ozdoba

ZOFIA HOLSZAŃSKA

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Zofia Holszańska
Dynastia: Holszańskich
Urodzona: około 1405 roku
Zmarła: 21 września 1461 w Krakowie
Rodzice: Andrzej Holszański
i Aleksandra Drucka
1405 Zofia Holszańska urodziła się około 1405 roku. Wychowywała się razem z siostrami i sześcioma kuzynami, synami księcia Semena. [więcej]
1420 W 1420 roku Zofia Holszańska poznała swojego przyszłego męża Władysława Jagiełłę. [więcej]
1422 Na początku 1422 roku Zofia Holszańska przyjęła chrzest w obrządku chrześcijańskim. [więcej]
7 - 24 luty 1422 7 lub 24 lutego 1422 roku w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Nowogródku Zofia Holszańska wyszła za Władysława Jagiełłę. Ślubu udzielił biskup żmudzki Maciej. [więcej]
Luty 1422 Po weselu Zofia Holszańska i Władysław Jagiełło opuszczając Nowogródek udali się do Lidy.
Wiosna 1422 Wczesną wiosną 1422 roku Zofia Holszańska z mężem przybyli do Krakowa. [więcej]
1422 Zofia Holszańska przybywszy do Krakowa spotkała się z chłodnym przyjęciem obozu skupionego wokół córki Władysława Jagiełły Jadwigi, która zaręczona z Fryderykiem Hohenzollernem miała zostać królową Polski. [więcej]
Czerwiec 1422 W czerwcu 1422 roku Zofia Holszańska została słomiana wdową. Król opuścił Kraków i udał się na wojnę z Zakonem Krzyżackim.
Październik 1422 Dopiero w październiku 1422 roku po zakończeniu wojny z Zakonem Krzyżackim Władysław Jagiełło powrócił do Krakowa. Zofia Holszańska mogła ponownie spędzać czas z mężem. [więcej]
26 grudzień 1422 Na 26 grudnia 1422 roku ustalono termin koronacji Zofii Holszańskiej, lecz jak się potem okazało nie został on dotrzymany. [więcej]
1423 Aby wzmocnić swą pozycję w Krakowie Zofia Holszańska związała się z obozem z proluksemburskim, na czele którego stał Zbigniew Oleśnicki. [więcej]
1423 W 1423 roku Zofia Holszańska pomogła Stanisławowi Ciołkowi w uzyskaniu stanowiska królewskiego podkanclerzego. [więcej]
1423 Na początku 1423 roku Zofia Holszańska, na tyle na ile mogła, pomagała w zorganizowaniu spotkania Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim, do którego doszło 30 marca 1423 roku w słowackim Kieżmarku. [więcej]
Wiosna 1423 Wiosną 1423 roku Zofia Holszańska u boku swojego męża odbyła podróż po Rusi. [więcej]
1424 Na początku 1424 roku rozpoczęto przygotowania do ceremonii koronacji Zofii Holszańskiej, która miała się odbyć w marcu tego roku. Do władców państw ościennych wysłano posłów z zaproszeniami. [więcej]
5 marzec 1424 5 marca 1424 roku Zofia Holszańska dostąpiła zaszczytu koronacji na królową Polski. [więcej]
11 marzec 1424 11 marca 1424 roku wiano Zofii Holszańskiej zostało powiększone do 20 tysięcy grzywien. [więcej]
31 październik 1424 31 października 1424 roku Zofia Holszańska urodziła syna, który otrzymał po ojcu imię Władysław. [więcej]
Listopad 1424 Niedługo po urodzeniu Zofia Holszańska oddała Władysława pod opiekę Katarzynie Koniecpolskiej. [więcej]
18 luty 1425 18 lutego 1425 roku Zofia Holszańska uczestniczyła w ceremonii chrztu Władysława Warneńczyka. Obrzędu dokonał w imieniu papieża prymas w asyście biskupa poznańskiego. [więcej]
