ozdoba

KONRAD IV STARSZY

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław I Wysoki
Henryk I Brodaty
Henryk II Pobożny
Konrad I Głogowski
Henryk I Głogowski
Konrad I Oleśnicki
Konrad II Oleśnicki
Konrad III Stary
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1380-1390 rokiem
Zmarł: 9 sierpnia 1447 roku
w Jelczu
Rodzice: Konrad III Stary
i Guta
1399 Najpóźniej w 1399 roku Konrad IV Starszy został klerykiem wrocławskim.
Październik 1409 W październiku 1409 roku Konrad IV Starszy u boku ojca z ramienia Wacława Luksemburskiego uczestniczył w misji mediacyjnej w sporze miedzy Koroną Polską a Państwem Zakonnym. [więcej]
1410 W 1410 roku Konrad IV Starszy organizował dla Konrad VII Biały zaciąg oddziału zbrojnych, którzy pod barwami Piastów oleśnicko-kozielskich reprezentowali Krzyżaków podczas bitwy pod Grunwaldem. [więcej]
1410 Prawdopodobnie w 1410 roku Konrad IV Starszy stał się kanonikiem wrocławskim.
1411 W 1411 roku Konrad IV Starszy przyjął etat notariusza papieskiego. W tym samym roku udał się w podróż do Bolonii do anty papieża Jana XXIII, aby wystarać się o nominację na biskupa warmińskiego. Projekt ten zakończył się fiaskiem. [więcej]
1412 / 1413 Na przełomie 1412 i 1413 roku, po śmierci ojca, Konrad IV Starszy wspólnie z bratem Konradem V Kąckim przejęli władzę w Księstwach Oleśnickim i Kozielskim. [więcej]
Sierpień 1413 W sierpniu 1413 roku Konrad IV Starszy i Konrad V Kącki udzielili Ludwikowi II Brzeskiem pożyczki w kwocie 3000 marek. [więcej]
15 listopad 1414 W dokumencie z 15 listopada 1414 roku Konrad IV Starszy poinformował Konrada VII Białego i Konrada VI Dziekana o konflikcie między magistratem Żmigrodu a miejscowym proboszczem Petirem Lanczkrone. [więcej]
1415 W 1415 roku Konrad IV Starszy intensywnie korespondował z wielkim mistrzem Michałem Küchmeistrem. [więcej]
1416 W 1416 roku spuścizna Konrada III Oleśnickiego została podzielona pomiędzy jego synów. Konrad IV Starszy otrzymał Syców, Bierutów, Kąty Wrocławskie i Prudnik. [więcej]
Maj 1416 W maju 1416 roku Konrad IV Starszy razem z braćmi odwieźli Konrada VIII Młodego do Malborka, by mógł on zasilić szeregi rycerzy Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
9 czerwiec 1416 9 czerwca 1416 roku w Malborku Konrad IV Starszy wspólnie z braćmi zawarli z Zakonem Krzyżackim sojusz skierowany przeciwko Polsce i Litwie. [więcej]
12 czerwiec 1416 12 czerwca 1416 roku Konrad IV Starszy pożyczył od wielkiego mistrza Michała Küchmeistra 750 marek czeskich groszy. [więcej]
13 czerwiec 1416 13 czerwca 1416 roku Konrad IV Starszy razem z braćmi pożyczył od wielkiego mistrza Michała Küchmeistra 3000 marek groszy czeskich (grzywien). Dług spłacić mieli mieszczanie z podległych książętom miast: Oleśnicy, Sycowa, Bierutowa, Koźla i Środy Śląskiej. [więcej]
16 wrzesień 1416 16 września 1416 roku Konrad IV Starszy razem z braćmi sygnował dokument, będący testamentem rycerza Nickela Kozligka z miejscowości Jenkwitz (zapewne Jankowice Małe w pobliżu Oławy). [więcej]
1417 W 1417 roku Konrad IV Starszy objął urząd biskupa wrocławskiego. [więcej]
Październik 1417 W październiku 1417 roku Konrad IV Starszy w korespondencji z wielkim mistrzem Michałem Küchmeistrem odcinał się od związków z królem Polski. [więcej]
17 luty 1418 17 lutego 1418 roku Ludwik II Brzeski wystawił dokument, w którym zezwolił mieszkańcom zastawionych przez niego miast oddać hołd lenny Konradowi IV Starszemu. [więcej]
19 luty 1418 W 1418 roku do Konrada IV Starszego dotarł datowany na 19 lutego 1418 roku list od Świdrygiełły. Litewski książę wysunął w nim propozycją swojego małżeństwa z Eufemią, siostrą biskupa wrocławskiego. [więcej]
