ozdoba

JAGIEŁŁO

(1377-1434)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
HENRYK WALEZY
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Jagiełło
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: pomiędzy 1352-1362 rokiem
Zmarł: 1 czerwca 1434 roku
w Gródku
Rodzice: Olgierd i
Julianna
Dzieciństwo Jagiełło urodził się między 1351 a 1355 rokiem. Wychował się w Wilnie na dworze swego ojca. W tym czasie sporo czasu spędził ze swoim kuzynem Witoldem. [więcej]
17 luty 1370 17 lutego 1370 roku Jagiełło brał udział u boku swego ojca w przegranej bitwie z krzyżakami w Prusach nad Rudawą. [więcej]
Maj 1377 W maju 1377 roku, po śmierci ojca, Jagiełło przejął władzę na Litwie. Utrzymał ją dzięki wydatnej pomocy stryja Kiejstuta. [więcej]
1377 Po objęciu władzy w Wielkim Księstwie Litewskim Jagiełło otrzymał swoją pieczęć. Przedstawiała ona księcia w zbroi, z mieczem w ręku, siedzącego na koniu i pędzącego w prawą stronę. Wizerunek ten stał się później rodowym herbem Jagiellonów. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1377 Na przełomie sierpnia i września 1377 roku Żmudź pustoszona była przez Krzyżaków. [więcej]
Zima 1377/1378 Zimą 1377/1378 Jagiełło wyprawił się zbrojnie do Połocka i usunął z tamtejszego tronu swojego przyrodniego brata Andrzeja Garbatego. Jego następcą uczynił Skirgiełłę. [więcej]
Luty 1378 W lutym 1378 roku krzyżacki marszałek Gotfryd von Linden podszedł pod Troki i uprowadził siedmiuset brańców. [więcej]
Lato 1378 W lecie 1378 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode pustoszył okolice Widukli, położonych przy drodze Miedniki-Rosienie. W tej wyprawie uczestniczył Leopold III Habsburg. [więcej]
Grudzień 1378 W grudniu 1378 roku wojska Dymitra Dońskiego zmusiły do przejścia na stronę Moskwy przyrodniego brata Jagiełły Dymitra - księcia briańskiego. [więcej]
1379 W 1379 roku Krzyżacy nadal pustoszyli litewskie terytoria. [więcej]
1379 W 1379 roku Jagiełło wydał swoją siostrę Marię za litewskiego bojara Wojdyłę. [więcej]
Lato 1379 Atakowany z dwóch stron przez Krzyżaków i Dymitra Dońskiego Jagiełło postanowił pertraktować. Z misją dyplomatyczną do państwa zakonnego wysłał swego brata Skirgiełłę. [więcej]
Lato 1379 Po wizycie Skirgiełły Krzyżacy zaczęli rozpuszczać plotki, że Kiejstut rzekomo zamierza usunąć z tronu Jagiełłę i przejąć władzę w całej Litwie. [więcej]
29 wrzesień 1379 29 września 1379 roku w Trokach Jagiełło i Kiejstut Giedyminowicz zawarli z Zakonem Krzyżackim dziesięcioletni rozejm, który nie obejmował terytorium Żmudzi. [więcej]
30 wrzesień 1379 30 września 1379 roku posłowie krzyżaccy udali się do Wilna na dalsze rokowania z Jagiełłą. [więcej]
Grudzień 1379 W grudniu 1379 roku wojska Dymitra Dońskiego i sprzymierzonych z nim Dymitra Koriatowicza Bobroka i Włodzimierza Andriejewicza zdobyły Trubczewsk i Starodub Siewierski. [więcej]
1380 Na początku 1380 roku Jagiełło wysłał poselstwo do Nowogrodu Wielkiego, zadaniem którego było skłonienie mieszczan do złożenia hołdu litewskiemu władcy. Misja zakończyła się niepowodzeniem. Nowogród Wielki w marcu 1380 roku uznał zwierzchnictwo Dymitra Dońskiego. [więcej]
1380 Na początku 1380 roku wojska Jagiełły z oddziałami Kiejstuta oblegały krzyżacki gród Baiern nad Niemnem. [więcej]
27 luty 1380 27 lutego 1380 roku Jagiełło podpisał pokojowe porozumienie z mistrzem inflanckim. [więcej]
1380 W 1380 roku, aby osłabić stale rosnącą pozycję Księstwa Moskiewskiego w regionie, Jagiełło zawarł przymierze z chanem tatarskim Mamajem. Do koalicji tej niedługo potem dołączył również Oleg Iwanowicz Riazański. [więcej]
31 maj 1380 31 maja 1380 roku w Dawidyszkach Jagiełło zawarł z wielkim mistrzem Winrichem von Kniprode bezterminowy układ, w którym zobowiązywał się nie wspomagać Kiejstuta w czasie wypraw krzyżackich na jego dzielnicę. [więcej]
1 wrzesień 1380 1 września 1380 roku Jagiełło ruszył ze swoją armią, aby wspomóc Tatarów i Olega stojących naprzeciwko armii moskiewskiej na Kulikowym Polu. Niestety nie zdążył dotrzeć na czas. 8 września na Kulikowym Polu doszło do bitwy zakończonej świetnym zwycięstwem wojsk Dymitra Dońskiego. [więcej]
Wrzesień 1380 Według niektórych źródeł Jagiełło po bitwie na Kulikowym Polu wycofał się na Litwę. Inne przekazy twierdzą, że wielki książę litewski pokonał jakieś siły moskiewskie i odebrał im znaczną część łupów zdobytych na Tatarach. Wśród historyków niektórzy są zdania, że konsekwencją wyprawy Jagiełły nad Don było nawet przywrócenie litewskiej zwierzchności na Siewierszczyźnie i usunięcie stamtąd Dymitra Olgierdowicza. [więcej]
Październik 1380 Pod koniec 1380 roku Jagiełło udzielił schronienia Olegowi Iwanowiczowi Riazańskiemu, który pod naporem wojsk Dymitra Dońskiego musiał opuścić swoje księstwo. [więcej]
Wiosna 1381 Wiosną 1381 roku metropolita kijowski Cyprian został ściągnięty przez Dymitra Dońskiego do stolicy swojego księstwa. Był to objaw rosnących wpływów Moskwy na Rusi i topniejącego znaczenia Jagiełły. [więcej]
Wiosna 1381 Wiosną 1381 roku Jagiełło wysłał swojego brata Korybuta z oddziałem zbrojnych, aby wesprzeć wojska Kiejstuta Giedyminowicza, które wyruszyły do Bayernburga celem zdobycia go. [więcej]
Wiosna 1381 Wiosną 1381 roku z Połocka wygnany został brat Jagiełły Skirgiełło. [więcej]
Sierpień 1381 W sierpniu 1381 roku Jagiełło wysłał wojsko, którym dowodził Skirygiełło, aby poskromić zbuntowany Połock. [więcej]
Październik 1381 W październiku 1381 roku z powodu intrygi uknutej przez Krzyżaków jego stryj Kiejstut przejął Wilno i usunął Jagiełłę z tronu. Jego najbliższą rodzinę osadził w Krewie. [więcej]
Listopad 1381 Pozbawiony wileńskiego tronu Jagiełło przeniósł się do Krewa, a potem do Witebska, gdzie przebywał pod okiem Andrzeja Garbatego. [więcej]
Maj 1382 W maju 1382 roku brat Jagiełły książę siewierski Korybut rozniecił płomień buntu. Na wieść o tym Kiejstut zakończył kampanię przeciwko Krzyżakom. Następnie wezwał Jagiełłę do udziału w wyprawie przeciw buntownikowi. Nie czekając na bratanka, podążył na Siewierszczyznę. Jagiełło postanowił wykorzystać ten sprzyjający zbieg okoliczności. [więcej]
12 czerwiec 1382 12 czerwca 1382 roku Jagiełło odzyskał panowanie dzięki podstępowi. Kiedy Kiejstut zajęty był gaszeniem buntów na Siewierszczyźnie, Jagiełło porozumiał się z wileńskimi mieszczanami, zawarł z nimi ugodę, obiecując im doprowadzić do pokoju z Krzyżakami, na którym bardzo zależało mieszczanom, czerpiącym zyski z handlu z Rygą. Tym właśnie sposobem zasiadł na tronie w Wilnie. [więcej]
Czerwiec 1382 Niedługo po zajęciu Wilna Jagiełło stoczył zwycięską bitwę z synem Kiejstuta Witoldem, który przybył z odsieczą.
Czerwiec 1382 Następnym krokiem podjętym przez Jagiełłę w celu umocnienia władzy było rozpoczęcie oblężenia Trok.
Lipiec 1382 Po zajęciu przez Jagiełłę Wilna Kiejstut opuścił Siewierszczyznę i udał się na Żmudź po zbrojne wsparcie. Żmudzini rzekomo przysłali posłów do Jagiełły, oferując lojalność w zamian za trwanie w pogaństwie. Młody Litwin podobno odmówił, w konsekwencji czego Żmudzini wsparli zbrojnie Kiejstuta. [więcej]
6 lipiec 1382 Pod Troki dotarły wojska krzyżackie. Rozpoczęto negocjacje, w których Litwinów reprezentował Skirgiełło. W konsekwencji rokowań 6 lipca 1382 roku pod Brazołą Jagiełło zawarł z Zakonem Krzyżackim mający potrwać do 2 września rozejm, na mocy którego obiecał nie wspomagać zbrojnie Kiejstuta. [więcej]
20 lipiec 1382 Następnie Jagiełło przystąpił do bardziej zdecydowanych działań. Troki wzięte w dwa ognie poddały się 20 lipca 1382 roku. [więcej]
3 sierpień 1382 3 sierpnia 1382 roku w okolicach Trok pojawił się Kiejstut z pięciotysięczną armią. Naprzeciw niego stanął Jagiełło. Żadna ze stron nie chciała rozpocząć bitwy. Jagiełło wysłał posłów z propozycją niewszczynania bratobójczej walki i zaproszeniem do Wilna, gdzie przy stole będzie można wypracować pokojową płaszczyznę porozumienia. Kiejstut zaufał bratankowi i wraz z synem Witoldem udali się do stołecznego zamku. Tutaj Jagiełło pojmał obu krewniaków. Zakutego w kajdany wuja przewiózł do krewskiego więzienia. [więcej]
15 sierpień 1382 15 sierpnia 1382 roku w więzieniu w Krewie zmarł Kiejstut. Tym sposobem Jagiełło stał się jedynym władcą Litwy. [więcej]
Sierpień 1382 Po śmierci Kiejstuta Jagiełło nakazał przewieźć Witolda Kiejstutowicza do Krewa. [więcej]
Sierpień 1382 Aby okazać szacunek zmarłemu Kiejstutowi Jagiełło polecił sprowadzić do Wilna jego zwłoki i urządził według obyczaju przodków uroczyste ciałopalenie. [więcej]
Sierpień 1382 Uwięziwszy całą rodzinę Kiejstuta Jagiełło oddał Księstwo Trockie Skirgielle. [więcej]
Sierpień 1382 Z rozkazu Jagiełły odebrano życie bojarom z rodziny matki Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Jesień 1382 Jesienią 1382 roku Witoldowi Kiejstutowiczowi udało się zbiec z aresztu w Krewie. Tym sposobem Jagielle sprzyjające okoliczności wymknęły się spod kontroli. [więcej]
1 listopad 1382 1 listopada 1382 roku nad rzeką Dubisą Jagiełło zawarł z Zakonem czteroletni rozejm, w myśl którego oddawał Krzyżakom Żmudź aż po Dubissę, obiecał wspierać ich zbrojnie i przyjąć chrzest. [więcej]
Grudzień 1382 Pod koniec 1382 roku Jagiełło otrzymał od wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein zapytanie, czy nie byłby skłonny oddać Witoldowi Kiejstutowiczowi przynajmniej części jego ojcowizny. Zakon apelował również do władcy Litwy o przedłużenie rozejmu z mazowieckim księciem Januszem I. [więcej]
6 styczeń 1383 6 stycznia 1383 roku Jagiełło odpowiedział Krzyżakom, że nie zgadza się na oddanie Witoldowi Kiejstutowiczowi żadnej części ojcowizny. Nadmienił również, że Zakon Krzyżacki nie jest wobec niego lojalny, ponieważ przyjął i wspiera zbiega. W sprawie przedłużenia rozejmu z mazowieckim księciem Januszem I. Jagiełło zgodził się pod warunkiem, że zajęte przez Mazowszan towary kupców wileńskich zostaną zwrócone. [więcej]
1383 Zapewne w 1383 roku Jagiełło zawarł z Dymitrem Dońskim porozumienie pokojowe. Później doszło również do zawarcia umowy małżeńskiej, w myśl której władca Litwy miał poślubić córkę Dymitra Dońskiego, lecz do finalizacji tego układu nie doszło. [więcej]
Luty 1383 Na początku 1383 roku Jagiełło otrzymał od wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein wezwanie, by spotkał się z nim w umówionym miejscu i przyjął chrzest, do którego zobowiązał się w traktacie z 1 listopada 1382 roku. [więcej]
Marzec 1383 W marcu 1383 roku Jagiełło odzyskał ziemie w okolicach Drohiczyna zbrojnie zagarnięte przez księcia mazowieckiego Janusza I. [więcej]
15 kwiecień 1383 15 kwietnia 1383 roku Jagiełło i Skirgiełło nadali Lublinowi przywilej prowadzenia handlu na Litwie. [więcej]
Lato 1383 Latem 1383 roku Jagiełło gościł w Wilnie księcia Konstantyna Koriatowicza. [więcej]
19 lipiec 1383 Na 19 lipca 1383 roku wyznaczono termin spotkania Jagiełły i wielkiego mistrza Konrada Zöllnera, podczas którego miała się odbyć ceremonia chrztu wielkiego księcia Litwy zgodna z postanowieniami traktatu z 1 listopada 1382 roku. Pomimo tego, że obaj znaleźli się opodal umówionego miejsca nad Dubisą, do spotkania nie doszło. Krzyżacki monarcha, gdy dotarł statkiem do Christmemla, poinformował, że dalej płynąć nie może i zaprosił Jagiełłę do siebie. Litwin zaś odpowiedział, że chętnie znalazłby się w towarzystwie wielkiego mistrza, ale jego doradcy nie zgodzili się na to. [więcej]
30 lipiec 1383 30 lipca 1383 roku wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein wypowiedział wojnę Jagielle. [więcej]
12 wrzesień 1383 W sierpniu 1383 roku na Litwę wkroczyła armia krzyżacka dowodzona przez wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein. U jego boku podążał Witold Kiejstutowicz na czele zwerbowanych wcześniej Żmudzinów. 12 września 1383 roku po jednodniowym oblężeniu zdobył Troki, a następnie przystąpił do oblężenia Wilna. Rozpoczęła się pierwsza wojna Jagiełły z Witoldem. Ten pierwszy przyjął w niej postawę wyczekującą. [więcej]
Wrzesień 1383 We wrześniu 1383 roku przez jedenaście dni w oblężonym Wilnie Jagiełło razem z braćmi odpierał ataki krzyżackiej armii, dowodzonej przez wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein i Żmudzinów pod dowództwem Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
3 listopad 1383 Po nieudanych próbach zdobycia Wilna Witold Kiejstutowicz w drugiej połowie września wycofał się z Litwy. Wówczas Jagiełło przejął inicjatywę w wojnie z Witoldem. 24 września 1383 roku wielki książę litewski i Skirgiełło otoczyli Troki i przystąpili do oblężenia. Gród poddał się 3 listopada 1383 roku. [więcej]
Maj 1384 W maju 1384 roku krzyżackie oddziały dowodzone przez wielkiego mistrza Konrada Zöllnera zdobyły Kowno. [więcej]
Lato 1384 Zapewne latem 1384 roku dyplomacja Jagiełły podjęła rozmowy ze stroną polską w sprawie małżeństwa litewskiego księcia z Jadwigą Andegaweńską. [więcej]
Lipiec 1384 W lipcu 1384 roku Jagiełło zawiązał z Witoldem Kiejstutowiczem przymierze, w konsekwencji którego ten drugi okłamał Krzyżaków, spalił Marienborg, a potem przybył do Wilna. [więcej]
Sierpień 1384 Po powrocie Witolda Jagiełło oddał mu Podlasie, Grodno, Wołkowysk, Kamieniec i Brześć. [więcej]
6 listopad 1384 We wrześniu 1384 roku ruszyła litewska ofensywa na Neu-Marienwerder. 6 listopada 1384 roku krzyżacka twierdza poddała się. [więcej]
Styczeń 1385 W styczniu 1385 roku Jagiełło wysłał do Polski posłów z prośbą o rękę Jadwigi Andegaweńskiej. [więcej]
21 kwiecień 1385 Wiosną 1385 roku Jagiełło zwrócił się do wielkiego mistrza z propozycją wymiany jeńców. 21 kwietnia 1385 roku Konrad Zöllner przyjął ofertę i również wyraził chęć osobistego spotkania nad Dubisą. [więcej]
Sierpień 1385 W sierpniu 1385 roku w Krewie Jagiełło przyjął posłów Jadwigi Andegaweńskiej. [więcej]
14 sierpień 1385 14 sierpnia 1385 roku Jagiełło wydał w Krewie dokument znany pod nazwą unii krewskiej. [więcej]
Sierpień 1385 W sierpniu 1385 roku na ziemie litewskie wkroczyła zakonna armia. Witold Kiejstutowicz u boku Skirgiełły odpierał krzyżackie ataki nad Niemnem. [więcej]
10 październik 1385 10 października 1385 roku w Nedritten brat Jagiełły Andrzej Garbaty wystawił dokument, zapisujący zakonowi inflanckiemu Księstwo Połockie na wieczystą własność i stał się lennikiem. [więcej]
11 styczeń 1386 11 stycznia 1386 roku w Wołkowysku Jagiełło przyjął wysłanników Jadwigi Andegaweńskiej. Wśród nich znaleźli się między innymi: Włodko z Charbinowic, Piotr Szafraniec, Mikołaj Bogoria i Krystyn z Ostrowa . [więcej]
2 luty 1386 2 lutego 1386 roku Jagiełło wjechał do Lublina, gdzie ogłoszono go królem Polski. [więcej]
2 luty 1386 2 lutego 1386 roku, gdy Jagiełło przebywał w Lublinie, armia mistrza inflanckiego wtargnęła na terytorium Litwy i pustoszyła je przez trzy tygodnie. W szeregach najeźdźców udzielał się brat Jagiełły Andrzej Garbaty. [więcej]
Luty 1386 Na początku lutego 1386 roku Jagiełło spotkał się z Siemowitem IV w Zawichoście. Mazowiecki książę w zamian za obietnicę nadań ziem ruskich oraz rękę siostry Aleksandry nakazał swoim licznym zwolennikom przeniesienie ślubowanej mu wierności na przyszłego króla Polski. [więcej]
Luty 1386 W drodze do Krakowa Jagiełło zatrzymał się w Sandomierzu. Tu oczekiwał go wysłannik Jadwigi Zawisza z Oleśnicy. [więcej]
Luty 1386 W trakcie podróży do stolicy Jagiełło odwiedził Nowe Miasto Korczyn. [więcej]
Luty 1386 Z Sandomierza Jagiełło wysłał do Konrada Zöllnera von Rotenstein Dymitra z Goraja z prośbą, aby wielki mistrz został jego ojcem chrzestnym. [więcej]
12 luty 1386 12 lutego 1386 roku w Krakowie Jagiełło po raz pierwszy spotkał się ze swoją przyszłą żoną dwunastoletnią Jadwigą Andegaweńską. [więcej]
15 luty 1386 15 lutego 1386 roku w Krakowie Jagiełło przyjął z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzęty chrzest, przyjmując imię Władysław. [więcej]
18 luty 1386 18 lutego 1386 roku w Krakowie Władysław Jagiełło pojął za żonę Jadwigę Andegaweńską. Ślubu narzeczonym udzielił arcybiskup Bodzęta. [więcej]
3 marzec 1386 Przed koronacją Władysław Jagiełło potwierdził na piśmie wszystkie przywileje stanowe. [więcej]
4 marzec 1386 4 marca 1386 roku w Krakowie Władysław Jagiełło dostąpił zaszczytu koronacji na króla Polski. Mistrzem ceremonii był arcybiskup Bodzanta. [więcej]
4 marzec 1386 Po koronacji Władysław Jagiełło z małżonką pokazali się ludowi, potem wydali ucztę dla dostojników Królestwa. [więcej]
Marzec 1386 Niedługo po koronacji Władysław II Jagiełło i królowa Jadwiga przyjęli hołd litewskich książąt. [więcej]
Marzec 1386 Po koronacji Władysław Jagiełło wraz z małżonką odebrali hołd lenny od Siemowita IV. [więcej]
Kwiecień 1386 W kwietniu 1386 roku Władysław Jagiełło wraz z małżonką udał się w podróż do Wielkopolski. Towarzyszący im zbrojny oddział pomógł doprowadzić do końca wojnę Grzymalitów z Nałęczami. [więcej]
18 kwiecień 1386 18 kwietnia 1386 roku Władysław Jagiełło przebywał w Pyzdrach, stąd udał się do Poznania. [więcej]
Maj 1386 W maju 1386 roku Władysław Jagiełło odwiedził Gniezno i Trzemeszno. [więcej]
22 maj 1386 22 maja 1386 roku Władysław II Jagiełło zatwierdził zawarty przez Skirgiełłę z wdową po Światosławie Smoleńskim układ, na mocy którego jej syn Jerzy Światosławowicz zasiadł na smoleńskim tronie. [więcej]
Maj 1386 Pod koniec maja 1386 roku Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska powrócili do Krakowa. Królewska para przyjęła wówczas wysłannika Stolicy Apostolskiej arcybiskupa Maffiolusa, który odebrał od nich przysięgę wierności Stolicy Apostolskiej. [więcej]
10 lipiec 1386 10 lipca 1386 roku w Lęborku wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein zawarł z książętami pomorskimi Warcisławem VII i Bogusławem VIII przymierze, którego ostrze skierowane było przeciw Polsce i Litwie. Jednocześnie Zakon Krzyżacki rozpoczął szeroko zakrojoną akcję dyplomatyczną, dzięki której próbował udowodnić, że król Polski dla wzmocnienia pogaństwa litewskiego zrabował Wilhelmowi Habsburgowi małżonkę. [więcej]
11 lipiec 1386 11 lipca 1386 roku w Krakowie Władysław II Jagiełło spotkał się z Władysławem Opolczykiem. Doszło wówczas do zawarcia małżeńskiego układu, w myśl którego brat króla Polski Wigunt-Aleksander miał pojąć za żonę córkę opolskiego księcia Jadwigę. [więcej]
24 lipiec 1386 24 lipca 1386 roku przebywający w Krakowie arcybiskup Raguzy Maffiolus potwierdził przyjęcie chrztu przez Władysława Jagiełłę. [więcej]
Lipiec 1386 Pod koniec lipca 1386 roku Władysław Jagiełło przebywał w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
Sierpień 1386 W sierpniu 1386 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław Jagiełło potwierdził dotychczasowe przywileje, jakimi cieszyli się mieszkańcy Królestwa Polskiego. [więcej]
16 wrzesień 1386 16 września 1386 roku w Wilnie Jerzy Światosławowicz uznał się lennikiem Władysława Jagiełły i Skirgiełły. [więcej]
Październik 1386 W październiku 1386 roku w Łucku Władysław Jagiełło odebrał hołdy Korybuta Nowogrodzkiego i Wasyla Narymuntowicza Pińskiego. [więcej]
1386 W 1386 roku za wstawiennictwem Jadwigi Andegaweńskiej Władysław Jagiełło restytuował prawo górnicze trzem dostojnikom: wojewodzie sandomierskiemu Janowi z Tarnowa, wojewodzie krakowskiemu Spytkowi z Melsztyna i podkomorzemu krakowskiemu Spytkowi z Tarnowa. [więcej]
Grudzień 1386 W grudniu 1386 roku Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska udali się w podróż na Litwę. [więcej]
Styczeń 1387 Pod koniec stycznia 1387 roku przebywająca na Litwie królewska para rozstała się. Władysław II Jagiełło podążył do Wilna, a Jadwiga udała się z misją na Ruś Halicko-Włodzimierską. [więcej]
Luty 1387 W lutym 1387 roku z inicjatywy Albrechta III Habsburga papież Urban VI wszczął proces kanoniczny przeciw Władysławowi Jagielle i Jadwidze Andegaweńskiej. Polską parę królewską w postępowaniu reprezentował doktor dekretów biskup poznański Dobrogost z Nowego Dworu. [więcej]
17 luty 1387 17 lutego 1387 roku w Wilnie Władysław Jagiełło uposażył biskupstwo w Wilnie. [więcej]
20 luty 1387 20 lutego 1387 roku w Wilnie rozpoczął się walny zjazd bojarów, na którym Władysław Jagiełło miał ogłosić rozpoczęcie akcji chrystianizacji Litwy. [więcej]
20 luty 1387 20 lutego 1387 roku na zgromadzeniu w Wilnie Władysław Jagiełło wydał dla możnowładztwa litewskiego przywilej, na mocy którego między innymi otrzymali gwarancję pełnej własność dóbr ojczystych i prawo swobodnego wydawania za mąż córek. [więcej]
