ozdoba

KONSTANTYN XI PALEOLOG

(1449–1453)

ozdoba
Władcy Bizancjum
Konstantyn VI
Irena
Nicefor I Genik
Staurakios
Michał I Rangabe
Leon V Armeńczyk
Michał II Amoryjczyk
Teofil
Michał III Metystes
Bazyli I Macedończyk
Leon VI Filozof
Aleksander
Konstantyn VII Porfirogeneta
Roman I Lekapen
Roman II
Nicefor II Fokas
Jan I Tzimiskes
Bazyli II Bułgarobójca
Konstantyn VIII
Roman III Argyros
Michał IV Paflagończyk
Michał V Kalafates
Zoe
Teodora
Konstantyn IX Monomach
Michał VI Stratiotikos
Izaak I Komnen
Konstantyn X Dukas
Eudoksja Makrembolitissa
Roman IV Diogenes
Michał VII Dukas
Nicefor III Botaniates
Aleksy I Komnen
Jan II Komnen
Manuel I Komnen
Aleksy II Komnen
Andronik I Komnen
Izaak II Angelos
Aleksy III Angelos
Aleksy IV Angelos
Aleksy V Murzuflos
Teodor I Laskarys
Jan III Watatzes
Teodor II Laskarys
Jan IV Laskarys
Michał VIII Paleolog
Andronik II Paleolog
Andronik III Paleolog
Jan V Paleolog
Jan VI Kantakuzen
Mateusz Kantakuzen
Andronik IV Paleolog
Jan VII Paleolog
Manuel II Paleolog
Jan VIII Paleolog
Konstantyn XI Paleolog
Konstantyn XI Paleolog
Dynastia: Paleologów
Urodzony: 8 lutego 1405 roku
Zmarł: 29 maja 1453 roku
Rodzice: Manuel II Paleolog
i Helena Dragaš
8 luty 1405 Konstantyn XI Paleolog urodził się 8 lutego 1405 roku. [więcej]
Dzieciństwo Niewiele wiadomo o dzieciństwie Konstantyna XI. W pamiętnikach ówczesnego kronikarza Jerzego Sfrantzesa odnaleziono wzmiankę, że przyszły cesarz ćwiczył się w polowaniu, jeździe konnej i sztuce nawigacji. [więcej]
8 czerwiec 1422 8 czerwca 1422 roku armia Murada II rozpoczęła regularne oblężenie Konstantynopola. Konstantyn XI Paleolog miał wówczas 17 lat. [więcej]
Listopad 1423 W listopadzie 1423 roku Jan VIII Paleolog wyruszył do Wenecji i na Węgry, poszukując tam wsparcia w walce z tureckim żywiołem. Regentem w Konstantynopolu został Konstantyn XI Paleolog. [więcej]
22 luty 1424 22 lutego 1424 roku pod nieobecność Jana VIII Konstantyn XI podpisał pokojowe porozumienie z Muradem II. Rząd bizantyjski zgodził się wypłacać Osmanom coroczny trybut. Wydał również w ręce Turków większość terytorium odzyskanego po bitwie pod Ankarą w lipcu 1402 roku. [więcej]
Listopad 1424 Z początkiem listopada 1424 roku Jan VIII Paleolog powrócił do Konstantynopola z europejskiej podróży. Tym sposobem zakończyła się regencja Konstantyna XI w stolicy państwa. [więcej]
Lipiec 1425 W 1425 roku, po śmierci Manuela II, Konstantyn XI Paleolog otrzymał w zarząd prowincję położoną na północ od Konstantynopola, ciągnącą się wzdłuż Morza Czarnego od miasta Mesembria na północy do Derkos na południu. [więcej]
1425 W 1425 roku Konstantyn XI Paleolog miał zostać despotą w Morei, lecz z powodu chwiejnej postawy jego brata Teodora II do tego nie doszło. [więcej]
26 grudzień 1427 26 grudnia 1427 roku Konstantyn XI Paleolog u boku Jana VIII przybył do Mistry, aby rozpocząć kampanię przeciwko władcy Epiru Carlo Tocco, który w 1423 roku zajął zbrojnie Klarentzę. Wystąpienie zbrojne bizantyjskich braci zakończyło się pełnym sukcesem. Zawarto pokojowe porozumienie wzmocnione mariażem Konstantyna XI z bratanicą Carlo Tocco. [więcej]
1428 W 1428 roku Konstantyn XI Paleolog obok Teodora II Paleologa został mianowany drugim despotą w Morei. [więcej]
1 lipiec 1428 1 lipca 1428 roku Konstantyn XI Paleolog poślubił bratanicę Carlo Tocco Magdalenę. [więcej]
