ozdoba

WŁADYSŁAW II

(1490-1516)

ozdoba
Władcy Węgier
Arpad
Zoltán
Fajsz
Taksony
Gejza
Stefan I Święty
Piotr Orseolo
Samuel Aba
Andrzej I
Bela I
Salomon
Gejza I
Władysław I Święty
Koloman Uczony
Stefan II
Bela II Ślepy
Gejza II
Stefan III
Władysław II
Stefan IV
Bela III
Emeryk
Władysław III
Andrzej II
Bela IV
Stefan V
Władysław IV Kumańczyk
Andrzej III
Wacław
Bela V (Otton III Bawarski)
Karol I Robert
Ludwik I Wielki
Maria Andegaweńska
Karol II Mały
Zygmunt Luksemburski
Albrecht I
Władysław I
Władysław V Pogrobowiec
Maciej Korwin
Władysław II
Ludwik II Jagiellończyk
Jan I Zapolya
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej II
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold I
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek I
Ferdynand V
Franciszek Józef I
Karol IV Habsburg
Władysław  II
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 1 marca 1456 roku
w Krakowie
Zmarł: 13 marca 1516 roku
w Budzie
Rodzice: Kazimierz Jagiellończyk
i Elżbieta Rakuszanka
1 październik 1467 1 października 1467 roku Jan Długosz objął stanowisko wychowawcy Władysława Jagiellończyka i jego rodzeństwa. [więcej]
Styczeń 1469 W styczniu 1469 roku powracającego do Krakowa ojca Władysław II Jagiellończyk przywitał pięknym publicznym przemówieniem. [więcej]
Czerwiec 1469 W czerwcu 1469 roku czeskie stronnictwo przeciwne Maciejowi Korwinowi wybrało Władysława Jagiellończyka królem Czech. [więcej]
1469-1470 W latach 1469-1470 Władysław II Jagiellończyk wraz z braćmi był częstym gościem w nowosądeckim zamku. [więcej]
Kwiecień 1470 W kwietniu 1470 roku Władysław II Jagiellończyk przywitał oficjalną przemową przybyłego do Krakowa nuncjusza papieskiego biskupa Aleksandra Forli. [więcej]
22 marzec 1471 22 marca 1471 roku zmarł Jerzy z Podiebradów. To ułatwiło Kazimierzowi Jagiellończykowi umacnianie pozycji Władysława Jagiellończyka na czeskim tronie. [więcej]
27 maj 1471 27 maja 1471 roku na sejmie w Kutnej Horze wybrano Władysława Jagiellończyka na króla Czech. [więcej]
16 lipiec 1471 16 lipca 1471 roku w Krakowie w obecności Kazimierza Jagiellończyka posłowie czescy oznajmili, że Władysław Jagiellończyk wybrany został królem Czech. Królewicz zrewanżował się posłom poruszającą przemową w języku polskim. [więcej]
25 lipiec 1471 25 lipca 1471 roku Władysław II Jagiellończyk z ojcem wyruszyli z Krakowa w kierunku granicy z Czechami. [więcej]
19 sierpień 1471 Po pożegnaniu ojca w Oświęcimiu Władysław II Jagiellończyk podążył w dalszą podróż, by 19 sierpnia 1471 roku uroczyście wjechać do Pragi. [więcej]
Sierpień 1471 W podróży do Pragi Władysław II Jagiellończyk dysponował dziesięciotysięcznym oddziałem wojsk zaciężnych. [więcej]
22 sierpień 1471 22 sierpnia 1471 roku Władysław II Jagiellończyk koronowany został na króla Czech. [więcej]
Sierpień 1471 Pod koniec sierpnia 1471 roku sprzymierzony z Maciejem Korwinem Franciszk von Haag zaatakował Racibórz, siedzibę sprzymierzonego z Władysławem Jagiellończykiem księcia Jana. [więcej]
Wrzesień 1471 W końcu września 1471 roku Władysław II Jagiellończyk wyprawił się zbrojnie na opanowaną przez księcia Henryka Podiebradzkiego Kutną Horę. [więcej]
1472 W 1472 roku w związku z trudną sytuacją w Czechach Władysław II Jagiellończyk wysyłał do ojca prośby o pomoc finansową i militarną. [więcej]
1472 Od 1472 roku rozprzestrzeniały się po Europie wieści, iż Maciej Korwin nasyła na Władysława Jagiellończyka skrytobójców. [więcej]
1473 Zimą 1473 roku Maciej Korwin na czele armii przybył do morawskiego Brna. Stąd wysłał 1000 jazdy i 500 piechoty w celu zajęcia Kutnej Hory i spustoszenia ziem czeskich. [więcej]
Grudzień 1473 Pod koniec roku 1473 roku Fryderyk Habsburg uznał Władysława II Jagiellończyka za króla Czech. [więcej]
13 marzec 1474 13 marca 1474 roku Władysław II Jagiellończyk i Kazimierz Jagiellończyk zawarli z Fryderykiem III sojusz skierowany przeciwko Maciejowi Korwinowi. [więcej]
6 maj 1474 6 maja 1474 roku Władysław II Jagiellończyk przygotowując się do wyprawy polsko-czeskiej na Śląsk powołał pospolite ruszenie w Czechach.
