ozdoba

ZYGMUNT KIEJSTUTOWICZ

(1432-1440)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
HENRYK WALEZY
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Zygmunt Kiejstutowicz
Dynastia: Giedyminowiczów
Urodzony: około 1365 roku
Zmarł: 20 marca 1440 roku
w Trokach
Rodzice: Kiejstut Giedyminowicz
i Biruta
Styczeń 1390 W styczniu 1390 roku Zygmunt Kiejstutowicz został przez Witolda przekazany wielkiemu mistrzowi Konradowi Zöllnerowi w roli zakładnika. [więcej]
24 kwiecień 1398 24 kwietnia 1398 roku w Grodnie Witold Kiejstutowicz uzgodnił z Zakonem Krzyżackim warunki pokoju. W myśl jednego z postanowień układu Zakon Krzyżacki zobowiązał się do uwolnienia Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
12 październik 1398 12 października 1398 roku Zygmunt Kiejstutowicz przebywał na wyspie Salin na Niemnie albo Dubissie towarzysząc Witoldowi przy podpisaniu pokojowego porozumienia z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
18-23 maj 1404 W maju 1404 roku Zygmunt Kiejstutowicz był jednym z posłów Witolda, którzy w Raciążku podpisali pokojowy układ między Polską i Litwą z jednej strony, a Zakonem Krzyżackim z drugiej. [więcej]
5-8 październik 1409 Miedzy 5 a 8 października 1409 roku Zygmunt Kiejstutowicz dowodził oddziałem litewskim, który wspólnie z kompanią Janusza I pod wodzą jego syna Bolesława przedsięwzięli wyprawę odwetową, pustosząc okolice miasta Działdowa. Był to jeden z etapów wojny Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1430 Po śmierci Witolda Zygmunt Kiejstutowicz odziedziczył Troki. Wcześniej otrzymał od brata Starodub, więc z tego powodu nazywany był księciem starodubskim. [więcej]
31 sierpień / 1 wrzesień 1432 W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1432 roku doszło na Litwie do zamachu stanu, w wyniku którego napadnięty pod Oszmianą Świdrygiełło zdołał uciec, więc władzę w stołecznym Wilnie objął Zygmunt Kiejstutowicz. [więcej]
Wrzesień 1432 Niedługo po przejęciu władzy Zygmunt Kiejstutowicz wysłał posłów do Władysława Jagiełły i do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff. [więcej]
Wrzesień 1432 Jesienią 1432 roku Zygmunt Kiejstutowicz przyjął posła Świdrygiełły, który zaproponował mu przebaczenie win w zamian za odstąpienie litewskiego tronu. Zygmunt Kiejstutowicz rzekomo kazał utopić, tych którzy przybyli zofertą. [więcej]
15 październik 1432 15 października 1432 roku w Grodnie Zygmunt Kiejstutowicz zawarł z wysłannikami Władysława Jagiełły regulującą stosunki polsko-litewskie unię, w myśl której oba narody sprzymierzyły się przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu i Świdrygielle. [więcej]
Listopad 1432 W listopadzie 1432 roku Zygmunt Kiejstutowicz otrzymał od wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff propozycję pojednania go ze Świdrygiełłą. [więcej]
Listopad 1432 Na początku listopada 1432 roku Świdrygiełło podjął wysiłek zdobycia Wilna, głosząc że ruscy i litewscy bojarzy o to go prosili. Wraz ze sprzymierzonymi wojskami tatarskimi ruszył na północ. Zygmunt Kiejstutowicz wysłał do Władysława Jagiełły posła z prośbą o zbrojne wsparcie. [więcej]
Listopad 1432 Jesienią 1432 roku ludzie Zygmunta Kiejstutowicza odkryli spisek, jaki zawiązał się wśród zaufanych dygnitarzy. W konsekwencji kilku z nich znalazło się w więzieniu, a reszta straciła życie. [więcej]