19 listopad 1418 W zredagowanym 19 listopada 1418 roku liście do wielkiego mistrza Michała Küchmeistra Konrad IV Starszy pytał, czy projekt mariażu jego siostry Eufemii ze Świdrygiełłą byłby korzystny dla Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
6 wrzesień 1419 6 września 1419 roku w ramach spłaty długu Konrad IV Starszy oddał kapitule wrocławskiej 1/5 Kątów, które miały przynosić jej 700 marek groszy czynszu rocznie. [więcej]
18 wrzesień 1419 18 września 1419 roku pod naciskiem braci Konrad IV Starszy nadał kapitule wrocławskiej 80 marek złotych, 800 i 300 marek rocznego czynszu, aby wykupić zastawione Kościołowi ziemie, należące do jego krewniaków. [więcej]
16 listopad 1419 16 listopada 1419 roku Konrad IV Starszy poinformował pisemnie kapitułę wrocławską, że wykup zastawionego Wołowa i Prusic nastąpi 18 lutego 1420 roku. [więcej]
Styczeń 1420 W styczniu 1420 roku na sejmie Rzeszy we Wrocławiu Konrad IV Starszy złożył hołd Zygmuntowi Luksemburskiemu. [więcej]
1420 W drugiej połowie 1420 roku Konrad IV Starszy gościł w Nysie Konrada VII Białego i Ludwika II Brzeskiego. Podczas tej wizyty doszło do spłaty części długu, jaki ten drugi miał u tego pierwszego. [więcej]
9 styczeń 1421 W 1420 roku doszło między Konradem IV Starszym i Konradem VII Białym do sporu, który dzięki mediacji Bernarda Niemodlińskiego zakończony został 9 stycznia 1421 roku. [więcej]
18 wrzesień 1421 18 września 1421 roku z inicjatywy Konrada IV Starszego zawiązana została w Grodkowie konfederacja książąt śląskich, skierowana przeciwko ruchowi husyckiemu. [więcej]
4 październik 1421 Zorganizowana przez Konrada IV Starszego antyhusycka krucjata 4 października 1421 roku wyruszyła na pogranicze śląsko-czeskie. Dowodził nią Konrad V Kącki. W ramach krótkiej kampanii spustoszono przygraniczne wsie i opanowano Broumov w okolicach Nachodu. [więcej]
1422-1425 Antyhusycka działalność propagandowa w latach 1422-1425 prowadzona przez Konrada IV Starszego stale zwiększała antagonizmy między Ślązakami i Husytami, co wkrótce miało przyczynić się do przeniesienia działań zbrojnych na teren Śląska. [więcej]
5 kwiecień 1422 W liście z 5 kwietnia 1422 roku Konrad IV Starszy donosił Zygmuntowi Luksemburskiemu o intensywnych przygotowaniach zbrojnych przedsięwziętych przez Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
16 kwiecień 1422 16 kwietnia 1422 roku Konrad IV Starszy został mianowany przez Zygmunta Luksemburskiego starostą wrocławskim. [więcej]
6 styczeń 1423 6 stycznia 1423 roku w Preszburgu Konrad IV Starszy wszedł do antypolskiego sojuszu, celem którego było zablokowanie kandydatury Zygmunta Korybutowicza na króla czeskiego, jak również dokonanie rozbioru Królestwa Polskiego. [więcej]
Maj 1423 Na początku maja 1423 roku dzięki wstawiennictwu Konrada IV Starszego został wypuszczony z więzienia w Nysie poseł Władysława Jagiełły Mikołaj Kornicz Siestrzeniec. [więcej]
28 kwiecień 1424 Po 28 kwietnia 1424 roku w Kaliszu Konrad IV Starszy i Konrad V Kącki uczestniczyli w negocjacjach z Władysławem Jagiełłą w sprawie wypracowania pokojowego porozumienia. [więcej]
Maj 1424 Na początku maja 1424 roku Konrad IV Starszy i Konrad V Kącki podpisali pokojowy układ z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
21 styczeń 1427 21 stycznia 1427 roku Konrad IV Starszy z braćmi i innymi śląskimi monarchami wystosowali do książąt Rzeszy list, w którym zadeklarowali gotowość do dalszej walki z husytami. [więcej]
