ozdoba

KAROL I ROBERT

(1308-1342)

ozdoba
Władcy Węgier
Arpad
Zoltán
Fajsz
Taksony
Gejza
Stefan I Święty
Piotr Orseolo
Samuel Aba
Andrzej I
Bela I
Salomon
Gejza I
Władysław I Święty
Koloman Uczony
Stefan II
Bela II Ślepy
Gejza II
Stefan III
Władysław II
Stefan IV
Bela III
Emeryk
Władysław III
Andrzej II
Bela IV
Stefan V
Władysław IV Kumańczyk
Andrzej III
Wacław
Bela V (Otton III Bawarski)
Karol I Robert
Ludwik I Wielki
Maria Andegaweńska
Karol II Mały
Zygmunt Luksemburski
Albrecht I
Władysław I
Władysław V Pogrobowiec
Maciej Korwin
Władysław II
Ludwik II Jagiellończyk
Jan I Zapolya
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej II
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold I
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek I
Ferdynand V
Franciszek Józef I
Karol IV Habsburg
Karol I Robert
Dynastia: Andegawenów
Urodzony: w 1288 roku
w Neapolu
Zmarł: 16 lipca 1342 roku
w Wyszehardzie
Rodzice: Karol Martel
i Klemencja Habsburg
12 sierpień 1295 12 sierpnia 1295 roku, po śmierci ojca, Karol I Robert przejął prawa sukcesyjne do korony węgierskiej i neapolitańskiej.
24 luty 1297 24 lutego 1297 roku papież Bonifacy VIII, będący lennym zwierzchnikiem Królestwa Neapolu, pozbawił Karola I Roberta sukcesji neapolitańskiej, jednocześnie potwierdzając jego roszczenia do tronu Węgier.
1300 W 1300 roku dwunastoletni Karol I Robert pojawił się na Węgrzech i przedstawił swoje roszczenia do węgierskiego tronu. [więcej]
13 maj 1300 Przed 13 maja 1300 roku Karol I Robert został koronowany przez biskupa ostrzyhomskiego, lecz koronacja ta nie została uznana przez większość węgierskiej szlachty. [więcej]
Maj 1300 W maju 1300 roku na węgierskim Sejmie koronę zaoferowano Wacławowi II. Tym sposobem pojawił się nowy konkurent Karola I Roberta. [więcej]
1302 Na początku 1302 roku w imieniu Karola I Roberta interweniował Bonifacy VIII, żądając od Wacława II oddania węgierskiego tronu. [więcej]
Wrzesień 1302 We wrześniu 1302 roku zwolennicy Karola I Roberta próbowali zdobyć Budę i usunąć Wacława III z węgierskiego tronu. [więcej]
31 maj 1303 31 maja 1303 roku Bonifacy VIII po raz kolejny zażądał od Wacława II zwrotu węgierskiej korony Karolowi I Robertowi. [więcej]
Maj 1304 W maju 1304 roku na czele zbrojnych oddziałów przybył na Węgry Wacław II, z pomocą dla swego syna Wacława III, który od 1301 roku był królem Węgier. Zwolennicy Karola I Roberta nie zdecydowali się na zbrojne starcie. Powstała w ten sposób patowa sytuacja. Oprócz tego Wacław III nie był w stanie zdobyć znacznego poparcia wśród węgierskich elit. Wacław II widząc co się dzieje, zdając sobie sprawę, że istnieje realna szansa na zamach stanu, wycofał się z Budy. Zabrał ze sobą Wacława III i węgierskie insygnia koronacyjne, a następnie powrócił do Pragi. [więcej]
24 sierpień 1304 24 sierpnia 1304 roku w Bratysławie Karol I Robert uczestniczył w zjeździe, na którym utworzyła się koalicja skierowana przeciwko Wacławowi II. W jej skład weszli: Władysław Łokietek i Albrecht I Habsburg. [więcej]
Jesień 1304 Jesienią 1304 roku Karol I Robert wsparł zbrojne działania Albrechta I Habsburga przeciwko Wacławowi II. [więcej]
1306 W 1306 roku Karol I Robert poślubił Marię, córkę Kazimierza Bytomskiego. [więcej]
