ozdoba

ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Elżbieta Łokietkówna
Dynastia: Piastów
Urodzona: w 1305 roku
Zmarła: 29 grudnia 1380 roku
w Budzie
Rodzice: Władysław I Łokietek
Jadwiga
1304-1306 Elżbieta Łokietkówna urodziła się być może w Radziejowie pomiędzy 1304 i 1306 rokiem, lecz najpewniej w 1305 roku. [więcej]
Dzieciństwo W dzieciństwie Elżbieta Łokietkówna sporo czasu spędziła w klasztorze klarysek w Starym Sączu, gdzie pobierała nauki. [więcej]
26 czerwiec 1320 26 czerwca 1320 roku do Nowego Sącza przybyli posłowie węgierscy po Elżbietę Łokietkównę. [więcej]
6 lipiec 1320 6 lipca 1320 roku mężem Elżbiety Łokietkówny został król Węgier Karol I Robert. Niedługo potem w Białogrodzie nastąpiła koronacja młodej królowej dokonana przez biskupa weszpremskiego Henryka, dawnego prepozyta spiskiego. [więcej]
Wiosna 1321 Wiosną 1321 roku Elżbieta Łokietkówna razem z mężem doprowadziła do wybrania Bolesława Toszeckiego arcybiskupem ostrzyhomskim. [więcej]
1321 W 1321 roku Elżbieta Łokietkówna urodziła pierwsze dziecko. Niemowlę otrzymało imię Karol; jeszcze w tym samym roku zmarło. [więcej]
1323 W 1323 roku papież Jan XXII zwrócił się z prośbą do Elżbiety Łokietkówny o poparcie u króla w sprawie zwrotu dóbr biskupstwa w Gyulafeheryar. [więcej]
1 październik 1324 1 października 1324 roku w Wyszehradzie Elżbieta Łokietkówna urodziła syna, któremu nadano imię Władysław. [więcej]
5 marzec 1326 5 marca 1326 roku w Wyszehradzie Elżbieta Łokietkówna urodziła kolejnego syna Ludwika, przyszłego króla Polski. [więcej]
30 listopad 1327 30 listopada 1327 roku Elżbieta Łokietkówna urodziła czwartego syna, któremu nadano imię Andrzej. [więcej]
1328 W 1328 roku Elżbieta Łokietkówna pomogła Mieszkowi Bytomskiemu w objęciu biskupstwa Nitry. [więcej]
8 marzec 1329 Przed 8 marca 1329 roku zmarł następny syn Elżbiety Łokietkówny - pięcioletni Władysław. [więcej]
1330 W 1330 roku Elżbieta Łokietkówa przydzieliła swoim synom dwóch pedagogów. Byli nimi Mikołaj Knezicsi i Mikołajsyn palatyna Jana. [więcej]
17 kwiecień 1330 W kwietniu 1330 roku ma dwór Elżbiety Łokietkówny przybył jej brat Kazimierz z prośbą o węgierskie posiłki konieczne do wojny polsko-krzyżackiej. Polski książę w trakcie pobytu zapewne uwiódł Klarę, córkę węgierskiego magnata Felicjana Zaha. Miłosna przygoda szlachcianki tak bardzo nie spodobała się jej ojcu, że w przypływie emocji rzucił się z mieczem na rodzinę królewską, odcinając część ręki Elżbiecie Łokietkównie i raniąc Karola Roberta. [więcej]
Luty 1331 W lutym 1331 roku Jan XXII zwrócił się z prośbą do Elżbiety Łokietkówny o dołożenie starań, by doszło do skutku projektowane małżeństwo Andrzeja Andegaweńskiego i Joanny Neapolitańskiej, które miało na celu uniknięciu konfliktu związanego z sukcesją po Robercie I. [więcej]
1331 W 1331 roku Elżbieta Łokietkówna zaangażowana była w zabiegi, dzięki którym doszłoby do małżeństwa Ottona Wesołego i Konstancji, wdowy po Przemku Głogowskim. [więcej]
20 sierpień 1332 20 sierpnia 1332 roku Elżbieta Łokietkówna urodziła piątego syna, który otrzymał imię Stefan. [więcej]
1333 W myśl polityki dynastycznej sześcioletni Andrzej, syn Elżbiety Łokietkówny, został przewieziony do Neapolu, aby tam odebrać wychowanie, a potem objąć w nim władzę. [więcej]
