ozdoba

KONRAD V KĄCKI

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław I Wysoki
Henryk I Brodaty
Henryk II Pobożny
Konrad I Głogowski
Henryk I Głogowski
Konrad I Oleśnicki
Konrad II Oleśnicki
Konrad III Stary
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1381 a 1387
Zmarł: 10 września 1439 roku
Rodzice: Konrad III Stary
i Guta
Marzec 1411 W 1411 roku Konrad V Kącki otrzymał od ojca Koźle we władanie. W marcu tego roku ojciec wraz z synem potwierdzili zamianę dóbr między braćmi Miczką i Marcusem z Twardawy. [więcej]
1411 Na początku 1411 roku, aby wykupić Konrada VII Białego z niewoli, Konrad V Kącki pożyczył od sufragana wrocławskiego Mikołaja 410 grzywien groszy praskich w zamian za 41 grzywien rocznego czynszu z Oleśnicy, Wołowa, Sycowa, Trzebnicy, Prusic, Wińska i Kątów. [więcej]
8 czerwiec 1411 8 czerwca 1411 roku Konrad V Kącki dostarczył zbierane przez ponad pół roku pieniądze, stanowiące kwotę wykupu Konrada VII Białego z niewoli, do której trafił jako jeniec pojmany podczas bitwy pod Grunwaldem. [więcej]
1412 / 1413 Na przełomie 1412 i 1413 roku, po śmierci ojca, Konrad V Kącki wspólnie z bratem Konradem IV Starszym przejęli władzę w Księstwach Oleśnickim i Kozielskim. [więcej]
Sierpień 1413 W sierpniu 1413 roku Konrad V Kącki wspólnie z Konradem IV Starszym udzielili Ludwikowi II Brzeskiemu pożyczki w kwocie 3000 marek. [więcej]
16 maj 1414 16 maja 1414 roku w Koźlu Konrad V Kącki potwierdził, że Stefan de Wythoslawicz (z Witosławic) ze swoją żoną Offką i Paszkiem de Wronin (z Wronina) mieli płacić czynsz 20 marek ze wszystkiego, co posiadali. [więcej]
Lipiec 1414 W lipcu 1414 roku Konrad V Kącki wsparł zbrojnie Władysława Jagiełłę w wojnie głodowej. [więcej]
17 sierpień 1414 W liście z 17 sierpnia 1414 roku wielki mistrz Michał Küchmeister dziękował Konradowi V Kąckiemu za chęć pośredniczenia w rokowaniach pokojowych, które miałyby doprowadzić do pokoju w wojnie głodowej. [więcej]
Wrzesień 1414 We wrześniu 1414 roku Konrad V Kącki i Konrad VII Biały w liście do wielkiego mistrza Michała Küchmeistra krytykują postawę Zakonu, zarzucając mu brak chęci do zawarcia pokoju w toczącej się wojnie głodowej. [więcej]
1416 W 1416 roku spuścizna Konrada III Oleśnickiego została podzielona pomiędzy jego synów. Konrad V Kącki przejął Oleśnicę, Milicz, Trzebnicę, Prusice, Rudną, Wąsosz oraz Żmigród. [więcej]
1416 Niedługo po podziale ojcowizny Konrad V Kącki związał się ścisłym sojuszem z bratem Konradem VII Białym. [więcej]
Maj 1416 W maju 1416 roku Konrad V Kącki razem z braćmi odwieźli Konrada VIII Młodego do Malborka, by mógł on zasilić szeregi rycerzy Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
9 czerwiec 1416 9 czerwca 1416 roku w Malborku Konrad V Kącki wspólnie z braćmi zawarli z Zakonem Krzyżackim sojusz skierowany przeciwko Polsce i Litwie. [więcej]
13 czerwiec 1416 13 czerwca 1416 roku Konrad V Kącki razem z braćmi pożyczył od wielkiego mistrza Michała Küchmeistra 3000 marek groszy czeskich (grzywien). Dług spłacić mieli mieszczanie z podległych książętom miast: Oleśnicy, Sycowa, Bierutowa, Koźla i Środy Śląskiej. [więcej]
16 wrzesień 1416 16 września 1416 roku Konrad V Kącki razem z braćmi sygnował dokument, będący testamentem rycerza Nickela Kozligka z miejscowości Jenkwitz (zapewne Jankowice Małe w pobliżu Oławy). [więcej]
Październik - grudzień 1417 Na początku października 1417 roku Konrad V Kącki razem z Konradem VII udali się do Kowna, by odwiedzić Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
18 wrzesień 1419 Konrad V Kącki podpisał wystawiony 18 września 1419 roku przez Konrada IV Starszego dokument, w którym ten ostatni nadał kapitule wrocławskiej 80 marek złotych, 800 i 300 marek rocznego czynszu, aby wykupić zastawione Kościołowi ziemie, należące do jego krewniaków. [więcej]
