ozdoba

WŁADYSŁAW II

(1490-1516)

ozdoba
Władcy Węgier
Arpad
Zoltán
Fajsz
Taksony
Gejza
Stefan I Święty
Piotr Orseolo
Samuel Aba
Andrzej I
Bela I
Salomon
Gejza I
Władysław I Święty
Koloman Uczony
Stefan II
Bela II Ślepy
Gejza II
Stefan III
Władysław II
Stefan IV
Bela III
Emeryk
Władysław III
Andrzej II
Bela IV
Stefan V
Władysław IV Kumańczyk
Andrzej III
Wacław
Bela V (Otton III Bawarski)
Karol I Robert
Ludwik I Wielki
Maria Andegaweńska
Karol II Mały
Zygmunt Luksemburski
Albrecht I
Władysław I
Władysław V Pogrobowiec
Maciej Korwin
Władysław II
Ludwik II Jagiellończyk
Jan I Zapolya
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej II
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold I
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek I
Ferdynand V
Franciszek Józef I
Karol IV Habsburg
Władysław  II
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 1 marca 1456 roku
w Krakowie
Zmarł: 13 marca 1516 roku
w Budzie
Rodzice: Kazimierz Jagiellończyk
i Elżbieta Rakuszanka
1 październik 1467 1 października 1467 roku Jan Długosz objął stanowisko wychowawcy Władysława Jagiellończyka i jego rodzeństwa. [więcej]
Styczeń 1469 W styczniu 1469 roku powracającego do Krakowa ojca Władysław II Jagiellończyk przywitał pięknym publicznym przemówieniem. [więcej]
Czerwiec 1469 W czerwcu 1469 roku czeskie stronnictwo przeciwne Maciejowi Korwinowi wybrało Władysława Jagiellończyka królem Czech. [więcej]
1469-1470 W latach 1469-1470 Władysław II Jagiellończyk wraz z braćmi był częstym gościem w nowosądeckim zamku. [więcej]
Kwiecień 1470 W kwietniu 1470 roku Władysław II Jagiellończyk przywitał oficjalną przemową przybyłego do Krakowa nuncjusza papieskiego biskupa Aleksandra Forli. [więcej]
22 marzec 1471 22 marca 1471 roku zmarł Jerzy z Podiebradów. To ułatwiło Kazimierzowi Jagiellończykowi umacnianie pozycji Władysława Jagiellończyka na czeskim tronie. [więcej]
27 maj 1471 27 maja 1471 roku na sejmie w Kutnej Horze wybrano Władysława Jagiellończyka na króla Czech. [więcej]
16 lipiec 1471 16 lipca 1471 roku w Krakowie w obecności Kazimierza Jagiellończyka posłowie czescy oznajmili, że Władysław Jagiellończyk wybrany został królem Czech. Królewicz zrewanżował się posłom poruszającą przemową w języku polskim. [więcej]
25 lipiec 1471 25 lipca 1471 roku Władysław II Jagiellończyk z ojcem wyruszyli z Krakowa w kierunku granicy z Czechami. [więcej]
19 sierpień 1471 Po pożegnaniu ojca w Oświęcimiu Władysław II Jagiellończyk podążył w dalszą podróż, by 19 sierpnia 1471 roku uroczyście wjechać do Pragi. [więcej]
Sierpień 1471 W podróży do Pragi Władysław II Jagiellończyk dysponował dziesięciotysięcznym oddziałem wojsk zaciężnych. [więcej]
22 sierpień 1471 22 sierpnia 1471 roku Władysław II Jagiellończyk koronowany został na króla Czech. [więcej]
Sierpień 1471 Pod koniec sierpnia 1471 roku sprzymierzony z Maciejem Korwinem Franciszk von Haag zaatakował Racibórz, siedzibę sprzymierzonego z Władysławem Jagiellończykiem księcia Jana. [więcej]
Wrzesień 1471 W końcu września 1471 roku Władysław II Jagiellończyk wyprawił się zbrojnie na opanowaną przez księcia Henryka Podiebradzkiego Kutną Horę. [więcej]
1472 W 1472 roku w związku z trudną sytuacją w Czechach Władysław II Jagiellończyk wysyłał do ojca prośby o pomoc finansową i militarną. [więcej]
1472 Od 1472 roku rozprzestrzeniały się po Europie wieści, iż Maciej Korwin nasyła na Władysława Jagiellończyka skrytobójców. [więcej]
1473 Zimą 1473 roku Maciej Korwin na czele armii przybył do morawskiego Brna. Stąd wysłał 1000 jazdy i 500 piechoty w celu zajęcia Kutnej Hory i spustoszenia ziem czeskich. [więcej]
Grudzień 1473 Pod koniec roku 1473 roku Fryderyk Habsburg uznał Władysława II Jagiellończyka za króla Czech. [więcej]
13 marzec 1474 13 marca 1474 roku Władysław II Jagiellończyk i Kazimierz Jagiellończyk zawarli z Fryderykiem III sojusz skierowany przeciwko Maciejowi Korwinowi. [więcej]
6 maj 1474 6 maja 1474 roku Władysław II Jagiellończyk przygotowując się do wyprawy polsko-czeskiej na Śląsk powołał pospolite ruszenie w Czechach.
1 wrzesień 1474 1 września 1474 roku Władysław II Jagiellończyk wyruszył z Kutnej Hory, aby wziąć udział w wyprawie polsko-czeskiej na Śląsk, lecz zatrzymał się w okolicach Slavetina i czekał do 5 października na wynik mediacji.
24 październik 1474 24 października 1474 roku w okolicach Oławy Władysław II Jagiellończyk spotkał się z ojcem podczas wyprawy polsko-czeskiej na Śląsk. Stąd obaj monarchowie ruszyli w kierunku Wrocławia. [więcej]
26-27 październik 1474 W nocy z 26 na 27 października 1474 roku połączone armie Władysława II Jagiellończyka i jego ojca Kazimierza biorące udział w wyprawie polsko-czeskiej na Śląsk podeszły pod Wrocław. [więcej]
Październik 1474 Podczas wspólnej wyprawy Władysława II Jagiellończyka i Kazimierza Jagiellończyka na Wrocław miało dojść do podpisania układu, na mocy którego król Czech miał się wyrzec praw korony czeskiej do Oświęcimia, Wołka, Siewierza, Zatoru, Barwałdu i Żywca. [więcej]
19 listopad 1474 19 listopada 1474 roku we Wrocławiu Władysław II Jagiellończyk, Maciej Korwin i Kazimierz Jagiellończyk podpisali zawieszenie broni w konflikcie zbrojnym na Śląsku. [więcej]
8 grudzień 1474 8 grudnia 1474 roku we Wrocławiu doszło pomiędzy Władysławem II Jagiellończykiem, Kazimierzem Jagiellończykiem i Maciejem Korwinem do zawarcia zawieszenia broni na okres trzech lat w konflikcie zbrojnym na Śląsku. Śląsk, Morawy i Łużyce pozostały w rękach węgierskiego władcy. [więcej]
12 luty 1475 12 lutego 1475 roku sejm praski zdecydował, że korona Czech wróci do Władysława II Jagiellończyka. [więcej]
19 sierpień 1476 19 sierpnia 1476 roku we Frankfurcie nad Odrą Władysław II Jagiellończyk poślubił per procura Barbarę wdowę po Henryku XI Głogowskim, córkę margrabiego brandenburskiego - Albrechta Achillesa. [więcej]
Luty 1477 W lutym 1477 roku wojska Władysława II Jagiellończyka pokonały na Śląsku oddziały Macieja Korwina. [więcej]
10 sierpień 1477 10 sierpnia 1477 roku w Braunau Władysław II Jagiellończyk zawarł z książętami śląskimi rozejm mający trwać do 23 kwietnia następnego roku. [więcej]
7 grudzień 1478 7 grudnia 1478 roku w Ołomuńcu ponownie spotkał się Władysław II Jagiellończyk i Maciej Korwin. Podpisano tam pokój kończący wojnę pomiędzy monarchami. Śląsk, Morawy i Łużyce pozostały w rękach węgierskiego władcy. [więcej]
Lipiec 1479 W lipcu 1479 roku w Ołomuńcu ponownie doszło do spotkania królów. Władysław II Jagiellończyk i Maciej Korwin ratyfikowali tam pokój kończący konflikt zbrojny pomiędzy Węgrami i Czechami. Władysław II Jagiellończyk w wolnych chwilach rozegrał kilka partii szachów z żoną swojego oponenta. [więcej]
1486 W 1486 roku Władysław II Jagiellończyk został wykluczony z roli elektora czeskiego podczas elekcji Maksymiliana I. [więcej]
29 kwiecień 1489 29 kwietnia 1489 roku dyplomacja Władysława II Jagiellończyka zawarła z przedstawicielami Kazimierza Jagiellończyka porozumienie w celu obrony traktatu ołomunieckiego z lipca 1479 roku. [więcej]
