ozdoba

KAZIMIERZ II CIESZYŃSKI

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Mieszko IV Plątonogi
Kazimierz I Opolski
Władysław Opolski
Mieszko Cieszyński
Kazimierz I Cieszyński
Przemysław I Noszak
Bolesław I Cieszyński
Bolesław II Cieszyński
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1448 a 1453 rokiem
Zmarł: 13 grudnia 1528 roku
Rodzice: Bolesław II Cieszyński
i Anna
1452 W 1452 roku, po śmierci ojca, Kazimierz II Cieszyński pozostał pod opieką matki i stryja Wacława I Cieszyńskiego.
1460 W 1460 roku Kazimierz II Cieszyński otrzymał od stryja Przemysława II w zarząd Bielsko z okolicznymi miejscowościami.
1465 W 1465 roku Kazimierz II Cieszyński został dopuszczony przez Wacława I do współrządów w Księstwie Cieszyńskim.
25 lipiec 1471 25 lipca 1471 roku Kazimierz II Cieszyński wyruszył w orszaku Władysława Jagiellończyka po koronę Czech.
22 sierpień 1471 22 sierpnia 1471 roku Kazimierz II Cieszyński uczestniczył w ceremonii koronacji Władysława Jagiellończyka na króla Czech.
1474 W 1474 roku, po śmierci Wacława I Cieszyńskiego, Kazimierz II Cieszyński objął samodzielne rządy w połowie Księstwa Cieszyńskiego.
1477 Przed 18 marca 1477 roku z inicjatywy Przemysława II Cieszyńskiego Kazimierz II Cieszyński zawarł z Janem V Zatorskim układ o wzajemnym dziedziczeniu w przypadku braku męskiego potomka. Porozumienie nie weszło w życie z powodu braku zatwierdzenia przez Kazimierza Jagiellończyka - pana lennego Jana V.
Marzec 1477 W marcu 1477 roku, po śmieci Przemysława II Cieszyńskiego Kazimierz II Cieszyński objął samodzielne rządy w Księstwie Cieszyńskim i opiekę nad małoletnią Jadwigą, córką Przemysława II Cieszyńskiego.
1478/1480 Między 1478 i 1480 rokiem Kazimierz II Cieszyński pojął za żonę córkę Wiktoryna z Podiebradów Joannę, która wniosła w posagu Ziemię Pszczyńską.
Wrzesień 1478 Na początku września 1478 roku Kazimierz II Cieszyński wkroczył do Głogowa, aby objąć opiekę nad wdową po Władysławie Głogowskim Małgorzatą Cylejską.
11 wrzesień 1478 11 września 1478 roku Kazimierz II Cieszyński odebrał hołd od rady miejskiej Głogowa.
12 sierpień 1479 12 sierpnia 1479 roku w Ołomuńcu Kazimierz II Cieszyński złożył hołd lenny Maciejowi Korwinowi.
10 październik 1479 10 października 1479 roku Kazimierz II Cieszyński zawarł z Maciejem Korwinem ugodę, w myśl której zrezygnował z Księstwa Głogowskiego w zamian za Koźle i kwotę w wysokości 2000 florenów.
Wiosna 1481 Wiosną 1481 roku Kazimierz II Cieszyński podążył na Dolny Śląsk z pomocą księżnej Małgorzacie, wdowie po Władysławie Głogowskim. Jego oddział starł się w bitwie pod Górą z wojskami Jana II Szalonego i poniósł klęskę. [więcej]
7 czerwiec 1481 7 czerwca 1481 roku Kazimierz II Cieszyński zawarł z Maciejem Korwinem i Jan II Szalony układ, w myśl którego ten pierwszy zrzekł się praw do Głogowa na rzecz księcia żagańskiego. Po śmierci Jana II stolica miała powiększyć stan posiadania węgierskiego króla, a książę cieszyński miał otrzymać pieniężną gratyfikację. [więcej]
11 sierpień 1483 11 sierpnia 1481 roku Kazimierz II Cieszyński wydał za Stefana Zapolyę Jadwigę, córką Przemysława II Cieszyńskiego.
14 sierpień 1483 14 sierpnia 1481 roku Kazimierz II Cieszyński złożył Jadwidze, córce Przemysława II Cieszyńskiego, propozycję wypłaty 8000 złotych wiana w zamian za jej rezygnację z praw do Księstwa Cieszyńskiego.
1486 W 1486 roku Stefan Zapolya i jego żona Jadwiga zrzekli się na rzecz Kazimierza II Cieszyńskiego wszelkich praw do Księstwa Cieszyńskiego.