1 wrzesień 1474 1 września 1474 roku Władysław II Jagiellończyk wyruszył z Kutnej Hory, aby wziąć udział w wyprawie polsko-czeskiej na Śląsk, lecz zatrzymał się w okolicach Slavetina i czekał do 5 października na wynik mediacji.
24 październik 1474 24 października 1474 roku w okolicach Oławy Władysław II Jagiellończyk spotkał się z ojcem podczas wyprawy polsko-czeskiej na Śląsk. Stąd obaj monarchowie ruszyli w kierunku Wrocławia. [więcej]
26-27 październik 1474 W nocy z 26 na 27 października 1474 roku połączone armie Władysława II Jagiellończyka i jego ojca Kazimierza biorące udział w wyprawie polsko-czeskiej na Śląsk podeszły pod Wrocław.
19 listopad 1474 19 listopada 1474 roku we Wrocławiu Władysław II Jagiellończyk, Maciej Korwin i Kazimierz Jagiellończyk podpisali zawieszenie broni w konflikcie zbrojnym na Śląsku. [więcej]
8 grudzień 1474 8 grudnia 1474 roku we Wrocławiu doszło pomiędzy Władysławem II Jagiellończykiem, Kazimierzem Jagiellończykiem i Maciejem Korwinem do zawarcia zawieszenia broni na okres trzech lat w konflikcie zbrojnym na Śląsku. Śląsk, Morawy i Łużyce pozostały w rękach węgierskiego władcy. [więcej]
12 luty 1475 12 lutego 1475 roku sejm praski zdecydował, że korona Czech wróci do Władysława II Jagiellończyka. [więcej]
19 sierpień 1476 19 sierpnia 1476 roku we Frankfurcie nad Odrą Władysław II Jagiellończyk poślubił per procura Barbarę wdowę po Henryku XI Głogowskim, córkę margrabiego brandenburskiego - Albrechta Achillesa. [więcej]
Luty 1477 W lutym 1477 roku wojska Władysława II Jagiellończyka pokonały na Śląsku oddziały Macieja Korwina. [więcej]
10 sierpień 1477 10 sierpnia 1477 roku w Braunau Władysław II Jagiellończyk zawarł z książętami śląskimi rozejm mający trwać do 23 kwietnia następnego roku. [więcej]
7 grudzień 1478 7 grudnia 1478 roku w Ołomuńcu ponownie spotkał się Władysław II Jagiellończyk i Maciej Korwin. Podpisano tam pokój kończący wojnę pomiędzy monarchami. Śląsk, Morawy i Łużyce pozostały w rękach węgierskiego władcy. [więcej]
Lipiec 1479 W lipcu 1479 roku w Ołomuńcu ponownie doszło do spotkania królów. Władysław II Jagiellończyk i Maciej Korwin ratyfikowali tam pokój kończący konflikt zbrojny pomiędzy Węgrami i Czechami. Władysław II Jagiellończyk w wolnych chwilach rozegrał kilka partii szachów z żoną swojego oponenta. [więcej]
1486 W 1486 roku Władysław II Jagiellończyk został wykluczony z roli elektora czeskiego podczas elekcji Maksymiliana I. [więcej]
29 kwiecień 1489 29 kwietnia 1489 roku dyplomacja Władysława II Jagiellończyka zawarła z przedstawicielami Kazimierza Jagiellończyka porozumienie w celu obrony traktatu ołomunieckiego z lipca 1479 roku. [więcej]
Kwiecień 1490 W kwietniu 1490 roku zmarł Maciej Korwin. Niedługo potem rozpoczęła się na Węgrzech elekcja. Kandydatem do wskazanym przez zmarłego władcę był jego syn Janos Korwin . [więcej]
11 kwiecień 1490 11 kwietnia 1490 roku wiadomość o śmierci Macieja Korwina dotarła do Wrocławia. Dosyć szybko odsunięto od władzy starostę węgierskiego Heinza Dompniga, którego następnie stracono. Uwięziony został namiestnik Górnego Śląska Jan Bielik z Kornicz. [więcej]
12 kwiecień 1490 12 kwietnia 1490 roku z powodu śmierci Macieja Korwina Władysław II Jagiellończyk nakazał bić w dzwony we wszystkich kościołach praskich. [więcej]
