ozdoba

JAN II SZALONY

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław I Wysoki
Henryk I Brodaty
Henryk II Pobożny
Konrad I Głogowski
Henryk I Głogowski
Henryk II Wierny
Henryk V Żelazny
Henryk VIII Wróbel
Jan I Żagański
Jan II Szalony
Dynastia: Piastów
Urodzony: 16 czerwca 1435 roku
Zmarł: 22 września 1504 roku
Rodzice: Jan I żagański i Scholastyka
1439 W 1439 roku, po śmierci ojca, Jan II Szalony dostał się pod opiekę starszych braci Baltazara i Rudolfa. [więcej]
1449 W 1449 roku doszło do podziału Księstwa Żagańskiego. Jan II Szalony i Wacław Żagański objęli władzę w Przewozie, a Baltazar Żagański i Rudolf Żagański kontynuowali rządy w Żaganiu. [więcej]
24 sierpień 1454 24 sierpnia 1454 roku Jan II Szalony potwierdził Wittche Melchozemu nadanie Harttmousdorff. [więcej]
1455 Gdy Rudolf Żagański wyjechał, aby wziąć udział w wojnie trzynastoletniej, rządy w księstwie objął Jan II Szalony. [więcej]
1455 W 1455 roku wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen wystawił braciom Jana II Szalonego Rudolfowi i Baltazarowi dokument, poświadczający zobowiązania Zakonu na kwotę 40 tysięcy guldenów reńskich. Była to gratyfikacja za ich udział w wojnie trzynastoletniej po stronie Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
1457 W 1457 roku po powrocie Rudolfa Żagańskiego Jan II Szalony utracił rządy w księstwie. [więcej]
Listopad 1457 W listopadzie 1457 roku Jan II Żagański przebywał na dworze drezdeńskim. [więcej]
17 kwiecień 1458 17 kwietnia 1458 roku w Legnicy Jan II Żagański wziął udział w zjeździe książąt śląskich, na którym powołano związek śląski o wyraźnym antypodiebradzkim nastawieniu. [więcej]
28 kwiecień 1458 28 kwietnia 1458 roku w Legnicy Jan II Żagański wziął udział w zjeździe książąt śląskich. Mimo że część monarchów zmieniła front i wyraziła poparcie dla Jerzego z Podiebradów, żagańscy władcy rozpoczęli przygotowania do wojny. Jan II Szalony został zobligowany do zwerbowania 100 jeźdźców i przyprowadzenia ich do Wrocławia. [więcej]
31 sierpień 1459 31 sierpnia 1459 roku Jan II Żagański złożył hołd Jerzemu z Podiebradów. [więcej]
19 marzec 1461 19 marca 1461 roku Jan II Żagański otrzymał od Jerzego z Podiebradów dziedzicznie Księstwo Żagańskie z Żaganiem, Przewozem, Nowogrodem Bobrzańskim wraz ze wszystkimi prawami i przywilejami. [więcej]
24 sierpień 1461 24 sierpnia 1461 roku Jan II Żagański objął władzę w Żaganiu. Jego brat dowiedziawszy się o zbliżających się wojskach ustąpił. Wkrótce po opanowaniu miasta przybył poseł Jerzego z Podiebradów z oficjalnym nakazem dla mieszkańców, by złożyli hołd nowemu władcy. [więcej]
1461 Wkrótce po objęciu władzy w Żaganiu Jan II Szalony zażądał od kanoników regularnych pieniędzy na spłatę swoich długów. [więcej]
27 maj 1462 27 maja 1462 roku w Głogowie Jan II Szalony uczestniczył w spotkaniu monarchów Jerzego z Podiebradów i Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Maj / czerwiec 1462 Po szczycie w Głogowie Jan II Szalony gościł przez kilka dni Jerzego z Podiebradów. [więcej]
1462 W 1462 roku Jerzy z Podiebradów wydał niekorzystny dla Jana II Szalonego werdykt w sporze z miastem Zgorzelec. [więcej]
Marzec 1463 W marcu 1463 roku Jan II Szalony znał już treść listów papieża Piusa II, w których Biskup Rzymu groził, że w przypadku gdy żagański książę nie zwróci bratu Baltazarowi władzy w księstwie, zostanie obłożony papieską klątwą. [więcej]
1463 / 1464 W 1463 lub 1464 roku Jan II Szalony wezwany został przez papieża Piusa II na zjazd do Wrocławia, na którym miało dojść do mediacji z Baltazarem Żagańskim. Jan II nie przybył, więc został ekskomunikowany, a Księstwo Żagańskie obłożone interdyktem. W odwecie Jan II podjął działania zmierzające do gospodarczego osłabienia wrocławian. [więcej]