Lipiec 1428 W lipcu 1428 roku Konstantyn XI Paleolog razem z braćmi Janem VIII i Tomaszem podjęli wysiłek zdobycia Patras. Oblężenie trwało krótko, ponieważ obrońcy zgodzili się płacić roczny trybut w wysokości 500 złotych monet. [więcej]
20 marzec 1429 20 marca 1428 roku Konstantyn XI Paleolog rozpoczął ponowne oblężenie Patras, zakończone na początku maja pokojowymi negocjacjami. [więcej]
4 czerwiec 1429 4 czerwca 1428 roku w Patras uznano władzę Konstantyna XI Paleologa. [więcej]
Czerwiec 1429 Przejście Patras pod władzę Konstantyna XI Paleologa rozgniewało Murada II, który wystosował ultimatum. [więcej]
1429 Zarządca Patras arcybiskup Malatesta sprowadził do Morei kilka katalońskich okrętów wypełnionych żołnierzami, mając nadzieję, że pomogą mu oni odzyskać Patras. Okazało się jednak, że nie byli oni zainteresowani odbijaniem Patras, a swój animusz zwrócili przeciw miastu Klarentza, które dość łatwo opanowali. Konstantyn XI Paleolog próbował je odkupić od nich za sumę 6 tysięcy weneckich dukatów, co jednak mu się nie udało. [więcej]
Listopad 1429 W listopadzie 1429 roku zmarła żona Konstantyna XI Magdalena-Teodora. [więcej]
Lipiec 1430 W lipcu 1430 roku zamek w Patras poddał się Konstantynowi XI Paleologowi. [więcej]
Luty 1431 W lutym 1431 roku Konstantyn XI Paleolog prowadził z republiką Raguzy (Dubrownika) negocjacje w sprawie porozumienia handlowego. [więcej]
Marzec 1432 W marcu 1432 roku Konstantyn XI Paleolog zamienił się posiadłościami ze swoim bratem Tomaszem. [więcej]
Sierpień 1435 W sierpniu 1435 roku Jan VIII Paleolog wezwał Konstantyna XI do Konstantynopola. Ponieważ miała się tam rozstrzygnąć sprawa następstwa tronu, do stolicy przybył również ich brat Teodor. Do porozumienia nie doszło. Obaj braci wyjechali skłóceni i skłonni do wojny. [więcej]
24 wrzesień 1437 24 września 1437 roku Konstantyn XI Paleolog przybył do Konstantynopola na wezwanie Jana VIII w celu sprawowania regencji podczas nieobecności cesarza. [więcej]
1439 W 1439 roku Konstantyn XI Paleolog przypominał listownie Janowi VIII, przebywającemu na Półwyspie Apenińskim, o konieczności upomnienia się o pomoc dla obrony Konstantynopola, zagrożonego ze strony Turków. [więcej]
1 luty 1440 1 lutego 1440 roku Jan VIII Paleolog powrócił do Konstantynopola. W Italii podpisał dokument regulujący unię Kościołów: greckiego i łacińskiego. Tym sposobem skończyła się regencja Konstantyna XI. [więcej]
1440 Po przyjeździe brata Konstantyn XI Paleolog pozostał jeszcze w Konstantynopolu. [więcej]
Grudzień 1440 W grudniu 1440 roku Jan VIII Paleolog i Konstantyn XI wysłali na Lesbos Jerzego Sfrantzesa z propozycją mariażu córki władcy wyspy Katarzyny Gattilusio z Konstantynem XI. [więcej]
Kwiecień 1441 W kwietniu 1441 roku Konstantyn XI Paleolog otrzymał od papieża Eugeniusza IV list, w którym przypominał o złożonej obietnicy wprowadzenia w życie postanowień florenckich, podpisanych 6 lipca 1439 roku przez Jana VIII Paleologa. [więcej]
Sierpień 1441 W sierpniu 1441 roku w Mitylenie Konstantyn XI Paleolog poślubił Katarzynę Gattilusio. [więcej]
Wrzesień 1441 We wrześniu 1441 roku Konstantyn XI Paleolog po trzyletniej nieobecności powrócił do Morei. [więcej]
Grudzień 1441 Pod koniec 1441 roku Konstantyn XI Paleolog zdecydował się wysłać posła Sfrantzesa do swojego brata Demetriusza, któremu złożył propozycję zamiany zarządzanych terytoriów. [więcej]
