ozdoba

BOLKO II MAŁY

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław I Wysoki
Henryk I Brodaty
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolko I Surowy
Bernard Świdnicki
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1309 a 1312 rokiem
Zmarł: 28 lipca 1368 roku
Rodzice: Bernard Świdnicki
i Kunegunda
Maj 1312 Bolko Świdnicki urodził się po 10 maja 1312 roku. [więcej]
1326 W 1326 roku, po śmierci ojca, Bolko Świdnicki wraz z bratem Henrykiem zostali władcami Księstwa Świdnickiego. Młodociani władcy pozostawali wówczas pod opieką stryjów: Henryka Jaworskiego i Bolka Ziębickiego. [więcej]
Jesień 1326 Jesienią 1326 roku Bolko II Mały był z wizytą u Ludwika IV Wittelsbacha. Być może poszukiwał u niego wsparcia przeciwko ekspansji Jana Luksemburskiego. [więcej]
29 listopad 1328 29 listopada 1328 roku planujący podróż Bolko II Mały wydał dokument skierowany do świdnickich mieszczan, w którym obiecał, że nie będzie mianował regenta w księstwie na czas swojej nieobecności. [więcej]
17 lipiec 1329 17 lipca 1329 roku w Świdnicy Bolko II Mały wydał dokument, w którym poinformował mieszczan, że na czas jego podróży nadał swemu sędziemu dworskiemu Janowi von Czirn prawo do nadawania świeckim i duchownym beneficjów. [więcej]
4 sierpień 1329 4 sierpnia 1329 roku Bolko II Mały mógł przebywać w Pawii i stać się świadkiem wystawienia przez Ludwika Wittelsbacha dokumentu dotyczącego podziału Bawarii między jego synów. [więcej]
Styczeń 1331 W styczniu 1331 roku, po śmierci szwagra Przemka Głogowskiego, Bolko Świdnicki wziął pod opiekę owdowiałą siostrę Konstancję, która jesienią 1331 roku przez Jana Luksemburskiego została wypędzona z Głogowa. [więcej]
10 marzec 1331 10 marca 1331 roku w Głogowie, w porozumieniu z wdową po Przemku Głogowskim Konstancją Bolko II Mały opublikował dokument, w którym oświadczył, że jest opiekunem księżnej na czas jej rządów. [więcej]
Maj 1331 W maju 1331 roku w Głogowie Bolko II Mały wraz z wdową po Przemku Głogowskim Konstancją wydali kilka dokumentów dotyczących spraw majątkowych. [więcej]
Sierpień 1331 W sierpniu 1331 roku w Głogowie Bolko II Mały i wdowa po Przemku Głogowskim Konstancja dokumentem poświadczyli opatowi lubiąskiemu Janowi, że zachowane będą prawa klasztoru do włości w księstwie jaworskim i we wsi Gaworzyce. [więcej]
Jesień 1331 We wrześniu lub październiku 1331 roku w Świdnicy Bolko Świdnicki spotkał się z Janem Luksemburskim. [więcej]
25 styczeń 1335 25 stycznia 1335 roku Bolko II Mały zezwolił dominikanom świdnickim na zbudowanie kościoła św. Krzyża z zabudowaniami klasztornymi tuż przy murach miejskich. [więcej]
Wrzesień 1335 We wrześniu 1335 roku księstwo ziębickie najechane zostało przez wojska Karola Luksemburskiego. Doszło do oblężenia Ząbkowic Śląskich. Bolko II Mały zapewne wsparł zbrojnie swojego stryja w skutecznym pokonaniu agresorów. [więcej]
29 sierpień 1336 29 sierpnia 1336 roku w bawarskim Straubingu stryj Bolka Świdnickiego Bolko II Ziębicki złożył hołd królowi Czech Janowi Luksemburskiemu. Tym sposobem księstwo Bolka II Małego otoczone zostało przez ziemie zhołdowane Luksemburgom. [więcej]
Styczeń 1337 W styczniu 1337 roku Bolko II Mały od Bolka II Ziębickiego otrzymał w zastaw miasto Rychbach. Transakcja została przeprowadzona za zgodą Jana Luksemburskiego. [więcej]
