ozdoba

KONRAD VII BIAŁY

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław I Wysoki
Henryk I Brodaty
Henryk II Pobożny
Konrad I Głogowski
Henryk I Głogowski
Konrad I Oleśnicki
Konrad II Oleśnicki
Konrad III Stary
Dynastia: Piastów
Urodzony: około 1390 roku
Zmarł: 14 lutego 1452 roku
we Wrocławiu
Rodzice: Konrad III Stary
i Guta
Przydomek Przydomek Konrada VII Białego mógł być związany z jego blond czupryną, a może książę był nosicielem genu odpowiadającego za bielactwo. [więcej]
1394 Konrad VII Biały urodził się około 1394 roku. [więcej]
1408 W 1408 roku Konrad VII Biały został przez ojca odesłany do Krakowa na dwór Anny Cylejskiej, gdzie miał pełnić funkcje pazia królowej. [więcej]
1409 W 1409 roku zapewne znudzony byciem paziem królowej Konrad VII Biały porzucił Kraków i udał się do Malborka, by zasilić szeregi krzyżackiej braci zakonnej. [więcej]
1409 W 1409 roku, gdy Konrad VII Biały przebywał w Malborku, rozpoczęła się wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. Konrad III Oleśnicki wysłał do stolicy Państwa Krzyżackiego dwóch posłów z misją nakłonienia syna do powrotu. Konrad VII Biały jednak odmówił ojcu, odpowiadając, że wycofanie się z pomocy Krzyżakom byłoby czynem nierycerskim i niehonorowym. [więcej]
1410 W 1410 roku Konrad VII Biały za pośrednictwem Konrada IV Starszego przeprowadził zaciąg oddziału wojska, który pod barwami Piastów oleśnicko-kozielskich stanął w krzyżackich szeregach na polu bitwy pod Grunwaldem. [więcej]
15 lipiec 1410 15 lipca 1410 roku Konrad VII Biały uczestniczył w bitwie pod Grunwaldem, reprezentując szeregi Zakonu Krzyżackiego. Podczas walki został pojmany przez czeskiego rycerza Josta z Salcu i uwięziony. [więcej]
16 lipiec 1410 16 lipca 1410 roku Konrad VII Biały został zaproszony przez Władysława Jagiełłę na uroczystą ucztę. [więcej]
Lipiec 1410 Po bitwie pod Grunwaldem Konrad VII Biały w charakterze jeńca został doprowadzony do Krakowa. [więcej]
Sierpień 1410 Z Krakowa Konrad VII Biały został przewieziony do więzienia znajdującego się w jednym z podkieleckich zamków, gdzie oczekiwał na wykup, który przygotowywał jego brat Konrad V Kącki. [więcej]
8 czerwiec 1411 8 czerwca 1411 roku Konrad V Kącki dostarczył pieniądze, będące kwotą wykupu Konrada VII Białego z niewoli. Tym sposobem ten ostatni po prawie roku odzyskał wolność. [więcej]
1411 Zapewne do końca 1411 roku Konrad VII Biały przebywał w rodzinnych stronach, czyli w Oleśnicy i Koźlu. [więcej]
Marzec 1412 W marcu 1412 roku Konrad VII Biały jako członek świty Władysława Jagiełły udał się na Węgry. [więcej]
3 czerwiec 1412 3 czerwca 1412 roku w Budzie Konrad VII Biały wziął udział w turnieju rycerskim. [więcej]
Jesień 1412 Pod koniec 1412 roku Konrad VII Biały zapewne powrócił do Oleśnicy, aby pożegnać się z umierającym ojcem. [więcej]
1412 / 1413 Na przełomie 1412 i 1413 roku rozstał się z tym światem Konrad III Oleśnicki. Władzę w Księstwach Oleśnickim i Kozielskim objęli wspólnie Konrad IV Starszy i Konrad V Kącki. Konrad VII Biały przeszedł pod ich opiekę. [więcej]
Sierpień 1413 W sierpniu 1413 roku Konrad VII Biały złożył podpis na dokumencie Konrada IV Starszego i Konrada V Kąckiego, będącym umową pożyczki udzielonej Ludwikowi II Brzeskiem. [więcej]
Wiosna 1414 Wiosną 1414 roku Konrad VII Biały spotkał się z Władysławem Jagiełłą. Wówczas między innymi książę złożył skargę do króla na Polaków, którzy wyrządzili szkody na ziemiach należących do Piastów oleśnicko-kozielskich. [więcej]
13 lipiec 1414 Pomiędzy 13 a 15 lipca 1414 roku uczestniczący w wojnie głodowej po stronie Władysława Jagiełły Konrad VII Biały wysyłał do wielkiego mistrza Michała Küchmeistra list, w którym wypowiadał mu wojnę. [więcej]
Lipiec 1414 W lipcu 1414 roku Konrad VII Biały wsparł zbrojnie Władysława Jagiełłę w wojnie głodowej. [więcej]
