ozdoba

WACŁAW II

(1291-1305)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Wacław II
Dynastia: Przemyślidów
Urodzony: 17 września 1271 roku
w Pradze
Zmarł: 21 czerwca 1305 roku
w Pradze
Rodzice: Przemysł Ottokar II
i Kunegunda Halicka
Dzieciństwo "...Wszak Wacław był od dzieciństwa chory na płuca. Mówiono o jego neurastenii. Mdlał na widok kota, a w czasie burzy zamykał się w komnatce wyłożonej relikwiami świętych. Gdy nie dał komuś jałmużny, przypiekał sobie nogi..."

Fragment książki: Zbigniew Zielonka "HENRYK PRAWY" s. 225

1278 W 1278 roku zmarł tragicznie na polu bitwy ojciec Wacława II. Regentem małoletniego następcy czeskiego tronu został margrabia brandenburski na Salzwedel Otto V Długi. [więcej]
1278 Po śmierci Przemysła Ottokara II w Czechach zapanowało bezprawie. Występujący w imieniu Wacława II Otto V Długi zachowywał się podobnie jak zbuntowana szlachta, łupiąc słabszych, więc w kraju Przemyślidów pojawiła się groźba wojny domowej. [więcej]
Luty 1279 W lutym 1279 roku Wacław II wraz z matką uwięziony został przez Ottona V Długiego w zamku Bezdez koło Liberca. [więcej]
Kwiecień 1279 W kwietniu lub maju 1279 roku matce Wacława II udało się opuścić zamek Bezdez koło Liberca. Niedługo potem Kunegunda związała się z Zawiszą z Falkenśtejna, z tym samym, który w październiku 1276 roku został przywódcą buntu przeciwko jej mężowi Przemysłowi Ottokarowi II. [więcej]
Jesień 1279 Na przełomie sierpnia i września 1279 roku Wacław II został przewieziony do Żytawy, a następnie do Berlina. [więcej]
1280-1283 Lata 1280-1283 Wacław II spędził w Brandenburgii. Okres ten można z powodzeniem nazwać trudnym dzieciństwem. [więcej]
Grudzień 1280 Jesienią 1280 roku w Czechach, zatopionych w chaosie i bezprawiu, interweniował Rudolf I Habsburg. W grudniu 1280 roku udało mu się zmusić Ottona V Długiego do uległości. Zgodnie z jednym z warunków zawartego wówczas układu Wacław II miał najpóźniej do 1 maja 1281 roku powrócić do Pragi. [więcej]
Wiosna 1281 Wiosną 1281 roku Otton V Długi przywiózł Wacława II do Pragi, lecz z powodu pazerności Brandenburczyka niedługo potem młody królewicz, zamiast być pozostawionym w stolicy swego królestwa, został przewieziony do Miśni na dwór margrabiego Henryka III Dostojnego. [więcej]
24 maj 1283 W 1283 roku za dodatkową cenę kilku tysięcy marek srebra Wacław II został uwolniony spod opieki Ottona V. 24 maja 1283 roku powrócił do Pragi. Wraz z przybyciem królewicza z Czech zaczęły wyjeżdżać stacjonujące tu niemieckie oddziały. Regencję nad małoletnim władcą przejęła jego matka, a raczej jej partner Zawisza z Falkenśtejna. [więcej]
1283 / 1284 Na przełomie 1283 i 1284 roku w Czechach doszło do buntów przeciwko regencji Zawiszy z Falkenśtejna. Dzięki interwencji Rudolfa I Habsburga w maju 1284 roku strony zawarły porozumienie, wskutek czego wojna domowa wygasła. [więcej]
1284 W roku 1284 roku wojska Wacława II wystąpiły zbrojnie przeciwko oddziałom wrocławskiego księcia Henryka Probusa. [więcej]
1284 - 1285 W 1284 lub 1285 roku matka Wacława II Kunegunda wyszła za mąż za Zawiszę z Falkenśtejna. [więcej]
25 styczeń 1285 25 stycznia 1285 roku w Cheb Wacław II ślubował Jucie córce Rudolfa I Habsburga. [więcej]