1490 W 1490 roku Władysław II Jagiellończyk mianował Kazimierza II Cieszyńskiego starostą generalnym na Śląsku.
Kwiecień 1490 W kwietniu 1490 roku zmarł Maciej Korwin. Niedługo potem rozpoczęła się na Węgrzech elekcja. Kandydatem do wskazanym przez zmarłego władcę był jego syn Janos Korwin . [więcej]
11 kwiecień 1490 11 kwietnia 1490 roku wiadomość o śmierci Macieja Korwina dotarła do Wrocławia. Dosyć szybko odsunięto od władzy starostę węgierskiego Heinza Dompniga, którego następnie stracono. Uwięziony został namiestnik Górnego Śląska Jan Bielik z Kornicz. [więcej]
12 kwiecień 1490 12 kwietnia 1490 roku z powodu śmierci Macieja Korwina Władysław II Jagiellończyk nakazał bić w dzwony we wszystkich kościołach praskich. [więcej]
17 kwiecień 1490 17 kwietnia 1490 roku wdowa po Macieju Korwinie Beatrycze Aragońska ogłosiła wezwanie do uprawnionych na elekcję nowego króla na pole Rakosu pod Pesztem na dzień 17 maja. [więcej]
Kwiecień 1490 W kwietniu 1490 roku powstał na Węgrzech projekt, aby Władysława II Jagiellończyka ożenić z wdową po Macieju Korwinie Beatrycze Aragońską. [więcej]
Kwiecień 1490 Beatrycze Aragońska, aby wesprzeć szanse elekcji Władysława II Jagiellończyka, przekazała na ten cel 12 tysięcy florenów. [więcej]
Kwiecień 1490 Zapewne w drugiej połowie kwietnia 1490 roku Jan Filipec i Istvân Zapolya zainicjowali z Władysławem II Jagiellończykiem tajne rozmowy, w efekcie których ten ostatni miał zasiąść na węgierskim tronie. [więcej]
Kwiecień 1490 W kwietniu 1490 roku Władysław II Jagiellończyk skierował do stanów morawskich wezwanie, zabraniające wchodzenia w związki z Węgrami i postronnymi władcami pretendującymi do węgierskiego tronu, ponieważ nadszedł czas, aby Morawy powróciły do korony czeskiej. [więcej]
1 maj 1490 1 maja 1490 roku zwolennik tonącego w długach Władysława II Jagiellończyka Vilem z Pernśtejna pożyczył królowi 24 tysiące złotych węgierskich, za co otrzymał w zastaw zamek Hlubokou z przyległościami. [więcej]
8 maj 1490 8 maja 1490 roku na sejmie w Pradze uchwalono zwołanie pospolitego ruszenia i zebranie podatku od mieszczan, aby wesprzeć działania Władysława II Jagiellończyka zmierzające do przejęcia węgierskiej korony. Na 15 czerwca pod Usti nad Taborem (dzisiejsze Sezimovo Usti) ustalono termin koncentracji pospolitego ruszenia. [więcej]
8 maj 1490 8 maja 1490 roku na Węgrzech zawarto tajne porozumienie. Otóż nowym kandydatem do węgierskiego tronu został Władysław Jagiellończyk. Było to wbrew planom Kazimierza Jagiellończyka, który na stolcu w Budzie widział Jana Olbrachta. [więcej]
Maj 1490 W maju 1490 roku Władysław II Jagiellończyk przyjął wysłannika swojego ojca, który przybył z zapewnieniem, że kandydatura Jana Olbrachta na króla Węgier jest najlepszą z możliwych oraz wezwał króla Czech, aby nie mieszał się w węgierskie sprawy. [więcej]
24 maj 1490 24 maja 1490 roku we Wrocławiu stany śląskie ogłosiły, że po śmierci Macieja Korwina dziedzicznym panem tej krainy będzie Władysław II Jagiellończyk i to jemu Ślązacy chcą hołdować. [więcej]
4 czerwiec 1490 4 czerwca 1490 roku na zgromadzeniu w morawskim Sumperku stany Śląska i Moraw nie zdecydowały się uznać Władysława II Jagiellończyka swoim panem. [więcej]
7 czerwiec 1490 7 czerwca 1490 roku węgierski sejm okrzyknął swoim nowym władcą Jana Olbrachta. Początek elekcji na Węgrzech okazał się więc dla Władysława II Jagiellończyka niepomyślny. [więcej]
8 czerwiec 1490 8 czerwca 1490 roku podczas obrad węgierskiego sejmu rozpoczęły się przesłuchania pełnomocników występujących w imieniu kandydatów do tronu. [więcej]
9 czerwiec 1490 9 czerwca 1490 roku w trakcie obrad węgierskiego sejmu przesłuchano przedstawicieli Maksymiliana I, Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka. [więcej]
10 czerwiec 1490 10 czerwca 1490 roku węgierski sejm rozpoczął opracowywanie warunków, jakie miały być przedłożone do zaprzysiężenia nowemu władcy, którym początkowo miał zostać Janos Korwin. [więcej]
13 czerwiec 1490 13 czerwca 1490 roku na polu w Râkos zaczęły pojawiać się oddziały zbrojne z południowych części Węgier i słowiańskiego pogranicza. Wiele z nich uchodziło za zwolenników Janosa Korwina. [więcej]
Czerwiec 1490 Kilka dni później część węgierskiej magnaterii uznała za nieważny wybór z 7 czerwca 1490 roku, w myśl którego Jan Olbracht miałby zasiąść na węgierskim tronie. Pojawiła się szansa, aby to właśnie Władysław II Jagiellończyk zasiadł na węgierskim tronie. [więcej]
17 czerwiec 1490 17 czerwca 1490 roku stronnictwo Janosa Korwina ogłosiło uzgodnione z nim kilka dni wcześniej warunki układu przejęcia władzy na Węgrzech. Tego dnia doszło również do wystąpienia zwolenników Władysława Jagiellończyka. Oracja wywołała ostry sprzeciw stronnictwa prokorwinowego; z tego powodu doszło do pierwszych potyczek zbrojnych. [więcej]
Czerwiec 1490 W drugiej połowie czerwca 1490 roku w ramach przygotowań do wojny z Janem Olbrachtem o koronę Węgier skoncentrowano pod Ústí nad Taborem pospolite ruszenie panów, szlachty i miast królewskich.
Lato 1490 Latem 1490 roku Władysław II Jagiellończyk spotkał się z Janem II Szalonym. Książę przyjechał z prośbą o pomoc w odzyskaniu Księstwa Głogowskiego. Król Czech przyjął go chłodno i nie wyraził chęci zaangażowania w plany przybysza. [więcej]
23 czerwiec 1490 23 czerwca 1490 roku Władysław II Jagiellończyk opuścił Pragę i skierował się do Ústí nad Taborem, gdzie doszło do koncentracji pospolitego ruszenia. [więcej]
25 czerwiec 1490 25 czerwca 1490 roku z Ústí nad Taborem Władysław II Jagiellończyk wysłał do Maksymiliana I pismo, w którym poinformował go o zamiarze zbrojnej wyprawy na Węgry i zwrócił się z prośbą o pozwolenie na przemarsz przez terytorium austriackie. [więcej]
28 czerwiec 1490 28 czerwca 1490 roku Władysław II Jagiellończyk wraz z armią znalazł się na terytorium austriackim. [więcej]
30 czerwiec 1490 30 czerwca 1490 roku wojsko z ugrupowania Janosa Korwina zabrało ze sobą swojego kandydata, opuściło okolice Pesztu i zamek budziński, podążając na południe. Skarb państwowy załadowano na statki i wysłano w kierunku Pécsu. [więcej]
Lipiec 1490 Na początku lipca 1490 roku namiestnik Macieja Korwina w Wiedniu István Zapolya udał się na Węgry. W stolicy Austrii ustanowił tymczasowy zarząd i pozostawił w nim 400 ludzi załogi pod dowództwem Läszló Upora. [więcej]
2 lipiec 1490 2 lipca 1490 roku w Peszcie doszło do zakończonych fiaskiem układów między zwolennikami Janosa Korwina i Władysława II Jagiellończyka. [więcej]
3 lipiec 1490 3 lipca 1490 roku doszło do starcia sił zbrojnych Władysława II Jagiellończyka ze strażą tylną oddziałów Janosa Korwina. [więcej]
4 lipiec 1490 4 lipca 1490 roku w bitwie pod Csonthegy wojska Władysława II Jagiellończyka pokonały oddziały Janosa Korwina. Pokonany początkowo skrył się w zamku biskupa Pecs, a potem wyjechał do Sławonii. Tam zrezygnował z dalszej walki o koronę Węgier. [więcej]
11 lipiec 1490 11 lipca 1490 roku oddziały, które zwyciężyły w bitwie pod Csonthegy, triumfalnie wjechały do Budy. Z powodu nieobecności Władysława II Jagiellończyka w stolicy Węgier regencję przejęła Beatrycze Aragońska. [więcej]
14 lipiec 1490 Po pokonaniu wojsk Janosa Korwina i triumfalnym wkroczeniu do Budy stronnikom Władysława II Jagiellończyka do osiągnięcia celu, którym była węgierska korona, pozostał ostatni etap - nakłonienie Beatrycze Aragońskiej do wyjścia za mąż za króla Czech. 14 lipca 1490 roku dostojnicy koronni na czele z kanclerzem Janem z Selmberka udali się do domu królowej z prośbą, by zechciała zgodzić się na elekcję Władysława Jagiellończyka oraz by oddała mu swą rękę. [więcej]
15 lipiec 1490 15 lipca 1490 roku wezwano stany państwa i zagranicznych posłów do kościoła św. Jerzego w Peszcie. Po mszy i przemówieniu biskupa egerskiego Nagylucseiego zebrani na jego wniosek proklamowali Władysława Jagiellończyka królem Węgier. Wyraźnie sformułowano przy tym warunek poślubienia przez niego królowej Beatrycze Aragońskiej. [więcej]
15 lipiec 1490 Po przeprowadzeniu elekcji Władysława Jagiellończyka udzielono audiencji pożegnalnej posłom obcych monarchów. [więcej]
16 lipiec 1490 16 lipca 1490 Władysław II Jagiellończyk w pochodzie po koronę Węgier dotarł do miejscowość Angern położonej na Marchfeldzie u przeprawy przez Morawę, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy węgierskiej. To oczekiwał na wieści ze stolicy Węgier.
