ozdoba

IWAN III SROGI

(1462-1505)

ozdoba
Władcy Rosji
Daniel Moskiewski
Jerzy I Moskiewski
Iwan I Kalita
Siemion Dumny
Iwan II Piękny
Dymitr Doński
Wasyl I
Wasyl II Ślepy
Iwan III Srogi
Wasyl III
Iwan IV Groźny
Fiodor I Rurykowicz
Borys Godunow
Fiodor II Godunow
Dymitr Samozwaniec I
Wasyl IV Szujski
Dymitr Samozwaniec II
Władysław Waza
Dymitr Samozwaniec III
Michał I Romanow
Aleksy I Romanow
Fiodor III Romanow
Iwan V Aleksiejewicz
Piotr I Wielki
Katarzyna I
Piotr II Aleksiejewicz
Anna Iwanowna Romanowa
Iwan VI Romanow
Elżbieta Piotrowna
Piotr III Romanow
Katarzyna II Wielka
Paweł I Romanow
Iwan III Srogi
Dynastia: Rurykowiczów
Urodzony: 22 stycznia 1440 roku
w Moskwie
Zmarł: 27 października 1505 roku
w Moskwie
Rodzice: Wasyl II Ślepy
i Maria
1462 W 1462 roku, po śmierci ojca, Iwan III Srogi objął władzę w Wielkim Księstwie Moskiewskim. [więcej]
1463 W 1463 roku Iwan III Srogi powiększył obszar Księstwa Moskiewskiego o Księstwo Jarosławskie. [więcej]
1464 W 1464 roku Iwan III Srogi rozciągnął swą zwierzchność nad Pskowem. [więcej]
1468 W 1468 roku Riazań został spustoszony przez Tatarów Sajjida Ahmeda. [więcej]
14 lipiec 1471 14 lipca 1471 roku wojska Iwana III Srogiego zadały klęskę armii Nowogrodu Wielkiego nad rzeką Szełoń. W konsekwencji pokonane miasto musiało zapłacić ogromny trybut i wyrzec się samodzielności politycznej. [więcej]
11 sierpień 1471 11 sierpnia 1471 roku w Moskwie Iwan III Srogi przyjął dziesięciu posłów Wielkiego Nowogrodu, którzy przywieźli ogromny trybut oraz przyrzekli poddać się władzy Iwana i nigdy już więcej nie porozumiewać z Litwą. [więcej]
1472 W 1472 roku Iwan III Srogi narzucił swą zwierzchność mieszkańcom Pskowa. [więcej]
1472 W 1472 roku Iwan III Srogi poślubił Zoe - siostrzenicę Konstantyna XI Paleologa. [więcej]
Sierpień 1472 Latem 1472 roku chan Achmat wyruszył przeciwko Moskwie. Nie zdołał jednak przeprawić się przez Okę. Nie otrzymał wsparcia od Kazimierza Jagiellończyka, więc w sierpniu wycofał się w stepy. Podbudowany sukcesem Iwan III Srogi zaczął wówczas głosić, że jedynym jego poważnym wrogiem jest tylko Kazimierz Jagiellończyk. [więcej]
1474 W 1474 roku Iwan III Srogi wykupił resztę Księstwa Rostowskiego. [więcej]
1475 W 1475 roku Iwan III Srogi ponownie wyruszył zbrojnie do Nowogrodu Wielkiego, aby stłumić bunt mieszczan. [więcej]
11 lipiec 1476 11 lipca 1476 roku do Iwana III Srogiego przybyli wysłannicy chana nadwołżańskiej Złotej Ordy Ahmeda z żądaniem, by wielki książę moskiewski osobiście dostarczył chanowi daninę do jego seraju nad Wołgą. [więcej]
1477 W 1477 roku z powodu kolejnego buntu Iwan III Srogi znowu zmuszony został do interwencji w Nowogrodzie Wielkim. [więcej]
10 styczeń 1478 10 stycznia 1478 roku Iwan III Srogi, po przyjęciu przysięgi wierności przez dostojników Nowogrodu Wielkiego, pozwolił swym wojskom spustoszyć terytorium pokonanej republiki. [więcej]
1478 W 1478 roku Iwan III Srogi odebrał niezawisłość hanzeatyckiemu kantorowi kupieckiemu w Nowogrodzie Wielkim. [więcej]
