ozdoba

BOLKO II MAŁY

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław I Wysoki
Henryk I Brodaty
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolko I Surowy
Bernard Świdnicki
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1309 a 1312 rokiem
Zmarł: 28 lipca 1368 roku
Rodzice: Bernard Świdnicki
i Kunegunda
Maj 1312 Bolko Świdnicki urodził się po 10 maja 1312 roku. [więcej]
1326 W 1326 roku, po śmierci ojca, Bolko Świdnicki wraz z bratem Henrykiem zostali władcami Księstwa Świdnickiego. Młodociani władcy pozostawali wówczas pod opieką stryjów: Henryka Jaworskiego i Bolka Ziębickiego. [więcej]
Jesień 1326 Jesienią 1326 roku Bolko II Mały był z wizytą u Ludwika IV Wittelsbacha. Być może poszukiwał u niego wsparcia przeciwko ekspansji Jana Luksemburskiego. [więcej]
29 listopad 1328 29 listopada 1328 roku planujący podróż Bolko II Mały wydał dokument skierowany do świdnickich mieszczan, w którym obiecał, że nie będzie mianował regenta w księstwie na czas swojej nieobecności. [więcej]
17 lipiec 1329 17 lipca 1329 roku w Świdnicy Bolko II Mały wydał dokument, w którym poinformował mieszczan, że na czas jego podróży nadał swemu sędziemu dworskiemu Janowi von Czirn prawo do nadawania beneficjów świeckim i duchownym. [więcej]
4 sierpień 1329 4 sierpnia 1329 roku Bolko II Mały mógł przebywać w Pawii i stać się świadkiem wystawienia przez Ludwika Wittelsbacha dokumentu dotyczącego podziału Bawarii między jego synów. [więcej]
Styczeń 1331 W styczniu 1331 roku, po śmierci szwagra Przemka Głogowskiego, Bolko Świdnicki wziął pod opiekę owdowiałą siostrę Konstancję, która jesienią 1331 roku przez Jana Luksemburskiego została wypędzona z Głogowa. [więcej]
10 marzec 1331 10 marca 1331 roku w Głogowie, w porozumieniu z wdową po Przemku Głogowskim Konstancją, Bolko II Mały opublikował dokument, w którym oświadczył, że jest opiekunem księżnej na czas jej rządów. [więcej]
Maj 1331 W maju 1331 roku w Głogowie Bolko II Mały wraz z wdową po Przemku Głogowskim Konstancją wydali kilka dokumentów dotyczących spraw majątkowych. [więcej]
Sierpień 1331 W sierpniu 1331 roku w Głogowie Bolko II Mały i wdowa po Przemku Głogowskim Konstancja dokumentem poświadczyli opatowi lubiąskiemu Janowi, że zachowane będą prawa klasztoru do włości w Księstwie Jaworskim i we wsi Gaworzyce. [więcej]
Jesień 1331 We wrześniu lub październiku 1331 roku w Świdnicy Bolko Świdnicki spotkał się z Janem Luksemburskim. [więcej]
25 styczeń 1335 25 stycznia 1335 roku Bolko II Mały zezwolił dominikanom świdnickim na zbudowanie kościoła św. Krzyża z zabudowaniami klasztornymi tuż przy murach miejskich. [więcej]
Wrzesień 1335 We wrześniu 1335 roku Księstwo Ziębickie zostało najechane przez wojska Karola Luksemburskiego. Doszło do oblężenia Ząbkowic Śląskich. Bolko II Mały zapewne wsparł zbrojnie swojego stryja w skutecznym pokonaniu agresorów. [więcej]
29 sierpień 1336 29 sierpnia 1336 roku w bawarskim Straubingu stryj Bolka Świdnickiego Bolko II Ziębicki złożył hołd królowi Czech Janowi Luksemburskiemu. Tym sposobem księstwo Bolka II Małego otoczone zostało przez ziemie zhołdowane Luksemburgom. [więcej]
Styczeń 1337 W styczniu 1337 roku Bolko II Mały od Bolka II Ziębickiego otrzymał w zastaw miasto Rychbach. Transakcja została przeprowadzona za zgodą Jana Luksemburskiego. [więcej]
30 marzec 1337 30 marca 1337 roku we Wrocławiu Jan Luksemburski nadał Kościołowi wrocławskiemu wielki przywilej. Bolko II Mały prawdopodobnie był świadkiem tego wydarzenia. [więcej]
1 kwiecień 1337 1 kwietnia 1337 roku Bolko II Mały przebywał w Kamiennej Górze. [więcej]
1 czerwiec 1338 1 czerwca 1338 roku doszło do zawarcia kontraktu małżeńskiego Bolka II z Agnieszką Habsburżanką, w myśl którego przyszła małżonka miała otrzymać w wianie Strzegom i Maniów oraz 8 tysięcy grzywien. [więcej]
Czerwiec 1338 W czerwcu 1338 roku Bolko II Mały pojął za żonę Agnieszkę Habsburżankę. [więcej]