10 październik 1307 10 października 1307 roku w Rakos Karol I Robert został obwołany królem Węgier. [więcej]
Grudzień 1307 W grudniu 1307 roku w Peszcie Karol I Robert ponownie został obwołany królem Węgier. [więcej]
27 listopad 1308 27 listopada 1308 roku na sejmie budzińskim Karol I Robert prawie jednomyślnie został wybrany kandydatem na króla Węgier. [więcej]
15 czerwiec 1309 15 czerwca 1309 roku w kościele Matki Bożej w Budzie Karol I Robert został przez arcybiskupa ostrzyhomskiego koronowany na króla Węgier. Niestety na głowie Karola I Roberta spoczęła korona, która nie była koroną św. Stefana, ponieważ ta znajdowała się w rękach jego poprzednika na węgierskim tronie Ottona III Bawarskiego. Dało to powód do kwestionowania mocy prawnej obrzędu. [więcej]
27 sierpień 1310 W 1310 roku Karol I Robert wykupił od Ottona III Bawarskiego koronę św. Stefana i po raz kolejny i 27 sierpnia 1310 roku został koronowany w tradycyjnym miejscu koronacji władców Węgier, czyli w bazylice Panny Marii w Székesfehérvár. [więcej]
1310 Na początku rządów Karol I Robert stolicą Węgier uczynił miasto Temesvar (Timișoara). [więcej]
1312 W 1312 roku Karol I Robert w bitwie pod Rozgony pokonał zbuntowany ród Abów. [więcej]
Lipiec 1314 W lipcu 1314 roku Karol I Robert zawarł pokojowe porozumienie z Fryderykiem III Habsburgiem. [więcej]
1316 W 1316 roku z pozamałżeńskiego związku urodził się syn Karola I Roberta Koloman, który później objął stanowisko biskupa Gyór. [więcej]
23 czerwiec 1318 W 1318 roku Karol I Robert postanowił wstąpić w związek małżeński z jedną z sióstr króla Czech Jana Luksemburskiego. Wysłał więc do Pragi swych posłów, aby zdecydowali, która z nich jest godna węgierskiej korony. 23 czerwca 1318 roku doszło do oficjalnych oględzin czternastoletniej Marii i trzynastoletniej Beatrycze, spośród których węgierscy wysłannicy wybrali tę młodszą. Zupełnie nie przeszkadzało im, że była ona już zaręczona z Piotrem II Sycylijskim. Zaręczyny odbyły się jeszcze tego samego dnia, a wesele w listopadzie tegoż roku. [więcej]
Listopad 1318 W listopadzie 1318 roku Karol I Robert poślubił Beatrycze, siostrę Jana Luksemburskiego. [więcej]
1318 / 1319 Zbliżenie się Karola I Roberta do obozu Jana Luksemburskiego skutkowało wystąpieniem na przełomie 1318 i 1319 roku zatargów na granicy polsko-węgierskiej. Papież Jan XXII wysłał do króla Węgier monit, w którym przypomniał, że jego krewny Władysław Łokietek podlega „wraz z ziemią swoją Polską" stolicy apostolskiej i choćby z tego powodu należy mu się pokój. Wezwał również Karola I Roberta do zatrzymania tego typu incydentów. [więcej]
6 lipiec 1320 W 1320 roku doszło do sojuszu polsko-węgierskiego, wzmocnionego ślubem Karola I Roberta z córką Władysława Łokietka Elżbietą. [więcej]
1321 W 1321 roku zmarł Mateusz Csak z Trenczyna, jeden z najbardziej zaciekłych wrogów Karola Roberta. [więcej]
Wiosna 1321 Wiosną 1321 roku Karol Robert wspólnie z Elżbietą Łokietkówną doprowadzili do wybrania Bolesława Toszeckiego arcybiskupem ostrzyhomskim. [więcej]
Wiosna 1322 Wiosną 1322 roku Karol Robert wysłał do Wenecji Bolesława Toszeckiego z misją dotyczącą miast dalmatyńskich. [więcej]