Wiosna 1480 W 1480 roku Iwan III Srogi znalazł się w trudnym położeniu. Na Moskwę zdecydował się wyruszyć chan tatarski Ahmed sprzymierzony z Kazimierzem Jagiellończykiem. Do spotkania obu armii doszło nad rzeką Oką. [więcej]
1480 W 1480 roku Iwan III Srogi zawarł sojusz z chanem krymskim Mengli I Girejem. [więcej]
Lato 1480 W 1480 roku oprócz najazdu chana tatarskiego Ahmeda na ziemię pskowską wkroczyły wojska Zakonu Inflanckiego, w kraju doszło do buntu młodszych braci cara. Groził więc wybuch wojny domowej. W każdej chwili można też było spodziewać się uderzenia armii Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Wrzesień 1480 We wrześniu 1480 roku chan Krymu Mengli I Girej spustoszył Kijowszczyznę i tym sposobem odciągnął siły polsko-litewskie. Dzięki temu Iwan III Srogi mógł skutecznie odpierać ataki chana tatarskiego Ahmeda. [więcej]
11 listopad 1480 26 października 1480 roku spadł śnieg i zaczęły się silne mrozy. 11 listopada 1480 roku chan tatarski Ahmed zdecydował się na odwrót. Iwan III Srogi po raz kolejny nie dał się pokonać Tatarom. [więcej]
6 styczeń 1481 6 stycznia 1481 roku zmarł chan tatarski Ahmed. Iwan III Srogi nie musiał płacić obiecanego trybutu. [więcej]
15 kwiecień 1481 W Niedzielę Palmową 1481 roku opozycja litewska wspierana przez Iwana III Srogiego podjęła próbę zamachu na Kazimierza Jagiellończyka i jego męskich potomków. Władca Polski i Litwy na czas ostrzeżony nie zjawił się na uroczystości. Dzień później aresztowano inspiratorów spisku. Jedynie Fiodor Bielski, salwując się ucieczką, ocalił życie, znajdując schronienie na moskiewskim dworze. [więcej]
1481 W 1481 roku wojska Iwana III Srogiego dokonały udanego wypadu nad Wołgę i spustoszyły stolicę Złotej Ordy.
6 styczeń 1482 6 stycznia 1482 roku Iwan III Srogi ożenił swojego syna Iwana Młodszego z córką hospodara mołdawskiego Stefana III Wielkiego Heleną.
1482 W 1482 roku z namowy Iwana III Srogiego Mengli-Girej spalił Kijów. [więcej]
1482 W 1482 roku Iwan III Srogi wysłał Fiodora Kuricyna na Węgry, aby namówić Macieja Korwina do sojuszu przeciwko Polsce. [więcej]
1482 W 1482 roku Iwan III Srogi zawarł z Maciejem Korwinem sojusz skierowany przeciwko Kazimierzowi Jagiellończykowi. [więcej]
1483 W 1483 roku wysłannik Iwana III Srogiego Fiodor Kuricyn przebywał w Mołdawii. [więcej]
Sierpień 1484 W sierpniu 1484 roku wysłannik Iwana III Srogiego Fiodor Kuricyn przebywający w Cetatea Alba został uwięziony przez Turków, którzy zdobyli twierdzę. Dopiero po interwencji chana Krymu Mengli Gireja I posłowie rosyjscy odzyskali wolność. [więcej]
1485 W 1485 roku Iwan III Srogi przyłączył do Moskwy Twer. [więcej]
1486 W 1486 roku w Moskwie Iwan III Srogi gościł wysłannika Fryderyka III. Przyjął go na początku nieufnie, sądząc, że jest polskim szpiegiem. [więcej]
1487 Od 1487 roku zaczynają kolejno uznawać zwierzchnictwo Iwana III Srogiego drobni książęta „wierchowscy” znad górnej Oki. [więcej]
1487 W 1487 roku pod panowanie Iwana III Srogiego dostał się Peremyszl. [więcej]