18 marzec 1465 18 marca 1465 roku Jan II Szalony sprzedał Maciejowi Promnitzowi z Dzietrzychowic rentę roczną w wysokości 8 grzywien zapisanych na ratuszu żagańskim za 80 guldenów węgierskich. [więcej]
1465 W 1465 roku Jan II Szalony podjął próbę porozumienia z papieżem Piusem II, efektem czego byłoby zdjęcie z niego ekskomuniki. W tym celu w swoim imieniu wysłał do Rzymu Konrada X Białego. [więcej]
Październik 1467 W październiku 1467 roku Jan II Żagański dowiedział się o wyprawie swojego brata Baltazara do Kożuchowa - miasta które leżało na terytorium należącym do Henryka IX Głogowskiego. Jan II Żagański zdecydował się napaść na brata. [więcej]
18 październik 1467 Październikowy atak Jana II Szalonego na Baltazara Żagańskiego pod Kożuchowem okazał się porażką, ponieważ oddziały Jana II w drodze powrotnej do Żagania spustoszyły część wsi. W konsekwencji 18 października 1467 roku Henryk XI Głogowski i jego ojciec zdecydowali się przystąpić do koalicji książąt skierowanej przeciwko Janowi II. [więcej]
17 listopad 1467 17 listopada 1467 roku Jan II Szalony skapitulował pod naporem wojsk koalicji skupionej wokół Henryka XI Głogowskiego i Baltazara Żagańskiego. Zobligowany został do oddania władzy w księstwie bratu, pojednania się z nim i zerwania kontaktów z Jerzym z Podiebradów. [więcej]
18 listopad 1467 18 listopada 1467 roku Jan II Szalony oddał władzę w księstwie Baltazarowi Żagańskiemu. Nie chciał jednak pojednać się z bratem. [więcej]
Listopad 1467 Jan II Szalony nie zdecydował się również na rezygnację z poparcia dla Jerzego z Podiebradów. Niedługo po kapitulacji udał się do Pragi. Tam niestety doszło do jakiegoś zatargu z królem Czech, lecz w końcu udało się Janowi II udobruchać czeskiego monarchę. [więcej]
11 listopad 1468 Jan II Szalony próbował przeszkodzić w mariażu Baltazara Żagańskiego z córką Bolesława II Cieszyńskiego. W tym celu 11 listopada 1468 roku wysłał do matki Barbary, księżnej Anny pismo, w którym zgłaszał swoje pretensje i prawa do Księstwa Żagańskiego. [więcej]
2 czerwiec 1469 2 czerwca 1469 roku we Wrocławiu Baltazar Żagański złożył hołd Maciejowi Korwinowi. Jan II Szalony w owym czasie przebywał w tym mieście, lecz nie poszedł w ślady brata. [więcej]
1469 - 1470 W 1469 lub 1470 roku Jan II Szalony spustoszył okolice Żagania. [więcej]
1471 Na początku 1471 roku Jan II Szalony ponownie oblegał Żagań. Do walki nie doszło; agresor zadowolił się trybutem wypłaconym przez Baltazara Żagańskiego i Wacława. [więcej]
22 marzec 1471 22 marca 1471 roku zmarł Jerzy z Podiebradów. Wówczas Jan II Szalony jako protektora wybrał sobie księcia saskiego Albrechta. [więcej]
Lato 1471 Latem 1471 roku Jan II Szalony złożył hołd Maciejowi Korwinowi. [więcej]
Październik 1471 W październiku 1471 roku Jan II Szalony jako poseł Macieja Korwina uczestniczył w zgromadzeniu śląskich możnowładców we Wrocławiu. Tam otrzymał pieniądze na zaciąg żołnierzy niezbędnych do wojny z Polską. [więcej]
29 kwiecień 1472 29 kwietnia 1472 roku, przewidując zagrożenie ze strony Jana II Szalonego, Baltazar Żagański zwrócił się listownie do Zgorzelca z prośbą o pomoc. [więcej]
4 maj 1472 4 maja 1472 roku Jan II Szalony, wykorzystując wojska, które zaciągnął z pieniędzy Macieja Korwina, rozpoczął oblężenie Żagania. 16 maja 1472 roku Baltazar Żagański skapitulował. [więcej]
Maj 1472 Po kapitulacji Żagania Jan II Szalony nie dotrzymał słowa danego Baltazarowi Żagańskiemu. Kazał go pojmać i uwięzić w Przewozie. Tam w wieży więziennej brat Jana II zmarł prawdopodobnie z głodu. [więcej]
Maj 1472 Po uwięzieniu brata Jan II Szalony wypędził również z Żagania jego żonę. [więcej]