20 marzec 1339 20 marca 1339 roku we Frankfurcie nad Menem Ludwik IV Wittelsbach zobowiązał się wspierać Jana Luksemburskiego przeciwko każdemu oprócz Bolka II Małgo. Akt ten świadczył o poprawnych stosunkach świdnickiego księcia z królem Rzeszy. [więcej]
Czerwiec 1341 W czerwcu 1341 roku Bolko II Mały u boku Kazimierza Wielkiego zapewne podążył do Pragi. [więcej]
29 wrzesień 1341 29 września 1341 roku Bolko II Mały prawdopodobnie przebywał w Poznaniu i uczestniczył w uroczystościach zaślubin Kazimierza Wielkiego z Adelajdą Heską. [więcej]
Czerwiec 1343 W czerwcu 1343 roku Bolko II Mały przybył zapewne do Namysłowa, aby spotkać się ze swoim wujem Kazimierzem Wielkim. [więcej]
14 sierpień 1343 14 sierpnia 1343 roku Bolko II Mały i Henryk Świdnicki od Mikołaja Ziębickiego nabyli miasto Sobótkę wraz z górą Ślężą i alodium Kamionna. [więcej]
1344 W 1344 roku Bolko II Mały pośredniczył w zbliżeniu pomiędzy Kazimierzem Wielkim i Ludwikiem Wittelsbachem. Dzięki zaangażowaniu świdnickiego księcia powstał sojusz, którego wartość wzmocniona została mariażem córki polskiego króla Kunegundy z cesarskim synem Ludwikiem VI Rzymianinem. [więcej]
1344 W 1344 roku Bolko II Mały podobno zamorzył głodem pewnego rycerza, wasala Jana Luksemburskiego. [więcej]
1 styczeń 1345 Poprzez działania dyplomatyczne Bolko II Mały stał się pośrednikiem zawarcia sojuszu Kazimierza Wielkiego z Ludwikiem IV Wittelsbachem skierowanego przeciwko Luksemburgom. Świdnicki książę stał się arbitrem w sporach brandenbursko-polskich. [więcej]
1 styczeń 1345 1 stycznia 1345 roku Bolko II Mały otrzymał od Kazimierza Wielkiego przywilej gwarantujący świdnickim kupcom swobodny przejazd na Ruś trasą przez królewskie miasta Kraków i Sandomierz. [więcej]
Marzec 1345 W marcu 1345 roku Bolko II Mały na prośbę Kazimierza Wielkiego przygotował w Kaliszu zasadzkę na Karola Luksemburskiego, który w konsekwencji został aresztowany za niespłacone długi. [więcej]
12 kwiecień 1345 12 kwietnia 1345 roku Bolko II Mały sprzedał mieszczanom świdnickim cło za kwotę 220 grzywien. Pozyskane środki przeznaczył na przygotowania do zbliżającej się wojny z Luksemburgami. [więcej]
27 kwiecień 1345 27 kwietnia 1345 roku wojska Jana Luksemburskiego stanęły pod Świdnicą. Bolko II Mały był gotowy do odparcia oblężenia. [więcej]
Kwiecień 1345 Bolko II Mały skutecznie poprowadził obronę Świdnicy. Jan Luksemburski nie zdecydował się na długotrwałe oblężenie. [więcej]
Kwiecień 1345 Jan Luksemburski, zrezygnowawszy z dalszego oblężenia Świdnicy, podążył do Kamiennej Góry, którą niedługo zajął dzięki pomocy górników ze Złotego Stoku. Bolko II Mały zamknięty w stolicy nie był w stanie udzielić pomocy, [więcej]
19 czerwiec 1345 19 czerwca 1345 roku Bolko II Mały sprzedał świdnickiej radzie miejskiej prawo do bicia monety oraz zezwolił na podwyższenie czynszów w mieście. [więcej]
6 wrzesień 1345 6 września 1345 roku w Pyzdrach Bolko Świdnicki wspólnie z Kazimierzem Wielkim zawarli rozejm z Janem Luksemburskim. [więcej]
1345 W 1345 roku Bolko II Mały zawarł z Henrykiem Jaworskim układ, w myśl którego na wypadek śmierci stryja miał otrzymać władzę w Księstwie Jaworskim. [więcej]
1346 W 1346 roku, po bezpotomnej śmierci Henryka Jaworskiego, Bolko II Mały przejął Księstwo Jaworskie. [więcej]
15 maj 1346 15 maja 1346 roku Bolko II Mały przebywał we Wrocławiu. [więcej]
1 lipiec 1346 1 lipca 1346 roku Bolko II Mały przebywał w Lwówku Śląskim. [więcej]
1346 W drugiej połowie 1346 roku Bolko II Mały zajmował się głównie przejęciem spuścizny po Henryku Jaworskim oraz układem pokojowym z Luksemburgami. [więcej]
Listopad 1347 W listopadzie 1347 roku Bolko II Mały i Kazimierz Wielki podjęli nieudane próby zawarcia pokoju z Karolem Luksemburskim. [więcej]
9 listopad 1347 9 listopada 1347 roku Bolko II Mały wydał dwa dokumenty. W pierwszym zezwolił miastom na zebranie podatku przeznaczonego na walkę z wichrzycielami, zaś w drugim zakazał noszenia noży wszystkim z wyjątkiem służby książęcej. [więcej]
29 grudzień 1347 29 grudnia 1347 roku Bolko II Mały sprzedał miastu Świdnicy roczny podatek i dochód z mennicy za sumę 813 grzywien oraz za spłatę 200 grzywien długów zaciągniętych u wrocławskich Żydów. [więcej]
