NIDZICA

Warmińsko-Mazurskie
Barciany
Bezławki
Bratian
Działdowo
Elbląg
Frombork
Giżycko
Kętrzyn
Kurzętnik
Lidzbark Warmiński
Nidzica
Nowe Miasto Lubawskie
Olsztyn
Pasłęk
Pieniężno
Reszel
Ryn
Szestno
Węgorzewo

Ciekawostki z historii zamku i grodu

1266–1268 Zapewne w latach 1266–1268 w Nidzicy za sprawą Krzyżaków powstało pierwsze drewniane założenie obronne.

"...Na terenie ziemi sasińskiej, na wysokim i rozległym wzgórzu otoczonym bagnami i rozlewiskami przepływającej u jego podnóża rzeki Nidy, Krzyżacy zbudowali drewniano-ziemną strażnicę, istniejącą w 2. połowie XIII wieku i w 1. połowie XIV wieku. Dostęp do niej był możliwy tylko od strony wschodniej. Urzędował w niej komornik podlegający komturowi w Dzierzgoniu, a po utworzeniu komturii w Ostródzie w 1341 roku — komturowi ostródzkiemu. Strażnica kontrolowała postępującą kolonizację tych terenów leśnych przygranicznych z Mazowszem. U stóp wzgórza od strony zachodniej rozwijała się osada..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 143

1359-1409

"...Zamek murowany na zachodnim cyplu wzgórza był budowany w 2. połowie XIV wieku. Pierwsza wzmianka o budowie pochodzi z 1359 roku, następna z 1376 roku. Główne prace wykonano w latach 1370-1400 i prawdopodobnie trwały jeszcze w 1407 roku. Od 1409 roku w zamku urzędował prokurator podległy komturowi w Ostródzie. Zamek był założeniem dwuczłonowym. Składał się z zamku wysokiego i przedzamcza. Zamek wysoki położony na stromym wzgórzu rzeczywiście górował nad miastem i okolicą. Został zbudowany z cegły na wysokich kamiennych fundamentach. Miał kształt prostokąta o wymiarach 61,5 x 43,3 m i posiadał cztery kilkukondygnacyjne skrzydła. Skrzydła były zróżnicowane. Od zachodu (od strony miasta) znajdował się największy, główny dom zakonny, czterokondygnacyjny i podpiwniczony, z dachem dwu-spadowym. Miał ozdobne szczyty i zwyczajowo na pierwszym piętrze mieścił pomieszczenia przewidziane regułą zakonną: kaplicę, refektarz, mieszkanie prokuratora i zapewne dormitorium oraz izbę gościnną. W ścianie południowej znajdował się wykusz kaplicy, a na ścianie północnej dansker wsparty na kroksztynach. Na parterze i w przyziemiu usytuowano: kuchnię, piekarnię, składy żywności, browar i zapewne zbrojownię. Na najwyższej kondygnacji zwyczajowo znajdowały się magazyny i spichrze zbożowe oraz ganki wartowniczo-obronne ze strzelnicami. Skrzydła boczne (północne i południowe) były niższe i miały po dwie kondygnacje, przykryte dachem pulpitowym. Pomieszczenia w nich były przeznaczone do celów gospodarczych. Także w szczycie murów od zewnątrz znajdowały się ganki wartowniczo-obronne ze strzelnicami. Ganki wszystkich skrzydeł były ze sobą skomunikowane. Od strony wschodniej dziedziniec zamkowy zamykało czterokondygnacyjne skrzydło z bramą wjazdową (z przedzamcza), wraz z dwoma przylegającymi po bokach potężnymi, kwadratowymi wieżami. Wieże (północna i południowa) były wysunięte poza lico murów zamku; miały pięć kondygnacji każda (23 m wysokości) i pełniły funkcje mieszkalne oraz obronne. Dookoła dziedzińca, wzdłuż skrzydeł zamku, biegł kryty dachem i wsparty na słupach piętrowy, drewniany ganek komunikacyjny. Na dziedzińcu stała ocembrowana studnia. Z drugiej strony skrzydła wschodniego dobudowano czworoboczną wieżę bramy wjazdowej, z opuszczaną broną, która flankowała most zwodzony nad suchą fosą oddzielającą zamek wysoki od przedzamcza. Zamek został obwiedziony murem obronnym wzdłuż fosy i dookoła skraju wzgórza..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 144-145