22 luty 1387 22 lutego 1387 roku Władysław Jagiełło wydał przywilej, w myśl którego Kościół na Litwie zwolniony został z podatków na rzecz państwa. [więcej]
22 luty 1387 22 lutego 1387 roku podczas wileńskiego wiecu możnowładztwa Władysław Jagiełło uroczyście zobowiązał się wszystkich Litwinów przywieść do wiary katolickiej i posłuszeństwa Świętemu Kościołowi Rzymskiemu. [więcej]
Wiosna 1387 Wiosną 1387 roku podczas objazdu po Litwie Władysław Jagiełło przedsięwziął akcję powszechnego chrztu Litwinów. Rzekomo lud zbierał się w ważniejszych grodach, gdzie przyjmował chrzest. [więcej]
22 marzec 1387 22 marca 1387 roku w Mereczu Władysław Jagiełło nadał dla Wilna prawo magdeburskie. [więcej]
Marzec 1387 Pod koniec marca 1387 roku Władysław Jagiełło kazał uwięzić w zamku w Chęcinach swojego brata Andrzeja Olgierdowicza, który był uczestnikiem buntu w Połocku. [więcej]
17 kwiecień 1387 17 kwietnia 1387 roku papież Urban VI wydał bullę adresowaną do Władysława Jagiełły i nazwał go w niej skarbem ukrytym i odnalezionym. [więcej]
28 kwiecień 1387 28 kwietnia 1387 roku przebywający na łowach w miejscowości Skojstery na wschód od Wilna Władysław Jagiełło uczynił Skirgiełłę swoim namiestnikiem na Litwie. [więcej]
Maj 1387 Zapewne w maju 1387 roku Władysław Jagiełło wysłał Konrada II Oleśnickiego z poselstwem do wielkiego mistrza Konrada Zöllnera z postulatem zaprzestania walk na Litwie. [więcej]
Lipiec 1387 W lipcu 1387 roku Władysław II Jagiełło powrócił z Litwy do Polski. Niebawem wysłał do Rzymu biskupa poznańskiego Dobrogosta, aby złożył zeznania w procesie kanonicznym wszczętym z inicjatywy Albrechta III Habsburga w lutym 1387 roku. [więcej]
Lato 1387 W 1387 roku na Wołyniu Witold Kiejstutowicz spotkał się z następcą moskiewskiego tronu Wasylem. Władysław II Jagiełło dowiedziawszy się o tym zakazał kuzynowi jakichkolwiek kontaktów z władcami Księstwa Moskiewskiego. [więcej]
Sierpień 1387 W kwietniu 1387 roku powróciła do Krakowa Jadwiga Andegaweńska. Jej wyprawa na Ruś Halicką zakończyła się sukcesem. Jedynym miastem, które nie zechciało poddać się królowej, był Halicz. W związku z tym Władysław II Jagiełło zwrócił się o pomoc do Witolda. Litewski książę zorganizował oblężenie, w wyniku którego Halicz poddał się w sierpniu 1387 roku. [więcej]
Wrzesień 1387 W połowie września 1387 roku Władysław II Jagiełło udał się na Ruś Czerwoną. Celem wizyty było potwierdzenie nowego stosunku Rusi Czerwonej do Korony. [więcej]
Wrzesień 1387 W 1387 roku Władysław II Jagiełło pod naciskiem polskich możnowładców oddał główną część Wołynia i Ziemię Łucką pod zarząd starostów koronnych. Pierwszym starostą został kasztelan sandomierski Krzesław z Kurozwęk. [więcej]
26 wrzesień 1387 26 września 1387 roku podczas obecności na Rusi Czerwonej Władysław II Jagiełło odebrał hołd lenny od hospodara mołdawskiego Piotra Muszatowicza. [więcej]
14 październik 1387 14 października w Żydaczowie nad Stryjem Władysław II Jagiełło wydał dokument, w którym przywracał staroście Benedyktowi pewne dobra jako wynagrodzenie za poddanie Halicza. [więcej]
18 październik 1387 18 października w Gródku Władysław II Jagiełło potwierdził przywileje dla Lwowa. Tym sposobem Ruś Czerwona definitywnie włączona została do Korony Królestwa Polskiego. [więcej]
27 styczeń 1388 27 stycznia 1388 roku w Łucku Władysław II Jagiełło zwrócił się listownie do hospodara mołdawskiego Piotra Muszatowicza o pożyczkę w wysokości 4 tysięcy rubli srebrnych pod zastaw Halicza. Mołdawski monarcha zgodził się na 3 tysiące. O spłatę tej pożyczki nigdy się nie upomniał. [więcej]
30 styczeń 1388 30 stycznia 1388 roku w Toruniu miały miejsce pertraktacje polsko-krzyżackie. W skład poselstwa Władysława II Jagiełły weszli między innymi Władysław Opolczyk, arcybiskup gnieźnieński Bodzęta, wojewoda kaliski Sędziwój z Szubina i kasztelan wojnicki Jan z Tęczyna. Efektem przeprowadzonych rozmów było ustalenie terminu kolejnych negocjacji na 12 kwietnia tego samego roku, podczas których miało dojść do osobistego spotkania Władysława II Jagiełły i wielkiego mistrza zakonu Konrada Zöllnera. [więcej]
29 luty 1388 29 lutego 1388 roku w Piotrkowie Władysław Jagiełło wydał nowy przywilej obejmujący szlachtę i duchowieństwo. [więcej]
12 marzec 1388 12 marca 1388 roku papież Urban VI w bulli skierowanej do biskupa poznańskiego nazwał Władysława II Jagiełłę najdroższym w Chrystusie naszym synem. [więcej]
12-22 kwiecień 1388 Między 12 i 22 kwietnia 1388 roku pod Toruniem toczyły się kolejne negocjacje polsko-krzyżackie, które zakończyły się fiaskiem. W tym czasie Władysław II Jagiełło spotkał się z wielkim mistrzem zakonu Konradem Zöllnerem, a także w towarzystwie Władysława Opolczyka odwiedził w Raciążku Jana Kropidłę. [więcej]
17 kwiecień 1388 17 kwietnia 1388 roku Urban VI wystosował do Władysława II Jagiełły list, w którym wyraził swoją radość z powodu jego chrztu i rozszerzania wiary Kościoła Rzymskiego. [więcej]
Lato 1388 Zapewne latem 1388 roku zakończył się proces kanoniczny rozpoczęty z inicjatywy Albrechta III Habsburga przeciwko Władysławowi II Jagielle i Jadwidze Andegaweńskiej. Wydany w Rzymie werdykt potwierdził legalność ich związku małżeńskiego. [więcej]
1388 W 1388 roku dzięki dyplomacji Władysława II Jagiełły udało się przeciągnąć książąt słupskich na królewską stronę. Konsekwencją podjętych działań było wejście Warcisława VII, Bogusława VIII i Barnima V w osobisty stosunek lenny i zobowiązanie do służby wojskowej z setką kopii. W zamian król miał przekazać im Bydgoszcz, która w tym czasie należała do Władysława Opolczyka. To stało się przyczyną braku zaufania pomiędzy monarchami. [więcej]
Lipiec 1388 W lipcu 1388 roku Władysław II Jagiełło powierzył zarząd małopolskimi dobrami Krystynowi, dotychczas rektorowi (proboszczowi) kościoła w Czchowie. [więcej]
Lipiec 1388 W lipcu 1388 roku Władysław II Jagiełło podążający na spotkanie z Zygmuntem Luksemburskim wydał Witoldowi rozkaz zajęcia Ziemi Wiskiej, będącej wówczas w rękach Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
2 sierpień 1388 2 sierpnia 1388 roku Władysław II Jagiełło zawarł pokojowe porozumienie z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
27 sierpień 1388 27 sierpnia 1388 roku Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska przybyli do Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
29 wrzesień 1388 29 września 1388 roku Władysław II Jagiełło do antykrzyżackiego sojuszu pozyskał rycerza Ekharda von dem Walde, obdarowując go dwom wsiami w Poznańskiem. [więcej]
Wrzesień / październik 1388 Zapewne na przełomie września i października 1388 roku Władysław II Jagiełło przekazał Siemowitowi IV będący posagiem Aleksandry Bełz. [więcej]
Październik 1388 W 1388 roku Władysław II Jagiełło zmuszony został przez dostojników Korony do podpisania zobowiązania, że Rusi Czerwonej i Ziemi Lwowskiej nie odda żadnemu księciu. [więcej]
1388 / 1389 Zimą przełomu 1388 i 1389 roku Władysław II Jagiełło podjął wysiłek dyplomatyczny osadzenia na Nowogrodzkim tronie swojego brata Lingwena-Semena. [więcej]
10 styczeń 1389 10 stycznia 1389 roku Władysław II Jagiełło wydał nakaz, nadający biskupowi prawo wznoszenia kościoła w miejscach przez niego wybranych. [więcej]
4 luty 1389 Zimą po 4 lutego 1389 roku na litewskie i żmudzkie terytoriom spadły łupieżcze krzyżackie najazdy. [więcej]
Marzec 1389 W marcu 1389 roku na wyspie wiślanej pod kujawskim Solcem posłowie Władysława II Jagiełły spotkali się z wysłannikami Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
2 kwiecień 1389 2 kwietnia 1389 roku Władysław Jagiełło przybył do Nowego Miasta Korczyna. Wystawił tam wówczas nadanie dla bożogrobców z Miechowa. [więcej]
8 kwiecień 1389 8 kwietnia 1389 roku Władysław Jagiełło opuścił Nowe Miasto Korczyn i podążył w stronę Szydłowa. [więcej]
25 kwiecień 1389 25 kwietnia 1389 roku w Sandomierzu Władysław II Jagiełło zawarł tajne porozumienie z nowym władcą Nowogrodu Wielkiego, swoim bratem Lingwenem-Semenem. [więcej]
Maj 1389 Między 9 i 14 maja 1389 roku w Krakowie odbywał się majowy wiec dostojników królestwa. W tym czasie Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska przebywali w Niepołomicach. Wśród zaproszonych gości królewskiej pary odnaleźć można było Siemowita IV, Sędziwoja z Szubina, biskupa poznańskiego Dobrogosta, Spytka II z Melsztyna, Bartosza Wezenborga i pełnomocników wielkiego mistrza krzyżackiego. [więcej]
14 maj 1389 14 maja 1389 roku do Niepołomic zawitał Władysław Opolczyk. Władysław Jagiełło zakomunikował mu swój brak zgody na objęcie urzędu arcybiskupa gnieźnieńskiego przez Jana Kropidłę. [więcej]
16 maj 1389 16 maja 1389 roku Władysław Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska po obiedzie opuścili Niepołomice i udali się w kierunku Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
17 maj 1389 17 maja 1389 roku podążający do Nowego Miasta Korczyna Władysław Jagiełło musiał zatrzymać się w klasztorze w Mogile, ponieważ oczekiwał na przybycie pojmanego poprzedniej nocy na krakowskim zamku Władysława Opolczyka. [więcej]
18 maj 1389 18 maja 1389 roku Władysław II Jagiełło uwolnił Władysława Opolczyka. [więcej]
19 maj 1389 19 maja 1389 roku Władysław Jagiełło przybył do Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
20 maj 1389 20 maja 1389 roku Władysław Jagiełło wyruszył w stronę Szydłowa. [więcej]
29 maj 1389 29 maja 1389 roku w Lublinie Władysław II Jagiełło doprowadził do zgody Witolda Kiejstutowicza ze Skirgiełłą. [więcej]
6 czerwiec 1389 6 czerwca 1389 roku w Nidzicy doszło do kolejnych rokowań z posłami Zakonu Krzyżackiego. Władysława II Jagiełłę reprezentowali między innymi: Siemowit IV, Skirgiełło, Sędziwój z Szubina i Jan z Tarnowa. Gdy wysłannicy krzyżaccy zażądali zgody na potwierdzenie praw zakonu do ziem litewskich, a jako dowód przedstawili akt nadania cesarza i papieża, strona polsko-litewska przerwała negocjacje. [więcej]
1389 W 1389 roku w związku konfliktem króla, Jana Kropidły i Henryka VIII Legnickiego Władysław Jagiełło polecił Siemowitowi IV wysłanie wojsk w celu zajęcia dóbr biskupa włocławskiego. [więcej]
1389 W 1389 roku nastąpił procesowy finał w sprawie pomówień, których autorem był Gniewosz z Dalewic, twierdzący, że rok wcześniej Jadwiga Andegaweńska rzekomo miała wejść w jakieś potajemne układy z przebywającym wówczas w Krakowie Wilhelmem Habsburgiem. Miało do tego dojść podczas nieobecności Władysława II Jagiełły. Afera zakończyła się odszczekaniem przez Gniewosza z Dalewic oszczerstw, których był aranżerem. [więcej]
8 sierpień 1389 8 sierpnia 1389 roku Władysław Jagiełło przybył do Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
12 sierpień 1389 12 sierpnia 1389 roku Władysław Jagiełło opuścił podrzędztwo nowomiejskie i wyjechał do Krakowa. [więcej]
Jesień 1389 Jesienią 1389 roku podczas nieobecności Skirgiełły Witold Kiejstutowicz próbował zająć Wilno. Dzięki czujności brata Władysława II Jagiełły Korybuta wysiłek uzurpatora zakończył się niepowodzeniem. [więcej]
25 październik 1389 25 października 1389 roku Władysław Jagiełło dotarł do Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
1 listopad 1389 1 listopada 1389 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław Jagiełło potwierdził zastaw wsi Zakrzów na rzecz podkomorzego krakowskiego Spytka. [więcej]
4 listopad 1389 4 listopada 1389 roku Władysław Jagiełło wyjechał z Nowego Miasta Korczyna w kierunku Buska. [więcej]
13 listopad 1389 13 listopada 1389 roku Bonifacy IX udzielił Władysławowi II Jagielle i królowej Jadwidze specjalnych uprawnień do obsady beneficjów kościelnych. [więcej]
10 grudzień 1389 10 grudnia 1389 roku w Radomiu doszło do zawarcia sojuszu Władysława II Jagiełły z hospodarem wołoskim Mirczą Starym. [więcej]
Grudzień 1389 Pod koniec 1389 roku Władysław Opolczyk poręczył Władysławowi Jagielle pożyczkę w kwocie 500 grzywien zaciągniętą u krakowskiego Żyda Lewka. [więcej]
1389 / 1390 W drugiej połowie 1389 lub na początku 1390 roku Władysław Jagiełło obsadził Polaka Klemensa z Moskorzowa na stanowisku starosty generalnego Litwy. [więcej]
20 styczeń 1390 20 stycznia 1390 roku w Lublinie Władysław II Jagiełło spotkał się z hospodarem wołoskim Mirczą Starym. Ten drugi wystawił wówczas dokument, w którym zobowiązywał się do udzielenia pomocy militarnej przeciw Zygmuntowi Luksemburskiemu i jego lennikom. [więcej]
Styczeń / luty 1390 Na przełomie stycznia i lutego 1390 roku wyruszyła z Prus ogromna armia krzyżacka i wkroczyła na terytorium Litwy. U boku marszałka Rabe'go powracał do swojej ojczyzny również Witold Kiejstutowicz. W ten sposób zaczęła się druga wojna Jagiełły z Witoldem. [więcej]
Luty 1390 W lutym 1390 roku działania zbrojne przedsięwziął również Władysław II Jagiełło. Na początek ruszył na Witoldowe grody: Brześć i Kamieniec Litewski. [więcej]
Luty 1390 Pod Kamieńcem szeregi armii Władysława Jagiełły zasiliła grupa 900 ochotników. Niedługo potem gród poddał się polskiemu królowi. [więcej]
12 luty 1390 12 lutego 1390 roku w Kamieńcu Litewskim Władysław II Jagiełło potwierdził nadanie Ziemi Dobrzyńskiej dokonane przez Władysława Opolczyka na rzecz Aleksandra-Wigunta. Okazuje się, że było to nadużycie ze strony króla, ponieważ było to niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami. [więcej]
17 marzec 1390 17 marca 1390 roku specjalna komisja złożona z posłów polskich i wołoskich obradująca w Suczawie uzgodniła traktat regulujący wzajemne stosunki. [więcej]
Marzec-kwiecień 1390 Następnie Władysław II Jagiełło z polskim rycerstwem ruszył w kierunku Grodna, by rozpocząć oblężenie zajętego niedawno przez krzyżaków grodu. [więcej]
Wiosna 1390 Po rozpoczęciu konfliktu z Zakonem Krzyżackim Władysław II Jagiełło zwrócił się do majestatu Bonifacego IX z prośbą o mediacje, których celem było zawarcie pokojowego porozumienia. Papież wysłał do Krakowa i Malborka swojego przedstawiciela kanonika neapolitańskiego Jana Manco, któremu towarzyszył rycerz neapolitański Ludwik. [więcej]
Kwiecień 1390 W kwietniu 1390 roku Władysław Jagiełło wyłączył spod władzy Siemowita IV powiat krzeszowski i Horodło. [więcej]
1390 W 1390 roku Władysław II Jagiełło nadał Brześciowi Litewskiemu prawo magdeburskie. [więcej]
1 maj 1390 1 maja 1390 roku w Toruniu posłowie Władysława Jagiełły: Siemowit IV, Janusz I i Skirgiełło prowadzili rokowania z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
21 maj 1390 21 maja 1390 roku Władysław Jagiełło przebywał w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
Lato 1390 Latem 1390 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław Jagiełło zaciągnął pożyczkę u krakowskiego Żyda o imieniu Lewko. [więcej]
Sierpień 1390 W połowie sierpnia 1390 roku Witold Kiejstutowicz i potężna armia krzyżacka wtargnęli na litewskie terytorium. Druga wojna Jagiełły z Witoldem trwała nadal. [więcej]
Wrzesień 1390 Przed wrześniem 1390 roku Władysław Jagiełło oddał we władanie Januszowi I należącą wcześniej do Witolda Kiejstutowicza Ziemię Drohiczyńską. [więcej]
2 listopad 1390 2 listopada 1390 roku w Pyzdrach Władysław Jagiełło odebrał hołd od słupskiego księcia Warcisława VII. [więcej]
Listopad 1390 Późną jesienią 1390 roku w Radoszycach rycerz Jarost z Biechowa otrzymał od Władysława Jagiełły przywilej polegający na tym, że w razie wojny miał on osobiście strzec bezpieczeństwa zamku w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
Listopad 1390 W listopadzie 1390 roku Władysław Jagiełło podążył do Wilna. Tam odebrał rezygnację Klemensa z Moskorzowa ze stanowiska starosty generalnego Litwy. Jego urząd przejął Jaśko z Oleśnicy. [więcej]
Grudzień 1390 Pod koniec 1390 roku Władysław Jagiełło z żoną podejmowali na Wawelu księcia raciborskiego Jana II Żelaznego, z którym niedawno zakończono konflikty graniczne. [więcej]
Grudzień 1390 Pod koniec 1390 roku w dyplomatyczne zażegnanie sporu z Zakonem Krzyżackim i doprowadzenie do zakończenia wojny Jagiełły z Witoldem włączyła się żona Władysława Jagiełły. [więcej]
Styczeń 1391 W styczniu 1391 roku Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska otrzymali odpowiedź wielkiego mistrza Konrada Wallenroda na list wysłany przez królową pod koniec poprzedniego roku. [więcej]
1391 W 1391 roku Władysław II Jagiełło potwierdził nadania królowej Jadwigi dokonane w Trembowli. [więcej]
12 marzec 1391 12 marca 1391 roku w Malborku wybrano nowego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Został nim Konrad Wallenrod. [więcej]
1391 W pierwszej połowie 1391 roku Władysław II Jagiełło utrzymywał regularną korespondencję z Janem III Oświęcimskim. [więcej]
Maj 1391 W maju 1391 roku Władysław Jagiełło powrócił z Litwy do Krakowa, a po kilkudniowym pobycie podążył na Ruś Czerwoną.
1391 W 1391 roku za zasługi Jana Radlicy Władysław II Jagiełło i królowa Jadwiga nadali biskupstwu krakowskiemu zamek w Muszynie i miasteczko Powroźnik z dziesięcioma wsiami. [więcej]
28 czerwiec 1391 28 czerwca 1391 roku do przebywającego w Gródku na Rusi Władysława Jagiełły dotarli polscy dygnitarze z wstrząsającą wieścią, że Władysław Opolczyk zastawił Krzyżakom Złotorię. [więcej]
6 lipiec 1391 6 lipca 1391 r we Lwowie dyplomacja Władysława II Jagiełły podpisała układ o przymierzu z wysłannikami hospodara wołoskiego Mirczy Starego. Powstały wówczas dokument precyzował sposób postępowania na wypadek, gdyby któraś ze stron potrzebowała pomocy przeciw innemu przeciwnikowi niż Węgry. [więcej]
13 - 23 lipiec 1391 Między 13 a 23 lipca 1391 r pod Toruniem odbyły się zakończone fiaskiem negocjacje z Krzyżakami. [więcej]
15 - 22 lipiec 1391 Między 15 a 22 lipca 1391 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław II Jagiełło uczestniczył w posiedzeniu rady królewskiej. Głównym tematem obrad był zapewne niedogodny zastaw Złotorii dokonany przez Władysława Opolczyka na rzecz Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
22 lipiec 1391 22 lipca 1391 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław II Jagiełło wystawił dokument, w którym przyrzekał swemu bratu Skirgielle, że nigdy nie odda bez jego wiedzy Wilna, Witebska, Grodna i Merecza. [więcej]
28 lipiec - 10 sierpień 1391 Między 28 lipca a 10 sierpnia 1391 roku w Krakowie Władysław II Jagiełło uczestniczył w posiedzeniu rady królewskiej. Zapewne kontynuowano tam rokowania, mające na celu znalezienie rozwiązania problemu zastawu Złotorii dokonanego przez Władysława Opolczyka na rzecz Krzyżaków. [więcej]
Lato 1391 Latem 1391 roku Władysław II Jagiełło gościł w Krakowie Przemysława I Noszaka lub jednego z jego synów. [więcej]
7 sierpień 1391 7 sierpnia 1391 roku dyplomacja Władysława Jagiełły na czele z Sędziwojem z Szubina podpisała z Konradem II Oleśnickim i Henrykiem VII Rumpoldem rozejm, który miał obowiązywać do 11 listopada 1391 roku. [więcej]
15 sierpień 1391 15 sierpnia 1391 roku wojska Władysława II Jagiełły podstępem zajęły zamek w Raciążku, należący wówczas do Henryka VIII Legnickiego. Był to jeden z początkowych epizodów wojny z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
23 sierpień 1391 Po 23 sierpnia 1391 roku Władysław II Jagiełło opuścił Kraków i udał się w kierunku Ziemi Dobrzyńskiej, by kontynuować wojnę z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
2 wrzesień 1391 2 września 1391 roku Władysław II Jagiełło dotarł do Łęczycy. Tu król wystawił Januszowi I dokument nadający mu Ziemię Drohiczyńską. [więcej]
15 wrzesień 1391 Po 15 września 1391 roku Władysław II Jagiełło wycofał się z Ziemi Dobrzyńskiej i skierował na południe. Dotarłszy na terytorium Księstwa Wieluńskiego kontynuował wojnę z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
18 październik 1391 18 października 1391 roku na zamku w Olsztynie wysłannicy Władysława Jagiełły zawarli z Konradem II Oleśnickim i Henrykiem VII Rumpoldem przedłużenie zawieszenia broni, które miało obowiązywać do 2 czerwca 1392 roku. [więcej]
31 październik 1391 Po 18 października 1391 roku Władysław II Jagiełło opuścił Ziemię Wieluńską i podążył na Ruś. 31 października przebywał już we Lwowie. [więcej]
21 listopad 1391 21 listopada 1391 roku do Ziemi Dobrzyńskiej niespodziewanie weszły oddziały krzyżackie. Czując się bez szans, dowodzący oblężeniem zamku w Bobrownikach Krystyn z Ostrowa w pośpiechu zwinął oblężenie. Tym sposobem Władysław II Jagiełło utracił dopiero co anektowane terytorium.