17 sierpień 1414 W liście z 17 sierpnia 1414 roku wielki mistrz Michał Küchmeister dziękował Konradowi VII Białemu i Konradowi V Kąckiemu za chęć pośredniczenia w rokowaniach pokojowych. [więcej]
Wrzesień 1414 We wrześniu 1414 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki w liście do wielkiego mistrza Michała Küchmeistra krytykują postawę Zakonu, zarzucając mu brak chęci do zawarcia pokoju w toczącej się wojnie głodowej. [więcej]
15 listopad 1414 Pismem z 15 listopada 1414 roku Konrad VII Biały został przez Konrada IV Starszego poinformowany o konflikcie między magistratem Żmigrodu a miejscowym proboszczem Petirem Lanczkrone. [więcej]
Luty - marzec 1415 W lutym i marcu 1415 roku w Małopolsce Konrad VII Biały przebywał w otoczeniu Władysława Jagiełły. [więcej]
1416 W 1416 roku spuścizna Konrada III Oleśnickiego została podzielona pomiędzy jego synów. Konrad VII Biały posiadł władzę w Księstwie Kozielskim. [więcej]
1416 Kiedy Konrad VII Biały objął władzę w Księstwie Kozielskim, trwale sprzymierzył się z bratem Konradem V Kąckim. [więcej]
Maj 1416 W maju 1416 roku Konrad VII Biały z braćmi odwieźli Konrada VIII Młodego do Malborka, by mógł on wstąpić do Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
9 czerwiec 1416 9 czerwca 1416 roku w Malborku Konrad VII Biały z braćmi zawarli z Zakonem Krzyżackim sojusz skierowany przeciwko Polsce i Litwie. [więcej]
13 czerwiec 1416 13 czerwca 1416 roku Konrad VII Biały z braćmi pożyczyli od wielkiego mistrza Michała Küchmeistra 3000 marek groszy czeskich (grzywien). Dług spłacić mieli mieszczanie z podległych książętom miast: Oleśnicy, Sycowa, Bierutowa, Koźla i Środy Śląskiej. [więcej]
16 wrzesień 1416 16 września 1416 roku Konrad VII Biały razem z braćmi sygnował dokument, będący testamentem rycerza Nickela Kozligka z miejscowości Jenkwitz (zapewne Jankowice Małe w pobliżu Oławy). [więcej]
1417 W 1417 roku Konrad VII Biały wysłał do Władysława Jagiełły list, w którym odżegnywał się od współpracy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1417 W 1417 roku Konrad VII Biały rozpoczął starania o rękę córki Elżbiety Granowskiej. [więcej]
28 wrzesień 1417 28 września 1417 roku Koźle należące do Konrada VII Białego nawiedził niebywały pożar. [więcej]
Październik - grudzień 1417 Od początku października do grudnia 1417 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki gościli w Kownie na dworze Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
5 kwiecień 1418 5 kwietnia 1418 roku w Koźlu Konrad VII Biały potwierdził sprzedaż połowy dóbr w Grudynii Małej dokonanej przez Janka Koschenbara swojemu bratu Petrowi. [więcej]
30 lipiec 1419 30 lipca 1419 roku Konrad VII Biały znalazł się w grupie osób negocjujących przedłużenie rozejmu Zakonu Krzyżackiego z Polską i Litwą. [więcej]
18 wrzesień 1419 18 września 1419 roku pod naciskiem Konrada VII Białego Konrad IV Starszy nadał kapitule wrocławskiej 80 marek złotych, 800 i 300 marek rocznego czynszu, aby wykupić zastawione Kościołowi ziemie, należące do jego krewniaków. [więcej]
Listopad 1419 W listopadzie 1419 roku Konrad VII Biały przebywał w otoczeniu Władysława Jagiełły. Otrzymał wówczas od polskiego króla pożyczkę w wysokości 1000 grzywien. [więcej]
28 grudzień 1419 28 grudnia 1419 roku w Koźlu Konrad VII Biały zmienił swoim poddanym z Maciowakrzy na podatek pańszczyznę i inne obowiązki, wynikające z prawa książęcego. [więcej]
1420-1437 Na początku lat dwudziestych lub w drugiej połowie lat trzydziestych XV wieku Konrad VII Biały poślubił Katarzynę, córkę przedstawiciela znacznego rodu. [więcej]
14 kwiecień 1420 14 kwietnia 1420 roku w Koźlu Konrad VII Biały wypłacił swojemu marszałkowi Hansowi Warsung 500 marek oraz nadał wieś Piekary w pobliżu Bytomia z zachowaniem wszystkich praw książęcych. [więcej]
