SANDOMIERZ

Świętokrzyskie
Bodzentyn
Chęciny
Kielce
Konary
Międzygórz
Modliszewice
Mokrsko Górne
Nowy Korczyn
Ossolin
Sandomierz
Sobków
Szydłów
Tudorów
Ujazd

Ciekawostki z historii zamku i grodu

X wiek Archeolodzy datują powstanie sandomierskiego grodu na połowę X wieku.
1097 W 1097 roku Sandomierz we władanie otrzymał syn Władysława Hermana - Bolesław Krzywousty.
XI wiek W XI wieku Sandomierz był już w państwie Polan grodem o dużym znaczeniu.
XII wiek Na początku XII wieku wzmianka o Sandomierzu pojawiła się w kronice Galla Anonima. Z tego zapisku można się dowiedzieć, że Sandomierz na równi z Krakowem i Wrocławiem należał do głównych siedzib królestwa. Kronikarzowi z pewnością chodziło o znaczenie militarne grodu, ponieważ wokół Sandomierza mieszkało w tym czasie około tysiąca osób.
Sandomierz jako Ziemia Sudumara wymieniony został również w dwunastowiecznym dziele geografa arabskiego zatytułowanym Al-Idrisi.
1134 W 1134 roku aż pod Sandomierz dotarły wojska węgierskiego króla Beli II, pustosząc ziemie, którymi władał Bolesław Krzywousty.
XII-XIV wiek W okresie rozbicia dzielnicowego od 1139 roku Sandomierz był stolicą Księstwa Sandomierskiego.
24 sierpień 1198 Według kroniki Długosza 24 sierpnia 1198 roku w Sandomierzu odbył się wiec dostojników ówczesnej Polski. Doszło tu do zawarcia porozumienia pomiędzy Mieszkiem III Starym a matką i regentką młodego Leszka Białego. Na mocy postanowień układu Mieszko III w zamian za tron princepsa obiecał pasować Leszka Białego na rycerza oraz uczynić go swym następcą.
koniec XII wieku Pod koniec XII wieku w Sandomierzu funkcjonował kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba, istniał targ oraz zlokalizowana była komora celna.
1146-1166 W latach 1146-1166 Sandomierz był siedzibą księcia Henryka Sandomierskiego.
1154 W 1154 roku Henryk Sandomierski odbył z orszakiem rycerzy pielgrzymkę do Jerozolimy. Przez rok pełnił rycerskie powinności dla jerozolimskiego króla Baldwina III. Po roku wrócił do kraju.
W związku z tym że na Wzgórzu Staromiejskim w Sandomierzu archeologowie znaleźli figurki szachowe ręcznie na wzór arabski wykonane z rogu jelenia, to właśnie Henrykowi Sandomierskiemu przypisuje się spopularyzowanie w ówczesnej Polsce gry w szachy. Rozrywka ta była jedną z siedmiu rycerskich umiejętności, mającą doskonalić intelekt i podnosić poziom obycia towarzyskiego.
1232 W 1232 roku odbył się w Sandomierzu zjazd możnych. Zawarto tam wówczas traktat, w myśl którego Grzymisława Ingwarówna matka Bolesława Wstydliwego odzyskała Ziemię Sandomierską, a Konrad Mazowiecki stał się legalnym posiadaczem Ziemi Łęczyckiej i Sieradzkiej. Wagę tych postanowień poświadczył Henryk Brodaty, biorący udział w obradach.
13 luty 1241 Około 13 lutego 1241 roku Sandomierz został zdobyty i spustoszony przez mongolskie oddziały pod dowództwem Bajdara.
Wiosna 1285 Wiosną 1285 roku Sandomierz, należący wcześniej do Leszka Czarnego, stał się na dwa miesiące własnością Konrada Czerskiego. Mazowiecki książę musiał ustąpić po przegranej bitwie pod wsią Bogucice koło Bochni, która odbyła się 3 maja 1285 roku.