1335 Dzięki staraniom Elżbiety Łokietkówny w czerwcu 1335 roku doszło do mariażu córki Kazimierza Gniewkowskiego Elżbiety z banem Bośni Stefanem II Kotromaniczem. Z tego związku małżeńskiego urodziła się Elżbieta - przyszła żona Ludwika Węgierskiego, syna Elżbiety Łokietkówny. [więcej]
Listopad 1335 W listopadzie 1335 roku w Wyszehradzie doszło do wypracowania kompromisu w sporze polsko-krzyżacko-czeskim. Elżbieta Łokietkówna była jednym z apologetów idei pokojowego porozumienia, a potem stała się gwarantem zawartych umów. [więcej]
7 grudzień 1339 7 grudnia 1339 roku Elżbieta Łokietkówna wspólnie z mężem wystawili dokument dla Krakowa, w którym przyrzekają zachować przywileje miasta, gdyby po śmierci Kazimierza Wielkiego korona polska przeszła na andegaweńskiego dziedzica. [więcej]
1342 Robert I Mądry pod wpływem swych neapolitańskich krewnych sporządził testament, w którym mianował następczynią wyłącznie Joannę I, Andrzejowi Andegaweńskiemu zostawiając w lenno tylko księstwo Salerno. Było to zapowiedzią przyszłego konfliktu węgiersko-neapolitańskiego. [więcej]
Wiosna 1343 Z powodu odsunięcia Andrzeja Andegaweńskiego od neapolitańskiego tronu wiosną 1343 roku Elżbieta Łokietkówna rozpoczęła przygotowania podróży na Półwysep Apeniński. [więcej]
8 czerwiec 1343 8 czerwca 1343 roku Elżbieta Łokietkówna wyruszyła w podróż, której celem był Neapol. 22 czerwca 1343 roku dotarła do Zagrzebia. [więcej]
24 lipiec 1343 Elżbieta Łokietkówna z Zagrzebia wyruszyła w dalszą podróż do Zengg, by stąd na weneckich okrętach przepłynąć Adriatyk i dotrzeć do Włoch. Po wylądowaniu w Manfredonii, gdzie czekali na nią Andrzej Andegaweński i Joanna I, podążyła w dalszą drogę, by 24 lipca 1343 roku postawić stopy w Neapolu. [więcej]
Lipiec 1343 W Neapolu Elżbieta Łokietkówna rozpoczęła przygotowywanie gruntu pod nadchodzące negocjacje, podejmując próby zjednania sobie lokalnych wpływowych osobistości. [więcej]
Sierpień 1343 W Neapolu Elżbiecie Łokietkównie udało się doprowadzić do wysłania do Awinionu poselstwa w celu wyjednania u Klemensa VI koronacji Andrzeja Andegaweńskiego. [więcej]
14 wrzesień 1343 14 września 1343 roku Elżbieta Łokietkówna opuściła Neapol i udała się na wycieczkę do Rzymu. [więcej]
Październik 1343 W pierwszej połowie 1343 roku Elżbieta Łokietkówna powróciła do Neapolu, gdzie oczekiwała na rezultat poselstwa, które udało się do Awinionu. Pomimo tego, że papież 28 listopada odwołał neapolitańskiego regenta, to regent ten wciąż sprawował swoje dotychczasowe stanowisko. Elżbieta Łokietkówna widząc, że sprawy nie układają się po jej myśli, zdecydowała zabrać Andrzeja Andegaweńskiego i wrócić na Węgry, lecz niebawem z Awinionu doszły wieści, że przekupiony przez węgierską stronę papież Klemens VI zgodził się na koronację Andrzeja Andegaweńskiego. Elżbieta Łokietkówna uznała, że jej misja dobiegła końca. W lutym 1344 roku rozpoczęła przygotowania do samotnego powrotu. [więcej]
5 kwiecień 1344 5 kwietnia 1344 roku Elżbieta Łokietkówna weszła na pokład galery i odpłynęła w stronę Węgier. Andrzej Andegaweński pozostał w Neapolu. [więcej]
1345 Około 1345 roku Elżbieta Łokietkówna sprowadziła na wychowanie na Węgry Annę, córkę nieżyjącego już Henryka II Świdnickiego. [więcej]
18 / 19 wrzesień 1345 W nocy z 18 na 19 września 1345 roku na kilka dni przed koronacją syn Elżbiety Łokietkówny Andrzej Andegaweński został uduszony w Neapolu. Na Węgrzech domniemywano, że inicjatorką spisku była jego żona Joanna. [więcej]