30 listopad 1391 Pod koniec listopada 1391 roku Władysław II Jagiełło powrócił do Krakowa. [więcej]
Jesień 1391 Aby wspomóc Litwinów w walkach z Krzyżakami i Witoldem Władysław II Jagiełło wysłał do swej ojczyzny żywność i uzbrojenie z Polski. [więcej]
Grudzień 1391 Po zakończeniu działań zbrojnych w Ziemi Wieluńskiej Władysław II Jagiełło rozesłał listy do szeregu książąt. Wśród nich znaleźli się: Przemysław Noszak, książę raciborski Jan II Żelazny, Jan III Oświęcimski i Konrad II Oleśnicki. [więcej]
1392 W 1392 roku brat Władysława Jagiełły Lingwen-Semen z powodu nacisków Moskwy musiał ustąpić z nowogrodzkiego tronu. Po Korygielle objął wówczas w zarząd Księstwo Mścisławskie. [więcej]
1392 W 1392 roku Władysław II Jagiełło razem z żoną przeforsowali kandydaturę Piotra Wysza na stanowisko biskupa krakowskiego. [więcej]
Wiosna 1392 Wiosną 1392 roku Władysław II Jagiełło zlecił Henrykowi Mazowieckiemu misję, prosząc go, aby udał się do Prus pod fasadą pośrednictwa w osiągnięciu pokojowego porozumienia między Polską i Zakonem Krzyżackim. Głównym celem jego posłannictwa było pojednanie króla z Witoldem Kiejstutowiczem. [więcej]
1392 W 1392 roku Władysław Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska wsparli budowę kościoła konwentu dominikańskiego we Lwowie. Od tej pory miały być tam odprawiane cotygodniowo trzy msze w intencji króla i królowej. [więcej]
Czerwiec 1392 W czerwcu 1392 roku przekonany przez Henryka Mazowieckiego Witold Kiejstutowicz opuścił Prusy i wrócił do Wilna. [więcej]
28 czerwiec 1392 28 czerwca 1392 roku w Wilnie zmarł zięć Władysława Opolczyka Wigunt-Aleksander. Na mocy kontraktu małżeńskiego ze stycznia 1390 roku Kujawy Inowrocławskie powinny były wrócić do Władysława Opolczyka, lecz tak się nie stało. Posag córki opolskiego księcia zajął Władysław Jagiełło. [więcej]
1392 W 1392 roku Zygmunt Luksemburski zaproponował Władysławowi Jagielle powołanie polsko-węgierskiej komisji, która miałaby rozpatrzyć sporną sprawę przynależności Rusi Czerwonej. Strona polska nie okazała zainteresowana tą propozycją. [więcej]
1392 W 1392 roku Władysław Jagiełło mianował namiestnikiem w Witebsku sokolnika Teodora Weśnę. [więcej]
22 lipiec 1392 22 lipca 1392 roku w Krakowie Władysław Jagiełło spotkał się z Janem II Raciborskim i margrabią morawskim Prokopem. [więcej]
4 sierpień 1392 4 sierpnia 1392 roku w Ostrowie Władysław II Jagiełło zawarł z Witoldem Kiejstutowiczem kończącą wojnę ugodę, w myśl której ten ostatni otrzymał rządy namiestnicze na Litwie w zamian odstępując od sojuszu z Krzyżakami i zobowiązując się do wierności królowi i Koronie Polskiej. [więcej]
Sierpień 1392 W sierpniu 1392 roku w myśl postanowień ugody ostrowskiej Władysław II Jagiełło przekazał Ziemię Łucką w zarząd Witoldowi Kiejstutowiczowi. [więcej]
16 sierpień 1392 27 lipca 1392 roku Władysław Opolczyk za kwotę 50 tysięcy florenów węgierskich oddał w zastaw Ziemię Dobrzyńską wielkiemu mistrzowi Konradowi von Wallenrode. 10 sierpnia 1392 roku obaj monarchowie przybyli do Bobrownik i tu książę opolski zwolnił swoich poddanych z przysięgi wierności, a wielki mistrz taką przysięgę przyjął. Opór stawili jedynie mieszkańcy Dobrzynia, którzy bronili się do 16 sierpnia 1392 roku. Po kapitulacji dowódca obrony Mikołaj Kosisko ze Złotopola i jego bracia Jan i Grzymek znaleźli opiekę u króla Władysława Jagiełły. [więcej]
1392 W 1392 roku na przejętych po śmierci Wigunta-Aleksandra Kujawach Inowrocławskich Władysław II Jagiełło uczynił swym starostą Tomasza z Węgleszyna. [więcej]
Wrzesień 1392 We wrześniu 1392 roku Władysław Opolczyk złożył Konradowi von Wallenrode propozycję, w myśl której Zakon Krzyżacki miałby przystąpić do antypolskiej koalicji, w skład której weszli Zygmunt Luksemburski, margrabia Jodok, Jan Zgorzelecki, Albrecht III Habsburg i Wacław Luksemburski. Zadaniem syndykatu było obalenie Władysława Jagiełły i podział Królestwa Polskiego. Jak widać, był to jeden z pierwszych projektów rozbioru Polski. [więcej]
6 grudzień 1392 6 grudnia 1392 roku w Bełzie Władysław Jagiełło pogodził zwaśnionych Skirgiełłę i Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Grudzień 1392 W grudniu 1392 roku Władysław Jagiełło wyłączył spod władzy Siemowita IV powiaty hrubieszowski i podhorajski. [więcej]
5 styczeń 1393 5 stycznia 1393 roku Władysław Jagiełło odebrał hołd od hospodara mołdawskiego Romana I Muszatowicza. [więcej]
Styczeń 1393 W styczniu 1393 roku armia Zakonu Krzyżackiego wsparta posiłkami z Zachodu Europy zdobyła i spaliła Grodno. [więcej]
13 styczeń 1393 13 stycznia 1393 roku w Piotrkowie Trybunalskim Władysław Jagiełło spotkał się z Sędziwojem z Szubina i Janem z Tęczyna. Omawiano tam zapewne strategię zbliżającej się kampanii przeciwko Władysławowi Opolczykowi. [więcej]
14 styczeń 1393 14 stycznia 1393 roku w Inowłodzu Władysław Jagiełło przebywał w towarzystwie Sędziwoja z Szubina i Jana z Tęczyna. Z pewnością precyzowano tam taktykę zbliżającego się starcia z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
Styczeń 1393 Na początku 1393 roku zbuntował się najmłodszy brat Władysława II Jagiełły Świdrygiełło, który kazał zamordować namiestnika Wiesnę i przejął władzę w Księstwie Witebskim. Król polski polecił Skirgielle i Witoldowi wspólną wyprawę, mającą na celu stłumienie buntu. [więcej]
21 styczeń 1393 Niedługo po 21 stycznia 1393 roku rozpoczęła się druga wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
9 marzec 1393 9 marca 1393 roku na zjeździe w Żarnowcu Władysław II Jagiełło wyznaczył Sędziwoja z Szubina na zjazd z Krzyżakami planowany na 23 marca w Inowrocławiu. [więcej]
25 marzec 1393 25 marca 1393 roku w Toruniu przedstawiciele Zakonu Krzyżackiego i polscy posłowie ustalili, że 6 maja 1393 roku rozpoczną się pokojowe rokowania pomiędzy Władysławem Jagiełłą a wielkimi mistrzami obydwóch zakonów. [więcej]
6 maj 1393 6 maja 1393 roku Władysław II Jagiełło przybył do Inowrocławia na rokowania z wielkim mistrzem Konradem Wallenrodem. [więcej]
20 maj 1393 20 maja 1393 roku Władysław II Jagiełło zawarł sojusz z chanem tatarskim Tochtamyszem. [więcej]
16 maj 1393 16 maja 1393 roku z Łęczycy Władysław II Jagiełło wysłał list do wielkiego mistrza Konrada Wallenroda. [więcej]
Maj 1393 W maju 1393 roku Władysław II Jagiełło usunął Korybuta Olgierdowicza z Siewierszczyzny, a na jego miejsce wstawił Fiodora Lubartowicza. [więcej]
26 lipiec 1393 26 lipca 1393 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław II Jagiełło uzgodnił z Władysławem Opolczykiem zawieszenie broni, które miało potrwać do 15 sierpnia tego roku. [więcej]
Lato 1393 W czasie rozejmu w wojnie z Władysławem Opolczykiem Władysław II Jagiełło prowadził szeroką akcję dyplomatyczną. Wymieniał wówczas korespondencję z Konradem II Oleśnickim, księciem raciborskim Janem II Żelaznym, margrabią morawskim Prokopem i książętami cieszyńskimi. [więcej]
20 sierpień 1393 Od 20 sierpnia 1393 roku Władysław Jagiełło przebywał w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
25 sierpień 1393 25 sierpnia 1393 roku Władysław Jagiełło udał się na śniadanie do posiadłości biskupów krakowskich w Otfinowie. [więcej]
31 sierpień 1393 31 sierpnia 1393 roku Władysław Jagiełło opuścił Nowe Miasto Korczyn i udał się do Krakowa. [więcej]
6 październik 1393 6 października 1393 roku we Lwowie Władysław II Jagiełło razem z królową Jadwigą pośredniczyli w rozwiązaniu sporu między Witoldem i Skirygiełłą. [więcej]
20 październik 1393 Około 20 października 1393 roku Władysław II Jagiełło, będący w drodze z Sandomierza do Krakowa, zatrzymał się w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
11 listopad 1393 Około 11 listopada 1393 roku Władysław II Jagiełło przebywał w Niepołomicach, a potem udał się do Chęcin. [więcej]
26 styczeń 1394 26 stycznia 1394 roku dzięki zabiegom Władysława II Jagiełły papież Bonifacy IX mianował arcybiskupem gnieźnieńskim Dobrogosta z Nowego Dworu. Tego samego dnia Biskup Rzymu prawdopodobnie bez wiedzy króla mianował Jana Kropidłę biskupem poznańskim. [więcej]
Luty 1394 W połowie lutego 1394 roku Władysław Jagiełło, podążając z Szydłowa do Niepołomic, zatrzymał się na śniadanie w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
1 - 12 marzec 1394 Pomiędzy 1 i 12 marca 1394 roku w Krakowie Władysław II Jagiełło gościł księcia raciborskiego Jana II Żelaznego i Jana III Oświęcimskiego. [więcej]
12 marzec 1394 12 marca 1394 roku w Krakowie gościem Władysława II Jagiełły był wysłannik Wacława Luksemburskiego margrabia Prokop, który złożył propozycję zawarcia przymierza skierowanego przeciwko margrabiemu Jodokowi. [więcej]
10 kwiecień 1394 10 kwietnia 1394 roku w Głogówku przedstawiciele Władysława Jagiełły zawarli z Władysławem Opolczykiem, Janem Kropidłą i Bolkiem IV Opolskim rozejm kończący drugą wojnę z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
24 kwiecień 1394 24 kwietnia 1394 roku w Poznaniu Władysław II Jagiełło odebrał hołd od biskupa włocławskiego Henryka VIII Legnickiego. [więcej]
Maj 1394 W maju 1394 roku Władysław Jagiełło uwolnił z chęcińskiego więzienia swojego brata Andrzeja Garbatego. Zakwaterował go w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
6 czerwiec 1394 6 czerwca 1394 roku po dłuższym pobycie w Wielkopolsce Władysław Jagiełło przybył do Wiślicy. [więcej]
8 czerwiec 1394 8 czerwca 1394 roku Władysław Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska przyjechali do Nowego Miasta Korczyna. Niebawem dotarł tam również Witold Kiejstutowicz. [więcej]
17-21 czerwiec 1394 Od 17 do 21 czerwca 1394 roku Władysław II Jagiełło gościł Jana III Oświęcimskiego i jego marszałka Ruszkona oraz Przemysława I Noszaka. [więcej]
2 lipiec 1394 2 lipca 1394 roku Władysław II Jagiełło przyjechał do Wiślicy. Po trzydniowym pobycie odjechał do Szydłowa. [więcej]
31 lipiec 1394 31 lipca 1394 roku dzięki zabiegom Władysława II Jagiełły papież Bonifacy IX przeniósł Jana Kropidłę na biskupstwo kamieńskie na Pomorzu Zachodnim, lecz przyznał mu również prawo zarządzania dobrami biskupstwa poznańskiego i czerpania z niego dochodów. [więcej]
10 sierpień 1394 Zapewne z 10 sierpnia 1394 roku pochodzi napisany przez Mirczę Starego list, w którym zapewnia Władysława Jagiełłę, że jest niewinny oskarżeniom polskiego króla o niezachowanie tajemnicy o istnieniu sojuszu polsko-tureckiego. [więcej]
18 sierpień 1394 18 sierpnia 1394 roku Władysław Jagiełło przybył do Nowego Miasta Korczyna. Dzień później zjawiła się tutaj jego żona w towarzystwie Skirgiełły. [więcej]
3 wrzesień 1394 3 września 1394 roku Władysław Jagiełło opuścił Nowe Miasto Korczyn, udając się w dalszą podroż do Szydłowa. Tu po raz ostatni widział się ze swoim serdecznym bratem Skirgiełłą. [więcej]
11 październik 1394 11 października 1394 roku w Chełmie Władysław II Jagiełło skłonił Witolda Kiejstutowicza do zbrojnej interwencji przeciw zbuntowanym Koriatowiczom. [więcej]
Listopad 1394 W połowie lub pod koniec 1394 roku dzięki akcji zbrojnej Witolda Kiejstutowicza i Skirgiełły przeciw Koriatowiczom udało się doprowadzić do usunięcia hospodara mołdawskiego Romana I Muszatowicza. [więcej]
27 listopad 1394 27 listopada 1394 roku Władysław Jagiełło z Żabna przybył do Nowego Miasta Korczyna. Następnego dnia podejmował czeskich posłów: Jana zwanego Walkun i Mikołaja. [więcej]
23 grudzień 1394 23 grudnia 1394 roku zmarł Skirgiełło - jedna z niewielu osób, na których Władysław II Jagiełło mógł polegać. [więcej]
8 styczeń 1395 8 stycznia 1395 roku w Suczawie hospodar mołdawski Stefan wystawił na ręce urzędników Władysława II Jagiełły akt wierności. [więcej]
8 luty 1395 8 lutego 1395 roku w Sączu pojawił się Władysław II Jagiełło razem z Witoldem Kiejstutowiczem. Miało tu dojść do rokowań z Zygmuntem Luksemburskim, lecz spotkanie odwołano. [więcej]
Marzec 1395 W marcu 1395 roku Wacław Luksemburski wezwał Władysława II Jagiełłę do obrony Ottona, arcybiskupa elekta ryskiego (syna księcia szczecińskiego Świętobora) przed zakonem krzyżackim. [więcej]
Czerwiec 1395 W czerwcu 1395 roku Władysław II Jagiełło nadał zachodnie Podole Spytkowi z Melsztyna. Wschodnią część król oddał w zarząd Witoldowi Kiejstutowiczowi. [więcej]
Czerwiec 1395 W czerwcu 1395 roku Władysław II Jagiełło zawarł z Wacławem Luksemburskim sojusz skierowany przeciw margrabiemu Jodokowi i Krzyżakom. [więcej]
19 lipiec 1395 19 lipca 1395 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław II Jagiełło wydał dokument uwalniający od obowiązku podwód mieszkańców wsi Głazów, która wtedy była własnością sandomierskiego Szpitala św. Ducha. [więcej]
Wrzesień 1395 We wrześniu 1395 roku Władysław II Jagiełło przystąpił do utworzonej przez Wacława Luksemburskiego skierowanej przeciw Krzyżakom koalicji, celem której było wprowadzenie na arcybiskupstwo ryskie Ottona - syna księcia szczecińskiego Świętobora. [więcej]
10 wrzesień 1395 10 września 1395 roku w Sandomierzu doszło do zawarcia przymierza Władysława II Jagiełły z książętami szczecińskimi Bogusławem VII i Świętoborem. [więcej]
Jesień 1395 W 1395 roku Zygmunt Luksemburski rozpoczął tworzyć sojusz przeciw Władysławowi Jagielle. Jesienią 1395 roku sojusznik króla Węgier margrabia miśnieński Wilhelm złożył Krzyżakom propozycję wstąpienia w szereg wrogów króla Polski. [więcej]
7 styczeń 1396 7 stycznia 1396 roku Władysław Jagiełło wystawił Siemowitowi IV dokument, będący aktem nadania Bełza (z dystryktem podhorajskim w Ziemi Lwowskiej). [więcej]
25 styczeń 1396 25 stycznia 1396 roku Władysław Jagiełło wydał na rzecz swej małżonki Jadwigi zapis, w którym przekazał jej wiano na Rusi i Kujawach. [więcej]
1 kwiecień 1396 W Wielką Sobotę 1396 roku adherenci Władysława Opolczyka z dworu w Giedczycach koło Bochni uprowadzili tamtejszego dziedzica Rafała i jego synów Marcina i Jana w celu uzyskania okupu. Pojmanych poddanych Władysława II Jagiełły umieszczono w lochach opolskiego zamku. Rafał, który był w podeszłym wieku, nie wytrzymał więzienia i zmarł.
W tym czasie dwór opolskiego księcia dawał również schronienie polskim banitom. [więcej]
28 maj 1396 28 maja 1396 roku w Argeş władca Wołoszczyzny Wład wystawił dokument, w myśl którego stał się lennikiem Władysława Jagiełły. [więcej]
14 czerwiec 1396 14 czerwca 1396 roku Władysław II Jagiełło przebywał w Dobrestanach na Rusi. [więcej]
25 czerwiec 1396 25 czerwca 1396 roku Władysław II Jagiełło gościł w Bochni. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1396 Z Bochni Władysław II Jagiełło udał się do Krakowa. Tu przez cały czerwiec 1396 roku Spytko II z Melsztyna czynił przygotowania do zbliżającej się wojny z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
Lipiec 1396 Z Krakowa Władysław II Jagiełło podążył do Częstochowy, gdzie miała miejsce koncentracja wojsk związana ze zbliżającym się konfliktem z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
14 lipiec 1396 Po 14 lipca 1396 roku wojska Władysława II Jagiełły wkroczyły na terytorium opolskiego księstwa, rozpoczynając trzecią wojnę z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
Lipiec 1396 Podczas konfliktu zbrojnego z Władysławem Opolczykiem Wacław Luksemburski wystąpił listownie do Władysława II Jagiełły z prośbą o zaprzestanie akcji zbrojnej. [więcej]
6 sierpień 1396 6 sierpnia 1396 roku pod Opolem dzięki mediacji Konrada II Oleśnickiego, Wacława II Legnickiego, Ludwika I Brzeskiego i Przemka Opawskiego doszło do podpisania pokojowego porozumienia kończącego wojnę Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem. Stronami zawierającymi ugodę byli bratankowie Władysława Opolczyka Bolko IV Opolski i Bernard Niemodliński oraz przedstawiciele Władysława Jagiełły Spytko z Melsztyna, kasztelan lubelski Piotr Kmita, Piotr Szafraniec i kasztelan nakielski Wincenty z Granowa. [więcej]
1396 W 1396 roku Władysław II Jagiełło przekazał w charakterze wiana swojej żonie Jadwidze dwie dzielnice kresowe: Kujawy i Ruś. [więcej]
Maj 1397 W maju 1397 roku na sejmie Rzeszy we Frankfurcie nad Menem oskarżono Władysława II Jagiełłę o wspieranie pogaństwa na Litwie. [więcej]
Czerwiec 1397 W czerwcu 1397 roku królewska para ustaliła, że na rozmowy z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen uda się tylko Jadwiga. Pomiędzy 10 i 19 przebywała we Włocławku i prowadziła rokowania w sprawie odzyskania Ziemi Dobrzyńskiej. [więcej]
12 czerwiec 1397 12 czerwca 1397 roku na zjeździe w Łubnicach położonych opodal Bolesławca Władysław II Jagiełło zawarł trzyletni pokój z liczną rzeszą książąt śląskich. [więcej]
13 lipiec 1397 13 lipca 1397 roku w Starej Wsi na Spiszu rozpoczęło się spotkanie Władysława II Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej z Zygmuntem Luksemburskim, u boku którego pojawił się również Władysław Opolczyk. [więcej]
1398 W początkach 1398 roku królowa Jadwiga otrzymała od elektorów Rzeszy petycję, w której oskarżali Władysława Jagiełłę o to, że wspiera Litwę i Ruś. [więcej]
Luty 1398 W liście wielkiego mistrza Konrada von Jungingen z lutego 1398 roku zawarto pogłoskę, że Władysław Jagiełło dąży do wojny z Zakonem Krzyżackim, a królowa Jadwiga go powstrzymuje. [więcej]
1398 W 1398 roku do Krakowa powrócił z przeprosinami Świdrygiełło Władysław Jagiełło przebaczył bratu i ofiarował mu Siewierszczyznę, Kołomyję i część wschodniego Podola. [więcej]
2 - 8 maj 1398 Od 2 do 8 maja 1398 roku Władysław II Jagiełło wraz z małżonką przebywali w Gnieźnie. [więcej]
Maj 1398 W maju 1398 roku Władysław Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska wypłacili Siemowitowi IV 10 tysięcy kop groszy praskich będących zadośćuczynieniem za zwrot Kujaw Brzeskich. [więcej]
Maj 1398 W maju 1398 roku Władysław II Jagiełło wraz z małżonką przebywali w Toruniu. Miało tam dość do spotkania królewskiej pary z wielkim mistrzem, lecz Konrad von Jungingen nie dotarł na miejsce. [więcej]
12 październik 1398 12 października 1398 roku na wyspie Salin na Niemnie albo Dubissie Witold Kiejstutowicz zawarł z Zakonem Krzyżackim pokojowe porozumienie, które mogło zaniepokoić Władysława Jagiełłę i możnowładców w Polsce. [więcej]
1399 Na początku 1399 roku Władysław II Jagiełło posłał Siemowita IV na pomoc margrabiemu morawskiemu Prokopowi, który walczył na Morawach z margrabią Jostem wspieranym przez Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Styczeń 1399 Na początku 1399 roku Władysław Jagiełło wraz z małżonką gościł w Krakowie Zygmunta Luksemburskiego. Podczas wizyty przepełnionej zabawami i gonitwami rycerskimi rozstrzygano bieżące problemy polityczne i handlowe. [więcej]
Marzec 1399 Władysław II Jagiełło, obawiający się, że Jan Kropidło, który otrzymał od Bonifacego IX diecezję chełmińską, będzie próbował zająć diecezję włocławską, rozkazał aresztować go. Udało się to w marcu 1399 roku. Jan Kropidło został pojmany w Kaliszu przez Zbigniewa z Brzezia i uwięziony. [więcej]
5 maj 1399 Wiosną 1399 roku Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska wysłali do Bonifacego IX posła w osobie Wojciecha Jastrzębca z informacją o ciąży królowej i prośbą, by papież zgodził się zostać ojcem chrzestnym spodziewanego dziecka. Poseł powrócił z listami datowanymi na 5 maja 1399 roku, w których Bonifacy IX zawiadamiał, że przyjął godność ojca chrzestnego i prosił, aby dziecko jako drugie imię otrzymało Bonifacy lub Bonifacja i jednocześnie wyznaczył Wojciecha Jastrzębca, aby zastąpił go podczas ceremonii chrztu. [więcej]
22 czerwiec 1399 22 czerwca 1399 roku Jadwiga Andegaweńska urodziła pierwszą córkę Władysława II Jagiełły Elżbietę Bonifację. [więcej]
22 czerwiec - 17 lipiec 1399 Między 22 czerwca a 17 lipca 1399 roku Władysław Jagiełło kilka razy przebywał w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
13 lipiec 1399 13 lipca 1399 roku zmarła niedawno narodzona córka Władysława II Jagiełły Elżbieta Bonifacja. [więcej]
17 lipiec 1399 17 lipca 1399 roku zmarła żona Władysława II Jagiełły Jadwiga Andegaweńska. [więcej]
19 lipiec 1399 19 lipca 1399 roku Władysław II Jagiełło uczestniczył w pogrzebie Jadwigi Andegaweńskiej i ich córki. [więcej]
Lipiec 1399 Po pogrzebie Władysław II Jagiełło zdecydował się opuścić Kraków i na stałe osiąść w Wilnie. Ponowne złożenie przysięgi możnowładców na wierność królowi odwiodło go od tego planu. [więcej]
12 sierpień 1399 12 sierpnia 1399 roku armia polsko-litewsko-krzyżacka wspierana przez Tatarów Tochtamysza rozgromiona została przez wojska tatarskie Edygeja i Timura Kutługa w bitwie nad Worsklą. Na bojowym polu poległ Spytko z Melsztyna. Władysław II Jagiełło na wieść o klęsce obsadził wojskiem przeprawy na Dnieprze. [więcej]
1400 Po tragicznym zgonie Spytka z Melsztyna nad Worsklą Władysław II Jagiełło w 1400 roku przekazał Zachodnie Podole Świdrygielle. [więcej]
1400 W 1400 roku Władysław II Jagiełło otrzymał od pretendenta do mołdawskiego tronu Iwaszki przyrzeczenie wierności królowi Polski i Witoldowi oraz zrzeczenie się pieniędzy, które jego ojciec Piotr Muszatowicz pożyczył Jagielle. [więcej]
1400 W 1400 roku zdetronizowany w Niemczech Wacław Luksemburski zaproponował Władysławowi Jagielle oddanie Śląska w zamian za poparcie. [więcej]
26 lipiec 1400 26 lipca 1400 roku Władysław Jagiełło wydał dokument fundacyjny uniwersytetu w Krakowie. Spisał go notariusz królewski Mikołaj z Sandomierza Trąba. [więcej]
Grudzień 1400 W grudniu 1400 roku Władysław Jagiełło wyjechał na Litwę. Tam podjął negocjacje z Witoldem Kiejstutowiczem, w konsekwencji których powstał dokument królewski, w którym Władysław Jagiełło przekazał władcy Litwy dożywotnio władzę na Litwie pod warunkiem, że po jego śmierci Litwa wróci do Korony Królestwa Polskiego. [więcej]
31 grudzień 1400 31 grudnia 1400 roku Władysław Jagiełło odebrał hołd wnuka Narymunta, księcia starodubskiego Aleksandra Patrykiewicza. [więcej]
18 styczeń 1401 Po negocjacjach z Władysławem Jagiełłą 18 stycznia 1401 roku Witold Kiejstutowicz tytułujący się księciem Litwy wystawił w Wilnie dokument, potwierdzający wierność wobec Korony Polskiej i króla. [więcej]
26 styczeń 1401 26 stycznia 1401 roku Władysław Jagiełło odebrał hołd księcia druckiego Semena Dymitrowicza. [więcej]
Luty 1401 Władysław Jagiełło z Wilna wysłał do wielkiego mistrza Konrada von Jungingen list, w którym tytułował Witolda Kiejstutowicza księciem Litwy. [więcej]
24 luty 1401 24 lutego 1401 roku Władysław Jagiełło odebrał hołd kniazia Jerzego Dowgołda i wnuków Jawnuty, braci Jerzego i Andrzeja Michałowiczów, książąt zasławskich. [więcej]
1401 Na początku 1401 roku Władysław II Jagiełło uległ namowom dygnitarzy i zgodził się na małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego Anną Cylejską. W związku z tym poselstwo, w skład którego weszli Iwan z Obichowa, Hinczka z Rogowa i Jan Tęczyński z Ostrowca, wyruszyło do Celje. [więcej]
11 marzec 1401 11 marca 1401 roku rada królewska zebrana w Radomiu zatwierdziła układ zawarty pomiędzy Władysławem Jagiełłą i Witoldem Kiejstutowiczem. Dostojnicy polscy wyrazili zgodę na objęcie przez Witolda władzy wielkoksiążęcej, a także na warunek bojarów, że w wypadku bezpotomnej śmierci Jagiełły Polacy nie wybiorą króla bez ich zgody. Układ ten nazwano unią wileńsko-radomską. [więcej]
Marzec 1401 W marcu 1401 roku na wieść o wybuchu powstania na Żmudzi Władysław Jagiełło wsparł zbrojnie walczących o zrzucenie krzyżackiego jarzma. [więcej]
24 marzec 1401 24 marca 1401 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wystosował do Władysława Jagiełły pismo, w którym informował, że zgadza się na proponowany na 18 kwietnia zjazd ich pełnomocników. [więcej]
Kwiecień 1401 W kwietniu 1401 roku papież Bonifacy IX udzielił dyspensy na małżeństwo Władysława II Jagiełły z Anną Cylejską. [więcej]
8 maj 1401 8 maja 1401 roku na wyspie na Wiśle położonej w pobliżu Raciążka Władysław II Jagiełło spotkał się z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen. [więcej]
16 lipiec 1401 16 lipca 1401 roku w Krakowie Władysław II Jagiełło powitał swoją narzeczoną Annę Cylejską. [więcej]
1401 W 1401 roku Władysław II Jagiełło przyjął węgierskich posłów, którzy po uwięzieniu Zygmunta Luksemburskiego przybyli z propozycją oddania polskiemu monarsze tronu w Budzie. Władysław II Jagiełło taktownie odmówił. [więcej]
Lipiec 1401 Władysław II Jagiełło rzekomo nie był zachwycony urodą Anny Cylejskiej i zwracał się z roszczeniami do królewskiej rady, aby odwołać ślub. Gdy okazało się, że dygnitarze nie chcą zmienić zdania, zaprzestano przygotowań do ślubu. Król wyruszył w podróż na Litwę, a Annę Cylejską zakwaterowano w jednym ze stołecznych klasztorów, gdzie miała się uczyć polskiego. [więcej]
1401 W 1401 roku niezadowolony z warunków podpisanej unii wileńsko-radomskiej Świdrygiełło stał się podżegaczem skierowanego przeciwko Władysławowi Jagielle buntu, który wybuchł na Podolu. [więcej]
