JELENIA GÓRA

Dolnośląskie
Bolków
Bystrzyca Kłodzka
Cieszów - zamek Cisy
Czocha
Głogów
Gościszów
Grodziec
Homole
Janowice Wielkie
Jawor
Jelenia Góra
Kamienna Góra
Karpniki
Karpno
Kliczków
Kłaczyna
Kłodzko
Książ
Legnica
Lwówek Śląski
Międzylesie
Milicz
Miłków
Niemcza
Oleśnica
Oława
Owiesno
Płakowice
Płonina
Podskale
Prochowice
Proszówka (Gryf)
Radłówka
Radosno
Rokitnica
Rybnica
Siedlęcin
Sobieszów (Chojnik)
Stara Kamienica
Stara Kraśnica
Stary Książ
Szczerba
Świdnica
Świecie
Świny
Uraz
Warta Bolesławiecka
Wleń
Wojcieszów
Wołów
Wrocław
Zagórze Śląskie
Ząbkowice Śląskie
Zgorzelec
Złotoryja
Żelazno

Ciekawostki z historii zamku i grodu

V—X wiek Od V do X wieku Ziemię Jeleniogórską zamieszkiwało plemię Bobrzan.
990 W 990 roku Jelenia Góra znalazła się w obrębie państwa Mieszka I.
1108-1111 W latach 1108-1111 na wzniesieniu (Wzgórze Bolesława Krzywoustego) w zakolu rzeki Bóbr zbudowano warowny gród, należący do kasztelanii wleńskiej. Na podgrodziu powstała osada, która dała początek miastu Jelenia Góra.
1138 W 1138 roku na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego Jelenia Góra weszła w skład prowincji Władysława II Wygnańca.
1175 Około 1175 roku w czasie polowania władca tych ziem Bolesław Wysoki, goniąc rannego jelenia, odkrył nieznane dotąd ciepłe źródła. Miejscowa tradycja wiąże ten epizod z powstaniem Cieplic.
1248—1278 W latach 1248—1278 Jelenia Góra była częścią Księstwa Legnickiego.
1278—1286 W latach 1278—1286 Jelenia Góra leżała w granicach Księstwa Lwóweckiego.
18 marca 1281 18 marca 1281 roku powstał wystawiony przez Bernarda Lwóweckiego dokument, który informuje nas, że książę darował joannitom ze Strzegomia miejscowość Calidus Fons (Cieplice) wraz z dwieście pięćdziesięcioma łanami ziemi. Jeszcze w tym samym roku sprzedał on dalszych sto łanów ziemi w Górach Izerskich. Tak zakon rozpoczął kolonizację tych terenów.
1286—1292 W latach 1286—1292 Jelenia Góra należała do Księstwa Jaworskiego, a później Świdnicko-Jaworskiego. Jest wielce prawdopodobne, że w tym czasie posiadała już prawa miejskie.
1291 Z dokumentu wystawionego przez Bolka I w 1291 roku pochodzi pierwsza wzmianka o zamku w Jeleniej Górze.
1299 W 1299 roku Bolko I wydał Zygfrydowi z rodu Czedliców zezwolenie na wybudowanie młyna między miastem a zamkiem.
1301 W 1301 roku na miejscu spalonego kościoła w Jeleniej Górze rozpoczęto wznoszenie nowej świątyni w stylu gotyckim. Obiekt ten był wielokrotnie przebudowywany, ale stoi po dzień dzisiejszy; jest nim kościół św. św. Erazma i Pankracego.
1317 Z 1317 roku pochodzi pierwsza wzmianka o szpitalu Bożego Ciała i kaplicy przy Bramie Zamkowej w Jeleniej Górze.
1320 Z 1320 roku pochodzi informacja o istnieniu komory celnej w Jeleniej Górze.
1341 W 1341 roku książę Henryk I Jaworski oddał zamek w Jeleniej Górze w lenno Konradowi Czyrnie.
1348 W 1348 roku książę Bolko II zatwierdził zwierzchnictwo Jeleniej Góry nad okręgiem administracyjnym liczącym około siedemdziesiąt wsi oraz nadał tzw. prawo mili, czyli przywilej handlowy, według którego na terenie o promieniu jednej mili wokół miasta wszystkie znajdujące się tam ośrodki gospodarcze takie jak: targi, kramy, składy, jatki, piekarnie, karczmy itp. musiały być własnością miasta.
1361 W 1361 roku Jelenia Góra otrzymała kolejne przywileje: prawo wybudowania winiarni, wagi, kramu, łaźni, komory do strzyżenia sukna oraz zgodę na bicie własnych złotych i srebrnych monet.
11 styczeń 1366 11 stycznia 1366 roku na prośbę Bolka Świdnicko-Jaworskiego Jelenia Góra otrzymała od Karola Luksemburskiego przywilej, zwalniający z ceł we Wrocławiu jej mieszkańców.
1392 W 1392 roku, po bezpotomnej śmierci Agnieszki, żony księcia Bolka Małego, Jelenia Góra weszła w skład państwa czeskiego.
1433 W 1433 roku miasto wykupiło górę zamkową wraz z zamkiem. Niedługo potem zamek w Jeleniej Górze został zburzony za zgodą cesarza.
1499 W 1499 roku za murami miejskimi Jeleniej Góry, przy drodze do Cieplic, wzniesiona została kaplica Świętego Ducha, a przy niej założono cmentarz. Poszerzona w 1613 roku, następnie zniszczona i ostatecznie rozebrana na początku XX wieku. Ślady po cmentarzu stanowią płyty nagrobne na ścianie budynku koło kamienia z płytą pamiątkową Ludwika Zamenhofa w parku na rogu ulic Groszowej i Janusza Korczaka tuż obok marketu "Biedronka".