Wrzesień 1472 Między 11 a 18 września 1472 roku Jan II Szalony miał się stawić w Budzie przed obliczem Macieja Korwina, lecz nie uczynił tego. [więcej]
Grudzień 1472 W grudniu 1472 roku Jan II Szalony negocjował warunki sprzedaży Księstwa Żagańskiego z książętami saskimi Ernestem i Albrechtem. [więcej]
19 grudzień 1472 19 grudnia 1472 roku Jan II Szalony oficjalnie ogłosił sprzedaż Księstwa Żagańskiego Ernestowi i Albrechtowi Saskim. Zgodnie z zawartym kontraktem Jan II w Grossenhein nad Łabą otrzymał wraz ze wszystkimi dochodami zamek, który miał stać się jego siedzibą na najbliższe trzy lata. [więcej]
Grudzień 1472 Pod koniec grudnia 1472 roku Jan II Szalony wyjechał z Żagania. [więcej]
1473 Prawdopodobnie w 1473 roku Jan II Szalony pojął za żonę córkę księcia opawskiego Wilhelma Katarzynę. [więcej]
1-16 marzec 1474 W dniach 1-16 marca 1474 roku w Żaganiu miało miejsce uroczyste zhołdowanie księstwa przez saskich właścicieli. Jan II Szalony nie wziął udziału w ceremonii. Rzekomo żałował tego, że sprzedał swoją ojcowiznę. [więcej]
Marzec 1474 W marcu 1474 roku za namową Macieja Korwina Jan II Żagański złupił Wielkopolskę. [więcej]
Kwiecień 1474 W kwietniu 1474 roku Jan II Żagański założył obóz pod Głogowem i przez kilka miesięcy pustoszył okoliczne ziemie. Dopiero ciężkie rany, jakich doznał po tym, gdy podczas plądrowania palącego się domu, spadła na niego rozżarzona belka i książę zmuszony był udać się pod opiekę teściowej do Ścinawy, rozpuścił oddział i zakończył łupieską działalność. [więcej]
22 luty 1476 22 lutego 1476 roku zmarł Henryk XI Głogowski. Pretensje do spuścizny po nim zgłosił Jan II Szalony. [więcej]
Marzec 1476 W marcu 1476 roku w Głogowie biskup wrocławski Rudolf zagroził rzuceniem klątwy na wszystkich opornych wobec Macieja Korwina i Jana II Żagańskiego jako jego poddanego. [więcej]
1476 W 1476 roku Jan II Szalony odrzucił propozycję margrabiego brandenburskiego Albrechta Achillesa zrzeczenia się praw do spadku po Henryku XI Głogowskim. [więcej]
1476 W pierwszej połowie 1476 roku Jan II Szalony poszukiwał w Saksonii, Polsce i Czechach sojuszników do walki z margrabią brandenburskim Albrechtem Achillesem o schedę po Henryku XI Głogowskim. [więcej]
Sierpień 1476 W sierpniu 1476 roku Jan II Szalony udał się na Węgry na spotkanie z Maciejem Korwinem. Z pewnością spotkanie z suzerenem zainicjował, aby wybadać warunki pomocy węgierskiego króla w walce z margrabią brandenburskim Albrechtem Achillesem o schedę po Henryku XI Głogowskim. [więcej]
Listopad 1476 Pod koniec listopada 1476 roku Jan II Szalony podjął decyzję o rozpoczęciu działań zbrojnych przeciwko margrabiemu brandenburskiemu w walce o spadek po Henryku XI Głogowskim. [więcej]
2 grudzień 1476 2 grudnia 1476 roku w Kożuchowie Jan II Szalony uczestniczył w zjeździe przedstawicieli stanów Księstwa Głogowskiego. Próbowano tam wypracować płaszczyznę porozumienia, aby uniknąć wojny. [więcej]
7-8 grudzień 1476 7 grudnia 1476 roku w Żaganiu rozpoczęły się pertraktacje mające na celu uzgodnienie pokojowych warunków. Dwudniowe negocjacje nie skłoniły przedstawicieli wszystkich części księstwa do złożenia hołdu Janowi II, więc rozpoczęto przygotowania do wojny. [więcej]
11 grudzień 1476 11 grudnia 1476 roku Jan II Szalony rozpoczął działania zbrojne. Szybko zdobył Szprotawę, Kożuchów, Zieloną Górę, Sulechów i Świebodzin. [więcej]
14-16 grudzień 1476 Między 14 a 16 grudnia 1476 roku Jan II Szalony bez powodzenia oblegał Krosno Odrzańskie. [więcej]
Grudzień 1476 W grudniu 1476 roku siedzibą Jana II Szalonego stała się Szprotawa. [więcej]
Grudzień 1476 W drugiej połowie grudnia 1476 roku za pośrednictwem książąt saskich Jan II Szalony i margrabiowie brandenburscy zawarli rozejm obowiązujący do 23 kwietnia następnego roku. [więcej]