Lipiec 1442 W lipcu 1442 roku Konstantyn XI Paleolog wyjechał z Morei i popłynął na Lesbos, aby zabrać swoją żonę Katarzynę Gattilusio. Gdy dotarł z żoną na Lemnos, wpadł w pułapkę przygotowaną przez flotę Murada II. [więcej]
Sierpień 1442 W sierpniu 1442 roku na Lemnos zmarła żona Konstantyna XI Paleologa Katarzyna Gattilusio. [więcej]
Listopad 1442 W listopadzie 1442 roku Konstantyn XI Paleolog przybył do Konstantynopola. [więcej]
Marzec 1443 W marcu 1443 roku Konstantyn XI Paleolog otrzymał w zarząd Selymbrię. [więcej]
Czerwiec 1443 W czerwcu 1443 roku Konstantyn XI Paleolog utracił Selymbrię na rzecz Teodora Paleologa, zyskując w zamian władzę w Mistrze. [więcej]
Wrzesień 1443 Pod koniec września 1443 roku z Budy wyruszyła armia Władysława Warneńczyka, rozpoczynając kampanię przeciwko Turcji. Konstantyn XI Paleolog wiedział o tym i z pewnością kibicował walce przeciwko wspólnemu wrogowi. [więcej]
Październik 1443 W październiku 1443 roku Konstantyn XI Paleolog wyjechał do Mistry. [więcej]
Październik 1443 Gdy Konstantyn XI Paleolog przejął rządy w Mistrze, rozdzielił urzędy. Jerzy Sfrantzes rozpoczął pieczę nad Mistrą, Aleksy Laskarys otrzymał w zarząd Patras, Jan Kantakuzen przejął Korynt, a Jan Paleolog dostał Witylo (Oitylon) na przylądku Tainaron. Nadania te wzbudziły niezadowolenie lokalnej arystokracji. [więcej]
Marzec 1444 W marcu 1444 roku zakończono prace nad odbudową muru (zwanym Heksamilion) na Przesmyku Korynckim. Ta inwestycja Konstantyna XI Paleologa miała na celu wzmocnienie obronności Morei. [więcej]
1444 W 1444 roku Konstantyn XI Paleolog rozważał mariaż z Izabelą Orsini, siostrą księcia Tarentu. [więcej]
Lato 1444 Latem 1444 roku Konstantyn XI Paleolog ruszył zbrojnie przeciwko łacińskim sąsiadom, mieszkającym na północ od Przesmyku Korynckiego. [więcej]
Lipiec 1444 W lipcu 1444 roku Konstantyn XI Paleolog wysłał Jerzego Sfrantzesa do Władysława Warneńczyka przebywającego w Szegedynie. [więcej]
Jesień 1444 Jesienią 1444 roku Konstantyn XI Paleolog zbrojną interwencją zmusił Attykę do płacenia trybutu. [więcej]
1445 W 1445 roku wsparty oddziałem 300 burgundzkich żołnierzy Konstantyn XI Paleolog wyruszył zbrojnie na Beocję i Fokidę, docierając na północ aż do gór Pindos w Tesalii. [więcej]
Kwiecień 1445 W kwietniu 1445 roku Wenecjanie oficjalnie zaprotestowali przeciwko zbrojnym akcjom Konstantyna XI i zażądali zwrotu utraconych posiadłości. [więcej]
1445 W 1445 roku Konstantyn XI Paleolog gościł posła Alfonsa V Aragońskiego, który przybył z żądaniem wydania Księstwa Aten i Teb. [więcej]
3 maj 1446 3 maja 1446 roku władze Florencji wysłały do Konstantyna XI list, w którym zapewniali, że będą zawsze do jego usług. [więcej]
Zima 1446 Zimą 1446 roku Murad II pojawił się na Morei z zamiarem odebrania terytoriów zajętych niedawno przez Konstantyna XI. [więcej]
27 listopad 1446 27 listopada 1446 roku Murad II podszedł pod mury Heksamilionu. Konstantyn XI Paleolog wyprawił posła Jerzego Chalkokondylesa z propozycją pokoju. Sułtan odrzucił tę propozycję. [więcej]
10 grudzień 1446 10 grudnia 1446 roku w wyniku artyleryjskiego bombardowania stosowanego przez armię Murada II mury Heksamilionu zamieniły się w stertę gruzów, a ich obrońców zabito lub wzięto do niewoli. Konstantyn XI Paleolog wycofał się do Mistry. [więcej]