30 marzec 1337 30 marca 1337 roku we Wrocławiu Jan Luksemburski nadał Kościołowi wrocławskiemu wielki przywilej. Bolko II Mały prawdopodobnie był świadkiem tego wydarzenia [więcej]
1 kwiecień 1337 1 kwietnia 1337 roku Bolko II Mały przebywał w Kamiennej Górze. [więcej]
1 czerwiec 1338 1 czerwca 1338 roku doszło do zawarcia kontraktu małżeńskiego Bolka II z Agnieszką Habsburżanką, w myśl którego przyszła małżonka miała otrzymać w wianie Strzegom i Maniów oraz również 8 tys. grzywien. [więcej]
Czerwiec 1338 W czerwcu 1338 roku Bolko II Mały poją za żonę Agnieszkę Habsburżankę. [więcej]
20 marzec 1339 20 marca 1339 roku we Frankfurcie nad Menem Ludwik IV Wittelsbach zobowiązał się wspierać Jana Luksemburskiego przeciwko każdemu oprócz Bolka II Małgo. Akt ten świadczył o poprawnych stosunkach świdnickiego księcia z królem Rzeszy. [więcej]
Czerwiec 1341 W czerwcu 1341 roku Bolko II Mały u boku Kazimierza Wielkiego zapewne podążył do Pragi. [więcej]
29 wrzesień 1341 29 września 1341 roku Bolko II Mały prawdopodobnie przebywał w Poznaniu i uczestniczył w uroczystościach ślubnych Kazimierza Wielkiego z Adelajdy Heskiej. [więcej]
Czerwiec 1343 W czerwcu 1343 roku Bolko II Mały przybył zapewne do Namysłowa, aby spotkać się ze swoim wujem Kazimierzem Wielkim. [więcej]
14 sierpień 1343 14 sierpnia 1343 roku Bolko II Mały i Henryk Świdnicki od Mikołaja Ziębickiego nabyli miasto Sobótkę wraz z górą Ślężą i alodium Kamionną. [więcej]
1344 W 1344 roku Bolko II Mały pośredniczył w zbliżeniu pomiędzy Kazimierzem Wielkim i Ludwikiem Wittelsbachem. Dzięki zaangażowaniu świdnickiego księcia powstał sojusz, którego wartość wzmocniona została mariażem córki polskiego króla Kunegundy z cesarskim synem Ludwikiem VI Rzymianinem. [więcej]
1344 W 1344 roku Bolko II Mały podobno zamorzył głodem pewnego rycerza, wasala Jana Luksemburskiego. [więcej]
1 styczeń 1345 Poprzez działania dyplomatyczne Bolko II Mały stał się pośrednikiem zawarcia sojuszu Kazimierza Wielkiego z Ludwikiem IV Wittelsbachem skierowanego przeciwko Luksemburgom. Świdnicki książę stał się arbitrem w sporach brandenbursko-polskich. [więcej]
1 styczeń 1345 1 stycznia 1345 roku Bolko II Mały otrzymał od Kazimierza Wielkiego przywilej gwarantujący świdnickim kupcom swobodny przejazd na Ruś trasą przez królewskie miasta Kraków i Sandomierz. [więcej]
Marzec 1345 W marcu 1345 roku Bolko II Mały na prośbę Kazimierza Wielkiego przygotował w Kaliszu zasadzkę na Karola Luksemburskiego, który w konsekwencji został aresztowany za niespłacone długi. [więcej]
12 kwiecień 1345 12 kwietnia 1345 roku Bolko II Mały sprzedał cło mieszczanom świdnickim za kwotę 220 grzywien. Pozyskane środki przeznaczył na przygotowania do zbliżającej się wojny z Luksemburgami. [więcej]
27 kwiecień 1345 27 kwietnia 1345 roku wojska Jana Luksemburskiego stanęły pod Świdnicą. Bolko II Mały był gotowy do odparcia oblężenia. [więcej]
Kwiecień 1345 Bolko II Mały skutecznie poprowadził obronę Świdnicy. Jan Luksemburski nie zdecydował i na długotrwałe oblężenie. [więcej]
Kwiecień 1345 Jan Luksemburski zrezygnowawszy z dalszego oblężenia Świdnicy podążył do Kamiennej Góry, którą niedługo zajął dzięki pomocy górników ze Złotego Stoku. Bolko II Mały zamknięty w stolicy nie był w stanie udzielić pomocy, [więcej]