Styczeń 1348 W styczniu 1348 roku Bolko II Mały, zainspirowany mitem o koniu trojańskim, odbił z rąk Czechów zamek w Kamiennej Górze. [więcej]
11 luty 1348 11 lutego 1348 roku w Henrykowie Bolko II Mały spotkał się z biskupem wrocławskim Przecławem z Pogorzeli. Doszło tam do układu, na mocy którego książę przekazał duchownemu swój dział zamku w Javorníku, następnie zaś biskup przekazał księciu w dożywocie całą warownię. [więcej]
7 kwiecień 1348 7 kwietnia 1348 roku w Pradze Karol I Luksemburski wydał akt inkorporacji Śląska do Korony Czeskiej. Fakt ten znacznie zaniepokoił Bolka Świdnicko-Jaworskiego. [więcej]
Kwiecień 1348 W kwietniu 1348 roku posłowie Bolka Świdnicko-Jaworskiego zawarli z przedstawicielami Karola Luksemburskiego rozejm, który miał obowiązywać do 8 czerwca 1348 roku. Mimo to ziemie księcia były pustoszone przez przedstawicieli rodu von Reideburg. Bolko II Mały zwrócił się wówczas do wrocławian z żądaniem przestrzegania reguł rozejmu i zagroził, że w przypadku ich łamania będzie więzić podróżujących przez teren księstwa mieszkańców Wrocławia. [więcej]
Czerwiec 1348 Po 25 maja 1348 roku wojska Kazimierza Wielkiego zaatakowały Księstwo Wrocławskie. Doszło wówczas między innymi do nieudanego oblężenia zamku Uraz i spustoszenia znacznych obszarów. Bolko II Mały prawdopodobnie uczestniczył w tych walkach. [więcej]
Lipiec 1348 Prawdopodobnie w lipcu 1348 roku Bolko II Mały zawarł z Karolem Luksemburskim rozejm, który miał obowiązywać do 16 października 1348 roku. [więcej]
Jesień 1348 Jesienią 1348 roku Bolko II Mały wspierał zbrojnie koalicję antyluksemburską w walkach na terenie Brandenburgii. [więcej]
22 listopad 1348 22 listopada 1348 roku w Namysłowie Karol Luksemburski zawarł z Kazimierzem Wielkim pokojowe porozumienie. W myśl postanowień układu Bolko II Mały miał zostać włączony do układu. [więcej]
25 listopad 1348 25 listopada 1348 roku w Legnicy Bolko II Mały spotkał się z Karolem Luksemburskim, z którym podpisał traktat pokojowy. [więcej]
5 styczeń 1349 5 stycznia 1349 roku Bolko II Mały przebywał we Wrocławiu. [więcej]
9 luty 1349 9 lutego 1349 roku we Wrocławiu Bolko II Mały wystawił dokument, w myśl którego przekazał mieszczanom wrocławskim — Niklosowi z Nysy, Rudgerowi Steinkelerowi, Hanko Rote i Tylonowi Schriberowi — 100 grzywien z miejskich dochodów książęcych ze Świdnicy. [więcej]
2 czerwiec 1349 2 czerwca 1349 roku Bolko II Mały przebywał we Wrocławiu. Toczyły się tam rozmowy w sprawie przedłużenia rozejmu. [więcej]
5 styczeń 1350 5 stycznia 1350 roku we Wrocławiu Bolko II Mały wydał dokument, w którym poinformował, że doszedł z Karolem Luksemburskim do porozumienia w sprawie granic. [więcej]
10 luty 1350 10 lutego 1350 roku w Budziszynie Bolko II Mały w obecności Karola Luksemburskiego wydał przywilej dla mieszkańców Frankfurtu nad Odrą. [więcej]
16 luty 1350 16 lutego 1350 roku Bolko II Mały wyjechał z Budziszyna. [więcej]
13 maj 1350 13 maja 1350 roku w Łowiczu Kazimierz Wielki zawarł układ sojuszniczy z królem Danii Waldemarem IV. W dokumencie podpisanego porozumienia Bolko II Mały został wymieniony jako sojusznik króla Polski. [więcej]
16 sierpień 1350 16 sierpnia 1350 roku w Świdnicy Bolko II Mały gościł Karola Luksemburskiego. Doszło tu wówczas do zawarcia rocznego rozejmu. [więcej]
13 grudzień 1350 13 grudnia 1350 roku w Pradze Bolko II Mały zawarł z Karolem Luksemburskim sukcesyjną umowę, na mocy postanowień której książę zobowiązał się, że do dnia 24 czerwca 1351 roku sprowadzi z węgierskiego dworu Elżbiety Łokietkówny swoją bratanicę Annę, córkę księcia świdnickiego Henryka, która miała być zaręczona z Wacławem, miesięcznym wówczas synem Karola Luksemburskiego. [więcej]
15 sierpień 1351 15 sierpnia 1351 roku Bolko II Mały potwierdził rozejm zawarty z Karolem Luksemburskim. [więcej]
24 październik 1351 24 października 1351 roku Bolko II Mały przebywał we Wrocławiu zaproszony przez Karola Luksemburskiego. Otrzymał wówczas jakieś podarunki. [więcej]