1446 / 1447 Po zburzeniu Heksamilionu Murad II przystąpił do pustoszenia kolejnych obszarów Morei, aby zmusić Konstantyna XI do uległości. [więcej]
1447 Demonstracja siły, zaprezentowana przez Murada II podczas wyprawy odwetowej na Moreę, skłoniła Konstantyna XI Paleologa do zawarcia pokoju na warunkach sułtana. Zobowiązał się płacić roczny trybut i złożyć przysięgę, że nigdy więcej nie odbuduje Heksamilionu. [więcej]
Lipiec 1447 Pod koniec lipca 1447 roku Konstantyn XI Paleolog gościł w Mistrze włoskiego humanistę Cyriaka z Ankony. [więcej]
Sierpień 1447 W sierpniu 1447 roku Konstantyn XI Paleolog wysunął propozycję związania się małżeńskim węzłem z księżniczką Cesarstwa Trapezuntu albo z królestwa Gruzji. [więcej]
31 październik 1448 31 października 1448 roku zmarł Jan VIII Paleolog. Konstantyn XI objął po nim władzę w Konstantynopolu. [więcej]
Listopad 1448 Po śmierci Jana VIII Paleologa wysłano do Murada II Jerzego Sfrantzesa po sułtańską akceptację nowej nominacji na cesarza. [więcej]
2 styczeń 1449 Na początku stycznia 1449 roku Konstantyn XI Paleolog listownie zwrócił się z prośbą do weneckiego księcia Kandii na Krecie Antonia Diedo z prośbą o morski transport do Konstantynopola. [więcej]
6 styczeń 1449 6 stycznia 1449 roku w Mistrze Konstantyn XI Paleolog w czasie świeckiej uroczystości otrzymał tytuł cesarza Rzymian. [więcej]
Styczeń 1449 W związku z tym że Konstantyn XI Paleolog nie dostąpił zaszczytu zwyczajowej ceremonii koronacji kościelnej, był przez wielu nieuznawany za prawowitego władcę. [więcej]
Luty 1449 W lutym 1449 roku w Mistrze Konstantyn XI Paleolog jako cesarz Bizancjum wydał pierwszy oficjalny dokument. Zawarł w nim nadanie przywilejów synom Gemistosa Plethona. [więcej]
Luty 1449 W lutym 1449 roku z Mistry Konstantyn XI Paleolog wysłał do Alfonsa V Aragońskiego posła, którego zadaniem było znalezienie żony dla nowego władcy Bizancjum i pomocy przeciw Turkom. [więcej]
12 marzec 1449 12 marca 1449 roku Konstantyn XI Paleolog wkroczył uroczyście do Konstantynopola, aby objąć władzę po zmarłym bracie. [więcej]
26 marzec 1449 Około 26 marca 1449 roku Konstantyn XI Paleolog wysłał do Murada II posła Andronika Jagarisa, aby zawrzeć pokój z Turkami. [więcej]
Kwiecień 1449 Po objęciu władzy przez Konstantyna XI Paleologa powstała w Konstantynopolu organizacja Synaxis, pozostająca w opozycji do unii Kościoła rzymskiego i greckiego. [więcej]
Maj 1449 Na początku swojego panowania Konstantyn XI Paleolog wydał dekret o podwyższeniu ceł na wszystkie produkty wwożone do Konstantynopola. [więcej]
Październik 1449 W październiku 1449 roku Konstantyn XI Paleolog wysłał Jerzego Sfrantzesa do Gruzji i Trapezuntu, aby dowiedzieć się, która z panujących rodzin mogła zaoferować odpowiednią narzeczoną dla cesarza. [więcej]
21 listopad 1449 21 listopada 1449 roku Konstantyn XI Paleolog wysłuchał kazania wygłoszonego przez Jerzego Scholariosa, który przybrał imię Genadios i był jednym z przywódców Synaxis. [więcej]
23 marzec 1450 23 marca 1450 roku zmarła matka Konstantyna XI Paleologa cesarzowa Helena Paleologina. [więcej]
Sierpień 1450 W sierpniu 1450 roku Wenecjanie oprotestowali dekret Konstantyna XI w sprawie podwyższenia ceł na wszystkie produkty wwożone do Konstantynopola. Doszło na tym polu do zadrażnień między obu stronami. [więcej]