1420 W drugiej połowie 1420 roku Konrad VII Biały przebywał w Nysie, która należała do Konrada IV Starszego. Tam spotkał się z Ludwikiem II Brzeskim, który wówczas oddał mu 1000 marek groszy czeskich w ramach spłaty części zaciągniętej pożyczki. [więcej]
4 listopad 1420 4 listopada 1420 roku w Koźlu Konrad VII Biały wystawił dokument określający nowe prawa dla tego miasta. [więcej]
9 styczeń 1421 W 1420 roku doszło między Konradem VII Białym i Konradem IV Starszym do sporu, który dzięki mediacji Bernarda Niemodlińskiego zakończony został 9 stycznia 1421 roku. [więcej]
17 marzec 1421 17 marca 1421 roku w Koźlu Konrad VII Biały i Konrad V Kącki potwierdzili sprzedaż 40 marek czynszu szpitalowi z Opola. [więcej]
18 wrzesień 1421 18 września 1421 roku w Grodkowie Konrad VII Biały przystąpił do organizowanej przez Konrada IV Starszego konfederacji książąt śląskich skierowanej przeciwko ruchowi husyckiemu. [więcej]
18 wrzesień 1421 18 września 1421 roku w Oleśnicy Konrad VII Biały zawarł z Konradem V Kąckim umowę, dopuszczającą wzajemnie sprawowania władzy przez braci w swoich księstwach. W myśl podpisanego porozumienia Konrad VII mógł współrządzić w Oleśnicy, a Konrad V w Koźlu. Wystawiony wówczas dokument określał również kwestie wzajemnego dziedziczenia w wypadku bezpotomnej śmierci któregoś z nich. [więcej]
1422 W 1422 roku Konrad VII Biały zmienił protektora. Opuścił wówczas grono sojuszników Władysława Jagiełły i przeszedł do obozu Zygmunta Luksemburskiego, kierowanego przez Konrada IV Starszego. [więcej]
1423 W 1423 roku gdy Władysław Jagiełło dowiedział się o wstąpieniu Konrada VII Białego do antypolskiej koalicji i nakazał mu zwrot zaciągniętej w listopadzie 1419 roku pożyczki w wysokości 1000 grzywien. [więcej]
5 luty 1424 5 lutego 1424 roku w Oleśnicy Konrad VII Biały i Konrad V Kącki wystawili dokument, na mocy którego zwolnili z czynszu i obowiązków prawa książęcego rycerza Nicodemusa Rinkerberga. [więcej]
5 marzec 1424 5 marca 1424 roku Konrad VII Biały wziął udział w uroczystości koronacji Zofii Holszańskiej. [więcej]
Kwiecień 1424 W kwietniu 1424 roku Konrad VII Biały poprosił Władysława Jagiełłę o glejt bezpieczeństwa, który miał być pierwszym krokiem do naprawy relacji polskiego monarchy z książętami oleśnicko-kozielskimi. [więcej]
24 kwiecień 1425 24 kwietnia 1425 roku Konrad VII Biały na prośbę wójta Bytomia zatwierdził przywilej dla braci Petera, Jarosława i Janusza dziedziców Lubszy. [więcej]
21 styczeń 1427 21 stycznia 1427 roku Konrad VII Biały razem z braćmi i innymi śląskimi władcami wystosowali do książąt Rzeszy list, w którym zadeklarowali gotowość do dalszej walki z husytami. [więcej]
14 luty 1427 14 lutego 1427 roku w Strzelinie Konrad VII Biały zapewne przystąpił do antyhusyckiego sojuszu ziem śląskich. [więcej]
Luty 1428 Pod koniec lutego 1428 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki mogli brać udział w walkach z husytami w okolicach Lądka. [więcej]
Marzec 1428 W marcu 1428 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki mogli przebywać w Koźlu, organizując obronę przeciwko agresji husytów. [więcej]
Kwiecień 1428 W kwietniu 1428 roku Konrad VII Biały przebywał w Nysie, organizując wraz z Bolesławem I Cieszyńskim, Kazimierzem I Oświęcimskim i Przemkiem Opawskim obronę tych terenów przed husytami. [więcej]
Sierpień 1428 W sierpniu 1428 roku Konrad VII Biały uczestniczył w walkach z husytami pod Ostrawą. [więcej]
23 styczeń 1429 23 stycznia 1429 roku Konrad VII Biały wspólnie z braćmi wstąpił w szeregi antyhusyckiego sojuszu z książętami sasko-turyngskimi. [więcej]
25 kwiecień 1429 25 kwietnia 1429 roku Konrad VII Biały stał się dworzaninem Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
1429 Przez większość 1429 roku Konrad VII Biały zajęty był walkami z husytami. [więcej]