Marzec 1425 W połowie marca 1425 roku Zofia Holszańska i Władysław Jagiełło udali się na objazd królestwa, którego celem było odebranie w poszczególnych miastach przyrzeczenia uznania królewicza Władysława prawym następcą. W podróży tej królewska para odwiedziła między innymi Wieluń, Stawiszyn, Konin, Radziejów. [więcej]
25 kwiecień 1425 25 kwietnia 1425 roku w Brześciu rozpoczął się walny zjazd polskiego możnowładztwa. Królewska para pragnęła, aby polscy panowie podpisali akt, na mocy którego godzili się na uznanie praw dziedzicznych małego Władysława. Uznanie powyższych praw uzależniono od zgody króla na następujące warunki:
  • przyszły król mógł być koronowany dopiero po dojściu do pełnoletności i po zatwierdzeniu wszystkich przywilejów
  • odrzucono projekt regencji Zofii Holszańskiej i Witolda, pomijając milczeniem sprawę zarządu państwem w wypadku śmierci króla
  • żądano, aby królewicz po śmierci Witolda został również wielkim księciem Litwy
. [więcej]
Lato 1425 Latem 1425 roku królewska para, po odwiezieniu Władysława do Chęcin, udał się na objazd królestwa. Małżonkowie odwiedzili wówczas Nieszawę, Gniezno, Żarnowiec, Poznań, Buk, Kościan, Pyzdry, Koło, Łęczycę i Sandomierz. [więcej]
Maj 1426 W maju 1426 roku na zjeździe w Łęczycy mąż Zofii Holszańskiej odmówił potwierdzenia praw i przywilejów, które znalazły się w akcie prawnym wydanym 1 maja 1425 roku. Z tego powodu zgromadzenie nie zgodziło się uznać prawa królewicza Władysława do polskiego tronu. [więcej]
16 maj 1426 16 maja 1426 roku Zofia Holszańska urodziła drugiego syna, któremu nadano imię Kazimierz na chrzcie 2 czerwca. [więcej]
1427 W 1427 roku Zofia Holszańska ciężko przeżyła śmierć swojego drugiego dziecka - małego Kazimierza. [więcej]
Wrzesień 1427 Na przełomie września i października 1427 roku przedostała się do opinii publicznej wieść o rzekomej zdradzie Zofii Holszańskiej. [więcej]
Jesień 1427 Jesienią 1427 roku rozpoczęło się śledztwo w sprawie rzekomej zdrady Zofii Holszańskiej. [więcej]
Jesień 1427 Jesienią 1427 roku po spotkaniu w Horodle Witold Kiejstutowicz wzywał pisemnie wszystkich dostojników koronnych, by nie dawali wiary rozprzestrzeniającym się plotkom o małżeńskiej zdradzie Zofii Holszańskiej. [więcej]
30 listopad 1427 30 listopada 1427 roku Zofia Holszańska urodziła trzeciego syna - Kazimierza. [więcej]
Grudzień 1427 W grudniu 1427 roku Zofia Holszańska, aby oczyścić się z zarzutów cudzołożenia, musiała złożyć tzw. przysięgę oczyszczającą, która w ówczesnym prawie była środkiem dowodowym. Wraz z królową przysięgę musiało złożyć siedem powszechnie szanowanych matron i jedna panna z jej dworu. [więcej]
1428 W 1428 roku dzięki poparciu Zofii Holszańskiej Stanisław Ciołek został biskupem poznańskim. [więcej]
Lato 1428 Latem 1428 roku Zofia Holszańska w towarzystwie prymasa Wojciecha Jastrzębca i obu Szafrańców udała się na Litwę. Otrzymała od męża zadanie ułagodzenia dotkniętego Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
1430 W 1430 roku kolejne nieprzyjemności spotkały Zofię Holszańską. Komtur toruński Jan Stamberski doniósł Jagielle, że wielki książę Witold znowu rozgłasza plotki o nieślubnym pochodzeniu jego najmłodszego syna. [więcej]
1430 / 1431 Przełom 1430 i 1431 roku Zofia Holszańska spędziła w Krakowie, podczas gdy jej mąż przebywał na Litwie. [więcej]