XIV wiek W drugiej połowie XIV wieku Nidzica otoczona została murami obronnymi z basztami.
1376 W 1376 roku wojska litewskie księcia Kiejstuta próbowały zdobyć Nidzicę, lecz atak zakończył się fiaskiem.
1381 W 1381 roku Nidzica otrzymała prawa miejskie z rąk wielkiego mistrza zakonu Winricha von Kniprode.
XIV wiek

"...W północno-wschodnim narożu Nidzicy Krzyżacy w 2. połowie XIV wieku wybudowali obronny dwór miejski (zapewne wraz z murami miasta), nazywany potocznie „Zameczkiem". Został usytuowany w pobliżu północnej bramy miejskiej, noszącej nazwę Brama Niemiecka. Dwór od północy i wschodu otaczał i chronił podwójny system murów obronnych z basztami oraz rzeka Nida od północy i nawodniona fosa od wschodu. Od strony miasta (zachodniej i południowej) dwór oddzielony został murem z bramą oraz nawodnioną fosą z mostem. Nie jest znane rozplanowanie dworu. Prawdopodobnie na jego terenie znajdowała się wieża i kilka murowanych budynków wykorzystywanych zapewne przez Krzyżaków do celów administracyjnych, gospodarczych i militarnych. Wiadomo, iż dwór był siedzibą prokuratora w czasie jego wizyt w mieście i przypuszczalnie posiadał stałą załogę. Nie są znane jego dzieje, można przypuszczać, iż był zajmowany wraz z miastem w trakcie działań wojennych polsko-krzyżackich..."

W XVI wieku, po sekularyzacji zakonu, dwór był w posiadaniu kilku rodów rycerskich, jako rezydencja miejska. Później odkupiony i adaptowany na synagogę i łaźnię żydowską. Rozbierany od 2. połowy XVIII wieku, ostatecznie uległ likwidacji w 1807 roku. Obecnie po „Zameczku" w Nidzicy nie ma śladu.


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 147

6 czerwiec 1389 6 czerwca 1389 roku w Nidzicy doszło do rokowań z posłami Zakonu Krzyżackiego. Władysława II Jagiełłę reprezentowali między innymi: Siemowit IV, Skirgiełło, Sędziwój z Szubina i Jan z Tarnowa. Gdy wysłannicy krzyżaccy zażądali zgody na potwierdzenie praw zakonu do ziem litewskich, a jako dowód przedstawili akt nadania cesarza i papieża, strona polsko-litewska przerwała negocjacje.
8 lipca 1410 8 lipca 1410 roku Nidzica wraz z zamkiem została bez walki zajęta przez wojska Władysława Jagiełły. Doszło do tego, ponieważ oddziały marszałka zakonnego i komtura ostródzkiego na krótko przedtem ruszyły w stronę Lubawy. W tym czasie załogę zamku nad rzeką Nidą stanowiło kilku starszych braci zakonnych, więc jakikolwiek opór nie miał sensu.
wrzesień 1410 We wrześniu 1410 roku Nidzica wróciła w ręce Krzyżaków. Kończący tę wojnę pokój pozostawił miasto we władaniu Zakonu.
29 lipiec 1414 29 lipca 1414 roku pod Nidzicą pojawiła się armia Władysława Jagiełły. Tu podjęto decyzję o oblężeniu miasta i zamku.

"...Podczas wojny „głodowej" w 1414 roku wojska polsko-litewskie, bez problemu już pod koniec lipca, opanowały miasto. Zamek bronił się skutecznie, znosząc ostrzał artyleryjski do 6 sierpnia. W tym dniu załoga się poddała. Wojska także pustoszyły i niszczyły okolicę, zdobywając żywność. Prawdopodobnie brak dyscypliny załogi polskiej spowodował odbicie zamku z zaskoczenia w końcu września przez oddział krzyżacki pod wodzą komtura ostródzkiego Jana von Bichaua..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 145-146

1454

"...Po wybuchu powstania antykrzyżackiego w 1454 roku siły Związku Pruskiego prawdopodobnie 19 lutego bez walki przejęły zamek. W lutym 1455 roku zamek obsadziła załoga zaciężnych czeskich z dowódcą Janem Koldy z Żampachu, który nie dopuścił do odbicia zamku przez zakon aż do końca wojny trzynastoletniej...."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 146