Styczeń 1451 Na początku 1451 roku Konstantyn XI Paleolog wysłał do Alfonsa V Aragońskiego poselstwo, które miało skłonić go do nowej krucjaty przeciw Turkom. [więcej]
Kwiecień 1451 Na początku kwietnia 1451 roku Konstantyn XI Paleolog wysłał do papieża Mikołaja V Andronika Bryenniosa , aby objaśnił w Rzymie, w jak trudnej sytuacji znajduje się władza w Konstantynopolu. [więcej]
Maj 1451 Z końcem maja 1451 roku Konstantyn XI Paleolog otrzymał od Jerzego Sfrantzesa list, w którym poddany cesarza sugerował, że żoną władcy powinna zostać Maria - wdowa po Muradzie II. [więcej]
Czerwiec 1451 W czerwcu 1451 roku Konstantyn XI Paleolog nadał przywileje handlowe dla Raguzy (Dubrownika). [więcej]
Lato 1451 W 1451 roku Konstantyn XI Paleolog wysłał do Mehmeda II list, w którym zakomunikował mu, że w Konstantynopolu przebywa na wygnaniu pretendent do sułtańskiego tronu Orchan i sugerował, że renta przyznana mu przez Mehmeda II była stanowczo za niska. Pismo to wzbudziło ogromną wściekłość młodego sułtana. [więcej]
14 wrzesień 1451 14 września 1451 roku Jerzy Sfrantzes powrócił do Konstantynopola, przywożąc ze sobą gruzińskiego ambasadora, który miał uzgodnić szczegóły małżeństwa Konstantyna XI Paleologa z córką gruzińskiego władcy. [więcej]
27 wrzesień 1451 27 września 1451 roku papież Mikołaj V wystosował do Konstantyna XI listowną odpowiedź, w której radził władcy Bizancjum, że powinien być bardziej stanowczy w uświadamianiu kleru i poddanych co do konieczności unii kościołów. [więcej]
Grudzień 1451 Z końcem 1451 roku w związku ze zbliżającą się wojną z Turcją Konstantyn XI Paleolog wystosował do Wenecji prośbę o pomoc. [więcej]
Luty 1452 W lutym 1452 roku do Konstantynopola dotarła odpowiedź Wenecjan na prośbę Konstantyna XI o pomoc w zbliżającej się wojnie z Turcją. Byli w stanie wysłać tylko broń i proch strzelniczy. [więcej]
Wiosna 1452 Wiosną 1452 roku z rozkazu Mehmeda II rozpoczęły się prace przy budowie fortecy, położonej na europejskim brzegu Bosforu, nazwanej Rumeli Hisar. Było to pierwszy etap przygotowań do zdobycia Konstantynopola. Konstantyn XI Paleolog próbował protestować, lecz jego sprzeciw nie przyniósł spodziewanych skutków. [więcej]
1452 W 1452 roku pojawił się u Konstantyna XI węgierski inżynier Urban, który znał się na projektowaniu ciężkiej artylerii. Niestety władcy Bizancjum nie było stać na usługi przybysza, więc nowa olbrzymia bombarda zaczęła powstawać w odlewni Mehmeda II. [więcej]
Lato 1452 Latem 1452 roku Konstantyn XI Paleolog wysłał do Mehmeda II posłów, którzy mieli dowiedzieć się, czy budowa twierdzy Rumeli Hisar oznacza wypowiedzenie wojny. Z rozkazu sułtana wysłanników cesarza skrócono o głowę. [więcej]
31 sierpień 1452 31 sierpnia 1452 roku Turcy zakończyli budowę fortecy Rumeli Hisar. Mehmed II przybył pod mury Konstantynopola i studiował umocnienia miasta. [więcej]
Jesień 1452 Jesienią 1452 roku z powodu zbliżającej się wojny z Turcją Konstantyn XI Paleolog kazał zamknąć bramy Konstantynopola. Tym sposobem uwięziono kilku sułtańskich urzędników, zwiedzających miasto. Po trzech dniach, aby nie prowokować Mehmeda II odesłano ich pod eskortą do tureckiego obozu. Sułtan był rozgniewany, nie przyjął przeprosin, a na koniec zakomunikował: „Albo się poddajecie, albo szykujcie się do bitwy". [więcej]