1431 W 1431 roku Zofia Holszańska sfinansowała budowę nowej kaplicy na wawelskim wzgórzu. Tym sposobem powstała kaplica pod wezwaniem św. Trójcy zwana również kaplicą królowej Zofii. [więcej]
Luty 1431 W lutym 1431 roku Zofia Holszańska wzięła udział w zjeździe możnowładztwa w Sandomierzu, na którym uznano Świdrygiełłę władcą Litwy. [więcej]
1431 W 1431 roku Zofia Holszańska oskarżyła rycerza Jana Strasza z Białczowa, o to, iż oczerniał ją przed Witoldem i panami litewskimi. [więcej]
Kwiecień 1431 Pod koniec kwietnia 1431 roku Zofia Holszańska i Władysław Jagiełło przebywali w Bieczu. [więcej]
Wrzesień 1431 We wrześniu 1431 roku Zofia Holszańska wystosowała do papieża Eugeniusza IV list, w którym zrelacjonowała zdradziecką agresję Zakonu Krzyżackiego na Polskę. [więcej]
8 grudzień 1431 8 grudnia 1431 roku zmarła córka Władysława Jagiełły i Anny Cylejskiej Jadwiga. Zofia Holszańska została oskarżona o otrucie pasierbicy. [więcej]
Kwiecień 1432 W kwietniu 1432 roku w Sieradzu Zofia Holszańska wraz z małżonkiem uczestniczyli w zjeździe możnowładztwa. Królewska para otrzymała tam zgodę na koronację ich starszego syna, która miałaby nastąpić po zgonie króla. [więcej]
1 czerwiec 1434 W maju 1434 roku mąż Zofii Holszańskiej podążył w swą ostatnią podróż. Wyruszył na Ruś do Halicza, by odebrać hołd od nowego wojewody mołdawskiego Stefana. Po drodze zatrzymał się w Gródku, gdzie ciężko się rozchorował. Rzekomo zaziębił się słuchając śpiewu słowika. Zmarł 1 czerwca 1434 roku. [więcej]
11 czerwiec 1434 11 czerwca 1434 roku w Krakowie Zofia Holszańska powitała orszak, który z Gródka przywiózł zwłoki Władysława Jagiełły. [więcej]
18 czerwiec 1434 18 czerwca 1434 roku Zofia Holszańska uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych Władysława Jagiełły. [więcej]
Lato 1434 Owdowiała Zofia Holszańska przeszła do obozu Zbigniewa Oleśnickiego, szukając w ten sposób sprzymierzeńca, który pomógłby jej w koronacji Władysława. [więcej]
20 lipiec 1434 Na 20 lipca 1434 roku w Opatowie zwołano zjazd, na którym planowano wybrać nowego króla Polski. Udał się tam również stronnik królowej Zbigniew Oleśnicki, którego Zofia Holszańska wspomogła parą koni, aby mógł zdążyć na czas. [więcej]
25 lipiec 1434 25 lipca 1434 roku w wawelskiej katedrze Zofia Holszańska wzięła udział w koronacji Władysława III. [więcej]
Sierpień 1434 Po koronacji Władysława III Zofia Holszańska czyniła starania o regencję nad małoletnim królem, lecz jej wysiłek zakończył się fiaskiem. [więcej]
1435 W 1435 roku Zofia Holszańska zaangażowała się w pomoc w uwolnieniu więzionego w Sieradzu Eliasza, kandydata do mołdawskiego tronu. [więcej]
8 maj 1435 8 maja 1435 roku w Sieradzu Zofia Holszańska uczestniczyła w obradach w sprawie możliwości uwolnienia wojewody mołdawskiego Eliasza. [więcej]
9 marzec 1436 Dzięki staraniom Zofii Holszańskiej Piotr z Chrząstowa 9 marca 1436 roku został ogłoszony biskupem przemyskim. [więcej]
9 marzec 1436 9 marca 1436 roku w Nowym Mieście Korczynie Zofia Holszańska uczestniczyła w zjeździe możnowładców. Próbowała przeforsować przyjęcie propozycji Czechów, w myśl której Kazimierz Jagiellończyk miałby zostać królem Czech. [więcej]
