ozdoba

MAKSYMILIAN I

(1493-1519)

ozdoba
Władcy Niemiec
Karol I Wielki
Ludwik I Pobożny
Lotar I
Ludwik II Niemiecki
Karloman
Ludwik III Młodszy
Karol III Gruby
Arnulf z Karyntii
Ludwik IV Dziecię
Konrad I
Henryk I Ptasznik
Otton I Wielki
Otton II Rudy
Otton III
Henryk II Święty
Konrad II
Henryk III
Henryk IV
Henryk V
Lotar III
Konrad III
Fryderyk I Barbarossa
Henryk VI
Filip Szwabski
Otton IV Welf
Fryderyk II Hohenstauf
Konrad IV Hohenstauf
Rudolf I Habsburg
Adolf z Nassau
Albrecht I Habsburg
Henryk VII Luksemburski
Ludwik IV Bawarski
Karol IV Luksemburski
Wacław I
Ruprecht z Palatynatu
Zygmunt I Luksemburski
Albrecht II Habsburg
Fryderyk III Habsburg
Maksymilian I
Karol V
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej I
Ferdynand II
Ferdynand III Habsburg
Leopold I
Józef I
Karol VI
Karol VII
Franciszek I
Józef II
Leopold II
Franciszek II
Maksymilian I
Dynastia: Habsburgów
Urodzony: 22 marca 1459 roku
w Wiener Neustadt
Zmarł: 12 stycznia 1519 roku
w Wels
Rodzice: Fryderyk III Habsburg
i Eleonora Aviz
1462-1463 W 1462 roku Maksymilian I wraz z ojcem oblężony został w Hofburgu przez swojego stryja Albrechta Habsburga. Z opresji rodzinę uwolniły po nowym roku czeskie oddziały. [więcej]
Wrzesień 1473 W połowie września 1473 roku Maksymilian I wraz z ojcem udali się do Trewiru w gościnę do regenta Tyrolu Zygmunta Habsburga. Miało tam dojść do zawarcia umowy małżeńskiej Maksymiliana I z Marią córką Zygmunta Habsburga. [więcej]
18 sierpień 1477 5 stycznia 1477 roku zginął w bitwie pod Nancy książę Burgundii Karol Śmiały. Osiemnastoletni Maksymilian I otrzymał od ojca zadanie, aby na czele zbrojnego oddziału udać się do Burgundii i przejąć spadek po zmarłym. [więcej]
1478 W 1478 roku Maksymilianowi I urodził się pierwszy syn, który na chrzcie otrzymał imię Filip. [więcej]
19 sierpień 1477 19 sierpnia 1477 roku w Gandawie Maksymilian I Habsburg poślubił Marię, córkę Karola Śmiałego. [więcej]
Sierpień 1479 W sierpniu 1479 roku Maksymilian I Habsburg pokonał wojska Ludwika XI w bitwie pod Guinegate-Therouanne. [więcej]
Marzec 1482 W marcu 1482 roku zmarła żona Maksymiliana I Maria Burgundzka. [więcej]
Grudzień 1482 W grudniu 1482 roku córka Maksymiliana I Małgorzata na mocy postanowień pokoju w Arras została zaręczona z delfinem Karolem VIII. [więcej]
1485 W 1485 roku zbuntowane Gandawa i Brugia poddały się Maksymilianowi I. [więcej]
1486 W 1486 roku Władysław Jagiellończyk został wykluczony z roli elektora czeskiego podczas elekcji Maksymiliana I. [więcej]
16 luty 1486 Dzięki zaangażowaniu Fryderyka III 16 lutego 1486 roku elektorzy Rzeszy wybrali Maksymiliana I królem Niemiec. [więcej]
1486-1489 Przebywający w Brugii Maksymilian I Habsburg został tam pojmany i uwięziony. Odzyskał wolność po szesnastu tygodniach, gdy zatwierdził obywatelom Brugii ich przywileje i zrezygnował ze stanowiska regenta swojego syna Filipa. [więcej]
Luty 1487 W pierwszych miesiącach 1487 roku na sejmie Rzeszy w Norymberdze pojawił się śląski rycerz Mikołaj von Popplau - poseł Fryderyka III Habsburga, który powrócił niedawno z Moskwy. Zdał on tam elektorom relację ze swojej wizyty, przedstawiając Iwana III jako władcę potężniejszego niż Kazimierz Jagiellończyk. [więcej]
16 grudzień 1487 16 grudnia 1487 roku w tajemnicy przed ojcem Maksymilian I Habsburg zawarł rozejm z Maciejem Korwinem. [więcej]
Wiosna 1489 Wiosną 1489 roku Maksymilian I Habsburg rozpoczął z Maciejem Korwinem rokowania w sprawie wzmocnienia sojuszu z Węgrami. Podczas negocjacji dopuszczano możliwość mariażu córki niemieckiego władcy Małgorzaty z synem węgierskiego monarchy Jana Korwina. [więcej]
Lipiec 1489 W lipcu 1489 roku do przebywającego we Frankfurcie nad Menem Maksymiliana I przybyli posłowie Iwana III Jerzy Trachaniot, Iwan Chaliapa i Kostia Oksentiew z zapewnieniem przychylności moskiewskiego władcy zawiązaniu sojuszu. [więcej]
