ozdoba

BOLESŁAW II ROGATKA

(1241)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Bolesław II Rogatka
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1220-1225
Zmarł: 26 grudnia 1278 roku
Rodzice: Henryk II Pobożny
i Anna Przemyślidka
26-31 grudzień 1230 lub 1231 Po raz pierwszy imię Bolesława Rogatki pojawiło się wraz z imieniem jego brata Mieszka na dokumencie z 26-31 grudnia 1230 lub 1231 roku, wystawionym przez ich dziadka Henryka Brodatego. [więcej]
Kwiecień 1241 W kwietniu 1241 roku, po tragicznej śmierci ojca w bitwie pod Legnicą, Bolesław Rogatka stał się władcą Księstwa Wrocławskiego.
Maj 1241 Prawdopodobnie w maju 1241 roku Bolesław Rogatka został wybrany przez krakowskich możnych na władcę Małopolski. Nowo wybrany władca powierzył tamtejszy urząd kasztelański Sulisławowi z Ruszczy, a więc przedstawicielowi rodu Gryfitów.
Lipiec 1241 W lipcu 1241 roku Bolesław Rogatka utracił władzę w Krakowie na rzecz Konrada Mazowieckiego. Niepowodzenie, jakiego śląski książę doznał w Małopolsce, było pierwszym sygnałem wskazującym słabość monarchii Henryków śląskich. Bolesław Rogatka już nigdy więcej nie zgłosił pretensji do posiadania Małopolski. [więcej]
1241 Niemoc śląskich władców skrupulatnie zaczął wykorzystywać książę Przemysł I. Sukcesywnie przejmował pod swoje władztwo wielkopolskie kasztelanie. Pierwszym grodem, jaki utracił Bolesław Rogatka, był Przemęt. [więcej]
10 marzec 1242 Z 10 marca 1242 roku pochodzi pierwszy zachowany dokument wystawiony przez Bolesława Rogatkę. Jest nim przywilej dla klasztoru w Trzebnicy. [więcej]
1242 Przemysł I nie ustawał w swych dążeniach do przejęcia całej Wielkopolski. W 1242 roku Bolesława Rogatka na jego rzecz utracił między innymi Krzywin, Kościan i Starogród. [więcej]
24 luty 1243 24 lutego 1243 roku w Lwówku Śląskim Bolesław Rogatka zorganizował międzynarodowy turniej rycerski.
1244 W 1244 roku część możnowładztwa śląskiego zbuntowała się przeciwko Bolesławowi Rogatce i uwięziła księcia. [więcej]
1244 W 1244 roku Bolesław Rogatka utracił na rzecz Przemysła I ważny przygraniczny gród Santok. Nie powstrzymał tego nawet istniejący układ pokojowy zawarty z księciem wielkopolskim i przypieczętowany małżeństwem Przemysła I z siostrą Bolesława Rogatki. [więcej]
1246 W 1246 roku Bolesław Rogatka przeprowadził akcję zbrojną, w wyniku której odzyskał trzy ważne grody: Santok, Międzyrzecz i Zbąszyń. [więcej]
1246 W 1246 roku Bolesław Rogatka ponownie utracił Międzyrzecz i Zbąszyń na rzecz Przemysła I.
1247 W 1247 roku Santok oddał się pod władztwo Przemysła I. Tym sposobem Bolesław Rogatka stracił wszystkie zdobycze z poprzedniego roku. [więcej]
1247 W 1247 roku Bolesław Rogatka dopuścił do współrządów swojego brata Henryka Białego. [więcej]
1247/1248 Na przełomie 1247 i 1248 roku Bolesław Rogatka pojął jeszcze jedną próbę odzyskania wielkopolskich włości. W tym celu starał się zaaranżować spisek przeciwko władcom tej dzielnicy. Udało mu się przeciągnąć na swoją stronę jednie kilku przedstawicieli rodu Nałęczów, w efekcie czego marzenia śląskiego władcy spełzły na niczym. [więcej]