28 październik 1351 28 października 1351 roku we Wrocławiu Bolko II Mały wraz z innymi władcami Górnego i Dolnego Śląska podpisał Landfryd Karola Luksemburskiego. [więcej]
9 listopad 1351 9 listopada 1351 roku we Wrocławiu Bolko II Mały był świadkiem sprzedaży Ząbkowic Śląskich. Nabywcą był Karol Luksemburski, a sprzedającym Mikołaj Ziębicki. [więcej]
20 listopad 1351 20 listopada 1351 roku Bolko II Mały był gościem Bolesława III w Brzegu. [więcej]
24 listopad 1351 24 listopada 1351 roku Bolko II Mały przebywał we Wrocławiu. [więcej]
28 grudzień 1351 28 grudnia 1351 roku zmarł niespełna dwuletni następca tronu Wacław syn Karola Luksemburskiego. Realizacja umowy sukcesyjnej Bolka II i czeskiego monarchy z 13 grudnia 1350 roku nabrała tempa. [więcej]
Listopad 1352 W listopadzie 1352 roku Bolko II Mały przedsięwziął wyprawę przeciwko rozbójnikom, którzy rezydowali w zamku Kőrse, położonym niedaleko wsi Kirschau nad Szprewą. Świdnicki książę z oddziałami Związku Sześciu Miast zdobył warownię i zburzył ją. [więcej]
2 luty 1353 2 lutego 1353 roku zmarła żona Karola Luksemburskiego Anna z Palatynatu. Wdowiec przysłał do Bolka Świdnicko-Jaworskiego Albrechta Kulawego w sprawie mariażu króla Czech z Anną Świdnicką, tą młodą panną, która niedawno miała zostać narzeczoną jego syna Wacława. [więcej]
19 luty 1353 19 lutego 1353 roku wrocławscy mieszczanie zgodzili się na usankcjonowanie przywilejów handlowych dla poddanych Bolka Świdnicko-Jaworskiego ułatwiających im handel w stolicy Śląska. [więcej]
9 marzec 1353 9 marca 1353 roku Karol Luksemburski wydał oświadczenie, że otrzymał od margrabiów brandenburskich prawo do wykupu Dolnych Łużyc, które będzie wspólnie realizował z Bolkiem Świdnicko-Jaworskim. [więcej]
Marzec 1353 10 marca 1353 roku w Wiedniu rozpoczął się zjazd monarchów. Bolko II Mały prawdopodobnie wziął w nim udział. Doszło tam zapewne do zawarcia porozumienia księcia z Karolem Luksemburskim w sprawie mariażu tego ostatniego z Anną Świdnicką. [więcej]
Wiosna 1353 W 1353 roku rycerze Bolka Świdnicko-Jaworskiego na terenie Wrocławia bez zgody tutejszych władz zaaresztowali dwóch Żydów, którzy zbiegli ze Świdnicy. [więcej]
27 maj 1353 27 maja 1353 roku w Budzie Karol Luksemburski pojął za żonę Annę Świdnicką. Bolko II Mały nie uczestniczył w uroczystościach. [więcej]
3 lipiec 1353 3 lipca 1353 roku w Świdnicy Bolko Świdnicki zawarł z Karolem Luksemburskim układ, w myśl którego w przypadku gdyby zmarł nie pozostawiając męskiego potomstwa, Księstwo Świdnicko-Jaworskie miało zostać odziedziczone przez jego siostrzenicę Annę Świdnicką, czyli obecną żonę króla Czech. [więcej]
21 grudzień 1353 Dopiero 21 grudnia 1353 roku na wyraźny rozkaz Bolka Świdnicko-Jaworskiego burgrabia zamku w Kliczkowie Cunemann von Seidlitz złożył hołd Annie Świdnickiej - żonie Karola Luksemburskiego. [więcej]
8 styczeń 1354 8 stycznia 1354 roku będąc gościem Henryka Żelaznego w Żaganiu Bolko II Mały wystawił dokument, w którym przekazał Hof Jehser (Jeziory Dolne) margrabiemu Miśni Fryderykowi III. [więcej]
5 grudzień 1354 5 grudnia 1354 roku Bolko Świdnicko-Jaworski wystawił dokument dla Kluczborka. [więcej]
Sierpień 1355 15 sierpnia 1355 roku nastąpił uroczysty wjazd do Pragi cesarza Karola Luksemburskiego. Bolko Świdnicko-Jaworski przebywał wówczas w stolicy Czech. [więcej]
30 wrzesień 1355 30 września 1355 roku Karol Luksemburski wydał przywilej zrównujący miasta Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w prawach handlowych z Wrocławiem. [więcej]
4 kwiecień 1356 4 kwietnia 1356 roku Karol Luksemburski i jego żona Anna wydali dokument, w którym przyrzekli, że miasta Księstwa Świdnicko-Jaworskiego nie będą oddawane w lenno i nie będzie zmieniany stan posiadania w księstwie. [więcej]
7 kwiecień 1356 7 kwietnia 1356 roku w Pradze Bolko Świdnicko-Jaworski otrzymał od Karola Luksemburskiego zgodę na zakup kopalni złota w Złotym Stoku. [więcej]