1322 W 1322 roku Karol Robert wspólnie z banem Bośni Stefan II Kotromaniczem uderzyli na Chorwację. Dzięki temu Bośnia zrzuciła chorwacką zależność. Powstały tym sposobem sojusz węgiersko-chorwacki wzmocniony został małżeństwem Elżbiety, córki Kazimierza Gniewkowskiego, ze Stefanem II Kotromaniczem. [więcej]
1323 W 1323 roku Karol I Robert przeniósł stolicę Węgier do Wyszogrodu nad Dunajem. [więcej]
1324 Przed 1324 rokiem Karol I Robert narzucił swoje zwierzchnictwo hospodarowi wołoskiemu Basarabowi I. [więcej]
1325 W 1325 roku hospodar wołoski Basarab I zrzucił zwierzchnictwo Karola I Roberta. Zbrojna ekspedycja podjęta przez Węgrów zakończyła się fiaskiem. [więcej]
1326 W 1326 roku Karol Robert zaręczył swojego dwuletniego syna Władysława z Anną, córką Jana Luksemburskiego. [więcej]
1326 Około 1326 roku Karol Robert przeprowadził w królestwie Węgier reformę monetarną, polegającą na zaprzestaniu przebijania monety srebrnej i rozpoczęciu bicia złotych florenów na wzór florenckich. [więcej]
13 luty 1327 13 lutego 1327 roku w Trnawie potwierdzono zawarty między Karolem Robertem i Janem Luksemburskim układ, w myśl którego córka króla Czech Anna miała poślubić syna węgierskiego monarchy Władysława. [więcej]
13 luty 1327 W styczniu 1327 roku, wysunąwszy pretensje do krakowskiego tronu, Jan Luksemburski na czele pokaźnej armii przekroczył granice Małopolski i skierował się w stronę Krakowa. Karol Robert, zawiadomiony o tym incydencie przez posłów Władysława Łokietka, pismem z 13 lutego 1327 roku zagroził węgierską interwencją w Czechach w przypadku, gdyby Jan Luksemburski kontynuował kampanię w Małopolsce. Ultimatum węgierskiego monarchy zadziałało, król Czech zarządził odwrót. [więcej]
1327 W 1327 roku Karol I Robert wydał dekret, na mocy którego ziemia, w której znajdowały się złoża kopalne, pozostawała w rękach właściciela, lecz gdy powstała na tym terenie kopalnia, jej właściciel otrzymywał 1/3, a komora królewska 2/3 dzierżawy. [więcej]
8 wrzesień 1327 Jan XXII w liście z 8 września 1327 roku zezwolił na ślub trzyletniego syna Karola Roberta Władysława z Anną, czteroletnią córką Jana Luksemburskiego. Papież był zachwycony tym pomysłem, który wydawał mu się pierwszym krokiem do nawiązania przyjaznych stosunków pomiędzy Czechami i Węgrami. [więcej]
20 marzec 1328 Jan XXII pismem z 20 marca 1328 roku wezwał Karola Roberta, aby sprawił, by załoga węgierska rezydująca w Sławkowie, zajętym w 1327 roku podczas kampanii Jana Luksemburskiego, zwróciła miasto biskupowi krakowskiemu Janowi Grotowi. [więcej]
1328 W 1328 roku Karol I Robert wsparł zbrojnie Ottona Habsburga w jego dążeniach do uzyskania części władzy w Austrii. [więcej]
17 kwiecień 1330 W kwietniu 1330 roku ma dwór Karola Roberta przybył brat królowej Elżbiety Kazimierz z prośbą o węgierskie posiłki potrzebne do wojny polsko-krzyżackiej. Polski książę w trakcie pobytu prawdopodobnie doświadczył jakiegoś miłosnego uniesienia z Klarą, córką węgierskiego magnata Felicjana Zaha. Miłosna przygoda szlachcianki tak szczególnie zdenerwowała jej ojca, że w przypływie szaleństwa rzucił się z mieczem na węgierską rodzinę królewską, odcinając część ręki królowej Elżbiecie i raniąc w rękę Karola Roberta. [więcej]
