ozdoba

ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK

(1492-1506)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
HENRYK WALEZY
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Aleksander Jagiellończyk
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 5 sierpnia 1461 roku
w Krakowie
Zmarł: 19 sierpnia 1506 roku
w Wilnie
Rodzice: Kazimierz Jagiellończyk
i Elżbieta Rakuszanka
5 sierpień 1461 Aleksander Jagiellończyk urodził się 5 sierpnia 1461 roku na Wawelu. [więcej]
Dzieciństwo Wychowaniem Aleksandra Jagiellończyka i jego rodzeństwa zajmowała się rodzina Szydłowieckich, a szczególnie kasztelan żarnowski Stanisław Szydłowiecki. [więcej]
1 październik 1467 1 października 1467 roku Jan Długosz objął stanowisko wychowawcy Aleksandra Jagiellończyka i jego rodzeństwa. [więcej]
1469-1470 W latach 1469-1470 Aleksander Jagiellończyk wraz z braćmi był częstym gościem w nowosądeckim zamku. [więcej]
1472 W 1472 roku nauczycielem Aleksandra Jagiellończyka i jego braci został wybitny humanista Kallimach. [więcej]
1472 W 1472 roku Aleksander Jagiellończyk razem z rodziną został przyjęty do konfraterni paulinów. [więcej]
19 kwiecień 1474 19 kwietnia 1474 roku w Lublinie Aleksander Jagiellończyk razem z braćmi miał okazję spotkać się z posłem weneckim Ambrożym Contarinim. [więcej]
9 październik 1479 9 października 1479 roku w Nowym Mieście Korczynie książę Aleksander Jagiellończyk był świadkiem złożenia hołdu przez wielkiego mistrza Martina Truchsess von Wetzhausen. [więcej]
Boże Narodzenie 1479 Boże Narodzenie 1479 roku Aleksander Jagiellończyk wraz z rodziną spędził na Litwie. [więcej]
Lipiec 1483 W lipcu 1483 roku w Trokach Aleksander Jagiellończyk i Jan Olbracht wyjechali na czele znacznego zastępu zbrojnego na powitanie wielkiego mistrza Martina Truchsessa von Wetzhausen. [więcej]
Marzec 1485 W marcu 1485 roku na zjeździe w Toruniu Aleksander Jagiellończyk u boku ojca uczestniczył w zgromadzeniu stanów pruskich. [więcej]
15 wrzesień 1485 15 września 1485 roku w Kołomyi Aleksander Jagiellończyk był świadkiem odebrania przez Kazimierza Jagiellończyka hołdu złożonego przez mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. [więcej]
Jesień 1491 Jesienią 1492 roku Aleksander Jagiellończyk u boku ojca przybył na Litwę. Rozpoczął wówczas rządy namiestnicze w tym kraju. [więcej]
7 czerwiec 1492 7 czerwca 1492 roku w Grodnie zmarł ojciec Aleksandra Jagiellończyka. Władca Litwy zajęty sprawami kraju nie zamierzał pojechać na pogrzeb Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
20 czerwiec 1492 Około 20 czerwca 1492 roku, gdy zwłoki Kazimierza Jagiellończyka dotarły do Radomia, uczestnicy zgromadzenia dowiedzieli się o ostatnich zaleceniach politycznych zmarłego. Król polecił Jana Olbrachta wybrać królem Polski, a Aleksandra Jagiellończyka wielkim księciem Litwy. [więcej]
1 lipiec 1492 1 lipca 1492 roku w Królewcu Aleksander Jagiellończyk reklamował jakieś krzywdy kupców z Kowna. [więcej]
20 lipiec 1492 Na 20 lipca 1492 roku do Wilna Aleksander Jagiellończyk zwołał powszechny sejm wszystkich ziem Wielkiego Księstwa. [więcej]
26 lipiec 1492 26 lipca 1492 roku w Wilnie Aleksander Jagiellończyk został przez zgromadzenie wyniesiony na wielkoksiążęcy tron Litwy. [więcej]
27 lipiec 1492 27 lipca 1492 roku Aleksander Jagiellończyk w piśmie do chana Mengli I Gireja tytułował się wielkim księciem litewskim. [więcej]
Sierpień 1492 Po 20 lipca 1492 roku Aleksander Jagiellończyk wyprawił na sejm elekcyjny do Piotrkowa Trybunalskiego delegację, która miała poprzeć wybór Jana Olbrachta. [więcej]
6 sierpień 1492 6 sierpnia 1492 roku w Wilnie Aleksander Jagiellończyk zatwierdził nowe przywileje dla litewskiej szlachty. [więcej]
Sierpień 1492 Do końca sierpnia 1492 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Wilnie. Wydał tu pierwsze akty monarsze. Między innymi potwierdził przywileje dla Żmudzi i kościoła katedralnego. Zainicjował stosunki dyplomatyczne z Moskwą, Mołdawią, Tatarami i Krzyżakami. [więcej]
Wrzesień 1492 Przed początkiem września 1492 roku Aleksander Jagiellończyk wyruszył w podróż po należących do Litwy terytoriach. Jego obecność zaznaczona została między innymi w Mińsku. [więcej]
27 wrzesień 1492 27 września 1492 roku z Nowogródka Aleksander Jagiellończyk wysłał do Iwana III Stanisława Hlebowicza z reklamacjami terytorialnymi. [więcej]
Grudzień 1492 W grudniu 1492 roku dwie armie Iwana III wkroczyły na terytorium litewskie. Tym sposobem rozpoczęła się wojna Litwy z Moskwą.
Styczeń 1493 Zapewne w styczniu 1493 roku dotarł do Aleksandra Jagiellończyka poseł Iwana III Dymitr Zagrjazski, który w imieniu moskiewskiego władcy nazywając go panem całej Rusi, oświadczył że zabranych w grudniu poprzedniego roku terytoriów nie odda. [więcej]
Luty 1493 W lutym 1493 roku sam chan tatarski Mengli I Girej złupił okolice Czernihowa i Kijowa. Później odwet na Tatarach wziął namiestnik putywlski kniaź Bohdan Gliński. [więcej]
9 marzec 1493 9 marca 1493 roku Aleksander Jagiellończyk wysłał do Jana Olbrachta posła Iwana Litawora Chreptowicza z prośbą o pomoc w wojnie z Moskwą. [więcej]
Wiosna 1493 Wiosną 1493 roku Aleksander Jagiellończyk wysłał Iwana Glińskiego do namiestnika smoleńskiego Jura Hlebowicza z wezwaniem do skutecznej obrony przed atakami Moskwy. [więcej]
23 maj 1493 23 maja 1493 roku rada Aleksandra Jagiellończyka przystąpiła do układów swatowskich z bojarami. [więcej]
Sierpień 1493 W sierpniu 1493 roku Mengli I Girej wyruszył na kolejną łupieską wyprawę, podczas której spalił Bracław i Winnicę, po czym zawróciwszy na wschód zburzył Kaniów i Czerkasy. [więcej]
17 sierpień 1493 17 sierpnia 1493 roku Aleksander Jagiellończyk wysłał do Jana Olbrachta posła Andrzeja Olechnowicza, który zawiózł pomyślne wiadomości o możliwości zawarcia pokoju z Iwanem III. Wielki Książę Litwy za pośrednictwem wysłannika prosił starszego brata o radę. [więcej]
25 wrzesień 1493 25 września 1493 roku Aleksander Jagiellończyk otrzymał od Iwana III glejt bezpieczeństwa dla litewskiego poselstwa. [więcej]
13 listopad 1493 13 listopada 1493 roku Jan Olbracht zredagował do Aleksandra Jagiellończyka list, w którym zrelacjonował intrygi Maksymiliana I i radził, aby jak najszybciej zawarł pokój z Iwanem III i ożenił się z jego córką. [więcej]
17 styczeń 1494 17 stycznia 1494 roku dotarło do Moskwy poselstwo Aleksandra Jagiellończyka, które miało wynegocjować z Iwanem III układ pokojowy kończący wojnę Litwy z Moskwą. [więcej]
Styczeń 1494 W styczniu 1494 roku Aleksander Jagiellończyk przyjął polskiego posła Jana Lubrańskiego. [więcej]
5 luty 1494 5 lutego 1494 roku Aleksander Jagiellończyk zawarł z Iwanem III kończący wojnę Litwy z Moskwą układ, myśl którego Litwa straciła Wiaźmę i zrezygnowała ze swoich roszczeń do ziem Nowogrodu Wielkiego, Pskowa, Tweru i Riazania. [więcej]
6 luty 1494 6 lutego 1494 roku w Moskwie doszło do zaręczyn Aleksandra Jagiellończyka z córką Iwana III Heleną. Wielkiego księcia Litwy zastępował poseł Kieżgajło. Następnie pojawił się problem wiary panny młodej. Moskiewski władca stanowczo zabronił córce przyjęcia rzymskiego wyznania. Strony do listopada nie mogły dojść do porozumienia w tej właśnie sprawie. [więcej]
Wiosna 1494 Wiosną 1494 roku Tatarzy pustoszyli niepokoić Podole i Wołyń. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1494 Między 22 sierpnia i 14 września 1494 roku Aleksander Jagiellończyk odwiedził Drohiczyn, Brześć nad Bugiem i Kamieniec Litewski. [więcej]
Wrzesień 1494 We wrześniu 1494 roku w Radomiu odbył się sejm koronny. Jan Olbracht w porozumieniu z Aleksandrem Jagiellończykiem przeforsował tam zgodę na zorganizowanie w następnym roku wspólnej wyprawy przeciwko Tatarom. [więcej]