Maj 1356 Na początku maja 1356 roku Bolko Świdnicko-Jaworski uczestniczył w zjeździe monarchów, który odbył się w Pradze. Doszło tam między innymi do zawarcia przez Karola Luksemburskiego i Kazimierza Wielkiego sojuszu skierowanego przeciw Zakonowi Krzyżackiemu i Marchii Brandenburskiej. Piastowski monarcha przekazał również królowi Czech Byczynę i Kluczbork, zrzekając się do nich wszelkich praw, oraz zwolnił od finansowych powinności księcia świdnicko-jaworskiego i mieszczan świdnickich. [więcej]
Maj 1356 W maju 1356 roku podczas zgromadzenia monarchów Bolko Świdnicko-Jaworski otrzymał od Karola Luksemburskiego prawa do Byczyny i Kluczborka. [więcej]
9 sierpień 1356 Od kwietnia do 19 sierpnia 1356 roku Bolko Świdnicko-Jaworski przebywał w Pradze z krótką przerwą, związaną z wizytą w Otmuchowie. 9 sierpnia 1356 roku był świadkiem wystawienia dwóch dokumentów. Pierwszy to umowa sprzedaży zamku Radosno przez Karola Luksemburskiego rycerzowi Hersko de Rozdalowiczowi, a drugi to poświadczenie oddania długu 700 kop groszy praskich przez Bolka Świdnicko-Jaworskiego Karolowi Luksemburskiemu. [więcej]
12 sierpień 1356 12 sierpnia 1356 roku Bolko Świdnicko-Jaworski był świadkiem wydania dokumentu, w którym Karol Luksemburski oświadczył, że wszystkie nabytki terytorialne na Śląsku zostaną trwale włączone do Królestwa Czeskiego. [więcej]
Lipiec 1357 W lipcu 1357 roku Bolko Świdnicko-Jaworski towarzyszył Karolowi Luksemburskiemu w podróży do Wiednia. Doszło tam między innymi do wypłacenia wiana córki cesarza Katarzyny, która miała wyjść za Rudolfa IV Habsburga. [więcej]
17–19 sierpień 1357 Między 17 i 19 sierpnia 1357 roku Bolko Świdnicko-Jaworski przebywał w Pradze. [więcej]
20 sierpień 1357 20 sierpnia 1357 roku Bolko Świdnicko-Jaworski dotrzymał towarzystwa Karolowi Luksemburskiemu podczas jego wizyty w Křivoklát. [więcej]
17 styczeń 1358 17 stycznia 1358 roku Bolko Świdnicko-Jaworski był świadkiem nadania przez Karola Luksemburskiego przywilejów dla szpitala św. Anny w Hradec Kralove. [więcej]
1 marzec 1358 1 marca 1358 roku Karol Luksemburski zawarł sojusz z Fryderykiem, Baltazarem i Wilhelmem Wettynami, landgrafami Turyngii i margrabiami miśnieńskimi. Książęta ci zrzekli się praw do Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. [więcej]
25 kwiecień - 5 maj 1358 Między 25 kwietnia i 5 maja 1358 roku Bolko Świdnicko-Jaworski przebywał w Pradze. Uczestniczył w uroczystościach chrztu córki Karola Luksemburskiego Elżbiety. Oprócz tego książę wystąpił w roli świadka na licznych dokumentach wystawianych przez kancelarię cesarza. [więcej]
28 kwiecień 1358 28 kwietnia 1358 roku Bolko Świdnicko-Jaworski otrzymał od Karola Luksemburskiego zgodę na zakup od zadłużonego księcia Wacława I Legnickiego połowy Księstw Brzeskiego i Oławskiego, którymi miał się podzielić z Ludwikiem I Brzeskim. [więcej]
4 maj 1358 4 maja 1358 roku w Pradze Bolko Świdnicko-Jaworski, biskup lubuski Henryk i starosta wrocławski Konrad von Falkenhayn podjęli się roli arbitrów w sporze Bolesława Opolskiego z biskupem wrocławskim Przecławem z Pogorzeli. Przedmiotem niezgody była kwestia, czy wsie Lipowa, Węża i Gryżów, położone między Nysą a Głogówkiem, są podległe władzy biskupów wrocławskich, czy też są lennem czeskim i przynależą do dóbr zamku Gryżów. [więcej]
Maj 1358 W maju 1358 roku Bolko Świdnicko-Jaworski powrócił do Świdnicy. W tym czasie nakazał mieszczanom wrocławskim, aby wykonali zabezpieczenia na rzece przepływającej przez wsie Zabłoto, Sambórz i Jarosław koło Środy Śląskiej. [więcej]
1 wrzesień 1358 1 września 1358 roku Bolko Świdnicko-Jaworski bawił w Nowym Dworze. [więcej]
27 październik 1358 27 października 1358 roku Bolko Świdnicko-Jaworski przebywał w Pradze. Stąd razem z Karolem Luksemburskim wyruszył do Wrocławia. [więcej]
23 listopad 1358 23 listopada 1358 roku Bolko Świdnicko-Jaworski odwiedził Świdnicę. [więcej]
Listopad i grudzień 1358 Na przełomie listopada i grudnia 1358 roku Bolko Świdnicko-Jaworski przebywał w Jaworze. [więcej]