22 lipiec 1489 22 lipca 1489 roku we Frankfurcie nad Menem dzięki mediacjom legata Rajmunda Peraudiego doszło do zawarcia pokoju pomiędzy Maksymilianem I Habsburgiem i Karolem VIII. [więcej]
25 lipiec 1489 25 lipca 1489 roku w ratuszu we Frankfurcie nad Menem wysłannik Iwana III Grek Jerzy Trachaniot w obecności Maksymiliana I Habsburga, elektorów i książąt wygłosił mowę. [więcej]
8 wrzesień 1489 8 września 1489 roku w Melk Maksymilian I Habsburg zawarł z Maciejem Korwinem przedłużenie rozejmu do 18 grudnia 1489 roku. [więcej]
10 listopad 1489 10 listopada 1489 roku poseł Macieja Korwina biskup waradyński Jan Filipec zaproponował Maksymilianowi I kwotę 4 milionów guldenów jako cenę wykupu ziem austriackich zajmowanych przez króla Węgier. [więcej]
21 listopad 1489 Poselstwo austriackie, które przybyło do Budy 21 listopada 1489 roku, było w stanie zaoferować tylko 200 tysięcy guldenów za wykup ziem austriackich zajmowanych przez króla Węgier. Maciej Korwin obniżył swoje roszczenia do 3 milionów, lecz był skłonny oddać zaledwie Styrię i Karyntię, Dolną Austrię zostawiając dla siebie. Do porozumienia nie doszło. Maksymilian I uzyskał jedynie przedłużenie rozejmu do 8 września 1490 roku. [więcej]
Styczeń 1490 W styczniu 1490 roku Maksymilian I Habsburg miał spotkać się w Linzu z Maciejem Korwinem. Do szczytu jednak nie doszło. Posłowie uzgodnili jedynie rozejm, który miał obowiązywać do września 1490 roku. [więcej]
17 luty 1490 17 lutego 1490 roku Maksymilian I Habsburg wysłał do Iwana III posła Georga von Thurn z propozycją sojuszu przeciwko Kazimierzowi Jagiellończykowi. [więcej]
20 marzec 1490 20 marca 1490 roku Maksymilian I Habsburg wystawił pełnomocnictwa do zawarcia per procuram małżeństwa z dziedziczką Bretanii Anną. [więcej]
16 marzec 1490 16 marca 1490 roku Maksymilian I odkupił od Zygmunta Habsburga Tyrol i Przednią Austrię. [więcej]
Kwiecień 1490 W kwietniu 1490 roku Maksymilian I przebywał w Innsbrucku, gdzie dowiedział się o śmierci Macieja Korwina. [więcej]
Kwiecień 1490 Po śmierci Macieja Korwina Maksymilian I Habsburg wysłał do wdowy po nim list, w którym złożył wyrazy współczucia i ofertę zajęcia pustego tronu oraz prosił Beatrycze o poparcie. [więcej]
17 kwiecień 1490 17 kwietnia 1490 roku w Innsbrucku Maksymilian I Habsburg przyjął posła księcia Mediolanu, który przybył, aby pozyskać poparcie austriackiego władcy dla kandydatury Janosa do korony Węgier. [więcej]
19 kwiecień 1490 19 kwietnia 1490 roku Maksymilian I Habsburg do stanów królestwa węgierskiego skierował pismo, w którym zasugerował, że prawo do następstwa tronu przysługuje wyłącznie cesarzowi i jemu samemu. [więcej]
20 kwiecień 1490 20 kwietnia 1490 roku Maksymilian I Habsburg wystawił pełnomocnikom wyznaczonym do rokowań ze stanami węgierskimi instrukcje, zgodnie z którymi mieli oni doprowadzić do uznania praw habsburskich do węgierskiego tronu. [więcej]
Kwiecień 1490 Pod koniec kwietnia 1490 roku Maksymilian I Habsburg wysłał na pogranicze węgierskie oddział 3000 zbrojnych dowodzony przez Maksymiliana Niklasa von Salm. Zbrojni splądrowali kościół parafialny i przyległy klasztor w pogranicznym Eisenburgu. Epizod ten zredukował szanse elekcji Maksymiliana I. [więcej]
13 maj 1490 Na początku maja 1490 roku Maksymilian I Habsburg udał się w podróż do Augsburga i Ulm. 13 maja zażądał od przedstawicieli Związku Szwabskiego posiłków w sile 1000 jezdnych na okres 9 miesięcy w celu odzyskania dziedzicznych krajów austriackich i zdobycia Węgier. [więcej]
Maj / czerwiec 1490 Na przełomie maja i czerwca 1490 roku w Linzu doszło do spotkania Maksymiliana I i Fryderyka III w celu skoordynowania działań zmierzających do pozyskania węgierskiej korony. W myśl uzgodnionego porozumienia zdecydowano, że to Maksymilian I Habsburg weźmie udział w elekcji. [więcej]