październik 1288 W październiku 1288 roku, po śmierci Leszka Czarnego, w Sandomierzu rycerstwo krakowsko-sandomierskie wybrało Bolesława II Mazowieckiego księciem, który miał zasiąść na krakowskim tronie.
20 lipiec 1306 20 lipca 1306 roku w kolegiacie sandomierskiej odbyło się przesłuchiwanie świadków śledztwa, które wszczął arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka przeciwko biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie.
8 maj 1335 8 maja 1335 roku w Sandomierzu Kazimierz Wielki zawarł zawieszenie broni z Karolem Luksemburskim.
XIV wiek W XIV wieku w Sandomierzu murowany zamek wzniósł Kazimierz Wielki.
Wrzesień 1370 We wrześniu 1370 roku do Sandomierza zawitał ranny Kazimierz Wielki, który odniósł obrażenia w wypadku podczas polowania w przedborskich lasach.
1375 W 1375 roku Sandomierz otrzymał od Elżbiety Łokietkówny przywilej potwierdzający prawo składu soli.
26 styczeń 1376 26 stycznia 1376 roku w Sandomierzu przebywał Ludwik Węgierski. Potwierdził tu jeden z przywilejów dla Lublina oraz spotkał się z posłem wielkiego mistrza Winricha von Kniprode, któremu wydał zezwolenie dla kupców toruńskich na używanie drogi do Sandomierza, a stamtąd na Ruś i przez Bardiów do Węgier.
1378 W 1378 roku Sandomierz otrzymał od Ludwika Węgierskiego przywilej zwalniający od cła.
25 kwiecień 1389 25 kwietnia 1389 roku w Sandomierzu Władysław Jagiełło zawarł tajne porozumienie z nowym władcą Nowogrodu Wielkiego Lingwenem-Semenem.
23 lipiec 1389 23 lipca 1389 roku w Sandomierzu przebywała Jadwiga Andegaweńska.
10 wrzesień 1395 10 września 1395 roku w Sandomierzu doszło do zawarcia przymierza Władysława II Jagiełły z książętami szczecińskimi Bogusławem VII i Świętoborem.
8 wrzesień 1426 8 września 1426 roku w Sandomierzu Władysław Jagiełło odebrał hołd od synów zmarłego Siemowita IV, wśród których znaleźli się: Siemowit V, Trojden II i Władysław I.
lato 1425 Latem 1425 roku Władysław Jagiełło i Zofia Holszańska podczas objazdu królestwa odwiedzili Sandomierz. Celem wizyty było odebranie pisemnego zobowiązania uznania Władysława za następcę tronu.
wrzesień 1429 We wrześniu 1429 roku na zjeździe w Sandomierzu za zgodą Władysława Jagiełły postanowiono wysłać poselstwo do Witolda z propozycją przyjęcia polskiej korony w zamian tej oferowanej przez Zygmunta Luksemburskiego.
luty 1431 W lutym 1431 roku na zjeździe w Sandomierzu oskarżono Władysława Jagiełłę o samowolne dysponowanie litewskim tronem i bez zgody możnowładztwa oddanie go Świdrygielle. Wybrzmiały również postulaty o detronizacji króla.
8 marzec 1433 8 marca 1433 roku w Sandomierzu Władysław Jagiełło spotkał się z posłami soboru bazylejskiego, którzy przybyli do Polski zażegnać konflikt Polski z Zakonem Krzyżackim.
1434 Na początku 1434 roku do Sandomierza zawitał Władysław Jagiełło, który przemierzał te tereny, będąc w drodze z Krynek do stolicy.
1435 Na początku 1435 roku w Sandomierzu przebywał nowy król Polski Władysław Warneńczyk.
XV wiek W XV wieku wzniesiono wieżę zwaną "kurzą stopą".