Listopad 1432 Gdy Świdrygiełło rozpoczął marsz w kierunku Wilna, poddał mu się Borysów a następnie Mińsk i Krewo. W tym czasie Zygmunt Kiejstutowicz przygotowywał się do zbrojnego starcia i oczekiwał posiłków zbrojnych z Polski. [więcej]
8 grudzień 1432 8 grudnia 1432 roku sprzymierzone wojska Zygmunta Kiejstutowicza i Władysława Jagiełły rozbiły oddziały Świdrygiełły w bitwie pod Oszmianą. [więcej]
Grudzień 1432 Jakiś czas po bitwie pod Oszmianą Zygmunt Kiejstutowicz żalił się w liście do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, że mistrz inflancki von Rutenberg wspomagał Świdrygiełłę w tej potyczce pomimo istniejących między Litwą a Zakonem przymierzy. [więcej]
Grudzień 1432 W grudniu 1432 roku rywal Zygmunta Kiejstutowicza Świdrygiełło zużył sporo energii na utworzenie koalicji, która na początku przyszłego roku miała uderzyć na Wilno. [więcej]
Grudzień 1432 Pod koniec 1433 roku doszło do prób podejmowanych przez wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff zmierzających do pogodzenia Zygmunta Kiejstutowicza ze Świdrygiełłą. [więcej]
Styczeń 1433 Na początku 1433 roku poparcie, które otrzymał Świdrygiełło na zjeździe w Witebsku od całej ruskiej szlachty, wzmocniło jego pozycję. Stało się przyczyną ataku na Litwę Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
Styczeń 1433 Pod koniec stycznia 1433 roku Zygmunt Kiejstutowicz oświadczył wielkiemu mistrzowi Paulowi Bellitzerowi von Russdorff, że jest skłonny przyjąć jego propozycję wystąpienia w roli mediatora w konflikcie ze Świdrygiełłą. [więcej]
28 styczeń 1433 28 stycznia 1433 roku mistrz inflancki von Rutenberg, wypowiedział wojnę Zygmuntowi Kiejstutowiczowi, wkroczył na teren Północnej Litwy, który pustoszył do 9 lutego. Następnie wycofał się zabierając około 3000 jeńców. [więcej]
22 marzec 1433 22 marca 1433 roku poddani Świdrygiełły Jarosław Lingwenowicz i Andrzej Michajłowicz wysłali z Witebska do Bazylei list wypełniony kalumniami oczerniającymi Zygmunta Kiejstutowicza i Polaków. [więcej]
Kwiecień 1433 W początkach kwietnia 1433 roku Zygmunt Kiejstutowicz utracił Łuck na rzecz Świdrygiełły. [więcej]
Kwiecień 1433 Zdobycie Łucka przez Świdrygiełłę wzbudziło powstańczego ducha wśród ludności ruskiej. Słuck stał się ośrodkiem nowego buntu, skąd powstanie rozszerzało się na zachód. Oprócz tego na północne tereny Litwy wkroczyły wojska komtura dyneburskiego. Zygmunt Kiejstutowicz znalazł się w trudnej sytuacji. [więcej]
1433 W pierwszej połowie 1433 roku wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff podjął się roli mediatora, którego celem było pogodzenie Zygmunta Kiejstutowicza ze Świdrygiełłą. [więcej]
Czerwiec 1433 W związku z wygaśnięciem rozejmu w wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim Zygmunt Kiejstutowicz otrzymał w czerwcu 1433 roku zadanie obsadzenia granic wojskiem. [więcej]
Lipiec 1433 W połowie lipca 1433 roku połączone siły Świdrygiełły i mistrza inflanckiego Cysse von Rutenberga znalazły się na terytorium Litwy. Zygmunt Kiejstutowicz dysponujący znacznie mniejszymi siłami podjął walkę partyzancką. Najeźdźcy około 1 sierpnia znaleźli się w okolicy Wilna. Czternastodniowe oblężenie zakończyło się spaleniem stolicy. [więcej]