Wrzesień 1285 We wrześniu 1285 roku zmarła matka Wacława II, królowa Kunegunda. Regentem młodego monarchy pozostał Zawisza z Falkenśtejna. [więcej]
1286 W 1286 roku Wacław II, będący pod wpływem Zawiszy z Falkenśtejna, zwrócił się do Rudolfa I Habsburga z żądaniem nadania sobie Karyntii, która kiedyś należała do jego ojca. [więcej]
Lipiec 1287 W lipcu 1287 roku do Wacława II w Pradze dołączyła jego żona Guta, która do tej pory przebywała na dworze swego ojca, Rudolfa I Habsburga. [więcej]
1287 Po przybyciu Guty do Pragi Zawisza z Falkenśtejna zaczął sukcesywnie tracić wpływy u Wacława II. [więcej]
Maj 1288 W maju 1288 roku Wacław II został ojcem. Na świat przyszedł jego syn Przemysł. [więcej]
1289 W 1289 roku na praski dwór trafiła wdowa po Leszku Czarnym Gryfina Halicka i przekazała Księstwo Krakowskie i Sandomierskie Wacławowi II, który był jej siostrzeńcem. [więcej]
10 styczeń 1289 10 stycznia 1289 roku w Pradze Wacław II przyjął hołd lenny od Kazimierza Bytomskiego. [więcej]
Styczeń 1289 W styczniu 1289 roku Wacław II uwięził swego byłego ojczyma Zawiszę z Falkenštejnu, który przybył do Pragi, aby osobiście zaprosić władcę Czech na uroczystość chrzcin swojego syna, narodzonego z węgierskiej księżniczki Elżbiety. [więcej]
15 sierpień 1289 15 sierpnia 1289 roku w Opawie Wacław II uczestniczył w zjeździe książąt śląskich. [więcej]
Boże Narodzenie 1289 W Boże Narodzenie 1289 roku Wacław II przebywał w Erfurcie na Sejmie Rzeszy Niemieckiej.
22 lipiec 1290 22 lipca 1290 roku w Erfurcie Wacław II bezprawnie otrzymał od Rudolfa I Habsburga dziedzictwo pozostałe po śmierci Henryka Prawego. [więcej]
24 sierpień 1290 24 sierpnia 1290 roku bez sądu stracony został Zawisza z Falkenśtejna pojmany w styczniu 1289 roku. Rozkaz wykonania wyroku wydał przyrodni brat Wacława II, Mikołaj Opawski. Wacław II przebywał wówczas w Niemczech. [więcej]
25-26 wrzesień 1290 We wrześniu 1290 roku Rudolf I Habsburg nadał Wacławowi II Księstwo Krakowsko-Sandomierskie, które wcześniej należało do zmarłego w czerwcu 1290 roku Henryka Prawego. [więcej]
Jesień 1290 Najprawdopodobniej jesienią 1290 roku po wyjeździe Przemysła II z Krakowa wielmożowie krakowscy wysłali do Wacława II poselstwo z zaproszeniem do zajęcia krakowskiego tronu. [więcej]
Jesień 1290 Zapewne późną jesienią 1290 roku Wacław II zwrócił się do Przemysła II z żądaniem przekazania mu Księstwa Krakowskiego. [więcej]
17 styczeń 1291 17 stycznia 1291 roku w Ołomuńcu Wacław II zawarł sojusz z opolskimi władcami Mieszkiem Cieszyńskim i Bolkiem I Opolskim. [więcej]
Styczeń 1291 Przed wielkim postem lub wkrótce po Wielkanocy 22 kwietnia 1291 roku Wacław II wydał swą siostrę Kunegundę za mąż za Bolesława II Mazowieckiego. [więcej]
7 luty 1291 7 lutego 1291 roku w Brnie morawskim burgrabia zamku skalskiego Henryk z Woschowa oddał będące w jego rękach zamki obronne Wacławowi II, tytułując go prawdziwym panem Księstwa Krakowskiego. [więcej]
Wiosna 1291 Zapewne do wiosny 1291 roku trwały negocjacje Wacława II z Przemysłem II dotyczące przekazania Ziemi Krakowskiej Czechom. Zakończyły się zawarciem porozumienia, na mocy którego książę wielkopolski miał otrzymać jakąś pieniężną gratyfikację. [więcej]