Jesień 1494 Prawdopodobnie w październiku 1494 roku mołdawski hospodar Stefan III złupił i spalił Bracław. [więcej]
3 grudzień 1494 3 grudnia 1494 roku z Wilna wyjechało po pannę młodą dla Aleksandra Jagiellończyka poselstwo, na którego czele stanął kniaź Aleksander Holszański, i Jan Zabrzeziński. [więcej]
Styczeń 1495 Na początku 1495 roku Aleksander Jagiellończyk oświadczył Iwanowi III Srogiemu, że bojarzy, którzy go zdradzili i uciekli do Moskwy, stracili majątki na Litwie. [więcej]
15 luty 1495 15 lutego 1495 roku Aleksander Jagiellończyk ożenił się z Heleną, córką wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego. W uroczystościach weselnych być może wzięli udział przedstawiciele najbliższej rodziny księcia: matka Elżbieta Rakuszanka, brat Fryderyk Jagiellończyk i dwie siostry Halszka (Elżbieta) i Barbara. [więcej]
Marzec 1495 Podczas wizyty najbliższej rodziny Aleksandra Jagiellończyka w Wilnie powstał projekt oddania Kijowa w zarząd Zygmuntowi Jagiellończykowi. [więcej]
1495 W 1495 roku Aleksander Jagiellończyk zatwierdził pierwszy statut cechowy złotników. [więcej]
1495 W 1495 roku Aleksander Jagiellończyk przyjął posłów Stena Sture, którzy przybyli z propozycją sojuszu Szwecji z Litwą przeciwko Iwanowi III. [więcej]
Lipiec 1495 Latem 1495 roku do Wilna dotarł poseł Zygmunta Jagiellończyka z zapytaniem o możliwość oddania Kijowa w zarząd królewiczowi. Aleksander Jagiellończyk odpowiedział, że panowie litewscy nie zgodzili się na to, więc prośby spełnić nie może. [więcej]
Sierpień 1495 W sierpniu 1495 roku Aleksander Jagiellończyk przyjął posła Jana Olbrachta Filipa Kallimacha, który przybył z postulatem przystąpienia do układów polsko-litewskich. [więcej]
Grudzień 1495 Pod koniec 1495 roku w Grodnie Aleksander Jagiellończyk przyjął posła zawołżańskiego chana Szejch-Achmeda. [więcej]
Grudzień 1495 Pod koniec 1495 roku agenci Aleksandra Jagiellończyka pochwycili w Kijowie tureckiego posła, który podążał do Moskwy, i z rozkazu księcia odesłali do domu. [więcej]
Luty 1496 W lutym 1496 roku na litewskim sejmie zwołanym do Berszt (koło Grodna) odrzucono propozycję Aleksandra Jagiellończyka, aby Kijów oddać w zarząd Zygmunta. [więcej]
9 kwiecień 1496 9 kwietnia 1496 roku z Wilna wyruszył poseł Aleksandra Jagiellończyka z negatywną odpowiedzią na prośby Zygmunta Jagiellończyka o oddanie mu w zarząd Kijowa. [więcej]
10 maj 1496 10 maja 1496 roku Aleksander Jagiellończyk wysłał do Iwana III posła z wezwaniem do wyprawy przeciwko Turkom. [więcej]
Czerwiec 1496 Zapewne pod koniec czerwca 1496 roku powrócił z Krakowa Litawor Chreptowicz. Przekazał on Aleksandrowi Jagiellończykowi wezwanie brata do utworzenia wspólnej obrony przed atakami Turków i Tatarów. [więcej]
1496 W 1496 roku Aleksander Jagiellończyk gościł Marcusa Luciusa Salteriusa, który przybył z propozycją szwedzkiego tronu dla wielkiego księcia Litwy. [więcej]
Lipiec 1496 W lipcu 1496 roku Aleksander Jagiellończyk przyjął posłów Jana Olbrachta, którzy przybyli z propozycją unii polsko-litewskiej. [więcej]
6 październik 1496 6 października 1496 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Drohiczynie. [więcej]
1 listopad 1496 1 listopada 1496 roku w Krakowie zmarł dyplomata Filip Kallimach. Aleksander Jagiellończyk otrzymał od niego w spadku suknie.
10 listopad 1496 10 listopada 1496 roku Aleksander Jagiellończyk pojawił się w Brześciu. [więcej]
18 listopad 1496 18 listopada 1496 roku z Brześcia Aleksander Jagiellończyk wysłał do Iwana III list w bardzo ostrym tonie. [więcej]
26 listopad 1496 26 listopada 1496 roku w Parczewie Aleksander Jagiellończyk spotkał się z Janem Olbrachtem. Zjazd obu monarchów i zgromadzonych możnowładców trwał dwa tygodnie. Doszło tam do porozumienia w sprawie wspólnej wyprawy zbrojnej. Umówiono się, że latem następnego roku król polski stanie ze swoją armią w Kamieńcu Podolskim, a wielki książę ze swoją w Łucku. [więcej]
Grudzień 1496 Po spotkaniu w Parczewie Aleksander Jagiellończyk wyprawił się do Połocka, Witebska i Smoleńska. [więcej]
29 styczeń 1497 29 stycznia 1497 roku z Nowogródka Aleksander Jagiellończyk wysłał do zawołżańskiego chana Szejch-Achmeda posła z propozycją sojuszu skierowanego przeciwko Iwanowi III i Tatarom Krymskim. [więcej]
Czerwiec 1497 Pod koniec czerwca 1497 roku Aleksander Jagiellończyk na czele 40-tysięcznej armii litewskiej wyruszył na Wołyń, aby połączyć swe siły z armią Jana Olbrachta i wziąć udział w mołdawskiej wyprawie.
26 lipiec 1497 26 lipca 1497 roku Aleksander Jagiellończyk dowodzący litewską armią dotarł do Zasławia. [więcej]
22-24 sierpień 1497 Między 22 i 24 sierpnia 1497 roku Aleksander Jagiellończyk obozował pod Winnicą. [więcej]
11 wrzesień 1497 11 września 1497 roku Aleksander Jagiellończyk na czele wojsk uczestniczących w mołdawskiej wyprawie przybył do Bracławia. [więcej]
Wrzesień 1497 We wrześniu 1497 roku w Bracławiu, pod naciskiem panów litewskich i Iwana III, Aleksander Jagiellończyk zakończył swój udział w mołdawskiej wyprawie i rozpoczął odwrót. Dla wsparcia Jana Olbrachta wysłał trzytysięczny oddział pod dowództwem namiestnika lidzkiego Stanisława Kiszki. [więcej]
30 wrzesień 1497 30 września 1497 roku powracający z mołdawskiej wyprawy Aleksander Jagiellończyk znalazł się w Toporyszczu. [więcej]
6 październik 1497 6 października 1497 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Owruczu. [więcej]
Grudzień 1497 W grudniu 1497 roku powracający z mołdawskiej wyprawy Aleksander Jagiellończyk dotarł do Grodna. [więcej]
Marzec 1498 W marcu 1498 roku Aleksander Jagiellończyk skarżył się Iwanowi III na zajazdy ze strony Moskwy i zażądał komisji rozjemczej. [więcej]
30 maj 1498 30 maja 1498 roku Aleksander Jagiellończyk mianował Józefa Sołtanowicza nowym metropolitą kijowskim. [więcej]
Grudzień 1498 Pod koniec 1498 roku Aleksander Jagiellończyk przyjął posłów Jana Olbrachta, którzy przybyli z propozycją zawarcia unii polsko-litewskiej. [więcej]
9 styczeń 1499 9 stycznia 1499 roku Aleksander Jagiellończyk wysłał do Krakowa posłów z projektem unii polsko-litewskiej. [więcej]
24 lipiec 1499 24 lipca 1499 roku wydano w Wilnie akt unii polsko-litewskiej. [więcej]
Sierpień 1499 W sierpniu 1499 roku poselstwo Aleksandra Jagiellończyka ze Stanisławem Hlebowiczem i Kiszką na czele przebywało w Moskwie. Wysłannicy zażądali gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa w zamian za przyznanie Iwanowi III tytułu pana całej Rusi. Władca Moskwy odpowiedział, że to jest niedorzeczne. [więcej]
1499 W 1499 roku żona Aleksandra Jagiellończyka Helena zwróciła się do Iwana III z prośbą o pozwolenie uznania przez nią zwierzchności kościelnej papieża z zachowaniem wszelkich obrzędów greckich. Władca Moskwy kategorycznie zabronił tego córce i zagroził przekleństwem rodzicielskim. [więcej]
1499 W 1499 roku Aleksander Jagiellończyk odnowił litewsko-mołdawski traktat pokojowy z mołdawskim hospodarem Stefanem III. [więcej]
1499 W 1499 roku Aleksander Jagiellończyk przedstawił Iwanowi III dowody na jego dwulicową politykę wobec Litwy w stosunkach z Tatarami krymskimi. Moskiewski władca zobowiązał się wówczas do pośrednictwa pokojowego między Aleksandrem Mengli I Girejem. [więcej]
Jesień 1499 Jesienią 1499 roku Aleksander Jagiellończyk wraz z małżonką przez Nowogródek udał się do Brześcia, gdzie dokonał werbunku na wojnę Litwy z Moskwą. [więcej]
1500 W 1500 roku książęta pograniczni związani z Aleksandrem Jagiellończykiem nagminnie zaczęli przechodzić na stronę Iwana III. Należeli do niech między innymi Semen Bielski i Semen Możajski. [więcej]
3 maj 1500 3 maja 1500 roku armia moskiewska dowodzona przez Jakowa Zacharyna wkroczyła na litewskie terytorium rozpoczynając wojnę Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę. [więcej]