1477 W 1477 roku Jan II Szalony nadał Szprotawie przywilej wyłącznego prawa polowań w lasach szprotawskich oraz zakaz sprzedaży obcego piwa w mieście i okolicy. [więcej]
1477 W 1477 roku Jan II Szalony potwierdził dla Głogowa prawo składu towarów przewożonych Odrą. [więcej]
2 marzec 1477 2 marca 1477 roku Jan II Szalony sprezentował mieszkańcom Kożuchowa dom narożny przy głogowskiej ulicy „na wspólne użytkowanie" oraz prawo do wyszynku wina i piwa. [więcej]
Lipiec 1477 W lipcu 1477 roku Jan II Szalony został zaatakowany przez wojska brandenburskie. Nastąpiła próba przejęcia Sulechowa, Świebodzina i Zielonej Góry. Przy pomocy miejscowej ludności agresja została odparta. [więcej]
31 lipiec 1477 31 lipca 1477 roku Jan II Szalony zawarł z margrabią brandenburskim zawieszenie broni, które miało potrwać do 16 października 1477 roku. [więcej]
10 sierpień 1477 10 sierpnia 1477 roku w Braunau Władysław Jagiellończyk zawarł z książętami śląskimi rozejm mający trwać do 23 kwietnia następnego roku. Posłowie Jana II Szalonego uczestniczyli w tym zgromadzeniu. [więcej]
Sierpień 1477 Pod koniec sierpnia 1477 roku Jan II Szalony rozpoczął przygotowania do wojny z Brandenburgią. Była to konsekwencja pojawienia się w Krośnie Odrzańskim czeskiego oddziału. [więcej]
Wrzesień 1477 Pod koniec września 1477 roku Jan II Szalony z sukcesem uderzył na Bytnicę, obsadzoną przez oddziały czeskie. Podjął również zakończoną fiaskiem próbę zdobycia Krosna Odrzańskiego. [więcej]
5 październik 1477 5 października 1477 roku Jan II Szalony podjął wysiłek zdobycia Frankfurtu. Po trzydniowym oblężeniu zdobył groblę i wały nadodrzańskie, po czym odstąpił od oblężenia i spustoszył okoliczne ziemie. [więcej]
Grudzień 1477 W grudniu 1477 roku Jan II Szalony ponownie zaatakował tereny Brandenburgii za Odrą, dochodząc nawet do samego Berlina. [więcej]
13 grudzień 1477 13 grudnia 1477 roku doszło do negocjacji pokojowych przedstawicieli Brandenburgii i Jana II Żagańskiego. Kompromisu jednak nie osiągnięto. [więcej]
Grudzień 1477 Pod koniec grudnia 1477 roku za pośrednictwem Macieja Korwina Jan II Szalony zawarł z margrabią brandenburskim Janem rozejm, który miał się zakończyć 23 kwietnia 1478 roku. [więcej]
27 kwiecień 1478 27 kwietnia 1478 roku Jan II Szalony wznowił wojnę z Brandenburgią. Tym razem spustoszył okolice Poczdamu. [więcej]
1478 W 1478 roku Jan II Szalony nadał kolejną prerogatywę mieszkańcom Szprotawy, polegającą na tym, że nie wolno było na nich nakładać żadnych nowych podatków. [więcej]
1478 W 1478 roku Jan II Szalony nałożył na szlachtę kontrybucję w związku z wojną o Głogów. [więcej]
Maj 1478 Na początku maja 1478 roku w Gubinie Jan II Szalony zawarł kolejny rozejm w wojnie z brandenburskimi margrabiami, który miał trwać do 24 sierpnia tego samego roku. [więcej]
Lipiec 1478 Pod koniec lipca 1478 roku Jan II Szalony rozpoczął pustoszenie okolic Krosna Odrzańskiego. [więcej]
9 październik 1478 9 października 1478 roku Jan II Szalony stoczył przegraną bitwę z brandenburskimi wojskami w pobliżu Krosna Odrzańskiego pod Gęstowcem. [więcej]
9 grudzień 1478 9 grudnia 1478 roku wojska Macieja Korwina dowodzone przez Zelenay'a pokonały oddziały brandenburskie pod Mittenwalde. [więcej]
24 styczeń 1479 24 stycznia 1478 roku w Fürstenbergu w Dolnych Łużycach mediatorzy Macieja Korwina wynegocjowali pokój z Brandenburgią. Z punktu widzenia Jana II Szalonego warunki układu okazały się nie do przyjęcia. W konsekwencji książę żagański podjął u węgierskiego monarchy zabiegi zmierzające do osiągnięcia korzystniejszych warunków. [więcej]
1479 W 1479 roku Jan II Szalony nadał radzie miasta Kożuchowa prawo rozstrzygania sporów "im Stadtkeller und in Schankstuben". [więcej]