14 luty 1427 14 lutego 1427 roku w Strzelinie Konrad IV Starszy został jednym z przywódców antyhusyckiego sojuszu władców Śląska. [więcej]
18 marzec 1428 18 marca 1428 roku Konrad IV Starszy dowodził oddziałem zbrojnych, który został pokonany przez husytów w bitwie pod Nysą. [więcej]
Marzec 1428 W marcu 1428 roku w ręce husytów wpadły należące do Konrada IV Starszego Środa Śląska i Kąty. [więcej]
14 kwiecień 1428 14 kwietnia 1428 roku Konrad IV Starszy zredagował do wielkiego mistrza Paula Bellitzera list, w którym między innymi podał spis miast opanowanych przez husytów na Górnym Śląsku. [więcej]
21 maj 1428 21 maja 1428 roku Konrad IV Starszy wysłał do wielkiego mistrza Paula Bellitzera list, w którym wymienił książąt śląskich, którzy przystąpili do husytów. [więcej]
22 sierpień 1428 22 sierpnia 1428 roku Konrad IV Starszy opisał wyprawę zbrojną książąt śląskich na Ostrawę, z której usunięto husycką załogę. W ekspedycji uczestniczył książę raciborski Przemek. [więcej]
17 styczeń 1429 17 stycznia 1429 roku wojska biskupa Konrada IV Starszego dokonały wypadu pod Oławę. Wymordowano rezydującą tam husycką załogę, ciałami zabitych wypełniono wszystkie miejskie studnie, a sam zamek spalono. [więcej]
23 styczeń 1429 Konrad IV Starszy stał się pomysłodawcą antyhusyckiego sojuszu z książętami sasko-turyngskimi, który doszedł do skutku 23 stycznia 1429 roku. [więcej]
16 październik 1431 W liście z 16 października 1431 roku Konrad IV Starszy prosił Konrada VII Białego i Lorenza Rorau o pomoc w odzyskaniu Kątów, zajętych przez Opitza Czirne. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1432 Na przełomie sierpnia i września 1432 roku doszło do zawarcia pokojowego porozumienia z husytami, w myśl którego husyci zgodzili się oddać za kwotę 10000 grzywien opanowane przez nich śląskie zamki i miasta. Z racji tego, że była to olbrzymia ilość pieniędzy, Konrad IV Starszy i jego bracia, aby ją zebrać, musieli się zadłużyć między innymi u wrocławian. [więcej]
11 kwiecień 1433 11 kwietnia 1433 roku Konrad IV Starszy w liście do gorliczan przesłał wieści o niezgodzie panującej w szeregach husytów i waśniach z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Kwiecień 1433 W drugiej połowie kwietnia 1433 roku Konrad IV Starszy informował wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, że Władysław Jagiełło pozwolił husytom przejść przez Małopolskę i spustoszyć Węgry. [więcej]
Kwiecień 1433 Zapewne w kwietniu 1433 roku Konrad IV Starszy otrzymał od Przemka Opawskiego list, z informacją o ruchach wojsk husyckich. [więcej]
Sierpień 1438 W sierpniu 1438 roku Konrad IV Starszy wziął udział w śląskim sejmie, którego głównym celem było przygotowanie wspólnej obrony Śląska w związku z inwazją planowaną przez zwolenników Kazimierza Jagiellończyka. Efektem zgromadzenia był wysłany do Władysława III memoriał, w którym starano się odwieść króla Polski od najazdu na Śląsk. [więcej]
Październik 1438 W październiku 1438 roku pod Strzelcami Opolskimi podczas najazdu polskich wojsk na Śląsk Konrad IV Starszy i Konrad V Kącki prowadzili pertraktacje z Władysławem III. [więcej]
Październik 1438 W październiku 1438 roku Konrad IV Starszy wszedł w skład grona śląskich wysłanników, którzy negocjowali warunki pokoju z wielkopolskim ramieniem armii Władysława III. [więcej]
3 grudzień 1438 3 grudnia 1438 roku we Wrocławiu Konrad IV Starszy złożył hołd Albrechtowi II Habsburgowi. [więcej]
14 maj 1439 14 maja 1439 roku podczas zgromadzenia, do którego doszło na granicy polsko-węgierskiej, Konrad IV Starszy i jego bracia stali się gwarantami porozumienia między Albrechtem II Habsburgiem a Władysławem III i Kazimierzem IV. [więcej]