17 kwiecień 1490 17 kwietnia 1490 roku wdowa po Macieju Korwinie Beatrycze Aragońska ogłosiła wezwanie do uprawnionych na elekcję nowego króla na pole Rakosu pod Pesztem na dzień 17 maja. [więcej]
Kwiecień 1490 W kwietniu 1490 roku powstał na Węgrzech projekt, aby Władysława II Jagiellończyka ożenić z wdową po Macieju Korwinie Beatrycze Aragońską. [więcej]
Kwiecień 1490 Beatrycze Aragońską aby wesprzeć szanse elekcji Władysława II Jagiellończyka przekazała na ten cel 12 tysięcy florenów. [więcej]
Kwiecień 1490 Zapewne w drugiej połowie kwietnia 1490 roku Jan Filipec i Istvân Zapolya zainicjowali z Władysławem II Jagiellończykiem tajne rozmowy, w efekcie których ten ostatni miał zasiąść na węgierskim tronie. [więcej]
Kwiecień 1490 W kwietniu 1490 roku Władysław II Jagiellończyk skierował do stanów morawskich wezwanie, zabraniające wchodzenia w związki z Węgrami i postronnymi władcami pretendującymi do węgierskiego tronu, ponieważ nadszedł czas, aby Morawy powróciły do korony czeskiej. [więcej]
1 maj 1490 1 maja 1490 roku zwolennik tonącego w długach Władysława II Jagiellończyka Vilem z Pernśtejna pożyczył królowi 24 tysiące złotych węgierskich, za co otrzymał w zastaw zamek Hlubokou z przyległościami. [więcej]
8 maj 1490 8 maja 1490 roku na sejmie w Pradze uchwalono zwołanie pospolitego ruszenia i zebranie podatku od mieszczan, aby wesprzeć działania Władysława II Jagiellończyka zmierzające do przejęcia węgierskiej korony. Na 15 czerwca pod Usti nad Taborem (dzisiejsze Sezimovo Usti) ustalono termin koncentracji pospolitego ruszenia. [więcej]
8 maj 1490 8 maja 1490 roku na Węgrzech zawarto tajne porozumienie. Otóż nowym kandydatem do węgierskiego tronu został Władysław Jagiellończyk. Było to wbrew planom Kazimierza Jagiellończyka, który na stolcu w Budzie widział Jana Olbrachta. [więcej]
Maj 1490 W maju 1490 roku Władysław II Jagiellończyk przyjął wysłannika swojego ojca, który przybył z zapewnieniem, że kandydatura Jana Olbrachta na króla Węgier jest najlepszą z możliwych oraz wezwał króla Czech, aby nie mieszał się w węgierskie sprawy. [więcej]
24 maj 1490 24 maja 1490 roku we Wrocławiu stany śląskie ogłosiły, że po śmierci Macieja Korwina dziedzicznym panem tej krainy będzie Władysław II Jagiellończyk i to jemu Ślązacy chcą hołdować. [więcej]
4 czerwiec 1490 4 czerwca 1490 roku na zgromadzeniu w morawskim Sumperku stany Śląska i Moraw nie zdecydowały się uznać Władysława II Jagiellończyka swoim panem. [więcej]
7 czerwiec 1490 7 czerwca 1490 roku węgierski sejm okrzyknął swoim nowym władcą Jana Olbrachta. Początek elekcji na Węgrzech okazał się więc dla Władysława II Jagiellończyka niepomyślny. [więcej]
8 czerwiec 1490 8 czerwca 1490 roku podczas obrad węgierskiego sejmu rozpoczęły się przesłuchiwania pełnomocników występujących w imieniu kandydatów do tronu. [więcej]
9 czerwiec 1490 9 czerwca 1490 roku w trakcie obrad węgierskiego sejmu przesłuchano przedstawicieli Maksymiliana I, Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka. [więcej]
10 czerwiec 1490 10 czerwca 1490 roku węgierski sejm rozpoczął opracowywanie warunków, które miały być przedłożone do zaprzysiężenia nowemu władcy, którym początkowo miał zostać Janos Korwin. [więcej]