1480 W 1480 roku, po przejęciu cieszyńskiej części Głogowa, Jan II Szalony wypędził stamtąd wszystkich Żydów, następnie sprzedał radzie miejskiej za 600 guldenów węgierskich ich dobytek. [więcej]
Wrzesień 1480 We wrześniu 1480 roku Jan II Szalony nałożył na poddanych nowy podatek od posiadanego dobytku. [więcej]
Luty 1481 W lutym 1481 roku za przyczyną Jana II Szalonego Apicjusz Koło otrzymał scholasterię głogowską. [więcej]
27 luty 1481 27 lutego 1481 roku Jan II Szalony zatwierdził kompromis osiągnięty pomiędzy Melchiorem Rechenbergiem i proboszczem z Borowa Polskiego odnośnie do ustalenia wysokości czynszu. [więcej]
Marzec 1481 W marcu 1481 roku Jan II Szalony zajął zbrojnie część Głogowa, należącą do Małgorzaty Cilly, wdowy po Władysławie Głogowskim. [więcej]
Marzec 1481 Na początku konfliktu Jana II Żagańskiego z Małgorzatą grupa książąt zainicjowała rozmowy zmierzające do zakończenia zbrojnej agresji. Wśród nich znaleźli się między innymi Konrad X Biały i Fryderyk I Legnicki. Negocjacje zakończyły się fiaskiem. Jan II Szalony stwierdził, że zmuszony jest do tego, ponieważ księżna Małgorzata ma zamiar oddać zamek głogowski Albrechtowi Achillesowi. [więcej]
Wiosna 1481 Wiosną 1481 roku pod Górą Jan II Szalony pokonał oddziały Kazimierza II Cieszyńskiego, które przybyły na Dolny Śląsk na pomoc księżnej Małgorzacie, wdowie po Władysławie Głogowskim. [więcej]
7 kwiecień 1481 7 kwietnia 1481 roku Jan II Szalony zgodził się na warunki kończącego głogowską wojnę sukcesyjną pokoju, podpisanego w Ołomuńcu między Maciejem Korwinem i brandenburskim monarchą Albrechtem Achillesem. [więcej]
1 maj 1481 1 maja 1481 roku zamek głogowski skapitulował. Tym sposobem po prawie 150 latach Jan II Szalony scalił podzieloną wcześniej stolicę Księstwa Głogowskiego, lecz z drugiej strony znalazł się w konflikcie z Maciejem Korwinem. [więcej]
Maj 1481 Rozgniewany postępowaniem Jana II Szalonego Maciej Korwin rozkazał pojmanie żagańskiego księcia i doprowadzenie go przed swoje oblicze. [więcej]
7 czerwiec 1481 7 czerwca 1481 roku Jan II Szalony zawarł z Maciejem Korwinem i Kazimierzem II Cieszyńskim układ, w myśl którego ten ostatni zrzekł się praw do Głogowa na rzecz księcia żagańskiego. Po śmierci Jana II stolica miała powiększyć stan posiadania węgierskiego króla, a księżę cieszyński miał otrzymać pieniężną gratyfikację. [więcej]
11 listopad 1481 Na sejmiku 11 listopada 1481 roku Jan II Szalony ogłosił pobór dodatkowego podatku na żołd dla żołnierzy zaciężnych. [więcej]
Styczeń 1482 W styczniu 1482 roku Jan II Szalony rozstrzygnął spór powstały między chłopami mieszkającymi na gruntach proboszcza w Nowej Koperni koło Szprotawy a właścicielem wioski, Kasprem Kotwitzem, który zmuszał poddanych do pracy ponad siły. [więcej]
1482 W 1482 roku Jan II Szalony wydał rozporządzenie, które uregulowało obrót środkami płatniczymi w Księstwie Głogowskim, zastępując guldeny groszami czeskimi. [więcej]
25 lipiec 1482 25 lipca 1482 roku Jan II Szalony potwierdził wspomnianemu Melchiorowi Rechenbergowi oraz dwóm jego braciom Nickelowi i Baltazarowi sprzedaż młyna położonego nad Niederende (Czarnocin). [więcej]
19 sierpień 1482 19 sierpnia 1482 roku Jan II Szalony otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka glejt na przejazd do Poznania, gdzie książę miał skontaktować się z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego i przedstawić im petycję o zwrot długu zaciągniętego przez Zakon w 1455 roku u braci Jana II. [więcej]
20 wrzesień 1482 20 września 1482 roku w Kamieńcu Ząbkowickim podpisano ostateczne porozumienie kończące głogowską wojnę sukcesyjną. Wdowa po Henryku XI Głogowskim Barbara otrzymała Krosno Odrzańskie, Sulechów, Bobrowice i Lubsko wraz ze wszystkimi prawami. Reszta spuścizny miała stać się własnością Jana II Szalonego, lecz z tych ziem musiał on złożyć hołd Maciejowi Korwinowi. [więcej]