1330 Około 1330 roku, w związku z tym że Robert I nie posiadał męskiego potomka, Karol I Robert wystąpił z pretensjami do neapolitańskiego tronu. [więcej]
11 listopad 1330 W 1330 roku Karol I Robert ponownie próbował narzucić swe zwierzchnictwo hospodarowi wołoskiemu Basarabowi I. W tym celu spustoszył terytorium wokół jego stolicy. Jednak 11 listopada podczas odwrotu wojska węgierskie poniosły klęskę w bitwie pod Posadą. [więcej]
1330 Po koniec 1330 roku Karol I Robert przystąpił do ligi antyluksemburskiej skupionej wokół Ludwika Wittelsbacha. Oprócz niego w obozie tym znaleźli się również: Władysław Łokietek, Albrecht Kulawy i Robert I Mądry. [więcej]
1331 W 1331 roku Karol Robert i Elżbieta Łokietkówna czynili starania, zmierzające do zawarcia mariażu między Ottonem Wesołym i Konstancją, wdową po Przemku Głogowskim. [więcej]
2 wrzesień 1331 2 września 1331 roku w Bratysławie Karol I Robert podpisał z Ottonem Habsburgiem sojusz skierowany przeciwko Czechom. [więcej]
Jesień 1331 Jesienią 1331 roku, gdy armia Jana Luksemburskiego przystąpiła razem z Zakonem Krzyżackim do wojny przeciw Władysławowi Łokietkowi, Karol I Robert wysłał na Morawy oddziały zbrojne, aby pustoszyły to terytorium. [więcej]
11 listopad 1331 11 listopada 1331 roku na pograniczu czesko-węgierskim Karol Robert spotkał się z Janem Luksemburskim. [więcej]
1332 W 1332 roku Karol Robert z powodu podagry zmuszony był przerwać rozpoczętą już podróż do Neapolu. [więcej]
Lipiec 1333 W myśl polityki dynastycznej Karola Roberta sześcioletni syn Andrzej Andegaweński został przeznaczony na władcę Neapolu. W tym celu w lipcu 1333 roku Karol I Robert wyruszył wraz z synem na półwysep Apeniński, aby tam młody książę odebrał wychowanie, a później stał się władcą królestwa, które kiedyś należało do jego pradziada. W Neapolu udało się doprowadzić do zaręczyn z dziedziczką neapolitańskiego tronu Joanną I, wnuczką Roberta I Mądrego. Niestety mimo żądań Karola Roberta nie koronowano Andrzeja. Robert I Mądry nadał mu tylko tytuł księcia Kalabrii, przez co oficjalnie uznał go następcą tronu. [więcej]
1333 / 1334 Podczas pobytu w Italii Karol Robert zapadł na jakąś „febrę". Choroba okazała się na tyle poważna, że zdecydował spędzić zimę w Dalmacji. [więcej]
1335 W 1335 roku wojska Karola Roberta podjęły nieudaną próbę podporządkowania Serbii Stefana Duszana. [więcej]
3 wrzesień 1335 3 września 1335 roku w Wyszehradzie dyplomacja Karola I Roberta uzgodniła przymierze węgiersko-czeskie. [więcej]
Listopad 1335 W listopadzie 1335 roku w Wyszehradzie Karol I Robert był gospodarzem zjazdu monarchów. Odbył się tam sąd arbitrażowy sporu polsko-krzyżackiego. Ogłoszony werdykt przyznawał Zakonowi Pomorze Gdańskie i Ziemię Chełmińską, zaś Kujawy i Ziemia Dobrzyńska miały powrócić do Polski. Oprócz tego Jan Luksemburski w zamian za pieniężną gratyfikację zrzekł się praw do polskiej korony i miał zwrócić terytorium w okolicach Wielunia. Podczas zgromadzenia ustalono również nowe szlaki handlowe pomiędzy krajami. [więcej]
Czerwiec 1336 W czerwcu 1336 roku w Marchegg w Dolnej Austrii spotkali się Karol I Robert, Kazimierz Wielki i Jan Luksemburski. Wszyscy wzięli udział w walkach z Habsburgami i Wittelsbachami. [więcej]
