ozdoba

IZAAK II ANGELOS

(1185–1204)

ozdoba
Władcy Bizancjum
Konstantyn VI
Irena
Nicefor I Genik
Staurakios
Michał I Rangabe
Leon V Armeńczyk
Michał II Amoryjczyk
Teofil
Michał III Metystes
Bazyli I Macedończyk
Leon VI Filozof
Aleksander
Konstantyn VII Porfirogeneta
Roman I Lekapen
Roman II
Nicefor II Fokas
Jan I Tzimiskes
Bazyli II Bułgarobójca
Konstantyn VIII
Roman III Argyros
Michał IV Paflagończyk
Michał V Kalafates
Zoe
Teodora
Konstantyn IX Monomach
Michał VI Stratiotikos
Izaak I Komnen
Konstantyn X Dukas
Eudoksja Makrembolitissa
Roman IV Diogenes
Michał VII Dukas
Nicefor III Botaniates
Aleksy I Komnen
Jan II Komnen
Manuel I Komnen
Aleksy II Komnen
Andronik I Komnen
Izaak II Angelos
Aleksy III Angelos
Aleksy IV Angelos
Aleksy V Murzuflos
Teodor I Laskarys
Jan III Watatzes
Teodor II Laskarys
Jan IV Laskarys
Michał VIII Paleolog
Andronik II Paleolog
Andronik III Paleolog
Jan V Paleolog
Jan VI Kantakuzen
Mateusz Kantakuzen
Andronik IV Paleolog
Jan VII Paleolog
Manuel II Paleolog
Jan VIII Paleolog
Konstantyn XI Paleolog
Izaak II Angelos
Dynastia: Angelosów
Urodzony: w 1156 roku
Zmarł: 28 stycznia 1204 roku
Rodzice: Andronik Angelos
1185 W 1185 roku, po śmierci Andronika I Komnena, Izaak II Angelos został następnym cesarzem bizantyjskim. Był przeciwieństwem swego poprzednika. Pozwolił, aby korupcja i nadużycia kwitły. O cesarzu Izaaku II mówiono, że handluje urzędami niby jarzynami na targu.
Jesień 1185 Jesienią 1185 roku, w obozie cesarskim w mieście Kipsela, położonym na wschód od dolnej Maricy (obecnie grecka Ipsala), Izaak II Angelos przyjął poselstwo dwóch kumańskich bojarów Piotra IV i Asena I. Zażądali oni wówczas oddania im w lenno jednej małej ale dochodowej posiadłości i zapisania ich w szeregi rycerstwa greckiego. Władca Bizancjum odmówił.
Jesień 1185 Jesienią 1185 roku, w związku z organizowanym w Konstantynopolu wystawnym weselem Izaaka II Angelosa z węgierską księżniczką, nałożono na bałkańskie prowincje nadzwyczajny podatek. [więcej]
7 listopad 1185 7 listopada 1185 roku wojska Izaaka II pod dowództwem Aleksego Branasa rozbiły normańskie oddziały w bitwie pod Demetrias. Najeźdźcy rozpoczęli odwrót. [więcej]
Wiosna 1186 Wiosną 1186 roku w Bułgarii wybuchło powstanie, na czele którego stanął Piotr IV, ten sam któremu kilka miesięcy wcześniej Izaak II odmówił lenna. Przeciwko buntownikom cesarz wysłał armię, na czele której stanął niedawny zwycięzca Normanów Aleksy Branas. Sytuacja wymknęła się spod kontroli w chwili, gdy Normanobójca w Adrianopolu ogłosił się cesarzem i zamiast na Bułgarów pomaszerował na Konstantynopol. Fortuna nie sprzyjała samozwańczemu cesarzowi, ponieważ niedługo potem poległ podczas walk u wrót stolicy.
Lato 1186 Latem 1186 roku Izaak II Angelos zdecydował się osobiście poprowadzić armię przeciwko zbuntowanym Bułgarom. Prowadzone z wielkim z rozmachem działania zbrojne doprowadziły do wyparcia oddziałów Piotra IV i Asena I na drugą stronę Dunaju. Podczas powrotu, by Bułgarzy dłużej pamiętali, jakie są skutki buntu przeciwko cesarstwu, cesarz rozkazał niszczyć i palić bułgarskie pola uprawne.
Jesień 1186 Jesienią 1186 roku bułgarscy powstańcy Piotr IV i Asen I powrócili. W październiku Izaak II Angelos przedsięwziął kolejną wyprawę, lecz oddziały bułgarsko-kumańskie stawiały silny opór, więc nie doszło do konkretnych rozstrzygnięć.