27 sierpień 1440 27 sierpnia 1440 roku Konrad IV Starszy sprzedał rycerzowi Konrada VII Białego Lorenzowi Rorau miasto Jelcz. [więcej]
19 sierpień 1442 19 sierpnia 1442 roku w Czerńczycach Konrad IV Starszy stał się gwarantem zawieszenia broni, zawartego pomiędzy wrocławianami i Konradem VII Białym. [więcej]
15 czerwiec 1443 W czerwcu 1443 roku książę Wilhelm Opawski w imieniu Konrada IV zaatakował terytorium Konrada VII Białego. W trakcie swojego zwycięskiego marszu 15 czerwca zdobył zamek Karpień, a dzień później warownię w Nowym Dworze. [więcej]
22 czerwiec 1443 22 czerwca 1443 roku sojusznik Konrada IV Starszego książę Wilhelm Opawski zajął Namysłów należący do Konrada VII Białego. [więcej]
Lipiec 1443 W lipcu 1443 roku Konrad IV Starszy wraz z grupą śląskich decydentów przystąpił do rozmów pokojowych z Polakami, których liderem był Wawrzyniec Zaremba. [więcej]
8 lipiec 1443 8 lipca 1443 roku Konrad IV Starszy uczestniczył w zjeździe, który odbył się w Ponicach, gdzie podjęto próby wypracowania pokojowego porozumienia pomiędzy Śląskiem i Polską. [więcej]
Lipiec 1443 Pod koniec lipca 1443 roku przy współudziale Konrada IV Starszego udało się wynegocjować zawieszenie broni z Polakami. [więcej]
Sierpień 1443 Na początku sierpnia 1443 roku Konrad VII Biały zajął należący do Konrada IV Starszego zamek w Otmuchowie. [więcej]
Sierpień 1443 Pod koniec sierpnia 1443 roku siły sojuszników Konrada IV Starszego, dowodzone przez Wilhelma Opawskiego, próbowały odbić z rąk Konrada VII Białego zamek w Otmuchowie. W tym czasie ten ostatni zorganizował ścisłą blokadę Wrocławia. Pozbawione dostaw żywności miasto zmusiło Konrada IV Starszego do uległości i przystąpienia do rokowań z bratem. [więcej]
Listopad 1443 W listopadzie 1443 roku Konrad IV Starszy wystąpił w roli mediatora w sporze Konrada VII Białego z Wrocławiem, starając się w ten sposób doprowadzić do zakończenia wojny. [więcej]
Grudzień 1443 W grudniu 1443 roku po zakończonych fiaskiem negocjacjach pokojowych Konrad VII Biały przystąpił do działań zbrojnych w domenach, którymi zarządzał Konrad IV Starszy. Na początek zaatakował miejscowości Cerekwice i Przychowę. [więcej]
14 luty 1444 Konrad IV Starszy, nie będąc w stanie poradzić sobie z Konradem VII, wymógł na wrocławianach wystawienie listu żelaznego dla brata. Gdy ten 14 lutego 1444 roku pojawił się we Wrocławiu, został aresztowany i przewieziony do Nysy. [więcej]
Luty 1444 Pod koniec lutego 1444 roku patrycjat Wrocławia interweniował u Konrada IV Starszego w sprawie uwolnienia Konrada VII. [więcej]
10 / 11 marzec 1444 W dniach 10 - 11 marca 1444 roku w Nysie Konrad IV Starszy zawarł pokojowe porozumienie z Konradem VII Białym. Na mocy zawartych wówczas postanowień ten pierwszy za kwotę 2 tysięcy guldenów węgierskich odzyskał Otmuchów, a ten drugi wolność. [więcej]
5 maj 1444 5 maja 1444 roku w Kaliszu Konrad IV Starszy uczestniczył w negocjacjach, w wyniku których doszło do zawarcia rozejmu Konrada VII Białego i sprzymierzonych z nim Polaków w konflikcie z Wrocławiem, Namysłowem i Środą Śląską. [więcej]
9 sierpień 1447 Konrad IV Starszy zmarł 9 sierpnia 1447 roku w Jelczu. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojny husyckie
1419–1436

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Konrad IV Starszy nie był żonaty.


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Konrad_Starszy
#KonradStarszy
358

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.