OLSZTYN

Warmińsko-Mazurskie
Barciany
Bezławki
Bratian
Działdowo
Elbląg
Frombork
Giżycko
Kętrzyn
Kurzętnik
Lidzbark Warmiński
Nidzica
Nowe Miasto Lubawskie
Olsztyn
Pasłęk
Pieniężno
Reszel
Ryn
Szestno
Węgorzewo

Ciekawostki z historii zamku i grodu

1334 Pierwsza wzmianka o Olsztynie pochodzi z 1334 roku. Wówczas wójt warmiński Henryk von Luter założył drewniano-ziemną strażnicę, która miała chronić te ziemie przed najazdami Litwinów.
1346 Budowę zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie rozpoczęto w 1346 roku. Prace kontynuowano aż do XV wieku. Był on położony na wzniesieniu prawego brzegu Łyny, która opływała go poniżej od strony południowej i zachodniej. Warownia była siedzibą największego komornictwa kapitulnego. Wjazd na zamek prowadził od południowego zachodu przez drewniany most na Łynie.
1353 Po wschodniej stronie zamku w Olsztynie, w kolanie rzeki, powstała osada, która w 1353 roku została lokowana jako miasto na prawie chełmińskim.
1380-1400 Pod koniec XIV wieku Olsztyn otoczono murami obronnymi z basztami i trzema bramami: Górną, Dolną i Młyńską oraz Furtą Wodną.
1400-1410

"...Na początku XV wieku dookoła zamku wybudowano zewnętrzne mury obronne z okrągłymi i półokrągłymi basztami, przystosowanymi do użycia broni palnej. Powstało w ten sposób szerokie międzymurze, na terenie którego wzniesiono prawdopodobnie od strony zachodniej magazyn soli oraz zabudowania łaźni, stajni i wozowni. Ta część międzymurza była bowiem wybrukowana. Później na terenie międzymurza urządzono ogrody. Od zachodu przy moście na Łynie, prowadzącym do zamku, wzniesiono w linii tych murów Bramę Dolną z wartownią, którą flankowała półokrągła baszta. Do wieży bramnej dobudowano przedbramie. Mury zewnętrzne zamku zostały sprzężone z murami miejskimi, ale zamek nadal był oddzielony fosą od miasta..."


Fragment książki: Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 258

lipiec 1410 W lipcu 1410 roku po grunwaldzkiej wiktorii biskup i kapituła olsztyńska złożyli hołd Władysławowi Jagielle. Wojska polsko-litewskie na krótko zajęły zamek w Olsztynie, który niedługo potem został przekazany Januszowi Mazowieckiemu.
luty 1411 W lutym 1411 roku w myśl postanowień pierwszego pokoju toruńskiego zamek w Olsztynie wrócił w ręce biskupów.
sierpień 1414

"...W sierpniu 1414 roku w trakcie wojny „głodowej" Olsztyn, obsadzony dodatkowo przez oddziały krzyżackie, uległ przeważającym siłom polskim. Zamek, miasto i folwark zamkowy zostały splądrowane. Przed dalszym marszem, przez kilka dni, oddziały polsko-litewskie rekwirując żywność, pustoszyły okoliczne wsie. Król wyznaczył na komendanta zamku rycerza Dzierżkowa z Włostowic. Jednak w końcu września wojska krzyżackie pod dowództwem komtura Helfricha von Drahe z Pokarmina opanowały zamek..."


Fragment książki: Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 258-259

14 luty 1454

"...Po wybuchu powstania antykrzyżackiego w lutym 1454 roku mieszczanie i okoliczne rycerstwo pod wodzą Baltazara ze Skajbot opanowali zamek, zabierając klucze kanonikowi-administratorowi. Zniszczyli także most zamkowy. Kapituła, po schronieniu się biskupa Franciszka Kuhschmalza w Malborku, została zmuszona do poparcia 14 lutego Związku Pruskiego..."