13 marzec 1291 13 marca 1291 roku Wacław II przebywał w Brnie. Być może spotkał się wówczas z biskupem wrocławskim Tomaszem, który przybył tam, aby nakłonić czeskiego władcę do porzucenia sojuszu z Henrykiem V Brzuchatym na korzyść Henryka III Głogowskiego. [więcej]
Wiosna 1291 Wiosną 1291 roku w celu przejęcia władzy Wacław II wysłał do Krakowa oddziały zbrojne pod dowództwem biskupa bamberskiego Arnolda. [więcej]
10 kwiecień 1291 Wiosną 1291 roku Wacław II wkroczył do Krakowa. Pierwszy wystawiony przez niego na Wawelu dokument datowany jest na 10 kwietnia 1291 roku. [więcej]
Wiosna / lato 1291 Po zajęciu Krakowa przez Wacława II czeskie oddziały próbowały zająć Ziemię Sandomierską, lecz Władysław Łokietek stawił im skuteczny opór. [więcej]
1 wrzesień 1291 1 września 1291 roku w Lutomyślu Wacław II wydał wielki przywilej potwierdzający zdobycze krakowskiego możnowładztwa. [więcej]
Wiosna 1292 Prawdopodobnie wiosną 1292 roku z Małopolski dotarły do Pragi wiadomości o zawiązanej opozycji przeciwko rządom Przemyślidy w Krakowie. Wacław II rozpoczął przygotowania do zbrojnej wyprawy do Polski, a o pomoc poprosił również margrabiego brandenburskiego Ottona V Długiego. [więcej]
5 maj 1292 5 maja 1292 roku na sejmie Rzeszy we Frankfurcie wybrano nowego władcę Rzeszy Niemieckiej. Został nim Adolf z Nassau. Wacław II był jednym z tych, którzy oddali na niego swój głos. [więcej]
Sierpień 1292 W sierpniu 1292 roku Wacław II na czele potężnej armii wyruszył w kierunku Krakowa. W trakcie wyprawy zatrzymał się w Księstwie Opolskim u Bolka I Opolskiego. W Opolu Wacław II został pasowany na rycerza przez Ottona V Długiego. [więcej]
Sierpień 1292 W sierpniu 1292 roku władca Czech wkroczył do Małopolski. Po zajęciu Krakowa Wacław II podążył w kierunku Sieradza, gdzie schronił się Władysław Łokietek. [więcej]
Wrzesień 1292 We wrześniu 1292 roku Wacław II zdobył Sieradz, pojmał Władysława Łokietka i Kazimierza II Łęczyckiego. [więcej]
Wrzesień 1292 We wrześniu 1292 roku tuż po zajęciu Ziemi Sieradzkiej Wacław II spotkał się z Przemysłem II. [więcej]
9 październik 1292 9 października 1292 roku Władysław Łokietek złożył hołd lenny Wacławowi II. Oprócz tego w zamian za pięć tysięcy grzywien srebra ten pierwszy zrezygnował z prawa do Krakowa i Sandomierza oraz Ziemi Sieradzkiej na korzyść czeskiego władcy. [więcej]
Listopad 1292 Z Sieradza Wacław II udał się do Krakowa, gdzie przebywał do listopada 1292 roku. [więcej]
8 listopad 1292 8 listopada 1292 roku w Krakowie Wacław II zatwierdził przywilej lokacyjny Nowego Sącza. [więcej]
Listopad-grudzień 1292 Podczas rządów Wacława II w Krakowie uporządkowano małopolską walutę. Wprowadzono do obiegu grosze zwane małymi lub polskimi. [więcej]
Boże Narodzenie 1292 Boże Narodzenie 1292 roku Wacław II spędził zapewne w Krakowie. [więcej]
16 styczeń 1293 16 stycznia 1293 roku Wacław II przebywał w Bernie morawskim. [więcej]
Marzec 1293 Na początku 1293 roku Wacław II rozpoczął starania o pozyskanie polskiej korony. [więcej]
13 czerwiec 1294 13 czerwca 1294 roku w Pradze Wacław II rozpatrzył spór biskupa krakowskiego Prokopa ze starostą krakowskim o dziesięcinę. Wydany wyrok przyznawał biskupowi prawo poboru tej dziesięciny tylko tytułem odszkodowania za wyrządzone biskupowi materialne szkody, nie zaś na podstawie wieczystego zapisu.