13 czerwiec 1490 13 czerwca 1490 roku na polu Râkosu zaczęli pojawiać się oddziały zbrojne z południowych części Węgier i słowiańskiego pogranicza. Wielu z nich uchodziło za zwolenników Janosa Korwina. [więcej]
Czerwiec 1490 Kilka dni później część węgierskiej magnaterii uznała wybór z 7 czerwca 1490 roku, w myśl którego Jan Olbracht miałby zasiąść na węgierskim tronie za nieważny. Pojawiła się szansa, aby to właśnie Władysław II Jagiellończyk zasiadł na węgierskim tronie. [więcej]
17 czerwiec 1490 17 czerwca 1490 roku stronnictwo Janosa Korwina ogłosiło uzgodnione z nim kilka dni wcześniej warunki układu przejęcia władzy na Węgrzech. Tego dnia doszło również do wystąpienia zwolenników Władysława Jagiellończyka. Oracja wywołała ostry sprzeciw stronnictwa prokorwinowego, z tego powodu doszło do pierwszych potyczek zbrojnych. [więcej]
Czerwiec 1490 W drugiej połowie czerwca 1490 roku w ramach przygotowań do wojny z Janem Olbrachtem o koronę Węgier skoncentrowano pod Ústí nad Taborem pospolite ruszenie panów, szlachty i miast królewskich.
Lato 1490 Latem 1490 roku Władysław II Jagiellończyk spotkał się z Janem II Szalonym. Książę przyjechał z prośbą o pomoc w odzyskaniu Księstwa Głogowskiego. Król Czech przyjął go chłodno i nie wyraził chęci zaangażowania w plany przybysza. [więcej]
23 czerwiec 1490 23 czerwca 1490 roku Władysław II Jagiellończyk opuścił Pragę i skierował się do Ústí nad Taborem, gdzie doszło do koncentracji pospolitego ruszenia. [więcej]
25 czerwiec 1490 25 czerwca 1490 roku z Ústí nad Taborem Władysław II Jagiellończyk wysłał do Maksymiliana I pismo, w którym poinformował go o zamiarze zbrojnej wyprawy na Węgry i zwrócił się z prośbą o pozwolenie na przemarsz przez terytorium austriackie. [więcej]
28 czerwiec 1490 28 czerwca 1490 roku Władysław II Jagiellończyk wraz z armią znalazł się na terytorium austriackim. [więcej]
30 czerwiec 1490 30 czerwca 1490 roku wojsko z ugrupowania Janosa Korwina opuściło okolice Pesztu i zamek Budziński, podążając na południe, zabierając ze sobą, swojego kandydata. Skarb państwowy załadowany na statki i wysłano w kierunku Pécsu. [więcej]
Lipiec 1490 Na początku lipca 1490 roku namiestnik Macieja Korwina w Wiedniu István Zapolya udał się na Węgry. W stolicy Austrii ustanowił tymczasowy zarząd i pozostawił w nim 400 ludzi załogi pod dowództwem Läszló Upora. [więcej]
2 lipiec 1490 2 lipca 1490 roku w Peszcie doszło do układów między zwolennikami Janosa Korwina Władysława II Jagiellończyka zakończonych fiaskiem. [więcej]
3 lipiec 1490 3 lipca 1490 roku doszło do starcia sił zbrojnych Władysława II Jagiellończyka ze strażą tylną oddziałów Janosa Korwina. [więcej]
4 lipiec 1490 4 lipca 1490 roku w bitwie pod Csonthegy wojska Władysława II Jagiellończyka pokonały oddziały Janosa Korwina. Pokonany początkowo skrył się w zamku biskupa Pecs, a potem wyjechał do Sławonii. Tam zrezygnował z dalszej walki o koronę Węgier. [więcej]
11 lipiec 1490 11 lipca 1490 roku oddziały, które zwyciężyły w bitwie pod Csonthegy triumfalnie wjechały do Budy. Z powodu nieobecności Władysława II Jagiellończyka w stolicy Węgier regencję przejęła Beatrycze Aragońska. [więcej]