5 maj 1500 Około 5 maja 1500 roku druga armia Iwana III dowodzona przez Jurija Zacharyna Koszkina przekroczyła granice z Litwą i rozpoczęła marsz na Smoleńsk. [więcej]
8 czerwiec 1500 8 czerwca 1500 roku w związku z atakiem wojsk moskiewskich Aleksander Jagiellończyk wyjechał z Wilna. [więcej]
2 lipiec 1500 2 lipca 1500 roku w Mińsku Aleksander Jagiellończyk uczestniczył w zgromadzaniu zwołanym z powodu agresji wojsk moskiewskich na Litwę. Tu wydał odezwę do panów i miast krajów ościennych, a szczególnie do dowódców wojsk zaciężnych, z oznajmieniem, że zakłada bractwo rycerskie celem zwalczenia nieprzyjaciela moskiewskiego. [więcej]
9 lipiec 1500 9 lipca 1500 roku przebywający w Borysowie Aleksander Jagiellończyk wysłał pod Smoleńsk doborowy hufiec liczący około 3500 koni pod wodzą hetmana Konstantego Ostrogskiego. [więcej]
14 lipiec 1500 14 lipca 1500 roku wojska litewskie dowodzone przez hetmana wielkiego księcia Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego zostały pokonane przez armię Iwana III w bitwie nad Wiedroszą. [więcej]
26 lipiec 1500 26 lipca 1500 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Obolcach. Dopiero tu otrzymał od moskiewskich posłów wypowiedzenie wojny. [więcej]
6 sierpień 1500 Podczas działań zbrojnych wojny Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę wojska Iwana III operujące na północy zdobyły Toropiec, a na południu wódz moskiewski Jakow Zacharyn 6 sierpnia 1500 roku zdobył Putwl broniony przez Bohdana Sapiehę. [więcej]
21 sierpień 1500 21 sierpnia 1500 roku ze Smolnian Aleksander Jagiellończyk wysłał do mistrza inflanckiego Plettenberga list z wezwaniem do wspólnej akcji przeciwko Iwanowi III. [więcej]
14 wrzesień 1500 14 września 1500 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Połocku. [więcej]
Październik 1500 W październiku 1500 roku terytorium litewskie zaatakowały czambuły tatarskie chana Mengli Gireja. Spustoszony został wówczas Kamieniec Litewski. [więcej]
Październik 1500 Z Połocka Aleksander Jagiellończyk udał się do Brasławia, aby pod koniec października powrócić do Wilna. [więcej]
Listopad 1500 W listopadzie 1500 roku Aleksander Jagiellończyk z zebranym wojskiem wyruszył do Mińska, aby stawić opór moskiewskiej agresji. Tam dotarła do niego wiadomość, że 70-tysięczna armia moskiewska dowodzona przez syna Iwana III Dymitra Iwanowicza Żyłkę obległa Smoleńsk. Niedługo potem, poniósłszy duże straty, wojska moskiewskie odstąpiły od oblężenia zamku. Dowiedziawszy się o zbliżającej się odsieczy, Dymitr zarządził odwrót do Moskwy.
Listopad 1500 Późną jesienią 1500 roku Aleksander Jagiellończyk przyjął dowódcę zaciężnych wojsk Jana Polaka Karnkowskiego. Na pytanie tego drugiego o żołd dla wojska wielki książę Litwy uporczywie milczał. Wówczas poirytowany rotmistrz cisnął mu czapkę pod nogi i wyszedł. [więcej]
Grudzień 1500 W grudniu 1500 roku Aleksander Jagiellończyk wysłał Michała Glińskiego do swojego brata Władysława z prośbą o wsparcie w wojnie Litwy z Moskwą. [więcej]
Styczeń 1501 Na początku 1501 roku Aleksander Jagiellończyk rozpoczął pertraktacje z wielkim mistrzem zakonu inflanckiego Walterem von Plettenbergiem w sprawie sojuszu przeciwko Iwanowi III. [więcej]
Styczeń 1501 W styczniu 1501 roku Aleksander Jagiellończyk zawarł z zawołżańskim Tatarem Szejch-Achmatem sojusz skierowany przeciwko Iwanowi III.
Styczeń - luty 1501 Na początku 1501 roku bracia Aleksandra Jagiellończyka Jan Olbracht i Władysław Jagiellończyk zagrozili Iwanowi III zbrojną interwencją w przypadku, gdy nie zakończy wojny Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę. [więcej]
3 marzec 1501 3 marca 1501 roku w Wilnie Aleksander Jagiellończyk podpisał z mistrzem zakonu inflanckiego Walterem von Plettenbergiem sojusz skierowany przeciwko Iwanowi III. [więcej]
15 marzec 1501 Dzięki staraniom Aleksandra Jagiellończyka 15 marca 1501 roku papież Aleksander VI wystawił dokument, w którym pojawiła się wzmianka, że książę Kazimierz Jagiellończyk został zaliczony w poczet błogosławionych i odtąd jego imię może być poprzedzane tytułami beatus lub divus. [więcej]
31 marzec 1501 Od 31 marca 1501 roku Erazm Ciołek sprawował w Rzymie poselstwo Aleksandra Jagiellończyka, który między innymi starał się wyjaśnić przyczynę konfiskaty kapitału zebranego przez papieskich poborców na rzecz krucjaty przeciwko Turcji ogłoszonej przez papieża Aleksandra VI. [więcej]
Wiosna 1501 Wiosną 1501 roku Aleksander Jagiellończyk mógł z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Posiadał sojusze zawarte z zakonem inflanckim i zawołżańskimi Tatarami. Wojna Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę miała szanse zostać wygrana. [więcej]
Maj 1501 Na początku maja 1501 roku poseł Aleksandra Jagiellończyka wojewoda trocki Jan Zabrzeziński udał się do Iwana III z propozycją rozejmu w wojnie Litwy z Moskwą. [więcej]
Maj 1501 W maju 1501 roku działania wojenne rozpoczął Iwan III. Wojska moskiewskie zaatakowały Czeczersk, Propojsk i Krzyczew.
Czerwiec 1501 W czerwcu 1501 roku do wojny przystąpili zawołżańscy Tatarzy z Szejch-Achmatem na czele. [więcej]
25 czerwiec 1501 25 czerwcu 1501 roku Aleksander Jagiellończyk wiedział już o śmierci Jana Olbrachta, zaczął więc przygotowania do polskiej elekcji. [więcej]
Czerwiec 1501 W czerwcu 1501 roku Aleksander Jagiellończyk otrzymał od Fryderyka list, którego autor wyraźnie zaznaczył potrzebę podtrzymania unii polsko-litewskiej. [więcej]
4 sierpień 1501 4 sierpnia 1501 roku Fryderyk Jagiellończyk wysłał do Aleksandra Jagiellończyka list, w którym donosił bratu, że jego kandydatura na króla będzie popierana. [więcej]
Sierpień 1501 W sierpniu 1501 roku Aleksander Jagiellończyk intensywnie zaczął interesować się elekcją w Polsce. W tym celu rozesłał listy z prośbą o poparcie, adresując je do biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode, wojewody Bażyńskiego, wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna i wojewody mołdawskiego Stefana III. [więcej]
Sierpień 1501 W docierającej latem 1501 roku do Aleksandra Jagiellończyka korespondencji prymas i namiestnik Fryderyk przestrzegał, że oczekuje od kandydatów respektowania przepisów prawa odnoszących się do elekcji. [więcej]
7 sierpień 1501 7 sierpnia 1501 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Mereczu. [więcej]
18-28 sierpień 1501 Między 18 i 28 sierpnia 1501 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Grodnie. Tu odbył się litewski sejm. Wielki książę wyznaczył wtedy delegację, która w jego imieniu miała udać się we wrześniu do Piotrkowa na elekcję. [więcej]
27 sierpień 1501 27 sierpnia 1501 roku wielki mistrz Zakonu Inflanckiego Walter von Plettenberg rozbił wojska moskiewskie w bitwie pod Izborskiem. Był to jeden z etapów wojny Litwy z Moskwą. [więcej]
28 sierpień 1501 28 sierpnia 1501 roku w Grodnie Aleksander Jagiellończyk obdarował żonę dobrami ziemskimi. [więcej]
9 wrzesień 1501 9 września 1501 roku Aleksander Jagiellończyk rezydował w Bielsku. [więcej]
Wrzesień 1501 We wrześniu 1501 roku mołdawskie oddziały spustoszyły Pokucie. [więcej]
14 wrzesień 1501 14 września 1501 roku w Piotrkowie rozpoczął się sejm elekcyjny, w którym wystąpiło trzech kandydatów: Aleksander Jagiellończyk popierany przez prymasa Fryderyka, Władysław i Zygmunt. [więcej]
18 wrzesień 1501 18 września 1501 roku Aleksander Jagiellończyk dotarł do Mielnika. Tu na granicy z Polską oczekiwał na wiadomości z Piotrkowa. [więcej]
20 wrzesień 1501 20 września 1501 roku w Piotrkowie rozpoczęły się układy elekcyjne. [więcej]
3 październik 1501 3 października 1501 roku w Piotrkowie zredagowano nowy akt unii polsko-litewskiej, który między innymi wprowadzał jednolitą monetę i nakaz wyboru wspólnego monarchy. [więcej]