Lipiec 1490 W połowie lipca 1490 roku Beatrycze Aragońska wydała decyzję o konfiskacie dóbr Janosa Korwina. [więcej]
20 lipiec 1490 20 lipca 1490 roku Władysław II Jagiellończyk rozlokował swoje oddziały w pobliżu Pożonia.
25 lipiec 1490 Przed 25 lipca 1490 roku uroczysta delegacja sejmu węgierskiego wyjechała Władysławowi Jagiellończykowi na spotkanie. [więcej]
25 lipiec 1490 25 lipca 1490 roku rada królewska Władysława Jagiellończyka zawarła wstępne porozumienie z wysłannikami Janosa Korwina. W zamian za cofnięcie wydanego przez Beatrycze Aragońską dekretu o konfiskacie dóbr oraz dotrzymanie warunków układu z 17 czerwca reprezentanci Janosa Korwina zgodzili się na uznanie prawomocności elekcji Władysława Jagiellończyka i wydanie świętej korony oraz innych insygniów koronacyjnych. [więcej]
26 lipiec 1490 26 lipca 1490 roku Władysław II Jagiellończyk przybył do Trnavy. Stąd wyruszył w dalszą podróż do Budy.
30 lipiec 1490 30 lipca 1490 roku w miejscowości Śintova nad Wagiem w pobliżu Trnavy Władysław II Jagiellończyk spotkał się z węgierską delegacją. Uroczystą mowę powitalną wygłosił Jan Filipec. [więcej]
31 lipiec 1490 31 lipca 1490 roku w obozie wojskowym pod Farkashida kolo Trnavy Władysław II Jagiellończyk zaprzysiągł warunki kapitulacji wyborczej. [więcej]
1 sierpień 1490 Po zaprzysiężeniu Władysław II Jagiellończyk wyruszył w kierunku stolicy. W wyścigu po koronę Węgier pragnął uprzedzić swojego brata - Jana Olbrachta. [więcej]
2 sierpień 1490 W drodze do Budy Władysław II Jagiellończyk wysłał do Jana Olbrachta posła, dzięki któremu miał zamiar nie dopuścić do bratobójczej wojny na Węgrzech. [więcej]
9 sierpień 1490 9 sierpnia 1490 roku Władysław II Jagiellończyk wjechał uroczyście do Budy, wygrywając tym sposobem z Janem Olbrachtem wyścig po koronę Węgier. [więcej]
11 sierpień 1490 Po niepowodzeniach mediacyjnych podjętych do tej pory Władysław II Jagiellończyk zdecydował spotkać się z Janem Olbrachtem osobiście. Do szczytu doszło w polskim obozie, lecz zgoda pomiędzy braćmi nie zapanowała. W konsekwencji wojna o węgierski tron miała być kontynuowana. [więcej]
12 sierpień 1490 12 sierpnia 1490 roku kancelaria Władysława II Jagiellończyka rozesłała listy, w których potępiono żądzę władzy Jana Olbrachta i wezwano kraj do walki z najeźdźcą. Ogłoszono również termin koronacji Władysława II Jagiellończyka, który ustalono na 14 września 1490 roku. [więcej]
13 sierpień 1490 Po nieudanych mediacjach z Władysławem II Jan I Olbracht wycofał się na odległość około 50 kilometrów na wschód od Pesztu. Król Czech wysłał w ślad za bratem posłów Jana Filipca i Istvana Batorego, aby podjęli kolejną próbę pokojowego zakończenia braterskiej wojny o węgierską koronę. Negocjacje zakończyły się zawarciem rozejmu, podczas którego ojciec zwaśnionych braci miał przedsięwziąć starania załagodzenia konfliktu.
14 sierpień 1490 14 sierpnia 1490 roku Władysław II Jagiellończyk po raz pierwszy spotkał się z wdową po Macieju Korwinie Beatrycze Aragońską, która liczyła, że przybysz zwróci się do niej z wyrazami miłości i hołdu, a jeżeli nie, to przynajmniej z zapewnieniem dotrzymania złożonych przez panów obietnic matrymonialnych. Władysław II Jagiellończyk odniósł się jednak do niej z chłodnym dystansem. [więcej]
15 sierpień 1490 15 sierpnia 1490 roku przedstawiciele Władysława Jagiellończyka i Janosa Korwina zawarli sojusz. [więcej]
28 sierpień 1490 28 sierpnia 1490 roku rada królewska Władysława Jagiellończyka wystawiła Janosowi Korwinowi glejt upoważniający do wzięcia udziału w koronacji. [więcej]
29 sierpień 1490 29 sierpnia 1490 roku delegacja stanów przywiozła z Wyszehradu na zamek budziński koronę św. Stefana przeznaczoną dla Władysława Jagiellończyka. Umieszczono ją w głównym ołtarzu kościoła zamkowego i na pewien czas wystawiono na widok publiczny. [więcej]
1 wrzesień 1490 1 września 1490 roku w mieszkaniu podskarbiego Orbana Nagylucseiego odbyła się narada poświęcona sytuacji finansowej państwa. [więcej]
1 wrzesień 1490 Po 1 września 1490 roku Władysław II Jagiellończyk otrzymał od Jana Olbrachta list wypowiadający rozejm w braterskiej wojnie o koronę na Węgrzech. Pretekstem był fakt, że rozesłano już zaproszenia na koronację do Białogrodu przed - jak to było przedtem uzgodnione - rozstrzygnięciem sporu przez Kazimierza Jagiellończyka.