25 listopad 1482 25 listopada 1482 roku w Poznaniu Jan II Szalony odebrał od wysłanników Zakonu Krzyżackiego 4700 florenów zadatku na poczet spłaty długu zaciągniętego przez Krzyżaków w 1455 roku u braci księcia. [więcej]
1483 W 1483 roku z polecenia Jana II Szalonego przystąpiono do rozbudowy systemu obronnego Zielonej Góry. [więcej]
19 marzec 1483 19 marca 1483 roku Jan II Szalony wystawił wielkiemu mistrzowi Martinowi Truchsessowi von Wetzhausen dokument poświadczający całkowitą spłatę długów, zaciągniętych przez Zakon Krzyżacki u braci księcia w 1455 roku. [więcej]
25 kwiecień 1483 25 kwietnia 1483 roku Jan II Szalony wystawił dekret (Munzordnung), którym uporządkował sprawy mennicze Szprotawy. [więcej]
29 czerwiec 1483 29 czerwca 1483 roku Jan II Szalony potwierdził, że Ernest Tschammerow nabył dwór od Anny Stisselin. [więcej]
1 kwiecień 1484 1 kwietnia 1484 roku Jan II Żagański wydał za węgierskiego magnata Mikołaja Banffyego swoją córkę Małgorzatę. [więcej]
25 sierpień 1484 25 sierpnia 1484 roku Jan II Żagański upoważnił starostę głogowskiego Ernesta Tschambora, burmistrza Hieronima Breithara oraz pisarza Jana Keppela, aby w jego imieniu rozstrzygnęli spór pomiędzy braćmi von Bergenami (Kasparem i Jurgiem) a Kasprem, Baltazarem i Christofem z Tauschdorff odnośnie do udziałów w Newstad. [więcej]
1485-1486 W latach 1485-1486 z polecenia Jana II Szalonego umocniono mury w Głogowie. [więcej]
3 wrzesień 1486 3 września 1486 roku Jan II Szalony potwierdził transakcję pomiędzy Balzerem i Krzysztofem Lestami a Balzerem, Melchiorem i Krzysztofem von Lobenami. [więcej]
11 styczeń 1487 11 stycznia 1487 roku córka Jana II Żagańskiego Salomea wyszła za księcia ziębicko-oleśnickiego Albrechta. [więcej]
Styczeń 1487 W styczniu 1487 roku Jan II Szalony nakazał szlachcie zgromadzić fundusze w kwocie 10 tysięcy florenów na posag dla swojej córki Salomei. [więcej]
1487 W 1487 roku Jan II Szalony nałożył na stany generalne podatek w wysokości 18 tysięcy florenów reńskich. [więcej]
Czerwiec 1487 W czerwcu 1487 roku Jan II Szalony zawarł z Konradem X, Janem II i Mikołajem II antykorwinowski związek o charakterze obronnym. [więcej]
19 czerwiec 1487 19 czerwca 1487 roku Jan II Szalony zatwierdził sprzedaż czynszu dokonaną przez Klemensa Rechenberga z Borowa Polskiego. [więcej]
Grudzień 1487 Pod koniec 1487 roku Jan II Szalony ogłosił zaręczyny swoich córek Jadwigi i Anny z synami Henryka Podiebrada Jerzym i Karolem. Był to zwrot jego sympatii politycznych w stronę Władysława Jagiellończyka. [więcej]
6 styczeń 1488 6 stycznia 1488 roku w Głogowie Jan II Żagański wydał swoją córkę Annę za wnuka Jerzego z Podiebradów księcia ziębicko-oleśnickiego Karola. [więcej]
7 styczeń 1488 7 stycznia 1488 roku córka Jana II Żagańskiego Jadwiga wyszła za księcia ziębicko-oleśnickiego Jerzego, wnuka Jerzego z Podiebradów. [więcej]
Styczeń 1488 Po uroczystościach weselnych swoich córek Jan II Szalony zaprosił przedstawicieli Księstwa Głogowskiego i oświadczył im, że ma zamiar przekazać własne prawa do niego swoim zięciom. W konsekwencji wysunął roszczenie, aby stany złożyły hołd wierności jego następcom. Reprezentanci odmówili, więc Jan II kazał uwięzić opornych i powołał nową radę miasta. [więcej]
Styczeń 1488 Po uwięzieniu przez Jana II reprezentantów stanów Księstwa Głogowskiego namiestnik Macieja Korwina Stein zorganizował we Wrocławiu zgromadzenie książąt śląskich, na którym próbował w pokojowy sposób załatwić problem sukcesji Głogowa, który wygenerował Jan II Szalony. Do porozumienia nie doszło, więc Stein ogłosił przygotowania do wojny przeciwko Janowi II. [więcej]