27 grudzień 1358 27 grudnia 1358 roku Bolko II Mały przebywał we Wrocławiu. Stał się wówczas świadkiem sporządzenia dokumentu Karola Luksemburskiego potwierdzającego fundację ołtarza w Środzie Śląskiej. [więcej]
Styczeń 1359 W styczniu 1359 roku we Wrocławiu Bolko Świdnicko-Jaworski był świadkiem potwierdzenia przez Karola Luksemburskiego fundacji nowego ołtarza św. Jana Ewangelisty w Środzie Śląskiej. [więcej]
5 i 7 styczeń 1359 5 i 7 stycznia 1359 roku we Wrocławiu Bolko Świdnicko-Jaworski uzyskał od Karola Luksemburskiego potwierdzenie dokumentu Wacława II z 1289 roku, dotyczącego wytyczenia granic z Królestwem Czeskim. [więcej]
14 luty 1359 14 lutego 1359 roku we Wrocławiu Bolko Świdnicko-Jaworski i Karol Luksemburski podpisali dokument precyzujący detale sukcesji świdnickiej. [więcej]
17 luty 1359 17 lutego 1359 roku Bolko Świdnicko-Jaworski wyjechał z Wrocławia. [więcej]
1359 - 1363 Między 14 lutego 1359 a 6 marca 1363 roku urodziła się Elżbieta - córka Bolka II i Agnieszki Habsburskiej. [więcej]
Czerwiec 1359 W czerwcu 1359 roku Bolko Świdnicko-Jaworski przebywał w Pradze. Uczestniczył w trudnych rozmowach Karola Luksemburskiego z Rudolfem Habsburgiem. Podczas tej wizyty śląski książę uzyskał od cesarza potwierdzenie nabycia Księstwa Siewierskiego od Przemysława Noszaka. [więcej]
Wrzesień 1359 We wrześniu 1359 roku Bolko Świdnicko-Jaworski opuścił Świdnicę, by podążyć w kierunku Pragi. W stolicy Czech przebywał do 12 stycznia 1360 roku. [więcej]
Grudzień 1359 Zapewne w grudniu 1359 roku Bolko Świdnicko-Jaworski mógł przebywać w Wiedniu z wizytą u Rudolfa Habsburga jako poseł Karola Luksemburskiego. [więcej]
Styczeń 1360 W połowie stycznia 1360 roku Bolko Świdnicko-Jaworski powrócił do Świdnicy. [więcej]
Styczeń 1360 Pod koniec stycznia 1360 roku Bolko Świdnicko-Jaworski najechał zbrojnie kościelne miasto Grodków, w którym przejął władzę. [więcej]
1 luty 1360 1 lutego 1360 roku siostra Bolka Świdnicko-Jaworskiego Konstancja, wdowa po Przemku Głogowskim, sporządziła dokument, w którym zastrzegła, że jej wdowie wiano należy się jej bratu. [więcej]
16 kwiecień 1360 Od 16 kwietnia do 8 czerwca 1360 roku Bolko Świdnicko-Jaworski przebywał w Pradze oraz towarzyszył Karolowi Luksemburskiemu w podróży do Brna. [więcej]
4 czerwiec 1360 4 czerwca 1360 roku Bolko Świdnicko-Jaworski stał się gwarantem spłaty pożyczki zaciągniętej przez Karola Luksemburskiego. [więcej]
Listopad 1360 W listopadzie 1360 roku Bolko Świdnicko-Jaworski przebywał w Norymberdze. [więcej]
Grudzień 1360 W grudniu 1360 roku Bolko Świdnicko-Jaworski świadczył dokumenty Karola Luksemburskiego dla biskupa wrocławskiego. [więcej]
19 grudzień 1360 19 grudnia 1360 roku we Wrocławiu Bolko Świdnicko-Jaworski był świadkiem potwierdzenia przez Karola Luksemburskiego przekazania zakonowi krzyżackiemu praw patronatu nad kościołami w Ascha, Adorf, Plauen, Reichenbach, Schleitz i Tanna (Thama). [więcej]
28 luty 1361 28 lutego 1361 roku Bolko Świdnicko-Jaworski otrzymał dożywotnio od Karola Luksemburskiego jego udział w Księstwie Głogowskim. [więcej]
7 kwiecień 1361 7 kwietnia 1361 roku Bolko Świdnicko-Jaworski przybył do Norymbergi. [więcej]
11 kwiecień 1361 11 kwietnia 1361 roku w Norymberdze Bolko Świdnicko-Jaworski uczestniczył w uroczystościach chrztu Wacława Luksemburskiego. Miał wówczas okazję spędzić czas w gronie elity z całej Rzeszy. [więcej]
Lipiec 1362 W lipcu 1362 roku Bolko Świdnicki wspólnie z Kazimierzem Wielkim zapewne podjęli wysiłek mediacji w sporze ligi anty-luksemburskiej z cesarzem. Podobno wówczas powstał projekt małżeństwa wnuczki polskiego króla Elżbiety, córki Bogusława V, z Karolem Luksemburskim. [więcej]
Październik 1362 W październiku 1362 roku w Pradze Bolko Świdnicki był świadkiem legacji Piotra Corsiniego. [więcej]
18 marzec 1363 18 marca 1363 roku w Pradze Bolko Świdnicki uczestniczył w spotkaniu Karola Luksemburskiego z margrabiami brandenburskimi. Zawarto wówczas układ, w myśl którego Wittelsbachowie uznali cesarskiego syna Wacława i jego potomków za spadkobierców Brandenburgii i Łużyc. [więcej]