16 październik 1401 16 października 1401 roku w Malborku stanęli przed wielkim mistrzem Konradem von Jungingen posłowie Władysława Jagiełły Siemowit IV i biskup kujawski Mikołaj Kurowski. [więcej]
Listopad 1401 Po powrocie z Litwy Władysław II Jagiełło dał się przekonać radzie królewskiej i zgodził się na ślub z Anną Cylejską. Na początku listopada 1401 roku w Bieczu zawarto kontrakt małżeński. [więcej]
29 styczeń 1402 29 stycznia 1402 roku w wawelskiej katedrze Władysław II Jagiełło pojął za żonę Annę Cylejską. Uroczystość celebrował biskup krakowski Piotr Wysz. [więcej]
Luty 1402 W lutym 1402 roku poseł Zygmunta Luksemburskiego Ścibor ze Ściborzyc zaproponował Władysławowi Jagielle wzięcie w zastaw Nowej Marchii. [więcej]
Maj 1402 W maju 1402 roku w Raciążku pan Drezdenka Ulryk von Osten złożył hołd Władysławowi Jagielle. [więcej]
24 maj 1402 24 maja 1402 roku Władysław Jagiełło i Anna Cylejska przybyli do Torunia. Naprzeciw przybyszom wyszedł sam wielki mistrz Konrad von Jungingen, a ceremonię powitania uświetniła muzyka grajków. W szeregu dygnitarzy zakonnych pojawił się Świdrygiełło, więc z pewnością doszło do próby znalezienia jakiejś ugody w braterskiej waśni. [więcej]
1402 W 1402 roku Władysław II Jagiełło zgodził się na objęcie biskupstwa włocławskiego przez Jana Kropidłę. [więcej]
Lipiec 1402 W lipcu 1402 roku Władysław II Jagiełło otrzymał od wielkiego mistrza Konrada von Jungingen listowną odpowiedź na zarzuty polskiego króla w sprawie nieszczerego postępowania w stosunkach z Polską. [więcej]
1402 W 1402 roku Zakon Krzyżacki kupił Nową Marchię. Rycerstwo i miasta tych terenów złożyły hołd wielkiemu mistrzowi. Tym sposobem propozycja złożona Władysławowi II Jagielle w lutym 1402 roku przez Zygmunta Luksemburskiego stała się nieaktualna. [więcej]
1402 / 1403 Na przełomie 1402 i 1403 roku Władysław II Jagiełło i Witold Kiejstutowicz wnieśli skargę na Zakon do króla rzymskiego Ruprechta Wittelsbacha. [więcej]
25 luty 1403 25 lutego 1403 roku Władysław II Jagiełło uczestniczył w ceremonii koronacji Anny Cylejskiej. [więcej]
23 kwiecień 1403 23 kwietnia 1403 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wystosował do króla Francji Karola VI pismo, w którym skarżył się na Władysława Jagiełłę. [więcej]
19 czerwiec 1403 19 czerwca 1403 roku w Lublinie Witold Kiejstutowicz złożył Władysławowi Jagielle przysięgę, że nie będzie zawierał z Zakonem Krzyżackim żadnych sojuszy bez woli i zgody króla Polski. [więcej]
8 wrzesień 1403 8 września 1403 roku na wyspie Thobys doszło do w spotkania Witolda Kiejstutowicza z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen. Celem szczytu było zawarcie pokoju pomiędzy Litwą i Zakonem Krzyżackim. Na zjeździe Władysława Jagiełłę reprezentowali Klemens z Moskorzowa herbu Pilawa i marszałek Zbigniew z Brzezia herbu Zadora. [więcej]
9 wrzesień 1403 9 września 1403 roku posłowi Władysława Jagiełły Piotrowi z Kobylina udało się skłonić papieża, by zakazał Krzyżakom najazdów na Litwę. [więcej]
Listopad 1403 W listopadzie 1403 roku Władysław Jagiełło i Anna Cylejska przez trzy dni przebywali w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
25 listopad 1403 Około 25 listopada 1403 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen zezwolił Władysławowi Jagielle i Witoldowi Kiejstutowiczowi na polowanie w pogranicznych lasach Zakonu. [więcej]
Grudzień 1403 W pierwszej połowie grudnia 1403 roku Władysław Jagiełło w towarzystwie Witolda Kiejstutowicza polował w lasach opodal krzyżackich granic. Tam doszło do spotkania z bratem wielkiego mistrza Ulrykiem von Jungingen, który przybył w te okolice z misją dyplomatyczną. [więcej]
Boże Narodzenie 1403 W grudniu 1403 roku Władysław Jagiełło przebywał w Wilnie. W Boże Narodzenie zawarto ugodę pomiędzy Krzyżakami, Świdrygiełłą, Witoldem Kiejstutowiczem i królem Polski. Władysław Jagiełło między innymi zobowiązał się zwrócić władzom Zakonu pieniądze wydane na utrzymanie Świdrygiełły. [więcej]
Styczeń 1404 W styczniu 1404 roku Władysław Jagiełło spłacił kwotę wydaną przez Krzyżaków na utrzymanie Świdrygiełły. [więcej]
Marzec 1404 W marcu 1404 roku Władysław Jagiełło uczynił podstolego krakowskiego Piotra Szafrańca starostą podolskim. [więcej]
23 maj 1404 W maju 1404 roku w Raciążku Władysław II Jagiełło pertraktował z Zakonem Krzyżackim możliwość odzyskania Ziemi Dobrzyńskiej, zastawionej przez Władysława Opolczyka w 1392 roku. Efektem podjętych negocjacji było pokojowe porozumienie, w myśl którego król Polski rezygnował z roszczeń do Pomorza, a Witold Kiejstutowicz do Żmudzi. Strona krzyżacka zobowiązywała się zwrócić Polsce Ziemię Dobrzyńską za 50 tysięcy złotych węgierskich i Złotorię za 2400 kop groszy praskich. [więcej]
Lipiec 1404 Pod koniec lipca 1404 roku we Wrocławiu Władysław II Jagiełło spotkał się z Wacławem Luksemburskim. [więcej]
Sierpień 1404 W sierpniu 1404 roku Władysław II Jagiełło znalazł nareszcie czas, aby udać się na Podole, by zgasić bunt trwający od 1401 roku. Gdy Kamieniec poddał się, król oddał dochody z dóbr królewskich z Podola, Świdrygielle, ale zarząd nad dzielnicą przekazał własnemu staroście Piotrowi Szafrańcowi. [więcej]
Sierpień 1404 W sierpniu 1404 roku w Kamieńcu Podolskim Władysław II Jagiełło odebrał hołd od mołdawskiego hospodara Aleksandra I Dobrego. [więcej]
20 wrzesień 1404 20 września 1404 roku do Kamieńca Podolskiego przybył Witold Kiejstutowicz. Litewski książę oficjalnie uznał zarządzenia króla, jakie poczynił względem Podola. [więcej]
Listopad 1404 W listopadzie 1404 roku w Nowym Mieście Korczynie odbył się zjazd możnowładztwa, na którym uchwalono nadzwyczajny podatek przeznaczony na wykup z rąk krzyżackich Ziemi Dobrzyńskiej. [więcej]
1405 W 1405 roku w Toruniu przedstawiciele Korony Polskiej wpłacili do kasy Zakonu Krzyżackiego kwotę zastawną Władysława Opolczyka z 1392 roku. Dzięki temu Ziemia Dobrzyńska wróciła w obszar Królestwa. [więcej]
1405 W 1405 roku Władysław Jagiełło wymógł na Witoldzie Kiejstutowiczu przyrzeczenie o zwróceniu Koronie posiadanych przez niego dzierżaw. [więcej]
1405 W 1405 roku pan Drezdenka Ulryk von Osten złupił przygraniczne tereny. Władysław Jagiełło wysłał przeciw niemu starostę generalnego Wielkopolski Tomka z Węgleszyna. Jednocześnie król skierował petycję do władz Zakonu Krzyżackiego z prośbą, aby wójt Nowej Marchii wsparł wojska królewskiego starosty i pomógł ukarać nieposłusznego wasala. [więcej]
6 czerwiec 1405 Od 6 czerwca 1405 roku w Toruniu Władysław Jagiełło obradował z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen. [więcej]
1405 W 1405 roku Władysław II Jagiełło widział się ze stryjem swojej żony Hermanem II Cylejskim, który przybył do Krakowa jako wysłannik Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
1406 W 1406 roku posłowie Władysława Jagiełły prowadzili pertraktacje z Ulrykiem von Osten w sprawie przynależności Drezdenka. W tym samym czasie Ulryka von Osten starali się przeciągnąć na swoją stronę Krzyżacy. [więcej]
Wrzesień 1406 We wrześniu 1406 roku Władysław Jagiełło wsparł zbrojnie wyprawę Witolda na wschód, będącą kolejnym etapem wojny o Psków. [więcej]
1407 W 1407 roku doszło do procesu Władysława II Jagiełły z Siemowitem IV o wieś Duninów, położoną na lewym brzegu Wisły na pograniczu kujawsko-gostynińskim. Sąd w Łęczycy pod przewodnictwem sędziego krakowskiego Jana z Oleśnicy obiekt sporu przyznał królowi. [więcej]
1407 W 1407 roku pojawiła się plotka o niewierności królowej. Jej kochankami rzekomo mieli być Jakub z Kobylan z rodu Grzymalitów i Mikołaj Chrząstowski herbu Strzegomia. Na zjeździe w Niepołomicach dygnitarze królewscy udzielili Władysławowi Jagielle nagany za to, że okrył hańbą swą małżonkę, nagłaśniając jej rzekomą niewierność. Król pod wpływem swych doradców polecił arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Mikołajowi Kurowskiemu, aby publicznie ogłosił Annę Cylejską niewinną zdrady małżeńskiej. [więcej]
1407 W drugiej połowie 1407 roku podobno kolejnym kochankiem królowej został Andrzej Tęczyński. Władysław II Jagiełło tym razem powstrzymał złość i postarał się, aby plotki w miarę możliwości wyciszono między innymi dlatego, że niedługo potem okazało się, że Anna Cylejska jest w ciąży. [więcej]
Grudzień 1407 W grudniu 1407 roku Władysław II Jagiełło przebywał na Litwie, uprzyjemniając sobie czas polowaniami w towarzystwie Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
6 styczeń 1408 6 stycznia 1408 roku rozpoczął się w Kownie szczyt, w którym udział wzięli Władysław Jagiełło, wielki mistrz Ulryk von Jungingen i Witold Kiejstutowicz. Ten ostatni podjął się funkcji arbitra, który miał rozstrzygnąć spór polskiego króla z wielkim mistrzem o prawa do Drezdenka. Ogłoszono werdykt korzystny dla Władysława Jagiełły. [więcej]
1408 W 1408 roku Piotr Wysz, udając się do Rzymu, zabrał od Władysława Jagiełły list, w którym król Polski przypominał papieżowi Grzegorzowi XII swoje zasługi dla rozszerzania wiary na wschodzie Europy. [więcej]
8 kwiecień 1408 8 kwietnia 1408 roku przyszła na świat córka Władysława Jagiełły i Anny Cylejskiej. [więcej]
20 maj 1408 20 maja 1408 roku odbyła się ceremonia chrztu Jadwigi córki Władysława Jagiełły i Anny Cylejskiej. [więcej]
Lipiec 1408 W lipcu 1408 roku Świdrygiełło zbiegł do Moskwy, zabierając ze sobą uwięzionych posłów Witolda. Wasyl I powitał go z wielkim zadowoleniem. Obdarował go stołecznym Włodzimierzem nad Klaźmą, Peresławem i kilkoma innymi grodami. Podobno miał mu oddać swoją córkę za żonę. [więcej]
Sierpień 1408 W sierpniu 1408 roku Władysław Jagiełło wsparł zbrojnie kolejną wyprawę Witolda Kiejstutowicza przeciwko Wasylowi I. Do bitwy nie doszło. Pokój podpisany 12 września 1408 roku rzeką Ugrą zakończył wojnę o Psków. [więcej]
Listopad 1408 Późną jesienią 1408 roku w Nowogródku Władysław Jagiełło spotkał się z Witoldem Kiejstutowiczem, aby ustalić taktykę na zbliżającą się wojnę z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Boże Narodzenie 1408 Boże Narodzenie 1408 roku Władysław Jagiełło spędził w towarzystwie Witolda Kiejstutowicza w Nowogródku. [więcej]
18 styczeń 1409 18 stycznia 1409 roku w Wilnie Władysław Jagiełło uczestniczył w rozstrzyganiu sporów zaistniałych pomiędzy mieszczanami z Krakowa z jednej strony i Torunia oraz Elbląga z drugiej. [więcej]
19 styczeń 1409 19 stycznia 1409 roku w Wilnie Władysław Jagiełło przyjął wójta żmudzkiego Michała Küchmeistra. [więcej]
Marzec 1409 W związku ze schizmą panującą w kościele katolickim w marcu 1409 roku Władysław Jagiełło opowiedział się za soborem w Pizie i mianował swym pełnomocnikiem biskupa krakowskiego Piotra Wysza. [więcej]
Maj 1409 W maju 1409 roku we Włocławku Władysław Jagiełło spotkał się z wysłannikiem Witolda Kiejstutowicza Mikołajem Cebulką. Omawiano tam strategię na zbliżający się konflikt zbrojny z Zakonem Krzyżackim. Rzekomo król Polski miał tam obiecać, że odda litewskiemu księciu Podole. [więcej]
9-10 czerwiec 1409 9 i 10 czerwca 1409 roku w Elblągu wielki mistrz Ulryk von Jungingen przyjął posłów Władysława Jagiełły - kasztelana kaliskiego Janusza z Tuliszkowa i kasztelana sieradzkiego Marcina Zarembę z Kalinowy. Zwierzchnik Zakonu żalił się między innymi na to, że Witold Kiejstutowicz ustanowił na Żmudzi swojego starostę Rumbolda Wolimuntowicza. [więcej]
16-21 czerwiec 1409 Między 16 a 21 czerwca 1409 roku w Ragnecie na rozkaz wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen zatrzymano pięć statków wynajętych przez wysłanników Witolda Kiejstutowicza. Tym sposobem napięcie narastało, a wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim zbliżała się do bardziej drastycznej fazy. [więcej]
20 czerwiec 1409 20 czerwca 1409 roku do przebywającego w Obornikach nad Wartą Władysława Jagiełły dotarli posłowie krzyżaccy ze skargą na Witolda Kiejstutowicza, który niedawno zajął Żmudź. Wysłannicy wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen pragnęli również otrzymać odpowiedź na pytanie, czy w przypadku ewentualnej wojny Zakonu z Litwą, król Polski przyjdzie jej z pomocą. [więcej]
17-22 lipiec 1409 Pomiędzy 17 i 22 lipca 1409 roku w Łęczycy Władysław Jagiełło brał udział w zjeździe możnowładców królestwa. Starano się tam podjąć decyzję, czy przystąpić do wojny z Zakonem Krzyżackim po stronie Witolda Kiejstutowicza i Żmudzinów. [więcej]
1 sierpień 1409 1 sierpnia 1409 roku w Malborku przed wielkim mistrzem Ulrykiem von Jungingen stanęli posłowie Władysława Jagiełły - arcybiskup gnieźnieński Mikołaj z Kurowa, wojewoda kaliski Maciej Pałuka z Wąsoszy i kasztelan nakielski Wincenty z Granowa. Wysłannicy króla przedstawili podjętą na zjeździe stanów polskich decyzję, która, jak się okazało, była nie do przyjęcia w stolicy Zakonu Krzyżackiego. W konsekwencji rozpoczęto przygotowania do bardziej zdecydowanych działań wojennych. [więcej]
9 sierpień 1409 9 sierpnia 1409 roku na ratuszu Starego Miasta Torunia ogłoszono publicznie Władysława Jagiełłę wrogiem Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
10 sierpień 1409 10 sierpnia 1409 roku z Opatowa Władysław Jagiełło rozesłał do wszystkich europejskich monarchów i do całej społeczności katolickiej skargę na Zakon Krzyżacki. [więcej]
14 sierpień 1409 14 sierpnia 1409 roku do przebywającego w Nowym Korczynie Władysława Jagiełły dotarło poselstwo wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z aktem wypowiedzenia wojny z Polską. [więcej]
16 sierpień 1409 16 sierpnia 1409 roku w czterech miejscach wojska krzyżackie przekroczyły granicę Królestwa Polskiego uderzając na Ziemię Dobrzyńską, Kujawy, Krajnę i zachodnią Wielkopolskę. Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim stała się faktem. [więcej]
9 wrzesień 1409 9 września 1409 roku z Wolborza Władysław Jagiełło rozesłał do wszystkich europejskich monarchów i do całej społeczności katolickiej kolejną skargę na Zakon, opisując agresję Krzyżaków na ziemie Królestwa Polskiego. [więcej]
28 wrzesień 1409 28 września 1409 roku Władysław Jagiełło stanął pod Bydgoszczą i rozpoczął oblężenie zamku. [więcej]
6 październik 1409 6 października 1409 roku armia Władysława Jagiełły doprowadziła do poddania się załogi zamku w Bydgoszczy. [więcej]
8 październik 1409 8 października 1409 roku za pośrednictwem posłów Wacława Luksemburskiego, wśród których znaleźli się Konrad III Oleśnicki i Konrad IV Starszy, Władysław Jagiełło zawarł rozejm w wojnie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Październik 1409 W październiku 1409 roku Witold Kiejstutowicz wywęszył kolejną próbę zdrady Świdrygiełły, który ponowie próbował uknuć z wielkim mistrzem Ulrykiem von Jungingen spisek przeciwko Władysławowi Jagielle i Witoldowi. [więcej]
Jesień 1409 Jesienią 1409 roku wielki mistrz Ulryk von Jungingen wysłał do Władysława Jagiełły posłów z misją nakłonienia polskiego władcy do niewspierania zdrady Żmudzinów. Władysław Jagiełło wysiłki delegatów pozostawił bez odpowiedzi. [więcej]
Grudzień 1409 W grudniu 1409 roku w Brześciu nad Bugiem Władysław Jagiełło spotkał się z Witoldem Kiejstutowiczem i podkanclerzym koronnym Mikołajem Trąbą w celu opracowania strategii na drugi etap wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
20 grudzień 1409 20 grudnia 1409 roku w Budzie Zygmunt Luksemburski podpisał z wielkim mistrzem Ulrykiem von Jungingen sojusz skierowany przeciwko Władysławowi Jagielle. [więcej]
1409 / 1410 Na przełomie 1409 i 1410 roku Władysław Jagiełło wysłał w prezencie Henrykowi IV Lancasterowi cztery ogiery z prośbą o niewspieranie państwa krzyżackiego w wojnie z Polską i Litwą. Posłowie, którzy dar zawieźli, mieli przekonywać króla Anglii, że Żmudzini zbuntowali się przeciwko Krzyżakom, ponieważ w łożu żony jednego z bojarów żmudzkich złapano krzyżackiego rycerza. [więcej]
Styczeń 1410 W styczniu 1410 roku na prośbę Władysława Jagiełły papież Aleksander V wysłał do wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen pismo nakazujące mu zawarcie pokoju z Polską. [więcej]
15 luty 1410 15 lutego 1410 roku Wacław Luksemburski wydał niekorzystny dla Władysława Jagiełły werdykt w sporze polsko-krzyżackim, którego konsekwencją była wojna tych dwóch organizmów państwowych. [więcej]
Marzec 1410 W marcu 1410 roku w Haliczu Władysław Jagiełło wygłosił do zgromadzonego tłumu mowę, w której prosił o wzięcie udziału w wojnie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1410 W 1410 roku w Jedlnej Władysław Jagiełło wraz z małżonką przyjęli w gościnę stryja królowej Hermana II Cylejskiego, który przybył z poselstwem Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
1410 W 1410 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław Jagiełło spotkał się z matką królowej Anną Kazimierzówną. [więcej]
1410 W 1410 roku otruty został starosta królewski w Radzyniu Jasiek Sokół. W związku z tym, że Władysław Jagiełło wielce go sobie cenił, pragnąc wynagrodzić zasługi zmarłego, wziął jego dwóch synów na wychowanie do Krakowa. [więcej]
Kwiecień 1410 W kwietniu 1410 roku Władysław Jagiełło miał się udać do Kieżmarku na spotkanie z Zygmuntem Luksemburskim, który zaoferował swoje usługi w roli pośrednika w konflikcie zbrojnym z Zakonem Krzyżackim. Dzięki niemu miało dojść do wypracowania płaszczyzny porozumienia. Ostatecznie król Polski zrezygnował z wyjazdu, a na spotkanie wysłał Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Kwiecień 1410 W kwietniu 1410 roku po szczycie w Kieżmarku Władysław Jagiełło spotkał się w Nowym Sączu z Witoldem Kiejstutowiczem. Głównym tematem rozmów były przygotowania do zbliżającego się kolejnego etapu wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1410 W pierwszej połowie 1410 roku w celu uzasadnienia słuszności powołania do walki z Zakonem Krzyżackim pogan i schizmatyków Władysław Jagiełło zwrócił się do profesorów Uniwersytetu Krakowskiego o napisanie odpowiedniego dokumentu. Tym sposobem powstał traktat naukowy 0 wojnie sprawiedliwej autorstwa Stanisława ze Skalbmierza. [więcej]
Maj 1410 W maju 1410 roku Władysław Jagiełło otrzymał od Witolda Kiejstutowicza 20 000 kop groszy na pozyskanie wojsk zaciężnych. [więcej]
Maj 1410 W maju 1410 roku Władysław Jagiełło wysłał czeskiego rotmistrza Jana Sokóła z Lamberka na czele zbrojnego oddziału do klasztoru cystersów w Koronowie. [więcej]
Maj / czerwiec 1410 Zielone Święta, Boże Ciało i uroczystość Trójcy Świętej w 1410 roku Władysław Jagiełło spędził w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
Czerwiec 1410 Z Nowego Miasta Korczyna Władysław Jagiełło wyruszył przez Stopnicę i Szydłów do Słupi, gdzie zatrzymał się na dwa dni, podczas których „piął się pieszo pod górę do klasztoru św. Krzyża na Łysej Górze i przez cały dzień na klęczkach odprawiał modły i rozdawał jałmużny, powierzając siebie i swoją sprawę opiece boskiej i świętego Krzyża". [więcej]
24 czerwiec 1410 24 czerwca 1410 roku Władysław Jagiełło wyruszył w kierunku Wolborza na koncentrację wojsk. Tym sposobem rozpoczynał się kolejny etap wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
26 czerwiec 1410 24 czerwca 1410 roku do przebywającego w Wolborzu Władysława Jagiełły dotarli posłowie Zygmunta Luksemburskiego Ścibor ze Ściborzyc i Mikołaj z Gary. Po negocjacjach król Polski zgodził się na przedłużenie o 10 dni rozejmu w wojnie z Zakonem Krzyżackim.
30 czerwiec 1410 30 czerwca 1410 roku Władysław Jagiełło znalazł się pod Czerwińskiem, gdzie doszło do koncentracji armii, która miała niebawem wziąć udział w kolejnej odsłonie wojny Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim.
5 lipiec 1410 5 lipca 1410 roku Władysław II Jagiełło dotarł do wsi mazowieckiej Jeżewo. Tu spotkał się z Ściborem ze Ściborzyc, Mikołajem z Gary i Krzysztofem von Gersdorff - posłami Zygmunta Luksemburskiego, którym przedstawił warunki ewentualnego pokoju. Składały się one z trzech punktów: Ziemia Dobrzyńska miała wrócić do Polski, Żmudź pozostać przy Wielkim Księstwie Litewskim i dodatkowo Zakon Krzyżacki miał wypłacić odszkodowanie za szkody wyrządzone w 1409 roku. [więcej]
10 lipiec 1410 10 lipca 1410 roku Władysław II Jagiełło znalazł się w okolicach Kurzętnika. Tu napotkano umocnienia krzyżackie strzegące przeprawy przez Drwęcę. Król wysłał do obozu krzyżackiego rycerza Piotra Korzboga z propozycją pokojowego rozwiązania konfliktu. [więcej]
11 lipiec 1410 11 lipca 1410 roku Władysław II Jagiełło zrezygnował z przeprawy przez Drwęcę w okolicach Kurzętnika. Skierowano się na wschód. Jeszcze tego samego dnia rozbito obóz pod Działdowem. [więcej]
13 lipiec 1410 13 lipca 1410 roku do Władysława Jagiełły przebywającego we wsi Wysoka koło Działdowa, dotarł węgierski poseł Frycz z Rept z informacją, że Zakon stanowczo odrzuca warunki pokoju. [więcej]
13 lipiec 1410 Wieczorem 13 lipca 1410 roku wojska Władysława Jagiełły zdobyły ufortyfikowane miasteczko Dąbrówno (siedzibę komornictwa), skąd pozyskano potrzebną żywność. [więcej]
15 lipiec 1410 15 lipca 1410 roku armia dowodzona przez Władysława II Jagiełłę i księcia Witolda pokonała wojska Zakonu Krzyżackiego w bitwie pod Grunwaldem.
16 lipiec 1410 16 lipca 1410 roku na pobojowisku odnaleziono ciało wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen. Władysław II Jagiełło nakazał zwłoki zawinąć w czyste płótno i na wozie okrytym purpurą odesłać do Malborka. [więcej]
16 lipiec 1410 16 lipca 1410 roku Władysław II Jagiełło wysłał do Anny Cylejskiej list z relacją przebiegu bitwy pod Grunwaldem i dobrymi wieściami o zwycięstwie. [więcej]
16 lipiec 1410 16 lipca 1410 roku odbyła się wzniosła uczta, na której Władysław II Jagiełło odebrał od Janusza I podziękowania za wielki czyn, którym król uwolnił Mazowsze od dumnego i nieznośnego wroga. Na biesiadzie pojawił się również Konrad VII Biały. [więcej]
17 lipiec 1410 Kiedy opadły emocje po wspaniałym grunwaldzkim zwycięstwie, zdecydowano kontynuować kampanię przeciwko Krzyżakom. 17 lipca 1410 roku Władysław II Jagiełło razem z wojskiem przeniósł się kilkanaście kilometrów na północny wschód pod Olsztynek.
18 lipiec 1410 Około 18 lipca 1410 roku Władysław Jagiełło otrzymał od Jana Kropidły przesłaną z Malborka wiadomość o strasznej panice w stolicy Zakonu. [więcej]
21 lipiec 1410 21 lipca 1410 roku Władysław II Jagiełło dotarł do Dzierzgonia, gdzie spotkał się z posłami mieszczan z Elbląga, którzy przybyli z prośbą o objęcie władzy nad miastem. [więcej]
25 lipiec 1410 25 lipca 1410 roku Władysław II Jagiełło stanął pod Malborkiem.
26 lipiec 1410 26 lipca 1410 roku pod Malborkiem doszło do pierwszego starcia między polskimi chorągwiami a oddziałem obrońców zamku. W wyniku potyczki wojska Władysława Jagiełły zajęły miasto i rozpoczęły regularne oblężenie Malborka.
10 sierpień 1410 10 sierpnia 1410 roku Władysław II Jagiełło wydał dla pruskich miast prawo swobody handlu na ziemiach Polski i Litwy. [więcej]
Sierpień 1410 W sierpniu 1410 roku do Władysława Jagiełły przybył książę słupski Bogusław z ofertą pomocy w walce przeciwko Krzyżakom. [więcej]
11 wrzesień 1410 11 września 1410 roku z kontynuowania oblężenia Malborka zrezygnował Witold Kiejstutowicz, a między 12 a 18 września 1410 roku podobną decyzję podjęli władcy Mazowsza Siemowit IV i Janusz I. [więcej]
19 wrzesień 1410 19 września 1410 roku Władysław Jagiełło zrezygnował z oblężenia Malborka i zarządził odwrót wojsk.
19 wrzesień 1410 19 września 1410 roku powracający spod Malborka Władysław Jagiełło zatrzymał się w Kwidzynie. Był uroczyście podejmowany przez biskupa Jana II Rymanna i kapitułę pomezańską. [więcej]
21 wrzesień 1410 21 września 1410 roku wojska Władysława Jagiełły zdobyły zamek w Radzyniu Chełmińskim.
24 wrzesień 1410 24 września 1410 roku pod Golubiem doszło do przeprawy przez Drwęcę armii zmierzającej do Ziemi Dobrzyńskiej. Tam Władysław Jagiełło zezwolił na rozpuszczenie części wojsk. Tym sposobem kończył się kolejny etap wojny Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim.
4 październik 1410 4 października 1410 roku Władysław Jagiełło przybył do Inowrocławia. Tu między innymi wyprawił dla jeńców hojną wieczerzę, podczas której wyliczył im słuszne powody, dla których przystąpił do wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Październik 1410 Na początku października 1410 roku Władysław Jagiełło wysłał oddział około 300-400 konnych z rycerstwa nadwornego pod komendą Piotra Niedźwiedzkiego na obsadzenie Koronowa nad Brdą.
10 październik 1410 10 października 1410 roku wojska Władysława Jagiełły stoczyły bitwę pod Koronowem. Jednym z jeńców pojmanych podczas potyczki okazał się sam Michał Küchmeister von Sternberg (przyszły wielki mistrz), który został przewieziony do Chęcin i tam uwięziony.