18 sierpień 1433 Około 18 sierpnia 1433 roku Świdrygiełło i mistrz inflancki Cysse von Rutenberg znaleźli się pod Trokami. Podczas czterodniowego oblężenia nie udało się zdobyć miasta. [więcej]
Sierpień 1433 Niedługo potem Świdrygiełło i mistrz inflancki Cysse von Rutenberg zdobyli Krewo. [więcej]
Sierpień 1433 Pod Mołodecznem oddział Zygmunta Kiejstutowicza dowodzony przez Piotra Montykirdowicza starł się z wojskiem Świdrygiełły. Potyczka zbrojna zakończyła się zwycięstwem tego drugiego. [więcej]
Wrzesień 1433 Na początku września Świdrygiełło i mistrz inflancki Cysse von Rutenberg zdobyli Zasław, Mińsk i Borysów. Z powodu zarazy zakończono kampanię. Świdrygiełło w Łukomli rozpuścił swoje wojska, a mistrz inflancki wrócił do Rygi docierając tam 18 września. Był to szczęśliwy dla Zygmunta Kiejstutowicza zbieg okoliczności, dzięki któremu mógł wyjść z ukrycia. [więcej]
13 wrzesień 1433 13 września 1433 roku pod Jasińcem Zygmunt Kiejstutowicz był przedmiotem rokowań, w efekcie których doszło do podpisania rozejmu w wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Wrzesień 1433 W drugiej połowie września 1433 roku Zygmunt Kiejstutowicz wysłał do Władysława Jagiełły pismo, w którym wyjaśnił, dlaczego nie może zgodzić się na pokój ze Świdrygiełłą. [więcej]
Wrzesień 1433 W połowie września 1433 roku Zygmunt Kiejstutowicz doniósł Władysławowi Jagielle o zniszczeniach, jakie poczynili na Litwie Świdrygiełło i mistrz inflancki Cysse von Rutenberg. [więcej]
Październik 1433 Pomimo podpisanego pod Jasińcem rozejmu w wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim Zygmunt Kiejstutowicz kontynuował walkę ze Świdrygiełłą. Zebrawszy wojsko, wsparty polskimi posiłkami, ruszył, aby wziąć rewanż. Po czterotygodniowej kampanii odzyskał wszystko, co wcześniej utracił. [więcej]
15 grudzień 1433 15 grudnia 1433 roku w Łęczycy podpisano dwunastoletni okres zawieszenia broni w wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. Stronami tego układu stali się również Zygmunt Kiejstutowicz i Świdrygiełło. [więcej]
Styczeń 1434 W styczniu 1434 roku w Krynkach na Podlasiu Zygmunt Kiejstutowicz spotkał się z Władysławem Jagiełłą. Król zaapelował do poddanych o posłuszeństwo wobec nowego księcia Litwy. [więcej]
Styczeń 1434 W styczniu 1434 roku Świdrygiełło złupił część Litwy znajdującą się pod władzą Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
1434 W 1434 roku, aby przeciągnąć Rusinów na swoją stronę, Zygmunt Kiejstutowicz wydał dla prawosławnych bojarów ruskich dokument, przyznający im te same prawa, które otrzymali katoliccy bojarzy litewscy w 1387 i 1413 roku. [więcej]
Czerwiec 1434 W czerwcu 1434 roku, po śmierci Władysława Jagiełły, przybyło do Zygmunta Kiejstutowicza polskie poselstwo z petycją, aby wielki książę przybył sam albo wysłał swoich pełnomocników, którzy na mocy istniejących układów potwierdziliby zgodę Litwy na koronację Władysława Warneńczyka. Zygmunt Kiejstutowicz zdecydował się na drugi wariant i w swoim zastępstwie wysłał do Krakowa archidiakona Marcina z Szadek oraz wojewodę i starostę wileńskiego Dolgerta. [więcej]