14 październik 1419 14 października 1419 roku Konrad V Kącki wydał dokument, w którym potwierdził zobowiązania Konrada IV i prawo Kościoła do Kątów. [więcej]
Styczeń 1420 W styczniu 1420 roku na sejmie Rzeszy we Wrocławiu Konrad V Kącki złożył hołd Zygmuntowi Luksemburskiemu. [więcej]
18 luty 1420 Po 18 lutego 1420 roku do Konrada V Kąckiego powróciły Wołów i Prusice zastawione 6 września 1419 roku przez Konrada VI kapitule wrocławskiej. [więcej]
17 marzec 1421 17 marca 1421 roku w Koźlu Konrad V Kącki i Konrad VII Biały potwierdzili sprzedaż 40 marek czynszu szpitalowi z Opola. [więcej]
18 wrzesień 1421 18 września 1421 roku w Grodkowie Konrad V Kącki przystąpił do organizowanej przez Konrada IV Starszego konfederacji książąt śląskich skierowanej przeciwko ruchowi husyckiemu. [więcej]
18 wrzesień 1421 18 września 1421 roku w Oleśnicy Konrad V Kącki zawarł z Konradem VII Białym umowę dopuszczającą wzajemne sprawowanie władzy przez braci w swoich księstwach. W myśl podpisanego porozumienia Konrad V Kącki mógł współrządzić w Koźlu, a Konrad VII Biały w Oleśnicy. Wystawiony wówczas dokument określał również kwestie wzajemnego dziedziczenia w wypadku bezpotomnej śmierci któregoś z nich. [więcej]
4 październik 1421 Konrad V Kącki dowodził antyhusycką ekspedycją, która 4 października 1421 roku ruszyła na pogranicze śląsko-czeskie. [więcej]
5 luty 1424 5 lutego 1424 roku w Oleśnicy Konrad V Kącki i Konrad VII Biały wystawili dokument, na mocy którego zwolnili z czynszu i obowiązków prawa książęcego rycerza Nicodemusa Rinkerberga. [więcej]
5 marzec 1424 5 marca 1424 roku Konrad V Kącki uczestniczył w uroczystości koronacji Zofii Holszańskiej. [więcej]
28 kwiecień 1424 Po 28 kwietnia 1424 roku w Kaliszu Konrad V Kącki i Konrad IV Starszy uczestniczyli w dysputach z Władysławem Jagiełłą w sprawie wypracowania pokojowego porozumienia. [więcej]
Maj 1424 Na początku maja 1424 roku Konrad V Kącki i Konrad IV Starszy podpisali pokojowy układ z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
15 wrzesień 1424 15 września 1424 roku Konrad V Kącki zawarł z Konradem VI Dziekanem i Konradem VIII umowę o dziedziczeniu dzierżonych posiadłości. [więcej]
1420-1429 W latach dwudziestych XV wieku Konrad V Kącki nabył od Zygmunta Luksemburskiego rentę w wysokości 20500 guldenów wypłacaną przez Wrocław. [więcej]
21 styczeń 1427 21 stycznia 1427 roku Konrad V Kącki razem z braćmi i innymi śląskimi władcami wystosowali do książąt Rzeszy list, w którym zadeklarowali gotowość do dalszej walki z husytami. [więcej]
14 luty 1427 14 lutego 1427 roku w Strzelinie Konrad V Kącki zapewne przystąpił do antyhusyckiego sojuszu ziem śląskich. [więcej]
Luty 1428 Pod koniec lutego 1428 roku Konrad V Kącki i Konrad VII Biały mogli brać udział w walkach z husytami w okolicach Lądka. [więcej]
Marzec 1428 W marcu 1428 roku Konrad V Kącki i Konrad VII Biały mogli przebywać w Koźlu, organizując obronę przeciwko agresji husytów. [więcej]
Kwiecień 1428 W kwietniu 1428 roku Konrad V Kącki otrzymał od Władysława Jagiełły list, w którym król dziwił się nieudolności rycerstwa podległego Piastom oleśnicko-kozielskim. [więcej]
11 kwiecień 1428 11 kwietnia 1428 roku Konrad V Kącki, Jan I Żagański i Henryk ze Szprotawy zwrócili się do Górnołużyczan o pomoc w walkach z husytami. [więcej]
23 styczeń 1429 23 stycznia 1429 roku Konrad V Kącki przystąpił do antyhusyckiego sojuszu z książętami sasko-turyngskimi. Potem udał się na dwór Zygmunta Luksemburskiego, aby zdać relację z sytuacji na Śląsku. [więcej]
1430 W drugiej połowie 1430 roku Konrad V Kącki zawarł sojusz z husytą Zygmuntem Korybutowiczem. [więcej]
24 marzec 1431 24 marca 1431 roku Konrad V Kącki z braćmi Konradem VII Białym i Konradem VIII Młodym wydali zgodę na sprowadzenie do Koźla zakonników o regule obserwanckiej, których klasztor ulokowano poza miastem. [więcej]