Wykorzystano fragmenty publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 259

lipiec 1455

"...W lipcu 1455 roku, za zgodą kapituły, wojska krzyżackie obsadziły miasto w liczbie 600 zaciężnych pod dowództwem Jerzego von Schliebena, a zamek załogą 30 ludzi pod dowództwem komtura Wilhelma von Helfensteina. W grudniu tego roku Jerzy von Schlieben ze swoimi zaciężnymi podstępnie opanował zamek i groźbami zmusił przebywających w nim kanoników do uznania jego dowództwa i usunięcia dotychczasowej załogi. W dniu następnym dopuścił się obrabowania zamku i uwięzienia kanoników, których uwolnił dopiero w styczniu następnego roku. Kapituła złożyła skargę w kurii rzymskiej i u wielkiego mistrza oraz obłożyła klątwą Jerzego von Schliebena. Pomimo tego i wstępnego porozumienia, oporny dowódca nie kwapił się do oddania zrabowanych rzeczy oraz miasta i zamku w ręce kapituły..."


Fragment książki: Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 259

styczeń 1461

"...Dopiero po ponownym obłożeniu klątwą i interwencjach biskupa Pawła Legendorfa, a także wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausena w styczniu 1461 roku, zaciężni Jerzego von Schliebena zwrócili zamek i miasto kapitule. Kapituła zaakceptowała na zamku załogę krzyżacką w sile 25 konnych..."


Fragment książki: Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 259

grudzień 1463 W grudniu 1463 roku Olsztyn został spustoszony i spalony przez polskie oddziały z Nidzicy i Pasymia.
październik 1466 Po drugim pokoju toruńskim Olsztyn razem z Warmią przeszedł pod panowanie Kazimierza Jagiellończyka.
listopad 1520

"...Podczas ostatniej wojny polsko-krzyżackiej, „pruskiej", w listopadzie 1520 roku w Olsztynie stacjonowała polska załoga w sile 100 pieszych pod dowództwem rotmistrza Pawła Dołuskiego. Przebywał w tym czasie na zamku kanonik Mikołaj Kopernik jako administrator dóbr wspólnych kapituły oraz kilku kanoników. Ze względu na zagrożenie atakiem wojsk krzyżackich, pod koniec listopada uzupełniono załogę o dalszych 100 pieszych z rotmistrzem Henrykiem Perykiem z Janowic..."


Fragment książki: Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 259-260

16 listopad 1520 16 listopada 1520 roku przebywający w Olsztynie Mikoaj Kopernik na prośbę tamtejszych kanoników napisał do Zygmunta Starego list, w którym opisał trudną sytuacje w Warmii i przedstawił realną groźbę oblężenia miasta.
styczeń 1521

"...W styczniu 1521 roku wielki mistrz Albrecht Hohenzollern wezwał Olsztyn do poddania się, grożąc szturmem i zburzeniem zamku oraz miasta. Dowódcy polscy wraz z Mikołajem Kopernikiem zdecydowanie odmówili kapitulacji. Wojska krzyżackie nie podjęły próby ataku na Olsztyn, uznając zamek i miasto za dobrze przygotowane do obrony. W trakcie przemarszu dokonały spustoszenia okolicy.

Pod koniec stycznia tego roku oddział krzyżacki z Dobrego Miasta, dowodzony przez Wilhelma von Schaumburga, zaatakował miasto, wyłamując pierwsze wrota Bramy Młyńskiej. Z powodu braku drabin Krzyżacy nie byli jednak w stanie sforsować murów i wedrzeć się do miasta..."


Fragment książki: Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 260

1537-1539 Pomiędzy 1537 i 1539 rokiem w północne naroże murów zewnętrznych zamku w Olsztynie wbudowano dużą basteję o średnicy 15 m umożliwiającą użycie broni palnej.
1580 W 1580 roku biskup Marcin Kromer konsekrował na zamku w Olsztynie nową kaplicę św. Anny.
1655-1660 W czasie potopu szwedzkiego zamek w Olsztynie uległ grabieży i zniszczeniu.
1700–1721 W okresie trwania III wojny północnej zamek w Olsztynie został ograbiony i zdewastowany.
1756-1758

"...W latach 1756-1758 dokonano rozbiórki wieży bramnej i murów od strony miasta (wschodniej) i wybudowano w tym miejscu międzymurza nowe, trzecie skrzydło mieszkalne w stylu baroku. Skrzydło jednopiętrowe było nakryte wysokim dachem dwuspadowym i posiadało w części południowej przejazd bramny na dziedziniec, zarówno od strony dawnego podjazdu, jak i miasta. W tym celu wybudowano most nad fosą, zapewniający bezpośrednią komunikację z miastem. Później usypano groblę przez fosę i tędy wiódł główny wjazd na zamek. W przyziemiu skrzydła mieściły się izby urzędowe i pomieszczenia gospodarcze, a na piętrze - komnaty reprezentacyjne i mieszkalne..."