7 czerwiec 1490 7 czerwca 1490 roku węgierski sejm okrzyknął swoim nowym władcą Jana Olbrachta. Początek elekcji na Węgrzech okazał się więc dla Maksymiliana I Habsburga niepomyślny. [więcej]
8 czerwiec 1490 8 czerwca 1490 roku podczas obrad węgierskiego sejmu rozpoczęły się przesłuchania pełnomocników występujących w imieniu kandydatów do tronu. [więcej]
9 czerwiec 1490 9 czerwca 1490 roku w trakcie obrad węgierskiego sejmu przesłuchano przedstawicieli Maksymiliana I, Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka. [więcej]
10 czerwiec 1490 10 czerwca 1490 roku węgierski sejm rozpoczął opracowywanie warunków, które miały być przedłożone do zaprzysiężenia nowemu władcy, którym początkowo miał zostać Janos Korwin. [więcej]
13 czerwiec 1490 13 czerwca 1490 roku na polu w Râkos zaczęły pojawiać się oddziały zbrojne z południowych części Węgier i słowiańskiego pogranicza. Wiele z nich uchodziło za zwolenników Janosa Korwina. [więcej]
17 czerwiec 1490 17 czerwca 1490 roku stronnictwo Janosa Korwina ogłosiło uzgodnione z nim kilka dni wcześniej warunki układu przejęcia władzy na Węgrzech. Tego dnia doszło również do wystąpienia zwolenników Władysława Jagiellończyka. Oracja wywołała ostry sprzeciw stronnictwa prokorwinowego; z tego powodu doszło do pierwszych potyczek zbrojnych. [więcej]
25 czerwiec 1490 25 czerwca 1490 roku z Ústí nad Taborem Władysław II Jagiellończyk wysłał do Maksymiliana I pismo, w którym poinformował go o zamiarze zbrojnej wyprawy na Węgry i zwrócił się z prośbą o pozwolenie na przemarsz przez terytorium austriackie. [więcej]
Lipiec 1490 Na początku lipca 1490 roku namiestnik Macieja Korwina w Wiedniu István Zapolya udał się na Węgry. W stolicy Austrii ustanowił tymczasowy zarząd i pozostawił w nim 400 ludzi załogi pod dowództwem Läszló Upora. Tym sposobem pojawiła się dobra okazja dla Maksymiliana I Habsburga, aby rozpocząć proces rewindykacji austriackich ziem zajętych w 1485 roku przez zmarłego niedawno władcę Węgier. [więcej]
5 lipiec 1490 Przed 5 lipca 1490 roku mieszkańcy Wiener Neustadt pozbyli się garnizonu węgierskiego, a następnie pobili wysłany przeciw nim przez Stefana Zapolyę oddział wojska. Maksymilian I Habsburg zacierał ręce: proces rewindykacji austriackich ziem rozpoczął się. [więcej]
Lipiec 1490 W lipcu 1490 roku Maksymilian I Habsburg starał się zorganizować środki finansowe na zaciąg wojska, aby zbrojnie wkroczyć na Węgry i wziąć udział w elekcji. [więcej]
1490 W 1490 roku udało się Maksymilianowi I Habsburgowi pozyskać przychylność rodu Wittelsbachów rządzących Bawarią. [więcej]
15 lipiec 1490 Po przeprowadzeniu udanej elekcji Władysława Jagiellończyka udzielono audiencji pożegnalnej posłom obcych monarchów. Wysłanników Maksymiliana I Habsburga i Fryderyka III starano się przekonać, że austriaccy uczestnicy elekcji nie byli osobiście związani warunkami umowy sukcesyjnej z 1463 roku, ponieważ jej nie podpisywali. Jednocześnie zwrócono uwagę, że Władysław Jagiellończyk jest ich bliskim krewnym. [więcej]
18 lipiec 1490 18 lipca 1490 roku poseł Maksymiliana I Habsburga Georg von Thurn stanął przed obliczem Iwana III. Był on zobowiązany do nakłonienia moskiewskiego władcy do sojuszu z Austrią. [więcej]
20 lipiec 1490 Po 20 lipca 1490 roku Maksymilian I Habsburg o węgierskiej elekcji Władysława Jagiellończyka. [więcej]
Sierpień - wrzesień 1490 W sierpniu 1490 roku Maksymilian I rozpoczął kampanię, mającą na celu odzyskanie terytoriów okupowanych przez Węgrów. [więcej]
5 sierpień 1490 5 sierpnia 1490 roku Maksymilian I Habsburg zatrudnił Miklósa Banfiego z Alsolindvy, który za miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50 florenów reńskich zgodził się sprawować służbę u austriackiego monarchy. [więcej]
