ozdoba

KAZIMIERZ II SPRAWIEDLIWY

(1177-1194)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Kazimierz II Sprawiedliwy
Dynastia: Piastów
Urodzony: 1138
Zmarł: 5 maja 1194 roku
w Krakowie
Rodzice: Bolesław III Krzywousty
i Salomea
27 lipiec 1144 27 lipca 1144 roku zmarła Salomea. Tym sposobem Kazimierz II Sprawiedliwy w wieku sześciu lat został zupełnym sierotą. Opiekę nad nim roztoczył wówczas jego najstarszy rodzony brat Bolesław Kędzierzawy.
1157 W 1157 roku Kazimierz II Sprawiedliwy znalazł się w Niemczech jako zakładnik cesarza Fryderyka I Barbarossy. [więcej]
21 maj 1161 21 maja 1161 roku Kazimierz II Sprawiedliwy wziął udział w zjeździe w Łęczycy, w czasie którego między innymi dokonano konsekracji kolegiaty NMP w Tumie. [więcej]
1167 W 1167 roku Kazimierz II po śmierci brata Henryka Sandomierskiego, pomimo tego że ten uczynił go jedynym spadkobiercą, otrzymał od princepsa Bolesława IV Kędzierzawego tylko małe księstwo wiślickie. [więcej]
20 październik 1167 Prawdopodobnie 20 października 1167 roku Kazimierz II brał udział w zjeździe w Jędrzejowie, na którym zabrakło osoby princepsa. Historycy domniemywają, że mogła to być manifestacja niezadowolenia z rządów Bolesława IV Kędzierzawego. [więcej]
1173 Spadek po Henryku Sandomierskim Kazimierz II otrzymał dopiero po śmierci Bolesława IV Kędzierzawego w styczniu 1173 roku. Wówczas rozpoczął również sprawowanie opieki nad małoletnim bratankiem Leszkiem Bolesławowicem. [więcej]
24 kwiecień 1177 W Wielkanoc 1177 roku, przypadającą wtedy na 24 kwietnia, Kazimierz II Sprawiedliwy wziął udział w zorganizowanym w Gnieźnie przez Mieszka III ogólnopolskim zjeździe książąt. [więcej]
1177 W 1177 roku Kazimierz II Sprawiedliwy, wspólnie z biskupem krakowskim Gedką, Bolesławem Wysokim i synem seniora Odonem, wziął udział w buncie przeciwko swemu bratu Mieszkowi III Staremu. Pomiędzy majem a listopadem Kazimierz II na czele armii wkroczył do Krakowa i go zajął. Princeps, widząc potęgę armii rebeliantów, uszedł do Raciborza.
Po zakończeniu działań wojennych wszystkie strony usiadły do stołu i zawarły porozumienie, na mocy którego:
 • Stan posiadania Bolesława Wysokiego został pomniejszony o Ziemię Głogowską, którą oddano jego bratu Konradowi.
 • Kazimierz II Sprawiedliwy oddał Mieszkowi Plątonogiemu Ziemię Bytomską i Oświęcimską.
 • Odon Mieszkowic otrzymał księstwo poznańskie.
 • Leszek Bolesławowic zatrzymał dla siebie Mazowsze i Kujawy.
 • Księstwo gdańskie otrzymał książę Sambor.
 • Środkowe Pomorze ze Słupskiem przejął książę Bogusław.
 • Kazimierz II Sprawiedliwy został nowym księciem zwierzchnim i zajął wolne miejsce na krakowskim tronie.