Grudzień 1438 W grudniu 1438 roku w Piotrkowie Trybunalskim uznano Władysława Warneńczyka pełnoletnim. Dzięki zabiegom biskupa Zbigniewa Oleśnickiego młody król przeszedł pod jego kuratelę. To niepokoiło Zofię Holszańską, która straciła kontakt z synem i pozbawiona została wpływu na bieg spraw. W konsekwencji zaczęła wiązać się z opozycją skupioną wokół Spytka z Melsztyna. [więcej]
4 maj 1439 4 maja 1439 roku w Nowym Mieście Korczynie zawiązała się konfederacja Spytka z Melsztyna, występująca przeciwko wpływom Zbigniewa Oleśnickiego. Zofia Holszańska popierała wystąpienie konfederatów. [więcej]
20 marzec 1440 20 marca 1440 roku zamordowany został Zygmunt Kiejstutowicz. Zofia Holszańska rozpoczęła starania, aby zwolnione miejsce na litewskim tronie zajął jej syn Kazimierz Jagiellończyk. [więcej]
23 kwiecień 1440 23 kwietnia 1440 roku w Czorsztynie Zofia Holszańska pożegnała swojego syna Władysława podążającego na południe po węgierską koronę. Tam widziała go po raz ostatni. [więcej]
24 sierpień 1440 24 sierpnia 1440 roku w Nowym Mieście Korczynie rozpoczął się zjazd możnowładztwa, w którym uczestniczyła Zofia Holszańska. Doszło tam do uchwalenia podatku powszechnego, nałożonego zarówno na chłopów jak też na szlachtę, który miał wesprzeć dziania Władysława Warneńczyka w wojnie domowej na Węgrzech. [więcej]
1443 W 1443 roku Zofia Holszańska czyniła starania, aby pomóc swojemu szwagrowi Eliaszowi w odzyskaniu władzy w Mołdawii. Zabiegi królowej zakończyły się fiaskiem. [więcej]
Wiosna 1445 Wiosną 1445 roku Zofia Holszańska otrzymała z Węgier list z informacją, że Władysław Warneńczyk cieszy się dobrym zdrowiem. [więcej]
1445 W 1445 roku w Sieradzu Zofia Holszańska uczestniczyła w zjeździe, na którym wybrano Kazimierza Jagiellończyka królem Polski. [więcej]
Czerwiec 1445 W końcu czerwca 1445 roku sekretarz Fryderyka Habsburga Eneasz Sylwiusz Piccolomini w liście do kanclerza Zofii Holszańskiej odsądzał Władysława Warneńczyka od czci i wiary. [więcej]
Sierpień 1445 W sierpniu 1445 roku w Piotrkowie Zofia Holszańska wzięła udział w zgromadzeniu, na którym wysłannicy Kazimierza Jagiellończyka oświadczyli, że on nadal ma nadzieję, że jego brat przeżył bitwę pod Warną i wróci do kraju. [więcej]
Wrzesień 1445 We wrześniu 1445 roku kanclerz Zofii Holszańskiej otrzymał od sekretarza Fryderyka Habsburga Eneasza Sylwiusza Piccolominiego kolejne listy. W jednym z nich insynuował, że matką Jagiellonów jest niewykształcona neofitka. [więcej]
15 październik 1445 15 października 1445 roku w Grodnie Zofia Holszańska spotkała się z Kazimierzem Jagiellończykiem. Podjęła próbę przekonania syna do przyjęcia korony Polski. [więcej]
Lato 1446 Latem 1446 roku do Nowego Miasta Korczyna przybyła Zofia Holszańska, aby dopilnować elekcji swego syna Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Czerwiec 1447 W czerwcu 1447 roku Zofia Holszańska udała się do Sandomierza na spotkanie z Kazimierzem Jagiellończykiem podążającym na koronację do Krakowa. [więcej]
25 czerwiec 1447 25 czerwca 1447 roku w Krakowie Zofia Holszańska wzięła udział w koronacji Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Lipiec 1447 Niedługo po koronacji Zofia Holszańska wyruszyła u boku syna - króla w podróż do Wielkopolski. W Kaliszu na ich drodze stanął Michał Zygmuntowicz, który błagał o przebaczenie i prosił o przywrócenie własności ziemskich. [więcej]