Fragment książki: Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 260

1772 Po I rozbiorze Polski Olsztyn powiększył rozmiar państwa pruskiego. W skrzydle północno-wschodnim zamku w Olsztynie gmina ewangelicka ulokowała szkołę, kaplicę i mieszkanie pastora.
1807 3 lutego 1807 w Olsztynie przebywał Napoleon Bonaparte.
1821 W 1821 roku zamek w Olsztynie uległ zniszczeniu przez pożar.
1827 W 1827 roku na zamku w Olsztynie wybuchł pożar, który zniszczył zabudowania.
1865-1866 Po wcześniejszych remontach w latach 1865-1866 zamek w Olsztynie poddano pracom restauratorskim.
1909-1911 W latach 1909-1911 zamek w Olsztynie zaadaptowano na potrzeby siedziby prezydenta rejencji olsztyńskiej. W tym czasie do barokowego skrzydła dobudowano niższy budynek przylegający do skrzydła głównego (północno-wschodniego).
1914 W 1914 roku Olsztyn został na krótko zajęty przez wojska rosyjskie.
11 lipiec 1920 Po zakończeniu I wojny światowej o przynależności państwowej Olsztyna i południowej części Wschodnich Prus zadecydował plebiscyt, który odbył się 11 lipca 1920 roku. 97,8% głosujących w Olsztynie mieszkańców opowiedziało się za wejściem w skład państwa niemieckiego.
1928 W 1928 w południowo-zachodnim skrzydle zamku w Olsztynie umiejscowiono muzeum regionalne.
22 styczeń 1945 22 stycznia 1945 roku Olsztyn zajęła prąca na zachód Armia Czerwona.
1945 Po II wojnie światowej w zamku w Olsztynie znalazło swe miejsce Muzeum Mazur.

Położenie zamku na mapie

Złota myśl na dziś

Szukaj:

Olsztyn W całej okazałości
Olsztyn Zamkowy dziedziniec
Olsztyn Rynek w Olsztynie
Olsztyn Wschodnia strona zamku
Olsztyn Dziedziniec zamku
Olsztyn Dziedziniec zamku
Olsztyn Dziedziniec zamku
Olsztyn Dziedziniec zamku
Olsztyn Dziedziniec zamku
Olsztyn Fosa
Olsztyn Zakole Łyny płynącej obok zamku
Olsztyn Zamek od strony Łyny.
Olsztyn Południowa strona zamku
Olsztyn Południowa strona zamku
Olsztyn Zachodnia strona zamku
Olsztyn Zachodnia strona zamku
Olsztyn Zachodnia strona zamku
Olsztyn Północna strona zamku
Olsztyn Fragment średniowiecznych murów miejskich
Olsztyn Wschodnia strona zamku


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Olsztyn
#Olsztyn
239


...
Polskie zamki

[Zamknij]

goleft
goright

[Zamknij]

Zamek Olsztyn W całej okazałości Zamek Olsztyn Zamkowy dziedziniec Zamek Olsztyn Rynek w Olsztynie Zamek Olsztyn Wschodnia strona zamku Zamek Olsztyn Dziedziniec zamku Zamek Olsztyn Dziedziniec zamku Zamek Olsztyn Dziedziniec zamku Zamek Olsztyn Dziedziniec zamku Zamek Olsztyn Dziedziniec zamku Zamek Olsztyn Fosa Zamek Olsztyn Zakole Łyny płynącej obok zamku Zamek Olsztyn Zamek od strony Łyny. Zamek Olsztyn Południowa strona zamku Zamek Olsztyn Południowa strona zamku Zamek Olsztyn Zachodnia strona zamku Zamek Olsztyn Zachodnia strona zamku Zamek Olsztyn Zachodnia strona zamku Zamek Olsztyn Północna strona zamku Zamek Olsztyn Fragment średniowiecznych murów miejskich Zamek Olsztyn Wschodnia strona zamku
W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.