14 lipiec 1490 Po pokonaniu wojsk Janosa Korwina i triumfalnym wkroczeniu do Budy stronnikom Władysława II Jagiellończyka do osiągnięcia celu, którym była węgierska korona, pozostał ostatni etap - nakłonienie Beatrycze Aragońska do wyjścia za mąż za króla Czech. 14 lipca 1490 roku dostojnicy koronni na czele z kanclerzem Janem z Selmberka udali się do domu królowej z prośbą, by zechciała zgodzić się na elekcję Władysława Jagiellończyka oraz by oddała mu swą rękę. [więcej]
15 lipiec 1490 15 lipca 1490 roku wezwano stany państwa i zagranicznych posłów do kościoła św. Jerzego w Peszcie. Po mszy i przemówieniu biskupa egerskiego Nagylucseiego, zebrani na jego wniosek proklamowali Władysława Jagiellończyka królem Węgier. Wyraźnie sformułowano przy tym warunek poślubienia przez niego królowej Beatrycze Aragońskiej. [więcej]
15 lipiec 1490 Po przeprowadzeniu elekcji Władysława Jagiellończyka udzielono audiencji pożegnalnej posłom obcych monarchów. [więcej]
16 lipiec 1490 16 lipca 1490 Władysław II Jagiellończyk w pochodzie po koronę Węgier dotarł do miejscowość Angern położonej na Marchfeldzie u przeprawy przez Morawę, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy węgierskiej. To oczekiwał na wieści ze stolicy Węgier.
Lipiec 1490 W połowie lipca 1490 roku Beatrycze Aragońska wydała decyzję o konfiskacie dóbr Janosa Korwina. [więcej]
20 lipiec 1490 20 lipca 1490 roku Władysław II Jagiellończyk rozlokował swoje oddziały w pobliżu Pożonia.
25 lipiec 1490 Przed 25 lipca 1490 roku uroczysta delegacja sejmu węgierskiego wyjechała na spotkanie Władysława Jagiellończyka. [więcej]
25 lipiec 1490 25 lipca 1490 roku rada królewska Władysława Jagiellończyka zawarła wstępne porozumienie z wysłannikami Janosa Korwina. W zamian za cofnięcie wydanego przez Beatrycze Aragońską dekretu o konfiskacie dóbr oraz dotrzymanie warunków układu z 17 czerwca, reprezentanci Janosa Korwina zgodzili się na uznanie prawomocności elekcji Władysława Jagiellończyka i wydanie świętej korony i innych insygniów koronacyjnych. [więcej]
26 lipiec 1490 26 lipca 1490 roku Władysław II Jagiellończyk przybył do Trnavy. Stąd wyruszył w dalszą podróż do Budy.
30 lipiec 1490 30 lipca 1490 roku w miejscowości Śintova nad Wagiem w pobliżu Trnavy Władysław II Jagiellończyk spotkał się z węgierską delegacją. Uroczystą mowę powitalną wygłosił Jan Filipec. [więcej]
31 lipiec 1490 31 lipca 1490 roku w obozie wojskowym pod Farkashida kolo Trnavy Władysław II Jagiellończyk zaprzysiągł warunki kapitulacji wyborczej. [więcej]
1 sierpień 1490 Po zaprzysiężeniu Władysław II Jagiellończyk wyruszył w kierunku stolicy. W wyścigu po koronę Węgier pragnął uprzedzićswojego brata - Jana Olbrachta. [więcej]
2 sierpień 1490 W drodze do Budy Władysław II Jagiellończyk wysłał do Jana Olbrachta posła, dzięki któremu miał zamiar nie dopuścić do bratobójczej wojny na Węgrzech. [więcej]
9 sierpień 1490 9 sierpnia 1490 roku Władysław II Jagiellończyk wjechał uroczyście do Budy, wygrywając tym sposobem z Janem Olbrachtem wyścig po koronę Węgier. [więcej]
15 sierpień 1490 15 sierpnia 1490 roku przedstawiciele Władysława Jagiellończyka i Janosa Korwina zawarli sojusz. [więcej]
19 wrzesień 1490 19 września 1490 roku Władysław II Jagiellończyk koronowany został na króla Węgier.