W tydzień później wystawił biskup krakowski Prokop dokument, w którym złożył Wacławowi II przyrzeczenie wierności wraz z oświadczeniem, że uznaje go za jedynego prawego władcę Ziemi Krakowskiej i Sandomierskiej. [więcej]
Boże Narodzenie 1294 Boże Narodzenie 1294 roku Wacław II spędził w Krakowie. Podczas jego pobytu w stolicy Małopolski starostą krakowskim został książę opawski Mikołaj, przyrodni brat króla. [więcej]
20 czerwiec 1295 20 czerwca 1295 roku Wacław II wystawił biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie przywilej, zezwalający na wzniesienie obwarowań miejscowości: Sławkowa, Iłży, Tarczka i Kielc. [więcej]
26 czerwiec 1295 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie koronował się Przemysł II. Wacław II, który uważał się za króla Polski, nie wystąpił zbrojnie przeciwko oponentowi, zdecydował się jedynie na protesty na płaszczyźnie dyplomacji. [więcej]
2 czerwiec 1297 2 czerwca 1297 roku Wacław II i jego małżonka Guta dostąpili zaszczytu koronacji. [więcej]
18 czerwiec 1297 18 czerwca 1297 roku, czyli dwa tygodnie po koronacji, zmarła żona Wacława II Guta, matka dziesięciorga dzieci. [więcej]
Czerwiec 1297 W czerwcu 1297 roku Wacław II zawarł z Albrechtem I Habsburgiem sojusz skierowany przeciwko Adolfowi z Nassau. [więcej]
1297 Po śmierci Guty Wacław II związał się z metresą Agnieszką z Chvalkovic. [więcej]
18 listopad 1297 18 listopada 1297 roku Władysław Łokietek poświadczył dokumentem wystawionym na Śląsku, że za cenę 5000 grzywien srebra krakowskiej wagi odebranych od Wacława II zrzekł się swych praw do Ziemi Krakowskiej i Sandomierskiej. [więcej]
Luty 1298 W lutym 1298 roku Wacław II udał się do Wiednia, gdzie uczestniczył w zjeździe monarchów środkowej Europy. Oprócz niego znaleźli się tam między innymi Andrzej III, Albrecht I Habsburg i Kazimierz Bytomski. Wtedy też doszło do zaręczyn Elżbiety, jedynaczki króla Węgier, z Wacławem III, synem króla Czech. [więcej]
15 czerwiec 1298 15 czerwca 1298 roku na sejmie Rzeszy w Moguncji doszło do detronizacji Adolfa z Nassau. Podczas wyboru jego następcy Wacław II poparł wybór Albrechta I Habsburga. [więcej]
1299 W 1299 roku Wacław II wysłał do Rzymu swego kanclerza Piotra z Aspelt. Jednym z zadań misji było uzyskanie zgody papieża Bonifacego VIII na koronację Wacława II na króla Polski. Innym celem podróży było wyszukanie specjalistów do przeprowadzenia planowanej reformy monetarnej. [więcej]
23 sierpień 1299 23 sierpnia 1299 roku pod wsią Klęka książę opawski Mikołaj w imieniu Wacława II zmusił Władysława Łokietka, by ten zobowiązał się do przybycia do Pragi i złożenia tam hołdu królowi czeskiemu. [więcej]
Styczeń 1300 Na początku 1300 roku grupa posłów z Polski zaproponowała Wacławowi II polską koronę. Król Czech przychylił się do wezwania panów zza północnej granicy. [więcej]
29 czerwiec 1300 29 czerwca 1300 roku Wacław II otrzymał od Albrechta I Habsburga jako lenno Rzeszy wszystkie ziemie należące do Władysława Łokietka. [więcej]
Lipiec 1300 Na początku lipca 1300 roku Wacław II wysłał opata z Sedlca pana Heidenreicha i Beneśa zwanego z Vartemberka naprzeciw przybywającej z Brandenburgii Ryksie, jego narzeczonej. [więcej]