Luty 1489 Na początku ostatniej dekady lutego 1489 roku Iwan III Srogi przyjął posła Fryderyka III, który przybył z propozycją sojuszu i mariażu. [więcej]
1489 W 1489 roku pod panowanie Iwana III Srogiego dostał się Serensk i Kozielsk. [więcej]
22 marzec 1489 22 marca 1489 roku Iwan III Srogi wysłał do Maksymiliana I posłów Jerzego Trachaniota (Greka biegłego w dyplomacji), Iwana Chaliapę i Kostię Oksentiewa z zapewnieniem przychylności moskiewskiego władcy zawiązaniu sojuszu. [więcej]
25 lipiec 1489 25 lipca 1489 roku w ratuszu we Frankfurcie nad Menem poseł Iwana III Grek Jerzy Trachaniot w obecności Maksymiliana I Habsburga, elektorów i książąt wygłosił mowę. [więcej]
Lato 1490 Latem 1490 roku Iwan III Srogi gościł posła Maksymiliana I Georga von Thurn, który przybył z propozycją sojuszu przeciwko Kazimierzowi Jagiellończykowi. [więcej]
18 lipiec 1490 18 lipca 1490 roku przed obliczem Iwana III stanął poseł Maksymiliana I Habsburga Georg von Thurn, który przybył z misją nakłonienia moskiewskiego władcydo sojuszu z Austrią. [więcej]
16 sierpień 1490 16 sierpnia 1490 roku Iwan III Srogi podpisał z posłem Maksymiliana I Habsburga Georgiem von Thurn traktat sojuszniczy przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi i jego synom. [więcej]
22 marzec 1491 22 marca 1491 roku dotarli do Norymbergi posłowie Iwana III Srogiego. Ich misja poskutkowała podpisaniem traktatu sojuszniczego z Maksymilianem I skierowanego przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi i jego synom. [więcej]
30 sierpień 1491 30 sierpnia 1491 roku przybyli do Moskwy posłowie Iwana III Srogiego powracający z Norymbergi. Przywieźli rewersał traktatu sojuszniczego z Maksymilianem I skierowanego przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi i jego synom. [więcej]
20 listopad 1491 Dopiero 20 listopada 1491 roku dotarł do Moskwy poseł Maksymiliana I Georg von Thurn. Iwan III Srogi podpisał rewersał traktatu sojuszniczego przywieziony przez wysłannika. [więcej]
Zima 1491 / 1492 Przybyły do Moskwy poseł Maksymiliana I Georg von Thurn wywierał na Iwana III Srogiego presję włączenia do sojuszu obu Zakonów Krzyżackich, Szwecji i Mołdawii. Książę moskiewski w tym celu wysłał posłów do Rewla i Królewca. Całą zimę zajęło Simonowi van der Borch wypracowanie porozumienia z wielkim mistrzem i landmistrzem inflanckim. [więcej]
Styczeń 1492 Na początku 1492 roku Iwan III zażądał od Kazimierza Jagiellończyka wydania Rohačzewa, Chłepania i „innych włości”. Był to prolog do wskrzeszenia wojny Litwy z Moskwą.
Styczeń 1492 Gdy Iwan III Srogi dowiedział się o zawartym w Pożoniu porozumieniu między Maksymilianem I i Władysławem Jagiellończykiem, nie krył swojego rozczarowania. Oświadczył nawet, że w myśl zobowiązań sojuszniczych był właśnie gotów wyruszyć w pole przeciw Kazimierzowi. Tym sposobem załamały się również projekty współdziałania z Zakonami. [więcej]
6 maj 1492 6 maja 1492 roku opuścił Moskwę poseł Maksymiliana I Georg von Thurn. W ślad za nim Iwan III Srogi wysłał do Niemiec własnych posłów Jerzego Trachaniota i Michała Kljapika. [więcej]