Grudzień 1490 Pod koniec grudnia 1490 roku Władysław II Jagiellończyk przybył na koncentrację armii pod Budę, aby ostatecznie rozprawić się z bratem.
Styczeń 1491 W pierwszych dniach stycznia 1491 roku Władysław II Jagiellończyk na czele armii wyruszył z Budy w kierunku na Eger, aby kontynuować wojnę z Janem Olbrachtem.
18 styczeń 1491 18 stycznia 1491 roku kontynując wojnę z Janem Olbrachtem Władysław II Jagiellończyk dotarł pod Mohi (ob. Miskolc), stąd wezwał miasta północno-węgierskie do koncentracji swych sił pod dowództwem Durholca i przybycia do obozu królewskiego.
21 styczeń 1491 21 stycznia 1491 roku kontynując wojnę z Janem Olbrachtem Władysław II Jagiellończyk przybył do Kieżmarku.
9 luty 1491 9 lutego 1491 roku armia Władysława Jagiellończyka pokonały wojska Jana Olbrachta w bitwie pod Koszycami.
20 luty 1491 W lutym 1491 roku w Koszycach z inicjatywy Kazimierza Jagiellończyka doszło do pokojowych negocjacji. 20 lutego Władysław II Jagiellończyk podpisał pokój koszycki, kończący wojnę z Janem Olbrachtem na Węgrzech. [więcej]
Lipiec 1491 W lipcu 1491 roku Jan Olbracht kontynuując wojnę z Władysławem II na Węgrzech doprowadził do blokady Koszyc. Równocześnie rozpoczęto pustoszenie dóbr przeciwników politycznych.
1 styczeń 1492 1 stycznia 1492 roku armia Władysława Jagiellończyka w ramach wojny z Janem Olbrachtem stoczyła zwycięską bitwę pod Preszowem.
1497 W 1497 roku wysłannik Władysława II Jagiellończyka do wojewody wołoskiego Radu Wielkiego zabronił Sasom z Sybina pomagać Mihnei w jego staraniach przejęcia władzy w Wołoszczyźnie. [więcej]
20 maj 1515 20 maja 1515 roku w Bratysławie dyplomacja Władysława II Jagiellończyka podpisała wstępne porozumienie z przedstawicielami Zygmunta Starego i Maksymiliana I w sprawie małżeństwa i obietnicy sukcesji. [więcej]
16 lipiec 1515 16 lipca 1515 roku Władysław II Jagiellończyk przybył w okolice zamku Trautmannsdorf koło Bruck nad rzeką Leithą, gdzie spotkał się z Maksymilianem I. [więcej]
22 lipiec 1515 22 lipca 1515 roku w wiedeńskiej katedrze Świętego Stefana Władysław II Jagiellończyk uczestniczył w podwójnych zaślubinach swoich dzieci. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Maciej Korwin
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Władysława II Jagiellończyka była Barbara Hohenzollern - wdowa po Henryku XI Głogowskim, córka margrabiego brandenburskiego - Albrechta Achillesa. Małżeństwo to zostało zawarte per procura 19 lub 20 sierpnia 1476 roku we Frankfurcie nad Odrą. Do właściwego ślubu i koronacji nigdy nie doszło.

Drugą żoną Władysława II Jagiellończyka została potajemnie w dniu 4 października 1490 roku Beatrycze Aragońska - wdowa po Macieju Korwinie. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Trzecią żoną Władysława II Jagiellończyka została 6 października 1502 roku Anna de Foix-Candale - córka Gastona II de Foix - hrabiego de Candale.

  1. Anna Jagiellonka (1503-1547) - żona Ferdynanda Habsburga
  2. Ludwik II Jagiellończyk
Następca: Ludwik II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2023 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Władysław__II
#WładysławII
584

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.