Październik 1410 W październiku 1410 roku Zygmunt Luksemburski włączył się do wojny Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. Oddziały Władysława Jagiełły zmuszone były odpierać ataki węgierskie w Małopolsce, do których doszło między innymi w rejonie Sącza. [więcej]
Październik / listopad 1410 Na przełomie października i listopada 1410 roku wojska Władysława Jagiełły pokonały oddziały krzyżackie w bitwie pod Tucholą.
28 listopad 1410 28 listopada 1410 roku oddziały Władysława Jagiełły stoczyły bitwę pod Golubiem.
8 grudzień 1410 8 grudnia 1410 roku w Raciążu Władysław Jagiełło spotkał się z wielkim mistrzem Heinrichem Von Plauen. Wtenczas król polski dowiedział się, w jaki sposób zaprzepaścił trzy okazje zakończenia sukcesem oblężenia Malborka. [więcej]
9 grudzień 1410 9 grudnia 1410 roku w Nieszawie Władysław Jagiełło zawarł w wojnie z Zakonem Krzyżackim rozejm, który miał obowiązywać do 11 stycznia 1411 roku. [więcej]
10-13 grudzień 1410 Pomiędzy 10 i 13 grudnia 1410 roku w Raciążku Władysław Jagiełło spotkał się z nowym wielkim mistrzem Heinrichem von Plauen. Król złożył osobiste gratulacje z okazji jego awansu. [więcej]
Grudzień 1410 Pod koniec 1410 roku kancelaria Władysława Jagiełły wysłała na uniwersytet praski list z doniesieniem o grunwaldzkim zwycięstwie. Na to pismo odpowiedział ówczesny rektor uniwersytetu Jan Hus. [więcej]
Styczeń 1411 W styczniu 1411 roku Władysław Jagiełło udał się do Opatowa. Tam po ponad półrocznej przerwie spotkał się z małżonką. [więcej]
Styczeń 1411 Na początku 1411 roku dyplomacja Władysława Jagiełły rozpoczęła z dygnitarzami Zygmunta Luksemburskiego negocjacje, celem których było doprowadzanie do zawarcia pokojowego porozumienia. [więcej]
6 styczeń 1411 Święto Trzech Króli 1411 roku Władysław Jagiełło i Anna Cylejska spędzili w Radomiu. [więcej]
1 luty 1411 1 lutego 1411 roku dyplomacja Władysława Jagiełły, na czele której stanął Witold Kiejstutowicz, zawarła pierwszy pokój toruński, kończący wojnę Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Luty 1411 Niedługo po podpisaniu pierwszego pokoju toruńskiego Władysław Jagiełło przekazał Witoldowi w dożywocie zachodnią część Podola. [więcej]
Marzec 1411 W marcu 1411 roku w Nowej Wsi przedstawiciele Władysława Jagiełły zawarli rozejm z wysłannikami Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Wiosna 1411 Wiosną 1411 roku do uszu Władysława Jagiełły dotarły plotki o kolejnym romansie Anny Cylejskiej. Tym razem jej adoratorem rzekomo miał być arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Kurowski. [więcej]
10 maj 1411 10 maja 1411 roku pod Złotorią Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz wymienili z wielkim mistrzem Heinrichem von Plauen w pełni opieczętowane dokumenty traktatu toruńskiego, kończącego wojnę Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Lato 1411 Latem 1411 roku Władysław Jagiełło wraz z małżonką wyruszyli w wielki objazd wschodnich terytoriów swej monarchii. Odwiedzili między innymi Psków, Nowogród Wielki, Smoleńsk, Czerkasy, Bracław i Kijów. [więcej]
1411 W 1411 roku, aby zyskać lepszą pozycję negocjacyjną w rokowaniach z Zygmuntem Luksemburskim, Władysław Jagiełło zadbał o dobre relacje z wojewodami mołdawskim i wołoskim. [więcej]
Jesień 1411 Jesienią 1411 roku do antypapieża Jana XXIII udał się wysłannik Władysława Jagiełły Andrzej Łaskarz. Na audiencji wygłosił piękną mowę pochwalną na cześć polskiego monarchy, wyjaśnił przyczyny napięć polsko-krzyżackich oraz starał się przekonać dostojników kościoła, że Władysław Jagiełło do wojny z Zakonem Krzyżackim został zmuszony. [więcej]
Listopad 1411 Półtora roku po grunwaldzkim zwycięstwie w listopadzie 1411 roku Władysław Jagiełło pojawił się w Krakowie. Odbył się wówczas uroczysty wjazd do stolicy, w trakcie którego zdobyte pod Grunwaldem krzyżackie chorągwie zawieszono w katedrze krakowskiej. [więcej]
Listopad 1411 W listopadzie 1411 roku w Sromowcach spotkali się wysłannicy Władysława Jagiełły, Witolda i Zygmunta Luksemburskiego. Celem tego szczytu było ocieplenie polsko-węgierskich relacji, które uległy ochłodzeniu po przystąpieniu Węgrów do wojny Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim po stronie tych ostatnich. [więcej]
4 styczeń 1412 4 stycznia 1412 roku w Budzie Zygmunt Luksemburski wynegocjował z wielkim marszałkiem Michałem Küchmeistrem układ, który miał być przymierzem Zakonu Krzyżackiego z Węgrami skierowanym przeciwko Władysławowi Jagielle. Porozumienie to wielki mistrz Heinrich von Plauen odrzucił. [więcej]
Styczeń 1412 W styczniu 1412 roku Władysław Jagiełło w towarzystwie ruskich książąt Mitka (Dymitra) i Romana odbył pielgrzymkę do klasztoru świętokrzyskich benedyktynów w Świętym Krzyżu. [więcej]
1412 Na początku 1412 roku Władysław II Jagiełło doprowadził do mariażu córki Siemowita IV Cymbarki z księciem Ernestem Żelaznym Habsburgiem. [więcej]
Luty 1412 Pod koniec lutego 1412 roku Władysław Jagiełło i Anna Cylejska przybyli do Nowego Sącza. [więcej]
Luty 1412 W lutym 1412 roku w Sączu Władysław Jagiełło razem z małżonką spotkali się z węgierskim poselstwem, któremu przewodniczył stryj królowej Herman II Cylejski. [więcej]
Wiosna 1412 Wiosną 1412 roku do Krakowa przybyli weneccy posłowie, którzy obiecali Władysławowi Jagielle sojusz skierowany przeciwko Zygmuntowi Luksemburskiemu. Jeden z przybyszów oświadczył również, że zdaniem władz Wenecji król Polski jako najdostojniejszy władca w chrześcijaństwie powinien zostać koronowany na cesarza. [więcej]
15 marzec 1412 15 marca 1412 roku w Lubowli Władysław II Jagiełło zawarł pokojowe porozumienie z Zygmuntem Luksemburskiem. [więcej]
Marzec 1412 Z Lubowli Władysław II Jagiełło udał się do Budy. Tam między innymi udzielił Zygmuntowi Luksemburskiemu pożyczki w wysokości 37 000 srebrnych groszy praskich pod zastaw 16 miast spiskich. [więcej]
Marzec-czerwiec 1412 W Budzie Zygmunt Luksemburski oddał Władysławowi Jagielle insygnia królewskie, wywiezione z Krakowa w 1370 roku przez Ludwika Andegaweńskiego. [więcej]
Marzec-czerwiec 1412 Podczas pobytu w Budzie Władysław Jagiełło wyraził zgodę na przekazanie sporu z Krzyżakami pod sąd polubowny Zygmunta Luksemburskiego. W zamian polski monarcha podjął się roli arbitra w konflikcie króla Węgier z książętami austriackimi i Wacławem Luksemburskim. [więcej]
3 czerwiec 1412 3 czerwca 1412 roku w Budzie Władysław Jagiełło oglądał rywalizację w turnieju rycerskim, w którym między innymi wystąpili Konrad VII Biały, Ludwik II Brzeski i Zawisza Czarny. [więcej]
Czerwiec 1412 W czerwcu 1412 roku w Budzie Władysław Jagiełło przyjął poselstwo chana Złotej Ordy. [więcej]
1412 Wracając z Węgier do Krakowa Władysław II Jagiełło kazał odzyskane insygnia królewskie nieść przed sobą. [więcej]
Sierpień 1412 W sierpniu 1412 roku w Budzie Zygmunt Luksemburski wystąpił w roli arbitra rozstrzygając spór polsko-krzyżacki. Jego werdykt utrzymał w mocy postanowienia pokoju toruńskiego. Wyznaczył również specjalnego pełnomocnika w osobie Benedykta Makraia, który na miejscu miał rozpatrzeć spory graniczne. [więcej]
Sierpień 1412 W sierpniu 1412 roku królewska para przebywała w Nowym Mieście Korczynie. Doszło tam wówczas do zgromadzenia gości z Mazowsza, Rusi Litwy, Austrii, Niemiec, Francji, Włoch, Słowenii i Czech.
Wrzesień 1412 We wrześniu 1412 roku w Hrubieszowie Władysław Jagiełło spotkał się z Witoldem Kiejstutowiczem. [więcej]
Listopad 1412 W listopadzie 1412 roku Władysław Jagiełło przebywał w Niepołomicach, a potem udał się na Litwę. [więcej]
Jesień 1412 Późną jesienią 1412 roku przybył do Polski i na Litwę pełnomocnik Zygmunta Luksemburskiego Benedykt Makrai, aby zebrać materiał niezbędny do finalnego rozstrzygnięcia sporów polsko-litewsko-krzyżackich. [więcej]
1413 W 1413 roku Władysław II Jagiełło pośredniczył w zawarciu małżeństwa córki Siemowita IV Amelii z księciem Turyngii Wilhelmem II Bogatym. [więcej]
Kwiecień 1413 W kwietniu 1413 roku w Budzie rozpoczęły się kolejne rozprawy trybunału, który rozpatrywał sprawę sporu polsko-litewsko-krzyżackiego. [więcej]
Czerwiec 1413 W czerwcu 1413 roku pełnomocnik Zygmunta Luksemburskiego Benedykt Makrai wydał kolejny wyrok w sporze polsko-litewsko-krzyżackim. [więcej]
2 październik 1413 2 października 1413 roku Władysław Jagiełło zawarł unię horodelską. [więcej]
Październik 1413 W październiku 1413 roku Władysław Jagiełło został powiadomiony przez kancelarię Zakonu Krzyżackiego, że wielki mistrz Heinrich von Plauen został dymisjonowany. Jako przyczynę podano „pochopność do wojny z Polską". [więcej]
Listopad-grudzień 1413 Z Horodła Władysław Jagiełło z małżonką wyjechali do Wilna, a potem na Żmudź. [więcej]
Listopad-grudzień 1413 Na Żmudzi Władysław Jagiełło starał się doprowadzić do założenia podstaw organizacji Kościoła katolickiego, który zobligowany został do chrystianizacji pogańskiego społeczeństwa. Krok ten miał zapobiec działaniom Zakonu Krzyżackiego zmierzających do zajęcia Żmudzi. [więcej]
1414 W początkach 1414 roku Władysław II Jagiełło i Witold Kiejstutowicz za pośrednictwem posła zwrócili się do papieża Jana XXIII, któremu przedstawili okoliczności, zgodnie z którymi miało dojść do wybuchu kolejnej wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1414 W 1414 roku Władysław II Jagiełło otrzymał list od poszukującego w całej Europie sojuszników Henryka V Lancastera. Król Anglii nazywał polskiego króla najdroższym naszym bratem, siebie zaś tytułował z łaski Bożej król Francji, Anglii i pan Irlandii. [więcej]
Kwiecień 1414 W kwietniu 1414 roku Władysław II Jagiełło przebywał w Raciążku. W tym czasie w okolicznych Grabiach doszło do spotkania z posłami Zakonu Krzyżackiego, którym przedstawiono nowy program rewindykacyjny polskiego króla, obejmujący wszystkie ziemie Królestwa i Żmudź. Niedługo potem doszło do osobistego spotkania Władysława Jagiełły z nowym wielkim mistrzem Michał Küchmeistrem. [więcej]
Wiosna 1414 Wiosną 1414 roku Władysław Jagiełło spotkał się z Konradem VII Białym. Wówczas między innymi książę skarżył się do króla na Polaków, którzy wyrządzili szkody na ziemiach należących do Piastów oleśnicko-kozielskich. [więcej]
Maj 1414 W maju 1414 roku Władysław II Jagiełło gościł w Wielkopolsce. W obliczu groźby kolejnego konfliktu zbrojnego z Zakonem Krzyżackim król zdecydował o zwołaniu pospolitego ruszenia z całości ziem Królestwa Polskiego. Polecił również dokonać zaciągów żołnierzy głównie w Królestwie Czeskim.
Czerwiec 1414 W czerwcu 1414 roku Władysław II Jagiełło wysłał wielkiemu mistrzowi Michałowi Küchmeistrowi wypowiedzenie wojny. [więcej]
30 czerwiec 1414 30 czerwca 1414 roku przebywający w Łęczycy Władysław II Jagiełło wobec zbliżającego się konfliktu zbrojnego z Zakonem Krzyżackim, pragnąc pozyskać przychylność, wysłał listy do ogółu stanów pruskich ze skargą na wrogie postępowanie Zakonu wobec kupców polskich oraz niemożność ułożenia wzajemnych stosunków.
Lipiec 1414 W początkach lipca 1414 roku Władysław II Jagiełło przybył do Wolborza, gdzie miała miejsce koncentracja wojsk pospolitego ruszenia, zebranych by podjąć walkę z Zakonem Krzyżackim.
Lipiec 1414 W lipcu 1414 roku Władysław II Jagiełło wystosował do Zygmunta Luksemburskiego pismo, w którym prosił go o dostarczenie wojskowych posiłków na wojnę z Zakonem Krzyżackim. Król Niemiec i Węgier zamiast oddziału zbrojnych wysłał list z wezwaniem do zawarcia rozejmu. [więcej]
29 lipiec 1414 29 lipca 1414 roku Władysław II Jagiełło dotarł do Nidzicy. Tu podjęto decyzję o oblężeniu miasta i zamku. [więcej]
8 sierpień 1414 8 sierpnia 1414 roku wojska Władysława II Jagiełły zdobyły Olsztyn. [więcej]
16 sierpień 1414 16 sierpnia 1414 roku Władysław II Jagiełło zdecydował się na oblężenie Lidzbarka Warmińskiego.
7 wrzesień 1414 7 września 1414 roku armia Władysława II Jagiełły zajęła zamek komturski w Dzierzgoniu. [więcej]
14 wrzesień 1414 14 września 1414 roku oddziały Władysława II Jagiełły przystąpiły do oblężenia Brodnicy.
9 listopad 1414 W listopadzie 1414 roku w Bieczu Władysław Jagiełło wystawił pełnomocnictwa dla swych posłów, którzy mieli się udać na sobór w Konstancji. Jednym ze świadków, którzy złożyli swój podpis na dokumencie był bratanek króla Zygmunt Korybutowicz. [więcej]
Luty - marzec 1415 W lutym i marcu 1415 roku Władysław Jagiełło gościł Konrada VII Białego. [więcej]
Lato 1415 Latem 1415 roku w Dobrostanach Władysław Jagiełło gościł Jana z Tuliszkowa, który przywiózł królowi listy z soboru w Konstancji. Stąd Władysław Jagiełło podążył do Lwowa. [więcej]
1415 W 1415 roku w Śniatyni Władysław Jagiełło i Anna Cylejska odebrali hołd hospodara mołdawskiego Aleksandra. [więcej]
15 grudzień 1415 W liście z 15 grudnia 1415 roku Paweł Włodkowic poinformował Władysława Jagiełłę o wrażeniu, jakie wywarło poselstwo żmudzkie na uczestnikach soboru w Konstancji. [więcej]
Styczeń 1416 W styczniu 1416 roku do powracającego z Litwy Władysława Jagiełły dotarła wieść o złym stanie małżonki. [więcej]
19 styczeń 1416 19 stycznia 1416 roku Władysław Jagiełło przybył do Krakowa. Zdążył zobaczyć się z poważnie chorą małżonką. [więcej]
20 - 21 marzec 1416 20 lub 21 marca 1416 roku w Krakowie zmarła małżonka Władysława Jagiełły Anna Cylejska.
Maj 1416 W maju 1416 roku na zjeździe w Inowrocławiu wysłannicy Władysława Jagiełły i wielkiego mistrza Michała Küchmeistra potwierdzili przedłużenie rozejmu do 1417 roku. [więcej]
9 czerwiec 1416 9 czerwca 1416 roku w Malborku wielki mistrz Michał Küchmeister zawarł z Konradem VII Białym, Konradem V Kąckim i Konradem IV Starszym sojusz skierowany przeciwko Władysławowi Jagielle i Witoldowi Kiejstutowiczowi. [więcej]
Grudzień 1416 Pod koniec 1416 roku Władysław II Jagiełło wysłał do Henryka V Lancastera list, będący odpowiedzią na pismo króla Anglii z 1414 roku, w którym tytułował go bratem naszym najdroższym oraz królem Anglii, Francji i panem Irlandii. W dokumencie król Polski nakłaniał władcę Albionu do zawarcia pokoju z władcą Francji Karolem VI. [więcej]
Styczeń 1417 W styczniu 1417 w Lubomli koło Chełmna Władysław Jagiełło spotkał się z Elżbietą Granowską. [więcej]
Marzec 1417 W marcu 1417 roku w Łańcucie Władysław Jagiełło odwiedził swoją przyszłą żonę Elżbietę Granowską. [więcej]
1 maj 1417 1 maja 1417 roku Władysław Jagiełło przybył do Sanoka. [więcej]
2 maj 1417 2 maja 1417 roku w kościele parafialnym w Sanoku Władysław Jagiełło pojął za żonę Elżbietę Granowską. Mistrzem ceremonii został arcybiskup lwowski Jan z Rzeszowa. [więcej]
1417 W 1417 roku Władysław Jagiełło otrzymał od Konrada VII Białego list, w którym kozielski książę odżegnywał się od współpracy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
19 listopad 1417 19 listopada 1417 roku Władysław Jagiełło uczestniczył w koronacji swojej żony Elżbiety Granowskiej. [więcej]
Kwiecień 1418 W kwietniu 1418 roku w Brześciu posłowie Władysława Jagiełły przedłużyli do 13 lipca 1418 roku brodnicki rozejm z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
22 kwiecień 1418 22 kwietnia 1418 roku zakończyły się obrady soboru powszechnego w Konstancji. Została tam rozsławiona postać Władysława Jagiełły jako misjonarza Litwy i Żmudzi, obrońcy Kościoła, potężnego władcy, o którego poparcie w walce z Turkami zabiegał cesarz i który mógł odegrać znaczącą rolę w sprawie unii z Kościołem wschodnim. [więcej]
Czerwiec 1418 W czerwcu 1418 roku powróciła polska delegacja soborowa. Na zjazdach w Gnieźnie i Łęczycy Mikołaj Trąba złożył sprawozdanie z działalności w Konstancji. [więcej]
17 październik 1418 17 października 1418 roku pod Wieloną doszło do spotkania Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza z wielkim mistrzem Michałem Küchmeistrem. [więcej]
Kwiecień 1419 W kwietniu 1419 roku przybyli do Inowrocławia legaci papiescy biskup Spoleto Jakub i biskup Lugano Ferdynand, którzy zobowiązani zostali do wydania werdyktu w sporze polsko-krzyżackim. W maju wydali wyrok przyznający słuszność Zakonowi. [więcej]
Maj 1419 W maju 1419 roku w Koszycach Władysław Jagiełło spotkał się z Zygmuntem Luksemburskim, który przybył razem ze Świdrygiełłą. Król Polski przebaczył młodszemu bratu, co w konsekwencji doprowadziło do pojednania. Władysław Jagiełło ofiarował Świdrygielle starostwo w Opocznie i dawniejsze dochody z żup królewskich. [więcej]
Czerwiec 1419 W czerwcu 1419 roku po powrocie z Koszyc Władysław Jagiełło rozesłał po całym kraju wezwania do stawienia się pospolitego ruszenia na początku lipca 1419 roku w celu rozpoczęcia działań zbrojnych przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. W tym samym czasie również wielki mistrz Michał Küchmeister rozpoczął przygotowania do zbliżającej się wojny. [więcej]
23 czerwiec 1419 23 czerwca 1419 roku w Kopenhadze posłowie Władysława Jagiełły wynegocjowali wstępny akt przymierza Polski-Litwy z władcą trzech państw Erykiem Pomorskim. [więcej]
Lipiec 1419 W pierwszej połowie lipca 1419 roku pod Czerwińskiem doszło do koncentracji armii gotowej do wojny z Zakonem Krzyżackim. Władysław II Jagiełło przed 13 lipca przybył tam z Wolborza. [więcej]
15 lipiec 1419 15 lipca 1419 roku pod Czerwińskiem Władysław II Jagiełło i Witold Kiejstutowicz zawarli antykrzyżacki sojusz z Erykiem Pomorskim. [więcej]
19 lipiec 1419 19 lipca 1419 roku w obliczu gromadzącej się pod Czerwińskiem armii polsko-litewskiej wielki mistrz Michał Küchmeister zgodził się na arbitraż wysłannika Zygmunta Luksemburskiego Bartłomieja de Capra. Władysław Jagiełło został poinformowany, że po negocjacjach władze Zakonu zgodziły się na przedłużenie rozejmu do 13 lipca 1420 roku. [więcej]
26 lipiec 1419 26 lipca 1419 roku po burzliwych dyskusjach z możnowładcami Polski i Litwy Władysław Jagiełło ratyfikował przedłużenie rozejmu z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1419 W 1419 roku, gdy Elżbieta Granowska poczuła się lepiej po przebytej chorobie, Władysław Jagiełło zabrał ją na krótką przejażdżkę karetą. Podczas drogi powrotnej zerwała się burza i piorun uderzył w królewski pojazd. Siła rażenia była tak wielka, że zginęło dwóch dworzan i cztery konie, a król stracił przytomność, a w następstwie tego wypadku utracił częściowo słuch. [więcej]
8-12 wrzesień 1419 Między 8 i 12 września 1419 roku Władysław Jagiełło przebywał w Nowym Sączu. Spotkał się tam z Zygmuntem Luksemburskim. Ten ostatni prosił wówczas o przesunięcie terminu wydania wyroku w sprawie polsko-krzyżackiej do 6 stycznia 1420 roku, na co król Polski się zgodził. [więcej]
Listopad 1419 W listopadzie 1419 roku Władysław Jagiełło udzielił Konradowi VII Białemu pożyczki w wysokości 1000 grzywien. [więcej]
Styczeń 1420 Na początku stycznia 1420 roku do Wrocławia zjechało polskie poselstwo, które miało odebrać od Zygmunta Luksemburskiego werdykt w konflikcie polsko-krzyżackim. [więcej]
6 styczeń 1420 6 stycznia 1420 roku we Wrocławiu Zygmunt Luksemburski ogłosił niekorzystny dla Władysława Jagiełły werdykt w konflikcie polsko-krzyżackim. [więcej]
12 styczeń 1420 12 stycznia 1420 roku w Daugach Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz dowiedzieli się o niekorzystnym wrocławskim wyroku. Stąd wysłali do Wrocławia posła w osobie Zbigniewa Oleśnickiego, który miał zawieźć ich odpowiedź Zygmuntowi Luksemburskiemu. [więcej]
30 styczeń 1420 30 stycznia 1420 roku we Wrocławiu posłowie Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza odczytali Zygmuntowi Luksemburskiemu odpowiedź na wyrok z 6 stycznia. [więcej]
Luty 1420 W lutym 1420 roku w Iłży Władysław Jagiełło spotkał się z wysłannikami Zygmunta Luksemburskiego. Po konsultacjach z posłami i za zgodą rady król przyjął warunkowo wyrok z 6 stycznia i zgodził się wydać Zakonowi zamek Jasieniec. [więcej]
Luty 1420 W lutym 1420 roku do Wrocławia udała się polska delegacja, w skład której weszli między innymi kanclerz Wojciech Jastrzębiec i marszałek królestwa Zbigniew z Brzezia. Zawieźli oni propozycję małej korekty wyroku z 6 stycznia 1420 roku, lecz Zygmunt Luksemburski nie zgodził się na nią. [więcej]
1420 Około 1420 roku osobistym lekarzem Władysława Jagiełły został Paweł z Kravar.
Kwiecień 1420 Pod koniec kwietnia 1420 roku w mieście Kowale Władysław Jagiełło spotkał się z wysłannikiem husytów Wernerem z Rankova, który przybył z zapytaniem, czy król Polski byłby skłonny przyjąć czeską koronę. [więcej]
12 maj 1420 12 maja 1420 roku zmarła trzecia żona Władysława Jagiełły Elżbieta Granowska. [więcej]
1420 W 1420 roku wykrystalizowały w Polsce dwa stronnictwa polityczne. Pierwsze - luksemburskie skupione wokół Zbigniewa Oleśnickiego i drugie - narodowo-dworskie, na czele którego stanęli Jan i Piotr Szafrańcowie. [więcej]
Czerwiec 1420 W czerwcu 1420 roku do Rzymu udał się poseł Władysława Jagiełły Jakub z Paravesino, który miał zaskarbić sobie przychylność Marcina V w sporze Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1420 W 1420 roku poseł Władysława Jagiełły wojewoda poznański Sędziwój z Ostroroga rozpoczął z Fryderykiem Hohenzollernem wstępne rozmowy w sprawie małżeństwa córki polskiego króla Jadwigi z synem margrabiego brandenburskiego Fryderykiem. [więcej]
5 lipiec 1420 5 lipca 1420 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Władysława Jagiełły list, w którym zapraszał króla Polski do wzięcia udziału w krucjacie przeciwko husytom. [więcej]
25 lipiec 1420 25 lipca 1420 roku w Łęczycy odbyło się posiedzenie sejmu, na którym między innymi postanowiono doprowadzić do zgody pomiędzy Świdrygiełłą i Witoldem Kiejstutowiczem. Oprócz tego odbył się tam sąd nad Wojciechem Jastrzębcem, Zbigniewem z Brzezia i Janem z Tuliszkowa, których oskarżono o błędne posunięcia polityczne. Być może oo Łęczycy dotarł również czeski poseł Hynek z Holsteinu z wstępną propozycją objęcia tronu czeskiego przez Władysława Jagiełłę. [więcej]
Lipiec 1420 Prawdopodobnie pod koniec lipca 1420 roku w Wolborzu doszło do spotkania Władysława Jagiełły z czeskim posłem Hynkiem z Holsteinu, który przybył z propozycją objęcia tronu czeskiego. [więcej]
10 sierpień 1420 10 sierpnia 1420 roku w Woranach lub Miednikach podczas spotkania posłów Władysława Jagiełły z Witoldem ten ostatni po otrzymaniu poręczenia przebaczył Świdrygielle i przekazał mu w zarząd Czernichów, Trubczewsk, Brańsk i Nowogród Siewierski. [więcej]
Sierpień 1420 W sierpniu 1420 roku w Wolborzu Władysław Jagiełło spotkał się z wysłannikami husytów, których przywiódł Hynek Koldśtejnecky z Valdstejna. [więcej]
Sierpień 1420 Pod koniec sierpnia 1420 roku wysłannicy Władysława Jagiełły Jakub z Paravesino i Paweł Włodkowic dotarli do Rzymu. Efektem ich poselstwa było powstanie dwóch bull. W pierwszej Marcin V zatwierdził przedłużenie rozejmu między Polską a Zakonem do sierpnia 1421 roku, a w drugiej poinformował wielkiego mistrza Michała Küchmeistra o konieczności anulowania wyroku wrocławskiego. Tym sposobem rozpoczął się nowy proces Polski z Zakonem zwany procesem rzymskim. [więcej]
Wrzesień 1420 We wrześniu 1420 roku podczas spotkania Witolda Kiejstutowicza z wielkim mistrzem Michałem Küchmeistrem i mistrzem inflanckim Siegfriedem Lander von Sponheim udało się przedłużyć rozejm z Zakonem Krzyżackim do 13 lipca 1421 roku. [więcej]
1420 W 1420 roku podczas wizyty u Druckich Władysław Jagiełło poznał swoją przyszłą żonę Zofię Holszańską. [więcej]
Listopad 1420 Na początku listopada 1420 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Władysława Jagiełły list z prośbą o przysłanie posiłków zbrojnych do walki z husytami. [więcej]
11 listopad 1420 11 listopada 1420 roku goniec Wacława, syna księcia Przemka Opawskiego, doniósł wiadomość o klęsce wojsk Zygmunta Luksemburskiego w bitwie z husytami pod Wyszehradem opodal Pragi.