1346 W 1346 roku Elżbieta Łokietkówna wysłała do Awinionu poselstwo, które miało zadbać o sprawy Andegawenów u papieża Klemensa IV i skłonić go do ukarania Joanny I, winnej zabójstwa Andrzeja Andegaweńskiego. Wśród wysłanników znalazł się również Albert Strzelecki. [więcej]
18 styczeń 1347 18 stycznia 1347 roku papież Klemens VI powiadomił Elżbietę Łokietkównę i Ludwika Węgierskiego, że syn Andrzeja Andegaweńskiego i Joanny I Karol będzie się wychowywał na zamku Summe. Było to równoznaczne z odrzuceniem żądań węgierskich. [więcej]
Listopad 1347 W początkach listopada 1347 roku Ludwik Andegaweński wyprawił się do Neapolu, aby pomścić śmierć brata Andrzeja Andegaweńskiego. Elżbieta Łokietkówna została regentką węgierskiego królestwa. [więcej]
Czerwiec 1348 W czerwcu 1348 roku Elżbieta Łokietkówna wyjechała do Segesd, aby z radością powitać Ludwika Węgierskiego powracającego z Neapolu. [więcej]
1348-1349 W latach 1348 i 1349 roku Klemens VI kilkukrotnie interweniował u Elżbiety Łokietkówny w sprawie uwolnienia jeńców pojmanych przez Ludwika Andegaweńskiego w Neapolu. [więcej]
Kwiecień 1350 W kwietniu 1350 roku Elżbieta Łokietkówna ponownie przejęła ster rządów w węgierskim królestwie, ponieważ Ludwik Węgierski znowu udał się do Italii. [więcej]
1351 W 1351 roku Elżbieta Łokietkówna uzyskała od papieża pozwolenie wstępu do klasztoru w Starej Budzie. [więcej]
Październik-listopad 1352 Jesienią 1352 roku Elżbieta Łokietkówna przebywała w Polsce. Prawdopodobnie w Nowym Sączu spotkała się ze swym bratem Kazimierzem. [więcej]
20 czerwiec 1353 20 czerwca 1353 roku Elżbieta Łokietkówna uczestniczyła w ślubie swojego syna Ludwika z Elżbietą Bośniaczką, córką Stefana II Kotromanicza. [więcej]
22 kwiecień 1355 22 kwietnia 1355 roku w Nowym SączuElżbieta Łokietkówna odebrała hołd od stanów polskich, powtarzając jednocześnie przyrzeczenie dotrzymania wszystkich zobowiązań wobec Polski. [więcej]
Maj 1355 Pod koniec maja 1355 roku Elżbieta Łokietkówna po miesięcznym pobycie w Polsce powróciła na Węgry. [więcej]
4 lipiec 1355 4 lipca 1355 roku Elżbieta Łokietkówna wyznaczyła dożywotne uposażenie córce Bolesława II Opolskiego Kunegundzie, klarysce ze Starej Budy. [więcej]
2 luty 1357 2 lutego 1357 roku Elżbieta Łokietkówna razem z Ludwikiem Andegaweńskim wyruszyła do Wiednia. Celem tej wizyty było pośrednictwo w sporze pomiędzy Austrią a Morawami. [więcej]
Maj-czerwiec 1357 W maju 1357 roku Elżbieta Łokietkówna udała się w podróż do Niemiec. Oprócz spotkania z Karolem Luksemburskim miała w planach również pielgrzymkę do Marburga – do grobu swej patronki, świętej Elżbiety Węgierskiej. W towarzystwie węgierskiej królowej można było wówczas spotkać: Alberta Strzeleckiego, Bolesława Pierworodnego, Bolka III Opolskiego i Przemysława Noszaka. W trakcie podróży Elżbieta Łokietkówna odwiedziła między innymi Pragę, Sulzbach, Frankfurt nad Menem, Kolonię i Akwizgran. [więcej]
1359 W 1359 roku Elżbieta Łokietkówna mianowana została regentką niedawno przyłączonej do Węgier Dalmacji. [więcej]
2 luty 1361 2 lutego 1361 roku w Wyszehradzie Elżbieta Łokietkówna i Ludwik Andegaweński odnowili układ o małżeństwie Jodoka Morawskiego z bratanicą i ówczesną dziedziczką Węgier Elżbietą. [więcej]