Kwiecień 1448 W kwietniu 1448 roku Zofia Holszańska odbyła podróż do Wilna. [więcej]
1451 W 1451 roku na zjeździe w Piotrkowie Zofia Holszańska padła przed swym synem Kazimierzem na kolana i błagała, aby przyłączył Wołyń do Polski. [więcej]
1451 / 1452 Na przełomie 1451 i 1452 roku wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen wysłał do Zofii Holszańskiej list z informacją pochodzącą od dominikanina Mikołaja Florisa, że Władysław Warneńczyk żyje i z prośbą o pomoc w nakłonieniu Kazimierza Jagiellończyka do osobistego spotkania króla z wielkim mistrzem. [więcej]
1452 W 1452 roku Zofia Holszańska wspólnie ze Zbigniewem Oleśnickim wysłała do Kazimierza Jagiellończyka prośbę, aby przyłączył Wołyń do Polski. [więcej]
1453 W 1453 roku z polecenia Zofii Holszańskiej po raz pierwszy w dziejach Polski przetłumaczono Biblię na język polski. Przekładu z języka czeskiego dokonał kapelan Andrzej (Jędrzej) z Jaszowic. Przetłumaczone dzieło nazwano Biblią królowej Zofii. [więcej]
Sierpień 1453 W sierpniu 1453 roku podpisano popieraną przez Zofię Holszańską umowę małżeńską Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki Elżbiety Luksemburskiej. [więcej]
9 luty 1454 Zapewne 9 lutego 1454 roku Zofia Holszańska powitała w Krakowie swoją przyszłą synową Elżbietę Rakuszankę. [więcej]
10 luty 1454 10 lutego 1454 roku w Krakowie Zofia Holszańska uczestniczyła w zaślubinach Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, siostry Władysława Pogrobowca. Uroczystość celebrował Zbigniew Oleśnicki i to on w zastępstwie legata papieskiego Jana Kapistrana połączył węzłem małżeńskim królewską parę, a potem prymas Jan Odrowąż Sprowski namaścił Elżbietę Rakuszankę na królową Polski. [więcej]
Kwiecień 1455 1 kwietnia 1455 roku zmarł w Sandomierzu Zbigniew Oleśnicki. Zofia Holszańska z pewnością uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych kardynała. [więcej]
1 marzec 1456 1 marca 1456 roku na świat przyszedł pierwszy wnuk Zofii Holszańskiej Władysław II Jagiellończyk. [więcej]
Wiosna 1456 Wiosną 1456 roku Zofia Holszańska, nazywana przez poddanych „starszą królową", zamieszkała na Wawelu, gdzie zajmowała apartament, w skład którego wchodziła między innymi komnata Laskowiec. [więcej]
1461 W 1461 roku przed obliczem Zofii Holszańskiej stanął człowiek podający się za Władysława Warneńczyka, lecz królowa nie odnalazła w nim podobieństwa do swego syna. [więcej]
Lato 1461 W drugiej połowie 1461 roku Zofia Holszańska zachorowała; rzekomo dostała febry po przejedzeniu się melonami. [więcej]
21 wrzesień 1461 Zofia Holszańska zmarła 21 września 1461 roku w Krakowie. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Mężowie i dzieci:

Mężem Zofii został w lutym 1422 roku Władysław Jagiełło

  1. Władysław III Warneńczyk
  2. Kazimierz (1426 - 1427)
  3. Kazimierz IV Jagiellończyk

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2023 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Zofia_Holszańska
#ZofiaHolszańska
1049

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.