Luty 1421 W lutym 1421 roku do przebywających w Oranach Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza dotarło czeskie poselstwo ruchu husyckiego z propozycją przejęcia tronu czeskiego. [więcej]
Kwiecień 1421 W kwietniu 1421 roku Władysław II Jagiełło zawarł sojusz z elektorem brandenburskim Fryderykiem I Hohenzollernem, którego syn Fryderyk miał poślubić Jadwigę córkę polskiego monarchy. [więcej]
Kwiecień 1421 W kwietniu 1421 roku, po wysłuchaniu argumentów świadków procesu rzymskiego, papież Marcin V ogłosił przedłużenie rozejmu między Polską i Litwą a Zakonem do 13 lipca 1422 roku. [więcej]
Wiosna-lato 1421 Wiosną i latem 1421 roku możnowładztwo Polski i Węgier czyniło starania zmierzające do pogodzenia Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
1421 W 1421 roku Władysław II Jagiełło nie wyraził zgody na objęcie biskupstwa włocławskiego przez Aleksandra Mazowieckiego. Stanowisko to objął królewski kandydat Jan Pełła z Niewiesza. [więcej]
Lato 1421 Latem 1421 roku na sejmie w Czasławiu przedstawiciele szlachty i mieszczaństwa ogłosili detronizację Zygmunta Luksemburskiego. Koronę czeską postanowili ofiarować Władysławowi Jagielle. Król polski oferty nie przyjął, lecz w zamian zaproponował Witolda Kiejstutowicza jako kandydata na króla Czech. [więcej]
15 sierpień 1421 15 sierpnia 1421 roku na zjeździe w Lublinie Władysław Jagiełło udzielił definitywnie odmownej odpowiedzi na propozycję przyjęcia czeskiej korony z rąk husytów. [więcej]
13 wrzesień 1421 Niedługo po 4 września 1421 roku książę raciborski Jan II Żelazny z polecenia Zygmunta Luksemburskiego uwięził w Raciborzu czeskich posłów zdążających do Wilna, aby ofiarować Witoldowi Kiejstutowiczowi czeską koronę. Około 13 września 1421 roku w Raciborzu pojawił się poseł Władysława Jagiełły Mikołaj Kornicz Siestrzeniec, aby namówić księcia do uwolnienia więzionych. [więcej]
Jesień 1421 Jesienią 1421 roku w Tyrnawie delegaci Władysława Jagiełły Jan z Tarnowa i Zbigniew Oleśnicki rozpoczęli z Zygmuntem Luksemburskim negocjacje, których efektem miała być zmiana wyroku wrocławskiego i udzielenie pomocy Polsce w wojnie z Zakonem. Jak się później okazało, w wyniku rokowań władca Niemiec zaoferował królowi Polski narzeczoną, którą miała zostać wdowa po Wacławie Luksemburskim. [więcej]
Październik 1421 W październiku 1421 roku Władysław Jagiełło otrzymał od Zygmunta Luksemburskiego list, w którym przyszły cesarz nalegał, aby polski monarcha nie szukał pomsty na księciu raciborskim Janie II Żelaznym, ponieważ był on wykonawcą woli swego suwerena. [więcej]
1421 W 1421 roku Zygmunt Luksemburski próbował swatać Władysława Jagiełłę z wdową po Wacławie Luksemburskim, obiecując przekazać w posagu kwotę stu tysięcy czerwonych złotych i Śląsk. [więcej]
11 listopad 1421 11 listopada 1421 roku w Niepołomicach odbył się zjazd możnowładców z królem. Przyjęto wtedy propozycję Zygmunta Luksemburskiego mariażu Władysława Jagiełły z Ofką wdową po Wacławie IV, [więcej]
Listopad 1421 W listopadzie 1421 roku Władysław Jagiełło wysłał na Węgry w roli posła Zawiszę Czarnego, który oficjalnie miał zająć się finalizacją małżeństwa króla Polski z Ofką, wdową po Wacławie IV, a nieoficjalnie informować o wynikach starcia Zygmunta Luksemburskiego z husytami. [więcej]
1421 / 1422 Na przełomie 1421 i 1422 roku Władysław Jagiełło przebywał na Litwie. Podczas tej wizyty podjął decyzję o czwartym małżeństwie (z Zofią Holszańską) oraz uzgodnił z Witoldem Kiejstutowiczem konieczność wysłania do Pragi Zygmunta Korybutowicza w roli namiestnika. [więcej]
Styczeń 1422 Na początku 1422 roku przeciwko małżeństwu Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską wystąpiła rada królewska, licząc na możliwość przyłączenia Śląska. [więcej]
7 - 24 luty 1422 7 lub 24 lutego 1422 roku w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Nowogródku Władysław Jagiełło pojął za żonę Zofię Holszańską. Ślubu udzielił biskup żmudzki Maciej. [więcej]
Luty 1422 Po uroczystościach weselnych Władysław Jagiełło wraz nową małżonką udali się do Lidy, gdzie monarcha przyjął czeskich posłów.
Wiosna 1422 Wczesną wiosną 1422 roku Władysław Jagiełło i Zofia Holszańska przyjechali do Krakowa. [więcej]
Wiosna 1422 Wiosną 1422 roku na dwór Władysława Jagiełły przybył młody Fryderyk Hohenzollern kandydat na zięcia polskiego króla. [więcej]
Kwiecień 1422 W kwietniu 1422 roku Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz zdecydowali wysłać do Czech Zygmunta Korybutowicza. [więcej]
1422 W 1422 roku Władysław Jagiełło zarzucił Siemowitowi IV poplecznictwo w spisku na swoje życie, w który miał być zamieszany Stanisław Pawłowski. [więcej]
5 maj 1422 5 maja 1422 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do papieża Marcina V list ze skargą na Władysława Jagiełłę, który jego zdaniem bezprawnie wysłał Zygmunta Korybutowicza do Czech. [więcej]
Czerwiec 1422 W czerwcu 1422 roku w Solcu Kujawskim posłowie Władysława Jagiełły uczestniczyli w rokowaniach z Zakonem Krzyżackim z udziałem papieskiego nuncjusza Antoniego Zeno. Negocjacje zakończyły się fiaskiem. Nie zdołano nawet przedłużyć rozejmu, który wygasał 13 lipca. Obie strony rozpoczęły przygotowania do wojny golubskiej. [więcej]
5 czerwiec 1422 Po 5 czerwca 1422 roku w Inowrocławiu Władysław Jagiełło ogłosił pospolite ruszenie na wojnę z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
14 czerwiec 1422 14 czerwca 1422 roku z Gniezna Władysław Jagiełło wezwał stany Prus Krzyżackich o pomoc w wojnie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
12 lipiec 1422 12 lipca 1422 roku z Wolborza Władysław Jagiełło wysłał do elektorów Rzeszy list, w którym usprawiedliwiał działania Witolda Kiejstutowicza zmierzające do przejęcia korony Czech. [więcej]
14 lipiec 1422 14 lipca 1422 roku z Wolborza Władysław Jagiełło wysłał wielkiemu mistrzowi Paulowi von Russdorff formalny akt wypowiedzenia wojny. [więcej]
23 lipiec 1422 Po 14 lipca 1422 roku Władysław Jagiełło wyruszył z Wolborza, aby 23 lipca dotrzeć do Czerwińska. Tu zgodził się na wprowadzenie nowych aktów prawnych znanych pod nazwą przywilej czerwiński. [więcej]
26 lipiec 1422 26 lipca 1422 roku elektorzy niemieccy skierowali do Władysława Jagiełły list z żądaniem, aby zaprzestał wspierania husytów, odwołał Zygmunta Korybutowicza z Pragi i podpisał pokój z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1422 W 1422 roku ziemie litewskie i polskie najechane zostały przez czambuły tatarskie. [więcej]
2 sierpień 1422 2 sierpnia 1422 roku Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz stanęli pod Lubawą i rozpoczęli przygotowania do oblężenia tego miasta.
6 sierpień 1422 6 sierpnia 1422 roku Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz zakończyli oblężenie Lubawy.
7 sierpień 1422 7 sierpnia 1422 roku Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz rozbili nowy obóz w pobliżu prawego brzegu Drwęcy poniżej Bratiana. Stąd wysłali do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff pismo z propozycją pokoju i zakończenia działań zbrojnych.
11 sierpień 1422 11 sierpnia 1422 roku Władysław Jagiełło zatrzymał się na krótko w Prabutach.
Sierpień 1422 Zapewne w sierpniu 1422 roku do obozu Władysława Jagiełły dotarł wysłannik Zygmunta Luksemburskiego biskup korbawski Piotr Zeech, który w imieniu swego władcy prosił o przerwanie wojny i odwołanie Zygmunta Korybutowicza z Czech. [więcej]
13 sierpień 1422 13 sierpnia 1422 roku Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz, dowodzący w wojnie golubskiej, zatrzymali się w Biskupcu Pomorskim.
15 sierpień 1422 15 sierpnia 1422 roku Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz obozowali nad jeziorem Wądzyń (Wansen), położonym około 10 kilometrów na północ od Brodnicy.
16 sierpień 1422 16 sierpnia 1422 roku Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz stanęli pod Golubiem i rozpoczęli przygotowania do oblężenia, będącego kolejnym etapem wojny golubskiej.
18 sierpień 1422 18 sierpnia 1422 roku przebywający pod Golubiem Władysław Jagiełło wysłał list do stanów Ziemi Chełmińskiej. [więcej]
23 sierpień 1422 Przed 23 sierpnia 1422 roku wojska polsko-litewskie zdobyły obwarowany Golub. Po zrabowaniu miasta rozpoczęto przygotowania do oblężenia i zdobycia warownego zamku komturskiego.
26 sierpień 1422 Zapewne już 26 sierpnia 1422 roku Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz mogli świętować zakończone powodzeniem oblężenie warownego zamku komturskiego w Golubiu.
29 sierpień 1422 29 sierpnia 1422 roku Władysław Jagiełło rozpoczął oblężenie Kowalewa. Po kilku dniach otrzymał informację, że dzięki inicjatywie Zygmunta Luksemburskiego na sejmie Rzeszy w Norymberdze podjęto uchwałę o wysłaniu na pomoc Krzyżakom 6-8-tysięcznej armii, złożonej z oddziałów elektorów i książąt oraz rycerstwa Rzeszy. [więcej]
17 wrzesień 1422 17 września 1422 roku Władysław Jagiełło dowodzący działaniami zbrojnymi wojny golubskiej znalazł się we wsi Okonin w pobliżu zamku w Pokrzywnie. Tu dotarł do niego poseł wielkiego mistrza Paula Russdorffa komtur elbląski Henryk Holt z propozycją rozejmu i zaproszeniem do rokowań pokojowych. Król Polski przyjął propozycję i zgodził się na negocjacje, które miały rozpocząć się 22 września pod Pokrzywnem.
22 wrzesień 1422 22 września 1422 roku w obozie polsko-litewskim nad jeziorem Mełno rozpoczęły się negocjacje przedstawicieli Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza z wysłannikami wielkiego mistrza Paula von Russdorff. Celem podjętych rokowań było wypracowanie porozumienia, które zakończyłoby wojnę golubską.
27 wrzesień 1422 27 września 1422 roku nad jeziorem Mełno Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz podpisali z Zakonem Krzyżackim pokój kończący wojnę golubską. W myśl postanowień układu Polska odzyskała Nieszawę, Murzynno i Orłowo, Litwa zaś na stałe otrzymała Żmudź.
Październik 1422 W październiku 1422 roku Władysław II Jagiełło przebywał w Wiskitkach, spędzając czas na polowaniach. Tu przyjął wizytę Siemowita IV. [więcej]
Październik 1422 W październiku 1422 roku Władysław Jagiełło powrócił do Krakowa. [więcej]
Listopad 1422 W listopadzie 1422 roku papież Marcin V wznowił presję wywieraną na Władysława Jagiełłę i Witolda Kiejstutowicza, konsekwencją której miało stać się odwołanie Zygmunta Korybutowicza z Czech. [więcej]
Listopad / grudzień 1422 Na przełomie listopada i grudnia 1422 roku w Lubicy dyplomaci Władysława II Jagiełły poczynili kroki zmierzające do ocieplenia stosunków z Zygmuntem Luksemburskim, dzięki którym oczekiwano zatwierdzenia przez niego pokoju zawartego nad Jeziorem Melno. [więcej]
Grudzień 1422 W grudniu 1422 roku zmarł arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba. Rozpoczęły się targi stronnictw. Dziełem negocjacji stał się nowy podział stanowisk w państwie. Arcybiskupstwo gnieźnieńskie objął Wojciech Jastrzębiec, biskupstwo krakowskie przypadło Zbigniewowi Oleśnickiemu, Jan Szafraniec został kanclerzem, a podkanclerzym Stanisław Ciołek. [więcej]
6 styczeń 1423 6 stycznia 1423 roku w Preszburgu zawiązał się sojusz, celem którego było zablokowanie kandydatury Zygmunta Korybutowicza na króla czeskiego oraz przeprowadzenie rozbioru Królestwa Polskiego po ewentualnym zwycięstwie w wojnie. W skład antypolskiego przymierza weszli: Zygmunt Luksemburski, Konrad IV Starszy, Konrad VII Biały i Zakon Krzyżacki. [więcej]
Styczeń - luty 1423 Na początku 1423 roku Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz odwołali z Pragi Zygmunta Korybutowicza. [więcej]
30 marzec 1423 30 marca 1423 roku w Kieżmarku (Słowacja) Władysław Jagiełło odnowił sojusz z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
Wiosna 1423 Wiosną 1423 roku Władysław Jagiełło i Zofia Holszańska wybrali się w podróż po Rusi. Król zwrócił się między innymi do tamtejszych miast z propozycją wyłożenia przez nie pieniędzy na koronację małżonki. [więcej]
Kwiecień 1423 W kwietniu 1423 roku w Lewoczy Zygmunt Luksemburski wydał dokument, w którym oświadczył, że Władysław Jagiełło nigdy nie był i nie jest sprzymierzeńcem husytów i nigdy nie udzielał im pomocy. [więcej]
Kwiecień 1423 W kwietniu 1423 roku Zygmunt Luksemburski rozpoczął montowanie koalicji, która miałaby za pomocą zbrojnej interwencji stłumić ostatecznie ruch husycki. W skład sojuszu mieli wejść Eryk Pomorski, Albrecht II Habsburg, Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz. Starania króla Węgier zakończyły się fiaskiem. [więcej]
Kwiecień / maj 1423 Na przełomie kwietnia i maja 1423 Władysław Jagiełło wysłał do husytów posła Mikołaja Kornicz Siestrzeńca, który udał się do Czech z wezwaniem podporządkowania się postanowieniom soboru w Konstancji i odrzucenia błędnej nauki. [więcej]
Maj 1423 W maju 1423 roku w Wielonie podczas spotkania Witolda Kiejstutowicza z wielkim mistrzem Paulem Bellitzerem von Russdorff i w obecności posłów Jagiełły doszło do ratyfikacji pokoju mełneńskiego. [więcej]
1423 W 1423 roku gdy Władysław Jagiełło dowiedział się o przejściu Konrada VII Białego do antypolskiej koalicji, nakazał mu zwrot zaciągniętej w listopadzie 1419 roku pożyczki w wysokości 1000 grzywien. [więcej]
1423 W 1423 roku Władysław Jagiełło przyjął antyhusycką postawę. Deklarował nawet, że jest gotów do udziału w krucjacie przeciwko nim. [więcej]
1423 Sojusz Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim bardzo ucieszył papieża. Od tej pory Marcin V znowu nazywał króla z Krakowa swym ukochanym synem. [więcej]
28 październik 1423 Po powrocie z Pragi Zygmunt Korybutowicz zwrócił się do Władysława Jagiełły o nadanie mu Ziemi Dobrzyńskiej. Król decyzję w tej sprawie powierzył zgromadzeniu polskiego możnowładztwa, które odbyło się 28 października 1423 roku w Warcie. Petycja została rozpatrzona negatywnie. Oprócz tego na zjeździe uchwalono tzw. statut warecki. [więcej]
Luty 1424 W lutym 1424 roku rozpoczęto przygotowania do ceremonii koronacji Zofii Holszańskiej, która miała się odbyć w marcu tego roku. Do władców państw ościennych wysłano posłów z zaproszeniami. Władysław Jagiełło udał się na Litwę, gdzie dużo polował, aby zdobyć mięsiwo na ucztę. [więcej]
5 marzec 1424 5 marca 1424 roku Władysław Jagiełło uczestniczył w uroczystości koronacji Zofii Holszańskiej na królową Polski. [więcej]
Marzec 1424 Podczas jednej z uczt Eryk VII Pomorski i Zygmunt Luksemburski wysunęli propozycję zerwania mariażu córki Władysława Jagiełły Jadwigi z Fryderykiem Hohenzollernem. Ich kandydatem do ręki księżniczki był książę słupski Bogusław IX. Król Danii obiecywał nawet włączenie Księstwa Słupskiego do Korony Polski. [więcej]
11 marzec 1424 11 marca 1424 roku Władysław Jagiełło powiększył wiano królowej do wysokości 20 tys. grzywien. [więcej]
Marzec 1424 Po dwóch tygodniach uroczystości powiązane z koronacją Zofii Holszańskiej zakończyły się. Władysław Jagiełło pożegnał gości, a Zygmunta Luksemburskiego odprowadził aż do Sącza. [więcej]
25 marzec 1424 25 marcu 1424 roku w Wiślicy Władysław Jagiełło przyjął poselstwo z Czech, które przybyło prosić o zgodę na ponowne objęcie rządów namiestniczych przez Zygmunta Korybutowicza. Król Polski stanowczo odmówił. [więcej]
Kwiecień 1424 W kwietniu 1424 roku Władysław Jagiełło wystawił dla Konrada VII Białego glejt bezpieczeństwa, który był oznaką ocieplenia relacji polskiego monarchy z książętami oleśnicko-kozielskimi. [więcej]
9 kwiecień 1424 9 kwietnia 1424 roku w Wieluniu Władysław Jagiełło wydał antyhusycki Edykt wieluński. [więcej]
Kwiecień 1424 W drugiej połowie kwietnia 1424 roku Władysław Jagiełło wysłał do Budy Mikołaja Kornicza Siestrzeńca, który miał zreferować Zygmuntowi Luksemburskiemu przebieg wizyty husytów. [więcej]
28 kwiecień 1424 Po 28 kwietnia 1424 roku w Kaliszu doszło do pertraktacji Władysława Jagiełły z Konradem IV Starszym i Konradem V Kąckim. Celem szczytu miało być wypracowanie pokojowego porozumienia. [więcej]
Maj 1424 Na początku maja 1424 roku Władysław Jagiełło przebywał w Wielkopolsce, gdzie czynił ostatnie przygotowania do wyprawy przeciwko husytom. [więcej]
Maj 1424 Na początku maja 1424 roku Władysław Jagiełło zawarł z Konradem IV Starszym i Konradem V Kąckim pokojowy układ. [więcej]
12 maj 1424 12 maja 1424 roku Władysław Jagiełło wysłał husytom oficjalne wypowiedzenie wojny, które nigdy nie zostało zrealizowane. [więcej]
Czerwiec 1424 W czerwcu 1424 roku w Nieszawie Władysław Jagiełło spotkał się z wielkim mistrzem Paulem Bellitzerem von Russdorff. Podczas zjazdu skopiono się głównie na próbach uregulowania granic. [więcej]
11 czerwiec 1424 11 czerwca 1424 roku Zygmunt Korybutowicz opuścił Kraków i podążył do Pragi, aby przyjąć godność króla Czech. [więcej]
28 czerwiec 1424 28 czerwca i 8 lipca 1424 roku Władysław Jagiełło wysłał do margrabiego brandenburskiego Fryderyka, księcia pomorskiego Bogusława, książąt niemieckich oraz Zygmunta Luksemburskiego listy, w których żalił się na postępowanie swojego bratanka Zygmunta Korybutowicza, który podążył do Pragi, aby objąć władzę z ramienia husytów. [więcej]
Lipiec 1424 W lipcu 1424 roku Władysław Jagiełło, dowiedziawszy się o wyjeździe Zygmunta Korybutowicza do Pragi w celu objęcia tam władzy, kazał rozesłać do władców sąsiednich państw i do papieża listy, w których zapewniał, że z występkiem bratanka nie ma nic wspólnego i przyrzekał skonfiskować wszystkie jego dobra. [więcej]
1424 W 1424 roku papież Marcin V oficjalnie potępił Satyrę Jana Falkenberga. Władysław Jagiełło stał się w jego oczach przywódcą krucjaty przeciwko Husytom. [więcej]
Listopad 1424 Na początku listopada 1424 roku Władysław Jagiełło przebywał w Przemyślu. Tu dowiedział się o urodzinach swojego pierwszego syna Władysława. [więcej]
Listopad 1424 Niedługo po otrzymaniu wspaniałej wiadomości o przyjściu na świat syna Władysław Jagiełło rozesłał do monarchów listy z nowiną. Odbiorcami przesyłek stali się między innymi: papież Marcin V, Zygmunt Luksemburski, książę Mediolanu i doża Wenecji . [więcej]
Listopad 1424 Rychło po przyjściu na świat syna Władysława, Władysława Jagiełłę dotknął problem prawa dziedziczenia korony. Możnowładcy, którzy wcześniej zgodnie deklarowali, że w przypadku gdy narodzi się syn polskiego monarchy, to prawem dziedziczenia przejmie polski tron, teraz podzielili się na dwa obozy. Jedni uznawali jego dziedziczne prawa bez zastrzeżeń, drudzy godzili się na koronację królewicza, ale dopiero wtedy, gdy król potwierdzi przywileje szlacheckie i prawa Królestwa. [więcej]
18 luty 1425 18 lutego 1425 roku Władysław Jagiełło uczestniczył w ceremonii chrztu swojego pierworodnego Władysława Warneńczyka. Obrzędu dokonał w imieniu papieża prymas w asyście biskupa poznańskiego. [więcej]
Luty 1425 W lutym 1425 roku Władysław Jagiełło odebrał od miasta Kraków akt hołdowniczy w nowym brzmieniu. [więcej]
Marzec 1425 W połowie marca 1425 roku Władysław Jagiełło i Zofia Holszańska udali się na objazd królestwa, którego celem było odebranie w poszczególnych miastach przyrzeczenia uznania królewicza Władysława prawym następcą. W podróży tej królewska para odwiedziła między innymi Wieluń, Stawiszyn, Konin, Radziejów. [więcej]
25 kwiecień 1425 25 kwietnia 1425 roku w Brześciu rozpoczął się walny zjazd polskiego możnowładztwa. Władysław Jagiełło pragnął, aby polscy panowie podpisali akt, na mocy którego godzili się na uznanie praw dziedzicznych małego Władysława. Uznanie powyższych praw uzależniono od zgody króla na następujące warunki:
  • przyszły król mógł być koronowany dopiero po dojściu do pełnoletności i po zatwierdzeniu wszystkich przywilejów
  • odrzucono projekt regencji Zofii Holszańskiej i Witolda, pomijając milczeniem sprawę zarządu państwem w wypadku śmierci króla
  • żądano, aby królewicz po śmierci Witolda został również wielkim księciem Litwy
Władysław Jagiełło zgodził się na powyższe żądania, potwierdzając je oddzielnym aktem prawnym wydanym 1 maja 1425 roku. [więcej]
Maj 1425 W maju 1425 roku na synodzie prowincjonalnym w Łęczycy kanclerz mazowiecki odmówił zapłaty podatku. Z tego powodu Władysław Jagiełło oskarżył Siemowita IV o felonię. [więcej]
Maj 1425 W maju 1425 roku w Brześciu Litewskim Władysław Jagiełło uczestniczył w spotkaniu z Witoldem Kiejstutowiczem. [więcej]
Lato 1425 Latem 1425 roku królewska para, po odwiezieniu Władysława do Chęcin, udała się na objazd królestwa. Małżonkowie odwiedzili wówczas Nieszawę, Gniezno, Żarnowiec, Poznań, Buk, Kościan, Pyzdry, Koło, Łęczycę i Sandomierz. [więcej]
1425 W 1425 roku doszło do sporu Władysława Jagiełły ze Zbigniewem Oleśnickim o diecezjalną przynależność Ziemi Lubelskiej. [więcej]
14 listopad 1425 14 listopada 1425 roku w Brześciu Litewskim Władysław II Jagiełło odebrał od Siemowita V i Kazimierza II dokument potwierdzający zależność lenną Mazowsza Płockiego od króla i Korony. [więcej]
Grudzień 1425 W grudniu 1425 roku w Grodnie Władysław Jagiełło uczestniczył w zgromadzeniu, na którym znaleźli się Witold Kiejstutowicz i posłowie Zakonu Krzyżackiego. Głównym tematem rokowań była sprawa uregulowania granic. Podczas spotkania Witold Kiejstutowicz rzucił się do kolan Jagiełły, aby wyprosić jego zgodę na odbudowanie przez Zakon Krzyżacki młyna w Lubiczu nad Drwęcą. [więcej]
Marzec 1426 W marcu 1426 roku na zjeździe w Warcie, w którym Władysław Jagiełło nie mógł uczestniczyć z powodu złamanej nogi, nie wyrażono zgody na odbudowanie przez Krzyżaków młyna w Lubiczu nad Drwęcą. Oprócz tego wysłano do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff poselstwo z Władysławem Oporowskim na czele z petycją, aby nie naciskał na Witolda w tej kwestii. [więcej]
1426 W 1426 roku liczący około 5000 ludzi oddział rycerstwa polskiego dowodzony przez starostę sanockiego Janusza Kobylańskiego wyruszył na południe, aby wspomagać Zygmunta Luksemburskiego w walkach przeciwko Turkom. [więcej]
Kwiecień 1426 W kwietniu 1426 roku w Jasieńcu doszło do polsko-litewsko-krzyżackiego szczytu, na którym bezowocnie próbowano wynegocjować ugodę kończącą spór w sprawie granic miedzy państwami. [więcej]
1426 W 1426 roku Władysław Jagiełło, nie posiadając wyraźnego stanowiska w kwestii czy powinien zatwierdzić nowe przywileje pod warunkiem zapewnienia tronu królewiczowi Władysławowi, zwrócił się do Zygmunta Luksemburskiego o radę w tej sprawie. [więcej]