3 październik 1501 3 października 1501 roku w Piotrkowie Aleksander Jagiellończyk wybrany został królem Polski pod warunkiem, że zatwierdzi nowy akt unii polsko-litewskiej. [więcej]
Październik 1501 Po zakończonej elekcji do Mielnika, gdzie rezydował Aleksander Jagiellończyk przybyła delegacja senatu, w skład której weszli: arcybiskup lwowski Andrzej Róża Boryszewski, biskup poznański Jan Lubrański, wojewoda podolski i ruski Jan Tarnowski i wojewoda poznański Andrzej Szamotulski. Przywieźli oni ze sobą dwa akty prawne do zatwierdzenia: unię mielnicką i przywilej mielnicki. Z pewnością musiały one wprowadzić przyszłego króla Polski przynajmniej w lekką konsternację. [więcej]
25 październik 1501 25 października 1501 roku w Mielniku Aleksander Jagiellończyk zatwierdził nowy akt unii polsko-litewskiej oraz przywilej mielnicki. [więcej]
30 październik 1501 30 października 1501 roku w Mielniku Aleksander Jagiellończyk poświadczył, że 27 panów litewskich przyrzekło pod przysięgą dotrzymanie świeżo zawartej unii mielnickiej. [więcej]
Listopad 1501 Prawdopodobnie w listopadzie 1501 roku przybyło do Krakowa poselstwo Władysława Jagiellończyka, które między innymi upomniało się o prawa węgierskiego króla i Zygmunta do Litwy. Konsekwencją akcji węgierskich wysłanników była tajna audiencja Aleksandra Jagiellończyka z Zygmuntem, na której ten pierwszy za udział w ziemi litewskiej obiecał temu drugiemu zaopatrzenie na Mazowszu, którego część miała po śmierci Konrada III Rudego powrócić do Korony. [więcej]
4 listopad 1501 4 listopada 1501 roku wojska litewskie poniosły kolejną porażkę w wojnie z Moskwą. Tym razem w okolicach Mścisławia. [więcej]
6 listopad 1501 6 listopada 1501 roku Aleksander Jagiellończyk opuścił Mielnik i wyruszył w kierunku Krakowa na swą koronację. [więcej]
29 listopad 1501 29 listopada 1501 roku Aleksander Jagiellończyk wjechał do Krakowa, gdzie oczekiwał na koronację. [więcej]
12 grudzień 1501 12 grudnia 1501 roku w katedrze na Wawelu Aleksander Jagiellończyk dostąpił zaszczytu koronacji na króla Polski. Uroczystość celebrował jego brat Fryderyk. [więcej]
Grudzień 1501 W grudniu 1501 roku dotarł na Litwę poseł Iwana III Jakub Zacharycz z propozycją rozejmu w wojnie Litwy z Moskwą. [więcej]
Grudzień 1501 W grudniu 1501 roku sprzymierzeniec Aleksandra Jagiellończyka zawołżański Szejch-Achmat oczekiwał posiłków, aby być w stanie przechylić szalę zwycięstwa w wojnie Litwy z Moskwą. [więcej]
Styczeń 1502 Zapewne na początku 1502 roku w Krakowie doszło do rozmowy Aleksandra Jagiellończyka z jego bratem Zygmuntem, podczas której ten drugi oświadczył, że jego marzeniem jest urząd gubernatora Prus. [więcej]
Styczeń 1502 W styczniu 1502 roku Aleksander Jagiellończyk dostał zgodę sejmu na pobór zwiększonych podatków i zawieszenie wielu związanych z nimi przywilejów. [więcej]
20 styczeń 1502 20 stycznia 1502 roku w Krakowie Aleksander Jagiellończyk potwierdził zwrot dóbr podskarbiego Piotra Kurozwęckiego skonfiskowanych przez Jana Olbrachta. [więcej]
3 marzec 1502 3 marca 1502 roku Aleksander Jagiellończyk wyjechał z Krakowa, by podążyć w kierunku Litwy. Gubernatorem królestwa uczynił swojego brata Fryderyka. [więcej]
Marzec 1502 W marcu 1502 roku Aleksander Jagiellończyk zwiększył dochody Krzesława Kurozwęckiego jako kanclerza koronnego. [więcej]
Marzec 1502 W marcu 1502 roku Aleksander Jagiellończyk zwołał pospolite ruszenie w związku ze spodziewanym najazdem tatarskim. [więcej]
31 marzec 1502 W marcu 1502 roku Aleksander Jagiellończyk zawarł z Zygmuntem Jagiellończykiem umowę, która zabezpieczyła temu drugiemu sumę 300 000 zł węgierskich w połowie na Olsztynie, Kazimierzu i Bieczu, a w połowie na skrypcie dłużnym. [więcej]
Kwiecień 1502 W połowie kwietnia 1502 roku w Ołomuńcu posłowie Aleksandra Jagiellończyka arcybiskup lwowski Andrzej Róża Borzyszowski i wojewoda sandomierski Jan Feliks Tarnowski spotkali się z Władysławem Jagiellończykiem. Wysłannicy poprosili króla o wybaczenie, że nie został wybrany królem polski. Jednocześnie wyjaśnili, że Litwa jest niepodzielna i udziału w niej nie mogą przekazać. Władca Czech i Węgier z powodu swojego niezadowolenia nie oszczędził im wyrzutów. [więcej]
9 czerwiec 1502 9 czerwca 1502 roku Aleksander Jagiellończyk dowiedział się o rozpoczęciu oblężenia Smoleńska przez syna Iwana III Dymitra Iwanowicza Żyłkę.
15 czerwiec 1502 15 czerwca 1502 roku w Lublinie Aleksander Jagiellończyk uzgodnił projekt rozejmu z Bajazydem II. [więcej]
Czerwiec 1502 W czerwcu a potem w lipcu 1502 roku Wołyń spustoszony został przez oddziały tatarskie. [więcej]
Latem 1502 Latem 1502 roku Aleksander Jagiellończyk otrzymał od gubernatora Fryderyka wiadomość, że z powodu braku srebra produkcja pieniądza ustaje. [więcej]
1502 W 1502 roku w Budzie poseł Aleksandra Jagiellończyka Andrzej Kościelecki oznajmił królowi Władysławowi i radzie królewskiej, że Mołdawianie bezkarnie napadają na ziemie ruskie za cichym przyzwoleniem Węgrów. [więcej]
1 lipiec 1502 1 lipca 1502 roku Aleksander Jagiellończyk dotarł do Nowogródka. [więcej]
Lipiec 1502 W lipcu 1502 roku Aleksander Jagiellończyk zwrócił się do Władysława Jagiellończyka z prośbą o mediacje z Iwanem III, skutkiem których byłby koniec wojny Litwy z Moskwą. [więcej]
25 lipiec 1502 25 lipca 1502 roku Aleksander Jagiellończyk listownie odpowiedział Fryderykowi Jagiellończykowi na jego prośbę o powstrzymanie magnatów przed rozkradaniem pieniędzy pochodzących z podatków. [więcej]
Latem 1502 Latem 1502 roku w związku ze zbliżającym się najazdem tatarskim gubernator Aleksandra Jagiellończyka Fryderyk próbował zwołać pospolite ruszenie, lecz bez spodziewanych skutków, ponieważ kanclerz Krzesław Kurozwęcki z niewyjaśnionych przyczyn nie rozesłał wici. [więcej]
Latem 1502 Pod koniec lata 1502 roku Tatarzy krymscy zaatakowali powiat krzemieniecki, potem pustoszyli tereny za Prypecią, dochodząc aż do Bobrujska. Tu Semen Juriewicz Holszański przy pomocy wojewodzica podolskiego Jana Buczackiego przepędził najeźdźców. [więcej]
Wrzesień 1502 We wrześniu 1502 roku hordy tatarskie chana Mengli I Gireja pustoszące Ruś weszły na Sandomierszczyznę, Lubelszczyznę i do Małopolski. Fryderyk Jagiellończyk próbował zorganizować pospolite ruszenie. [więcej]
Wrzesień 1502 We wrześniu 1502 roku Aleksander Jagiellończyk prosił swojego brata Fryderyka, aby w imieniu całego polskiego episkopatu napisał prośbę do Heleny o pośrednictwo z ojcem, które miałoby doprowadzić do zakończenia wojny Litwy z Moskwą. [więcej]
20 wrzesień 1502 Około 20 września 1502 roku w Mińsku Aleksander Jagiellończyk przyjął posła swojego brata Władysława Zygmunta Zanthay, który przybył z Budy z zaproszeniem na ślub króla Czech i Węgier z Anną de Candalle i poleceniem zapośredniczenia pokoju w wojnie Litwy z Moskwą. [więcej]
25 wrzesień 1502 25 września 1502 roku Aleksander Jagiellończyk prosił swojego brata Fryderyka, aby ten przygotował kraj do odparcia spodziewanego najazdu Tatarów. [więcej]
Jesień 1502 Jesienią 1502 roku Aleksander Jagiellończyk otrzymywał często od swojego brata Fryderyka listy ze skargami, że nie brakuje niechętnych mu ludzi, którzy oczerniają go i oskarżają o niekompetencję i zaniedbania. [więcej]
Jesień 1502 Jesienią 1502 roku doszło do najazdu Tatarów, którzy przeprawili się już przez Wisłę, spalili Łagów w Górach Świętokrzyskich i zaatakowali Opatów. Fryderyk Jagiellończyk organizował obronę przeciw najeźdźcom w okolicach Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
1 październik 1502 Około 1 października 1502 roku mołdawski hospodar Stefan III zbrojnie zajął Pokucie aż po Halicz. [więcej]
23 październik 1502 23 października 1502 roku dowódca wojsk moskiewskich Dymitr Iwanowicz Żyłka kontynuujący wojnę z Litwą porażką zakończył oblężenie Smoleńska.
