ozdoba

WACŁAW I

(1378-1400)

ozdoba
Władcy Niemiec
Karol I Wielki
Ludwik I Pobożny
Lotar I
Ludwik II Niemiecki
Karloman
Ludwik III Młodszy
Karol III Gruby
Arnulf z Karyntii
Ludwik IV Dziecię
Konrad I
Henryk I Ptasznik
Otton I Wielki
Otton II Rudy
Otton III
Henryk II Święty
Konrad II
Henryk III
Henryk IV
Henryk V
Lotar III
Konrad III
Fryderyk I Barbarossa
Henryk VI
Filip Szwabski
Otton IV Welf
Fryderyk II Hohenstauf
Konrad IV Hohenstauf
Rudolf I Habsburg
Adolf z Nassau
Albrecht I Habsburg
Henryk VII Luksemburski
Ludwik IV Bawarski
Karol IV Luksemburski
Wacław I
Ruprecht z Palatynatu
Zygmunt I Luksemburski
Albrecht II Habsburg
Fryderyk III Habsburg
Maksymilian I
Karol V
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej I
Ferdynand II
Ferdynand III Habsburg
Leopold I
Józef I
Karol VI
Karol VII
Franciszek I
Józef II
Leopold II
Franciszek II
Wacław I
Dynastia: Luksemburgów
Urodzony: 26 lutego 1361 roku
w Norymberdze
Zmarł: 16 sierpnia 1419 roku
w Nový Hrad u Kunratic
Rodzice: Karol IV Luksemburski
i Anna Świdnicka
26 luty 1361 Wacław Luksemburski urodził się 26 lutego 1361 roku na zamku w Norymberdze. [więcej]
11 kwiecień 1361 11 kwietnia 1361 roku w Norymberdze Wacław Luksemburski został ochrzczony. [więcej]
Czerwiec 1361 W czerwcu 1361 roku z inicjatywy ojca czteromiesięczny Wacław Luksemburski został zaręczony z Elżbietą von Hohenzollern. [więcej]
15 czerwiec 1363 15 czerwca 1363 roku z inicjatywy ojca dwuletni Wacław I został koronowany na króla Czech. [więcej]
25 lipiec 1363 25 lipca 1363 roku Bolko Świdnicko-Jaworski przyjął w imieniu Wacława Luksemburskiego hołd lenny od miast brandenburskich, zapewniając je o zachowaniu wszelkich przywilejów. [więcej]
10 luty 1364 10 lutego 1364 roku w Brnie Wacław Luksemburski podpisał pokój zawarty przez swojego ojca z Habsburgami. [więcej]
Czerwiec 1366 W końcu czerwca 1366 roku w Bratysławie Wacław Luksemburski zaręczył się z Elżbietą córką Stefana Andegaweńskiego. [więcej]
1369 W 1369 roku Elżbieta Łokietkówna doprowadziła do zerwania zaręczyn Wacława Luksemburskiego z Elżbietą córką Stefana Andegaweńskiego. [więcej]
29 wrzesień 1370 29 września 1370 roku w Norymberdze Wacław Luksemburski pojął za żonę Joannę Bawarską, córkę Albrechta von Bayern-Straubing. [więcej]
19 marzec 1374 19 marca 1374 roku Wacław Luksemburski potwierdził kontrakt małżeński Jodoka z Moraw z Agnieszką - siostrą Władysława Opolczyka. [więcej]
10 czerwiec 1376 W 1376 roku Wacław Luksemburski został wybrany królem Niemiec. [więcej]
6 lipiec 1376 6 lipca 1376 roku w Akwizgranie Wacław Luksemburski dostąpił zaszczytu koronacji na króla Niemiec. [więcej]
1377 Osiemnaście miast Rzeszy z Ulmem na czele odmówiło złożenia hołdu Wacławowi Luksemburskiemu. Z tego powodu jego ojciec zdecydował się na interwencję zbrojną, która zakończyła się fiaskiem. [więcej]
22 luty 1377 22 lutego 1377 roku Wacław Luksemburski stał się namiestnikiem swojego ojca. Kilka dni później zdjął cesarską banicję z mieszkańców Kolonii, a wkrótce potem - z mieszkańców Ratyzbony. [więcej]