Sierpień 1434 W sierpniu 1434 roku w litewskie terytorium znajdujące się w rękach Zygmunta Kiejstutowicza wdarły się oddziały Świdrygiełły wzmocnione posiłkami inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego. [więcej]
Sierpień 1434 W sierpniu 1434 roku Żmudź zaatakowana została przez wojska zakonu inflanckiego. [więcej]
Sierpień 1434 W sierpniu 1434 roku ludzie Zygmunta Kiejstutowicza pochwycili posła Paula Bellitzera von Russdorff, który z listami podążał do Świdrygiełyo. Wówczas wielki mistrz wysłał Hansa Balga z prośbą o wypuszczenie tamtego. Władca Litwy w przypływie pierwszego gniewu kazał utopić przybysza. Potem jednak, gdy emocje opadły, kazał wypuścić Prusaka, następnie posłał mu do gospody miodu i zaprosił do swojego stołu. Na koniec pożegnał z zapewnieniem przyjaźni dla Zakonu. [więcej]
Sierpień 1434 W drugiej połowie sierpnia 1434 roku całą zachodnią Ruś poddaną władzy Świdrygiełły ogarnęło powstanie rozniecone przez metropolitę Herasyma. W wyniku przewrotu Łuck poddał się władzy Zygmunta Kiejstutowicza. Podjęto również wysiłek przejęcia Kijowa, ale zakończył się on niepowodzeniem. [więcej]
1 wrzesień 1434 Na 1 września 1434 roku Zygmunt Kiejstutowicz wyznaczył termin pospolitego ruszenia, które miało się zgromadzić w Trokach, aby odpierać ataki wojsk Świdrygiełły i Zakonu Inflanckiego. [więcej]
Wrzesień 1434 Przebywający na dworze Zygmunta Kiejstutowicza wysłannik wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff Hans Balg dokonywał rekonesansu pod względem szans pogodzenia obu władców litewskich. Poddani Zygmunta Kiejstutowicza oświadczyli, że otrzymali od niego szereg przywilejów, których od Świdrygiełły z pewnością by nie dostali. [więcej]
20 październik 1434 W liście datowanym na 20 października 1434 roku papież Eugeniusz IV wezwał Zygmunta Kiejstutowicza do uwolnienia małżonki Świdrygiełły. [więcej]
Grudzień 1434 W grudniu 1434 roku odebrano Świdrygielle południowy Wołyń z Krzemieńcem i wschodnie Podole z Bracławiem. [więcej]
Sierpień 1435 W pierwszej połowie sierpnia 1435 roku w okolicach Brasławia doszło do połączenia wojsk Świdrygiełły i mistrza inflanckiego Kerskorfa. Zygmunt Kiejstutowicz natychmiast wysłał proboszcza wileńskiego Marcina do Polski z prośbą o rychłą i liczną pomoc. [więcej]
1 wrzesień 1435 Podejmowane przez cały 1434 rok próby zawarcia trwałego pokoju z Zakonem Krzyżackim i Świdrygiełłą zakończyły się fiaskiem. W sierpniu 1435 roku wznowiono działania wojenne, w wyniku których 1 września 1435 roku doszło do zwycięskiej bitwy nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem. Połączoną armią polsko-litewską dowodził Jakub Kobylański. [więcej]
Wrzesień 1435 Trzy dni po zwycięskiej bitwie nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem zwycięska armia ruszyła na północ w kierunku Inflant, aby jeszcze bardziej upokorzyć osłabiony zakon, a być może doprowadzić nawet do zupełnej jego likwidacji i przejęcia tego terytorium. Niebawem Zygmunt Kiejstutowicz wstrzymał pochód swych wojsk. Tym sposobem Inflanty zostały uratowane. W tej sytuacji polskie oddziały również zawróciły, a żniwo zwycięstwa spod Wiłkomierza zostało w dużej mierze stracone. [więcej]
Jesień 1435 Po zawróceniu spod Inflant Zygmunt Kiejstutowicz kontynuował kampanię przeciwko Świdrygielle. Dowódcą swej armii uczynił swojego syna Michała, któremu udało się przejąć Smoleńsk. Próby zdobycia Witebska i Połocka zakończyły się niepowodzeniem. [więcej]