Jesień 1452 W obliczu zbliżającego się oblężenia Konstantynopola Konstantyn XI Paleolog słał do Europy listy z błaganiami o pomoc. Tracąc nadzieję oferował nadzwyczajne profity tym, którzy byliby w stanie natychmiast przysłać posiłki. Między innymi Janowi Hunyadyemu wystawił cesarską chryzobullę, obiecując mu Selymbrię lub Mesembrię nad Morzem Czarnym. Królowi Alfonsowi V Aragońskiemu podpisał kolejną chryzobullę, obdarowując go wyspą Lemnos. Genueńskim władcom Chios obiecywał zapłatę za pomoc. Prośby Konstantyna XI o wsparcie dotarły również do papieża Mikołaja V. [więcej]
Październik 1452 W październiku 1452 roku Mehmed II rozkazał swojemu dowódcy Turachanowi najechać i spustoszyć Moreę, aby nie dopuścić do wysłania przez braci Konstantyna XI pomocy do Konstantynopola. [więcej]
26 październik 1452 26 października 1452 roku w Konstantynopolu pojawił się legat papieża Mikołaja V kardynał Izydor, przywożąc ze sobą oddział 200 łuczników. [więcej]
Listopad 1452 Po przybyciu do Konstantynopola legata Izydora starano się zniwelować powstałe napięcie. Konstantyn XI Paleolog, aby nie zaogniać sytuacji, nie zdecydował się na wyniesienie go do godności patriarchy Konstantynopola. [więcej]
15 listopad 1452 Aby obniżyć napięcie powstałe w stolicy po przybyciu legata Izydora, Konstantyn XI Paleolog na 15 listopada 1452 roku zwołał posiedzenie Synaxis i poprosił, aby opozycyjny kler wyłuszczył swe obiekcje wobec unii florenckiej. [więcej]
16 listopad 1452 16 listopada 1452 roku Wenecja wystosowała do Konstantyna XI list w sprawie pomocy dla zagrożonego Konstantynopola. [więcej]
25 listopad 1452 25 listopada 1452 roku tureckie działa twierdzy Rumeli Hisar zatopiły płynący z Morza Czarnego wenecki statek handlowy, który nie zapłacił myta. [więcej]
26 listopad 1452 26 listopada 1452 roku, pomimo nastroju strachu, jaki zapanował w Konstantynopolu po wystrzałach dział z twierdzy Rumeli Hisar, Genadios wydał manifest, w którym oświadczył, że do końca będzie stał na straży prawdziwej religii przodków. [więcej]
12 grudzień 1452 12 grudnia 1452 roku w katedrze Mądrości Bożej z inicjatywy Konstantyna XI odbyło się uroczyste nabożeństwo, na którym odczytano na głos dekret unii florenckiej. [więcej]
Grudzień 1452 W grudniu 1452 roku w związku z przygotowaniami Mehmeda II do oblężenia Konstantynopola Konstantyn XI Paleolog wezwał swych poddanych, aby pracowali dzień i noc przy naprawie murów i gromadzili broń i żywność. [więcej]
Styczeń 1453 Na początku 1453 roku Fryderyk III Habsburg wysłał posłów do Wenecji i do Alfonsa V Aragońskiego, błagając ich o broń, żołnierzy, statki i żywność dla oblężonego Konstantynopola. Wkładem Fryderyka III Habsburga było wysłanie jedynie listu do Mehmeda II, w którym groził sułtanowi najazdem wszystkich władców chrześcijaństwa. [więcej]
Luty 1453 W lutym 1453 roku wenecki doża nakazał, aby okręty i żołnierze byli gotowi na kwiecień do wyjazdu nad Bosfor na pomoc obrońcom Konstantynopola. [więcej]
Luty 1453 W lutym 1453 roku dowódca Mehmeda II Karadża-bej zaatakował bizantyjskie miasta i osady na wybrzeżu Tracji. [więcej]
Marzec 1453 W marcu 1453 roku w okolicach Gallipoli zaczęła się koncentrować flota Mehmeda II. Składała się ona ze 126 okrętów wojennych i licznych mniejszych jednostek niezbędnych do operacji wojskowych. [więcej]