Listopad 1502 W listopadzie 1502 roku Aleksander Jagiellończyk uległ naciskom Kurozwęckich i wprowadził zasadę, aby przy boku gubernatora Fryderyka stale przebywało dwóch senatorów doradców. [więcej]
Listopad 1502 W listopadzie 1502 roku poseł Aleksandra Jagiellończyka starosta bydgoski Andrzej Kościelecki wyruszył do Władysława, aby załagodzić napięte stosunki polsko-węgierskie. [więcej]
Grudzień 1502 Pod koniec 1502 roku z powodu najazdów tatarskich Ruś Czerwona była tak wyludniona, że w kancelarii Aleksandra Jagiellończyka powstały plany kolonizacji tych obszarów przez ludność pochodzącą z Królestwa lub obcą z Saksonii, Kaszub, Czech, a nawet z Francji, Hiszpanii, Anglii i Szkocji. [więcej]
Listopad 1502 Pod koniec listopada 1502 roku Aleksander Jagiellończyk wysłał do Krakowa projekt ordynacji obrony Rusi, w której po raz pierwszy w dziejach zaproponowano, aby ludność wiejską powołać do wojskowej służby. Przesłany akt prawny miał zostać na sejmikach szczegółowo przedyskutowany i jak najszybciej wprowadzony w życie. [więcej]
Grudzień 1502 Pod koniec 1502 roku Aleksander Jagiellończyk na 12 marca 1503 roku ustalił termin rozpoczęcia sejmu w Piotrkowie, na którym miały być wprowadzone nowe akty prawne. W związku z tym, że król nie mógł osobiście przybyć na obrady, kierownictwo w naradach powierzył arcybiskupowi lwowskiemu, biskupowi kujawskiemu i kasztelanowi krakowskiemu. [więcej]
29 grudzień 1502 29 grudnia 1502 roku poseł Władysława Jagiellończyka Zygmunt Zanthay dotarł do Moskwy. Tam przedstawił ofertę pokoju w wojnie Litwy z Moskwą i przekazał pismo papieża Aleksandra VI. [więcej]
1503 W 1503 roku Aleksander Jagiellończyk zarządził rozpoczęcie wznoszenia obwarowania miejskiego w Wilnie. [więcej]
Luty 1503 Na początku lutego 1503 roku litewscy posłowie wyruszyli do Moskwy na negocjacje pokojowe, których celem było zakończenie wojny Litwy z Moskwą. [więcej]
21 luty 1503 21 lutego 1503 roku w Wilnie Aleksander Jagiellończyk zaprzysiągł pięcioletni rozejm z Bajazydem II. [więcej]
Luty 1503 Pod koniec lutego 1503 roku w Wilnie Aleksander Jagiellończyk przyjął biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode, który zdał relację z zaognionej sytuacji w Prusach. [więcej]
4 marzec 1503 4 marca 1503 roku do Moskwy dotarli posłowie Aleksandra Jagiellończyka, rozpoczynając rokowania pokojowe, których celem było zakończenie wojny Litwy z Moskwą. [więcej]
Marzec 1503 W marcu 1503 roku Aleksander Jagiellończyk zaproponował, aby zaangażować swojego brata Zygmunta do rozwiązania sprawy Adama Szwaba, który, nie będąc w stanie wyegzekwować należnych mu pieniędzy od Ostrorogów, porwał sędziego Piotra Opalińskiego i Śmigielskiego. [więcej]
25 marzec 1503 25 marca 1503 roku Aleksander Jagiellończyk podpisał z Iwanem III sześcioletni rozejm przerywający wojnę o Siewierszczyznę. W myśl zawartego porozumienia Litwa straciła na rzecz Moskwy całe dorzecze Desny, czyli Czernihowszczyznę i Siewierszczyznę. [więcej]
28 marzec 1503 Pod koniec marca 1503 roku w Piotrkowie rozpoczął się sejm. 28 marca 1503 roku powstał uniwersał do starostów. [więcej]
Wiosna 1503 Wiosną 1503 roku poseł Aleksandra Jagiellończyka arcybiskup lwowski Andrzej Róża Borzyszowski wyruszył do Władysława, aby ostudzić napięte stosunki polsko-węgierskie. [więcej]
7 kwiecień 1503 7 kwietnia 1503 roku posłowie Aleksandra Jagiellończyka, uzgodniwszy rozejm w wojnie Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę, opuścili Moskwę. [więcej]
30 kwiecień 1503 30 kwietnia 1503 roku w Wilnie Aleksander Jagiellończyk przyjął z niedawno zakończonego sejmu posłów pod przewodnictwem biskupa płockiego Wincentego Przerębskiego. Podczas audiencji zatwierdził uchwały piotrkowskie. [więcej]
2 maj 1503 2 maja 1503 roku w Wilnie Aleksander Jagiellończyk pierwszym w historii polski hetmanem wielkim koronnym uczynił Mikołaja Kamienieckiego. [więcej]
1 sierpień 1503 1 sierpnia 1503 roku Aleksander Jagiellończyk zatwierdził ordynację ruską, uchwaloną 8 maja w Wojniczu (pod Tarnowem). [więcej]
Sierpień 1503 W sierpniu 1503 roku w związku z zagrożeniem najazdu Tatarów Aleksander Jagiellończyk wysłał do Polski wezwanie zebrania pospolitego ruszenia. [więcej]
Sierpień 1503 W sierpniu 1503 roku w Wilnie Aleksander Jagiellończyk przyjął wysłanników stanów pruskich. Zwrócił im uwagę, że zachowują się niestosownie, podkopując królewskie prawo nominacji. [więcej]
1503 W 1503 roku w Wilnie Aleksander Jagiellończyk rozstrzygał spór powstały między Michałem Glińskim i Janem Zabrzezińskim. Ten pierwszy oskarżył tego drugiego, że namawiał królewskiego dworzanina, aby zamordował Michała Glińskiego. [więcej]
27 sierpień 1503 27 sierpnia 1503 roku Aleksander Jagiellończyk w obecności posłów Iwana III Piotra Pleszczejewa i Konstantego Zabołockiego zaprzysiągł rozejm w wojnie Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę. [więcej]
Sierpień 1503 Pod koniec sierpnia 1503 roku w Wilnie Aleksander Jagiellończyk przyjął posłów wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna, z którymi ustalił, że król za pośrednictwem posłów saskich wezwie mistrza w celu złożenia hołdu i zawiadomi go o tym pięć do ośmiu tygodni wcześniej. [więcej]
17 wrzesień 1503 17 września 1503 roku w związku z kolejnym najazdem tatarskim Aleksander Jagiellończyk z Wilna zarządził zebranie pospolitego ruszenia szlachty ruskiej, krakowskiej, lubelskiej i sandomierskiej. [więcej]
Wrzesień 1503 We wrześniu 1503 roku przed wyjazdem do Polski Aleksander Jagiellończyk ustanowił skład rady królewskiej, która miała sprawować rządy podczas jego nieobecności. [więcej]
Jesień 1503 Jesienią 1503 roku syn chana Mengli Gireja Bety spustoszył Białoruś. Zagony tatarskie doszły pod Kłeck, Nieśwież i Słuck. [więcej]
23 październik 1503 23 października 1503 roku z Mielnika Aleksander Jagiellończyk wyprawił do Iwana III posłów pod przewodnictwem Stanisława Hlebowicza z propozycją stałego pokoju. Strony nie znalazły płaszczyzny porozumienia. [więcej]
31 październik 1503 31 października 1503 roku Aleksander Jagiellończyk przybył do Lublina na zjazd senatorów. Ustalono tu termin rozpoczęcia kolejnego sejmu, który miał się odbyć w Piotrkowie 21 stycznia 1504 roku. Tu również doszło do szeregu nominacji. Erazm Ciołek otrzymał biskupstwo płockie, a Jan Łaski został kanclerzem. [więcej]
Listopad 1503 Na początku listopada 1503 roku w Lublinie Aleksander Jagiellończyk dowiedział się o śmierci Konrada III Rudego. Niebawem wezwał mieszkańców Warszawy, by złożyli przysięgę wierności Koronie. [więcej]
Listopad 1503 W listopadzie 1503 roku doszło do trzeciego ataku potomków chana krymskiego Mengli Gireja na ziemie należące do władztwa Aleksandra Jagiellończyka. Tym razem zaatakowane zostało Podole litewskie. Uchodzących już Tatarów dogonił dowódca litewski Zemełka Halicki. Doszło do starcia, w którym sam dowodzący zginął, postrzelony z łuku przez leżącego już na ziemi Tatara. [więcej]
20 listopad 1503 Około 20 listopada 1503 roku w Lublinie Aleksander Jagiellończyk spotkał się z Mikołajem Firlejem, który zdał relację ze spotkania z węgierskimi posłami w sprawie Pokucia zajętego w październiku 1502 roku przez mołdawskiego hospodara Stefana III. [więcej]
Listopad 1503 Pod koniec listopada 1503 roku do Lublina przybył poseł mołdawski Stefan Łukasz i zażądał oddania spornego terytorium. Roszczenie przybysza wywołało oburzenie. Aleksander Jagiellończyk wysłał Mikołaja Firleja do Władysława Jagiellończyka z prośbą o radę i o pomoc. [więcej]