1520 W czasie wojny pruskiej 1520 roku wojska polskie opanowały Nidzicę. Zamku nie udało się zdobyć.
XVI wiek

"...W XVI wieku w narożach muru zachodniego (północnym i południowym) zamku wysokiego zbudowano owalne basteje, przystosowane do prowadzenia ostrzału artyleryjskiego. Przebudowano również przedzamcze. Powstało także drugie przedzamcze, zrujnowane pożarem pod koniec XVIII wieku...."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 146

1656 W 1656 roku z pola bitwy pod Prostkami nadciągnęły pod zamek w Nidzicy oddziały tatarskie i podjęły wysiłek zdobycia warowni, lecz bez powodzenia.
XIX wiek W czasie wojen napoleońskich na zamku w Nidzicy rezydowali: marszałek Michel Ney, książę Jean Baptiste Bernadotte, marszałek Jean Pierre Augereau. Generał Józef Zajączek w zamku urządził lazaret.
18 sierpnia 1813 Druga wizyta wojsk napoleońskich zakończyła się 18 sierpnia 1813 roku, efektem czego było przybycie Kozaków dońskich rosyjskiego cara. Tenże okres przyczynił się do częściowego zniszczenia zamku.
XIX wiek Pod koniec lat dwudziestych XIX wieku zamek w Nidzicy został poddany gruntownemu remontowi, w trakcie którego usunięto zniszczenia.
1830 Od 1830 roku zamek w Nidzicy służył jako więzienie, budynek urzędowy, sąd, a także jako mieszkania prywatne.
1945 W 1945 roku podczas ofensywy wojsk radzieckich zamek w Nidzicy uległ znacznemu zniszczeniu. W mieście dewastacji uległo 80% budynków.
1959-1965 W latach 1959-1965 zamek w Nidzicy został odrestaurowany. Do dziś zachował się główny zamek, szyja bramna, w której znajdowały się dwie furty, brona i zwodzony most z suchą fosą, oddzielający dziedziniec od XVI-wiecznego przedzamcza. Drugie nieistniejące już przedzamcze spłonęło w 1784 roku. Przestronny dziedziniec otoczony czterema skrzydłami flankują od wschodu dwie wyniosłe wieże. Najbardziej reprezentacyjne pierwsze piętro głównej części zamku z kaplicą i refektarzem kryje zachowane ślady średniowiecznych malowideł ściennych. Nidzicki zamek zmieniał nie tylko swój wygląd, ale i przeznaczenie. Obecnie jest siedzibą Nidzickiego Ośrodka Kultury. Organizowanych jest tu wiele wydarzeń kulturalnych, warsztatów historycznych, biesiad, turniejów rycerskich, eventów, konferencji i szkoleń. Mieści się tu także Galeria Pod Belką, Bractwo Rycerskie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Muzeum Dziejów Ziemi Nidzickiej, hotel i restauracja.

Położenie zamku na mapie

Złota myśl na dziś

Szukaj:

Nidzica Północna strona zamku
Nidzica Dziedziniec
Nidzica Dziedziniec
Nidzica Dziedziniec
Nidzica Południowa strona zamku
Nidzica Południowa strona zamku
Nidzica Południowa strona zamku
Nidzica Fragment murów obronnych
Nidzica Zachodnia strona zamku
Nidzica Zachodnia strona zamku
Nidzica Północno-zachodnia strona zamku
Nidzica Wchodnia strona zamku


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Nidzica
#Nidzica
255


...
Polskie zamki

[Zamknij]

goleft
goright

[Zamknij]

Zamek Nidzica Północna strona zamku Zamek Nidzica Dziedziniec Zamek Nidzica Dziedziniec Zamek Nidzica Dziedziniec Zamek Nidzica Południowa strona zamku Zamek Nidzica Południowa strona zamku Zamek Nidzica Południowa strona zamku Zamek Nidzica Fragment murów obronnych Zamek Nidzica Zachodnia strona zamku Zamek Nidzica Zachodnia strona zamku Zamek Nidzica Północno-zachodnia strona zamku Zamek Nidzica Wchodnia strona zamku
W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.