22 marzec 1363 22 marca 1363 roku w Pradze Bolko Świdnicko-Jaworski i Karol Luksemburski uzyskali od Ludwika i Ottona Wittelsbachów prawo wykupienia zastawionych Łużyc Dolnych. [więcej]
Maj 1363 W maju 1363 roku w Uherské Hradiště doszło do spotkania reprezentantów zwaśnionych stron Czech i Węgier. Bolko Świdnicko-Jaworski został tam wybrany jednym z arbitrów, którzy mieli rozstrzygnąć spór. [więcej]
21 maj 1363 21 maja 1363 roku w Krakowie Bolko Świdnicko-Jaworski uczestniczył w uroczystościach związanych z zaślubinami wnuczki Kazimierza Wielkiego Elżbiety z Karolem Luksemburskim. [więcej]
1 czerwiec 1363 1 czerwca 1363 roku we Wrocławiu Karol Luksemburski na prośbę Bolka Świdnicko-Jaworskiego wystawił dokument, w którym nadał miejscowym mieszczanom Hankowi Gotkonisowi i Ryszardowi z Gubina dobra lenne w podwrocławskiej wsi Sadków. [więcej]
10 czerwiec 1363 10 czerwca 1363 roku w Pradze dzięki inicjatywie Bolka Świdnicko-Jaworskiego Karol Luksemburski zatwierdził przywileje dla kupców ze Lwówka Śląskiego i Świdnicy dotyczące zwolnienia z ceł we Wrocławiu. [więcej]
Lipiec 1363 W lipcu 1363 roku Bolko II Mały towarzyszył Karolowi Luksemburskiemu w podróży po Brandenburgii. [więcej]
25 lipiec 1363 W dokumencie wydanym 25 lipca 1363 roku Bolko Świdnicki wystąpił w roli opiekuna Wacława Luksemburskiego i przyjął hołd lenny od miast brandenburskich, zapewniając je o zachowaniu wszelkich przywilejów. [więcej]
Sierpień 1363 W sierpniu 1363 roku Bolko Świdnicko-Jaworski razem z małżonką przebywał prawdopodobnie na dworze margrabiego miśnieńskiego Fryderyka III Srogiego. [więcej]
20 sierpień 1363 W liście stanów pruskich z 20 sierpnia 1363 roku, adresowanego do miast Hanzy, można przeczytać, że Bolko Świdnicko-Jaworski miał zerwać stosunki z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
21 listopad 1363 21 listopada 1363 roku Bolko Świdnicko-Jaworski obiecał Karolowi Luksemburskiemu, że razem z Henrykiem V Żelaznym dokonają podziału Bytomia Odrzańskiego. [więcej]
12 grudzień 1363 W 1363 roku Bolko Świdnicki wspólnie z Kazimierzem Wielkim wystąpili w roli mediatorów w zatargu Ludwika Andegaweńskiego i Rudolfa IV Habsburga z Karolem Luksemburskim. 12 grudnia 1363 roku w Krakowie piastowscy monarchowie ogłosili swoje orzeczenie w rozpatrywanej sprawie. [więcej]
Styczeń 1364 W styczniu 1364 roku Bolko Świdnicki przebywał w Pradze, do której zawiózł wyniki krakowskiego arbitrażu z 12 grudnia 1363 roku. [więcej]
Styczeń 1364 W styczniu 1364 roku Bolko Świdnicki odwiedził otrzymaną od Karola Luksemburskiego wieś Lánov oraz Nysę. [więcej]
8 luty 1364 W lutym 1364 roku Bolko Świdnicki przebywał w Brnie, gdzie doszło do spotkania Karola Luksemburskiego i Rudolfa Habsburga. 8 lutego obaj monarchowie uznali werdykt z krakowskiego arbitrażu z 12 grudnia 1363 roku za prawomocny i przysięgli zaprzestanie wszelkich wrogich działań w stosunku do siebie. [więcej]
12–14 kwiecień 1364 W dniach 12–14 kwietnia 1364 roku zaangażowany w wykup Dolnych Łużyc Bolko Świdnicki przebywał w Pirnie koło Drezna, gdzie Karol Luksemburski z margrabiami brandenburskimi i miśnieńskimi ustalił cenę zakupu tej prowincji na kwotę 21 tysięcy grzywien erfurckiej miary. [więcej]
21 kwiecień 1364 21 kwietnia 1364 roku w Budziszynie Bolko II Mały uściślił z Karolem Luksemburskim umowę zastawu łużyckiego. [więcej]
10 maj 1364 10 maja 1364 roku w Budziszynie Bolko II Mały otrzymał od Karola Luksemburskiego zwolnienie od ceł we Wrocławiu dla kupców ze Strzegomia. [więcej]
15 maj 1364 15 maja 1364 roku Bolko II Mały wydał akt, w którym poinformował poddanych, że rajcy wrocławscy donieśli mu o fałszerstwie Jana Schellendorfa, który podrabiał pieczęcie śląskich książąt. [więcej]
28–29 maj 1364 28 i 29 maja 1364 roku Bolko II Mały u boku Karola Luksemburskiego przebywał we Wrocławiu. [więcej]
24–25 czerwiec 1364 24 i 25 maja 1364 roku Bolko II Mały w towarzystwie Karola Luksemburskiego przebywał w Czeskich Budziejowicach. [więcej]