Lipiec/wrzesień 1248 Pomiędzy 8 lipca a 4 września 1248 roku Bolesław Rogatka i Henryk Biały dokonali podziału Śląska. Początkowo Bolesław Rogatka objął we władanie obszar Księstwa Wrocławskiego, natomiast Henryk stał się władcą dzielnicy legnicko-głogowskiej. Niedługo potem w wyniku zamachu stanu Bolesław prawdopodobnie został uwięziony. Odzyskał wolność dopiero po zrzeczeniu się praw do Wrocławia. Z tego powodu doszło do zamiany dzielnic między braćmi. Bolesław Rogatka osiadł w dzielnicy legnicko-głogowskiej, a do Wrocławia przeprowadził się Henryk Biały. Przy okazji podziału Bolesław zobowiązał się do opieki nad bratem Konradem, który przeznaczony był do kariery duchownej. [więcej]
Jesień 1248 Zapewne późną jesienią 1248 roku Bolesław Rogatka próbował odzyskać stolicę Śląska, która pierwotnie jemu, jako najstarszemu, była przydzielona. W tym celu zebrawszy odział wojska ruszył na Wrocław. Po drodze spustoszył okolice Środy Śląskiej, a na dziedzińcu kościelnym spalił podobno pięciuset mieszczan. Wyprawa ta zakończyła się jednak niepowodzeniem. Pod murami stołecznego grodu okazało się, że został zmuszony do odwrotu. Oprócz tego na głowę Bolesława spadła kościelna klątwa. [więcej]
28 styczeń 1249 28 stycznia 1249 roku w Legnicy Bolesław Rogatka, aby udobruchać biskupa wrocławskiego Tomasza I, licząc na zdjęcie anatemy, wystawił na rzecz Kościoła przywilej, w którym zobowiązał się między innymi do nienakładania żadnych podatków na dobra kościelne. [więcej]
20 kwiecień 1249 20 kwietnia 1249 roku Bolesław Rogatka zawarł układ z arcybiskupem magdeburskim Wilbrandem. W myśl porozumienia w zamian za militarną pomoc w walce przeciwko Henrykowi Białemu książę legnicko-głogowski oddał arcybiskupowi połowę miasta i Ziemi Lubuskiej. [więcej]
15 czerwiec 1249 W czerwcu 1249 roku doszło do zgrupowania armii księcia legnicko-głogowskiego w okolicach Złotoryi. 15 dnia tego miesiąca powstał tu ostatni dokument, na którym Bolesław Rogatka wystąpił razem ze współrządzącym z nim Konradem Głogowskim. Później prawdopodobnie doszło do zatargu pomiędzy braćmi, w efekcie którego ten drugi zbiegł do Wielkopolski i udał się pod opiekę Przemysła I. [więcej]
Czerwiec 1249 Po opuszczeniu szeregów brata przez Konrada doszło prawdopodobnie do konfliktu z Henrykiem Białym. Jak przebiegał dalej konflikt? Czy doszło do walk? Niestety nie wiadomo. [więcej]
Sierpień 1249 W sierpniu 1249 roku Konrad, wspomagany wielkopolskimi oddziałami, przekroczył granice księstwa legnicko-głogowskiego. Doszło do zmagań zbrojnych, w wyniku których Bolesław Rogatka został pojmany. [więcej]
1249 Niewola Bolesława Rogatki nie potrwała długo. Zapewne za odzyskanie wolności musiał książę legnicko-głogowski wyrazić zgodę na wydzielenie Konradowi osobnej dzielnicy.
1249/1250 Na przełomie 1249 i 1250 roku Bolesław Rogatka utracił pozostającą w jego posiadaniu część Ziemi Lubuskiej na rzecz margrabiów brandenburskich. [więcej]
1250 Sojusz Przemysła I i Konrada Głogowskiego spowodował, że dotychczasowi rywale Bolesław Rogatka i Henryk Biały przeprowadzili akcje, mające na celu doprowadzenie do zbliżenia obu władców. [więcej]
1250 W 1250 roku wewnątrz dzielnicy Bolesława Rogatki doszło do buntu rycerstwa Ziemi Krośnieńskiej. Do przyczyn wystąpień niezadowolonych frakcji należy zaliczyć: uwięzienie Ikona, syna Mirona kasztelana krośnieńskiego, oraz otaczanie się przez księcia zbyt dużą ilością możnych niemieckich, a co za tym idzie odsuwanie możnych polskiego pochodzenia. [więcej]