1489 W 1489 roku Kazimierz II Cieszyński potwierdził wszystkie przywileje miasta Bielska.
1490 W 1490 roku Kazimierz II Cieszyński otrzymał od Władysława Jagiellończyka urząd starosty generalnego na Śląsku.
11 listopad 1490 11 listopada 1490 roku sejm wrocławski zatwierdził nominację Kazimierza II Cieszyńskiego na urząd starosty generalnego na Śląsku.
4 kwiecień 1491 4 kwietnia 1491 roku Kazimierz II Cieszyński w imieniu Władysława II Jagiellończyka przekazał Księstwo Głogowskie w ręce namiestnika Jana Olbrachta Jana Karnkowskiego. [więcej]
1493 W 1493 roku Kazimierz II Cieszyński nabył Wołów i Oleśnicę.
1493 W 1493 roku, po sześciotygodniowym oblężeniu, Kazimierz II Cieszyński zdobył zamek w Bolkowie, a następnie przekazał go królowi Czech Władysławowi Jagiellończykowi.
27 czerwiec 1497 W czerwcu 1497 roku w ratuszu w Nysie Kazimierz II Cieszyński zorganizował szczyt monarchów regionu, na który przybyli między innymi Mikołaj II Niemodliński, książę ziembicki Henryk I Starszy, biskup wrocławski Jan IV Roth. 26 czerwca z nieznanych przyczyn Mikołaj II Niemodliński zaatakował i próbował ugodzić sztyletem cieszyńskiego Piasta i biskupa. Próba zamachu zakończyła się niepowodzeniem. Niemodliński książę uciekł i schronił się w kościele św. Jakuba. Tam został pojmany, a następnie uwięziony w lochu. Następnego dnia niedoszły morderca postawiony został przed sądem ławniczym w Nysie. Tego samego dnia przedstawiono mu wyrok, który niebawem wykonano. Mikołaj II Niemodliński na miejskim rynku został skrócony o głowę.
1498 W 1498 roku Kazimierz II Cieszyński formalnie przejął Ziemię Pszczyńską, potwierdzając wszystkie przywileje miasta Pszczyny.
1501 W drugiej połowie 1501 roku Kazimierz II Cieszyński podjął się nieudanej próby osadzenia syna Fryderyka na stanowisku biskupa pomocniczego wrocławskiego. Kapituła Katedralna nie wydała zgody na tę nominację. [więcej]
Sierpień 1503 W sierpniu 1503 roku Kazimierz II Cieszyński uczestniczył w obradach sejmu we Wrocławiu. Miał wówczas sposobność spotkać się z Zygmuntem Jagiellończykiem, który wystąpił w roli arbitra w sporze mieszczan z kapitułą. [więcej]
1 wrzesień 1503 1 września 1503 roku na sejmie we Wrocławiu Kazimierz II Cieszyński i Zygmunt Jagiellończyk ogłosili wyrok w sprawie pojmania przez wrocławian kilku duchownych w nocy z 3 na 4 stycznia. Jeńcy mieli być wypuszczeni pod warunkiem, że wobec komisarzy królewskich i legata wyrzekną się skargi i dochodzeń sądowych. [więcej]
25 styczeń 1504 25 stycznia 1504 roku rozpoczął się we Wrocławiu sejm śląski, któremu przewodniczył Kazimierz II Cieszyński. Rozjemcą i głównym komisarzem Władysława Jagiellończyka był kanclerz Albrecht Kolowrath. [więcej]
19 kwiecień 1504 19 kwietnia 1504 roku Władysław Jagiellończyk rozstrzygnął spór dotyczący zajmowania miejsc na sejmach, sądach i innych oficjalnych zebraniach na Śląsku. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem król ustalił, że pierwsi po biskupie zasiadać mają książęta śląscy, potem baronowie czescy wszystkich rodów. Nowopowstały akt prawny niezwłocznie przesłano do Kazimierza II Cieszyńskiego. [więcej]
Lato 1504 W lecie 1504 roku Wrocław zaproponował Kazimierzowi Cieszyńskiemu, aby zwołał specjalny sejm celem uzgodnienia z innymi książętami spraw menniczych. [więcej]
Wrzesień 1504 We wrześniu 1504 roku Kazimierz II Cieszyński został odwołany przez Władysława Jagiellończyka ze stanowiska starosty generalnego na Śląsku. [więcej]
1504 W 1504 roku Kazimierz II Cieszyński potwierdził wszystkie przywileje miasta Skoczowa.