25 czerwiec 1364 25 czerwca 1364 roku w Myśliborzu przedstawiciele miast nowomarchijskich zgodzili się na układ między Karolem Luksemburskim a margrabiami brandenburskimi, w myśl którego Dolne Łużyce miały być dożywotnio dzierżone przez Bolka Świdnicko-Jaworskiego. [więcej]
Wrzesień 1364 We wrześniu 1364 roku Bolko Świdnicki gościł w Krakowie stając się uczestnikiem zorganizowanego przez Kazimierza Wielkiego kongresu, celem którego było być może stworzenie zbiorowej unii państw Europy Środkowej w miejsce istniejących układów dwustronnych. Jedynym znanym ustaleniem była deklaracja chęci udzielenia ewentualnej pomocy przez uczestników zjazdu Piotrowi de Lusignan przeciwko Turkom. [więcej]
1 listopad 1364 Jesienią 1364 roku udało się zgromadzić Bolkowi II niezbędne środki finansowe na wykup Dolnych Łużyc. 1 listopada 1364 roku w Dreźnie Karol Luksemburski wpłacił ustaloną sumę 21 tysięcy grzywien erfurckiej miary, a margrabiowie miśnieńscy Fryderyk III Srogi, Wilhelm I Jednooki i Baltazar wystawili pokwitowanie tej transakcji. [więcej]
11 listopad 1364 11 listopada 1364 roku w miejscowości Luckau Bolko II Mały oficjalnie przejął w zarząd Dolne Łużyce. [więcej]
15 listopad 1364 15 listopada 1364 roku Bolko Świdnicko-Jaworski zatwierdzał dotychczasowe przywileje dla miasta Luckau. Na wystawionym wtedy dokumencie po raz pierwszy wystąpił jako margrabia Łużyc. [więcej]
19 maj 1365 19 maja 1365 roku w należącym do Bolka Świdnicko-Jaworskiego Gubinie Ludwik I Brzeski ogłosił wyrok arbitrażowy w konflikcie Henryka V Żelaznego z Konradem I Oleśnickim. [więcej]
28 maj 1365 28 maja 1365 roku Bolko Świdnicko-Jaworski rozesłał dokument, w którym zawiadamiał swoich poddanych, że będzie posługiwał się nową pieczęcią zawierającą w tytulaturze wzmiankę o margrabstwie łużyckim. [więcej]
7 czerwiec 1365 7 czerwca 1365 roku w Drebkau Bolko Świdnicko-Jaworski przyjął hołd lenny od panów na Torgau i Strehli. [więcej]
9 październik 1365 9 października 1365 roku opodal Kątów Wrocławskich Bolko II Mały spotkał się z Karolem Luksemburskim. Król Rzeszy zatwierdził wówczas porozumienie księcia z górno-łużyckim miastem Kamenz. [więcej]
23 październik 1365 23 października 1365 roku Bolko II Mały razem ze swoimi siostrzeńcami Władysławem i Bolkiem przebywał w Pradze, gdzie Karol Luksemburski zobowiązał się do zapłacenia im 10 tys. kóp groszy praskich, zabezpieczonych na miastach Trutnov, Dvůr Králové i Žacléř. [więcej]
Styczeń 1366 W styczniu 1366 roku Bolko Świdnicki przebywał na Łużycach. Odwiedził między innymi założone przez siebie miasteczko Nowoszów (Neuhaus). [więcej]
11 styczeń 1366 11 stycznia 1366 roku na prośbę Bolka Świdnicko-Jaworskiego Karol Luksemburski ustanowił przywilej, zwalniający z ceł we Wrocławiu mieszkańców z Jeleniej Góry, Bolkowa i Kamiennej Góry. [więcej]
Luty 1366 Pod koniec lutego 1366 roku Bolko II Mały przebywał w Pradze. W tym czasie wystawił dla Botha von Illenburg potwierdzenie zakupu wsi Sando i Wittmannsdorf od rajców miasta Luckau. [więcej]
19 marzec 1366 19 marca 1366 roku w Pradze Bolko II Mały uczestniczył w uroczystościach zaślubin dwóch córek Karola Luksemburskiego. Elżbiety, która wyszła za Albrechta Habsburga i Katarzyny która zgodziła się poślubić brandenburskiego margrabiego Ottona V Leniwego. [więcej]
21 marzec 1366 21 marca 1366 roku w Pradze Bolko II Mały był świadkiem nadania kościelnych przywilejów przez Karola Luksemburskiego. [więcej]
1366 Zapewne w 1366 roku Bolko Świdnicki przekazał prawo do posiadania Wołczyna, Byczyny i Kluczborka na swoich siostrzeńców Władysława Opolczyka i Bolka III Opolskiego. [więcej]
1368 W 1368 roku Bolko Świdnicko-Jaworski zakupił Kąty Wrocławskie. [więcej]
28 lipiec 1368 Bolko Świdnicki zmarł 28 lipca 1368 roku zapewne w Świdnicy. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Żoną Bolka Małego została Agnieszka Habsburska - córka księcia austriackiego Leopolda I Sławnego i Katarzyny Sabaudzkiej.

  1. Elżbieta - żona Piotra z Prochowic

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Bolko_Mały
#BolkoMały
199

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.