Lipiec 1300 Zwieńczenie reformy monetarnej Wacława II dokonało się w lipcu 1300 roku. Wtedy pod nadzorem mincerzy z Florencji - Reinharda, Alfarda i Cynona - rozpoczęła działalność ulokowana w Kutnej Horze nowa mennica, która biła szerokie grosze praskie. Ta stabilna waluta w niedługim czasie zyskała dużą popularność i stała się ulubionym środkiem płatniczym w środkowej Europie. [więcej]
Lipiec 1300 W lipcu 1300 roku dwudziestodziewięcioletni Wacław II powitał swoją dwunastoletnią narzeczoną Ryksę. Niebawem odbyły się uroczyste zaręczyny, a potem młoda Polka oddana została na wychowanie Gryfinie, byłej małżonce Leszka Czarnego. [więcej]
Lipiec 1300 W związku z tym, że Władysław Łokietek nie dotrzymał obietnicy złożonej w Klęce, pod koniec lipca 1300 roku, Wacław II wkroczył zbrojnie na terytorium należące do kujawskiego księcia. [więcej]
Październik 1300 W październiku 1300 roku w Gdańsku Wacław II stał się władcą Pomorza. [więcej]
Listopad 1300 W listopadzie 1300 roku w Gnieźnie arcybiskup Jakub Świnka dokonał koronacji Wacława II na króla Polski. [więcej]
Listopad 1300 W gnieźnieńskich uroczystościach uczestniczyli synowie Ziemomysła Inowrocławskiego oraz Siemowit Dobrzyński. Wszyscy złożyli hołd Wacławowi II jako nowemu królowi Polski. W nagrodę otrzymali terytoria odebrane Władysławowi Łokietkowi. Książęta z Inowrocławia otrzymali kasztelanię kruszwicką, a władca Dobrzynia przejął część dotychczasowej kasztelanii brzeskiej. [więcej]
6 styczeń 1301 Najpóźniej 6 stycznia 1301 roku Wacław II był w Pradze. Prawdopodobnie nad Wełtawą spędził również Boże Narodzenie i Nowy Rok. Do Polski już nigdy więcej nie powrócił. [więcej]
Maj 1301 W maju 1301 roku węgierski Sejm zdecydował, że opustoszałe po śmierci Andrzeja III miejsce na węgierskim tronie otrzyma Wacław II. [więcej]
1301 W 1301 roku książę rugijski Sambor próbował zająć Pomorze Gdańskie. W maju Wacław II zwrócił się wówczas o pomoc do Zakonu Krzyżackiego. Pruski mistrz krajowy Helwig von Goldbach podjął wyzwanie. Wojska krzyżackie obsadziły Gdańsk i wyparły agresorów z Pomorza. W zamian za pomoc Zakon otrzymał od Wacława II nadania ziemskie w środkowej strefie Pomorza Gdańskiego, sąsiadujące z Gniewem. [więcej]
28 czerwiec 1301 28 czerwca 1301 roku w Brnie Piotr Święca otrzymał od Wacława II dwie wsie leżące w kasztelanii świeckiej (Świecie) i miasto Nowe. [więcej]
Lato 1301 Na przełomie lipca i sierpnia 1301 roku do Pragi przybyło poselstwo węgierskie. Wynegocjowano wówczas, że kolejnym władcą Węgier zostanie syn Wacława II Wacław III. [więcej]
27 sierpień 1301 W sierpniu 1301 roku Wacław II na czele pokaźnej armii udał się do Budy. 27 sierpnia 1301 roku jego dwunastoletni syn Wacław został koronowany i przyjął imię Władysław V (Ladislav). [więcej]
1302 Na początku 1302 roku Wacław II otrzymał od papieża Bonifacego VIII żądanie zwrotu węgierskiej korony Karolowi I Robertowi. [więcej]
Czerwiec 1302 W czerwcu 1302 roku Wacław II wysłał do Bonifacego VIII posła, który usłyszał od papieża, że dynastia Przemyślidów nie ma prawa do polskiej i węgierskiej korony.
