ozdoba

ZOFIA HOLSZAŃSKA

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Zofia Holszańska
Dynastia: Holszańskich
Urodzona: około 1405 roku
Zmarła: 21 września 1461 w Krakowie
Rodzice: Andrzej Holszański
i Aleksandra Drucka
1405 Zofia Holszańska urodziła się około 1405 roku. Wychowywała się razem z siostrami i sześcioma kuzynami, synami księcia Semena. [więcej]
1420 W 1420 roku Zofia Holszańska poznała swojego przyszłego męża Władysława Jagiełłę. [więcej]
1422 Na początku 1422 roku Zofia Holszańska przyjęła chrzest w obrządku chrześcijańskim. [więcej]
7 - 24 luty 1422 7 lub 24 lutego 1422 roku w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Nowogródku Zofia Holszańska wyszła za Władysława Jagiełłę. Ślubu udzielił biskup żmudzki Maciej. [więcej]
Luty 1422 Po weselu Zofia Holszańska i Władysław Jagiełło opuszczając Nowogródek udali się do Lidy.
Wiosna 1422 Wczesną wiosną 1422 roku Zofia Holszańska z mężem przybyła do Krakowa. [więcej]
1422 Zofia Holszańska przybywszy do Krakowa spotkała się z chłodnym przyjęciem obozu skupionego wokół córki Władysława Jagiełły Jadwigi, która zaręczona z Fryderykiem Hohenzollernem miała zostać królową Polski. [więcej]
Czerwiec 1422 W czerwcu 1422 roku Zofia Holszańska została słomiana wdową. Król opuścił Kraków i udał się na wojnę z Zakonem Krzyżackim.
Październik 1422 Dopiero w październiku 1422 roku po zakończeniu wojny z Zakonem Krzyżackim Władysław Jagiełło powrócił do Krakowa. Zofia Holszańska mogła ponownie spędzać czas z mężem. [więcej]
26 grudzień 1422 Na 26 grudnia 1422 roku ustalono termin koronacji Zofii Holszańskiej, lecz jak się potem okazało nie został on dotrzymany. [więcej]
1423 Aby wzmocnić swą pozycję w Krakowie Zofia Holszańska związała się z obozem z proluksemburskim, na czele którego stał Zbigniew Oleśnicki. [więcej]
1423 Na początku 1423 roku Zofia Holszańska, na tyle na ile mogła, pomagała w zorganizowaniu spotkania Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim, do którego doszło 30 marca 1423 roku w słowackim Kieżmarku. [więcej]
Wiosna 1423 Wiosną 1423 roku Zofia Holszańska u boku swojego męża odbyła podróż po Rusi. [więcej]
1424 Na początku 1424 roku rozpoczęto przygotowania do ceremonii koronacji Zofii Holszańskiej, która miała się odbyć w marcu tego roku. Do władców państw ościennych wysłano posłów z zaproszeniami. [więcej]
5 marzec 1424 5 marca 1424 roku Zofia Holszańska dostąpiła zaszczytu koronacji na królową Polski. [więcej]
11 marzec 1424 11 marca 1424 roku wiano Zofii Holszańskiej zostało powiększone do 20 tysięcy grzywien. [więcej]
31 październik 1424 31 października 1424 roku Zofia Holszańska urodziła syna, który otrzymał po ojcu imię Władysław. [więcej]
25 kwiecień 1425 25 kwietnia 1425 roku w Brześciu rozpoczął się walny zjazd polskiego możnowładztwa. Królewska para pragnęła, aby polscy panowie podpisali akt, na mocy którego godzili się na uznanie praw dziedzicznych małego Władysława. Uznanie powyższych praw uzależniono od zgody króla na następujące warunki:
  • przyszły król mógł być koronowany dopiero po dojściu do pełnoletności i po zatwierdzeniu wszystkich przywilejów
  • odrzucono projekt regencji Zofii Holszańskiej i Witolda, pomijając milczeniem sprawę zarządu państwem w wypadku śmierci króla
  • żądano, aby królewicz po śmierci Witolda został również wielkim księciem Litwy