Wrzesień 1490 Na początku września 1490 roku delegacja Władysława Jagiellończyka spotkała się z Maksymilianem I, który swe działania skupiał na odzyskaniu austriackich terytoriów zajętych przez Macieja Korwina. Posłowie oświadczyli królowi Niemiec, że Władysław II Jagiellończyk otrzymał węgierski tron zgodnie z prawem, natomiast Maksymilian I nie otrzymał na sejmie elekcyjnym żadnego poparcia. Austriak odpowiedział, że z królestwa Węgier nigdy nie zrezygnuje. [więcej]
16 wrzesień 1490 Przed 16 września 1490 roku do Władysława Jagiellończyka dotarł poseł węgierski z wieścią, że Kazimierz Jagiellończyk cały czas jest orędownikiem Jana Olbrachta w braterskim sporze o koronę Węgier. [więcej]
19 wrzesień 1490 19 września 1490 roku Władysław II Jagiellończyk koronowany został na króla Węgier. Uroczystość celebrował biskup zagrzebski Osvât Tuz. [więcej]
Wrzesień 1490 W kilku następnych dniach po koronacji Władysław II Jagiellończyk i rada królestwa Węgier rozdzielali wakujące godności i urzędy. [więcej]
19 wrzesień 1490 19 września 1490 roku Władysław II Jagiellończyk wysłał do Kazimierza Jagiellończyka Jana Filipca z misją nakłonienia ojca do wycofania z Węgier Jana Olbrachta i nieeskalowania tym sposobem braterskiej wojny o węgierską koronę. [więcej]
21 wrzesień 1490 W drugiej połowie września 1490 roku Maksymilian I ruszył zbrojnie w kierunku granicy z Węgrami. Już 21 września podporządkował mu się pograniczny Sopron. Miasto uznało habsburskie prawa do korony Węgier. [więcej]
25 wrzesień 1490 25 września 1490 roku Władysław II Jagiellończyk zwrócił się do mieszkańców Sopronu, wzywając do stawienia oporu Maksymilianowi I i zapowiadając w miarę szybką odsiecz. [więcej]
Październik 1490 Zagrożone agresją ze strony Maksymiliana I i Jana Olbrachta Węgry potrzebowały zastrzyku pieniędzy na opłacenie wojska. W związku z tym Władysław II Jagiellończyk i rada królewska powrócili do kwestii małżeństwa króla z wdową po Macieju Korwinie Beatrycze Aragońską. [więcej]
4 październik 1490 4 października 1490 roku w bardzo osobliwych okolicznościach Władysław II Jagiellończyk pojął za żonę wdowę po Macieju Korwinie Beatrycze Aragońską. [więcej]
4 październik 1490 4 października 1490 roku Maksymilian I na czele zbrojnych oddziałów przekroczył granicę z Węgrami, rozpoczynając kampanię o węgierską koronę. [więcej]
19 październik 1490 19 października 1490 roku w trakcie wyprawy po węgierską koronę Maksymilian I stanął pod murami Szombathely. Tu zawarł z mieszkańcami umowę, w myśl której oni zobowiązali się poddać, gdyby po upływie 14 dni nie otrzymali odsieczy.
Październik 1490 Atakowany z dwóch stron przez niespełnionych kandydatów do węgierskiego tronu, aby skutecznie przeciwstawić się im, Władysław II Jagiellończyk potrzebował pieniędzy swojej żony. W październiku 1490 roku odwiedził ją w Ostrzyhomiu, gdzie z jednej strony przekonywał o konieczności odłożenia współżycia małżeńskiego do momentu zakończenia walki, a z drugiej o potrzebie udzielenia mu finansowego wsparcia. [więcej]
24 październik 1490 24 października 1490 roku węgierski sejm pod naciskiem Władysława Jagiellończyka i rady królestwa nałożył nadzwyczajny podatek w wysokości 1/2 florena z przeznaczeniem na cele obrony kraju przed agresją Jana Olbrachta i Maksymiliana I Habsburga. [więcej]
27 październik 1490 27 października 1490 roku podczas kampanii po węgierską koronę biskup weszpremski Jänos Vitez poddał się Maksymilianowi I.
Listopad 1490 Na początku listopada 1490 roku delegacja Władysława Jagiellończyka udała się do austriackiego obozu, aby podjąć rokowania zmierzające do pokojowego zakończenia habsburskiej agresji. Pomimo tego że ustępstwa Węgrów były znaczne, Maksymilian I odrzucił je.
Listopad 1490 W listopadzie 1490 roku Władysław II Jagiellończyk wysłał do Wenecji posłów z prośbą o wsparcie finansowe konieczne do walki na dwóch frontach. Odpowiedź Signorii była odmowna. [więcej]
17 listopad 1490 17 listopada 1490 roku wojska Maksymiliana I Habsburga rozpoczęły oblężenie Białogrodu.
27 listopad 1490 27 listopada 1490 roku wieść o pozorowanym małżeństwie Władysława Jagiellończyka dotarła do Ludovica Il Moro. Groziło to zatrzymaniem możliwości uzyskania finansowego wsparcia na wojnę z odrzuconymi kandydatami do węgierskiego tronu. [więcej]
Grudzień 1490 W grudniu 1490 roku, gdy wiadomo już było, że habsburska kampania po węgierką koronę zostaje wstrzymana, Maksymilian I zdecydował się zawrzeć z przedstawicielami Władysława Jagiellończyka rozejm, który miał potrwać do 22 kwietnia 1491 roku.
Grudzień 1490 W połowie grudnia 1490 roku kolejni wysłannicy Władysława Jagiellończyka udali się do Wenecji z błaganiami o wsparcie finansowe nieodzowne do obrony węgierskiego tronu przed zakusami Jana Olbrachta i Maksymiliana I. Ponownie otrzymali odpowiedź odmowną. [więcej]
Grudzień 1490 Pod koniec grudnia 1490 roku Władysław II Jagiellończyk przybył na koncentrację armii pod Budę, aby ostatecznie rozprawić się z bratem.
Styczeń 1491 W pierwszych dniach stycznia 1491 roku Władysław II Jagiellończyk na czele armii wyruszył z Budy w kierunku na Eger, aby kontynuować wojnę z Janem Olbrachtem.
Styczeń 1491 W styczniu 1491 roku uchwalono na Węgrzech dodatkowy podatek na wojny z Maksymilianem I i Janem Olbrachtem. [więcej]
18 styczeń 1491 18 stycznia 1491 roku kontynując wojnę z Janem Olbrachtem Władysław II Jagiellończyk dotarł pod Mohi (ob. Miskolc), stąd wezwał miasta północno-węgierskie do koncentracji swych sił pod dowództwem Durholca i przybycia do obozu królewskiego.
21 styczeń 1491 21 stycznia 1491 roku kontynując wojnę z Janem Olbrachtem Władysław II Jagiellończyk przybył do Kieżmarku.
9 luty 1491 9 lutego 1491 roku armia Władysława Jagiellończyka pokonały wojska Jana Olbrachta w bitwie pod Koszycami. [więcej]
Luty 1491 W lutym 1491 roku Władysław Jagiellończyk wysłał do Chorwacji i Sławonii 6 tys. konnych i taką samą liczbę pieszych z zadaniem poskromienia chorwackich zwolenników Habsburgów i zabezpieczenia południowej granicy od Turków. [więcej]
19 luty 1491 W lutym 1491 roku w Koszycach w trakcie rozmów toczonych przez negocjatorów doszło do spotkania zwaśnionych braci Władysława Jagiellończyka i Jana Olbrachta. Synowie Kazimierza Jagiellończyka wypomnieli sobie wzajemne krzywdy, a następnie pojednali się. [więcej]
20 luty 1491 W lutym 1491 roku w Koszycach z inicjatywy Kazimierza Jagiellończyka doszło do pokojowych negocjacji. 20 lutego Władysław II Jagiellończyk podpisał pokój koszycki, kończący wojnę z Janem Olbrachtem na Węgrzech. [więcej]
Luty 1491 W lutym 1491 roku w Koszycach Władysław II Jagiellończyk nagrodził wszystkich tych, którzy pozostali jego wiernymi stronnikami. [więcej]
22 luty 1491 22 lutego 1491 roku w Koszycach Władysław II Jagiellończyk wezwał do broni szlachtę komitatów sąsiadujących z Białogrodem, aby odbić z rąk Maksymiliana I miasto koronacyjne. [więcej]
26 luty 1491 26 lutego 1491 roku Władysław II Jagiellończyk wysłał na Śląsk Jana Sokołowskiego w celu przekazania śląskich posiadłości w ręce Jana Olbrachta. [więcej]
Wiosna 1491 Wiosną 1491 roku Władysław II Jagiellończyk, odczuwający brak gotówki niezbędnej do walki z Maksymilianem I i Janem Olbrachtem, udał się do Ostrzyhomia. Tam rzekomo doszło do cielesnego zbliżenia małżonków. [więcej]
Wiosna 1491 Wiosną 1491 roku dyplomaci toczyli tajne negocjacje z dworem mediolańskim o rękę Bianki Marii dla Władysława II Jagiellończyka. Sforzowie proponowali 200 tysięcy dukatów posagu. [więcej]
4 kwiecień 1491 4 kwietnia 1491 roku starosta generalny Śląska Kazimierz II Cieszyński w imieniu Władysława II Jagiellończyka przekazał Księstwo Głogowskie w ręce Jana Karnkowskiego ( namiestnika Jana Olbrachta). [więcej]
Kwiecień 1491 W połowie kwietnia 1491 roku mieszkańcy Koszyc zawiadomili Władysława Jagiellończyka, że Jan Olbracht nie ma zamiaru opuścić Węgier i szykuje się do dalszej walki.