czerwiec 1447 W czerwcu 1447 roku w Sandomierzu Zofia Holszańska czekała na swojego syna Kazimierza Jagiellończyka, który był w drodze do Krakowa, aby dostąpić zaszczytu koronacji.
28 maja 1452 28 maja 1452 roku w Sandomierzu rozpoczął się zjazd możnowładców przychylnych Kazimierzowi Jagiellończykowi i będących w opozycji do Zbigniewa Oleśnickiego, który jawnie podburzał szlachtę do rebelii.
1 kwiecień 1455 1 kwietnia 1455 roku zmarł w Sandomierzu kardynał Zbigniew Oleśnicki.
26 lipca 1478 26 lipca 1478 roku w kościele NMP Sandomierzu odbył się chrzest córki Kazimierza Jagiellończyka Barbary. Uroczystość celebrował biskup krakowski Jan Rzeszowski.
Grudzień 1495 W grudniu 1495 roku do Sandomierza zawitał Jan I Olbracht. Pozostał tu do lutego następnego roku.
25 styczeń 1496 25 stycznia 1496 roku w Sandomierzu Jan Olbracht przyjął posłów księcia pomorskiego Bogusława X. Posłowie upomnieli się o niewypłacony posag siostry króla Anny i wnieśli sprzeciw wobec żądania hołdu za Lębork i Bytów.
październik 1496 W październiku 1496 roku w Sandomierzu przebywał Jan Olbracht. Uwaga jego głownie skupiała się na czynnościach związanych z wykonaniem uchwał piotrkowskich, układach z Litwą, szczegółach mariażu siostry Barbary z Jerzym Saskim i zaciągu wojska.
Luty 1497 W lutym 1497 roku w Sandomierzu przebywał Jan I Olbracht. Zajmował się tu przygotowaniami do mołdawskiej wyprawy.
sierpień 1498 13 sierpnia 1498 roku pospolite ruszenie zwołane do walki z Tatarami pustoszącymi polskie i litewskie terytoria dotarło do Sandomierza. Przez 40 dni przemaszerowało 340 km czyli średnio 8,5 km dziennie.
sierpień 1498 29 września 1500 roku w Sandomierzu Jan Olbracht zorganizował obrady senatu.
1 grudzień 1503 1 grudnia 1503 roku w Sandomierzu przebywał Aleksander Jagiellończyk.
9 - 15 październik 1505 Między 9 a 15 października 1505 roku w Sandomierzu przebywał Aleksander Jagiellończyk.
XVI wiek W 1513 roku z inicjatywy Zygmunta Starego rozpoczęła się długa i gruntowna przebudowa zamku, w wyniku której dawna gotycka warownia pod koniec wieku zamieniła się w renesansową rezydencję.
1656 Szwedzi wysadzili zamek w Sandomierzu. Później okazało się, że najmniej ucierpiało zachodnie skrzydło budowli.
1680-1688 W latach 1680-1688 trwała odbudowa zachodniego skrzydła zamku.
1768 W 1768 roku zamek w Sandomierzu zniszczyły wojska rosyjskie, stacjonujące tu podczas konfederacji barskiej.
1820-1956 W latach 1820-1956 zabudowania dawnego zamku pełniły funkcję więzienia.

Położenie zamku na mapie

Złota myśl na dziś

Szukaj:

Sandomierz Widok z przodu
Sandomierz Widok z boku
Sandomierz Widok z przodu
Sandomierz Widok z boku
Sandomierz Widok od tyłu
Sandomierz Widok od tyłu


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Sandomierz
#Sandomierz
156


...
Polskie zamki

[Zamknij]

goleft
goright

[Zamknij]

Zamek Sandomierz Widok z przodu Zamek Sandomierz Widok z boku Zamek Sandomierz Widok z przodu Zamek Sandomierz Widok z boku Zamek Sandomierz Widok od tyłu Zamek Sandomierz Widok od tyłu
W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.