Październik 1492 Zapewne w październiku 1492 roku dotarł do Iwana III poseł Aleksandra Jagiellończyka Stanisław Hlebowicz, który przybył z reklamacjami terytorialnymi. [więcej]
Grudzień 1492 W grudniu 1492 roku dwie armie Iwana III przekroczyły litewskie granice, rozpoczynając wojnę Litwy z Moskwą.
4 styczeń 1493 4 stycznia 1493 roku Iwan III Srogi wysłał do Aleksandra Jagiellończyka dworzanina Dymitra Zagrjazskiego, który w imieniu moskiewskiego władcy nazywając go panem całej Rusi oświadczył, że zabranych w grudniu poprzedniego roku terytoriów nie odda. [więcej]
25 wrzesień 1493 25 września 1493 roku Iwan III Srogi wystawił litewskiemu poselstwu glejt bezpieczeństwa. [więcej]
17 styczeń 1494 17 stycznia 1494 roku dotarło do Moskwy poselstwo Aleksandra Jagiellończyka, które miało wynegocjować z Iwanem III układ pokojowy kończący wojnę Litwy z Moskwą. [więcej]
5 luty 1494 5 lutego 1494 roku Iwan III Srogi zawarł z Aleksandrem Jagiellończykiem kończący wojnę Litwy z Moskwą układ, myśl którego Litwa straciła Wiaźmę i zrezygnowała ze swoich roszczeń do ziem Nowogrodu Wielkiego, Pskowa, Tweru i Riazania. [więcej]
6 luty 1494 6 lutego 1494 roku w Moskwie doszło do zaręczyn Aleksandra Jagiellończyka z córką Iwana III Heleną. Wielkiego księcia Litwy zastępował poseł Kieżgajło. Następnie pojawił się problem wiary panny młodej. Moskiewski władca stanowczo zabronił córce przyjęcia rzymskiego wyznania. Strony do listopada nie mogły dojść do porozumienia w tej właśnie sprawie. [więcej]
Styczeń 1495 Na początku 1495 roku Iwan III Srogi dowiedział się od Aleksandra Jagiellończyka, że bojarzy, którzy go zdradzili i uciekli do Moskwy, potracili majątki na Litwie. [więcej]
13 styczeń 1495 13 stycznia 1495 roku Iwan III Srogi wyprawił w podróż do Wilna swoją córkę Helenę, która jechała poślubić Aleksandra Jagiellończyka. [więcej]
15 luty 1495 15 lutego 1495 roku Iwan III Srogi wydał za Aleksandra Jagiellończyka swoją córkę Helenę. [więcej]
1495 W 1495 roku wojska Iwana III pustoszyły Finlandię. [więcej]
Grudzień 1495 Po koniec 1495 roku w Kijowie agenci Aleksandra Jagiellończyka przechwycili posła Bajazyda II, który podążał z misją dyplomatyczną do Iwana III Srogiego i z rozkazu księcia odesłali go do Turcji. [więcej]
Maj 1496 W maju 1496 roku Iwan III Srogi przyjął posła Aleksandra Jagiellończyka, który przybył z wezwaniem do wyprawy przeciwko Turkom. [więcej]
18 listopad 1496 18 listopada 1496 roku z Brześcia Aleksander Jagiellończyk wysłał do Iwana III list w bardzo ostrym tonie, zarzucając mu zagarnięcie litewskich terytoriów. [więcej]
1497 W 1497 roku Iwan III Srogi wydał kodeks (Sudiebnik), w którym usankcjonował poddańczo-pańszczyźnianą zależność chłopów. [więcej]
19 sierpień 1497 19 sierpnia 1497 roku Iwan III Srogi wysłał do Aleksandra Jagiellończyka posła z żądaniem wycofania wojsk uczestniczących w mołdawskiej wyprawie. Władca Litwy ugiął się i zarządził odwrót. [więcej]