Wiosna 1187 Wiosną 1187 roku Izaak II Angelos przystąpił do kolejnej wyprawy przeciwko bułgarskim rebeliantom. Rozbił armię powstańczą pod twierdzą Lardea w Tracji (w pobliżu obecnego Karnobatu). Wówczas powstańcy ukryli się w górach, więc kampania przekształciła się w walkę z bułgarskimi partyzantami i zaczęła się przedłużać. [więcej]
Maj 1187 W maju 1187 roku Izaak II Angelos listownie zwrócił się do Saladyna o pomoc w uwolnieniu brata, więzionego przez Rajmunda z Trypolisu. [więcej]
1187 W 1187 roku Izaak II Angelos zawarł z Wenecją sojusz obronny. [więcej]
1187 W maju 1187 roku Aleksy Branas zainicjował kolejny bunt przeciwko Izaakowi II. Tym razem cesarza z opresji wybawił Konrad z Montferratu, który z bitwie pokonał oddziały uzurpatora. [więcej]
Jesień 1187 Jesienią 1187 roku armia Izaaka II obległa twierdzę Łowecz, broniącą dostępu do Tyrnowa, lecz pomimo wielu prób nie udało się jej zdobyć. [więcej]
Maj 1188 Na przełomie maja i czerwca 1188 roku Izaak II Angelos zawarł w Łoweczu układ pokojowy z bułgarskimi przywódcami powstania Piotrem IV i Asenem I. Jako zakładnika, gwarantującego wywiązanie się strony bułgarskiej z postanowień traktatu, cesarz otrzymał ich najmłodszego brata Kałojana.
Jesień 1188 Jesienią 1188 roku w Norymberdze posłowie Izaaka II podpisali porozumienie, gwarantujące bezpieczny przemarsz oddziałów Fryderyka I przez bizantyjskie terytorium. [więcej]
Czerwiec 1189 Od początku 1189 roku Izaak II Angelos bombardowany był doniesieniami, że zbliżający się do Grecji Fryderyk I Barbarossa, rzekomo pod przykrywką wyprawy do Ziemi Świętej, ma zamiar podbić te tereny, a następnie przekazać je swemu synowi Filipowi Szwabskiemu. Te plotki spowodowały, że w czerwcu 1189 roku basileus zawarł z Saladynem militarny sojusz, na mocy którego Bizancjum zobowiązało się przeszkodzić przemarszowi niemieckich krzyżowców.
Sierpień 1189 Pod koniec lipca 1189 roku w Nisz doszło do spotkania Fryderyka I z żupanem Serbii Stefanem Nemanją i władcą Bułgarii Asenem I. Bałkańscy władcy zaproponowali podobno cesarzowi sojusz, skierowany przeciwko Bizancjum. Izaak II Angelos, który miał szpiegów wszędzie, dowiedziawszy się o tym, w odwecie i jednocześnie ku przestrodze spustoszył Sofię, która była kolejnym etapem pielgrzymki rzymskiego cesarza.
24 sierpień 1189 W sierpniu 1189 roku u wrót Bramy Trajana bizantyjskie oddziały stawiły opór armii Fryderyka I. Militarne starcie zakończyło się rozbiciem kontyngentów Izaaka II i 24 sierpnia 1189 roku rzymski cesarz stanął przed Filipopolis (Płowdiw). Tu obie strony przystąpiły do rokowań. [więcej]
Luty 1190 W lutym 1190 roku obaj cesarze podpisali w Adrianopolu porozumienie, w myśl którego cesarz niemiecki otrzymał od Izaaka II środki transportu, którymi miała nastąpić przeprawa wojsk na azjatyckie wybrzeże. Gwarancją układu zostali zakładnicy, którymi wymienili się obaj monarchowie. Oprócz tego basileus zagwarantował Fryderykowi I zaopatrzenie w żywność po odpowiednio niskich cenach. [więcej]
Kwiecień 1190 W kwietniu 1190 roku, po przetransportowaniu niemieckiej armii, Izaak II Angelos mógł zająć się sprawami północnej granicy cesarstwa. W związku z tym na czele wielkiego wojska przekroczył graniczną Starą Płaninę i obległ Tyrnowo. Przedłużające się oblężenie i pogłoski o zbliżającej się odsieczy kumańskiej spowodowały, że basileus zarządził odwrót. Ale to był dopiero początek problemów. W wąwozie górskim Starej Płaniny wojska cesarza wpadły w zasadzkę, z której Izaak z trudem zdołał ujść z życiem. [więcej]