Marzec 1430 W marcu 1430 roku Księstwo Kozielskie zaatakowane zostało przez husytów. Konrad VII Biały przebywał wówczas prawdopodobnie w otoczeniu Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
13 kwiecień 1430 13 kwietnia 1430 roku wojska husyckie dowodzone przez Zygmunta Korybutowicza i Dobiesława Puchałę z Wągrowa zajęły należący do Konrada VII Białego Bytom, a kilka dni później Gliwice. [więcej]
24 marzec 1431 24 marca 1431 roku Konrad VII Biały z braćmi Konradem Kąckim i Konradem Krzyżakiem wydali zgodę na sprowadzenie do Koźla zakonników o regule obserwanckiej, których klasztor ulokowano poza miastem. [więcej]
5 kwiecień 1431 Przed wschodem słońca 5 kwietnia 1431 roku Konrad VII Biały szturmem odbił z rąk Zygmunta Korybutowicza Gliwice. [więcej]
8 kwiecień 1431 8 kwietnia 1431 roku w Koźlu Konrad VII Biały wystawił dokument nadający rycerzowi Lorenzowi Rorau (Roraw) miejscowość Rogi koło Koźla wraz z przyległościami. [więcej]
Kwiecień 1431 Niewiele brakowało, aby powracającego z Krakowa Zygmunta Korybutowicza udało się oddziałom Konrada VII Białego pojmać na terytorium Górnego Śląska. [więcej]
Maj 1431 Na początku maja 1431 roku Konrad VII Biały próbował odbić z rąk husytów Kluczbork, lecz podjęta akcja zbrojna nie przyniosła spodziewanych skutków. Potem bez powodzenia zmierzył się z husycką załogą broniącą Niemczy. [więcej]
16 październik 1431 16 października 1431 roku Konrad IV Starszy sporządził do Konrada VII Białego list, w którym prosił go i Lorenza Rorau o pomoc w odzyskaniu Kątów, zajętych przez Opitza Czirne. [więcej]
Kwiecień 1432 W kwietniu 1432 roku Gliwice ponownie zostały zajęte przez husytów. [więcej]
Maj-czerwiec 1432 W maju 1432 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki gromadzili swoje wojska na Psim Polu pod Wrocławiem. Potem wycofali się na drugi brzeg Odry, paląc znajdujące się na ich drodze mosty. Następnie próbowali bronić przeprawy przez Odrę w pobliżu Ścinawy, lecz przeważające siły husytów zmusiły ich do wycofania się w kierunku Oleśnicy. [więcej]
2 lipiec 1432 2 lipca 1432 roku pod Oleśnicę podeszły wojska husyckie, które ograbiły i spaliły miasto. Konrad VII Biały i Konrad V Kącki zdecydowali się na negocjacje. [więcej]
28 sierpień 1432 28 sierpnia 1432 roku Konrad VII Biały otrzymał od husytów glejt bezpieczeństwa, z którym udał się wraz z Bernardem Niemodlińskim na negocjacje mające na celu doprowadzenie do zawieszenia broni. W konsekwencji rokowań doszło do podpisania porozumienia, w myśl którego husyci zgodzili się oddać za kwotę 10000 grzywien opanowane przez nich śląskie zamki i miasta. Z racji tego, że była to olbrzymia ilość pieniędzy, bracia, aby ją zebrać, musieli się zadłużyć między innymi u wrocławian. [więcej]
11 listopad 1432 11 listopada 1432 roku w Koźlu Konrad VII Biały potwierdził testament Katarzyny wdowy po Henryku Domentz. [więcej]
19 kwiecień 1433 19 kwietnia 1433 roku w Kaliszu Konrad VII Biały złożył Władysławowi Jagielle obietnicę, że na Zielone Świątki (31 maja) przybędzie osobiście lub dostarczy oddział zbrojnych na wojnę przeciwko Krzyżakom. [więcej]
Kwiecień 1433 W drugiej połowie kwietnia 1433 roku Konrad VII Biały w korespondencji z wielkim mistrzem Paulem Bellitzerem von Russdorff informował go o najeździe husytów na Małopolskę i węgierski Spisz. [więcej]
7 maj 1433 7 maja 1433 roku Konrad VII Biały zredagował do wielkiego mistrza Paula Bellitzera list, w którym zaproponował werbunek wojsk dla Zakonu z części swoich ziem. [więcej]
Maj / czerwiec 1433 Na przełomie maja i czerwca 1433 roku Konrad VII Biały dostarczył królowi Polski oddział zbrojny na wojnę z Zakonem. W zamian otrzymał od Władysława Jagiełły urząd dworski wraz z przekazaniem dochodów w wysokości 12 kop groszy z żup w Bochni i Wieliczce. [więcej]