Listopad 1503 Pod koniec listopada 1503 roku z Lublina Aleksander Jagiellończyk wysłał do Królewca posłów z wezwaniem wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna do Piotrkowa celem zaprzysiężenia wiecznego pokoju. [więcej]
1 grudzień 1503 1 grudnia 1503 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Sandomierzu. [więcej]
6 grudzień 1503 6 grudnia 1503 roku Aleksander Jagiellończyk rezydował w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
12 grudzień 1503 12 grudnia 1503 roku Aleksander Jagiellończyk przybył do Krakowa. Królewski czas zajmowały sprawy związane z zaciąganiem pożyczek i najmem żołnierzy. Monarcha zawarł umowę z rajcami krakowskimi Janem Turzonem i Janem Bonarem na dostawę 4000 grzywien srebra dla mennicy. [więcej]
26 styczeń 1504 26 stycznia 1504 roku Aleksander Jagiellończyk opuścił Kraków, udając się w kierunku Piotrkowa. [więcej]
31 styczeń 1504 31 stycznia 1504 roku Aleksander Jagiellończyk wjechał do Piotrkowa. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku na zgromadzenie sejmowe w Piotrkowie licznie stawili się posłowie ze wszystkich okręgów i delegaci większych miast. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku podczas obrad sejmu w Piotrkowie Aleksander Jagiellończyk miał okazję rozmawiać z pruskimi posłami, którzy zaprosili go do Prus na uroczystość złożenia hołdu. [więcej]
Luty 1504 Wielki mistrz Fryderyk Wettyn do Piotrkowa nie przybył. Zobowiązany był tu złożyć hołd Aleksandrowi Jagiellończykowi. Posłowie krzyżaccy zaprosili króla na dalsze układy do Torunia. Mieli ze sobą pismo, w którym zawarta była propozycja, aby Królestwo Polskie zrzekło się na rzecz Zakonu Malborka, Elbląga i Christburga (Dzierzgonia), a pozostałą część Prus Królewskich oddało wielkiemu mistrzowi w lenno. [więcej]
Luty 1504 Na sejmie w Piotrkowie wyraźnie objawiła się opozycja magnacka przeciw żądaniom Zygmunta Jagiellończyka. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku na piotrkowskim sejmie postanowiono wysłać do księcia pomorskiego Bogusława X proboszcza włocławskiego Mikołaja Kościeleckiego z ofertą, w myśl której Aleksander Jagiellończyk chętnie przyjąłby Pomorze Szczecińskie, a w zamian oddałby Wałcz, Drahim, Lębork i Bytów. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku na piotrkowskim sejmie pojawiło się poselstwo Władysława Jagiellończyka z żądaniem, aby wdowie po Konradzie Mazowieckim i jej dzieciom Aleksander Jagiellończyk nie odebrał odziedziczonych terytoriów. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku na piotrkowskim sejmie odczytano odpowiedź na żądania Władysława Jagiellończyka i jego brata Zygmunta oddania temu ostatniemu ziem pruskich lub Wielkiego Księstwa Litewskiego w zarząd. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku na piotrkowskim sejmie uchwalono wysokość pobieranych podatków. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku na piotrkowskim sejmie doprecyzowano kompetencje najwyższych urzędów koronnych i dworskich oraz ich wzajemne relacje. [więcej]
14 marzec 1504 14 marca 1504 roku w Piotrkowie Aleksander Jagiellończyk oddał w lenno Ziemię Warszawską synom Konrada Mazowieckiego Stanisławowi i Januszowi, którzy za tę przychylność zostali zobowiązani zasilić królewski skarbiec kwotą 30 000 dukatów. [więcej]
15 marzec 1504 15 marca 1504 roku Aleksander Jagiellończyk opuścił Piotrków i podążył w kierunku Prus w celu odebrania przysięgi wierności. [więcej]
17 marzec 1504 Około 17 marca 1504 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Łęczycy. [więcej]
21 marzec 1504 21 marca 1504 roku Aleksander Jagiellończyk dojechał do Brześcia Kujawskiego. Tu pozostał do 1 kwietnia, wydając między innymi uniwersał do ziem wielkopolskich o zawieszeniu wolności celnych na 3 lata. [więcej]
2 kwiecień 1504 2 kwietnia 1504 roku Aleksander Jagiellończyk przez nowo wybudowany most na Wiśle wkroczył do Torunia. Ustami starosty generalnego Wielkopolski Ambrożego Pampowskiego powitał zgromadzonych Prusaków. Potem wszyscy udali się do kościoła św. Jana, a następnie na rynek. Tu król odebrał klucze do miasta, a po pewnym czasie nastąpił główny punkt programu. Przedstawiciele stanów pruskich złożyli hołd polskiemu i litewskiemu monarsze. [więcej]
5-6 kwiecień 1504 5 i 6 kwietnia 1504 roku w Toruniu Aleksander Jagiellończyk zajmował się rozpatrywaniem zażaleń, omawianiem i tworzeniem nowych aktów prawnych dla Prus. [więcej]
Kwiecień-maj 1504 W kwietniu lub maju 1504 roku Aleksander Jagiellończyk, podróżujący z Torunia do Gdańska, odwiedził Malbork. [więcej]
Maj 1504 W maju 1504 roku Aleksander Jagiellończyk, będący w drodze z Torunia do Gdańska, zawitał w Elblągu. [więcej]
25 maj 1504 25 maja 1504 roku Aleksander Jagiellończyk dotarł do Gdańska. Tu po raz pierwszy w życiu zobaczył morze. [więcej]
2 czerwiec 1504 2 czerwca 1504 roku przed dworem Artusa w Gdańsku Aleksander Jagiellończyk odebrał przysięgę wierności od rajców i ławników. Później dokonał pasowania na rycerzy kilku mieszczan gdańskich. [więcej]
3 czerwiec 1504 3 czerwca 1504 roku w Gdańsku kancelaria Aleksandra Jagiellończyka potwierdziła przywileje gdańskie. [więcej]
7 czerwiec 1504 7 czerwca 1504 roku Erazm Ciołek, będący w trakcie przygotowań do wyprawy do Rzymu, mianowany został biskupem płockim. Oprócz tego Aleksander Jagiellończyk oddał mu do dyspozycji 10 000 dukatów. [więcej]
7 czerwiec 1504 7 czerwca 1504 roku przed wyjazdem z Gdańska Aleksander Jagiellończyk odebrał od miasta zaliczkę w kwocie 2000 dukatów na rachunek sum zastawionych na Pucku. [więcej]
9 czerwiec 1504 9 czerwca 1504 roku Aleksander Jagiellończyk przybył do Malborka. [więcej]
11 czerwiec 1504 11 czerwca 1504 roku w Malborku rozpoczął się sejmik, w którym uczestniczył Aleksander Jagiellończyk. Na obrady nie przybyli posłowie krzyżaccy. [więcej]
17 czerwiec 1504 17 czerwca 1504 roku w Malborku Aleksander Jagiellończyk potwierdził przywileje pruskie. Wcześniej uczynił Ambrożego Pampowskiego lokalnym starostą w miejsce nielubianego przez Prusaków kasztelana wiślickiego Piotra Szafrańca. [więcej]
27 lipiec 1504 27 lipca 1504 roku w Krakowie zjawili się litewscy posłowie wojewoda trocki Jan Zabrzeziński i podczaszy Wielkiego Księstwa Litewskiego Mikołaj Radziwiłł z żądaniem znacznej pomocy wojskowej na walki z Moskwą. [więcej]
3 sierpień 1504 W 1504 roku nieopłacone wojsko stacjonujące w Rusi przywędrowało do Ziemi Krakowskiej i tam zajęło dobra kościelne. Do 3 sierpnia 1504 roku udało się Aleksandrowi Jagiellończykowi i jego doradcom zebrać część pieniędzy i zawrzeć z nimi układ na odroczony termin spłaty. [więcej]
Sierpień 1504 2 lipca 1504 roku zmarł mołdawski hospodar Stefan III. Śmierć monarchy wywołała chaos w kraju. Realna stała się możliwość interwencji tureckiej. Aleksander Jagiellończyk zarządził pogotowie wojenne szlachty. Sam planował wyjechać do Lwowa, by przedsięwziąć interwencję zbrojną w Mołdawii, o czym napisał w liście do swojego brata Władysława. [więcej]
Jesień 1504 Jesienią 1504 roku w Krakowie Aleksander Jagiellończyk dał się nakłonić Michałowi Glińskiemu do oddania Lidy Andrzejowi Drożdży - ciotecznemu bratu Glińskiego kosztem Jerzego Ilinicza. To wywołało rozdrażnienie na Litwie, gdyż zgodnie z przywilejem z 1492 roku nie wolno było wielkiemu księciu bez porozumienia z Radą Królewską nikomu godności nadawać lub odbierać. [więcej]