Nowy podział administracyjny kraju zatwierdzono prawdopodobnie w 1180 roku na zjeździe możnych w Łęczycy. Uważa się, że wówczas, w obecności arcybiskupa Zdzisława, oficjalnie uznano Kazimierza II księciem zwierzchnim. [więcej]
1177-1179 Pomiędzy 1177 a 1179 rokiem Kazimierz II Sprawiedliwy prowadził rozmowy z przebywającym w Raciborzu, wygnanym z Wielkopolski, Mieszkiem III Starym. Nowy princeps był skłonny przywrócić bratu władzę w jego dzielnicy, ale sprzeciw możnych sprawił, że sytuacja dawnego władcy Wielkopolski pozostała bez zmian. [więcej]
Wielkanoc 1179 W okresie wielkanocnym 1179 lub 1180 roku w Świerżach Górnych Kazimierz II Sprawiedliwy brał udział w szczycie, na którym odnotowano obecność biskupa płockiego Lupusa i arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława. Jest wielce prawdopodobne, że wynegocjowano tam porozumienie, na mocy którego polski Kościół uznał zwierzchnią władzę księcia. [więcej]
1180 W 1180 roku na zjeździe w Łęczycy oficjalnie uznano Kazimierza Sprawiedliwego księciem zwierzchnim. Nowy princeps obdarował tam duchowieństwo przywilejem, zwalniającym z obowiązku oddawania na rzecz panującego dóbr, nadanych wcześniej dożywotnio. [więcej]
28 marzec 1181 28 marca 1181 roku papież Aleksander III wydał bullę, zatwierdzającą postanowienia synodu z 1180 roku, który odbył się w Łęczycy. Cała Europa dowiedziała się, że Kazimierz II Sprawiedliwy został władcą zwierzchnim w Polsce. [więcej]
1182 W 1182 roku Kazimierz II Sprawiedliwy interweniował na Rusi w imieniu Światosława, syna Mścisława II. Ingerencja w sąsiedzkie sprawy zakończyła się sukcesem. Światosław usiadł na brzeskim tronie. [więcej]
1182 W 1182 roku Kazimierz II Sprawiedliwy zezwolił dawnemu princepsowi Mieszkowi III na powrót z wygnania i zamieszkanie w Wielkopolsce.
1183 W 1183 roku w Brześciu otruto Światosława. Kazimierz II Sprawiedliwy ponownie został poproszony o pomoc. Zbrojne oddziały, wysłane przez polskiego princepsa, zaprowadziły porządek w brzeskiej dzielnicy, a władza została przekazana bratu Światosława Romanowi II. [więcej]
1184 W 1184 roku Kazimierz II Sprawiedliwy udał się do Halle na spotkanie z Henrykiem VI. Celem wizyty było przekonanie cesarskiego syna do zaniechania w Polsce zbrojnej interwencji, którą niemiecki władca próbował przedsięwziąć w celu ponownego posadzenia Mieszka III na krakowskim tronie. [więcej]
1186 W 1186 roku, po śmierci Leszka Mazowieckiego, Kazimierz II Sprawiedliwy stał się władcą Mazowsza. [więcej]
1187 W 1187 roku, po śmierci księcia halickiego Jarosława Ośmiomysła, wywiązała się walka o władzę pomiędzy jego synami Olegiem i Włodzimierzem. Kazimierz II interweniował w imieniu tego pierwszego. [więcej]
1188 W 1188 roku Kazimierz II przedsięwziął wyprawę do Halicza. Ekspedycja była odwetem za łupieżczy najazd Włodzimierza z poprzedniego roku. W wyniku interwencji usunięto Włodzimierza, który zbiegł na Węgry, a na tamtejszym tronie osadzony został Roman II. [więcej]
1189 W 1189 roku Kazimierz II Sprawiedliwy ponownie interweniował w Haliczu, gdzie wówczas władcą został syn węgierskiego króla Andrzej II. Zbrojna wyprawa zorganizowana została w imieniu jego niedawnego oponenta Włodzimierza. To spowodowało niezadowolenie wśród prowęgierskiej części krakowskich możnych. Powstały dwa stronnictwa. Na czele pierwszego - popierającego wschodnią politykę zagraniczną i będącą w zgodzie z polityką cesarza - stanął wojewoda krakowski Mikołaj. W drugim, antycesarskim ugrupowaniu prym wiódł kasztelan krakowski Henryk Kietlicz. [więcej]
1191 W 1191 roku, kiedy Kazimierz II Sprawiedliwy przebywał na Rusi, krakowski tron za namową Kietlicza zajął Mieszko III. Princeps zmuszony został do powrotu. Wspomagany oddziałami Romana Włodzimierskiego i Wsiewołoda Bełskiego wkroczył do Krakowa. Od południa na pomoc Kazimierzowi II pośpieszył Konrad III książę morawski. Mieszko III, widząc jak potężna jest armia Kazimierza II, opuścił stolicę, zlecając obronę grodu synowi Bolesławowi Kujawskiemu. Po pewnym czasie przeważające siły Kazimierza II przerwały opór Mieszkowica. Kasztelan krakowski Henryk Kietlicz został skazany na banicję. Kazimierz II, najwyraźniej zmęczony waśniami z bratem, postanowił załagodzić spór. W tym celu spotkał się z Mieszkiem III i w zamian za wieczysty pokój oddał mu Ziemię Łęczycką, a jego synowi Bolesławowi księstwo kujawskie. [więcej]
1192 W 1192 roku Kazimierz II Sprawiedliwy zorganizował wielką wyprawę na plemiona Jaćwieskie (Poleksan). Ekspedycja zakończyła się sukcesem i uznaniem jego zwierzchności przez to plemię. [więcej]
5 maj 1194 5 maja 1194 roku Kazimierz II Sprawiedliwy zmarł w czasie uczty, wydanej z okazji dnia św. Floriana. Przyczyną śmierci prawdopodobnie było zatrucie. [więcej]
Ogólnie Kazimierz II Sprawiedliwy był człowiekiem wyjątkowo wykształconym. Nierzadko spędzał czas na dyskusjach w gronie ówczesnych intelektualistów. Był miłośnikiem muzyki i zabaw dworskich. To z jego inicjatywy powstała kronika, którą napisał mistrz Wincenty Kadłubek. Generalnie można stwierdzić, że władca krakowskiej dzielnicy był jednym ze znakomitych przedstawicieli XII-wiecznego renesansu.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Mieszko III
Żony i potomstwo:

Pomiędzy 1160 a 1165 rokiem ożenił się z Heleną - córką Konrada II z domu Przemyślidów księcia znojemskiego

 1. córka (ok. 1166 - po 1178) - żona księcia ruskiego Wsiewołoda IV
 2. Kazimierz (około 1162–1168)
 3. Bolesław (pomiędzy 1168 a 1171 – 16 kwietnia 1182 lub 1183)
 4. Odon
 5. Adelajda (około 1180-1211) fundatorka kościoła pw. św. Jakuba w Sandomierzu
 6. Leszek Biały
 7. Konrad I Mazowiecki
Następca: Leszek Biały

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2022 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Kazimierz_Sprawiedliwy
#KazimierzSprawiedliwy
86

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.