Marzec 1498 W marcu 1498 roku Iwan III Srogi otrzymał od Aleksandra Jagiellończyka skargi na zajazdy ze strony Moskwy i żądanie utworzenia komisji rozjemczej. [więcej]
Sierpień 1499 W sierpniu 1499 roku Iwan III Srogi uznał, że niedorzeczne jest żądanie Aleksandra Jagiellończyka, który pragnął gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa w zamian za przyznanie władcy Moskwy tytułu pana całej Rusi. [więcej]
1499 W 1499 roku Iwan III otrzymał do swojej córki Heleny żony Aleksandra Jagiellończyka prośbę o pozwolenie uznania przez nią zwierzchności kościelnej papieża z zachowaniem wszelkich obrzędów greckich. Władca Moskwy stanowczo zabronił tego córce i zagroził przekleństwem rodzicielskim. [więcej]
1499 W 1499 roku Iwan III Srogi otrzymał od Aleksandra Jagiellończyka dowody na swoją dwulicową politykę wobec Litwy w stosunkach z Tatarami krymskimi. Moskiewski władca zobowiązał się wówczas do pośrednictwa pokojowego między Aleksandrem a Mengli I Girejem. [więcej]
Wiosna 1500 Wiosną 1500 roku dyplomaci Iwana III Srogiego utrzymywali aktywne sojusznicze kontakty z przedstawicielami Bajazyda II. [więcej]
3 maj 1500 3 maja 1500 roku armia Iwana III Srogiego dowodzona przez Jakowa Zacharyna wkroczyła na litewskie terytorium rozpoczynając wojnę Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę. [więcej]
5 maj 1500 Około 5 maja 1500 roku druga armia Iwana III dowodzona przez Jurija Zacharyna Koszkina przekroczyła granice z Litwą i rozpoczęła marsz na Smoleńsk. [więcej]
14 lipiec 1500 14 lipca 1500 roku wojska Iwana III dowodzone przez Daniela Szczenię pokonały litewskie oddziały w bitwie nad Wiedroszą. [więcej]
17 lipiec 1500 17 lipca 1500 roku Iwan III Srogi otrzymał wiadomość o zwycięstwie nad Wiedroszą. Tego dnia zapanowała w Moskwie wielka radość. [więcej]
6 sierpień 1500 Podczas działań zbrojnych wojny Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę wojska Iwana III operujące na północy zdobyły Toropiec, a na południu wódz moskiewski Jakow Zacharyn 6 sierpnia 1500 roku zdobył Putwl broniony przez Bohdana Sapiehę. [więcej]
Sierpień 1500 W sierpniu 1500 roku Iwan III Srogi przez swego posła przypominał Mengli Girejowi, by ataki czambułów kierowały się na Słuck, Turów, Pińsk ku Mińskowi. [więcej]
Listopad 1500 W listopadzie 1500 roku wojna Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę była kontynuowana. 70-tysięczna armia moskiewska dowodzona przez syna Iwana III Dymitra Iwanowicza Żyłkę obiegła Smoleńsk.
Styczeń 1501 W styczniu 1501 roku do Moskwy przybył poseł Władysława Jagiellończyka, aby nakłonić Iwana III do pokoju, lecz misja jego zakończyła się fiaskiem. [więcej]
Luty 1501 W lutym 1501 roku pojawił się w Moskwie poseł Jana Olbrachta z propozycją pokoju, lecz Iwan III hardo pozostawał przy swoim postanowieniu kontynuowania wojny. [więcej]
Maj 1501 W maju 1501 roku Iwan III Srogi zdecydował się wznowić działania wojenne . Wojska moskiewskie zaatakowały Czeczersk, Propojsk i Krzyczew.