11 sierpień 1490 11 sierpnia 1490 roku poseł Maksymiliana I Habsburga zawiadomił stany siedmiogrodzkie i wezwał hospodara mołdawskiego Stefana, by przyjął pod swą protekcję mieszkańców Siedmiogrodu opowiadających się za kandydaturą habsburską w wyścigu po węgierską koronę i udzielił im wszelkiej pomocy. [więcej]
16 sierpień 1490 16 sierpnia 1490 roku poseł Maksymiliana I Habsburga Georg von Thurn podpisał z Iwanem III traktat sojuszniczy przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi i jego synom. [więcej]
19 sierpień 1490 19 sierpnia 1490 roku poseł Maksymiliana I Habsburga Georg von Thurn zaopatrzony w dokument przymierza opuścił Moskwę. [więcej]
19 sierpień 1490 19 sierpnia 1490 roku Maksymilian I Habsburg uroczyście wjechał do Wiednia. [więcej]
Wrzesień 1490 W pierwszych dniach września 1490 roku Maksymilian I Habsburg po ośmiodniowym oblężeniu zmusił do kapitulacji Kloster-neuburg. [więcej]
Wrzesień 1490 Na początku września 1490 roku do powracającego z odzyskanego Klosterneuburga Maksymiliana I Habsburga dotarła delegacja Władysława Jagiellończyka. Posłowie oświadczyli królowi Niemiec, że Władysław II Jagiellończyk otrzymał węgierski tron zgodnie z prawem, natomiast Maksymilian I nie otrzymał na sejmie elekcyjnym żadnego poparcia. Austriak odpowiedział, że z królestwa Węgier nigdy nie zrezygnuje. [więcej]
7 wrzesień 1490 7 września 1490 roku Maksymilian I Habsburg i Fryderyk III, aby pozyskać posiłki zbrojne z Niemiec do walki o węgierski tron, wysłali do rady miejskiej Frankfurtu list, w którym straszyli Niemców rosnącą potęgą Jagiellonów. [więcej]
10 wrzesień 1490 10 września 1490 roku Maksymilian I Habsburg rozesłał do węgierskich magnatów pisma, w których domagał się poparcia elekcyjnego w wyścigu po koronę Węgier. [więcej]
14 wrzesień 1490 14 września 1490 roku do Maksymiliana I Habsburga przybył z pomocą wojskową książę bawarski Jerzy. [więcej]
16 wrzesień 1490 16 września 1490 roku Maksymilian I Habsburg wysłał na Węgry swojego marszałka dworu Reinprechta von Reichenburg wspomaganego oddziałem wojska, aby przyjmował w jego imieniu przysięgi wierności od poddanych węgierskich. [więcej]
17 wrzesień 1490 17 września 1490 roku węgierski dowódca Jakab Szekely zawarł z Maksymilianem I Habsburgiem umowę, w myśl której przekazał niemieckiemu monarsze styryjskie twierdze, a sam przeszedł na jego służbę. [więcej]
17 wrzesień 1490 17 września 1490 roku Maksymilian I Habsburg na czele zbrojnych oddziałów wyruszył w kierunku granicy z Węgrami. [więcej]
21 wrzesień 1490 21 września 1490 roku Maksymilianowi I podporządkował się pograniczny Sopron. Miasto uznało habsburskie prawa do korony Węgier. [więcej]
29 wrzesień 1490 29 września 1490 roku do Maksymiliana I dołączyły zbrojne oddziały książąt bawarskiego Krzysztofa i brandenburskiego Zygmunta. [więcej]
Październik 1490 W październiku 1490 roku Maksymilian I Habsburg wysłał na sejm do Piotrkowa Trybunalskiego posła z żądaniem zachowania przez Polaków neutralności w walce o tron węgierski. [więcej]
4 październik 1490 4 października 1490 roku Maksymilian I wyposażony w zbrojne oddziały zdecydował się przekroczyć granicę z Węgrami, rozpoczynając kampanię o węgierską koronę. [więcej]
19 październik 1490 19 października 1490 roku Maksymilian I w trakcie wyprawy po węgierską koronę stanął pod murami Szombathely. Tu zawarł z mieszkańcami umowę, w myśl której oni zobowiązali się poddać, gdyby po upływie 14 dni nie otrzymali odsieczy.
27 październik 1490 27 października 1490 roku podczas kampanii po węgierską koronę poddał się Maksymilianowi I biskup weszpremski Jänos Vitez.
31 październik 1490 31 października 1490 roku w Rendek Maksymilian I Habsburg wystawił glejt dla 100-konnego poselstwa węgierskiego, które miało przybyć na rokowania pokojowe.
17 listopad 1490 17 listopada 1490 roku wojska Maksymiliana I Habsburga rozpoczęły oblężenie Białogrodu.
