BRANIEWO

Warmińsko-Mazurskie
Barciany
Bezławki
Braniewo
Bratian
Działdowo
Elbląg
Frombork
Giżycko
Kętrzyn
Kurzętnik
Lidzbark Warmiński
Morąg
Nidzica
Nowe Miasto Lubawskie
Olsztyn
Orneta
Pasłęk
Pieniężno
Reszel
Ryn
Szestno
Węgorzewo

Ciekawostki z historii zamku i grodu

1240 Około roku 1240 roku powstała w Braniewie pierwsza drewniana krzyżacka warownia. Obok na wyspie kupcy założyli osadę targową.
1254 W 1254 roku Braniewo nazwane wówczas Braunsberg otrzymało lubeckie prawa miejskie.
1260–1274

"...Założenie nad rzeką Pasłęką pierwszego zamku drewniano-ziemnego i i miasta Braniewa (lokowanego już w 1254 roku), przez biskupa warmińskiego Anzelma, było nieudane z powodu wybuchu II powstania pruskiego i w konsekwencji ich zniszczenia..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 215

1278-1300

"...Po zlikwidowaniu powstania przez Krzyżaków, biskup wybrał nową, bardziej obronną lokalizację dla miasta i zamku. Murowany zamek biskupi rozpoczęto budować w Braniewie za czasów biskupa Henryka Fleminga, urzędującego w latach 1278-1300. Był położony w południowej części miasta na wzniesieniu lewego brzegu i w zakolu rzeki Pasłęki. Zamek leżał 10 km na północny wschód od Fromborka, na ważnym szlaku komunikacyjno-handlowym z Elbląga do Królewca. [...]

Zamek biskupi z cegły na kamiennych fundamentach był budowany etapami prawie do końca XIV wieku. Finalnie był dwuczłonowy i miał kształt prostokąta o wymiarach 55 x 80 m. Składał się z zamku głównego i przedzamcza. Zamek główny w kształcie czworoboku stanowił część wschodnią założenia. Całą kurtynę południową wypełniało podpiwniczone, trzykondygnacyjne główne skrzydło mieszkalne (36,3 x 10 m) z przejazdem bramnym w środku. Posiadało prawdopodobnie ozdobne, schodkowe szczyty i piętrowe krużganki komunikacyjne od strony dziedzińca. Przylegało do niego dwukondygnacyjne skrzydło wschodnie, połączone z drugiej strony (północnej) z czworoboczną wysoką wieżą obronną w narożu północno-wschodnim. Kwadratowy dziedziniec zamkowy od północy zamykał mur kurtynowy z furtą miejską, a od zachodu mur w środku z wysoką wieżą bramną, prowadzącą na przedzamcze. Do wieży przylegało niewielkie skrzydło zachodnie, styczne od południa z głównym domem biskupim..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 215-216

1284

"...Stare Miasto zostało lokowane w 1284 roku na prawie lubeckim. Miało kształt wydłużonego czworoboku i na początku XIV wieku zostało otoczone murami obronnymi z kilkunastoma basztami i 8 bramami. Po przekopaniu fosy i wykorzystaniu starorzecza Pasłęki, wody rzeki oblewały miasto i zamek ze wszystkich stron. Braniewo było szybko rozwijającym się miastem portowo-handlowym, połączonym z Bałtykiem przez Zalew Wiślany. Należało do Hanzy i posiadało własną stocznię..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 215

1311 W 1311 roku litewski książę Witenes spustoszył okolice Braniewa, zamek i miasto pozostawił w spokoju.
1340

"...Zamek braniewski był rezydencją biskupa do 1340 roku. W wyniku powtarzających się konfliktów biskupa z władzami Starego Miasta, w 1341 roku siedzibę biskupa przeniesiono do Ornety. Na zamku urzędował burgrabia, który jednocześnie administrował komornictwem braniewskim. Troszczył się o stan dróg i mostów, nadzorował pracę folwarków, browarów, pobierał czynsze i daniny od ludności oraz dbał o zamki i ich uzbrojenie..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 217

1342

"...W 1342 roku biskup Herman z Pragi lokował po drugiej stronie rzeki (prawej), także na prawie lubeckim, konkurencyjne Nowe Miasto, obwarowane tylko palisadą. Miało charakter rzemieślniczo-rolniczy i było słabsze ekonomicznie...."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 215

1394

"...W 1394 roku biskup Henryk Sorbom podjął próbę połączenia Starego i Nowego Miasta w jeden organizm miejski oraz duży jednolity zespół obronny wraz z zamkiem. Spotkał się z oporem mieszczan Starego Miasta, bojących się utraty przywilejów..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 217

1396

"...W 1396 roku, w czasie zamieszek społecznych, mieszczanie szturmowali zamek i uszkodzili mury i wieże zamkowe od strony miasta. Później miasto musiało naprawić uszkodzenia w ciągu 5 lat...."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 217

1396 W 1402 roku biskup Henryk Vogelsang gościł na zamku w Braniewie wielkiego mistrza Konrada von Jungingena. Zgromadzonych wokół niego gości gospodarz obdarował sokołami.
1440 W 1440 roku Stare Miasto Braniewo zostało członkiem Związku Pruskiego.
luty 1454