6 grudzień 1435 6 grudnia 1435 roku w Brześciu Kujawskim rozpoczął się zjazd zainteresowanych stron, celem którego było podpisanie pokoju kończącego wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. Brali w nim również udział pełnomocnicy Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
31 grudzień 1435 31 grudnia 1435 roku w Brześciu Kujawskim zawarto traktat pokojowy kończący wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. Stroną porozumienia był również Zygmunt Kiejstutowicz. [więcej]
1436 Po zawarciu traktat brzeskiego Zygmunt Kiejstutowicz zażądał wysokiego okupu za uwolnienie niektórych rycerzy niemieckich. [więcej]
Jesień 1435 Jesienią 1435 roku na Litwie dało się słyszeć pogłoski, że Świdrygiełło nie żyje. Z tego powodu na stronę Zygmunta Kiejstutowicza przeszły Starodub i Mceńsk. [więcej]
Styczeń 1436 Zapewne na początku 1436 roku wyszedł z ukrycia Świdrygiełło. Odebrał Zygmuntowi Kiejstutowiczowi Starodub i Mceńsk, a potem zaatakował jakiś graniczny zamek litewski i uwolnił ośmiu jeńców inflanckich. [więcej]
1436 W 1436 roku Połock i Witebsk przeszedł pod panowanie Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
Czerwiec 1437 W połowie czerwca 1437 roku wojska Zygmunta Kiejstutowicza zaatakowały Kijów i Łuck. Pierwsza część armii została pobita w otwartym polu przez wojewodę kijowskiego Jurszę, a druga podjęła się nieudanego oblężenia, lecz dowiedziawszy się o klęsce pod Kijowem, zwinęła obóz i obrała kierunek powrotny. [więcej]
6 grudzień 1437 6 grudnia 1437 roku Zygmunt Kiejstutowicz zawarł z posłami Władysława Warneńczyka ugodę, w której odnowiono dawne przyrzeczenia odnoszące się do przynależności Litwy do Korony oraz obiecano oddać Zygmuntowi Kiejstutowiczowi Łuck. [więcej]
Kwiecień / maj 1438 Na przełomie kwietnia i maja 1438 roku w Nowym Mieście Korczynie Zygmunt Kiejstutowicz uczestniczył w zwołanym przez Władysława Warneńczyka zjeździe, na którym po burzliwych dyskusjach przyjęto propozycję Czechów, w myśl której Kazimierz IV miałby zasiąść na praskim tronie. [więcej]
Czerwiec 1438 Najazd tatarski na Podole, który wydarzył się w czerwcu 1438 roku, był zapewne z poduszczenia Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
Styczeń 1439 W styczniu 1439 roku Łuck oddał się władztwu Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
1439 W 1439 roku Zygmunt Kiejstutowicz w nieznanych okolicznościach odebrał Świdrygielle Kijów. [więcej]
20 marzec 1440 20 marca 1440 roku Zygmunt Kiejstutowicz został zamordowany przez zwolenników Świdrygiełły. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Oszmiana 1432

Wojny

Wojna Polski i Litwy
z Zakonem Krzyżackim
1409–1411

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Świdrygiełło
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Zygmunta została nieznana z imienia córka kniazia Andrzeja Odyncewa.

  1. Michał Bolesław

Drugą żoną Zygmunta została w styczniu 1416 roku nieznana z imienia kobieta.

  1. Jadwiga
Następca: Władysław Warneńczyk

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Zygmunt_Kiejstutowicz
#ZygmuntKiejstutowicz
824

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.