19 czerwiec 1345 19 czerwca 1345 roku Bolko II Mały sprzedał świdnickiej radzie miejskiej prawo do bicia monety oraz zezwolił na podwyższenie czynszów w mieście. [więcej]
6 wrzesień 1345 6 września 1345 roku w Pyzdrach Bolko Świdnicki wspólnie z Kazimierzem Wielkim zawarli rozejm z Janem Luksemburskim. [więcej]
1345 W 1345 roku Bolko II Mały zawarł z Henrykiem Jaworskim układ, w myśl którego na wypadek śmierci stryja miał otrzymać władzę w Księstwie Jaworskim. [więcej]
1346 W 1346 roku, po bezpotomnej śmierci Henryka Jaworskiego, Bolko II Mały przejął Księstwo Jaworskie. [więcej]
15 maj 1346 15 maja 1346 roku Bolko II Mały przebywał we Wrocławiu. [więcej]
1 lipiec 1346 1 lipca 1346 roku Bolko II Mały przebywał w Lwówku Śląskim. [więcej]
1346 W drugiej połowie 1346 roku Bolko II Mały zajmował się głównie przejęciem spuścizny po Henryku Jaworskim oraz układem pokojowym z Luksemburgami. [więcej]
Listopad 1347 W listopadzie 1347 roku Bolko II Mały i Kazimierz Wielki podjęli nieudane próby zawarcia pokoju z Karolem Luksemburskim. [więcej]
9 listopad 1347 9 listopada 1347 roku Bolko II Mały wydał dwa dokumenty. W pierwszym zezwolił miastom na zebranie podatku przeznaczonego na walkę z wichrzycielami, zaś w drugim zakazał noszenia noży wszystkim, z wyjątkiem służby książęcej. [więcej]
29 grudzień 1347 29 grudnia 1347 roku Bolko II Mały sprzedał miastu Świdnicy roczny podatek i dochód z mennicy za sumę 813 grzywien oraz za spłatę 200 grzywien długów zaciągniętych u wrocławskich Żydów. [więcej]
Styczeń 1348 W styczniu 1348 roku Bolko II Mały zainspirowany mitem o koniu trojańskim odbił z rąk Czechów zamek w Kamiennej Górze. [więcej]
11 luty 1348 11 lutego 1348 roku w Henrykowie Bolko II Mały spotkał się z biskupem wrocławskim Przecławem z Pogorzeli. Doszło tam do układu, na mocy którego książę przekazał duchownemu swój dział zamku w Javorníku, następnie zaś biskup przekazał księciu w dożywocie całą warownię. [więcej]
7 kwiecień 1348 7 kwietnia 1348 roku w Pradze Karol I Luksemburski wydał akt inkorporacji Śląska do Korony Czeskiej. Fakt ten znacznie zaniepokoił Bolka Świdnicko-Jaworskiego. [więcej]
Kwiecień 1348 W kwietniu 1348 roku posłowie Bolka Świdnicko-Jaworskiego zawarli z przedstawicielami Karola Luksemburskiego rozejm, który miał obowiązywać do 8 czerwca 1348 roku. Mimo to ziemie księcia były pustoszone przez przedstawicieli rodu von Reideburg. Bolko II Mały zwrócił się wówczas do wrocławian z żądaniem przestrzegania reguł rozejmu i zagroził, że w przypadku ich łamania, będzie więzić podróżujących przez teren księstwa mieszkańców Wrocławia. [więcej]
Czerwiec 1348 Po 25 maja 1348 roku wojska Kazimierza Wielkiego zaatakowały Księstwo Wrocławskie. Doszło wówczas między innymi do nieudanego oblężenia Zamku Uraz i spustoszenia znacznych obszarów. Bolko II Mały prawdopodobnie uczestniczył w tych walkach. [więcej]
Lipiec 1348 Prawdopodobnie w lipcu 1348 roku Bolko II Mały zawarł z Karolem Luksemburskim rozejm, który miał obowiązywać do 16 października 1348 roku. [więcej]
Jesień 1348 Jesienią 1348 roku Bolko II Mały wspierał zbrojnie koalicję antyluksemburską w walkach na terenie Brandenburgii. [więcej]