"...Po wybuchu powstania antykrzyżackiego w lutym 1454 roku mieszczanie zaatakowali i zdobyli zamek. Zniszczyli jego mury i wieże od strony miasta oraz ograbili. Oddali się pod opiekę króla polskiego. Braniewo było w rękach mieszczan i sił związkowych..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 218

kwiecień 1455

"...W kwietniu 1455 roku oddziały krzyżackie podjęły nieudaną próbę odbicia Braniewa. W rezultacie zostało spalone Nowe Miasto i przedmieścia...."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 218

lipiec 1455

"...W lipcu 1455 roku zaciężni czescy pod wodzą Jana Skalskiego przejęli i obsadzili zamek i Stare Miasto..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 218

wrzesień 1461

"...Zapewne w wyniku rosnących kosztów utrzymania, uciążliwości stacjonowania i nadużyć załogi zaciężnej, mieszczanie poddali miasto we wrześniu 1461 roku biskupowi Pawłowi Legendorfowi. Doprowadziło to do konfliktów z załogą zamku, którą w końcu mieszczanie zaatakowali pod nieobecność dowódcy Jana Skalskiego. Opanowali zamek, część załogi wybili, a resztę wzięli do niewoli. Jan Skalski próbował odzyskać Braniewo szturmując mury, ale bezskutecznie. Do końca wojny trzynastoletniej w 1466 roku w Braniewie pozostawała załoga krzyżacka..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 218

październik 1466 W październiku 1466 roku po ustanowieniu drugiego pokoju toruńskirgo Braniewo weszło w skład Prus Królewskich.
październik 1478

"...Podczas wojny „księżej" w październiku 1478 roku wojska polskie rozpoczęły miesięczne oblężenie zamku i Starego Miasta, ale bez rezultatu z powodu potężnych i wytrzymałych obwarowań. Kolejny raz zostały spalone przedmieścia i Nowe Miasto..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 218

1 styczeń 1520 1 stycznia 1520 roku w trakcie wojny pruskiej atak wojsk wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna zmusił Braniewo do kapitulacji. Mieszczanie złożyli hołd krzyżackiemu monarsze. W mieście zamieszkała pokaźna krzyżacka załoga pod dowództwem Fryderyka von Heydecka.

"...Dla wielkiego mistrza Braniewo miało strategiczne znaczenie i traktował je jako „klucz" do obszarów Warmii. Późniejsze kilkakrotne próby odbicia miasta i zamku przez wojska polskie nie powiodły się. Zamek był obsadzony załogą krzyżacką do traktatu krakowskiego i sekularyzacji zakonu w kwietniu 1525 roku..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 218

7 lipiec 1520 7 lipca 1520 roku wojska Mikołaja Firleja rozpoczęły oblężenie Braniewa.
1565 W 1565 roku z inicjatywy kardynała Stanisława Hozjusza w Braniewie pojawili się jezuici a miasto stało się ważnym centrum szkolnictwa. Przybysze zorganizowali swoje kolegium, a przy nim gimnazjum, seminarium diecezjalne i seminarium papieskie.
lipiec 1626

"...W lipcu 1626 roku, w czasie I wojny polsko-szwedzkiej, zamek i miasto zostało zdobyte i ograbione. Szwedzi dodatkowo otoczyli fortyfikacje Braniewa na przedpolu szeregiem potężnych bastionów, które zostały rozbudowane podczas II wojny polsko-szwedzkiej..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 218

1655 –1660 Podczas potopu Braniewo było okupowane przez wojska brandenburskie. Dopiero w 1663 roku wyniszczone miasto zostało przekazane w ręce biskupa warmińskiego.
1807

"...Podczas wojen napoleońskich w 1807 roku miasto i zamek kilkakrotnie przechodziły z rąk do rąk, były rabowane i niszczone. Uszkodzone zostały południowe skrzydła i wieża zamku..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 219

1811 W 1811 roku w zamku w Braniewie powstała szkoła.
1852 W 1852 roku w Braniewie otwarto pierwszą w Prusach linię kolejową na odcinku Braniewo-Kwidzyn.
XIX / XX wiek

"...W latach siedemdziesiątych XIX wieku dokonano znacznej rozbiórki zamku i przebudowy na szkołę. Rozbiórkę kontynuowano pod koniec lat dwudziestych XX wieku, rozbudowując szkołę..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 219

20 marca 1945 Braniewo wyzwolone zostało 20 marca 1945 roku przez jednostki armii radzieckiej. Podczas walk zniszczone zostało około 80% zabudowy miasta.
1945

"...W 1945 roku budynki szkoły i pozostałości zamku spłonęły. Po wojnie oczyszczono teren dawnego zamku biskupiego w Braniewie z gruzu i odbudowano jedyną zachowaną budowlę — czworoboczną, wysoką wieżę bramną, która stała między zamkiem głównym i przedzamczem. Współcześnie w górnej kondygnacji mieści odrestaurowaną piętrową kaplicę, ale aktualnie niedostępną..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 219


Położenie zamku na mapie

Złota myśl na dziś

Szukaj:

Braniewo Wieża bramna zamku biskupiego
Braniewo Wieża bramna zamku biskupiego
Braniewo Wieża bramna zamku biskupiego
Braniewo Bazylika pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Braniewo
#Braniewo
263


...
Polskie zamki

[Zamknij]

goleft
goright

[Zamknij]

Zamek Braniewo Wieża bramna zamku biskupiego Zamek Braniewo Wieża bramna zamku biskupiego Zamek Braniewo Wieża bramna zamku biskupiego Zamek Braniewo Bazylika pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.