Jesień 1433 Pod koniec 1433 roku Konrad VII Biały prosił starostę wielkopolskiego Sędziwoja z Ostroga, aby pomógł mu zatrzymać najazd wojsk wielkopolskich na Syców i Ścinawę, gdzie odbywał się werbunek wojsk przeznaczonych na wzmocnienie armii Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
1434-1435 W latach 1434-1435 w związku z rozpadem ruchu husyckiego Konrad VII Biały odzyskał Otmuchów i Niemczę. [więcej]
5 marzec 1434 5 marca 1434 roku przebywający we Wrocławiu Konrad VII Biały wystawił dokument, w którym potwierdził, że Jerzy Zebrecht przekazał swojej szwagierce Małgorzacie (żonie Piotra Zebrechta) czynsze, pochodzące z książęcej części Gliwic. [więcej]
Czerwiec 1434 Po śmierci Władysława Jagiełły Konrad VII Biały starał się utrzymywać dobre relacje z następcą tronu Władysławem III i jego regentem kardynałem Zbigniewem Oleśnickim. [więcej]
1435 W 1435 roku Konrad VII Biały otrzymał od Władysława III Warneńczyka list, w którym król Polski nazwał go bratem i przyjacielem swoim i panów królestwa. [więcej]
Wrzesień 1435 We wrześniu 1435 roku we Wrocławiu Konrad VII Biały złożył hołd lenny cesarzowi Zygmuntowi Luksemburskiemu. [więcej]
Styczeń 1436 W styczniu 1436 roku Konrad VII Biały razem z Konradem V Kąckim z pomocą awanturnika Dobka Puchały wymusili na Ludwiku II Brzeskim ostateczne zrzeczenie się prawa do Wołczyna, który od sierpnia 1413 roku nie został wykupiony. [więcej]
Maj 1436 W maju 1436 roku Konrad VII Biały wysłał do Koźla swojego pisarza Jana Kozlika, aby wystąpił w roli arbitra w sporze Bernarda Niemodlińskiego z Dobkiem Puchałą. [więcej]
17 sierpień 1436 17 sierpnia 1436 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki sprzedali Hansowi Stalanczki miasto Wołczyn z wszystkimi przyległościami. [więcej]
15 listopad 1436 15 listopada 1436 roku w Pradze Konrad VII Biały i jego bracia złożyli przysięgę, że poddadzą się wyrokowi, jaki w ich sporze z książętami opawsko-raciborskimi Mikołajem i Wacławem ogłosi Zygmunt Luksemburski. [więcej]
2 luty 1437 2 lutego 1437 roku Zygmunt Luksemburski wystawił dokument gwarantujący Konradowi V Kąckiemu prawo dziedziczenia po Konradzie VII Białym. [więcej]
Luty 1437 Na początku lutego 1437 roku wojewoda krakowski Piotr Szafraniec interweniował u Konrada VII Białego, postulując, aby książę nie przekazywał Bytomia i Świerklańca Pukliczowi, który postrzegany był jako wróg Polaków. [więcej]
Wrzesień 1437 We wrześniu 1437 roku oddział wojsk Władysława III Warneńczyka opanował Krapkowice. W tych okolicznościach Konrad VII Biały przyjął postawę neutralną. [więcej]
Październik 1438 W październiku 1438 roku podczas agresji wojsk Władysława III Warneńczyka na Śląsk Konrad VII Biały przyjął postawę neutralną, deklarując że złoży hołd temu władcy, któremu uda się utrzymać na Śląsku, czyli albo Kazimierzowi IV Jagiellończykowi albo Albrechtowi II Habsburgowi. [więcej]
Październik 1438 W październiku 1438 roku Konrad VII Biały wszedł w skład grona posłów, którzy negocjowali warunki pokoju z wielkopolskim ramieniem armii Władysława III. [więcej]
10 luty 1439 W lutym 1439 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki jako reprezentanci Albrechta II Habsburga udali się do Namysłowa, aby negocjować porozumienie z posłami Władysława III. Efektem ich działań stał się ogłoszony 10 lutego 1439 roku rozejm, który miał trwać do 24 czerwca 1439 roku. [więcej]
14 maj 1439 14 maja 1439 roku podczas zgromadzenia, do którego doszło na granicy polsko-węgierskiej, Konrad VII Biały stał się gwarantem porozumienia między Albrechtem II Habsburgiem a Władysławem III i Kazimierzem IV. [więcej]
Wrzesień 1439 We wrześniu 1439 roku, po śmierci Konrada V, Konrad VII Biały odziedziczył rentę w wysokości 20 500 guldenów wypłacaną przez Wrocław. [więcej]
Jesień 1439 Jesienią 1439 roku, po śmierci Konrada V, Konrad VII Biały przekazał synom zmarłego Konradowi IX Czarnemu i Konradowi X Białemu swoje górnośląskie posiadłości, aby w jego imieniu sprawowali tam rządy. [więcej]