Marzec 1453 W marcu 1453 roku Konstantyn XI Paleolog wyznaczył dowódców obrony Konstantynopola. Między innymi Łukasz Notaras wziął w swoje ręce pieczę nad murami wzdłuż Złotego Rogu, a Genueńczyk Giovanni Giustiniani Longo został głównodowodzącym obroną murów miejskich od strony lądu. [więcej]
2 kwiecień 1453 2 kwietnia 1453 roku pierwszy turecki oddział pojawił się w okolicach Konstantynopola. Tym sposobem rozpoczęło się oblężenie Konstantynopola. [więcej]
6 kwiecień 1453 6 kwietnia 1453 roku ostrzał tureckich dział rozpoczął oblężenie Konstantynopola. [więcej]
6 kwiecień 1453 Aby nie dopuścić tureckich okrętów, wydostać się z Bosforu i dotrzeć do portu w Złotym Rogu Konstantyn XI Paleolog rozkazał podnieść łańcuch u wejścia do zatoki. [więcej]
23 kwiecień 1453 23 kwietnia 1453 roku Turcy przy pomocy torowiska spuścili na wody zatoki około siedemdziesięciu swoich małych okrętów. [więcej]
Kwiecień 1453 Z powodu trwającego oblężenia Konstantynopola obrońcom kończyły się zapasy żywności. Konstantyn XI Paleolog zarządził zbiórkę pieniędzy w prywatnych domach, kościołach i klasztorach, aby dokonać zakupu żywności. [więcej]
Maj 1453 Gdy Turkom udało się uskutecznić wyłom w murze zewnętrznym, Konstantyn XI Paleolog wysłał do Mehmeda II prośbę o pokój, lecz sułtan odmówił. [więcej]
Maj 1453 Kilka dni później posłaniec Mehmeda II zaproponował mieszkańcom Konstantynopola poddanie stolicy w zamian za ocalenie. [więcej]
23 maj 1453 23 maja 1453 roku trwające oblężenie Konstantynopola na tyle dawało się mieszkańcom we znaki, że przemęczony Konstantyn XI Paleolog podczas audiencji zemdlał. Ministrowie cesarza prosili go, aby opuścił głodujące miasto, lecz władca Bizancjum odmówił oświadczając, że nie porzuci swego ludu i umrze wraz z cesarstwem. [więcej]
24 maj 1453 24 maja 1453 roku Konstantyn XI Paleolog dowiedział się, że obiecana wenecka flota nie dotarła, załamał się i zapłakał. Tego dnia w czasie pełni nastąpiło zaćmienie Księżyca i ciemności trwały przez trzy godziny. Mieszkańcy obserwowali różne swoiste zjawiska, które zapowiadały klęskę. [więcej]
28 maj 1453 28 maja 1453 roku Mehmed II zarządził dzień odpoczynku przed kolejnym szturmem. Konstantyn XI Paleolog postanowił zorganizować procesję, na koniec której wygłosił swoje ostatnie przemówienie. [więcej]
28 maj 1453 Po wygłoszeniu oracji Konstantyn XI Paleolog udał się do kościoła Mądrości Bożej, aby pomodlić się. Następnie poprosił każdego z biskupów o odpuszczenie grzechów, a potem przyjął komunię. [więcej]
29 maj 1453 29 maja 1453 roku pod naporem wojsk Mehmeda II obrońcy Konstantynopola poddali się. Konstantyn XI Paleolog poniósł śmierć w walce. [więcej]
30 maj 1453 Po zdobyciu Konstantynopola Mehmed II Zdobywca pozwolił swoim żołnierzom grabić zdobytą stolicę Bizancjum przez trzy dni. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Konstantynopol 1453

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Jan VIII Paleolog
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Konstantyna XI została w marcu 1428 roku Magdalena, córka Leonarda II Tocco. Związek okazał się bezdzietny.

Drugą żoną Konstantyna XI została w 1441 roku Katarzyna, córka Dorino I Gattilusio, genueńskiego władcy Lesbos. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Następca: Bizancjum przestało istnieć

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Konstantyn_Paleolog
#KonstantynPaleolog
268

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.