1251 W 1251 roku granice księstwa legnicko-głogowskiego przekroczyły wojska Henryka Białego i pochodzące z Wielkopolski oddziały Konrada Głogowskiego. W wyniku tej zbrojnej interwencji doszło do podziału stanu posiadania Bolesława Rogatki na dwie części. Część głogowska przeszła pod panowanie Konrada Głogowskiego, a legnicka pozostała przy byłym właścicielu. [więcej]
Luty 1253 W lutym 1253 roku we Wrocławiu Bolesław Rogatka wziął udział w rodzinnym zjeździe, na którym stawili się wszyscy jego bracia. [więcej]
Lipiec 1253 W lipcu 1253 roku Bolesław Rogatka wziął udział w zorganizowanym w Środzie Śląskiej przez Henryka Białego plenum, na którym rozważano prawdopodobnie możliwość przyjęcia wspólnego stanowiska wobec konfliktu czesko-węgierskiego. [więcej]
4 czerwiec 1254 4 czerwca 1254 roku Bolesław Rogatka uczestniczył w wiecu zorganizowanym przez Henryka Białego we Wrocławiu. Zjazd ten był zapewne reakcją na majowe krakowskie uroczystości podniesienia świętych relikwii Stanisława. [więcej]
Listopad 1254 W listopadzie 1254 roku Bolesław Rogatka wziął udział w zgromadzeniu możnych, zorganizowanym przez Henryka Białego we Wrocławiu. [więcej]
Boże Narodzenie 1254 W czasie Bożego Narodzenia 1254 roku Bolesław Rogatka przebywał we Wrocławiu. Uczestniczył tam w spotkaniu z czeskim władcą Przemysłem Ottokarem II. [więcej]
26 luty 1255 26 lutego 1255 roku Bolesław Rogatka brał udział w zgromadzeniu elit, zorganizowanym we Wrocławiu. Przy okazji tego wydarzenia założono we Wrocławiu szpital św. Elżbiety. [więcej]
1256 W 1256 roku Bolesław Rogatka pojawił się wspólnie z braćmi na wysłanym do Papieża dokumencie, w którym wszyscy książęta śląscy poprosili Stolicę Apostolską o pomoc w odzyskaniu wielkopolskich ziem, utraconych w latach 1242-1244, a co za tym idzie, postulowali o zatwierdzenie przez Biskupa Rzymu ugody granicznej z 1234 roku. [więcej]
2 październik 1256 2 października 1256 roku Bolesław Rogatka kazał pojmać biskupa wrocławskiego Tomasza I, a następnie postanowił sługę Kościoła poniżyć, więc półnagiego konno doprowadził do więzienia we Wleniu. Niedługo potem legnicki władca został ekskomunikowany przez arcybiskupa Pełkę. [więcej]
15 grudzień 1256 15 grudnia 1256 roku papież Aleksander IV wydał bullę, w której potępił czyn legnickiego księcia i nakazał władzom Kościoła ogłosić nałożenie ekskomuniki na Bolesława Rogatkę oraz użyć wszystkich możliwych sposobów, aby przymusić go do uwolnienia biskupa wrocławskiego Tomasza I. [więcej]
8 kwiecień 1257 8 kwietnia 1257 roku podczas świąt Wielkanocy Bolesław Rogatka uwolnił Tomasza I. Stało się to dzięki częściowej spłacie przez biskupa wrocławskiego żądanej przez księcia gratyfikacji finansowej oraz przekazaniu zakładników, będących gwarancją spłaty pozostałej części. [więcej]
14 październik 1257 14 października 1257 roku w Łęczycy miał miejsce synod, na którym arcybiskup Pełka ogłosił krucjatę przeciwko Bolesławowi Rogatce. [więcej]