8 styczeń 1440 8 stycznia 1440 roku we Wrocławiu Konrad VII Biały uczestniczył w zjeździe śląskich monarchów, na którym między innymi omawiano sprawę następstwa czeskiego tronu. [więcej]
1440 W 1440 roku dzięki naciskom Elżbiety Luksemburskiej matki Władysława Pogrobowca Konrad VII Biały otrzymał propozycję objęcia urzędu starosty w Księstwie Wrocławskim, którą książę odrzucił. [więcej]
Wrzesień 1440 We wrześniu 1440 roku Konrad VII Biały pożyczył od wrocławian dwa działa i amunicję do nich. [więcej]
1 październik 1440 1 października 1440 roku Elżbieta Luksemburska w imieniu swojego syna Władysława Pogrobowca potwierdziła postanowienia swojego ojca (Zygmunta Luksemburskiego) w sprawie dziedziczenia po Konradzie VII Białym, przyznając to prawo potomkom Konrada V Kąckiego. [więcej]
Październik 1440 Na początku października 1440 roku Elżbieta Luksemburska odebrała Konradowi VII Białemu prawo do pobierania cła w okolnicach Wrocławia. [więcej]
1440 / 1441 Decyzja Elżbiety Luksemburskiej z października 1440 roku stała się iskrą do wybuchu otwartego konfliktu na Śląsku. Konrad VII Biały wspomagany oddziałami z Czech i Polski uderzył na wrocławian i ich sojuszników. Spustoszone wówczas między innymi zostały okolice Namysłowa. [więcej]
1442 Na początku 1442 roku Konrad VII Biały zapewne uczestniczył w zbrojnej akcji Wielkopolan na Gorzów Śląski i Ciecierzyn. [więcej]
25 marzec 1442 25 marca 1442 roku rozpoczął akcję zbrojną na Śląsku wysłannik Elżbiety Luksemburskiej Leonard Assenheimer. Na początku zaatakował włości Konrada VII Białego. Zdobył zamek w Wieruszowie i wziął do niewoli stronnika Jagiellonów Klemensa Wierusza. Potem opanował Namysłów. [więcej]
28 kwiecień 1442 Leonard Assenheimer kontynuował kampanię na terytorium należącym do Konrada VII Białego. 28 kwietnia 1442 roku uderzył na Ziemię Wieluńską. [więcej]
Maj 1442 W 1442 roku Leonard Assenheimer stał się rozjemcą w sporze Konrada VII Białego z burgrabią Urazu Opitzem Czirne. [więcej]
Czerwiec 1442 W czerwcu 1442 roku Konrad VII Biały uczestniczył w wyprawie Wielkopolan na Księstwo Wrocławskie, która dotarła aż pod Uraz. [więcej]
26 lipiec 1442 26 lipca 1442 roku Leonard Assenheimer zaatakował kolejne terytoria należące do Konrada VII Białego. Tym razem ofiarą napaści padło między innymi Psie Pole. [więcej]
6 sierpień 1442 6 sierpnia 1442 roku Konrad VII Biały, wspomagany polskimi posiłkami, podjął nieudaną próbę zdobycia Legnicy. [więcej]
9 sierpień 1442 9 sierpnia 1442 roku wrocławianie poprosili Konrada VII Białego o dwutygodniowe zawieszenie broni. [więcej]
12 sierpień 1442 12 sierpnia 1442 roku Konrad VII Biały wystawił list żelazny dla przedstawicieli wrocławian, z którymi miały się rozpocząć rokowania w sprawie ustalenia warunków pokoju. [więcej]
19 sierpień 1442 19 sierpnia 1442 roku w Czerńczycach Konrad VII Biały zawarł z wrocławianami i Konradem IV Starszym rozejm, który miał obowiązywać do 24 czerwca 1443 roku. [więcej]
Listopad 1442 W listopadzie 1442 roku Konrad VII Biały ponownie zwrócił się do wrocławian z pretensjami w sprawie niezapłaconej renty królewskiej. [więcej]
7 listopad 1442 Konrad VII Biały otrzymał od biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego datowany na 7 listopada 1442 roku list, w którym hierarcha Kościoła wyraził chęć spotkania się z księciem. [więcej]
Styczeń 1443 Z początkiem 1443 roku Leonard Assenheimer zaatakował znajdujący się w rękach Konrada VII Białego Uraz. W rewanżu oleśnicki książę spustoszył ziemie Księstwa Wrocławskiego. [więcej]
Styczeń 1443 W styczniu 1443 roku Konrad VII Biały otrzymał od Władysława Warneńczyka darowiznę w wysokości 200 grzywien czynszu z kopalni soli w Bochni i Wieliczce, płatnych w kwartalnych ratach. [więcej]