Maj 1426 W maju 1426 roku na zjeździe w Łęczycy Władysław II Jagiełło odmówił potwierdzenia praw i przywilejów, które znalazły się w akcie prawnym wydanym 1 maja 1425 roku. Wywołało to ogromne wzburzenie szlachty, która zniszczyła akt zgody na sukcesję i rozjechała się do domów, oświadczając, że nie uzna królewskich synów następcami polskiego tronu. [więcej]
16 maj 1426 16 maja 1426 roku, gdy Władysław II Jagiełło przebywał na zjeździe w Łęczycy, urodził mu się drugi syn, który otrzymał imię Kazimierz. [więcej]
Maj 1426 W maju 1426 roku w wyniku rekomendacji Witolda Kiejstutowicza Władysław II Jagiełło zezwolił Krzyżakom na odbudowę warownego młyna w Lubiczu nad Drwęcą. [więcej]
2 czerwiec 1426 2 czerwca 1426 roku Władysław Jagiełło uczestniczył zapewne w uroczystości chrztu swojego drugiego syna, któremu nadano imię Kazimierz. [więcej]
8 wrzesień 1426 8 września 1426 roku w Sandomierzu Władysław II Jagiełło odebrał hołd od synów zmarłego Siemowita IV, wśród których znaleźli się: Siemowit V, Trojden II i Władysław I. [więcej]
2 marzec 1427 2 marca 1427 roku, gdy Władysław II Jagiełło przebywał w Chełmie, zmarł jego drugi syn Kazimierz. Na wieść o śmierci dziecka oczy króla zalały się łzami. [więcej]
Maj 1427 W 1427 roku Witold Kiejstutowicz stał się sojusznikiem Krzyżaków w kwestii przebiegu granic między Polską a państwem Zakonu. Niejednokrotnie ponaglał Władysława Jagiełłę, aby starał się doprowadzić sprawę do końca, ponieważ utrudnianie rokowań niczemu nie służy. W maju 1427 roku w Drezdenku doszło do spotkania zainteresowanych stron i kolejnych negocjacji, które nie przyniosły kompromisu. [więcej]
Czerwiec 1427 W czerwcu 1427 roku na zjeździe szlachty ruskiej w Haliczu Władysław Jagiełło uzyskał potwierdzenie uznania dziedzicznych praw swojego syna Władysława. [więcej]
Wrzesień 1427 W końcu września 1427 roku w Horodle podczas spotkania z Witoldem Kiejstutowiczem Władysław Jagiełło dowiedział się o rzekomej zdradzie Zofii Holszańskiej. [więcej]
Jesień 1427 Jesienią 1427 roku rozpoczęło się śledztwo w sprawie rzekomej zdrady Zofii Holszańskiej. [więcej]
30 listopad 1427 30 listopada 1427 roku urodził się kolejny syn Władysława Jagiełły - Kazimierz. [więcej]
Grudzień 1427 W grudniu 1427 roku Zofia Holszańska, aby oczyścić się z zarzutów cudzołożenia, musiała złożyć tzw. przysięgę oczyszczającą, która w ówczesnym prawie była środkiem dowodowym. Wraz z królową przysięgę musiało złożyć siedem powszechnie szanowanych matron i jedna panna z jej dworu. [więcej]
1428 W 1428 roku Władysław Jagiełło otrzymał od papieża Marcina V propozycję podjęcia wysiłku zbrojnego przeciw husytom. [więcej]
Styczeń 1428 W styczniu 1428 roku Władysław Jagiełło namawiany był przez Witolda Kiejstutowicza do zgody na jego arbitraż w konflikcie polsko-krzyżackim. [więcej]
1 kwiecień 1428 1 kwietnia 1428 roku Władysław Jagiełło wysłał do Konrada V Kąckiego list, w którym dziwił się z przekąsem nieudolności rycerstwa podległego oleśnicko-kozielskim Piastom. [więcej]
1428 W 1428 roku Władysław Jagiełło otrzymał od papieża Marcina V bullę z szerokimi pełnomocnictwami dotyczącymi sprawy Czech i Husytów. [więcej]
1428 W 1428 roku Władysław Jagiełło wezwał Kazimierza II do złożenia hołdu, lecz ten drugi po raz kolejny zignorował apel. [więcej]
1428 Około 1428 roku Zygmunt Luksemburski rozpoczął szerzenie wiadomości mających na celu dyskredytację Władysława Jagiełły, oficjalnie oskarżając go o sprzyjanie husytom. [więcej]
Lato 1428 Latem 1428 roku Władysław Jagiełło gościł dwa poselstwa Zygmunta Luksemburskiego. Jedno przybyło, aby ustalić termin spotkania trzech monarchów, drugie negocjować możliwość arbitrażu króla Węgier w konflikcie polsko-krzyżackim. [więcej]
Lato 1428 Latem 1428 roku Władysław Jagiełło wysłał Zofię Holszańską z misją ułagodzenia obrażonego Witolda Kiejstutowicza po tym, gdy Zygmunt Luksemburski złożył propozycję rozstrzygnięcia sporu polsko-krzyżackiego, a król Polski jej nie odrzucił. [więcej]
1 październik 1428 1 października 1428 roku papież Marcin V wydał bullę, w której udzielił Władysławowi Jagielle i Witoldowi Kiejstutowiczowi bardzo szerokich pełnomocnictw do walki z husytami. [więcej]
Październik 1428 W październiku 1428 roku Władysław Jagiełło otrzymał od Albrechta II Habsburga list z prośbą o wydanie dekretu zakazującego swym poddanym łączenia się z Zygmuntem Korybutowiczem. [więcej]
1428 W 1428 roku z inicjatywy Zygmunta Luksemburskiego narodził się pomysł koronacji Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Styczeń 1429 W styczniu 1429 roku w Łucku odbył się szczyt monarchów regionu. Oprócz Władysława Jagiełły wzięli w nim udział Witold Kiejstutowicz, Zygmunt Luksemburski, Jan I Żagański, posłowie Zakonu, książęta mazowieccy, książęta i bojarzy litewscy oraz panowie polscy, wśród których znalazł się Zbigniew Oleśnicki, Jan z Tarnowa i Wojciech Jastrzębiec. Poruszano tam między innymi sprawę koronacji księcia Litwy, powstrzymania żywiołu tureckiego i husyckiego, przebiegu granic Polski i Nowej Marchii i przynależności Drezdenka. [więcej]
Styczeń 1429 W Łucku odbyły się burzliwe dyskusje na temat ewentualnej koronacji Witolda Kiejstutowicza. Przemówienia podejmujące ten problem wygłosili Zbigniew Oleśnicki i Wojciech Jastrzębiec. Większość rady królewskiej była temu przeciwna. [więcej]
Styczeń 1429 Jeszcze w styczniu 1429 roku rada królewska bez wiedzy Władysława Jagiełły wystosowała do Zygmunta Luksemburskiego pismo, w którym argumentowała brak zgody na koronację Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Luty 1429 Zapewne w drugiej połowie lutego 1429 roku Władysław Jagiełło otrzymał od Witolda Kiejstutowicza list ujawniający kulisy zamieszania, jakie powstało wokół ewentualnej koronacji księcia Litwy. [więcej]
Marzec 1429 Władysław Jagiełło, dostrzegając jak bardzo zabolała Witolda Kiejstutowicza odmowa koronacji i list wysłany do Zygmunta Luksemburskiego na początku lutego, postanowił łagodzić jego gniew przekonując go, że nic nie wiedział o piśmie, które wysłał bez jego zgody Władysław Oporowski. [więcej]
Marzec 1429 W marcu 1429 roku Władysław Jagiełło wysłał na Litwę poselstwo, którego celem było ostudzenie emocji wokół burzy koronacyjnej Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Lipiec 1429 W lipcu 1429 roku w Łęczycy Władysław Jagiełło przyjął litewskie poselstwo, które oświadczyło, że Witold z koronacji nie zrezygnuje. [więcej]
Sierpień 1429 Brak zgody polskich elit na koronację tak bardzo rozjuszyło Witolda Kiejstutowicza, że rozpoczął szerzyć w regionie propagandę skierowaną przeciwko Władysławowi Jagielle, którego uznał za obłudnika i największego przeciwnika koronacji. Oprócz tego demonstrował bardzo poprawne stosunki z Zygmuntem Luksemburskim i Zakonem Krzyżackim. [więcej]
29 sierpień 1429 29 sierpnia 1429 roku Władysław Jagiełło wydał dokument, który stał się podstawą fundacji kaplicy na zamku w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
Wrzesień 1429 We wrześniu 1429 roku na zjeździe w Sandomierzu za zgodą Władysława Jagiełły postanowiono wysłać poselstwo do Witolda z propozycją przyjęcia polskiej korony w zamian tej oferowanej przez Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Jesień 1429 Jesienią 1429 roku w sprawę niedopuszczenia do koronacji Witolda Kiejstutowicza wprzęgnięty został uniwersytet krakowski. Pięciu profesorów prawa: Stanisław ze Skalbmierza, Jakub Zaborowski, Tomasz z Chrobrza, Adam z Bandkowa i Jan Elgot przygotowało orzeczenie, w którym argumentowano, dlaczego niekoronowany na cesarza król rzymski nie może nadawać korony królewskiej. [więcej]
Marzec 1430 W marcu 1430 roku na zjeździe w Jedlni Władysław Jagiełło wystawił żądane przywileje oraz potwierdził inkorporację Litwy do Korony. W zamian otrzymał zobowiązanie uznania następstwa tronu dla jednego z królewskich synów. Reakcją Witolda Kiejstutowicza na postanowienia zjazdu w Jedlni było wydanie wszystkim ziemiom litewskim nakazu złożenia przysięgi wierności, zawarcie z wielkim mistrzem układu kierowanego przeciw Polsce i ogłoszenie zbrojnego pogotowia. [więcej]
Kwiecień 1430 W kwietniu 1430 roku polska delegacja na sejmie Rzeszy w Norymberdze złożyła protest przeciw projektowi koronacji Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Wiosna 1430 Wiosną 1430 roku Witold Kiejstutowicz w swych listach zarzucał Władysławowi Jagielle zbytnią pobłażliwość i nadmierną tolerancję wobec husytów. [więcej]
Lato 1430 W połowie 1430 roku dotarła do papieża Marcina V polska apelacja skierowana przeciwko projektowi koronacji Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Lipiec 1430 Na początku lipca 1430 roku w Toruniu doszło do spotkania polsko - litewsko - krzyżackiego, którego celem było zniwelowanie napięć powstałych w ostatnim okresie głównie wokół koronacji Witolda Kiejstutowicza. Władysława Jagiełłę reprezentował prymas Wojciech Jastrzębiec i kanclerz a zarazem biskup włocławski Jan Szafraniec. [więcej]
Sierpień 1430 Na początku sierpnia 1430 roku na terenie Polski zatrzymano wysłannika Zygmunta Luksemburskiego Czigalę z dekretami koronacyjnymi oraz posłańców wiozących z Norymbergi do Wilna koronę dla Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
16 sierpień 1430 16 sierpnia 1430 roku u Witolda Kiejstutowicza pojawił się wysłannik Władysława Jagiełły Andrzejko z prośbą o odłożenie uroczystości koronacji księcia Litwy. [więcej]
8 wrzesień 1430 8 września 1430 roku do Witolda Kiejstutowicza przybyli kolejni posłowie Władysława Jagiełły, prosząc go o odłożenie uroczystości koronacyjnych. [więcej]
Wrzesień 1430 W drugiej połowie września 1430 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do Władysława Jagiełły poselstwo, na czele którego stanął Mikołaj Małdrzyk. [więcej]
23 wrzesień 1430 Przed 23 września 1430 roku Władysław Jagiełło odebrał hołd od księcia mazowieckiego Kazimierza II. [więcej]
29 wrzesień 1430 Władysław Jagiełło razem z papieżem starali się nakłonić Witolda Kiejstutowicza do zrezygnowania z koronacji. Witold Kiejstutowicz nie uległ. Na 29 września 1430 roku ustalił termin wyniesienia księcia Litwy. [więcej]
Październik 1430 Na początku października 1430 roku Władysław Jagiełło udał się na Litwę, przyjmując tym sposobem zaproszenie Witolda Kiejstutowicza przysłane przez Mikołaja Małdrzyka. [więcej]
11 październik 1430 11 października 1430 roku w Wilnie Władysław Jagiełło został powitany przez Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
15 październik 1430 Około 15 października 1430 roku Władysławowi Jagielle udało się porozumieć z Witoldem Kiejstutowiczem i przekonać go do wyniesienia koroną, którą otrzymałby z rąk papieża. [więcej]
16 październik 1430 16 października 1430 roku Władysław Jagiełło odesłał z Litwy radę królewską, a sam pozostał w Trokach z niedomagającym Witoldem Kiejstutowiczem. [więcej]
27 październik 1430 27 października 1430 roku Władysław Jagiełło przebywał w Trokach przy konającym Witoldzie Kiejstutowiczu. [więcej]
Październik 1430 W ostatnich dniach października 1430 roku Władysław Jagiełło brał udział w uroczystościach pogrzebowych Witolda. [więcej]
Listopad 1430 Według relacji Jana Długosza podczas uroczystości pogrzebowych Świdrygiełło bez uprzedzenia zajął zamek wileński a następnie Troki. Przy Władysławie Jagielle pojawiła się straż obserwująca jego postępowanie. [więcej]
Listopad 1430 W listopadzie 1430 roku bez zgody rady królewskiej Władysław Jagiełło powołał na wielkiego księcia Litwy Świdrygiełłę. [więcej]
Listopad 1430 W listopadzie 1430 roku możnowładcy polscy bez konsultacji z Władysławem Jagiełłą wysłali na Podole wojsko koronne, które zajęło pograniczne zamki. Oprócz tego uwięziono pełnomocników króla i Świdrygiełły. Władysław Jagiełło zdecydował się na szybki powrót do Krakowa. [więcej]
Listopad 1430 Według relacji Jana Długosza gdy Świdrygiełło dowiedział się o zajęciu Podola przez wojska koronne, wpadł we wściekłość i planował zabić Władysława Jagiełłę. [więcej]
8 listopad 1430 8 listopada 1430 roku doszło między Władysławem Jagiełłą i Świdrygiełłą do zawarcia ugody, w myśl której król został wypuszczony spod straży, a książę w zamian otrzymał przyrzeczenie zwrócenia głównych zamków Podola. [więcej]
Listopad 1430 Starosta kamieniecki Michał Buczacki nie zgodził się wydać zamku w ręce dygnitarzy Świdrygiełły, to stało się powodem kolejnego oburzenia księcia Litwy. W konsekwencji Władysław Jagiełło został uwięziony, a na Podole ruszył zbrojny oddział, który otrzymał zadanie odebrania zamków na Podolu. [więcej]
Listopad / grudzień 1430 Na przełomie listopada i grudnia 1430 roku mołdawski hospodar Aleksander I Dobry, wykorzystując zamieszanie związane z przejęciem litewskiego tronu przez Świdrygiełłę, zajął sporne terytorium pograniczne zwane Pokuciem. [więcej]
6 grudzień 1430 Na wieść o uwięzieniu Władysława Jagiełły przez Świdrygiełłę 6 grudnia 1430 roku w Warcie doszło do zjazdu szlachty. Ustalono tam, że do Wilna podąży poselstwo z żądaniem uwolnienia króla. W skład delegacji mieli wejść biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, biskup włocławski Jan Szafraniec, wojewoda poznański Sędziwój Ostroróg. [więcej]
Grudzień 1430 W grudniu 1430 roku wojska litewskie z Wołynia wtargnęły na Podole. Spustoszyły Ziemię Trembowelską. Obsadziły Zbaraż, Wiśniowiec i Krzemieniec. Następnie zajęły Olesko i złupiły okolice Lwowa. [więcej]
Grudzień 1430 Na zjeździe możnowładców w Warcie ustalono wychowawców dla synów Władysława Jagiełły. Zostali nimi podkanclerzy królestwa Wincenty Kot z Dębna i młody szlachcic, dworzanin królewski Piotr Ryterski. [więcej]
24 grudzień 1430 Około Bożego Narodzenia 1430 roku do posłów Królestwa Polskiego przebywających w Warszawie i podążających do Wilna dotarła wieść o uwolnieniu Władysława Jagiełły, który więziony był przez Świdrygiełłę. [więcej]
Styczeń 1431 W początkach 1431 roku Władysław Jagiełło zlecił kancelarii wysłanie do Czechów przyjaznego listu, który dostał się w ręce Zygmunta Luksemburskiego i czytany był na sejmie w Norymberdze. [więcej]
Luty 1431 W lutym 1431 roku Świdrygiełło przedstawił Władysławowi Jagielle projekt przymierza Zakonu Krzyżackiego, wielkiego księcia Litwy, króla Polski i Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Luty 1431 W lutym 1431 roku na zjeździe w Sandomierzu oskarżono Władysława Jagiełłę o samowolne dysponowanie litewskim tronem i bez zgody możnowładztwa oddanie go Świdrygielle.
Po wielu burzliwych dyskusjach panowie polscy zgodzili się zaakceptować Świdrygiełłę pod pewnymi warunkami. Książę Litwy nie zgodził się na to, więc rozpoczęto przygotowania do wojny. [więcej]
Luty 1431 W lutym 1431 roku na zjeździe w Sandomierzu podjęto decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wojny ze Świdrygiełłą. Celem wyprawy miało być zdobycie Łucka na Wołyniu. [więcej]
Marzec 1431 Wczesną wiosną 1431 roku Świdrygiełło nagłym atakiem zajął Horodło należące do księcia Kazimierza II. Konsekwencją tej agresji było zwołanie pospolitego ruszenia przez Władysława Jagiełłę. [więcej]
Marzec 1431 W marcu 1431 roku przybyło do Krakowa poselstwo z Czech pod przewodnictwem wodza taborytów Prokopa Wielkiego. Władysław Jagiełło zorganizował na zamku królewskim dysputę z przybyszami. Na koniec król przemówił i wezwał Husytów do pojednania z Kościołem. [więcej]
1431 W 1431 roku Zofia Holszańska oskarżyła rycerza Jana Strasza z Białczowa o to, iż oczerniał ją przed Witoldem i panami litewskimi. [więcej]
Kwiecień 1431 Na początku kwietnia 1431 roku w Krakowie Władysław Jagiełło spotkał się z Zygmuntem Korybutowiczem. W tym czasie Konrad VII Biały odbił Gliwice z rąk husytów. [więcej]
Kwiecień 1431 Pod koniec kwietnia 1431 roku w Bieczu Władysław Jagiełło spotkał się z posłami Świdrygiełły i wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff. [więcej]
Maj 1431 W maju 1431 roku Władysław Jagiełło uzyskał od części możnych przyrzeczenia wierności, a w przypadku jego śmierci - synom i królowej Zofii. [więcej]
Czerwiec 1431 W czerwcu 1431 roku Władysław Jagiełło mianował Siemowita V wodzem naczelnym wojsk koronnych. [więcej]
20 czerwiec 1431 19 czerwca 1431 roku w litewskim Skirstymoniu (Christmemel) Świdrygiełło zawarł antypolski sojusz z wielkim mistrzem Paulem Bellitzerem von Russdorff i inflanckim mistrzem krajowym Zizonem von Rutenberg. Alians ten powstał pomimo tego, że od wiosny posłowie Władysława Jagiełły prowadzili z przedstawicielami Paula Bellitzera negocjacje, mające doprowadzić do likwidacji zadrażnień i wzmocnić trwałość pokoju mełneńskiego. Następnego dnia Świdrygiełło oficjalnie poinformował polskiego monarchę o podpisaniu aliansu. [więcej]
22 czerwiec 1431 Około 22 czerwca 1431 roku z Biecza Władysław Jagiełło wysłał do Świdrygiełły Lutka z Brzezia. Władca Litwy po wysłuchaniu posła wpadł we wściekłość spoliczkował i uwięził go. Król Polski, dowiedziawszy się o tym, zdecydował ruszyć zbrojnie przeciwko Litwie. [więcej]
24 czerwiec 1431 24 czerwca 1431 roku Władysław Jagiełło, będący w drodze na Wołyń, przebywał w Przemyślu. [więcej]
27 czerwiec 1431 25 czerwca 1431 roku Władysław Jagiełło opuścił Przemyśl. Wcześniej wysłał w kierunku Wołynia dwie silne straże przednie. 27 czerwca 1431 roku król przebywał jeszcze w Medyce. [więcej]
4 lipiec 1431 4 lipca 1431 roku czterdziestu dwóch panów polskich wysłało do Świdrygiełły wypowiedzenie wojny. Niedługo potem zajęte zostały Horodło, Włodzimierz i Zbaraż. [więcej]
9 lipiec 1431 9 lipca 1431 roku Władysław Jagiełło dotarł do Horodła. [więcej]
10 lipiec 1431 10 lipca 1431 roku oddziały dowodzone przez starostę chełmskiego Hryćka Kierdejowicza z Pomorza zaatakowały Włodzimierz Wołyński. Doszło również do prób zdobycia Łucka. Kilka dni później oddziały polskie zdobyły i spaliły opuszczony przez Litwinów Zbaraż. [więcej]
12 lipiec 1431 Około 12 lipca 1431 roku Władysław Jagiełło wysłał do Świdrygiełły list, w którym wypowiedział mu wojnę. Oprócz tego stąd rozesłane zostały do monarchów chrześcijańskich pisma wyjaśniające przyczyny konfliktu. [więcej]
14 lipiec 1431 14 lipca 1431 roku Władysław Jagiełło wysłał do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff list, w którym między innymi omawiał stosunki polsko-litewskie. [więcej]
20 lipiec 1431 Około 20 lipca 1431 roku Świdrygiełło wzniecił bunt ludności ziemi bełskiej. Rebelianci zdobyli i spalili Busk i pustoszyli okolicę. Władysław Jagiełło przeciwko powstańcom wysłał oddział 6 tysięcy zbrojnych pod dowództwem Kazimierza II i starosty ruskiego Jana Mężyka z Dąbrowy. [więcej]
21 lipiec 1431 21 lipca 1431 roku po przeprawie przez Bug Władysław Jagiełło kazał rozłożyć obóz koło Uściługa. [więcej]
21 lipiec 1431 21 lipca 1431 roku Władysław Jagiełło wysłał do Zygmunta Luksemburskiego list z wyjaśnieniem przyczyn, dla których nie może mu wysłać pomocy przeciw husytom. [więcej]
22 lipiec 1431 Podczas pobytu Władysława Jagiełły koło Uściługa doszło do bitwy z oddziałem Świdrygiełły zakończonej zwycięstwem Polaków. Stąd król wysłał do brata kolejne poselstwo, które miało podjąć próbę skłonienia go do pokoju. [więcej]
23 lipiec 1431 23 lipca 1431 roku Władysław Jagiełło opuścił Uściług i podążył w kierunku Włodzimierza. Pół mili za nim koło wsi Zimno kazał rozłożyć nowy obóz. Tam po raz drugi doszło do walki z oddziałami Świdrygiełły. [więcej]
27 lipiec 1431 27 lipca 1431 roku Władysław Jagiełło ruszył dalej w kierunku Łucka. [więcej]
28 lipiec 1431 28 lipca 1431 roku do królewskiego obozu rozłożonego w okolicy wsi Skurcze i Biskupicze dotarły oddziały z Wielkopolski. [więcej]
30 lipiec 1431 30 lipca 1431 roku Władysław Jagiełło podążył dalej. W okolicy wsi Sadowa cztery mile od Łucka spotkał się wysłannikami Świdrygiełły. Ustalono wówczas, by wielki książę litewski osobiście przybył w dniu 4 sierpnia na rozmowy o pokoju. [więcej]
31 lipiec 1431 31 lipca 1431 roku, gdy Władysław Jagiełło zbliżył się do Łucka, doszło do bitwy, w której uczestniczył sam Świdrygiełło. [więcej]
1 sierpień 1431 Po odmowie poddania się 1 sierpnia 1431 roku oddziały zbrojne Władysława Jagiełły rozpoczęły oblężenie Łucka. [więcej]
1 sierpień 1431 1 sierpnia 1431 roku Władysław Jagiełło wysłał do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff list z relacją sytuacji na Wołyniu oraz zapytaniem, czy plotki docierające do królewskich uszu o sojuszu Zakonu z Litwą skierowanym przeciwko Polsce są prawdą. [więcej]
12 sierpień 1431 Na początku sierpnia 1431 roku władze Zakonu Krzyżackiego odwołały zaplanowany w Toruniu zjazd, gdyż na terenie Warmii zaczęły się gromadzić wojska. Była to zapowiedź kolejnej wojny z Krzyżakami. 12 sierpnia 1431 roku w Nakle nad Notecią nieliczni zapewne przedstawiciele szlachty wielkopolskiej zadecydowali o zarządzeniu pogotowia wojennego.
14 sierpień 1431 W międzyczasie doszło do dywersji Rusinów w Ziemi Chełmskiej. Zamek Ratno nad górną Prypecią, którego starostą był towarzyszący królowi pod Łuckiem Hryćko Kierdejowicz, został opanowany i spalony przez oddział Świdrygiełły. Zbuntowany oddział Rusinów, który pustoszył okolicę, został zaskoczony i rozbity przez burgrabiego chełmskiego Jana Ciołka z Unikowa. [więcej]
Sierpień 1431 W połowie sierpnia 1431 roku mołdawski hospodar Aleksander I Dobry zdobył i zniszczył Śniatyń i Kołomyję. Dowiedziawszy się o tym, Władysław Jagiełło wysłał z wojskiem trzech braci Buczackich: starostę halickiego i kamienieckiego Michała oraz Teodoryka i Michała Mużyłę. Ofensywa polska zakończyła się sukcesem. Mołdawian wypchnięto poza granice, lecz zależność wasalna hospodara mołdawskiego od króla polskiego została przerwana. [więcej]
17 sierpień 1431 17 sierpnia 1431 roku wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff wysłał do Władysława Jagiełły oficjalny akt wypowiedzenia wojny. [więcej]
21 sierpień 1431 Z armii oblegającej Łuck Władysław Jagiełło wydzielił dwutysięczny oddział, który wyruszył w kierunku Dubna i Krzemieńca, aby ochronić ziemie położone na południe od Łucka przed atakami oddziałów Świdrygiełły. 21 sierpnia 1431 roku doszło do bitwy w pobliżu wsi Tywanie, gdzie polskie oddziały bez trudu rozbiły mniej liczne wojsko dowodzone przez książąt Wasyla i Bałabana rezydujących w Krzemieńcu. [więcej]
28 sierpień 1431 28 sierpnia 1431 roku armia krzyżacka wtargnęła na północne terytorium Korony rozpoczynając w ten sposób następną wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim.