Jesień 1361 Jesienią 1361 roku Elżbieta Łokietkówna zaangażowana była w akcję dyplomatyczną, mającą na celu rozbicie groźnego dla Węgier sojuszu Rudolfa IV Habsburga z Karolem Luksemburskim. [więcej]
1361 / 1362 Na przełomie 1361 i 1362 roku będący pod wpływem alkoholu Karol Luksemburski w obecności węgierskich posłów obraził słownie Elżbietę Łokietkównę. [więcej]
24 styczeń 1362 W związku z zaistniałym konfliktem węgiersko-luksemburskim papież Urban V 24 stycznia 1362 roku zwrócił się z prośbą do Elżbiety Łokietkówny, by nakłaniała syna do pokoju. [więcej]
6 listopad 1362 6 listopada 1362 roku papież Urban V osobnym listem skierowanym do Elżbiety Łokietkówny zawiadomił ją o swym wstąpieniu na tron Stolicy Apostolskiej. [więcej]
21 maj 1363 21 maja 1363 roku w Krakowie odbyło się wesele Karola Luksemburskiego i wnuczki Kazimierza Wielkiego. Elżbieta Łokietkówna nie wzięła udziału w uroczystościach z powodu ciężkiej choroby. Jej stan był na tyle ciężki, że po Europie rozprzestrzeniła się plotka, że matka węgierskiego króla zmarła. Papież Urban V wysłał nawet do Ludwika Węgierskiego kondolencję z powodu straty rodzicielki. [więcej]
1364 W 1364 roku Elżbieta Łokietkówna wystąpiła w roli mediatorki w sporze Austrii z Bawarią. [więcej]
1369 W 1369 roku Elżbiecie Łokietkównie udało się rozbić układ małżeński jej wnuczki z Wacławem Luksemburskim. [więcej]
1369 W 1369 roku papież Urban V wymienił Elżbietę Łokietkównę jako następczynię Kazimierza Wielkiego. [więcej]
1369 / 1370 Na przełomie 1369 i 1370 roku na Węgrzech próbowano Elżbietę Łokietkównę obarczyć winą za niepowodzenia kampanii Ludwika Andegaweńskiego w Bułgarii. [więcej]
Listopad 1370 W listopadzie 1370 roku Elżbieta Łokietkówna pośpiesznie udała się do Krakowa z powodu ciężkiej choroby brata Kazimierza, w wyniku której doszło do zgonu polskiego monarchy. [więcej]
17 listopad 1370 17 listopada 1370 roku w katedrze wawelskiej Elżbieta Łokietkówna wzięła udział w koronacji swojego syna Ludwika Andegaweńskiego na króla Polski.
Listopad 1370 Po koronacji Ludwika Węgierskiego Elżbieta Łokietkówna objęła w imieniu syna rządy w Polsce. [więcej]
1 styczeń 1371 Przed 1 stycznia 1371 roku Elżbieta Łokietkówna usunęła Janka z Czarnkowa z urzędu podkanclerza. Zwolnione stanowisko zajął Zawisza z Kurozwęk. [więcej]
1 styczeń 1371 1 stycznia 1371 roku Elżbieta Łokietkówna wystawiła akt prawny zakazujący kupcom pruskim, w tym toruńskim, ale także kupcom czeskim, morawskim i śląskim bezpośredniego handlu z Rusią. [więcej]
1371 Elżbieta Łokietkówna zajęła się wykonaniem testamentu Kazimierza Wielkiego. W wyniku jej decyzji córki zmarłego z ostatniego małżeństwa z Jadwigą Żagańską, czteroletnią Annę i dwuletnią Jadwigę, wywieziono na Węgry, gdzie miały się wychowywać aż do zamążpójścia. [więcej]
14 luty 1371 14 lutego 1371 roku Elżbieta Łokietkówna otrzymała od papieża wezwanie w sprawie oddania długu zaciągniętego przez Kazimierza Wielkiego. [więcej]
1371 Niedługo po objęciu regencji w Polsce Elżbieta Łokietkówna dokonała wymiany doradców i urzędników. [więcej]
1371 W 1371 roku z powodu chaosu, jaki powstał po śmierci Kazimierza Wielkiego, Brandenburczycy opanowali pograniczny Santok, a Litwini Włodzimierz. [więcej]
1371 W pierwszej połowie 1371 roku Janko z Czarnkowa wykradł z grobu Kazimierza Wielkiego insygnia królewskie, które rzekomo miały być przeznaczone dla Kaźka Słupskiego. [więcej]