1502 W 1502 roku mieszkańcy Jeleniej Góry uzyskali od Władysława II Jagiellończyka przywilej wybierania rady miejskiej.
1514 W 1514 roku przy Baszcie Wojanowskiej wzniesiono basteję, która w latach 1709—1715 została przebudowana na kaplicę św. Anny.
1519 W 1519 roku jeleniogórzanie otrzymali prawo organizowania corocznych jarmarków i bicia własnej monety.
1549 W 1549 roku Jelenią Górę nawiedził ogromy pożar, który strawił niemal cała miejską zabudowę.
1599 W 1599 roku cesarz Rudolf II Habsburg zatwierdził dawny herb Jeleniej Góry. Przedstawiał on brązowego jelenia z listkiem w pysku na tle tarczy, podzielonej skośnie na pola niebieskie i białe.
1607 W 1607 roku wydano monografię Kacpra Schenckfeldta o uzdrowisku w Cieplicach.
1640 Jelenia Góra, która przed wojną trzydziestoletnią liczyła około czterech tysięcy mieszkańców, w 1640 roku w trakcie działań militarnych została szwedzką twierdzą. Miasto zniszczono i spalono. Kiedy przeszło w ręce wojsk cesarskich, zamieszkane było przez trzydziestu trzech tubylców.
1687 W 1687 roku na kuracji w Cieplicach przebywała Maria Kazimiera Sobieska, żona króla Jana III.
1741 W 1741 roku Jelenia Góra weszła w skład państwa pruskiego.
1744 W 1744 roku rozpoczęto budowę nowego ratusza w Jeleniej Górze, którą ukończono w 1749 roku.
1778 W 1778 roku na Wzgórzu Szubienicy, zwanym obecnie Wzgórzem Tadeusza Kościuszki, z rozkazu pułkownika Favrata zdemontowano starą szubienicę.
1784 W 1784 roku architekt Jan Jerzy Rudolf z Opola rozpoczął w Cieplicach budowę pałacu Schaffgotschów, którą ukończył w 1788 roku.
1866-67 W latach 1866-67 Jelenia Góra uzyskała połączenie kolejowe z Dreznem przez Zgorzelec oraz z Wrocławiem przez Marciszów.
1897 W 1897 roku Kotlina Jeleniogórska została zalana wodą. Ta ogromna klęska żywiołowa spowodowała powstanie globalnego planu zabudowy przeciwpowodziowej doliny Bobru i jego dopływów. Powstały liczne tamy i zbiorniki retencyjne.
10 luty 1900 10 lutego 1900 roku odbył się pierwszy przejazd elektrycznego tramwaju z Jeleniej Góry do Cieplic.
1903 W 1903 roku ostatecznie rozebrano kaplicę Świętego Ducha.
1904 W 1904 roku ze składek ludności Jeleniej Góry rozpoczęto budowę gmachu, w którym mieści się Teatr im. C. K. Norwida.
1931 W 1931 roku w centrum uzdrowiska w Cieplicach wybudowano nowoczesny dom zdrojowy.
1911 W 1911 roku na Wzgórzu Bolesława Krzywoustego wzniesiono widokową wieżę, powstałą z okazji 800-lecia wzniesienia tu warownego grodu.
9 maj 1945 9 maja 1945 roku po kapitulacji Niemiec do Jeleniej Góry wkroczyły oddziały 31 Armii I Frontu Ukraińskiego.
22 maj 1945 22 maja 1945 roku do Jeleniej Góry przybyła pierwsza grupa przedstawicieli polskiej administracji na czele z Wojciechem Tabaką, pierwszym starostą.
1958 W 1958 roku ukazał się pierwszy numer tygodnika Nowiny Jeleniogórskie.
1959 W 1959 roku powstał Karkonoski Park Narodowy.
17 marzec 1960 17 marca 1960 roku na pierwszej stronie Nowin Jeleniogórskich pojawiła się nowinka pod tytułem Szukajcie imienia!. Była to prośba do mieszkańców Jeleniej Góry o składanie propozycji nazwy dla osiedla, które miało powstać na 20-hektarowej działce między Bobrem, torami a ulicą Legnicką. Niebawem tubylcy zaproponowali około 40 nazw, wśród których znalazły się następujące propozycje: Osiedle Tysiąclecia, XV-lecia, Bolkogród, Pokoju, Zjednoczenia, Przyjaźni, Postępu, Mickiewicza, Chopina, Żwirki i Wigury, Piastowskie, Chrobrego, Leśne, Błonie, Bobrów, Przedmieście Złotoryjskie. Ze wszystkich nadesłanych propozycji komisja wybrała nazwę Osiedle Piastowskie, ale w związku z tym, że w tym samym czasie w Bolesławcu powstawało właśnie blokowisko o tej samej nazwie, po dodatkowych obradach zdecydowano się na nazwę Osiedle Zabobrze.
29 kwiecień 1969 29 kwietnia 1969 roku po raz ostatni ulicami Jeleniej Góry przejechał tramwaj.
1 styczeń 1973 1 stycznia 1973 roku włączono do Jeleniej Góry dwie miejscowości: Czarne i Goduszyn.
1975 W 1975 roku pałac Schaffgotschów w Jeleniej Górze przekazano na potrzeby filii Politechniki Wrocławskiej.
1 czerwiec 1975 1 czerwca 1975 roku Jelenia Góra stała się miastem wojewódzkim.
2 lipiec 1976 2 lipca 1976 roku do Jeleniej Góry przyłączono Cieplice i Sobieszów oraz sołectwo Maciejowa.
1 styczeń 1998 1 stycznia 1998 roku przyłączono do Jeleniej Góry Jagniątków.