Jesień 1504 Jesienią 1504 roku Aleksander Jagiellończyk za pośrednictwem posła Jakuba Buczackiego żalił się królowi Władysławowi, że Węgrzy cały czas przeszkadzają mu w odebraniu Pokucia zagarniętego przez mołdawskiego hospodara Stefana III w 1502 roku. [więcej]
29 październik 1504 29 października 1504 roku w dniu wyjazdu Zygmunta Jagiellończyka z Krakowa Aleksander Jagiellończyk uregulował dług 15 000 zł wobec brata. [więcej]
20 grudzień 1504 20 grudnia 1504 roku z Krakowa wyruszył do Rzymu Erazm Ciołek. Aleksander Jagiellończyk przydzielił mu do pomocy dworzanina królewskiego Wiktoryna z Sienna i proboszcza wrocławskiego Mikołaja Czepiela z Poznania. Wysłannicy oficjalnie mieli postarać się u papieża Juliusza II o fundusze na walkę z Tatarami, a nieoficjalnie załatwić sprawę krzyżacką. [więcej]
Grudzień 1504 Pod koniec grudnia 1504 roku Bogdan III Mołdawski przekroczył granicę i wkroczył w głąb Podola. Zaatakował zamek Zinków, gdzie przebywał pretendent do mołdawskiego tronu Piotr Aron. Po ośmiu dniach pod zamkiem stanęła obrona potoczna dowodzona przez rotmistrza Piotra Oleckiego. Doszło do bitwy, po której pobici Mołdawianie wycofali się. [więcej]
Styczeń 1505 W styczniu 1505 roku do Opawy przybył poseł Aleksandra Jagiellończyka, który przedstawił zebranym groźne położenie Polski, trapionej najazdami Tatarów, i prosił o wsparcie w walce z nimi. Do Opawy król Polski wysłał również Jana Rechemberga, który oddał Zygmuntowi Jagiellończykowi dług w kwocie 6600 florenów. [więcej]
1 luty 1505 1 lutego 1505 roku Aleksander Jagiellończyk przybył na sejm litewski do Brześcia. [więcej]
8 luty 1505 8 lutego 1505 roku Aleksander Jagiellończyk oddał namiestnictwo bielskie Michałowi Glińskiemu. [więcej]
25 luty 1505 25 lutego 1505 roku na sejmie w Brześciu Litewskim mowę wygłosił Jan Łaski, forsując projekt unii mielnickiej. [więcej]
Luty 1505 Pod koniec lutego 1505 roku na sejmie w Brześciu Litewskim Rada Królewska pod wpływem Aleksandra Jagiellończyka odrzuciła żądanie polskich posłów wydania rewersałów unii. Tym sposobem unia mielnicka przestała obowiązywać. [więcej]
1 marzec 1505 1 marca 1505 roku na sejmie w Brześciu Litewskim Aleksander Jagiellończyk wydał przywilej dla prawosławnych Smoleńszczan. [więcej]
10 marzec 1505 10 marca 1505 roku w Rzymie Erazm Ciołek przeżył pierwszą audiencję u papieża Juliusza II. Na początek złożył obediencję nowemu biskupowi Rzymu. [więcej]
14 marzec 1505 14 marca 1505 roku na sejmie w Brześciu Litewskim Aleksander Jagiellończyk zatwierdził wszystkie dobra Radziwiłłów, nakazując wpisać je do Metryki Koronnej. [więcej]
30 marzec 1505 30 marca 1505 roku do Radomia przybył Aleksander Jagiellończyk, aby wziąć udział w obradach sejmu. [więcej]
16 kwiecień 1505 16 kwietnia 1505 roku na sejmie w Radomiu z dóbr wianowych w Nowokorczyńskiem królowej Elżbiety Rakuszanki przekazano 40 000 zł niezamężnej siostrze Aleksandra Jagiellończyka Elżbiecie. [więcej]
Kwiecień 1505 W kwietniu 1505 roku na sejmie w Radomiu na żądanie gdańszczan zniesiono prawo składu toruńskiego. [więcej]
3 maj 1505 3 maja 1505 roku na sejmie w Radomiu powstała konstytucja Nihil novi, która unieważniła przywilej mielnicki. [więcej]
11 maj 1505 11 maja 1505 roku w Rzymie dzięki zabiegom Erazma Ciołka papież Juliusz II wysłał do wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna dekret z wezwaniem, aby nie zwlekał złożyć hołd Aleksandrowi Jagiellończykowi. [więcej]
16 maj 1505 16 maja 1505 roku w Rzymie dzięki staraniom Erazma Ciołka papież Juliusz II wysłał do Maksymiliana I list z roszczeniem, aby zaprzestał powoływać poddanych Aleksandra Jagiellończyka przed sąd Rzeszy. [więcej]
Maj 1505 W drugiej połowie maja 1505 roku na sejm w Radomiu przybyli Litwini - zwolennicy unii mielnickiej. [więcej]
Maj 1505 Na sejmie w Radomiu uchwalono podatki na obronność kraju. Zgodzono się na 6 gr od łanu. [więcej]
30 maj 1505 30 maja 1505 roku na sejmie w Radomiu zatwierdzono Statut Łaskiego.
31 maj 1505 31 maja 1505 roku na sejmie Radomiu doszło do podpisania konstytucji sejmu przez dostojników litewskich zwolenników unii mielnickiej. [więcej]
1 czerwiec 1505 1 czerwca 1505 roku Radom opuścili posłowie litewscy. Sprawy nie potoczyły się po ich myśli. Nie doszło do podpisania aktu unii mielnickiej oraz nie doszło do pojednania z Aleksandrem Jagiellończykiem. [więcej]
4 - 10 czerwiec 1505 Między 4 a 10 czerwca 1505 roku w Radomiu Aleksander Jagiellończyk uległ atakowi paralitycznemu. [więcej]
Czerwiec 1505 W czerwcu 1505 roku sparaliżowany Aleksander Jagiellończyk, będący w drodze do Krakowa, odwiedził Szydłów. [więcej]
Czerwiec 1505 W czerwcu 1505 roku schorowany Aleksander Jagiellończyk, będący w drodze do Krakowa, odwiedził Nowe Miasto Korczyn. [więcej]
Czerwiec 1505 W czerwcu 1505 roku na sejmie w Radomiu przemawiał poseł Zygmunta Jagiellończyka Rafał Leszczyński. Protestował przeciwko wprowadzeniu prawa składu dla kupców ze Śląska. [więcej]
22 czerwiec 1505 22 czerwca 1505 roku sparaliżowany Aleksander Jagiellończyk dotarł do Krakowa. [więcej]
Lipiec 1505 W lipcu 1505 roku podczas pobytu w Krakowie Aleksander Jagiellończyk negocjował z posłami Szejch-Achmeda. Obiecał im wojskowe wsparcie w ilości 5000 zbrojnych. [więcej]
Lipiec 1505 W lipcu 1505 roku Aleksander Jagiellończyk wydał odpowiedź na protest Rafała Leszczyńskiego złożony na sejmie w Radomiu, obiecując wstrzymać wprowadzenie prawa składu dla kupców ze Śląska. [więcej]
Sierpień 1505 Na początku sierpnia 1505 roku w Krakowie na tajnej audiencji Aleksander Jagiellończyk przyzwolił na oddanie Zygmuntowi gubernatorstwa Prus. [więcej]
Sierpień 1505 W sierpniu 1505 roku synowie chana Mengli Gireja spustoszyli litewskie obszary. Doszli pod Mińsk, Wilno, Witebsk, Druck i Połock. Podjęli nieudane próby zdobycia Słucka i Nowogródka. [więcej]
Sierpień 1505 W sierpniu 1505 roku w Krakowie Aleksander Jagiellończyk marszałkiem uczynił Stanisława z Chodcza, a w ręce Mikołaja Kamienieckiego oddał województwo sandomierskie. [więcej]
14 - 18 sierpień 1505 Między 14 i 18 sierpnia 1505 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
Wrzesień 1505 30 sierpnia 1505 roku w Krakowie zmarła matka Aleksandra Jagiellończyka Elżbieta Rakuszanka. We wrześniu 1505 roku odbył się pogrzeb królowej. [więcej]
Jesień 1505 Jesienią 1505 roku wprowadzono uchwalone na radomskim sejmie prawo składu dla kupców ze Śląska. Wzbudziło to ogromne niezadowolenie włądz Wrocławia. [więcej]
3 wrzesień 1505 3 września 1505 roku Aleksander Jagiellończyk wydał uniwersał do ziemian krakowskich i sandomierskich z wezwaniem na naradę w sprawie obronności kraju. [więcej]
22 wrzesień 1505 22 września 1505 roku dzięki staraniom Erazma Ciołka papież Juliusz II pozwolił na wspólność małżeńską Aleksandra Jagiellończyka z Heleną. [więcej]
1 październik 1505 1 października 1505 roku Aleksander Jagiellończyk wyjechał z Krakowa. [więcej]
2 październik 1505 2 października 1505 roku Aleksander Jagiellończyk dotarł do Proszowic. [więcej]
9 - 15 październik 1505 Między 9 a 15 października 1505 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Sandomierzu. [więcej]
19 październik - 4 listopad 1505 Między 19 października a 4 listopada 1505 roku Aleksander Jagiellończyk przebywał w Lublinie. [więcej]
24 październik 1505 24 października 1505 roku w Lublinie Aleksander Jagiellończyk wydał staroście bełskiemu Jerzemu Krupskiemu pozwolenie na wyznaczenie w obrębie Bełza placów dla ziemian pod budowę domów i schronisk na wypadek najazdu tatarskiego. [więcej]