Maj-czerwiec 1432 W maju 1432 roku Konrad V Kącki i Konrad VII Biały gromadzili swoje wojska na Psim Polu pod Wrocławiem. Potem wycofali się na drugi brzeg Odry, paląc znajdujące się na ich drodze mosty. Następnie próbowali bronić przeprawy przez Odrę w pobliżu Ścinawy, lecz przeważające siły husytów zmusiły ich do wycofania się w kierunku Oleśnicy. [więcej]
2 lipiec 1432 2 lipca 1432 roku pod Oleśnicę podeszły wojska husyckie, które ograbiły i spaliły miasto. Konrad V Kącki i Konrad VII Biały zdecydowali się na pertraktacje. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1432 Na przełomie sierpnia i września 1432 roku doszło do zawarcia pokojowego porozumienia z husytami, w myśl którego husyci zgodzili się oddać za kwotę 10000 grzywien opanowane przez nich śląskie zamki i miasta. Z racji tego, że była to olbrzymia ilość pieniędzy, Konrad V Kącki z braćmi, aby ją zebrać, musieli się zadłużyć między innymi u wrocławian. [więcej]
19 kwiecień 1433 19 kwietnia 1433 roku w Kaliszu Konrad V Kącki złożył Władysławowi Jagielle obietnicę, że na Zielone Świątki (31 maja) przybędzie osobiście lub dostarczy oddział zbrojnych na wojnę przeciwko Krzyżakom. [więcej]
Styczeń 1436 W styczniu 1436 roku Konrad V Kącki wspólnie z Konradem VII Białym z pomocą awanturnika Dobka Puchały wymusili na Ludwiku II Brzeskim ostateczne zrzeczenie się prawa do Wołczyna, który od sierpnia 1413 roku nie został wykupiony. [więcej]
17 sierpień 1436 17 sierpnia 1436 roku Konrad V Kącki i Konrad VII Biały sprzedali Hansowi Stalanczki miasto Wołczyn z wszystkimi przyległościami. [więcej]
15 listopad 1436 15 listopada 1436 roku w Pradze Konrad V Kącki i jego bracia złożyli przysięgę, że poddadzą się wyrokowi, jaki w ich sporze z książętami opawsko-raciborskimi Mikołajem i Wacławem ogłosi Zygmunt Luksemburski. [więcej]
2 luty 1437 2 lutego 1437 roku Zygmunt Luksemburski wystawił dokument gwarantujący Konradowi V Kąckiemu prawo dziedziczenia po Konradzie VII Białym. [więcej]
Sierpień 1438 W sierpniu 1438 roku Konrad V Kącki uczestniczył w obradach śląskiego sejmu, którego głównym celem było przygotowanie wspólnej obrony Śląska wobec planowanej agresji ze strony zwolenników Kazimierza Jagiellończyka. Efektem zgromadzenia był wysłany do Władysława III memoriał, w którym starano się odwieść króla Polski od najazdu na Śląsk. [więcej]
Październik 1438 W październiku 1438 roku pod Strzelcami Opolskimi podczas najazdu polskich wojsk na Śląsk Konrad V Kącki i Konrad IV Starszy prowadzili pertraktacje z Władysławem III. [więcej]
3 grudzień 1438 3 grudnia 1438 roku we Wrocławiu Konrad V Kącki złożył hołd Albrechtowi II Habsburgowi. [więcej]
10 luty 1439 W lutym 1439 roku Konrad V Kącki i Konrad VII Biały jako reprezentanci Albrechta II Habsburga udali się do Namysłowa, aby negocjować porozumienie z posłami Władysława III. Efektem ich działań stał się ogłoszony 10 lutego 1439 roku rozejm, który miał trwać do 24 czerwca 1439 roku. [więcej]
14 maj 1439 14 maja 1439 roku podczas zgromadzenia, do którego doszło na granicy polsko-węgierskiej, Konrad V Kącki i jego bracia stali się gwarantami porozumienia między bAlbrechtem II Habsburgiem a Władysławem III i Kazimierzem IV. [więcej]
10 wrzesień 1439 Konrad V Kącki zmarł 10 września 1439 roku.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojna głodowa 1414

Wojny husyckie
1419–1436

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Żoną Konrada V została Małgorzata.

  1. Konrad IX Czarny
  2. Konrad X Biały
  3. Agnieszka
  4. Anna
  5. Małgorzata

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2023 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Konrad_Kącki
#KonradKącki
359

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.