22 listopad 1348 22 listopada 1348 roku w Namysłowie Karol Luksemburski zawarł z Kazimierzem Wielkim pokojowe porozumienie. W myśl postanowień układu Bolko II Mały miał zostać włączony do układu. [więcej]
25 listopad 1348 25 listopada 1348 roku w Legnicy Bolko II Mały spotkał się z Karolem Luksemburskim, z którym podpisał traktat pokojowy. [więcej]
5 styczeń 1349 5 stycznia 1349 roku Bolko II Mały przebywał we Wrocławiu. [więcej]
9 luty 1349 9 lutego 1349 roku we Wrocławiu Bolko II Mały wystawił dokument, w myśl którego przekazał mieszczanom wrocławskim — Niklosowi z Nysy, Rudgerowi Steinkelerowi, Hanko Rote i Tylonowi Schriberowi — 100 grzywien z miejskich dochodów książęcych z Świdnicy. [więcej]
Październik 1351 W październiku 1351 roku we Wrocławiu Bolko II Mały wraz z innymi władcami Górnego i Dolnego Śląska podpisał Landfryd Karola Luksemburskiego. [więcej]
Maj / czerwiec 1353 Na przełomie maja i czerwca 1353 roku Bolko Świdnicki doprowadził do ślubu swojej bratanicy Anny z Karolem Luksemburskim. Zawarł wówczas z królem Czech układ, w myśl którego zobowiązał się, że w wypadku, gdyby zmarł nie pozostawiając potomstwa męskiego, Księstwo Świdnicko-Jaworskie powiększy terytorium Królestwa Czeskiego. [więcej]
27 grudzień 1358 27 grudnia 1358 roku Bolko II Mały przebywał we Wrocławiu. Stał się wówczas świadkiem sporządzenia dokumentu Karola Luksemburskiego potwierdzającego fundację ołtarza w Środzie Śląskiej. [więcej]
1359 - 1363 Między 14 lutego 1359 a 6 marca 1363 roku urodziła się Elżbieta - córka Bolka II i Agnieszki Habsburskiej. [więcej]
Lipiec 1362 W lipcu 1362 roku Bolko Świdnicki wspólnie z Kazimierzem Wielkim zapewne podjęli wysiłek mediacji w sporze ligi anty-luksemburskiej z cesarzem. Podobno wówczas powstał projekt małżeństwa wnuczki polskiego króla Elżbiety, córki Bogusława V, z Karolem Luksemburskim. [więcej]
12 grudzień 1363 W 1363 roku Bolko Świdnicki wspólnie z Kazimierzem Wielkim wystąpili w roli mediatorów w zatargu Ludwika Andegaweńskiego i Rudolfa IV Habsburga z Karolem Luksemburskim. 12 grudnia 1363 roku piastowscy monarchowie ogłosili swoje orzeczenie w rozpatrywanej sprawie. [więcej]
Wrzesień 1364 We wrześniu 1364 roku Bolko Świdnicki gościł w Krakowie stając się uczestnikiem zorganizowanego przez Kazimierza Wielkiego kongresu, celem którego było być może stworzenie zbiorowej unii państw Europy Środkowej w miejsce istniejących układów dwustronnych. Jedynym znanym ustaleniem była deklaracja chęci udzielenia ewentualnej pomocy przez uczestników zjazdu Piotrowi de Lusignan przeciwko Turkom. [więcej]
1366 Zapewne w 1366 roku Bolko Świdnicki przekazał prawo do posiadania Wołczyna, Byczyny i Kluczborka na swoich siostrzeńców Władysława Opolczyka i Bolka III Opolskiego. [więcej]
28 lipiec 1368 Bolko Świdnicki zmarł 28 lipca 1368 roku zapewne w Świdnicy. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Żoną Bolka Małego została Agnieszka Habsburska - córka księcia austriackiego Leopolda I Sławnego i Katarzyny Sabaudzkiej.

  1. Elżbieta - żona Piotra z Prochowic

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Bolko_Mały
#BolkoMały
199

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.