Jesień 1190 Jesienią 1190 roku Izaak II Angelos pokonał nad rzeką Morawą serbskiego władcę Nemanję. Konflikt zakończono podpisaniem układu, w myśl którego Bizancjum uznało niepodległe państwo serbskie. Pokój pomiędzy państwami wzmocniono mariażem syna Nemanji, Stefana i cesarskiej bratanicy Eudoksji. [więcej]
Jesień 1190 Izaak II Angelos podążył dalej w kierunku Bułgarii. Bizantyjska armia dotarła aż pod mury Tyrnowa. Twierdzy niestety nie udało się zdobyć. Odwrót przez góry zakończył się klęską. Sam cesarz o mało co pożegnałby się z życiem.
15 maj 1192 15 maja 1192 roku dotarła do obozu Saladyna delegacja, wysłana przez Izaaka II z prośbą o przekazanie chrześcijanom bazyliki Grobu Świętego i innych kościołów w Jerozolimie. Posłowie cesarscy złożyli również sułtanowi propozycję wspólnego ataku na Cypr.
1194 W 1194 roku bizantyjska armia została pokonana pod Arkadiopolis przez bułgarskie oddziały Asena I.
1194 W 1194 roku Izaak II Angelos odnowił dobre stosunki z królem węgierskim Belą III. Efektem zbliżenia obydwu dworów były plany wspólnej wyprawy przeciwko Bułgarii.
8 kwiecień 1195 W trakcie przygotowań do wspólnej węgiersko-bizantyjskiej wyprawy przeciwko Bułgarii 8 kwietnia 1195 roku Izaak II Angelos został zrzucony z tronu, oślepiony przez swego brata Aleksego III i wtrącony do więzienia. [więcej]
18 lipiec 1203 18 lipca 1203 roku Izaak II Angelos po ponad ośmioletnim więzieniu odzyskał wolność. Okazało się to możliwe dzięki potajemnej ucieczce Aleksego III z Konstantynopola, oblężonego przez pielgrzymów IV wyprawy krzyżowej. Stary cesarz w swej radości przede wszystkim szukał kontaktu z synem. W tym celu wysłał do obozu krzyżowców posłów z zaproszeniem. [więcej]
18 lipiec 1203 Z propozycji Izaaka II Angelosa wkrótce skorzystała czteroosobowa reprezentacja. Do cesarskiego pałacu obok Villehardouina i Mateusza z Montmorency przybyło dwóch nieznanych z imienia Wenecjan. Zadaniem delegacji było otrzymanie potwierdzenia warunków zaoferowanych przez Aleksego IV. [więcej]
Listopad 1203 Pusty skarbiec stał się ogromnym problem. Relacje pomiędzy dowódcami krucjaty a władzą z Konstantynopola zaczęły się psuć. W listopadzie 1203 roku Izaak II Angelos z synem przyjęli delegatów, którzy domagali się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Cesarze popełnili spory błąd: zamiast negocjować, zachowali się wobec posłów w arogancki sposób i z łaski darowali im wolność. Była to zapowiedź rychłej wojny.
Styczeń 1204 Natłok niefortunnych zdarzeń, jakie spadły na Konstantynopol, był prawdopodobnie przyczyną śmierci Izaaka II Angelosa, która nastąpiła w końcu stycznia 1204 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

III wyprawa krzyżowa
1189-1192

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: W 1185 roku Andronik I Komnen
W 1203 roku Aleksy III Angelos
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Izaaka II była Herina (Irena).

  1. Eufrozyna Anna - żona Romana II Mścisławowicza
  2. Irena - żona Rogera III (1190-1194) - syna króla Sycylii Tankreda. Potem żona Filipa Szwabskiego (1198-1208)
  3. Aleksy IV

Drugą żoną Izaaka II na przełomie 1185/86 roku została Małgorzata (Maria) - córka króla Węgier Beli III.

  1. Jan (1193-1259) - w latach 1227-1242 zarządzał Śremem i Baczką
  2. Manuel (po 1195-1212)
Następca: W 1195 roku Aleksy III Angelos
W 1204 roku Aleksy V

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Izaak_Angelos
#IzaakAngelos
251

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.