Maj 1371 W maj 1371 roku Elżbieta Łokietkówna udała się w podróż na Węgry. [więcej]
Sierpień 1371 W połowie 1371 roku Elżbieta Łokietkówna mianowała nowego starostę wielkopolskiego. W miejsce usuniętego Przecława z Gułtowa stanowisko objął Otton z Pilczy. [więcej]
7 wrzesień 1371 7 września 1371 roku papież Grzegorz XI zwrócił się z wezwaniem do Elżbiety Łokietkówny o pomoc w mediacjach, mających na celu zakończenie wojny pomiędzy Ludwikiem Andegaweńskim i Karolem Luksemburskim. Pośrednictwo matki króla Węgier zaowocowało pokojem wzmocnionym planem mariażu Zygmunta Luksemburskiego z Marią Andegaweńską. [więcej]
1371 Po śmierci Kazimierza Wielkiego w Wielkopolsce zaczęto fałszować monetę zmarłego króla. [więcej]
Listopad 1371 W listopadzie 1371 roku papież Grzegorz XI zwrócił się do Elżbiety Łokietkówny z prośbą, w myśl której miałaby wykorzystać swe dyplomatyczne umiejętności i wpłynąć na Siemowita III, aby ten zaprzestał pomocy udzielanej Litwinom przeciwko Krzyżakom. [więcej]
Maj 1372 W maju 1372 roku Elżbieta Łokietkówna przybyła do Polski. [więcej]
4 czerwiec 1372 Pod koniec maja 1372 roku Elżbieta Łokietkówna opuściła Kraków i udała się w kierunku Wielkopolski. 4 czerwca 1372 roku przebywała w Pyzdrach. Stąd podążyła do Poznania. [więcej]
10 czerwiec 1372 10 czerwca 1372 roku, podczas pobytu Elżbiety Łokietkówny w Poznaniu, sędzia poznański Przecław z Prusinowa ogłosił skazujący Janka z Czarnkowa wyrok banicji i konfiskaty dóbr. [więcej]
Czerwiec 1372 Podczas pobytu Elżbiety Łokietkówny w Poznaniu prawdopodobnie powołany został złożony z 12 dostojników sąd restytucyjny, który miał się zająć rozpatrzeniem skarg osób poszkodowanych w Wielkopolsce. [więcej]
15 czerwiec 1372 15 czerwca 1372 roku Elżbieta Łokietkówna przebywała w Gnieźnie. [więcej]
23 czerwiec 1372 23 czerwca 1372 roku Elżbieta Łokietkówna przebywała w Kruszwicy. [więcej]
Lipiec 1372 W lipcu 1372 roku Otton z Pilczy zrzekł się starostwa w Wielkopolsce. [więcej]
18 lipiec 1372 18 lipca 1372 roku w Czchowie Elżbieta Łokietkówna wydała przywilej, którym ponownie ustanowiła w Krakowie skład na wszelkie towary. Zgodnie z tym statutem każdy obcy kupiec przybywający do Krakowa musiał cały swój towar sprzedać kupcom miejscowym. [więcej]
Lipiec 1372 Około połowy lipca 1372 roku Elżbieta Łokietkówna udała się na Węgry. [więcej]
6 sierpień 1372 6 sierpnia 1372 roku w Wyszehradzie Elżbieta Łokietkówna wystarała się u Ludwika Andegaweńskiego o wystawienie przywileju dla Krakowa, w myśl którego zakazano kupcom pruskim, a w szczególności toruńskim, omijać z towarami Kraków, gdzie obowiązani są je sprzedać. [więcej]
Grudzień 1372 W grudniu 1372 roku wybrano nowego starostę wielkopolskiego. Został nim Sędziwój z Szubina. [więcej]
Maj 1373 W maju 1373 roku Elżbieta Łokietkówna przybyła do Polski. [więcej]
1373 Podczas rządów regencyjnych w Polsce Elżbieta Łokietkówna wydała szereg przywilejów i aktów prawnych. Jednym z nich było prawo wyboru rajców bez udziału starosty ustanowione dla Poznania. [więcej]
Sierpień 1373 W sierpniu 1373 roku Elżbieta Łokietkówna udała się na Węgry. [więcej]
Wrzesień 1373 Na początku września 1373 roku w Diósgyór. Elżbieta Łokietkówna spotkała się z Ludwikiem Andegaweńskim. [więcej]
Październik 1373 W początkach października 1373 roku Elżbieta Łokietkówna brała udział w zjeździe stanów polskich w Koszycach. [więcej]