Maj 1377 W międzyczasie związek miast Szwabii powiększył się o kolejne miasta członkowskie, stając się tym sposobem bardziej groźnym dla Wacława i jego ojca. Pomysłem obu monarchów na złagodzenie sporu było zawarcie pokoju ziemskiego, który przy pomocy Norymberczyków udało się osiągnąć w maju 1377 roku. [więcej]
1377 / 1378 Na przełomie 1377 i 1378 roku Wacław Luksemburski z ojcem przebywali w Paryżu. [więcej]
Grudzień 1378 Po śmierci ojca Wacław Luksemburski przejął władzę w Czechach i Niemczech.
6 luty 1379 6 lutego 1379 roku w Zwolinie Wacław Luksemburski spotkał się z Ludwikiem Węgierskim. Obaj monarchowie potwierdzili układ małżeński Zygmunta z Marią, a w sprawie wielkiej schizmy zachodniej wyraźnie określili się jako stronnicy Urbana VI. [więcej]
27 luty 1379 27 lutego 1379 roku we Frankfurcie Wacław Luksemburski uczestniczył w Sejmie Rzeszy. Elektorzy niemieccy w sprawie wielkiej schizmy zachodniej wyrazili poparcie dla Urbana VI. [więcej]
21 maj 1379 21 maja 1379 roku w Pradze Wacław Luksemburski odebrał hołd lenny od Ruprechta I Legnickiego.
1380 W 1380 roku próbowano ograniczyć władzę Wacława Luksemburskiego w Rzeszy z powodu nieudolnych rządów. [więcej]
1381 W 1381 roku Wacław Luksemburski, mszcząc się za zniewagę doznaną od wrocławskiego kleru, najechał i złupił dobra kapituły. [więcej]
1382 W 1381 roku w Niemczech doszło do starć zbrojnych Związku Miast Szwabskich i Nadreńskich z armią feudałów. Do zawarcia zawieszenia broni doszło w 1382 roku w Esslingen. [więcej]
1383 W 1383 roku na sejmie Rzeszy w Norymberdze Wacław Luksemburski, ogłaszając Landfryd, próbował osłabić pozycję Związku Miast Szwabskich i Nadreńskich. Ta decyzja doprowadziła do eskalacji konfliktu. [więcej]
1384 W 1384 roku w Heidelbergu Związek Miast Szwabskich został uznany przez grupę książąt niemieckich. Wacław Luksemburski pomału również przygotowywał się do aprobaty rosnącego w siłę bloku. [więcej]
1384 W 1384 roku Wacław Luksemburski nadal w lenno księciu cieszyńskiemu Przemysławowi I swoją część okręgu górowskiego. [więcej]
Maj 1386 W maju 1386 roku w Győr Wacław Luksemburski i jego brat Zygmunt uczestniczyli w spotkaniu z Elżbietą Bośniaczką. Efektem podjętych wówczas rokowań była zgoda królowej Węgier na dopełnienie małżeństwa Zygmunta Luksemburskiego z Marią Andegaweńską. [więcej]
17 kwiecień 1387 17 kwietnia 1387 roku w Brnie Władysław Opolczyk oddał swoje dobra położone na Węgrzech i Rusi pod opiekę Wacława Luksemburskiego. [więcej]
1 maj 1387 1 maja 1387 roku Wacław Luksemburski nadał na prawie lennym Władysławowi Opolczykowi Namysłów. [więcej]
25 czerwiec 1388 25 czerwca 1388 roku Wacław Luksemburski potwierdził posag Władysława Opolczyka dla córki Katarzyny, która wyszła za mąż za Henryka VIII Wróbla. [więcej]
1389 W 1388 roku pod Döffingen rozbite zostały wojska miast szwabskich, a koło Wormacji podobną klęskę poniosły miasta nadreńskie. W 1389 roku na sejmie w Eger Wacław Luksemburski przeforsował uchwałę rozwiązującą oba związki miast i zakazującą im zrzeszania się. [więcej]
Jesień 1390 Jesienią 1390 roku Wacław Luksemburski polecił margrabiemu Prokopowi spustoszyć Ziemię Opolską należącą do Władysława Opolczyka. [więcej]