20 listopad 1490 20 listopada 1490 roku część wojska Maksymiliana I Habsburga po zdobyciu Białogrodu odmówiła dalszego pochodu w kierunku stolicy. Kampania po węgierką koronę zaczęła się załamywać. Mimo to austriacki monarcha w celu zajęcia Budy wysłał 7-8 - tysięczny korpus konnicy dowodzony przez Krzysztofa Bawarskiego.
4 grudzień 1490 4 grudnia 1490 roku było już wiadomo, że Budy nie uda się zająć siłami, które zaangażowano. Habsburska kampania po węgierką koronę zmierzała ku końcowi. Gwałtowny atak zimy skłonił Maksymiliana I Habsburga do powrotu do Austrii.
Grudzień 1490 W grudniu 1490 roku, gdy wiadomo już było, że habsburska kampania po węgierką koronę zostaje wstrzymana, Maksymilian I Habsburg uzgodnił z przedstawicielami Władysława Jagiellończyka rozejm, który miał potrwać do 22 kwietnia 1491 roku.
12 grudzień 1490 12 grudnia 1490 roku w Oking pełnomocnicy Maksymiliana I Habsburga zawarli z przedstawicielami Henryka VII antyfrancuski sojusz z Anglią.
24 grudzień 1490 Święta Bożego Narodzenia 1490 roku Maksymilian I Habsburg spędził w wyzwolonym zamku Wiener Neustadt.
27 grudzień 1490 27 grudnia 1490 roku Maksymilian I Habsburg przybył do Wiednia.
Grudzień 1490 W grudniu 1490 roku Maksymilian I Habsburg poślubił per procura jedenastoletnią Annę dziedziczkę Bretanii. W roku następnym Karol VIII wtargnął zbrojnie do Bretanii i sam w tradycyjny sposób poślubił Annę. [więcej]
Styczeń 1491 W styczniu 1491 roku w Linzu Maksymilian I Habsburg spotkał się z Fryderykiem III. Syn poprosił ojca o wsparcie w konfliktach w Bretanii i na Węgrzech. Cesarz był przeciwnikiem dzielenia sił na dwa fronty, więc odmówił. [więcej]
5 luty 1491 5 lutego 1491 roku Maksymilian I Habsburg mianował swym wojskowym namiestnikiem na Węgrzech i w krajach dziedzicznych doświadczonego Reinprechta von Reichenburg. [więcej]
Luty 1491 Pod koniec lutego 1491 roku Maksymilian I Habsburg wysłał do Kazimierza Jagiellończyka posła. Był nim Łukasz Schnitzer. Austriacki monarcha zaopatrzył go w instrukcje. W zamian za odwołanie Jana Olbrachta przez Kazimierza Jagiellończyka z pola walki o węgierski tron miał zaproponować przekazanie Polsce całego Śląska i Łużyc, przyjęcie na wychowanie na dwór cesarski jednego z synów królewskich i poparcie kandydatury innego z nich na stanowisko wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego. [więcej]
20 marzec 1491 20 marca 1491 roku wysłannik Maksymiliana I Habsburga uzyskał pierwszą audiencję u Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
25 marzec 1491 W marcu 1491 roku Maksymilian I Habsburg wysłał do Kazimierza Jagiellończyka posła, który między innymi miał zapewnić o dobrych relacjach tego pierwszego z Janem Olbrachtem. [więcej]
25 marzec 1491 25 marca 1491 roku poseł Maksymiliana I Habsburga otrzymał oficjalną odpowiedź od Kazimierza Jagiellończyka. O zajętym przez siebie stanowisku obiecał powiadomić przez własne poselstwo, które miał właśnie wysłać na sejm Rzeszy. [więcej]
Wiosna 1491 Wiosną 1491 roku przedstawiciele Maksymiliana I Habsburga usiłowali zdobyć poparcie Stolicy Apostolskiej przeciw Władysławowi Jagiellończykowi. [więcej]
Kwiecień 1491 W kwietniu 1491 roku mediolańscy książęta wystąpili na dworze Maksymiliana I Habsburga i Fryderyka III z propozycją podjęcia przez nich mediacji, zmierzających do zakończenia konfliktu o sukcesję na Węgrzech. [więcej]
22 kwiecień 1491 22 kwietnia 1491 roku Maksymilian I Habsburg wystawił rewersał traktatu sojuszniczego zawartego z Iwanem III skierowanego przeciw Jagiellonom. [więcej]
Maj 1491 W maju 1491 roku na sejmie Rzeszy w Norymberdze wystąpili wysłannicy Władysława Jagiellończyka z oświadczeniem, że niedawno koronowany monarcha prawa do tronu Węgier posiada i w tej sytuacji roszczenia Maksymiliana I są nieuzasadnione. [więcej]
Wiosna 1491 Wiosną 1491 roku Maksymilian I Habsburg zażądał od Gdańska dostarczenia mu 30 jezdnych, 60 pieszych z 20 wozami oraz zaopatrzeniem na 20 tygodni w celu prowadzenia działań zbrojnych przeciw Jagiellonom. [więcej]