Październik 1505 27 października 1505 roku opuścił ten świat Iwan III. Władzę po nim objął Wasyl III. Na początku jego rządów doszło do ocieplenia stosunków litewsko-moskiewskich. [więcej]
9 listopad 1505 9 listopada 1505 roku w Krakowie kanclerz Jan Łaski napisał w liście, że Aleksander Jagiellończyk ...wyzdrowiał, chodzi bez oparcia i wsiada na konia.... [więcej]
22 listopad 1505 22 listopada 1505 roku Aleksander Jagiellończyk dotarł do Grodna i rozpoczął obrady sejmu litewskiego. [więcej]
29 grudzień 1505 29 grudnia 1505 roku Aleksander Jagiellończyk opuścił Grodno. [więcej]
6 styczeń 1506 Z powodu choroby Aleksandra Jagiellończyka na 6 stycznia 1506 roku zwołano do Lublina sejm, na którym planowano rozpatrzyć i określić sposób wybierania króla. [więcej]
9 styczeń 1506 9 stycznia 1506 roku Aleksander Jagiellończyk przybył do Brześcia. [więcej]
9 styczeń 1506 9 stycznia 1506 roku z Brześcia Aleksander Jagiellończyk oddelegował notariusza Leonarda Herdiana do Szwecji w sprawie przymierza przeciw Moskwie. [więcej]
15 styczeń 1506 15 stycznia 1506 roku Aleksander Jagiellończyk przybył do Lublina, gdzie wcześniej już doszło do zgromadzenia senatorów. [więcej]
Styczeń 1506 W styczniu 1506 roku Aleksander Jagiellończyk usankcjonował prawo Michała Glińskiego do Turowa. [więcej]
19 styczeń 1506 19 stycznia 1506 roku w Lublinie Aleksander Jagiellończyk wydał dekret, który komunikował, że ten sejm jest prawdziwym sejmem walnym. [więcej]
Styczeń 1506 W ostatnich dniach stycznia 1506 roku na sejmie lubelskim Erazm Ciołek złożył sprawozdanie ze swoich dyplomatycznych sukcesów, jakie osiągnął w Rzymie. [więcej]
Luty 1506 W lutym 1506 roku na lubelski sejm przybyli wysłannicy hospodara mołdawskiego Bogdana, którzy w zamian za rękę księżniczki Elżbiety zaproponowali zwrot Pokucia. [więcej]
Luty 1506 W lutym 1506 roku na lubelskim sejmie wystąpił poseł starosty generalnego na Śląsku Zygmunta Jagiellończyka Rafał Leszczyński. Jego wystąpienie nie przyniosło spodziewanych skutków. Prawo składu dla kupców ze Śląska zostało utrzymane. [więcej]
Luty 1506 Na sejmie lubelskim w 1506 roku wyznaczono nowe poselstwa do Rzymu, do wielkiego mistrza, do Prus, do Maksymiliana I i do Bajazyda II. [więcej]
16 luty 1506 16 lutego 1506 roku na lubelskim sejmie uzgodniono z posłami hospodara mołdawskiego Bogdana, że posłowie królewscy najpóźniej na św. Piotra i Pawła (29 czerwca) mieli się pojawić w Mołdawii w celu uzgodnienia warunków małżeństwa księżniczki Elżbiety z hospodarem. [więcej]
Luty 1506 Na sejmie lubelskim w 1506 roku Aleksander Jagiellończyk na czas swojej nieobecności złożył rządy w Królestwie w ręce senatorów, a swoim zastępcą uczynił Spytka z Jarosławia. [więcej]
2 marzec 1506 2 marca 1506 roku w Lublinie Aleksander Jagiellończyk zatwierdził dekrety sejmu nazwane konstytucją lubelską. [więcej]
18 marzec 1506 18 marca 1506 roku w Lublinie kancelaria Aleksandra Jagiellończyka wysłała do biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode list z zaproszeniem do Wilna i relacją z postanowień sejmu. [więcej]
18 marzec 1506 18 marca 1506 roku Aleksander Jagiellończyk wyjechał z Lublina. [więcej]
Marzec 1506 W drugiej połowie marca 1506 roku Aleksander Jagiellończyk dotarł na Litwę. Tutaj uspokoił niezadowolenie lokalnych panów, wynikające z powodu rosnącego w siłę Michała Glińskiego. Aby pohamować skorych do buntu bojarów oddał między innymi Janowi Zabrzezińskiemu namiestnictwo grodzieńskie. [więcej]
30 marzec 1506 30 marca 1506 roku do Królewca dotarli posłowie Aleksandra Jagiellończyka z wezwaniem dla wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna złożenia hołdu. Władca Zakonu odroczył decyzję do Zielonych Świątek (26 maja 1506). [więcej]
Wiosna 1506 Wiosną 1506 roku na Litwie rozpoczęto werbunek zaciężnych z przeznaczeniem do walki z Tatarami. [więcej]
7 kwiecień 1506 Około 7 kwietnia 1506 roku Aleksander Jagiellończyk dotarł do Wilna. Tutaj ponownie rozchorował się. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku Aleksander Jagiellończyk był tak bardzo dotknięty chorobą, że nie był w stanie przyjmować poselstw. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku leczenie Aleksandra Jagiellończyka oddano w ręce szarlatana Balińskiego, który doprowadził króla do takiego osłabienia, że oszusta zamknięto w więzieniu. [więcej]
Czerwiec 1506 Na początku czerwca 1506 roku pod Kleckiem nad rzeką Łań Bety i Burnasz synowie chana Mengli Gireja założyli obóz z którego wysyłali oddziały pustoszące Białoruś. Zniszczenia z rąk agresorów dosięgły Wołkowysk, Grodno, Oszmianę, Lidę, Krewo i Mińsk. [więcej]
Czerwiec 1506 W czerwcu 1506 roku kanonik gnieźnieński Maciej z Błonia doprowadził do poprawy zdrowia Aleksandra Jagiellończyka. [więcej]
Czerwiec 1506 Pod koniec czerwca 1506 roku Aleksander Jagiellończyk i rada książęca wysłali biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego do Głogowa z zaproszeniem dla Zygmunta Jagiellończyka na Litwę w celu przejęcia władzy. [więcej]
16 lipiec 1506 Zapewne 16 lipca 1506 roku Aleksander Jagiellończyk wyruszył w kierunku Lidy, aby wziąć udział w sejmie litewskim. [więcej]
18 lipiec 1506 Około 18 lipca 1506 roku Aleksander Jagiellończyk w bardzo złym stanie przybył na sejm litewski do Lidy. [więcej]
20 lipiec 1506 Po 20 lipca 1506 roku dotarła do Lidy wiadomość o zbliżających się czambułach tatarskich, które na początku czerwca założyły sobie kosz pod Kleckiem nad rzeką Łań. Aleksander Jagiellończyk natychmiast powołał służbę ziemską z całego Księstwa Litewskiego. Dowództwo powierzył hetmanowi wielkiemu litewskiemu Stanisławowi Kiszce i marszałkowi nadwornemu Michałowi Glińskiemu. [więcej]
24 lipiec 1506 24 lipca 1506 roku w Lidzie powstał testament Aleksandra Jagiellończyka. Umierający monarcha władzę swą przekazał Zygmuntowi Jagiellończykowi. [więcej]
25 lipiec 1506 25 lipca 1506 roku spisano inwentarz klejnotów Aleksandra Jagiellończyka. [więcej]
30 lipiec 1506 30 lipca 1506 roku wojska zebrane w Lidzie, dowodzone przez Michała Glińskiego i Stanisława Kiszkę, wyruszyły przeciw Tatarom. [więcej]
1 sierpień 1506 Pod koniec lipca 1506 roku pojawiła się groźba ataku Tatarów, którzy niedawno dotarli pod Nowogródek. Z tego powodu postanowiono ewakuować króla. Aleksander Jagiellończyk przeniesiony w lektyce i wyprawiony w podróż 1 sierpnia 1506 roku dotarł do Wilna. [więcej]
5 sierpień 1506 5 sierpnia 1506 roku książę Michał Gliński odniósł wspaniałe zwycięstwo nad Tatarami w bitwie pod Kłeckiem. [więcej]
12 sierpień 1506 12 sierpnia 1506 roku książę Michał Gliński wjechał triumfalnie do Wilna. [więcej]
15 sierpień 1506 15 sierpnia 1506 roku rozpoczął się w Malborku sejm pruski. Wielki mistrz Fryderyk Wettyn wysłał tam poselstwo, które przedstawiło projekt zjednoczenia Prus pod przywództwem władcy Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
19 sierpień 1506 Aleksander Jagiellończyk zmarł 19 sierpnia 1506 roku w Wilnie. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Kazimierz Jagiellończyk
Żony i potomstwo:

Żoną Aleksandra została Helena Moskiewska - córka wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III. Małżeństwo pozostało bezpotomne.

Następca: Zygmunt Stary

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Aleksander_Jagiellończyk
#AleksanderJagiellończyk
154

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.