11 listopad 1504 11 listopada 1504 roku rozpoczął się we Wrocławiu sejm śląski, na którym Kazimierz II Cieszyński oficjalnie utracił stanowisko starosty generalnego Śląska na rzecz Zygmunta Jagiellończyka. [więcej]
Październik 1505 W 1505 roku po wrześniowym sejmie wrocławskim Kazimierz II Cieszyński udał się na Węgry z poselstwem Zygmunta Jagiellończyka na dwór Władysława Jagiellończyka. [więcej]
Styczeń 1506 W styczniu 1506 roku na sejmie śląskim w Prudniku posłowie uważnie wysłuchali relacji Kazimierza II Cieszyńskiego z jego poselstwa na Węgrzech. [więcej]
1506 Jesienią 1506 roku Kazimierz II Cieszyński ponownie otrzymał od Władysława Jagiellończyka urząd starosty generalnego na Śląsku.
1506 W 1506 roku Kazimierz II Cieszyński rozpoczął dożywotnie rządy w Ziemi Głogowskiej i Opawskiej.
1507 W 1506 roku Kazimierz II Cieszyński ponownie został wybrany starostą generalnym na Śląsku. [więcej]
Wiosna 1509 Wiosną 1509 roku Kazimierz II Cieszyński pośredniczył w zawarciu ugody pomiędzy miastem Wrocławiem a Fryderykiem II Legnickim.
6 styczeń 1515 6 stycznia 1515 roku Kazimierz II Cieszyński uzyskał od Władysława II Jagiellończyka potwierdzenie swych praw do Księstwa Opawskiego.
1517 Na początku 1517 roku Kazimierz II Cieszyński dopuścił swojego syna Wacława II Cieszyńskiego do współrządów w Księstwie Cieszyńskim.
1517 W 1517 roku Kazimierz II Cieszyński i Fryderyk II Legnicki uzyskali od Ludwika II Jagiellończyka potwierdzenie swych praw do Księstwa Opolskiego po spodziewanej bezdzietnej śmierci Jana II Dobrego.
1517 W 1517 roku Kazimierz II Cieszyński sprzedał Janowi Thurzo Księstwo Pszczyńskie za kwotę 40000 guldenów.
1517 W 1517 roku Kazimierz II Cieszyński został mianowany starostą generalnym Górnego Śląska. Zarząd na Dolnym Śląsku otrzymał Fryderyk II Legnicki.
Kwiecień 1518 Na początku kwietnia 1518 roku Kazimierz II Cieszyński gościł podążającą z Bari do Krakowa Bonę Sforzę. [więcej]
18 kwiecień 1518 18 kwietnia 1518 roku Kazimierz II Cieszyński uczestniczył w uroczystościach zaślubin Zygmunta Starego z Boną Sforzą.
25 czerwiec 1521 25 czerwca 1521 roku Kazimierz II Cieszyński i Wacław II Cieszyński potwierdzili wszystkie przywileje Cieszyna w zamian za anulowanie długów zaciągniętych u rady miejskiej.
9 listopad 1521 9 listopada 1521 roku Kazimierz II Cieszyński nadał Bielsku staw rybny (Grabowy Staw w Dziedzicach), browar i prawo wyszynku wina.
8 grudzień 1523 8 grudnia 1523 roku Kazimierz II Cieszyński otrzymał od Ludwika II Jagiellończyka potwierdzenie panowania w Księstwie Opawskim.
16 maj 1525 16 maja 1525 roku Kazimierz II Cieszyński nadał miastu Bielsk przywilej organizacji targu mięsnego.
1525 W 1525 roku Kazimierz II Cieszyński otrzymał od Ludwika II Jagiellończyka stanowisko starosty generalnego na Śląsku.
1527 W 1527 roku Kazimierz II Cieszyński odkupił z rąk biskupa ołomunieckiego Stanisława Turzo miasta Frydek i Mistek.
1527 W 1527 roku Kazimierz II Cieszyński otrzymał od Zygmunta Starego misję dyplomatyczną na Węgrzech. Zadaniem księcia była mediacja między pretendentami do tronu węgierskiego: Janem Zapolyą i Ferdynandem Habsburgiem.
13 grudzień 1528 Kazimierz II Cieszyński zmarł 13 grudnia 1528 roku.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Żoną Kazimierza została w 1480 Joanna - córka Wiktoryna z Podiebradów

  1. Fryderyk Cieszyński
  2. Wacław II Cieszyński

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Kazimierz_Cieszyński
#KazimierzCieszyński
238

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.