22 kwiecień 1491 22 kwietnia 1491 roku Maksymilian I zawarł z Iwanem III traktat sojuszniczy skierowany przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi i jego synom. [więcej]
30 kwiecień 1491 30 kwietnia 1491 roku Władysław II Jagiellończyk udzielił pełnomocnictwo posłom, którzy udali się do Norymbergi na sejm Rzeszy w celu uświadomienia elektorów, że Władysław II Jagiellończyk prawa do tronu Węgier posiada i w tej sytuacji roszczenia Maksymiliana I są nieuzasadnione. [więcej]
Kwiecień / maj 1491 Na przełomie kwietnia i maja 1491 roku nastąpiła koncentracja głównych sił węgierskich. Władysław II Jagiellończyk, rada królewska i dowódcy radzili, czy główne uderzenie skierować na Białogród czy wprost na Wiedeń. [więcej]
2 maj 1491 2 maja 1491 roku w Wenecji przebywali posłowie Władysława II Jagiellończyka. Wysłannicy starali się uzyskać pomoc przeciw Habsburgom. [więcej]
Maj 1491 W pierwszej połowie maja 1491 roku Władysław II Jagiellończyk gościł posła Kazimierza Jagiellończyka, który przybył z prośbą, aby na wypadek zbliżającej się śmierci zadbał o następstwo węgierskiego tronu dla Jana Olbrachta. [więcej]
Maj 1491 Na początku maja 1491 roku pod Białogrodem pojawił się 10-tysięczny korpus obserwacyjny, który rozpoczął blokadę miasta. [więcej]
20 maj 1491 20 maja 1491 roku na sejmie w Norymberdze pojawili się przedstawiciele Kazimierza Jagiellończyka. Przedłożyli tam Maksymilianowi I i zgromadzonym prośbę o uznanie prawomocności wyboru Władysława Jagiellończyka na króla Węgier oraz o powstrzymanie się od działań zbrojnych przeciw niemu. [więcej]
7 czerwiec 1491 7 czerwca 1491 roku pod murami Białogrodu stanął Istvan Batory i rozpoczęło się oblężenie koronnego miasta.
24 czerwiec 1491 24 czerwca 1491 roku pod Białogród zawitał Władysław II Jagiellończyk, aby osobiście obserwować postępy w oblężeniu koronnego miasta.
Lipiec 1491 Sukces pod Białogrodem spowodował, że na stronę Władysława Jagiellończyka zaczęli przechodzić ci możni węgierscy, którzy wcześniej opowiedzieli się po stronie Maksymiliana I. [więcej]
Lipiec 1491 W lipcu 1491 roku Jan Olbracht kontynuując wojnę z Władysławem II na Węgrzech doprowadził do blokady Koszyc. Równocześnie rozpoczęto pustoszenie dóbr przeciwników politycznych.
13 lipiec 1491 Władysław II Jagiellończyk, dowiedziawszy się o wznowieniu przez Jana Olbrachta działań zbrojnych na Słowacji, 13 lipca 1491 roku wysłał do brata posłów: najwyższego sędziego czeskiego Putę Śvihovskiego i prepozyta białogrodzkiego Domonkosa Kalmancsehi. [więcej]
Sierpień 1491 W sierpniu 1491 roku rozpoczęły się w Pożoniu między przedstawicielami Władysława Jagiellończyka i Habsburgów negocjacje, mające za celu zakończenie na pokojowej drodze konfliktu o sukcesję węgierską. [więcej]
15 sierpień 1491 Około 15 sierpnia 1491 roku wysłannicy Władysława Jagiellończyka Puta Śvihovski i Domonkos Kalmancsehi dotarli do obozu Jana Olbrachta. Rozmowy nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów. Posłowie udali się w kierunku Krakowa. [więcej]
Sierpień 1491 W sierpniu 1491 roku papież Innocenty VIII wydał dwa dokumenty. Pierwszy oskarżał Władysława Jagiellończyka o złamanie przysięgi wierności suwerenowi, czyli cesarzowi. Drugi - z podobnym oskarżeniem pod adresem Węgrów, którzy rzekomo nie dochowali wierności Maksymilianowi I Habsburgowi. [więcej]
Sierpień 1491 Pod koniec lata 1491 roku, po militarnych sukcesach wojsk Władysława II Jagiellończyka, Maksymilian I stał się bardziej skłonny do negocjacji, rezygnacji z węgierskiej korony i podpisania pokojowego porozumienia. [więcej]
7 listopad 1491 7 listopada 1491 roku w Pożoniu zredagowany został traktat kończący konflikt o sukcesję węgierską między Władysławem II Jagiellończykiem i Maksymilianem I. [więcej]
24 listopad 1491 Zakończenie negocjacji z Habsburgami zwieńczono traktatatem pożońskim. Uwolnione dzięki temu węgierskie siły zbrojne mogły przystąpić do wojny z Janem Olbrachtem. 24 listopada 1491 roku Władysław II Jagiellończyk doniósł mieszkańcom Koszyc, że skierowane na odsiecz miastu oddziały przeprawiają się pod jego okiem przez Dunaj pod Pesztem.
30 listopad 1491 30 listopada 1491 roku Władysław II Jagiellończyk rozesłał do stanów listy z zaproszeniem do przybycia 2 lutego 1492 roku na sejm, na którym miało dojść do potwierdzenia przyjętych w Pożoniu zobowiązań. [więcej]
6 grudzień 1491 6 grudnia 1491 roku w Budzie Władysław II Jagiellończyk ratyfikował traktat pożoński. [więcej]
1 styczeń 1492 1 stycznia 1492 roku armia Władysława Jagiellończyka w ramach wojny z Janem Olbrachtem stoczyła zwycięską bitwę pod Preszowem.
18 styczeń 1492 18 stycznia 1492 roku Władysław II Jagiellończyk zatwierdził ten układ kończący braterskie wojny o węgierską sukcesję. [więcej]
2 luty 1492 2 lutego 1492 roku Władysław II Jagiellończyk otworzył posiedzenie węgierskiego sejmu. Na początku w obecności posłów habsburskich monarcha przedstawił zebranym okoliczności, które doprowadziły do zawarcia pokoju pożońskiego i wyjaśnił konieczność jego zaakceptowania przez stany. Zgromadzona tłumnie szlachta z wyraźną niechęcią przyjęła wystąpienie królewskie. [więcej]
7 marzec 1492 7 marca 1492 roku w obecności pełnomocników habsburskich 70 najwyższych świeckich dostojników Węgier podpisało akt potwierdzenia traktatu pożońskiego, w którym występuje szczegółowe zobowiązanie dotyczące tylko jednego punktu: uznania sukcesji habsburskiej na Węgrzech. [więcej]
16 marzec 1492 16 marca 1492 roku w obecności pełnomocników habsburskich akt potwierdzenia traktatu pożońskiego poświadczył kasztelan Budy Balazs Râskai. Potem sukcesywnie potwierdzali to kolejni możnowładcy królestwa. [więcej]
Sierpień 1492 W sierpniu 1492 roku Władysław II Jagiellończyk wysłał posłów do Piotrkowa Trybunalskiego na sejm elekcyjny, aby wysunąć swoją kandydaturę do polskiego tronu. Miał ponownie okazję stanąć do rywalizacji z Janem Olbrachtem. [więcej]
5 grudzień 1492 5 grudnia 1492 roku w Budzie Władysław II Jagiellończyk podpisał z posłami Jana Olbrachta traktat regulujący wzajemne stosunki między państwami. [więcej]
Marzec 1493 W marcu 1493 roku Władysław II Jagiellończyk zaczął upominać się o zwrot Księstwa Głogowskiego, które zgodnie z traktatem koszyckim po koronacji Jana Olbrachta powinno było powrócić do Królestwa Węgier. Ten ostatni pozostał głuchy na wezwanie brata. [więcej]
1493 W 1493 roku Kazimierz II Cieszyński z polecenia Władysława Jagiellończyka przez sześć tygodni oblegał zamek w Bolkowie, który ostatecznie udało się zdobyć po kolejnym szturmie. Władysław II Jagiellończyk przekazał twierdzę pod zastaw Fabianowi von Tschirna.