9 luty 1488 9 lutego 1488 roku pod Świerzawą pokonany został przez Fryderyka I Legnickiego Henryk z Podiebradów, podążający w wojskową pomocą Janowi II Szalonemu. [więcej]
8 marzec 1488 8 marca 1488 roku na pomoc Janowi II Szalonemu przybył do Głogowa tysięczny oddział Czechów. [więcej]
Marzec 1488 W marcu 1488 roku Jan II Szalony polecił szlachcie płacić za utrzymanie przybyłych żołnierzy zaciężnych. [więcej]
Wiosna 1488 Wiosną 1488 roku Jan II Szalony zaproszony został do Wrocławia, a potem do Legnicy, aby w pokojowy sposób zakończyć konflikt o sukcesję głogowską. Jan II Szalony zdecydował się jednak kontynuować wojnę i rozpoczął przygotowania Głogowa do obrony. [więcej]
5 maj 1488 5 maja 1488 roku Jan II Szalony zaproszony został do Wysokiej Cerkwii, aby z przedstawicielami Macieja Korwina zakończyć wojnę o sukcesję głogowską. Jan II Szalony otrzymał obietnicę, że jeżeli uda się na Węgry i osobiście przeprosi króla, to uzyska przebaczenie, a nawet pomnożenie dziedzictwa. Jan II Szalony odrzucił propozycję. [więcej]
Maj 1488 W połowie maja 1488 roku wojska węgierskie rozpoczęły oblężenie Głogowa. Jan II Szalony dobrze przygotował miasto do obrony, a obrońcy dzielnie stawiali opór. [więcej]
14 czerwiec 1488 14 czerwca 1488 roku Jan II Szalony opuścił Głogów i udał się do Szprotawy, gdzie oczekiwał przybycia posiłków z Czech. [więcej]
27 lipiec 1488 27 lipca 1488 roku czeskie wsparcie dla Jana II Szalonego zostało rozbite przez oddziały węgierskie w bitwie pod Tomaszowem Górnym (Tomaszowem Bolesławieckim). [więcej]
Sierpień 1488 W sierpniu 1488 roku węgierskie oddziały Jana Trnka wspierane posiłkami saskimi zaatakowały posiadłości Henryka Podiebrada — Ziębice i Ząbkowice. Jan II Szalony zaczął tracić nadzieję na zwycięstwo. [więcej]
Sierpień - listopad 1488 W sierpniu 1488 roku Jan II Szalony rozpoczął poszukiwania sojuszników, którzy pomogliby mu przeciwstawić się naporowi Węgrów i Sasów. W tym celu odwiedził Kazimierza Jagiellończyka, liczne dwory śląskie, saskie i łużyckie. [więcej]
16 listopad 1488 16 listopada 1488 roku pod naporem wojsk Macieja Korwina skapitulował Głogów. [więcej]
18 listopad 1488 18 listopada 1488 roku Wilhelm von Tettau w imieniu Macieja Korwina przyjął hołd od mieszkańców Głogowa. [więcej]
29 listopad 1488 29 listopada 1488 roku oddziałom Macieja Korwina poddał się Kożuchów. [więcej]
14 grudzień 1488 14 grudnia 1488 roku poddała się Zielona Góra zaatakowana przez oddziały Macieja Korwina. [więcej]
25 grudzień 1488 25 grudnia 1488 roku armia Macieja Korwina odebrała Janowi II Szalonemu Szprotawę. [więcej]
28 grudzień 1488 28 grudnia 1488 roku w Wiedniu Jan II Żagański zrzekł się na rzecz Macieja Korwina swych praw do Księstwa Głogowskiego w imieniu własnym jak i swoich spadkobierców. Układ ten zakończył wojnę o sukcesję głogowską. [więcej]
17 styczeń 1489 17 stycznia 1489 roku wojska Macieja Korwina zdobyły zamek w Świebodzinie, gdzie rezydowała żona Jana II Szalonego Katarzyna z córkami. [więcej]
1489 Po utracie Księstwa Głogowskiego Jan II Szalony próbował zmienić warunki układu wiedeńskiego z 28 grudnia 1488 roku. W tym celu udał się na dwór Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
1489 Gdy Jan II Szalony nic nie wskórał podczas wizyty u Kazimierza Jagiellończyka, postanowił spróbować uzyskać pomoc u książąt opolskich, lecz jej nie otrzymał. [więcej]
1489 W 1489 roku Jan II Szalony zachorował. Do zdrowia dochodził na włościach swoich zięciów Jerzego i Karola Podiebradowiczów w Kłodzku. [więcej]
Kwiecień 1490 Na początku 1490 roku Jan II Szalony planował zbrojnie zająć Księstwo Głogowskie. Doprowadził do koncentracji wojsk w rejonie Świebodzina. Planowany atak nie doszedł do skutku z powodu śmierci Macieja Korwina. [więcej]