6 marzec 1443 6 marca 1443 roku Konrad VII Biały zredagował projekt sojuszu z Wielkopolanami. [więcej]
15 czerwiec 1443 W czerwcu 1443 roku sojusznik Konrada IV książę Wilhelm Opawski zaatakował terytoria należące do sprzymierzeńców Konrada VII Białego. 15 czerwca zdobył zamek Karpień. [więcej]
19 czerwiec 1443 19 czerwca 1443 roku panowie wielkopolscy na zjeździe w Środzie ratyfikowali przymierze z Konradem VII Białym. [więcej]
22 czerwiec 1443 22 czerwca 1443 roku książę Wilhelm Opawski zajął Namysłów należący do Konrada VII Białego. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1443 Na przełomie czerwca i lipca 1443 roku doszło do sporu Konrada VII Białego z Namysłowem. [więcej]
6 lipiec 1443 Około 6 lipca 1443 roku pod Urazem Konrad VII Biały odparł atak Leonarda Assenheimera. [więcej]
7 lipiec 1443 7 lipca 1443 roku w Wąsoszy Konrad VII Biały zawiązał sojusz skierowany przeciwko Konradowi IV i Wilhelmowi Opawskiemu. [więcej]
8 lipiec 1443 8 lipca 1443 roku Konrad VII Biały uczestniczył zapewne w zjeździe, który odbył się w Ponicach, gdzie podjęto próby wypracowania pokojowego porozumienia pomiędzy Śląskiem i Polską. [więcej]
Lipiec 1443 Pod koniec lipca 1443 roku Wrocławianie zawarli zawieszenie broni z Polakami. Wówczas Konrad VII Biały wystąpił ponownie z roszczeniami dotyczącymi ceł i renty. [więcej]
Sierpień 1443 Na początku sierpnia 1443 roku Konrad VII Biały zajął należący do Konrada IV Starszego zamek w Otmuchowie. [więcej]
Sierpień 1443 Pod koniec sierpnia 1443 roku siły sprzymierzeńców Konrada IV Starszego, dowodzone przez Wilhelma Opawskiego, próbowały odbić z rąk Konrada VII Białego zamek w Otmuchowie. W tym czasie ten ostatni zorganizował ścisłą blokadę Wrocławia. Presja wywierana przez pozbawione dostaw żywności miasto zmusiła Konrada IV Starszego do uległości i przystąpienia do rokowań z bratem. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1443 Na przełomie sierpnia i września 1443 roku zamek w Urazie stał się rezydencją Konrada VII Białego. Stąd mógł dogodnie kontrolować założoną wcześniej blokadę Wrocławia i penetrować okoliczne ziemie. [więcej]
19 wrzesień 1443 19 września 1443 roku biskup poznański Andrzej wystosował do wrocławian list, w którym upominał ich, że nie przestrzegają ustaleń zawartych z Konradem VII Białym. [więcej]
Październik 1443 W październiku 1443 roku u Konrada VII Białego stawił się wielkopolski poseł Wawrzyniec Zaremba, który miał doprowadzić do pokoju na Śląsku. [więcej]
Listopad 1443 W listopadzie 1443 roku Konrad VII Biały porozumiał się z Konradem IV Starszym, próbując dyplomatyczną drogą doprowadzić do zakończenia wojny z Wrocławiem. [więcej]
Grudzień 1443 W grudniu 1443 roku, po wyczerpaniu się pokojowych metod zażegnania sporu z Wrocławiem, Konrad VII Biały przystąpił do działań zbrojnych. Na początek napadł i zniszczył należące do kościoła wrocławskiego miejscowości Cerekwice i Przychowę. [więcej]
14 luty 1444 Konrad VII Biały, otrzymawszy od wrocławskich mieszczan list żelazny wystawiony w wyniku zabiegów Konrada IV, 14 lutego 1444 roku pojawił się we Wrocławiu. Tu został pojmany, przewieziony do Nysy i uwięziony. [więcej]
Luty 1444 Pod koniec lutego 1444 roku o uwolnienie Konrada VII Białego upomniała się dyplomacja polska i patrycjat Wrocławia. Uzgodniono, że książę weźmie udział w planowanych na 8 marca rozmowach pokojowych. [więcej]
10 / 11 marzec 1444 W dniach 10 - 11 marca 1444 roku w Nysie doszło do pojednania Konrada VII Białego z Konradem IV Starszym. Na mocy zawartych wówczas postanowień ten drugi za kwotę 2 tysięcy guldenów węgierskich odzyskał Otmuchów, a ten pierwszy wolność. [więcej]
20 marzec 1444 20 marca 1444 roku Konrad VII Biały z Hynkiem Kruszyną spustoszyli okolice Brzegu. [więcej]
5 maj 1444 5 maja 1444 roku w Kaliszu doszło do zawarcia rozejmu Konrada VII Białego i sprzymierzonych z nim Polaków w konflikcie z Wrocławiem, Namysłowem i Środą Śląską. [więcej]