Jesień 1493 Jesienią 1493 roku Władysław II Jagiellończyk dowiedział się o nowym projekcie Maksymiliana I. Habsburg forsował koncepcję, w myśl której Władysław Jagiellończyk miałby poślubić jego córkę Małgorzatę i objąć gubernatorstwo Rzeszy oraz krajów austriackich, a Maksymilian I - gubernatorstwo Węgier i ich obronę. [więcej]
Luty 1494 W lutym 1494 roku Władysław II Jagiellończyk wysłał do Jana Olbrachta posła z informacją o konieczności spotkania. Na miejsce zjazdu ustalono Lewoczę na Spiszu. [więcej]
17 kwiecień 1494 Około 17 kwietnia 1494 roku do Lewoczy na Spiszu dotarli Jan Olbracht, Zygmunt Jagiellończyk i Fryderyk Jagiellończyk. Władysław II Jagiellończyk radośnie powitał braci. [więcej]
Kwiecień 1494 Podczas kwietniowych obrad w Lewoczy na Spiszu zgormadzeni podjęli temat wspólnej obrony przed Turkami. [więcej]
Kwiecień 1494 W 1494 roku w trakcie kwietniowych obrad w Lewoczy na Spiszu uczestnicy debatowali o sytuacji w Mołdawii. Jan Olbracht wysunął propozycję wspólnej interwencji, mającej na celu usunięcie z tronu mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego, a na jego miejsce posadzenia Zygmunta Jagiellończyka. Przedstawiciele Władysława Jagiellończyka nie wyrazili na to zgody. [więcej]
Kwiecień 1494 W 1494 roku w trakcie kwietniowych obrad w Lewoczy na Spiszu pojawił się forsowany przez Jana Olbrachta projekt, aby Zakon Krzyżaków przenieść na Podole, a gubernatorem Prus Wschodnich uczynić Zygmunta Jagiellończyka. Władysław II Jagiellończyk zaaprobował ten pomysł, a margrabia brandenburski Fryderyk Hohenzollern zgodził się zarekomendować sprawę na sejmie Rzeszy. [więcej]
4 maj 1494 4 maja 1494 roku z Lewoczy Władysław II Jagiellończyk na prośbę margrabiego brandenburskiego Fryderyka Hohenzollerna napisał do Norymbergi list, w którym przedstawił swoje stanowisko dotyczące przywileju, jaki to miasto otrzymało 10 lipca 1493 roku od Fryderyka III Habsburga. [więcej]
5 maj 1494 5 maja 1494 roku w Lewoczy Władysław II Jagiellończyk i Jan Olbracht zawarli przymierze skierowane przeciwko buntującym się poddanym i zobowiązali się nawet do osobistej pomocy. [więcej]
7 maj 1494 7 maja 1494 roku zjazd w Lewoczy zakończył się. Jan Olbracht pożegnał Władysława Jagiellończyka słowami ...nigdy nie chybi mu w żadnej usłudze i że bronić będzie ze wszystkich sił jego Majestatu.... [więcej]
Jesień 1494 Jesienią 1494 roku Władysławowi II Jagiellończykowi udało się złamać potęgę skorego do buntu księcia Syrmii Wawrzyńca Ujlakiego. [więcej]
27 luty 1496 Od 27 lutego 1496 Władysław II Jagiellończyk przebywał w Pradze.
Wiosna 1496 Wiosną 1496 roku w Pradze Władysław II Jagiellończyk przyjął posła Jana Olbrachta, który przybył z prośbą o wsparcie na mołdawską wyprawę. Król Czech i Węgier obiecał bratu wsparcie w postaci 8000 zbrojnych Węgrów i 4000 Czechów. [więcej]
1497 W 1497 roku wysłannik Władysława II Jagiellończyka do wojewody wołoskiego Radu Wielkiego zabronił Sasom z Sybina pomagać Mihnei w jego staraniach przejęcia władzy w Wołoszczyźnie. [więcej]
Sierpień 1497 W sierpniu 1497 roku Władysław II Jagiellończyk zażądał od Jana Olbrachta opuszczenia Mołdawii i zgodnie z życzeniem swych możnowładców wysłał na pomoc mołdawskiemu hospodarowi Stefanowi III wojewodę siedmiogrodzkiego Bertalana Dragffy’ego z dwunastoma tysiącami żołnierzy.
Listopad 1497 Zapewne w listopadzie 1497 roku Jan I Olbracht przybył do Lwowa. Stąd wysłał do Władysława Jagiellończyka poselstwo w skład, którego weszli arcybiskup lwowski Boryszewski i marszałek nadworny Rafał Leszczyński. [więcej]
1 lipiec 1498 1 lipca 1498 roku w Krakowie pojawili się posłowie Władysława Jagiellończyka. Oświadczyli oni Janowi Olbrachtowi, że Węgrzy nie są zainteresowani interwencją zbrojną w Mołdawii. [więcej]
1 sierpień 1498 1 sierpnia 1498 roku Władysław II Jagiellończyk ratyfikował nowe porozumienie pokojowe z Janem Olbrachtem. [więcej]
Październik 1498 W październiku 1498 roku na dworze Władysława Jagiellończyka w Budzie pojawił się Zygmunt Jagiellończyk, który przybył z nadzieją pozyskania jakiś terytoriów. [więcej]
20 listopad 1498 20 listopada 1498 roku Władysław II Jagiellończyk odebrał Głogów zwolniony przez Jana Olbrachta. [więcej]
8 grudzień 1498 8 grudnia 1498 roku Władysław II Jagiellończyk wysyłał do Jana Olbrachta posłów biskupa waradyńskiego Dominika i bana Bośni Baltazara Bathianę z propozycją nowego traktatu pokojowego. [więcej]
15 maj 1499 15 maja 1499 roku w Budzie Władysław II Jagiellończyk ratyfikował akt nowego traktatu polsko-węgierskiego. [więcej]
27 listopad 1499 27 listopada 1499 roku w Budzie Władysław II Jagiellończyk wydał list do Głogowian, w którym poinformował ich o nadaniu Głogowa Zygmuntowi. [więcej]
Grudzień 1499 W grudniu 1499 roku w Bratysławie Władysław II Jagiellończyk spotkał się z Fryderykiem Jagiellończykiem. Rozmowy braci toczyły się wokół konieczności przedsięwzięcia wspólnych działań skierowanych przeciw Turkom i Tatarom. [więcej]
17 styczeń 1500 17 stycznia 1500 roku w Budzie Władysław Jagiellończyk i Zygmunt Jagiellończyk potwierdzili złożenie przez Głogowian hołdu temu drugiemu. [więcej]
Wiosna 1500 Wiosną 1500 roku Wenecja, zaatakowana przez armię Bajazyda II, wznieciła niepokój na europejskich dworach. Papież Aleksander VI rozpoczął tworzenie ligi antytureckiej. Władysław II Jagiellończyk otrzymał od biskupa Rzymu potężną ofertę finansową za przystąpienie do syndykatu. [więcej]
1500 W 1500 roku do Władysława Jagiellończyka zwrócił się jego brat Fryderyk z prośbą o poparcie w jego staraniach o uzyskanie nominacji na biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej. [więcej]
Lipiec 1500 Prawdopodobnie w lipcu 1500 roku Władysław II Jagiellończyk otrzymał od żony Ludwika XII Anny Bretońskiej dwa portrety jej kuzynek: Anny i Germany. Po dłuższym namyśle wybrał starszą Annę. [więcej]
14 lipiec 1500 14 lipca 1500 roku w Budzie Władysław II Jagiellończyk własnoręcznie podpisał z Francją Ludwika XII traktat sojuszniczy skierowany przeciwko Turcji i Habsburgom. Do przymierza dołączyła potem Polska i Litwa. Na dokumencie tym swój podpis złożył również Zygmunt Jagiellończyk. [więcej]
23 listopad 1500 23 listopada 1500 roku Władysław II Jagiellończyk wysłał do Jana Olbrachta list, w którym zakomunikował, że zgadza się na rozejm Polski z Turcją na rok albo dwa. [więcej]
1 styczeń 1501 1 stycznia 1501 roku Władysław II Jagiellończyk wystawił dokument, w którym zobowiązał się spłacić braci von Nostitz, którzy byli wierzycielami pożyczki zaciągniętej przez Macieja Korwina pod zastaw Sycowa. Niezadłużone miasto Syców król Węgier i Czech planował oddać swojemu bratu Zygmuntowi. [więcej]
Styczeń 1501 W styczniu 1501 roku pojawił się w Moskwie poseł Władysława Jagiellończyka Maciej Czeżelitski, który starał się przekonać Iwana III do pokoju, lecz ten drugi hardo pozostawał przy swoim postanowieniu kontynuowania wojny. [więcej]
Luty 1501 W pierwszych dniach lutego 1501 roku Władysław II Jagiellończyk przyjął posła swojego brata Aleksandra, który przybył z prośbą o pomoc o wsparcie w wojnie Litwy z Moskwą. [więcej]
Wiosna 1501 Wiosną 1501 roku Władysław II Jagiellończyk czynił starania zmierzające do przekazania Opawy swojemu bratu Zygmuntowi. W tym celu panu Opawy Janowi Korwinowi zaproponował banat Kroacji i Sławonii. [więcej]
12 maj 1501 12 maja 1501 roku sejm węgierski formalnie wypowiedział wojnę Turcji, sprzymierzając się tym sposobem z Wenecją i Rzymem. [więcej]
13 maj 1501 13 maja 1501 roku Węgry przystąpiły do związku Wenecji i papieża przeciw Maksymilianowi I. [więcej]
Lipiec 1501 17 czerwca 1501 roku zmarł brat Władysława Jagiellończyka Jan Olbracht. W lipcu król Czech i Węgier listownie polecał wybór Zygmunta na króla Polski. [więcej]
Sierpień 1501 Zapewne w sierpniu 1501 roku Władysław II Jagiellończyk otrzymał od swojego brata Fryderyka list, z zapytaniem czy chciałby wziąć udział we wrześniowej elekcji w Piotrkowie. Władysław II Jagiellończyk po namyśle zgodził się. [więcej]
Sierpień 1501 W docierającej latem 1501 roku do Władysława Jagiellończyka korespondencji prymas i namiestnik Fryderyk przestrzegał, że oczekuje od kandydatów respektowania przepisów prawa odnoszących się do elekcji. [więcej]
14 wrzesień 1501 14 września 1501 roku w Piotrkowie rozpoczął się sejm elekcyjny, w którym wystąpili dwaj kandydaci. Jednym z nich był Władysław Jagiellończyk, a drugim jego brat Aleksander. [więcej]
3 październik 1501 3 października 1501 roku sejm elekcyjny Piotrkowie wybrał brata Władysława Jagiellończyka Aleksandra królem Polski. [więcej]
Listopad 1501 Po koronacji Aleksandra na króla Polski Władysław II Jagiellończyk wysłał do Krakowa poselstwo, które między innymi upomniało się o prawa węgierskiego króla i Zygmunta do Litwy. [więcej]
19 styczeń 1502 19 stycznia 1502 roku Władysław II Jagiellończyk wydał wyrok, w myśl którego Hinek Birka z Nasola (Nassidel), krewki pan zamku Wigstein, zobowiązany został do złożenia hołdu księciu opawskiemu Zygmuntowi. [więcej]
23 marzec 1502 23 marca 1502 roku na zamku w Blois Władysław II Jagiellończyk zawarł ślub per procura z Anną - kuzynką żony Ludwika XII.