19 maj 1491 Na początku maja 1491 roku pod Białogrodem pojawił się 10-tysięczny węgierski korpus, który rozpoczął blokadę miasta. 19 maja 1491 roku Reinprecht von Reichenburg zwrócił się do Maksymiliana I Habsburga z apelem o szybką pomoc dla załogi tego miasta. [więcej]
20 maj 1491 20 maja 1491 roku na sejmie w Norymberdze pojawili się przedstawiciele Kazimierza Jagiellończyka. Przedłożyli tam Maksymilianowi I i zgromadzonym prośbę o uznanie prawomocności wyboru Władysława Jagiellończyka oraz o powstrzymanie się od działań zbrojnych przeciw niemu. [więcej]
Czerwiec 1491 Pod koniec czerwca 1491 roku stany Rzeszy obiecały Maksymilianowi I Habsburgowi wystawić 8600 zbrojnych na wojny przeciw Francji i Węgrom. [więcej]
Lato 1491 Latem 1491 roku Maksymilian I Habsburg wysłał Georga von Thurn w kolejną misję dyplomatyczną. Miał on podjąć wysiłek pozyskania Zakonu Niemieckiego w Prusach i Inflantach, stanów Prus Królewskich, Mołdawii, ewentualnie także Szwecji do sojuszu Austrii skierowanego przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi i jego synom. [więcej]
Sierpień 1491 W sierpniu 1491 roku rozpoczęły się w Pożoniu między przedstawicielami Habsburgów i Władysława Jagiellończyka, negocjacje mające za celu zakończenie na pokojowej drodze konfliktu o sukcesję węgierską. [więcej]
Sierpień 1491 W sierpniu 1491 roku papież Innocenty VIII wydał dwa dokumenty. Pierwszy oskarżający Władysława Jagiellończyka o złamanie przysięgi wierności suwerenowi, czyli cesarzowi. Drugi z podobnym oskarżeniem pod adresem Węgrów, którzy rzekomo nie dochowali wierności Maksymilianowi I Habsburgowi. [więcej]
Sierpień 1491 Pod koniec lata 1491 roku Maksymilian I Habsburg zrozumiał, że jednym rozsądnym rozwiązaniem w sprawie węgierskiej sukcesji jest rezygnacja z tronu i zawarcie z Węgrami pokoju. [więcej]
7 listopad 1491 7 listopada 1491 roku w Pożoniu zredagowany został traktat kończący konflikt o sukcesję węgierską między Maksymilianem I i Władysławem Jagiellończykiem. [więcej]
20 listopad 1491 Dopiero 20 listopada 1491 roku dotarł do Moskwy poseł Maksymilianem I Georg von Thurn. Było to 13 dni po zawarciu pokoju między Habsburgami a Władysławem Jagiellończykiem. [więcej]
20 grudzień 1491 20 grudnia 1491 roku w Innsbrucku Maksymilian I Habsburg ratyfikował traktat pożoński. [więcej]
31 grudzień 1491 31 grudnia 1491 roku Maksymilian I Habsburg upełnomocnił 9 reprezentantów stanów węgierskich do przyjęcia potwierdzenia praw sukcesyjnych. Akt ten miał nastąpić w lutym następnego roku podczas obrad sejmu. [więcej]
7 marzec 1492 7 marca 1492 roku w obecności pełnomocników habsburskich 70 najwyższych świeckich dostojników Węgier podpisało akt potwierdzenia traktatu pożońskiego, w którym występuje szczegółowe zobowiązanie dotyczące tylko jednego punktu: uznania sukcesji habsburskiej na Węgrzech. [więcej]
16 marzec 1492 16 marca 1492 roku w obecności pełnomocników habsburskich akt potwierdzenia traktatu pożońskiego poświadczył kasztelan Budy Balazs Râskai. Potem sukcesywnie potwierdzali to kolejni możnowładcy królestwa Węgier. [więcej]
6 maj 1492 6 maja 1492 roku opuścił Moskwę poseł Maksymiliana I Georg von Thurn. W ślad za nim Iwan III wysłał do Niemiec własnych posłów Jerzego Trachaniota i Michała Kljapika. Posłowie ci w początkach 1493 roku pojawili się w Kolmarze. [więcej]
1492 6 grudnia 1491 roku Karol VIII pojął za żonę Annę Bretońską, a swoją narzeczoną, córkę Maksymiliana I Małgorzatę, odesłał ojcu. Maksymilian I Habsburg poczuł się oszukany. Rozważał nawet wyzwać króla Francji na pojedynek. [więcej]
1492 /1493 Podczas zimowej kampanii przełomu 1492 i 1493 roku Maksymilian I Habsburg zajął wolne hrabstwo Burgundię. [więcej]
Wiosna 1493 Wiosną 1493 roku Maksymilian I Habsburg wysłał do Poznania poselstwo, w celu porozumienia się z nowym królem Polski Janem Olbrachtem. Zaprosił polskiego monarchę na sejm Rzeszy w Ratyzbonie, który miał się rozpocząć 2 czerwca 1493 roku, by obradować nad uzgodnieniem kwestii tureckiej. [więcej]
