemburskiej mające na celu zatrzymanie pochodu polskiego monarchy. [więcej]
27 maj 1440 27 maja 1440 roku na wieść o wkroczeniu Władysława Warneńczyka do Budy Elżbieta Luksemburska opuściła Białogród i wycofała się do Gyór. [więcej]
Maj 1440 Po przeprowadzce do Gyór Elżbieta Luksemburska wysłała do Budy poselstwo do Władysława Warneńczyka z pytaniem, z jakiego powodu wtargnął zbrojnie do jej królestwa i przeszkadza Władysławowi Pogrobowcowi w sprawowaniu władzy. [więcej]
Czerwiec 1440 Na początku czerwca 1440 roku Elżbieta Luksemburska zwróciła się do Fryderyka Habsburga z prośbą o nakłonienie Władysława Warneńczyka do ustąpienia z Węgier. [więcej]
Czerwiec 1440 Na początku czerwca 1440 roku Elżbieta Luksemburska postanowiła umieścić Władysława Pogrobowca w miejscu bardziej bezpiecznym niż Gyór. Wywiozła go więc do zamku Sopron, należącego do Ulryka Cylejskiego. Tam też wywieziono koronę św. Stefana. [więcej]
10 czerwiec 1440 Około 10 czerwca 1440 roku Elżbieta Luksemburska przeniosła się do Preszburga (Bratysława). [więcej]
Czerwiec 1440 Pod koniec czerwca 1440 roku w Budzie miały miejsce obrady węgierskiego sejmu, na którym unieważniono koronację Władysława Pogrobowca, a obecna szlachta złożyła przysięgę wierności Władysławowi Warneńczykowi. [więcej]
17 lipiec 1440 17 lipca 1440 roku w katedrze w Białogrodzie (Szekesfehervar) Władysław Warneńczyk został koronowany na króla Węgier. [więcej]
Lato 1440 Niedługo po koronacji Władysława Warneńczyka Elżbieta Luksemburska i jej sojusznicy wzniecili rebelię. Rozpoczęła się wojna domowa na Węgrzech.
3 sierpień 1440 3 sierpnia 1440 roku Elżbieta Luksemburska uzyskała od Fryderyka Habsburga pożyczkę w wysokości 2500 guldenów węgierskich w złocie pod zastaw korony królewskiej Węgier. [więcej]
23 sierpień 1440 23 sierpnia 1440 roku Elżbieta Luksemburska zawarła sojusz z Fryderykiem Habsburgiem, oddając mu dzieci pod opiekę. [więcej]
Październik 1440 W październiku 1440 roku Fryderyk Habsburg zaproponował Elżbiecie Luksemburskiej i Władysławowi Warneńczykowi mediację w celu zakończenia wojny domowej na Węgrzech. Obie strony rozpoczęły negocjacje, które zakończyły się fiaskiem.
Listopad 1440 W listopadzie 1440 roku Elżbieta Luksemburska pożyczyła od Fryderyka Habsburga znaczne sumy pieniędzy na wojnę z Władysławem Warneńczykiem. Ustanowiła również księcia Austrii formalnym opiekunem jej dzieci. [więcej]
Grudzień 1440 Pod koniec grudnia 1440 roku doszło do pierwszej większej potyczki w wojnie domowej na Węgrzech. Wojska sojuszników Władysława Warneńczyka, dowodzone przez Jana Hunyady'ego i Mikołaja Ujlakiego, pokonały w bitwie pod Bataszkiem oddziały ugrupowania Elżbiety Luksemburskiej maszerujące w kierunku Budy. [więcej]
1 luty 1441 Na początku 1441 roku wojna domowa na Węgrzech trwała dalej. 1 lutego wojska Elżbiety Luksemburskiej zwyciężyły oddziały Władysława Warneńczyka w bitwie pod Samborem.
Kwiecień 1441 Konsekwencją kolejnych działań zbrojnych przedsięwziętych przez Władysława Warneńczyka była ugoda zawarta z hrabiami Cylei, którzy uznali polskiego monarchę za prawowitego króla Węgier. Tym sposobem obóz stronników Elżbiety Luksemburskiej znacznie zmalał. [więcej]