23 październik 1373 23 października 1373 roku papież Grzegorz XI wystosował do Elżbiety Łokietkówny apel o dołożenie starań, mających na celu chrystianizację Litwy. [więcej]
Wiosna 1374 Wiosną 1374 roku Elżbieta Łokietkówna powróciła do Polski, skupiając swoje działania na doprowadzeniu do końca sprawy przyznania następstwa tronu w Polsce dla jednej z jej wnuczek. [więcej]
Lato 1374 W lecie 1374 roku Elżbieta Łokietkówna powołała dwunastoosobowy sąd restytucyjny dla Małopolski. [więcej]
Lato 1374 W lecie 1374 roku Bartosz Wezenborg został nominowany przez Elżbietę Łokietkównę na stanowisko starosty kujawskiego. [więcej]
6 lipiec 1374 6 lipca 1374 roku w Krakowie Elżbieta Łokietkówna wydała ustawę zezwalającą górnikom i mieszczanom olkuskim przez lat 6 w obrębie mili od miasta dobywać ołów, zachowując dla siebie tylko dziesięcinę górniczą. [więcej]
21 sierpień 1374 21 sierpnia 1374 roku Kalisz, Konin i Stawiszyn złożyły przyrzeczenie Elżbiecie Łokietkównie, że uznają jej wnuczki jako legalne następczynie tronu polskiego. [więcej]
17 wrzesień 1374 We wrześniu 1374 roku działania Elżbiety Łokietkówny zakończyły się sukcesem. 17 września 1374 roku w Koszycach szlachta polska uznała prawa do korony polskiej dla jednej z córek Ludwika Węgierskiego. [więcej]
28 listopad 1374 28 listopada 1374 roku Elżbieta Łokietkówna przebywała w Budzie. [więcej]
7 styczeń 1375 7 stycznia 1376 roku Elżbieta Łokietkówna przebywała już w Krakowie, podejmując się roli arbitra w sporze wdowy po Rafale Tarnowskim z jej siostrą Anną. [więcej]
Wiosna 1375 Wiosną 1376 roku Elżbieta Łokietkówna postanowiła zrezygnować z rządów regencyjnych w Polsce. [więcej]
Lipiec 1375 28 lipca 1375 roku Elżbieta Łokietkówna w towarzystwie kilku możnowładców dotarła do Sandomierza. Tam przebywała do 1 sierpnia, a potem udała się do Krakowa. [więcej]
20 sierpień 1375 Po 20 sierpnia 1376 roku Elżbieta Łokietkówna wyjechała z Krakowa kierując się w stronę Węgier. [więcej]
Jesień 1375 Jesienią 1375 roku Elżbieta Łokietkówna otrzymała od syna zarząd Dalmacji. [więcej]
1376 Po kilkumiesięcznym pobycie w Dalmacji Elżbieta Łokietkówna postanowiła ponownie objąć regencję w Polsce. Udało jej się uzyskać na to zgodę Ludwika Węgierskiego. [więcej]
Październik 1376 W końcu października 1376 roku Elżbieta Łokietkówna opuszczając Węgry wyruszyła w podróż powrotną do Polski. [więcej]
Listopad 1376 Jesienią 1376 roku po powrocie Elżbiety Łokietkówny do Polski nastąpił tragiczny w skutkach najazd litewski. Agresorzy podeszli nawet pod Kraków, aby następnie wycofać się z bogatymi łupami. [więcej]
Listopad 1376 Podobno w celu zatarcia ponurych wrażeń po niedawnym najeździe litewskim na Polskę Elżbieta Łokietkówna dołożyła starań, aby w Krakowie było wesoło. Bawiono się więc na zamku królewskim, a sama Elżbieta Łokietkówna z przyjemnością przyglądała się pląsom. [więcej]
7 grudzień 1376 7 grudnia 1376 roku w Krakowie świta węgierska skupiona przy Elżbiecie Łokietkównnie w ulicznym zamieszaniu zabiła starostę krakowskiego Jaśka Kmitę. To stało się powodem do zbrojnego wystąpienia Polaków zamieszkujących stolicę. Doszło do straszliwej w skutki rzezi Węgrów. Zabijano każdego, który się napatoczył, nie oglądając się na płeć, wiek i stanowisko. [więcej]
Boże Narodzenie 1376 Boże Narodzenie 1376 roku Elżbieta Łokietkówna spędziła w Krakowie. [więcej]