Jesień 1257 - luty 1258 Z rocznika kapituły poznańskiej dowiadujemy się, że w 1257 roku Bolesław Rogatka planował uwięzić Konrada Głogowskiego. Pod koniec tego samego roku został jednak przez brata uprzedzony i to on znalazł się w głogowskim areszcie, by następnie zostać przewiezionym do Wrocławia pod opiekę Henryka Białego. Odosobnienie legnickiego księcia potrwało najprawdopodobniej do lutego 1258 roku. [więcej]
2 grudzień 1258 2 grudnia 1258 roku w klasztorze franciszkanów w Złotoryi Bolesław Rogatka złożył przysięgę, że wraz ze swymi stoma rycerzami przejdzie drogę ze Złotoryi do Wrocławia boso i w pokutnym stroju. Miała to być forma zadośćuczynienia legnickiego księcia za więzienie biskupa wrocławskiego Tomasza I. [więcej]
8 marzec 1260 8 marca 1260 roku Henryk Biały poręczył za Bolesława Rogatkę wypłatę odszkodowania dla biskupa wrocławskiego Tomasza I w kwocie dwóch tysięcy grzywien srebra. W związku z tym, że bracia musieli wziąć sprawy w swoje ręce, aby zażegnać konflikt z Kościołem, sprokurowany przez legnickiego księcia, Bolesław Rogatka zapłacił za to ustępstwami terytorialnymi. Mniej więcej w tym okresie Bolesławiec powiększył stan posiadania Konrada Głogowskiego. [więcej]
22 lipiec 1260 22 lipca 1260 roku w Głogowie Bolesław Rogatka uczestniczył w szczycie, na którym oprócz jego braci znalazł się również biskup Tomasz I. [więcej]
Maj 1261 W maju 1261 roku Bolesław Rogatka wysłał swego syna Henryka na Morawy, gdzie uroczyście świętowano dokonanie nadań Przemysła Ottokara II biskupowi ołomunieckiemu Brunowi. Wizyta śląskiego księcia miała zapewne na celu zdobycie poparcia czeskiego króla i czeskiego episkopatu dla łagodnego zakończenia konfliktu Bolesława Rogatki z biskupem wrocławskim Tomaszem I. [więcej]
20 grudzień 1261 20 grudnia 1261 roku Bolesław Rogatka stanął w pokutnym stroju pod wrocławską katedrą i poprosił papieskich wysłanników o usunięcie wiszącej nad jego postacią anatemy. W związku z tym, że wcześniej papież Urban IV pozwolił na ponowne przyjęcie niesfornego księcia w szeregi chrześcijan, prośba Bolesława została rozpatrzona pozytywnie. Całe to widowisko miało być przestrogą dla innych, którzy w przyszłości zapragnęliby pójść w ślady legnickiego księcia. [więcej]
1263 / 1264 Najprawdopodobniej na przełomie 1263 i 1264 roku Bolesław Rogatka pojął za żonę Eufemię córkę Sambora II. [więcej]
Wiosna 1266 Wiosną 1266 roku doszło do zatargu pomiędzy Bolesławem Rogatką a Henrykiem Białym. Po stronie legnickiego księcia stanął niedawny jego adwersarz biskup wrocławski Tomasz, zakazując swym poddanym udziału w wyprawie zbrojnej przeciwko Bolesławowi Rogatce. [więcej]
Sierpień 1267 W sierpniu 1267 roku w Trzebnicy Bolesław Rogatka brał udział w uroczystościach „podniesienia kości" jego babki, świętej Jadwigi. [więcej]
1271 Prawdopodobnie w 1271 roku Bolesława Rogatkę opuściła żona Eufemia, córka Sambora II Tczewskiego. W kronice polsko-śląskiej zapisano, że stało się to z powodu nałożnicy. Samotna księżna znalazła schronienie pod opieką Henryka Prawego we Wrocławiu, w posiadłości znajdującej się naprzeciw klasztoru klarysek. [więcej]
1274 Po śmierci Konrada Głogowskiego w 1273 lub 1274 roku Bolesław Rogatka odebrał siłą Bolesławiec, który utracił w 1260 roku.
1274 W 1274 roku Bolesław Rogatka oddał swemu synowi Henrykowi we władanie Jawor. [więcej]
1276 Pod koniec 1276 roku Bolesław Rogatka związał się sojuszem z Rudolfem I Habsburgiem. [więcej]