Marzec 1337 Na początku marca 1337 roku w Inowrocławiu doszło do spotkania Kazimierza Wielkiego z Janem Luksemburskim i posłami Zakonu Krzyżackiego. W oficjalnej formie rozpatrywano tam aspekt sukcesji andegaweńskiej w Polsce. Zaproponowano, aby Karol I Robert i Elżbieta zrzekli się pretensji do Pomorza Gdańskiego. [więcej]
Lato 1337 Latem 1337 roku Karol I Robert gościł na Węgrzech Kazimierza Wielkiego. [więcej]
11 wrzesień 1337 W 1337 roku Karol I Robert kontynuował przeciwko Albrechtowi i Ottonowi Habsburgom wojnę, zakończoną pokojem zawartym 11 września 1337 roku. [więcej]
1 marzec 1338 Na przełomie lutego i marca 1338 roku Karol I Robert spotkał się z Janem i Karolem Luksemburskimi. Rezultatem wspólnych negocjacji stał się układ zawarty 1 marca, w którym władcy Czech gwarantowali swoje poparcie dla objęcia tronu polskiego przez Andegawenów, w przypadku gdyby Kazimierz Wielki zmarł nie pozostawiwszy męskiego potomka. Podczas zjazdu powstała również wizja małżeństwa Ludwika Węgierskiego z córką Karola Luksemburskiego Małgorzatą. [więcej]
Czerwiec 1338 W czerwcu 1338 roku w Wyszehradzie Karol I Robert, Kazimierz Wielki i Bolesław Jerzy zawarli trójstronne porozumienie w sprawie dziedziczenia praw do tronu na Rusi Halicko-Włodzimierskiej. [więcej]
Lipiec 1339 W lipcu 1339 roku Karol I Robert gościł w Wyszehradzie Kazimierza Wielkiego. Doszło wówczas do zawarcia układu, na mocy którego w przypadku braku męskiego potomka polskiego władcy tron polski obejmie osoba pochodząca z węgierskiej rodziny królewskiej. Potencjalnymi następcami Kazimierza Wielkiego byli w owym czasie synowie Karola I Roberta Andrzej i Stefan oraz syn Stefana Jan. [więcej]
7 grudzień 1339 7 grudnia 1339 roku Karol I Robert i Elżbieta Łokietkówna wystawili dokument dla Krakowa, w którym przyrzekają zachować przywileje miasta, gdyby po śmierci Kazimierza Wielkiego korona polska przypadła andegaweńskiemu dziedzicowi. [więcej]
Wiosna 1340 Wiosną 1340 roku Karol I Robert wsparł działania zbrojne Kazimierza Wielkiego na Rusi Halicko-Włodzimierskiej. [więcej]
16 lipiec 1342 Karol I Robert zmarł 16 lipca 1342 roku w Wyszehradzie. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Bela V
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Karola Roberta została w 1306 roku Maria - córka księcia Kazimierza Bytomskiego. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Drugą żoną Karola Roberta została w listopadzie 1318 roku Beatrycze - córka cesarza Henryka VII Luksemburskiego. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Trzecią żoną Karola Roberta została w 1320 roku Elżbieta - córka Władysława I Łokietka

  1. Karol (1321 - 1321)
  2. Władysław (1324–1329)
  3. Ludwik
  4. Andrzej (1327–1345) - książę Kalabrii i Salerno
  5. Stefan (1332–1354) - książę Dalmacji i Slawonii

Z niezidentyfikowaną kobietą (być może była nią trzecia żona Elżbieta) Karol Robert miał córkę.

  1. Katarzyna - żona Henryka Świdnickiego
Następca: Ludwik I Wielki

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Karol_Robert
#KarolRobert
574

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.