19 marzec 1393 Aby załagodzić spór z władzami Kościoła, 19 marca 1393 roku doszło do spotkania przedstawicieli kurii z członkami rady królewskiej z Wacławem Luksemburskim na czele.
20 marzec 1393 20 marca 1393 roku miał być dniem podpisania ugody z Kościołem. Niestety, dziwne zachowanie Wacława doprowadziło do zerwania porozumień, uwięzienia kilku osób, a na koniec do utopienia przyszłego świętego Jana Nepomucena. [więcej]
1393 Pod koniec 1393 roku Wacław Luksemburski wszedł w ostry spór z Krzyżakami z powodu nierespektowania przez nich prawa do patronatu nad arcybiskupstwem ryskim. [więcej]
Marzec 1394 W marcu 1394 roku Wacław Luksemburski wysłał do Krakowa margrabiego Prokopa w celu nakłonienia Władysława Jagiełły do zawarcia przymierza skierowanego przeciwko margrabiemu Jodokowi. [więcej]
8 maj 1394 Narastające w Czechach niezadowolenie z rządów Wacława Luksemburskiego doprowadziło do zawiązania spisku panów czeskich, na czele którego stanął margrabia Moraw Jodok. 8 maja 1394 roku Wacław Luksemburski został uwięziony i zmuszony oddać Brandenburgię przywódcy puczu. [więcej]
Lipiec 1394 Na początku lipca 1394 roku Wacław Luksemburski dzięki pomocy swojego brata księcia zgorzeleckiego Jana odzyskał wolność. [więcej]
Marzec 1395 W marcu 1395 roku Wacław Luksemburski wezwał wszystkich władców chrześcijańskich do obrony Ottona, arcybiskupa elekta ryskiego (syna księcia szczecińskiego Świętobora) przed zakonem krzyżackim. [więcej]
Czerwiec 1395 W czerwcu 1395 roku Wacław Luksemburski zawarł z Władysławem Jagiełłą sojusz skierowany przeciw margrabiemu Jodokowi i Krzyżakom. [więcej]
Czerwiec 1395 Wacław Luksemburski po sprzymierzeniu się z Władysławem Jagiełłą skierował do wielkiego mistrza Konrada von Jungingen list, w którym zakazywał krzyżackich najazdów na Litwę. [więcej]
5 sierpień 1395 Wacław Luksemburski otrzymał od wielkiego mistrza Konrada von Jungingen datowany na 5 sierpnia 1395 roku list, w którym wymieniono powody, dla których Zakon Krzyżacki nie może zaprzestać najazdów na Litwę. [więcej]
Luty 1396 W lutym 1396 roku dzięki pośrednictwu Zygmunta Luksemburskiego zakończyła się wojna domowa powstała w wyniku konfliktu, w który zamieszani byli Wacław Luksemburski, margrabiowie morawscy Jodok i Prokop oraz książę Jan Zgorzelecki. [więcej]
19 marzec 1396 19 marca 1396 roku Wacław Luksemburski uczynił Zygmunta Luksemburskiego swym następcą w przypadku bezpotomnej śmierci oraz ofiarował mu namiestnictwo Rzeszy w Niemczech, Italii i Arelacie. [więcej]
1396 Latem 1396 roku margrabia Jodok ponownie wszczął działania zbrojne przeciw Wacławowi Luksemburskiemu. [więcej]
Lipiec 1396 Podczas zmagań zbrojnych wojny Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem ten drugi informował Wacława Luksemburskiego o zajęciu jego ziem. Król Czech wystosował do polskiego monarchy pismo, w którym apelował o zaprzestanie akcji zbrojnej. [więcej]
30 kwiecień 1399 Władysław Opolczyk, który zagorzale pragnął zdobyć pieniądze ze sprzedaży Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw Zakonowi Krzyżackiemu, nakłamał Wacławowi Luksemburskiemu, że Konrad von Jungingen nie wypłacił mu jakiejś sumy należnej ze sprzedaży Ziemi Dobrzyńskiej. Król Czech zwrócił się do wielkiego mistrza z żądaniem uregulowania długu. 30 kwietnia 1399 roku Konrad von Jungingen wystosował odpowiedź, w której zawiadomił Wacława Luksemburskiego, że Ziemi Dobrzyńskiej nigdy nie nabył od opolskiego księcia, tylko wziął w zastaw, a co się księciu należało, to mu wypłacił, co może potwierdzić. [więcej]