16 lipiec 1444 16 lipca 1444 roku doszło do pertraktacji Konrada VII Białego z Wrocławiem, ale ustalono wówczas prawdopodobnie tylko krótkotrwały rozejm. [więcej]
8 listopad 1444 8 listopada 1444 roku Konrad VII Biały złupił Kąty należące do Kościoła wrocławskiego. [więcej]
3 maj 1447 3 maja 1447 roku Konrad VII Biały razem ze stroną polską przedłużył rozejm z Wrocławiem. [więcej]
Jesień 1447 Jesienią 1447 roku Konrad VII Biały przejął po zmarłych braciach Konradzie IV Starszym i Konradzie VIII Młodym należące do nich dzielnice. [więcej]
1448 W 1448 roku Piotr Szafraniec najechał posiadłości Konrada VII Białego na Górnym Śląsku. [więcej]
15 - 17 październik 1448 Między 15 a 17 października 1448 roku Konrad VII Biały przebywał w Wieluniu. Tu doszło do podpisania pokoju z Wrocławiem, Środą Śląską i Namysłowem. [więcej]
Listopad 1448 W listopadzie 1448 roku Konrad VII Biały zbrojnie wkroczył do Wołowa, skąd wypędził wdowę po Konradzie V Kąckim Małgorzatę. Zajęcie tego miasta stało się przyczyną popsucia relacji z bratankami Konradem IX Czarnym i Konradem X Białym. [więcej]
27 listopad 1448 27 listopada 1448 roku wdowa po Konradzie V Kąckim Małgorzata wystosowała do Konrada VII Białego list, w którym wyraziła swą prośbę o poszanowanie praw lennych i łaskę dla mieszkańców Wołowa. [więcej]
31 marzec 1449 31 marca 1449 roku Konrad VII Biały odebrał hołd złożony przez mieszkańców Wołowa. [więcej]
1449 W drugiej połowie 1449 roku Konrad VII Biały wystąpił w roli pośrednika w sporze księcia litewskiego Michała (syna Zygmunta Kiejstutowicza) z Kazimierzem Jagiellończykiem. [więcej]
Wrzesień 1449 We wrześniu 1449 roku Konrad VII Biały i mieszczanie wrocławscy wysłali Leonarda Assenheimera na zbroją ekspedycję przeciwko Konradowi VII Białemu. [więcej]
6 grudzień 1449 6 grudnia 1449 roku Konrad VII Biały wystąpił przed Kazimierzem Jagiellończykiem w roli posła Fryderyka III Habsburga w obronie Władysława I Płockiego. [więcej]
1449 / 1450 Na przełomie 1449 i 1450 roku Konrad VII Biały po raz drugi wstąpił w związek małżeński z nieznaną z imienia kobietą. [więcej]
7 marzec 1450 7 marca 1450 roku z polecenia Konrada X Konrad VII Biały z małżonką zostali pojmani i uwięzieni na zamku w Oleśnicy. [więcej]
26 maj 1450 Uwięziony i ograbiony przez bratanków Konrad VII Biały szukał ratunku u Fryderyka III Habsburga, który 26 maja 1450 roku wydał do biskupa wrocławskiego Piotra list, w którym prosił go interwencję w intencji zaaresztowanego. [więcej]
16 lipiec 1450 16 lipca 1450 roku Fryderyk III Habsburg uczynił biskupa wrocławskiego Piotra i Reinprechta von Ebersdorf arbitrami w sporze Konrada VII Białego z bratankami. [więcej]
9 kwiecień 1451 9 kwietnia 1451 roku arbitrzy Fryderyka III Habsburga wydali korzystny dla Konrada VII Białego werdykt, na mocy którego bratankowie mieli zwrócić zagarnięte w 1450 roku ziemie. [więcej]
Kwiecień / maj 1451 Na przełomie kwietnia i maja 1451 roku Konrad VII Biały zapisał Fryderykowi III Habsburgowi Księstwo Oleśnickie. [więcej]
14 luty 1452 Konrad VII Biały zmarł 14 lutego 1452 roku we Wrocławiu. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojna Polski i Litwy
z Zakonem Krzyżackim
1409–1411

Wojna głodowa 1414

Wojny husyckie
1419–1436

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Konrada VII Białego na początku lat dwudziestych lub w drugiej połowie lat trzydziestych XV wieku została Katarzyna. Para nie doczekała się potomstwa.

Nieznane jest imię drugiej żony Konrada VII Białego, z którą ożenił się około 1450 roku. Ten związek okazał się również bezdzietny.


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2022 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Konrad_Biały
#KonradBiały
361

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.