. [więcej]
18 luty 1425 18 lutego 1425 roku Zofia Holszańska uczestniczyła w ceremonii chrztu Władysława Warneńczyka. Obrzędu dokonał w imieniu papieża prymas w asyście biskupa poznańskiego. [więcej]
2 czerwiec 1426 W 1426 roku Zofia Holszańska urodziła drugiego syna, któremu na chrzcie 2 czerwca nadano imię Kazimierz. [więcej]
1427 W 1427 roku Zofia Holszańska ciężko przeżyła śmierć swojego drugiego dziecka - małego Kazimierza. [więcej]
Wrzesień 1427 Na przełomie września i października 1427 roku przedostała się do opinii publicznej wieść o rzekomej zdradzie Zofii Holszańskiej. [więcej]
Jesień 1427 Jesienią 1427 roku rozpoczęło się śledztwo w sprawie rzekomej zdrady Zofii Holszańskiej. [więcej]
Jesień 1427 Jesienią 1427 roku po spotkaniu w Horodle Witold Kiejstutowicz wzywał pisemnie wszystkich dostojników koronnych, by nie dawali wiary rozprzestrzeniającym się plotkom o małżeńskiej zdradzie Zofii Holszańskiej. [więcej]
30 listopad 1427 30 listopada 1427 roku Zofia Holszańska urodziła trzeciego syna - Kazimierza. [więcej]
Grudzień 1427 W grudniu 1427 roku Zofia Holszańska, aby oczyścić się z zarzutów cudzołożenia, musiała złożyć tzw. przysięgę oczyszczającą, która w ówczesnym prawie była środkiem dowodowym. Wraz z królową przysięgę musiało złożyć siedem powszechnie szanowanych matron i jedna panna z jej dworu. [więcej]
Lato 1428 Latem 1428 roku Zofia Holszańska w towarzystwie prymasa Wojciecha Jastrzębca i obu Szafrańców udała się na Litwę. Otrzymała od męża zadanie ułagodzenia dotkniętego Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
1430 W 1430 roku kolejne nieprzyjemności spotkały Zofię Holszańską. Komtur toruński Jan Stamberski doniósł Jagielle, że wielki książę Witold znowu rozgłasza plotki o nieślubnym pochodzeniu jego najmłodszego syna. [więcej]
1431 W 1431 roku Zofia Holszańska sfinansowała budowę nowej kaplicy na wawelskim wzgórzu. Tym sposobem powstała kaplica pod wezwaniem św. Trójcy zwana również kaplicą królowej Zofii. [więcej]
Luty 1431 W lutym 1431 roku Zofia Holszańska wzięła udział w zjeździe możnowładztwa w Sandomierzu, na którym uznano Świdrygiełłę władcą Litwy. [więcej]
1431 W 1431 roku Zofia Holszańska oskarżyła rycerza Jana Strasza z Białczowa, o to, iż oczerniał ją przed Witoldem i panami litewskimi. [więcej]
Kwiecień 1431 Pod koniec kwietnia 1431 roku Zofia Holszańska i Władysław Jagiełło przebywali w Bieczu. [więcej]
Wrzesień 1431 We wrześniu 1431 roku Zofia Holszańska wystosowała do papieża Eugeniusza IV list, w którym zrelacjonowała zdradziecką agresję Zakonu Krzyżackiego na Polskę. [więcej]
8 grudzień 1431 8 grudnia 1431 roku zmarła córka Władysława Jagiełły i Anny Cylejskiej Jadwiga. Zofia Holszańska została oskarżona o otrucie pasierbicy. [więcej]
Kwiecień 1432 W kwietniu 1432 roku w Sieradzu Zofia Holszańska wraz z małżonkiem uczestniczyli w zjeździe możnowładztwa. Królewska para otrzymała tam zgodę na koronację ich starszego syna, która miałaby nastąpić po zgonie króla. [więcej]
1 czerwiec 1434 W maju 1434 roku mąż Zofii Holszańskiej podążył w swą ostatnią podróż. Wyruszył na Ruś do Halicza, by odebrać hołd od nowego wojewody mołdawskiego Stefana. Po drodze zatrzymał się w Gródku, gdzie ciężko się rozchorował. Rzekomo zaziębił się słuchając śpiewu słowika. Zmarł 1 czerwca 1434 roku. [więcej]