Sierpień 1493 W sierpniu 1493 roku Maksymilian I przejął sukcesję po zmarłym ojcu. [więcej]
Jesień 1493 Jesienią 1493 roku w głowie Maksymiliana I Habsburga urodził się dotyczący Węgier projekt, w myśl którego Władysław Jagiellończyk miałby poślubić jego córkę Małgorzatę i objąć gubernatorstwo Rzeszy oraz krajów austriackich, Maksymilian I zaś - gubernatorstwo Węgier i ich obronę. [więcej]
Październik 1493 W październiku 1493 roku Maksymilian I zorganizował uroczystości pogrzebowe swojego zmarłego 19 sierpnia 1493 roku ojca. [więcej]
30 listopad 1493 30 listopada 1493 roku Maksymilian I zawarł per procura małżeństwo z Biancą Sforzą, córką księcia Mediolanu. [więcej]
16 marzec 1494 16 marca 1494 roku w tyrolskim Hall doszło do skonsumowania małżeństwa Maksymiliana I i Bianki Sforzy. [więcej]
Jesień 1494 Jesienią 1494 roku w okolicach Amsterdamu poseł margrabiego brandenburskiego Fryderyka Hohenzollerna starał się nakłonić Maksymiliana I Habsburga do projektu Jana Olbrachta dotyczącego przeniesienia Zakonu Krzyżackiego na Podole. [więcej]
Marzec 1495 W marcu 1495 roku Maksymilianowi I udało się doprowadzić do powstania „Świętej Ligi", związku Rzeszy, papieża, Hiszpanii, Wenecji i Mediolanu skierowanemu przeciwko Francji. [więcej]
1495 W 1495 roku Maksymilian I uczestniczył w sejmie w Wormacji, gdzie ogłoszono "wieczny pokój krajowy". [więcej]
1495 Od 1495 roku Maksymilian I wysyłał do Gdańska wezwania na sejmy niemieckie i nakazy podatkowe. [więcej]
Sierpień 1496 W sierpniu 1496 roku Maksymilian I Habsburg z orszakiem kilkuset ciężkozbrojnych wyprawił się przez Alpy do Lombardii. [więcej]
20 październik 1496 20 października 1496 roku syn Maksymiliana I Habsburga Filip pojął za żonę córkę króla Aragonii Joannę. [więcej]
Kwiecień 1497 W kwietniu 1497 roku w katedrze w Burgos córka Maksymiliana I Habsburga Małgorzata wyszła za następcę tronu Kastylii i Leónu Jana z Asturii. [więcej]
1497 W 1497 roku z powodu niestawiennictwa przedstawicieli Gdańska przed Trybunałem Maksymilian I Habsburg nakazał granicznym książętom napastować kupców gdańskich. [więcej]
8 lipiec 1498 8 lipca 1498 roku na sejmie Rzeszy we Freiburgu wystąpił poseł Jana Olbrachta Mikołaj z Rosenbergu. Zażądał finansowego i zbrojnego wsparcia niezbędnego do walki z Tatarami i Turcją. [więcej]
26 grudzień 1498 26 grudnia 1498 roku Maksymilian I Habsburg zredagował do Jana Olbrachta list, w którym próbował przekonać polskiego króla, aby nie naciskał na wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna w sprawie złożenia hołdu. [więcej]
1499 W 1499 roku, po krwawej wojnie, Maksymilian I Habsburg uznał niezależność Szwajcarii od Rzeszy. [więcej]
11 marzec 1501 11 marca 1501 roku podczas sejmu Rzeszy w Norymberdze kanclerz Maksymiliana I wysłał do papieża Aleksandra VI list, w którym sugerował, by pieniądze jubileuszowe z Prus i Polski przydzielono Zakonowi Krzyżackiemu na obronę przed niewiernymi. [więcej]
16 marzec 1501 16 marca 1501 roku podczas sejmu Rzeszy w Norymberdze kanclerz Maksymiliana I wysłał do wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna list, w którym namawiał go, aby hołdu Janowi Olbrachtowi nie składał i pokoju toruńskiego nie zaprzysięgał. [więcej]
13 maj 1501 13 maja 1501 roku Węgry przystąpiły do związku Wenecji i papieża przeciw Maksymilianowi I. [więcej]
16 maj 1505 16 maja 1505 roku w Rzymie dzięki staraniom Erazma Ciołka papież Juliusz II wysłał do Maksymiliana I list z postulatem, aby zaprzestał powoływać poddanych Aleksandra Jagiellończyka przed sąd Rzeszy. [więcej]
13 wrzesień 1505 13 września 1505 roku Maksymilian I Habsburg wypowiedział wojnę Władysławowi Jagiellończykowi. [więcej]