W dokumencie wystawionym w Anagni 10 czerwca 1302 roku papież poinformował króla Czech, że jest skłonny uznać wszystkie jego prawa do korony w Polsce, o ile ten udowodni, że mu takie przysługują. [więcej]
1303 W 1303 roku Wacław II wydał swoją córkę Małgorzatę za wrocławskiego księcia Bolesława. Prawdopodobnie wówczas zięć zrzekł się na rzecz teścia wszystkich ziem za Odrą. [więcej]
1303 W 1303 roku Wacław II zastawił Miśnię regentowi Księstwa Świdnickiego margrabiemu brandenburskiemu Hermanowi. [więcej]
1303 W 1303 roku Albrecht I Habsburg zażądał od Wacława II zwrotu ziem polskich. [więcej]
1303 W 1303 roku, zagrożony z jednej strony żądaniami Albrechta I Habsburga zwrotu ziem polskich, a z drugiej strony atakami Bonifacego VIII i roszczeniem oddania węgierskiej korony, Wacław II, aby wzmocnić swe prawa do polskiej korony, rozpoczął przygotowania do ślubu z Ryksą. [więcej]
26 maj 1303 W Zielone Świątki 1303 roku Wacław II pojął za żonę Ryksę. Niedługo potem odbyła się uroczystość koronacji nowej małżonki, która stając się królową Czech przyjęła imię Elżbieta. [więcej]
Maj 1303 Po ślubie, w związku z tym, że zamek królewski doznał zniszczeń podczas pożaru, Wacław II wraz z nową małżonką zamieszkali prawdopodobnie w Domu Pod Kamiennym Dzwonem, należącym do złotnika imieniem Konrad, w pobliżu klasztoru dominikanów i Mostu Judyty. [więcej]
31 maj 1303 31 maja 1303 roku Bonifacy VIII po raz kolejny zażądał od Wacława II zwrotu węgierskiej korony Karolowi I Robertowi. [więcej]
Wrzesień 1303 We wrześniu 1303 roku przybył do Pragi arcybiskup Jakub Świnka. Powodem przyjazdu była zapewne konieczność ukorzenia się przed Wacławem II za niedawne wystąpienia arcybiskupa przeciwko czeskiemu królowi. [więcej]
Jesień 1303 Jesienią 1303 roku Albrecht I Habsburg, zapominając o poparciu jakie udzielił mu w 1298 roku Wacław II podczas elekcji, zażądał od czeskiego władcy, aby ten zrzekł się Chebu, Miśni, Węgier oraz Królestwa Polskiego. [więcej]
Kwiecień / maj 1304 Na przełomie kwietnia i maja 1304 roku z powodu niestabilnej sytuacji na Węgrzech Wacław II wyruszył na południe wspomóc w tarapatach swojego syna. [więcej]
1304 Na Węgrzech nie doszło do walnej bitwy Wacława II z sojusznikami Karola I Roberta. W związku z tym że w Budzie istniało realne zagrożenie zamachem stanu, Wacław II w sierpniu 1304 roku wycofał się do Pragi, zabierając ze sobą Wacława III i węgierskie insygnia koronacyjne. [więcej]
Maj 1304 W maju 1304 roku Albrecht I Habsburg uznał Wacława II i jego potomków za czeskich uzurpatorów. [więcej]
Jesień 1304 Jesienią 1304 roku połączone wojska Albrechta I i Karola I Roberta wtargnęły na Morawy. 18 października najeźdźcy rozpoczęli oblężenie Kutnej Hory, która słynęła z wydobywanego tam srebra. Obroną miasta dowodzili Henryk z Lipy i Jan z Vartemberka. W tym czasie Wacław II zbierał armię, aby stawić czoła agresorom. Do walnej bitwy nie doszło. Osłabiona chorobami armia Albrechta I Habsburga wycofała się. [więcej]
1305 Na początku 1305 roku Wacław II rozpoczął przygotowania do kampanii przeciwko Albrechtowi I, będącej rewanżem za zeszłoroczny jesienny najazd tego drugiego. [więcej]
Wiosna 1305 Wiosną 1305 roku Wacław II rozchorował się na całego i zaczął tracić siły. [więcej]
21 czerwiec 1305 21 czerwca 1305 roku zmarł Wacław II. Według kroniki zbrasławskiej przyczyną śmierci była gruźlica. Z kolei zgodnie z przekazem Ottokara z Horneck został zamordowany.
Ten trzydziestoczteroletni władca umierając posiadał w swoich rękach więcej niż jego ojciec, który żył o ponad dekadę dłużej. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Przemysł II
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Wacława II została w 1285 roku Guta von Habsburg - córka Rudolfa I Habsburga.

 1. Przemysł (1288-1288)
 2. Wacław III
 3. Agnieszka (1289-1296), żona Ruprechta z Nassau
 4. Anna (1290-1313), żona Henryka Karynckiego
 5. Elżbieta (1292-1330), żona Jana Luksemburskiego
 6. Guta (1293-1294)
 7. Jan (1294-1294)
 8. Jan (1295-1296)
 9. Małgorzata (1296-1322), żona Bolesława III Rozrzutnego
 10. Guta (1297-1297)

Drugą żoną Wacława II została 26 maja 1303 roku Ryksa Elżbieta - córka króla polskiego Przemysła II.

 1. Agnieszka (1305-1337) - żona księcia Henryka I Jaworskiego
Następca: Wacław III

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Wacław_II
#WacławII
27

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.