11 czerwiec 1434 11 czerwca 1434 roku w Krakowie Zofia Holszańska powitała orszak, który z Gródka przywiózł zwłoki Władysława Jagiełły. [więcej]
18 czerwiec 1434 18 czerwca 1434 roku Zofia Holszańska uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych Władysława Jagiełły. [więcej]
Lato 1434 Owdowiała Zofia Holszańska przeszła do obozu Zbigniewa Oleśnickiego, szukając w ten sposób sprzymierzeńca, który pomógłby jej w koronacji Władysława. [więcej]
20 lipiec 1434 Na 20 lipca 1434 roku w Opatowie zwołano zjazd, na którym planowano wybrać nowego króla Polski. Udał się tam również stronnik królowej Zbigniew Oleśnicki, którego Zofia Holszańska wspomogła parą koni, aby mógł zdążyć na czas. [więcej]
25 lipiec 1434 25 lipca 1434 roku w wawelskiej katedrze Zofia Holszańska wzięła udział w koronacji Władysława III. [więcej]
Sierpień 1434 Po koronacji Władysława III Zofia Holszańska czyniła starania o regencję nad małoletnim królem, lecz jej wysiłek zakończył się fiaskiem. [więcej]
1435 W 1435 roku Zofia Holszańska zaangażowała się w pomoc w uwolnieniu więzionego w Sieradzu Eliasza, kandydata do mołdawskiego tronu. [więcej]
9 marzec 1436 Dzięki staraniom Zofii Holszańskiej Piotr z Chrząstowa 9 marca 1436 roku został ogłoszony biskupem przemyskim. [więcej]
9 marzec 1436 9 marca 1436 roku w Nowym Mieście Korczynie Zofia Holszańska uczestniczyła w zjeździe możnowładców. Próbowała przeforsować przyjęcie propozycji Czechów, w myśl której Kazimierz Jagiellończyk miałby zostać królem Czech. [więcej]
4 maj 1439 4 maja 1439 roku w Nowym Mieście Korczynie zawiązała się konfederacja Spytka z Melsztyna, występująca przeciwko wpływom Zbigniewa Oleśnickiego. Zofia Holszańska popierała wystąpienie konfederatów. [więcej]
Wiosna 1440 Wiosną 1440 roku w Czorsztynie Zofia Holszańska pożegnała swojego syna Władysława podążającego na południe po węgierską koronę. Tam widziała go po raz ostatni. [więcej]
20 marzec 1440 20 marca 1440 roku zamordowany został Zygmunt Kiejstutowicz. Zofia Holszańska rozpoczęła starania, aby zwolnione miejsce na litewskim tronie zajął jej syn Kazimierz Jagiellończyk. [więcej]
1443 W 1443 roku Zofia Holszańska czyniła starania, aby pomóc swojemu szwagrowi Eliaszowi w odzyskaniu władzy w Mołdawii. Zabiegi królowej zakończyły się fiaskiem. [więcej]
1445 W 1445 roku w Sieradzu Zofia Holszańska uczestniczyła w zjeździe, na którym wybrano Kazimierza Jagiellończyka królem Polski. [więcej]
Sierpień 1445 W sierpniu 1445 roku w Piotrkowie Zofia Holszańska wzięła udział w zgromadzeniu, na którym wysłannicy Kazimierza Jagiellończyka oświadczyli, że on nadal ma nadzieję, że jego brat przeżył bitwę pod Warną i wróci do kraju. [więcej]
15 październik 1445 15 października 1445 roku w Grodnie Zofia Holszańska spotkała się z Kazimierzem Jagiellończykiem. Podjęła próbę przekonania syna do przyjęcia korony Polski. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Mężowie i dzieci:

Mężem Zofii został w lutym 1422 roku Władysław Jagiełło

  1. Władysław III Warneńczyk
  2. Kazimierz (1426 - 1427)
  3. Kazimierz IV Jagiellończyk

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2021 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Zofia_Holszańska
#ZofiaHolszańska
1049

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.