Kwiecień 1502 W połowie kwietnia 1502 roku w Ołomuńcu Władysław II Jagiellończyk spotkał się z wysłannikami Aleksandra Jagiellończyka, wśród których znaleźli się arcybiskup lwowski Andrzej Róża Borzyszowski i wojewoda sandomierski Jan Feliks Tarnowski. Posłowie przeprosili króla, że nie został wybrany królem Polski. Jednocześnie wyjaśnili, że Litwa jest niepodzielna i udziału w niej nie mogą przekazać. Władca Czech i Węgier z powodu swojego niezadowolenia nie oszczędził im wyrzutów. [więcej]
Lipiec 1502 W lipcu 1502 roku Władysław II Jagiellończyk otrzymał od brata Aleksandra prośbę o pomoc w mediacjach z Iwanem III. [więcej]
1502 W 1502 roku w Budzie poseł Aleksandra Andrzej Kościelecki oznajmił Władysławowi Jagiellończykowi i radzie królewskiej, że Mołdawianie bezkarnie napadają na ziemie ruskie za cichym przyzwoleniem Węgrów. [więcej]
9 lipiec 1502 9 lipca 1502 roku z Budy Władysław II Jagiellończyk wysłał do braci Aleksandra i Fryderyka posła Zygmunta Zanthay z zaproszeniem na swoje wesele z Anną de Candalle i poleceniem zapośredniczenia pokoju w wojnie Litwy z Moskwą. [więcej]
29 wrzesień 1502 29 września 1502 roku w Białogrodzie żona Władysława II Jagiellończyka Anna została koronowana na królową Węgier.
6 październik 1502 6 października 1502 roku Władysław II Jagiellończyk poślubił Annę - kuzynkę żony Ludwika XII.
1502 W 1502 roku Władysław II Jagiellończyk nadał Zygmuntowi Jagiellończykowi przywilej polowań w lasach łużyckich pod Zgorzelcem. [więcej]
19 listopad 1502 19 listopada 1502 roku w Budzie Władysław II Jagiellończyk wydał swojemu bratu Zygmuntowi przywilej otwarcia mennicy, dzięki któremu mógł on bić półgroszki według stopy polskiej. [więcej]
Listopad 1502 W listopadzie 1502 roku Władysław II Jagiellończyk przyjął wysłannika Aleksandra Jagiellończyka starostę bydgoskiego Andrzeja Kościeleckiego, który przyjechał, aby załagodzić napięte stosunki polsko-węgierskie. [więcej]
Kwiecień 1503 W kwietniu 1503 roku do Władysława Jagiellończyka dotarł poseł Wrocławia Grzegorz Momberg, który przybył upomnieć się o wyznaczenie sędziów w sporze z kapitułą. Oprócz tego wysłannik prosił o uregulowanie i ułatwienie handlu Wrocławia z Pesztem. [więcej]
Wiosna 1503 Wiosną 1503 roku poseł Władysław II Jagiellończyk przyjął wysłannika Aleksandra Jagiellończyka arcybiskupa lwowskiego Andrzeja Różę Borzyszowskiego, który pojawił się, aby ostudzić napięte stosunki polsko-węgierskie. [więcej]
2 listopad 1503 2 listopada 1503 roku w Czerniowcach wysłannicy Władysława Jagiellończyka spotkali się z posłem Aleksandra Jagiellończyka w sprawie Pokucia zajętego w październiku 1502 roku przez mołdawskiego hospodara Stefana III. [więcej]
Grudzień 1503 Zapewne w grudniu 1503 roku Władysław II Jagiellończyk przyjął wysłannika Aleksandra Jagiellończyka Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, który przybył z prośbą o radę i pomoc w sprawie mołdawskich żądań posła Stefana Łukasza. [więcej]
Styczeń 1504 W styczniu 1504 roku Władysław II Jagiellończyk wyznaczył kanclerza Albrechta Kolowratha rozjemcą i głównym komisarzem na zbliżający się sejm śląski we Wrocławiu. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku na sejmie w Piotrkowie pojawiło się poselstwo Władysława Jagiellończyka z żądaniem, aby wdowie po Konradzie Mazowieckim i jej dzieciom Aleksander Jagiellończyk nie odebrał odziedziczonych terytoriów. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku na piotrkowskim sejmie odczytano odpowiedź na żądania Władysława Jagiellończyka i jego brata Zygmunta oddania temu ostatniemu ziem pruskich lub Wielkiego Księstwa Litewskiego w zarząd. [więcej]
1504 Na sejmie peszteńskim w 1504 roku stronnicy Jana I Zapolyi zażądali od Władysława II Jagiellończyka zaręczyn córki króla Anny z Janem Zapolyą. [więcej]
18 luty 1504 W lutym 1504 roku Władysław II Jagiellończyk zatwierdził ugodę Kolowratha, porozumienie kończące spór książąt i mieszczan śląskich z hierarchią kościelną, wypracowane na sejmie we Wrocławiu przy współudziale Zygmunta Jagiellończyka. [więcej]
Marzec 1504 W marcu 1504 roku Władysław II Jagiellończyk wydał regulujący sprawy mennicze na Śląsku wyrok, który zezwalał książętom na bicie pieniądza według stopy wrocławskiej, ustalonej przez Macieja Korwina, lecz tylko wówczas, gdy jest otwarta mennica wrocławska. [więcej]
19 kwiecień 1504 19 kwietnia 1504 roku Władysław II Jagiellończyk rozstrzygnął spór dotyczący zajmowania miejsc na sejmach, sądach i innych oficjalnych zebraniach na Śląsku. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem król ustalił, że pierwsi po biskupie zasiadać mają książęta śląscy, potem baronowie czescy wszystkich rodów. [więcej]
17 maj 1504 17 maja 1504 roku Władysław II Jagiellończyk mianował swojego brata Zygmunta namiestnikiem Dolnych Łużyc. [więcej]
5 czerwiec 1504 5 czerwca 1504 roku Władysław II Jagiellończyk nadał Zygmuntowi Jagiellończykowi przywilej bicia monety według stopy czeskiej, czyli czeskich denarów i groszy. [więcej]
Czerwiec 1504 W czerwcu 1504 roku w Czechach powołano pospolite ruszenie dla obrony Władysława II Jagiellończyka przed zbuntowanymi stronnikami Jana I Zapolyi. [więcej]
Lato 1504 Latem 1504 roku, po śmierci mołdawskiego hospodara Stefana III, Władysław II Jagiellończyk otrzymał od swojego brata Aleksandra list, w którym ten ostatni twierdził, że już dłużej z odebraniem Mołdawii zwlekać nie może. [więcej]
Wrzesień 1504 We wrześniu 1504 roku Władysław II Jagiellończyk odwołał Kazimierza II Cieszyńskiego ze stanowiska starosty generalnego na Śląsku. Urząd ten przekazał Zygmuntowi Jagiellończykowi. [więcej]
Jesień 1504 Jesienią 1504 roku Władysław II Jagiellończyk przyjął posła swojego brata Aleksandra Jakuba Buczackiego, który przybył ze skargą na Węgrów cały czas przeszkadzających mu w odebraniu Pokucia zagarniętego przez mołdawskiego hospodara Stefana III w 1502 roku. [więcej]
11 listopad 1504 11 listopada 1504 roku rozpoczął się we Wrocławiu sejm śląski. Władysław II Jagiellończyk ponownie oddelegował tam kanclerza Albrechta Kolowratha. [więcej]
Listopad 1504 W listopadzie 1504 roku Władysław II Jagiellończyk mianował swojego brata Zygmunta namiestnikiem Górnych Łużyc. [więcej]