Styczeń 1377 W styczniu 1377 roku Elżbieta Łokietkówna powołała na urząd starosty krakowskiego Sędziwoja z Szubina. Starostą wielkopolskim został Domarat z Pierzchna. [więcej]
Styczeń 1377 W styczniu 1377 roku Elżbieta Łokietkówna udała się w podróż powrotną na Węgry. [więcej]
Październik / listopad 1378 W październiku 1378 roku Elżbieta Łokietkówna ponownie pojawiła się w Krakowie, przejmują regencję w Polsce po Władysławie Opolczyku. W listopadzie była już w drodze powrotnej na Węgry. Przyczyną nagłego powrotu królowej prawdopodobnie była wieść o śmierci wnuczki Katarzyny. [więcej]
11 listopad 1378 11 listopada 1378 roku Elżbieta Łokietkówna była już w drodze na Węgry. Zapewne głównym powodem jej wyjazdu była śmierć wnuczki Katarzyny. [więcej]
Sierpień 1379 W sierpniu 1379 roku Elżbieta Łokietkówna uczestniczyła w burzliwym zjeździe stanów polskich w Koszycach. [więcej]
23 sierpień 1379 23 sierpnia 1379 roku Elżbieta Łokietkówna wydała nakaz polecający urzędnikom ruskim, by Ormian we Lwowie i w całym kraju zachowywali przy prawach i zwyczajach obowiązujących w czasach rządów Kazimierza Wielkiego i jej samej. [więcej]
Sierpień - listopad 1379 Od końca sierpnia do listopada 1379 roku Elżbieta Łokietkówna przebywała w Polsce. [więcej]
7 wrzesień 1379 7 września 1379 roku Elżbieta Łokietkówna wydała dokument, na mocy którego przeniosła na prawo niemieckie magdeburskie kilka wsi kasztelana sandomierskiego Jana z Tarnowa. [więcej]
7 wrzesień 1379 7 września 1379 roku Elżbieta Łokietkówna potwierdziła wyrok Ludwika Andegaweńskiego z 21 sierpnia 1379 roku wydany w sprawie Siemowita III z arcybiskupem gnieźnieńskim Januszem. [więcej]
Listopad 1379 W połowie listopada 1379 roku Elżbieta Łokietkówna opuściła Polskę, aby nigdy już tu nie powrócić. [więcej]
11 luty 1380 11 lutego 1380 roku Elżbieta Łokietkówna przebywała na zjeździe w Żylinie, gdzie zajmowała się sprawą małżeństwa swej wnuczki Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem. [więcej]
6 kwiecień 1380 6 kwietnia 1380 roku córka Kazimierza Wielkiego Anna, którą w 1371 roku Elżbieta Łokietkówna sprowadziła do Budy, wyszła za hrabiego cylejskiego Wilhelma. [więcej]
6 kwiecień 1380 6 kwietnia 1380 roku Elżbieta Łokietkówna podyktowała swój testament. [więcej]
Listopad 1380 W początkach listopada 1380 roku Elżbieta Łokietkówna poświadczyła dokumenty Ludwika Andegaweńskiego dotyczące prawa składu we Lwowie i zakazu drogi wodnej dla Sącza. [więcej]
21 grudzień 1380 21 grudnia 1380 roku Elżbieta Łokietkówna po raz ostatni pojawiła się w oficjalnych dokumentach. [więcej]
Boże Narodzenie 1380 Boże Narodzenie 1380 roku Elżbieta Łokietkówna spędziła w Starej Budzie. [więcej]
29 grudzień 1380 Elżbieta Łokietkówna zmarła 29 grudnia 1380 roku w zamku w Starej Budzie. Pochowana została u klarysek, w ulubionym przez siebie klasztorze Panny Maryi. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Mężowie i dzieci:

Mężem Elżbiety Łokietkówny został w 1320 roku Karol I Robert

  1. Karol (1321 - 1321)
  2. Władysław (1324–1329)
  3. Ludwik
  4. Andrzej (1327–1345) - książę Kalabrii i Salerno
  5. Stefan (1332–1354) - książę Dalmacji i Slawonii

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Elżbieta_Łokietkówna
#ElżbietaŁokietkówna
980

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.