Lato 1490 Latem 1490 roku Jan II Szalony udał się do Władysława Jagiellończyka z prośbą o pomoc w odzyskaniu Księstwa Głogowskiego. Król Czech przyjął go chłodno i nie wyraził chęci zaangażowania w plany księcia. [więcej]
1490 W 1490 roku żona Jana II Szalonego Katarzyna objęła realne rządy w Ścinawie i Rudnej. [więcej]
Czerwiec 1491 Na początku czerwca 1491 roku Jan II Szalony rozpoczął służbę u Jana Olbrachta jako wódz zaciężnych. Tym sposobem żagański książę wziął udział w wojnie Jana Olbrachta z Władysławem II na Węgrzech. [więcej]
8 lipiec 1491 8 lipca 1491 roku Jan II Szalony otrzymał od Jana Olbrachta dokument, w którym królewicz przyrzekł zwrócić Księstwo Głogowskie, jeśli książę złoży mu hołd i zostanie jego wiernym sługą. [więcej]
1492 W 1492 roku, gdy Jan Olbracht został królem Polski, Jan II Szalony utracił służbę i otrzymał nakaz opuszczenia kraju. [więcej]
1492 W 1492 roku Jan II Szalony dużo podróżował. Przebywał między innymi w Kłodzku i Saksonii. [więcej]
15 marzec 1493 15 marca 1493 roku w Poznaniu Jan II Szalony spotkał się z Janem Olbrachtem, lecz w relacji króla z księciem nic się nie zmieniło. [więcej]
1493 Jan II Szalony w poszukiwaniu sojuszników zwrócił się do margrabiego brandenburskiego, lecz uzyskał jedynie propozycję zamieszkania na pewien czas w nieprzyjaznym mu Frankfurcie. [więcej]
29 kwiecień 1497 29 kwietnia 1497 roku doszło do negocjacji, w wyniku których Jan II Szalony z jednej strony przejął Księstwo Wołowskie, a z drugiej nie był w stanie wypracować porozumienia z Henrykiem I Starszym z Podiebradów w sprawie wysokości odszkodowana za utracone terytoria. [więcej]
22 styczeń 1498 22 stycznia 1498 roku Jan II Szalony wspólnie z Podiebradowiczami wydał wydał mieszczanom Wołowa przywilej dotyczący prawa do warzenia i sprzedaży piwa. [więcej]
1500 W 1500 roku z poduszczenia Jana II Szalonego członek kapituły wrocławskiej Henryk Fullstein postawił przed sądem sufragana Joannesa Cisicensisa pod zarzutem nadmiernego bogacenia się. [więcej]
1500 W 1500 roku w ramach skruchy Jan II Szalony udał się w podróż do Rzymu. Tam rzekomo otrzymał od papieża Aleksandra VI rozgrzeszenie. [więcej]
Luty 1501 W lutym 1501 roku Jan II Szalony został ekskomunikowany przez opata klasztoru w Lubiążu Andreasa Hoffmanna. [więcej]
1 kwiecień 1501 1 kwietnia 1501 roku w Wołowie Jan II Szalony wraz z żoną Katarzyną nadali Ernstowi Tschammerowi kilka wsi. [więcej]
27 maj 1501 27 maja 1501 roku Jan II Szalony sporządził testament, w którym stan posiadania czyli Księstwo Wołowskie oraz prawa do dziedziczenia Głogowa, Kożuchowa i Księstwa Oleśnickiego przekazał w spadku swoim zięciom, książętom ziębickim. [więcej]
Sierpień 1503 W sierpniu 1503 roku Jan II Szalony uczestniczył w obradach sejmu we Wrocławiu. [więcej]
3 luty 1504 3 lutego 1504 roku Jan II Szalony złożył podpis na dokumencie zwanym Układ Kolowratha, czyli ugodę kończącą spór książąt śląskich z hierarchią kościelną. [więcej]
1504 Pod koniec życia Jan II Szalony interesował się alchemią. [więcej]
22 wrzesień 1504 Jan II Szalony zmarł 22 września 1504 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Żoną Jana II była Katarzyna - córka księcia opawskiego Wilhelma.

  1. Małgorzata (1466/1472 - ?) - żona Mikołaja Banffyego magnata węgierskiego, a potem Jana Hampo
  2. Salomea (ok. 1475 - 1514) - żona Albrechta Ziębickiego, potem Jana Kurzbacha
  3. Jadwiga (1477 - 1524) - żona Jerzego Ziębickiego, potem Zygmunta z Lipy
  4. Anna (1478/1483 - 1541) - żona Karola I Podiebradowicza
  5. Barbara (przed 1481 - 1539) - klaryska w Strzelinie

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jan_Szalony
#JanSzalony
893

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.