18 luty 1277 18 lutego 1277 roku Bolesław Rogatka z synem Henrykiem napadli na przebywającego w Jelczy Henryka Prawego. Tam wrocławski książę został pojmany, przewieziony do warownego grodu Wleń i wtrącony do więzienia. Te drastyczne działania Bolesława Rogatki były formą nacisku, mającego na celu otrzymanie od Henryka Prawego 1/3 spadku po bracie Władysławie Wrocławskim. [więcej]
Marzec 1277 W marcu 1277 roku regent uwięzionego Henryka Prawego Przemysł Ottokar II wszczął działania dyplomatyczne, mające na celu uwolnienie wrocławskiego księcia. Gdy okazało się, że Bolesław Rogatka jest nieugięty, czeski król rozpoczął formowanie koalicji, która byłaby w stanie zbrojnie wymierzyć sprawiedliwość legnickiemu księciu. W obozie przeciwników Bolesława Rogatki znaleźli się książęta głogowscy, Przemysł II i margrabia brandenburski Otto. Z kolei po stronie legnickiego księcia stanął Bolesław Pobożny. [więcej]
24 kwiecień 1277 24 kwietnia 1277 roku Bolesław Rogatka wziął udział w bitwie pod Stolcem, w której jego armia zmierzyła się z wojskami koalicji Przemysła Ottokara II, broniącej praw więzionego Henryka Probusa. Niestety legnicki książę nie okazał męstwa i w trudnym momencie z obawy o własne życie zbiegł z pola bitwy. Potyczkę dokończył, odnosząc wspaniałe zwycięstwo, jego syn Henryk Brzuchaty.
15 lipiec 1277 15 lipca 1277 roku we Wrocławiu odbył się sąd, który drogą pokojową miał rozstrzygnąć konflikt pomiędzy Bolesławem Rogatką a Henrykiem Probusem. Pomysłodawcą i arbitrem był Przemysł Ottokar II, który finalnie orzekł, że legnicki książę ma prawo do 1/3 spadku po Władysławie Wrocławskim. [więcej]
Lipiec 1277 W drugiej połowie lipca 1277 roku Bolesław Rogatka spotkał się z wysłannikiem Rudolfa I Habsburga burgrabią norymberskim Fryderykiem. [więcej]
1277 / 1278 W grudniu 1277 lub styczniu 1278 roku Bolesław Rogatka wynegocjował porozumienie z książętami głogowskimi w sprawie sporu o Bolesławiec. [więcej]
26 grudzień 1278 26 grudnia 1278 roku Bolesław Rogatka zmarł. Jego zwłoki spoczęły w kościele dominikańskim pod wezwaniem św. Krzyża w stolicy swego księstwa, Legnicy. Niedługo potem księstwo legnickie zostało podzielone na dwie części. Terytorium ze stolicą w Legnicy przejął najstarszy syn zmarłego księcia Henryk Brzuchaty, a Bolko I Świdnicki otrzymał obszar gdzie funkcję głównego grodu sprawował Jawor.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Stolec 1277

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Henryk II Pobożny
Żony i potomstwo:

Bolesław Rogatka po raz pierwszy ożenił się w 1242 roku z Jadwigą córką hrabiego Anhaltu

  1. Agnieszka (1243/50 - 1265) - żona Ulryka I, hrabiego wirtemberskirgo
  2. Henryk V Brzuchaty
  3. Jadwiga (ok.1250 - po 1280)
  4. Anna (1250/55 - przed 1285)
  5. Bolko I Surowy
  6. Bernard Zwinny
  7. Katarzyna (1259/61 - po 1270)
  8. Jarosław (przed 1278 - ?)

Drugą żoną Bolesława Rogatki na przełomie 1263 i 1264 roku została Eufemia córka Sambora II Tczewskiego

Zofia von Dyhrn została trzecią żoną Bolesława Rogatki

Następca: Konrad I mazowiecki

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Bolesław_Rogatka
#BolesławRogatka
93

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.