20 marzec 1506 20 marca 1506 roku w Wiener Neustadt Maksymilian I Habsburg zawarł z przedstawicielami Władysława Jagiellończyka układ matrymonialny, w myśl którego córka tego drugiego Anna miała wyjść za Ferdynanda Habsburga, wnuka tego pierwszego, a oczekiwany syn Władysława miał pojąć za żonę wnuczkę Maksymiliana I Marię, córkę Filipa I Pięknego. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku Maksymilian I Habsburg zajął zbrojnie kilka miast węgierskich. [więcej]
Czerwiec 1504 W 1504 roku na sejmie stanów niemieckich w Kolonii Maksymilianowi I udało się przekonać uczestników do zbrojnego wsparcia jego starań zdobycia korony Węgier. [więcej]
4 lipiec 1506 4 lipca 1506 roku Maksymilian I Habsburg napisał do papieża Juliusza II list, w którym zwracał uwagę, że pokój toruński jest nieważny i zawarty bez zezwolenia właściwych zwierzchników Zakonu czyli papieża i cesarza. [więcej]
19 lipiec 1506 19 lipca 1506 roku w Wiedniu Maksymilian I Habsburg zawarł pokojowe porozumienie z Władysławem Jagiellończykiem. [więcej]
1508 W 1508 roku Maksymilian I wyruszył do Italii po cesarską koronę. [więcej]
4 luty 1508 4 lutego 1508 roku w Trydencie biskup sufragan Matthäus Lang proklamował Maksymiliana I „Wybranym Cesarzem Rzymskim". [więcej]
1509 W 1509 roku Maksymilian I otrzymał od Michała Glińskiego list z prośbą o pomoc w sporze z Zygmuntem Starym. [więcej]
1511 W 1511 roku Maksymilian I nadał Jakubowi Fuggerowi tytuł hrabiego Rzeszy. [więcej]
Luty 1514 Na początku 1514 roku Maksymilian I Habsburg zawarł z Wasylem III sojusz skierowany przeciwko Polsce i Litwie. [więcej]
20 maj 1515 20 maja 1515 roku w Bratysławie dyplomacja Maksymiliana I podpisała wstępne porozumienie z przedstawicielami Zygmunta Starego i Władysława Jagiellończyka w sprawie małżeństwa i obietnicy sukcesji. [więcej]
10 lipiec 1515 10 lipca 1515 roku Maksymilian I Habsburg przybył do Wiednia. [więcej]
16 lipiec 1515 16 lipca 1515 roku Maksymilian I Habsburg wyruszył na czele tysięcy konnych rycerzy na spotkanie z dwojgiem władców w okolice zamku Trautmannsdorf koło Bruck nad rzeką Leithą. [więcej]
17 lipiec 1515 17 lipca 1515 roku Maksymilian I Habsburg wraz z gośćmi uroczyście wjechał do Wiednia. [więcej]
22 lipiec 1515 22 lipca 1515 roku w wiedeńskiej katedrze Świętego Stefana Maksymilian I Habsburg uczestniczył w podwójnych zaślubinach swoich wnuków i dzieci Władysława Jagiellończyka. [więcej]
28 lipiec 1515 28 lipca 1515 roku w Hofburgu Maksymilian I Habsburg wziął udział w końcowej uroczystości związanej z podwójnymi zaślubinami jego wnuków. [więcej]
31 październik 1517 31 października 1517 roku w przedsionku kościoła zamkowego w Wittenberdze Marcin Luter przybił 95 tez, wzywając do dysputy nad nimi. Maksymilian I Habsburg w powstałym później konflikcie Lutra z papiestwem opowiedział się po stronie Rzymu. [więcej]
Czerwiec - październik 1518 Od czerwca do października 1518 roku w Augsburgu Maksymilian I Habsburg przewodniczył obradom swojego ostatniego sejmu. [więcej]
Listopad 1518 Podczas podróży po Tyrolu innsbruccy oberżyści odmówili Maksymilianowi I gościny z powodu długu, jaki miał zaciągnięty u nich. [więcej]
12 styczeń 1519 Maksymilian I Habsburg zmarł 12 stycznia 1519 roku w zamku Weis (Górna Austria). [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wyprawa
Maksymiliana I Habsburga
na Węgry 1490

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Fryderyk III Habsburg
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Maksymiliana I została 18 sierpnia 1477 roku Maria Burgundzka córka Karola Zuchwałego.

  1. Filip I Piękny (1478-1506) - mąż Joanny Szalonej
  2. Małgorzata Habsburg (1480-1530) namiestniczka Niderlandów, żona Jana z Asturii, następcę tronu Kastylii i Leónu.
  3. Franciszek Habsburg (1481-1481)

Drugą żoną Maksymiliana I została 30 listopada 1493 roku Bianca Maria Sforza córka Galeazza Marii Sforzy, księcia Mediolanu

Małżeństwo pozostało bezdzietne.
Następca: Karol V

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Maksymilian_I
#MaksymilianI
64

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.