Położenie zamku na mapie

Złota myśl na dziś

Szukaj:

Jelenia Góra Ratusz
Jelenia Góra Ratusz
Jelenia Góra Ratusz
Jelenia Góra Brama Wojanowska
Jelenia Góra Brama Wojanowska
Jelenia Góra Kościół – kaplica św. Anny
Jelenia Góra Baszta Wojanowska
Jelenia Góra Baszta Zamkowa
Jelenia Góra Neptun
Jelenia Góra Tramwaj
Jelenia Góra Baszta Grodzka
Jelenia Góra Średniowieczne obwarowania
Jelenia Góra Średniowieczne obwarowania
Jelenia Góra Pozostałość szubienicy na Wzgórzu Kościuszki
Jelenia Góra Pozostałość szubienicy na Wzgórzu Kościuszki
Jelenia Góra Ratusz
Jelenia Góra Wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego
Jelenia Góra Wzgórze Krzywoustego
Jelenia Góra Świąteczna choinka na Rynku
Jelenia Góra Park Zdrojowy w Cieplicach
Jelenia Góra Park Zdrojowy w Cieplicach
Jelenia Góra Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie
Jelenia Góra Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie
Jelenia Góra Przełom Bobru
Jelenia Góra Widok z Wieży Krzywoustego
Jelenia Góra Widok z Wieży Krzywoustego
Jelenia Góra Klatka schodowa wewnątrz Wieży Krzywoustego


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jelenia_Góra
#JeleniaGóra
200


...
Polskie zamki

[Zamknij]

goleft
goright

[Zamknij]

Zamek Jelenia Góra Ratusz Zamek Jelenia Góra Ratusz Zamek Jelenia Góra Ratusz Zamek Jelenia Góra Brama Wojanowska Zamek Jelenia Góra Brama Wojanowska Zamek Jelenia Góra Kościół – kaplica św. Anny Zamek Jelenia Góra Baszta Wojanowska Zamek Jelenia Góra Baszta Zamkowa Zamek Jelenia Góra Neptun Zamek Jelenia Góra Tramwaj Zamek Jelenia Góra Baszta Grodzka Zamek Jelenia Góra Średniowieczne obwarowania Zamek Jelenia Góra Średniowieczne obwarowania Zamek Jelenia Góra Pozostałość szubienicy na Wzgórzu Kościuszki Zamek Jelenia Góra Pozostałość szubienicy na Wzgórzu Kościuszki Zamek Jelenia Góra Ratusz Zamek Jelenia Góra Wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego Zamek Jelenia Góra Wzgórze Krzywoustego Zamek Jelenia Góra Świąteczna choinka na Rynku Zamek Jelenia Góra Park Zdrojowy w Cieplicach Zamek Jelenia Góra Park Zdrojowy w Cieplicach Zamek Jelenia Góra Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie Zamek Jelenia Góra Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie Zamek Jelenia Góra Przełom Bobru Zamek Jelenia Góra Widok z Wieży Krzywoustego Zamek Jelenia Góra Widok z Wieży Krzywoustego Zamek Jelenia Góra Klatka schodowa wewnątrz Wieży Krzywoustego
W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.