19 grudzień 1504 19 grudnia 1504 roku Władysław II Jagiellończyk wystawił wielki akt, którym wyznaczał drogi handlowe z Polski przez Śląsk do Miśni i Saksonii i z powrotem. [więcej]
2 luty 1505 2 lutego 1505 roku Władysław II Jagiellończyk wystawił dyplom, na mocy którego przelał swoje prawo do dziedzicznej części Litwy na swojego brata Zygmunta. [więcej]
Kwiecień 1505 W kwietniu 1505 roku na wrocławskim sejmie śląskim poruszono sprawę zlikwidowania band rozbójniczych w hrabstwie kłodzkim. [więcej]
26 maj 1505 Po regulacji pieniądza na Dolnym Śląsku 26 maja 1505 roku Władysław II Jagiellończyk wydał swojemu bratu Zygmuntowi przywilej bicia nowo ustalonej monety. [więcej]
20 lipiec 1505 20 lipca 1505 roku Władysław II Jagiellończyk wydał akt erekcyjny uniwersytetu we Wrocławiu, lecz z powodu protestów przedstawicieli Uniwersytetu Krakowskiego inicjatywa nie została zrealizowana. [więcej]
30 lipiec 1505 30 lipca 1505 roku Władysław II Jagiellończyk zatwierdził obowiązującą na Śląsku reformę pieniądza, którą uchwalono 19 kwietnia 1505 roku na sejmie we Wrocławiu. [więcej]
10-11 sierpień 1505 10 i 11 sierpnia 1505 roku w Trenczynie Zygmuntowi Jagiellończykowi udało się wynegocjować porozumienie między Władysławem II Jagiellończykiem i Janem I Zapolyą. [więcej]
13 wrzesień 1505 13 września 1505 roku Maksymilian I wypowiedział wojnę Władysławowi Jagiellończykowi. [więcej]
Październik 1505 W początkach października 1505 roku Władysław II Jagiellończyk wydał nakaz walki z bandytyzmem, zakazując przechowywania rajtarów i rabusiów na Śląsku i na Morawach. [więcej]
12 październik 1505 12 października 1505 roku na sejmie na polu Rakos zapadła głośna uchwała, na mocy której zobowiązano się, że Węgrzy nigdy więcej nie obiorą królem żadnego cudzoziemca, a władcą ich mógł zostać tylko urodzony Węgier, wybrany na polu Rakos. [więcej]
Zima 1505 / 1506 Zimą przełomu lat 1505 / 1506 roku Władysław II Jagiellończyk złożył na ręce polskiego posła prośbę Wrocławia o wstrzymanie wprowadzonego prawa składu dla kupców ze Śląska. Polski wysłannik Kościelecki miał tę petycję złożyć na sejmie w Lublinie. [więcej]
Styczeń 1506 W styczniu 1506 roku na sejmie śląskim w Prudniku uchwalono zaciąg 200 zbrojnych, którzy mieli za zadanie jeździć po drogach i chwytać grasujących tam złoczyńców. Dzięki temu niebawem kolejni bandyci zaczęli tracić głowy w publicznych egzekucjach. [więcej]
27 marzec 1506 20 marca 1506 roku w Budzie Władysław II Jagiellończyk zawarł z Maksymilianem I układ matrymonialny, w myśl którego córka tego pierwszego Anna miała wyjść za Ferdynanda Habsburga, wnuka tego drugiego, a oczekiwany syn Władysława miał pojąć za żonę wnuczkę Maksymiliana I Marię, córkę Filipa I Pięknego. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku Maksymilian I zbrojnie zajął kilka miast węgierskich. [więcej]
2 lipiec 1506 2 lipca 1506 roku urodził się syn Władysława II Jagiellończyka Ludwik. [więcej]
19 lipiec 1506 19 lipca 1506 roku Władysław II Jagiellończyk zawarł pokojowe porozumienie z Maksymilianem I. [więcej]
Lipiec 1506 W lipcu 1506 roku Władysław II Jagiellończyk wspomógł swojego brata Zygmunta kwotą 6000 zł potrzebną na wydatki związane z elekcją na Litwie i w Polsce. [więcej]
28 sierpień 1506 28 sierpnia 1506 roku Władysław II Jagiellończyk wysłał do Polski posła Oswalda hr. Karlachky’ego, który zawiózł listy do senatorów. [więcej]
Wrzesień 1506 We wrześniu 1506 roku Władysław II Jagiellończyk wysłuchał polskiego posła, który przybył do Budy z żądaniem, aby król Węgier jak najszybciej przywołał hospodara mołdawskiego Bogdana do porządku i nakazał mu zwrot zajętych ziem. [więcej]
7 marzec 1507 Na 7 marca 1507 roku Władysław II Jagiellończyk zwołał do Wrocławia sejm śląski, na którym po rezygnacji Zygmunta Jagiellończyka mianował biskupa wrocławskiego Jana Turzona starostą generalnym Śląska. [więcej]
Kwiecień 1507 W kwietniu 1507 roku Władysław II Jagiellończyk przyjął Michała Glińskiego, który przybył z prośbą o wstawiennictwo u Zygmunta Starego w sprawie przeprowadzenia sądu na Janie Zabrzezińskim. Król Czech i Węgier zgodził się wesprzeć przybysza. Wysłał swojego posła Jana Pniowskiego, do polskiego monarchy z petycją, aby dał Glińskiemu pełne zadosyćuczynienie. [więcej]
27 sierpień 1508 27 sierpnia 1508 roku Władysław II Jagiellończyk wydał akt, mocą którego Głogów został wcielony do korony czeskiej. [więcej]
6 styczeń 1515 6 stycznia 1515 roku Władysław II Jagiellończyk potwierdził Kazimierzowi II Cieszyńskiemu jego prawa do Księstwa Opawskiego.
20 maj 1515 20 maja 1515 roku w Bratysławie dyplomacja Władysława II Jagiellończyka podpisała wstępne porozumienie z przedstawicielami Zygmunta Starego i Maksymiliana I w sprawie małżeństwa i obietnicy sukcesji. [więcej]
16 lipiec 1515 16 lipca 1515 roku Władysław II Jagiellończyk przybył w okolice zamku Trautmannsdorf koło Bruck nad rzeką Leithą, gdzie spotkał się z Maksymilianem I. [więcej]
22 lipiec 1515 22 lipca 1515 roku w wiedeńskiej katedrze Świętego Stefana Władysław II Jagiellończyk uczestniczył w podwójnych zaślubinach swoich dzieci. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Maciej Korwin
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Władysława II Jagiellończyka była Barbara Hohenzollern - wdowa po Henryku XI Głogowskim, córka margrabiego brandenburskiego - Albrechta Achillesa. Małżeństwo to zostało zawarte per procura 19 lub 20 sierpnia 1476 roku we Frankfurcie nad Odrą. Do właściwego ślubu i koronacji nigdy nie doszło.

Drugą żoną Władysława II Jagiellończyka została potajemnie w dniu 4 października 1490 roku Beatrycze Aragońska - wdowa po Macieju Korwinie. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Trzecią żoną Władysława II Jagiellończyka została 6 października 1502 roku Anna de Foix-Candale - córka Gastona II de Foix - hrabiego de Candale. Kuzynka królowej Francji Anny Bretońskiej - żony Ludwika XII

  1. Anna Jagiellonka (1503-1547) - żona Ferdynanda Habsburga
  2. Ludwik II Jagiellończyk
Następca: Ludwik II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Władysław__II
#WładysławII
584

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.