Lato 1501 Latem 1501 roku sprzymierzony z Aleksandrem Jagiellończykiem chan zawołżański Szejch Achmat spustoszył moskiewską Siewierszczyznę. [więcej]
27 sierpień 1501 27 sierpnia 1501 roku wojska Iwana III Srogiego zostały rozbite przez armię Zakonu Inflanckiego Waltera von Plettenberga w bitwie pod Izborskiem.
4 listopad 1501 4 listopada 1501 roku wojska Iwana III Srogiego kontynuujące wojnę z Litwą zwyciężyły w bitwie w okolicach Mścisławia. [więcej]
Grudzień 1501 Na początku grudnia 1501 roku Iwan III Srogi wysłał do Aleksandra Jagiellończyka swojego posła Jakuba Zacharycza z propozycją rozejmu w wojnie Litwy z Moskwą. [więcej]
23 październik 1502 23 października 1502 roku dowódca wojsk Iwana III Dymitr Iwanowicz Żyłka kontynuujący wojnę z Litwą porażką zakończył oblężenie Smoleńska.
29 grudzień 1502 29 grudnia 1502 roku Iwan III Srogi przyjął posła Władysława Jagiellończyka Zygmunta Zanthey’a, który przybył z propozycją zakończenia wojny Litwy z Moskwą i pismem papieża Aleksandra VI. [więcej]
17 styczeń 1503 17 stycznia 1503 roku Iwan III Srogi wystawił listy bezpieczeństwa dla litewskich posłów, którzy mieli przybyć na negocjacje pokojowe kończące wojnę Litwy z Moskwą. [więcej]
4 marzec 1503 4 marca 1503 roku do Moskwy dotarli posłowie Aleksandra Jagiellończyka, rozpoczynając rokowania pokojowe, których celem było zakończenie wojny Litwy z Moskwą. [więcej]
25 marzec 1503 25 marca 1503 roku Iwan III Srogi podpisał z Aleksandrem Jagiellończykiem sześcioletni rozejm kończący wojnę o Siewierszczyznę. W myśl zawartego porozumienia Litwa straciła na rzecz Moskwy całe dorzecze Desny, czyli Czernihowszczyznę i Siewierszczyznę. [więcej]
7 maj 1503 7 maja 1503 roku Iwan III Srogi wysłał do Aleksandra Jagiellończyka posłów Piotra Pleszczejewa i Konstantego Zabołockiego w celu odebrania zaprzysiężenia rozejmu w wojnie Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę. [więcej]
2 luty 1504 23 października 1503 roku w Moskwie pojawili się posłowie Aleksandra Jagiellończyka pod przewodnictwem Stanisława Hlebowicza. Przywieźli oni Iwanowi III propozycję stałego pokoju. Niestety oponenci nie byli w stanie wypracować kompromisu. [więcej]
1505 W 1505 roku Iwan III Srogi na swego następcę wyznaczył Wasyla III. [więcej]
27 październik 1505 Iwan III Srogi zmarł 27 października 1505 roku.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Wiedrosza 1500

Wojny

Wojna Litwy z Moskwą
1492-1494

Wojna Litwy z Moskwą
o Siewierszczyznę
1500-1503

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Wasyl II Ślepy
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Iwana III była Maria Twerska.

  1. Iwan Młodszy (1458-1490). Mąż Heleny , córki hospodara mołdawskiego Stefana III Wielkiego

Drugą żoną Iwana III została w 1472 roku Zoe (Zofia) wnuczka Manuela II Paleologa

  1. Wasyl III
  2. Andrzej - książę Staricki
  3. Helena - żona Aleksandra Jagiellończyka
Następca: Wasyl III

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Iwan_Srogi
#IwanSrogi
167

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.