1-2 wrzesień 1431 Interwencja zbrojna wojsk Władysława Jagiełły na Wołyniu poskromiła ambicje Świdrygiełły. 1-2 września 1431 roku w Czartorysku podpisano rozejm, który miał potrwać do 24 czerwca 1433 roku. [więcej]
Wrzesień 1431 We wrześniu 1431 roku z Krakowa wysłano listy królowej Zofii Holszańskiej, biskupa Zbigniewa Oleśnickiego i Akademii Krakowskiej, których adresatem był papież Eugeniusz IV. Zawierały one relację z agresji Zakonu Krzyżackiego na Polskę. [więcej]
13 wrzesień 1431 13 września 1431 roku wielkopolskie oddziały pokonały wojska krzyżackie w bitwie pod Dąbkami. Było to pierwsze starcie obu armii w kolejnej wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim.
15 wrzesień 1431 Około 15 września 1431 roku wojska krzyżackie wycofały się z terytorium Polski. Nastąpiło zawieszenie broni w wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim.
Jesień 1431 Po zawarciu rozejmu ze Świdrygiełłą nastąpiła intensywna wymiana poselstw między Krakowem i Wilnem, zamiarem których było wypracowanie trwałego pokoju. [więcej]
Jesień 1431 Jakiś czas po ataku wojsk krzyżackich na Polskę kancelaria Władysława Jagiełły wystosowywała listy do monarchów europejskich z doniesieniem o zdradzieckiej agresji Zakonu Krzyżackiego wobec Polski. [więcej]
Październik 1431 W październiku 1431 roku do papieża Eugeniusza IV dotarło poselstwo Władysława Jagiełły, w skład którego weszli rycerz Jan Laska i sekretarz królewski Mikołaj, ze skargą na Zakon Krzyżacki, który rozpętał kolejną wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Jesień 1431 Jesienią 1431 roku na granicy polsko-litewskiej nierzadko dochodziło do łamania prawa. [więcej]
21 październik 1431 21 października 1431 roku sobór bazylejski wysłał do Władysława Jagiełły, Świdrygiełły i Krzyżaków wezwanie do zgody i przedłożenia soborowi przyczyn sporu w celu arbitrażu. [więcej]
Listopad 1431 W listopadzie 1431 roku posłem Władysława Jagiełły do Świdrygiełły był podkomorzy królewski Jan Mężyk. [więcej]
8 grudzień 1431 8 grudnia 1431 roku zmarła córka Władysława Jagiełły i Anny Cylejskiej Jadwiga. [więcej]
30 grudzień 1431 Pod koniec 1431 roku powstał w Polsce projekt ofiarowania Świdrygielle regencji. Jednym z apologetów tej idei był wojewoda sandomierski Piotr Szafraniec, który 30 grudnia 1431 roku pisał o tym w liście do litewskiego księcia. [więcej]
Styczeń 1432 Na początku 1432 roku Władysław Jagiełło uzyskał od części możnych z Wielkopolski przyrzeczenia wierności, a w przypadku jego śmierci - synom i królowej Zofii. [więcej]
Styczeń 1432 Krzyżacy, aby nie dopuścić do zjazdu polsko-litewskiego, który miał się odbyć 2 lutego 1432 roku w Połubiczach między Brześciem a Parczowem, rozpuścili plotki, że Władysław Jagiełło ściąga wojska i z wojskiem na zjazd przybyć zamierza, aby pojmać i uwięzić Świdrygiełłę. [więcej]
Luty 1432 W początkach lutego 1432 roku Władysław Jagiełło w towarzystwie Siemowita V przebywał w Lublinie. [więcej]
2 luty 1432 2 lutego 1432 roku w Połubiczach między Parczowem a Brześciem nad Bugiem doszło do zjazdu polsko-litewskich dygnitarzy, na którym miało dojść do zawarcia zgody między Władysławem Jagiełłą i Świdrygiełłą oraz podpisania trwałego pokoju. Niestety szczyt został przerwany z powodu braku możliwości wypracowania płaszczyzny porozumienia. [więcej]
Luty 1432 Władysław Jagiełło, licząc się z kontynuacją konfliktu Polski z Zakonem Krzyżackim, od początku 1432 roku poszukiwał sojuszników. Jednym z nich okazał się książę słupski Bogusław IX, z którym w lutym 1432 roku rozpoczęto negocjacje [więcej]
16 luty 1432 16 lutego 1432 roku dotarło do papieża Eugeniusza IV poselstwo Władysława Jagiełły, w skład którego wszedł wytrawny prawnik Mikołaj Lasocki i rycerz Jan Łąka. Wysłannicy polskiego króla przedstawili Biskupowi Rzymu szczegóły konfliktu Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Marzec 1432 W drugiej połowie marca 1432 roku do Władysława Jagiełły dotarły papieskie listy, na mocy których papież Eugeniusz IV pod wpływem polskich wysłanników zgodził się przekazać Władysławowi Jagielle dziesięcinę od kleru polskiego na walkę z Tatarami i husytami. [więcej]
22 marzec 1432 W liście papieża Eugeniusza IV datowanym na 22 marca 1432 roku do Władysława Jagiełły zawarta jest dyrektywa, aby nie przystępować do soboru bazylejskiego ani nikogo ze swoich poddanych tamże nie wysyłać. [więcej]
Kwiecień 1432 W kwietniu 1432 roku w Sieradzu odbył się zjazd możnowładztwa. Władysław Jagiełło otrzymał tam zgodę na koronację swego starszego syna natychmiast po swej śmierci. Oprócz tego zgodzono się, aby Świdrygiełło rządził na Litwie na tych samych prawach co Witold. [więcej]
Maj 1432 15 maja 1432 roku Świdrygiełło przedłużył z Zakonem Krzyżackim sojusz skierowany przeciwko Polsce. Władysław Jagiełło pod koniec tego samego miesiąca za pośrednictwem posłów próbował skłonić swojego brata do mediacji pokojowych zmierzających do zahamowania eskalacji konfliktu Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Maj 1432 Pod koniec maja 1432 roku do Wilna dotarli wysłannicy Władysława Jagiełły biskup kujawski Jan i kasztelan sieradzki Wawrzyniec Zaręba, którzy zaoferowali Świdrygielle kolejne spotkania z bratem. [więcej]
Lato 1432 Latem 1432 roku do Eryka Pomorskiego dotarł poseł Władysława Jagiełły Zbigniew z Góry. Po rozmowach z przybyszem król Danii podjął się roli mediatora w sporze polsko-krzyżackim. [więcej]
Czerwiec 1432 W połowie 1432 roku rozpoczęły się negocjacje posłów Władysława Jagiełły z przedstawicielami husytów. [więcej]
24 czerwiec 1432 24 czerwca 1432 roku z inicjatywy Władysława Jagiełły doszło do ślubu córki Siemowita IV Marii z księciem słupskim Bogusławem IX. [więcej]
Lipiec 1432 W lipcu 1432 roku na Litwie pojawił się poseł Władysława Jagiełły Wawrzyniec Zaręba, który prócz jawnej miał również sekretną misję. [więcej]
17 lipiec 1432 17 lipca 1432 roku w Pabianicach Władysław Jagiełło zawarł z husytami przymierze skierowane przeciw Zakonowi Krzyżackiemu i Zygmuntowi Luksemburskiemu. [więcej]
Lipiec 1432 Po zjeździe w Pabianicach poselstwo czeskie na zaproszenie Władysława Jagiełły przybyło do Krakowa. W tym czasie Zbigniew Oleśnicki, nie zważając na dyrektywy królewskie i stanowisko arcybiskupa, obłożył miasto interdyktem. [więcej]
Lipiec 1432 Z końcem lipca Władysław Jagiełło otrzymał od Świdrygiełły list, w którym znalazły się zarzuty rzekomego zamiaru złamania rozejmu i związków z husytami. [więcej]
Sierpień 1432 W połowie sierpnia 1432 roku na ostrowie wiślanym koło Ostromecka doszło do spotkania przedstawicieli Władysława Jagiełły z posłami Zakonu Krzyżackiego w celu wyjaśnienia nadgranicznych incydentów i wypracowania sposobu regulowania epizodów psujących wzajemne relacje w czasie trwania rozejmu. [więcej]
10 sierpień 1432 10 sierpnia 1432 roku rada Władysława Jagiełły podczas obrad węgierskiego sejmu w Budzie złożyła oświadczenie wyjaśniające przyczyny sojuszu polsko husyckiego i zapewniła, że nie jest skierowany przeciw królestwu Węgier. [więcej]
31 sierpień / 1 wrzesień 1432 W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1432 roku z inicjatywy Władysława Jagiełły i rady królewskiej doszło na Litwie do zamachu stanu, w wyniku którego napadnięty pod Oszmianą Świdrygiełło zdołał zbiec, a władzę w stołecznym Wilnie objął Zygmunt Kiejstutowicz. [więcej]
Wrzesień 1432 Na początku września 1432 roku przebywający w Lublinie Władysław Jagiełło przyjął posłów nowego władcy Litwy Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
Wrzesień 1432 W związku z cięgle trwającym konfliktem Polski z Zakonem Krzyżackim we wrześniu 1432 roku władze soboru bazylejskiego postanowiły wysłać posłów do Jagiełły, Prus Krzyżackich i Świdrygiełły. [więcej]
8 wrzesień 1432 8 września 1432 roku wodzowie husyccy Jan Czapek i Otek z Loży wysłali do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff list, w którym zarzucili mu złamanie pokoju z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
30 wrzesień 1432 30 września 1432 roku Władysław Jagiełło wystawił pełnomocnictwo dla posłów, którzy wybierali się do Grodna na negocjacje z nowym władcą Litwy Zygmuntem Kiejstutowiczem. [więcej]
8 październik 1432 8 października 1432 roku ze Sienny Zygmunt Luksemburski wysłał do możnowładców węgierskich list, w którym skrytykował Władysława Jagiełłę za sojusz z husytami oraz postępowanie węgierskiego sejmu, który 10 sierpnia 1432 roku, wysłuchawszy polskich wysłanników, udzielił odpowiedzi, iż chce przez własnego posła dać odpowiedź królowi Polski. List ten dostał w swoje ręce wenecki doża Franciszek Foscari i przesłał jego kopię Władysławowi Jagielle. [więcej]
15 październik 1432 15 października 1432 roku w Grodnie posłowie Władysława Jagiełły ze Zbigniewem Oleśnickim na czele zawarli z Zygmuntem Kiejstutowiczem regulującą stosunki polsko-litewskie unię, w myśl której oba narody sprzymierzyły się przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu i Świdrygielle. [więcej]
15 październik 1432 15 października 1432 roku w Grodnie poselstwo polskie ze Zbigniewem Oleśnickim na czele wydało w imieniu Władysława Jagiełły dokument, w myśl którego rozciągnięte zostały na rusińską część społeczeństwa Litwy przywileje, które do tej pory posiadali tylko katolicy zamieszkujący te ziemie. [więcej]
Październik 1432 W październiku 1432 roku oddziały Świdrygiełły dowodzone przez starostę bracławskiego i krzemienieckiego księcia Fedka z Ostroga Nieświskiego pustoszyły Podole. Aby bronić łupionych terenów, skoncentrowano we Lwowie zbrojny oddział. Dowództwo nad nim Jagiełło oddał wojewodzie ruskiemu i podczaszemu królewskiemu Janowi Mężykowi z Dąbrowy oraz staroście lwowskiemu generalnemu (ruskiemu) i kasztelanowi międzyrzeckiemu Wincentemu z Szamotuł. [więcej]
Październik 1432 W październiku 1432 roku wojska Władysława Jagiełły zdobyły zamek w Olesku, należący do stronników Świdrygiełły. [więcej]
30 październik 1432 Przebywający we Lwowie Władysław Jagiełło przyjął delegację złożoną z przedstawicieli Łucka, którzy przybyli złożyć dobrowolne poddanie się jemu i Koronie. W zamian 30 października 1432 roku król wystawił im przywilej, zrównujący ich prawa z prawami mieszkańców Krakowa. [więcej]
Listopad 1432 Na początku listopada 1432 roku Świdrygiełło podjął wysiłek zdobycia Wilna, głosząc że ruscy i litewscy bojarzy o to go prosili. Wraz ze sprzymierzonymi wojskami tatarskimi ruszył na północ. [więcej]
Listopad 1432 Gdy Świdrygiełło rozpoczął marsz w kierunku Wilna, poddał mu się Borysów a następnie Mińsk i Krewo. Władysław Jagiełło postanowił wesprzeć zbrojnie Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
Listopad 1432 W połowie listopada 1432 roku wojska Jagiełły przekroczyły pod Kopystrzyniem rzeczkę Murachwę, oddzielającą Ziemię Kamieniecką od Bracławskiej. W związku z tym, że książę Fedko unikał bitwy, królewskie oddziały przystąpiły do zdobywania zamków obsadzonych przez załogi Świdrygiełły. [więcej]
30 listopad 1432 30 listopada 1432 roku wojska Władysława Jagiełły pokonały w bitwie pod Kopystrzyniem oddziały Świdrygiełły dowodzone przez księcia nieświdzkiego Fedka. Władysław Jagiełło przebywał wówczas we Lwowie. [więcej]
8 grudzień 1432 8 grudnia 1432 roku wojska Władysława Jagiełły i Zygmunta Kiejstutowicza rozbiły oddziały Świdrygiełły w bitwie pod Oszmianą. [więcej]
1 styczeń 1433 1 stycznia 1433 roku papież Eugeniusz IV zwolnił Władysława Jagiełłę ze złożonej Świdrygielle przysięgi. [więcej]
2 styczeń 1433 2 stycznia 1433 roku na soborze bazylejskim zapadła decyzja o wysłaniu posłów do Władysława Jagiełły, Świdrygiełły i wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff w celu mediacji, mających na celu uzgodnienie wspólnej płaszczyzny porozumienia i zakończenie wojny. [więcej]
Styczeń 1433 W styczniu 1433 roku w Krakowie Władysław Jagiełło zatwierdził unię grodzieńską zawartą 15 października 1432 roku i wystawił nowy przywilej, będący potwierdzeniem przywileju wydanego w Jedlni w 1430 roku. [więcej]
Luty 1433 W początkach lutego 1433 roku wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff zgłosił na soborze w Bazylei suplikę, w której ubiegał się o zezwolenie na udzielenie absolucji dla jednego z prałatów pruskich, przyznając się pośrednio do dokonania przez Zakon rozbojów w Polsce. [więcej]
8 marzec 1433 8 marca 1433 roku w Sandomierzu Władysław Jagiełło spotkał się z wysłannikami soboru bazylejskiego. Tu zapadła również decyzja o zwołaniu na 24 czerwca pospolitego ruszenia, które miało się zebrać w wielkopolskim Kole i kontynuować wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Marzec 1433 Niedługo po spotkaniu z wysłannikami soboru w Sandomierzu Władysław Jagiełło wysłał do Bazylei swoich posłów, wśród których znaleźli się magister Borzynowski i Piotr Chełmski. [więcej]
1433 W 1433 roku Władysław Jagiełło potwierdził przywilej jedlneńsko-krakowski.
11 kwiecień 1433 11 kwietnia 1433 roku Konrad IV Starszy w liście do gorliczan doniósł o niezgodzie panującej w szeregach husytów i sporach z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
13 kwiecień 1433 13 kwietnia 1433 roku czeskie poselstwo na soborze w Bazylei poinformowało słuchaczy o przymierzu zawartym z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Kwiecień 1433 W połowie kwietnia 1433 roku, gdy Władysław Jagiełło przebywał w Wielkopolsce, jeden z oddziałów husyckich dowodzonych przez Biedrzycha przekroczył opodal Sławkowa granicę Polski i z zamiarem spustoszenia górnych Węgier kierował się na Wschód. Nic nie pomogły próby zatrzymania napastników przez naprędce zorganizowane pospolite ruszenie. Biedrzych przeszedł przez Skawinę, Wieliczkę, Lanckoronę i Myślenice. Dotarł na Spisz, gdzie już 25 kwietnia zdobył i zburzył Kieżmark. Następnie z wielkimi łupami przez Morawy wrócił do Czech. Ten epizod nadwątlił stosunki polsko-węgierskie. [więcej]
19 kwiecień 1433 19 kwietnia 1433 roku w Kaliszu Władysław Jagiełło odebrał od Jana I Żagańskiego, Konrada V Kąckiego, Konrada VII Białego i Henryka IX Starszego obietnicę wsparcia zbrojnego w wojnie przeciwko Krzyżakom. [więcej]
24 kwiecień 1433 24 kwietnia 1433 roku na plenum soboru w Bazylei wystąpił przedstawiciel krzyżacki Andrzej Pfaffendorf. Wygłosił pełną inwektyw mowę skierowaną przeciw Polsce i Władysławowi Jagielle. [więcej]
Kwiecień 1433 W drugiej połowie kwietnia 1433 roku w Wielkopolsce Władysław Jagiełło zawarł ostateczne porozumienie z przywódcą husytów Janem Czapkiem. Król za ich udział w wojnie z Zakonem Krzyżackim zgodził się zapłacić żołd w wysokości 12 groszy od kopii. [więcej]
27 kwiecień 1433 27 kwietnia 1433 roku w Kościanie Władysław Jagiełło ponownie spotkał się z posłami soboru bazylejskiego. [więcej]
Maj 1433 W maju 1433 roku dowódcy Świdrygiełły Nos z Łucka i Fedko z Bracławia wspomagani odziałem Tatarów zaatakowali Brześć Litewski i Kamieniec Podolski. Władysław Jagiełło powołał pospolite ruszenie z ziem ruskich i wezwał do obrony książąt mazowieckich. [więcej]
28 maj 1433 28 maja 1433 roku do Raciążka przybyli delegaci Władysława Jagiełły na negocjacje pokojowe z wysłannikami wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff. W roli mediatorów wystąpili wówczas posłowie soboru bazylejskiego. [więcej]
Maj / czerwiec 1433 Na przełomie maja i czerwca 1433 roku Konrad VII Biały zasilił polskie siły zbrojne oddziałem wojska. W zamian Władysław Jagiełło obdarował go urzędem dworskim z pensją pobieraną w wysokości 12 kop groszy z dochodów żup w Bochni i Wieliczce. [więcej]
3 czerwiec 1433 3 czerwca 1433 roku Władysław Jagiełło odebrał hołd lenny od hospodara mołdawskiego Eliasza I. [więcej]
4 czerwiec 1433 4 czerwca 1433 roku Władysław Jagiełło wysłał do Bazylei list, w którym poinformował władze soboru, że wyśle swoich delegatów, którzy w jego imieniu przystąpią do obrad. [więcej]
5 czerwiec 1433 5 czerwca 1433 roku dyplomacja Władysława Jagiełły zawarła traktat pokojowy z hospodarem mołdawskim Eliaszem I. [więcej]
Czerwiec 1433 W związku z wygaśnięciem rozejmu w wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim w połowie czerwca 1433 roku Władysław Jagiełło znalazł się w Kole, gdzie doszło do koncentracji wojsk. Podczas narady zdecydowano, iż król ze względu na podeszły wiek i osłabienie wzroku nie stanie na czele wyprawy pospolitego ruszenia, lecz przekaże dowództwo kasztelanowi i staroście krakowskiemu Mikołajowi z Michałowa. Tam również przygotowany strategię prowadzenia wojny. [więcej]
27 czerwiec 1433 27 czerwca 1433 roku Władysław Jagiełło przeniósł się do pobliskiego Konina.
6 lipiec - 15 sierpiń 1433 Między 6 lipca a 15 sierpnia 1433 roku wojska Władysława Jagiełły próbowały zdobyć obwarowane Chojnice.
22 sierpień 1433 22 sierpnia 1433 roku Władysław Jagiełło zawitał do Sieradza, gdzie odbierał wieści z toczącej się wojny Polski z Zakonem Krzyżackim.
13 wrzesień 1433 13 września 1433 roku pod Jasińcem Władysław Jagiełło stał się stroną w rokowaniach, w konsekwencji których doszło do podpisania rozejmu w wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Wrzesień 1433 W połowie września 1433 roku Władysław Jagiełło otrzymał od Zygmunta Kiejstutowicza list z opisem zniszczeń, jakich dokonali na Litwie Świdrygiełło i mistrz inflancki Cysse von Rutenberg. [więcej]
Wrzesień 1433 W drugiej połowie września 1433 roku Władysław Jagiełło otrzymał od Zygmunta Kiejstutowicza list, w którym ten drugi wyjaśniał, dlaczego nie może zgodzić się na pokój ze Świdrygiełłą. [więcej]
20 wrzesień 1433 Około 20 września 1433 roku w Pyzdrach Władysław Jagiełło przyjął powracającego z letniej kampanii na Pomorzu dowódcę wojsk polskich Mikołaja z Michałowa.
25 wrzesień 1433 25 września 1433 roku na soborze w Bazylei wysłannik Zakonu Krzyżackiego Andrzej Pfaffendorf odczytał listy wielkiego mistrza ze skargą na najazd polsko-husycki, krytykując postawę Władysława Jagiełły. W październiku przybyły do Bazylei Zygmunt Luksemburski oskarżył króla Polski o tępienie języka niemieckiego w Prusach i cudzołóstwo z narzeczoną księcia austriackiego (chodziło oczywiście o Jadwigę Andegaweńską). [więcej]
Wrzesień 1433 W drugiej połowie września 1433 roku zbrojne oddziały Świdrygiełły pod dowództwem kniazia Fedka z Podola i kniazia Nosa rozpoczęły oblężenie Brześcia Litewskiego. Szybka interwencja przybyłych z odsieczą wojsk Władysława Jagiełły uratowała miasto. [więcej]
Październik - listopad 1433 Jesienią 1433 roku posłowie Władysława Jagiełły uzgodnili z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego treść przyszłych rozmów pokojowych. Jednym z ważniejszych postanowień była możliwość wystawienia przez króla oraz wielkiego mistrza aktu prawnego, w myśl którego poddani mogliby odmówić posłuszeństwa w wypadku złamania traktatu pokojowego. [więcej]
Jesień 1433 Późną jesienią 1433 roku zbrojne oddziały tatarskie znowu atakowały polskie Podole. [więcej]
1 grudzień 1433 Rokowania pokojowe rozpoczęły się w Brześciu Kujawskim 1 grudnia 1433 roku. Stronę polską reprezentował między innymi Zbigniew Oleśnicki. Władysław Jagiełło przebywał w tym czasie w Łęczycy. [więcej]
9 grudzień 1433 9 grudnia 1433 roku do Łęczycy przybyli posłowie uczestniczący w negocjacjach pokojowych w Brześciu Kujawskim. Władysław Jagiełło dowiedział się od nich o fiasku rokowań. Po naradzie zdecydowano o wznowieniu działań wojennych z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
15 grudzień 1433 Stany pruskie, dowiedziawszy się o załamaniu się rokowań pokojowych w Brześciu Kujawskim, pod groźbą buntu wymusiły na wielkim mistrzu Paulu Bellitzerze von Russdorff wznowienie rozmów. Z tego powodu 12 grudnia 1433 roku do Łęczycy przybyli posłowie krzyżaccy z wieściami dla Władysława Jagiełły. Podjęte negocjacje poszły sprawnie i już trzy dni później podpisano kolejny układ. Porozumienie nazwane rozejmem łęczyckim przewidywało dwunastoletni okres zawieszenia broni w wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim, w czasie którego obie strony zobowiązywały się doprowadzić do trwałego pokoju. [więcej]
Grudzień 1433 W grudniu 1433 roku na soborze bazylejskim odczytano pełen oszczerstw list Świdrygiełły. Pismo to wywołało gwałtowną reakcję wysłanników Władysława Jagiełły, którymi byli Gaspar de Perusio i Szymon de Theramo i którzy natychmiast wystąpili w obronie króla Polski. [więcej]
Grudzień 1433 W grudniu 1433 roku Władysław Jagiełło wziął wojewodę mołdawskiego Stefana III pod opiekę jako swego wasala i zwrócił mu Ziemię Szepieniecką z Chocimiem. [więcej]
Styczeń 1434 W styczniu 1434 roku w Krynkach na Podlasiu Władysław Jagiełło spotkał się z Zygmuntem Kiejstutowiczem. Król zaapelował do poddanych o posłuszeństwo wobec nowego księcia Litwy. Był to ostatni pobyt Jagiełły w ojczyźnie. [więcej]
Styczeń 1434 W Krynkach Władysław Jagiełło rozpoczął podróż do Krakowa. Po drodze odwiedził Lublin, Sandomierz i Nowy Korczyn. [więcej]
Luty 1434 W lutym 1434 roku Władysław Jagiełło, przeczuwając nadchodzącą śmierć, postanowił pojednać się ze Świdrygiełłą. Niestety najmłodszy brat króla odmówił spotkania. [więcej]
21 luty 1434 Prawdopodobnie 21 lutego 1434 roku w Nowym Mieście Korczynie odbył się zjazd możnowładztwa, na którym wybrano polską delegację na sobór w Bazylei. [więcej]
Maj 1434 W maju 1434 roku Władysław Jagiełło podążył w swą ostatnią podróż. Z Krakowa wyruszył na Ruś do Halicza, gdzie miał odebrać hołd od nowego wojewody mołdawskiego Stefana. [więcej]
Maj 1434 Po drodze do Halicza Władysław Jagiełło zatrzymał się w Gródku, gdzie ciężko się rozchorował. Rzekomo zaziębił się słuchając śpiewu słowika. [więcej]
31 maj 1434 31 maja 1434 roku będący w agonii Władysław Jagiełło wezwał do siebie drużynę wiernych rycerzy i polecił im swych synów. [więcej]
1 czerwiec 1434 Władysław Jagiełło zmarł 1 czerwca 1434 roku w Gródku. Zwłoki królewskie w oblanej smołą i żywicą drewnianej trumnie, przyozdobionej godłami królewskimi postanowiono zawieźć do Krakowa. [więcej]
18 czerwiec 1434 18 czerwca 1434 roku w Krakowie pochowano ciało zmarłego Władysława Jagiełły. Uroczystość celebrował w katedrze wawelskiej wierny współpracownik zmarłego króla - arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Olgierd Giedyminowicz
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Władysława Jagiełły 18 lutego 1386 roku została Jadwiga Andegaweńska.

  1. Elżbieta Bonifacja (1399-1399)

Drugą żoną Władysława Jagiełły 29 stycznia 1402 roku została Anna Cylejska, wnuczka Kazimierza Wielkiego.

  1. Jadwiga (1408-1431)

Trzecią żoną Władysława Jagiełły 2 maja 1417 roku została Elżbieta Granowska. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Czwartą żoną Władysława Jagiełły w lutym 1422 roku została Zofia Holszańska.

  1. Władysław III Warneńczyk
  2. Kazimierz (1426 - 1427)
  3. Kazimierz IV Jagiellończyk
Następca: Kiejstut Giedyminowicz

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jagiełło
#Jagiełło
819

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.