1400 W 1400 roku elektorzy na zjeździe w Rhense ogłosili detronizację Wacława Luksemburskiego. Były król Rzeszy Niemieckiej pozostał tylko królem Czech. [więcej]
Lato 1402 Latem 1402 roku Wacław Luksemburski został uwięziony w Czechach przez stronników swojego brata króla Węgier Zygmunta. [więcej]
Lipiec 1404 Pod koniec lipca 1404 roku we Wrocławiu Wacław Luksemburski spotkał się z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Październik 1409 W październiku 1409 roku w powodu wybuchu wojny Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim Wacław Luksemburski wysłał do Polski swoich posłów, aby pośredniczyli w zawarciu pokoju. [więcej]
15 luty 1410 15 lutego 1410 roku Wacław Luksemburski wydał w sporze polsko-krzyżackim werdykt, którego konsekwencją była wojna tych dwóch organizmów państwowych. [więcej]
Lipiec / sierpień 1410 Na przełomie lipca i sierpnia 1410 roku Wacław Luksemburski otrzymał od wielkiego mistrza Heinricha von Plauen wezwanie o ratunek dla oblężonego Malborka. [więcej]
1412 W 1412 roku Wacław Luksemburski zmusił Jana Husa do opuszczenia Pragi. [więcej]
1414 W 1414 roku Wacław Luksemburski wezwał Henryka Lubińskiego i Ludwika Brzeskiego do zakończenia bratobójczej wojny.
Maj 1414 W maju 1414 roku Wacław Luksemburski otrzymał od wielkiego mistrza Michała Küchmeistra list z prośbą o wsparcie dla Zakonu Krzyżackiego w zbliżajacej się wojnie z Polską i Litwą. [więcej]
6 lipiec 1415 6 lipca 1415 roku w Konstancji stracony został Jan Hus pomimo tego, że zaopatrzony został przez Zygmunta Luksemburskiego w list żelazny gwarantujący nietykalność osobistą. To wydarzenie stało się początkowo iskrą do protestów w Czechach, a potem do powstania husyckiego ruchu religijnego, a w późniejszym okresie do rewolucji społecznej i czeskiej wojny narodowej. [więcej]
1417 W 1417 roku Wacław Luksemburski zezwolił na powstanie landfrydu pilzneńskiego. [więcej]
Wiosna 1419 Wiosną 1419 roku masy chłopstwa i biedoty miejskiej pod wpływem sfanatyzowanych kaznodziejów zbierały się na niezamieszkanych wzgórzach i wzniesieniach, którym nadawano nowe nazwy, głównie wzięte z Biblii. Było to pokłosie męczeńskiej śmierci Jana Husa w Konstancji. [więcej]
30 lipiec 1419 30 lipca 1419 roku w Pradze doszło do defenestracji. Czeski lud opanował ratusz i wyrzucił przez okna na bruk siedmiu rajców. Epizod ten stał się bezpośrednim powodem śmierci Wacława Luksemburskiego. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Karol IV
Żony i potomstwo:

29 września 1370 r. w Norymberdze poślubił Joannę Bawarską.
2 maja 1389 r. pojął za żonę Zofię Bawarską.
Obydwa małżeństwa były bezdzietne.

Następca: Ruprecht z Palatynatu

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości



Copyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Wacław_I
#WacławI
59

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.