Wrzesień 1441 W połowie września 1441 roku w Preszburgu (Bratysławie) doszło do spotkania posłów Elżbiety Luksemburskiej i Władysława Warneńczyka, celem którego było wynegocjowanie pokoju w wojnie domowej na Węgrzech. Pertraktacje zakończyły się fiaskiem. [więcej]
6 październik 1441 6 października 1441 roku Elżbieta Luksemburska zażądała od Fryderyka Habsburga zwrotu dzieci i korony Węgier. [więcej]
15 październik 1441 15 października 1441 roku w ręce sojuszników Elżbiety Luksemburskiej dostał się Kieżmark. [więcej]
1442 Wojna domowa na Węgrzech czyniła ogromne spustoszenie. W kraju pojawił się głód, choroby i liczne zgony. Te ludzkie tragedie powiększały walczące ze sobą strony. Elżbieta Luksemburska i Władysław Warneńczyk bili i wpuszczali w obieg własne monety, które powiększały kryzys gospodarczy. [więcej]
Luty 1442 W początkach lutego 1442 roku Elżbieta Luksemburska udała się do Wiednia, gdzie starała się wymóc na Fryderyku Habsburgu pomoc w wojnie domowej na Węgrzech, strasząc go wojskami Władysława Warneńczyka, które rzekomo w najbliższej przyszłości miały zaatakować Wiedeń.
Czerwiec 1442 W pierwszych dniach czerwca 1442 roku w Preszburgu Elżbieta Luksemburska gościła posła papieża Eugeniusza IV kardynała Juliana Cesariniego, który przybył, aby pośredniczyć w wypracowaniu pokoju w wojnie domowej na Węgrzech. [więcej]
17 sierpień 1442 17 sierpnia 1442 roku negocjatorzy Elżbiety Luksemburskiej i Władysława Warneńczyka zawarli układ, na mocy którego ten drugi miał się zrzec węgierskiego tronu na rzecz Władysława Pogrobowca. Przyrzeczono mu również rękę księżniczki Anny, która 5 czerwca została narzeczoną księcia Saksonii Wilhelma. [więcej]
21 wrzesień 1442 21 września 1442 roku węgierski sejm odrzucił warunki porozumienia zawartego 17 sierpnia 1442 roku. W zamian obie strony zawarły rozejm, który miał trwać do 24 czerwca 1443 roku. [więcej]
4 październik 1442 4 października 1442 roku w związku trwającymi negocjacjami, których celem było wyprawowanie płaszczyzny porozumienia kończącego wojnę domową na Węgrzech Elżbieta Luksemburska przybyła do Gyór. [więcej]
14 grudzień 1442 14 grudnia 1442 roku w Gyór doszło do zawarcia ugody kończącej wojnę domową na Węgrzech. Elżbieta Luksemburska miała wówczas sposobność osobiście poznać Władysława Warneńczyka, którego obdarowała kilkoma wierzchowcami. [więcej]
19 grudzień 1442 Elżbieta Luksemburska zmarła 19 grudnia 1442 roku w Gyór. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojna domowa
na Węgrzech
1440 – 1442

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Mężowie i dzieci:

Mężem Elżbiety został 28 września 1421 roku Albrecht II Habsburg

  1. Anna (1432 - 1462), żona landgrafa Turyngii Wilhelma II Mężnego
  2. Jerzy (1435 – 1435)
  3. Elżbieta Rakuszanka (1436 - 1505), żona króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka
  4. Władysław Pogrobowiec (1440 - 1457)

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2022 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Elżbieta_Luksemburska
#ElżbietaLuksemburska
1050

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.