ozdoba

JERZY Z PODIEBRADÓW

(1458-1471)

ozdoba
Władcy Czech
Borzywoj I
Spitygniew I
Wratysław I
Wacław I Święty
Bolesław I Srogi
Bolesław II Pobożny
Bolesław III Rudy
Władywoj
Jaromir Przemyślida
Bolesław IV Chrobry
Oldrzych (Udalryk)
Brzetysław I
Spitygniew II
Wratysław II
Konrad I Brneński
Brzetysław II
Borzywoj II
Świętopełk
Władysław I
Sobiesław I
Władysław II
Fryderyk Przemyślida
Sobiesław II
Konrad II Otto
Wacław II książę
Przemysł Ottokar I
Henryk Brzetysław
Władysław III Henryk
Wacław I król
Przemysł Ottokar II
Wacław II król
Wacław III
Henryk Karyncki
Rudolf I Habsburg
Jan I Luksemburski
Karol I Luksemburski
Wacław IV Luksemburski
Zygmunt I Luksemburski
Albrecht I
Władysław I Pogrobowiec
Jerzy z Podiebradów
Władysław II Jagiellończyk
Ludwik I Jagiellończyk
Ferdynand I
Maksymilian I
Rudolf II
Maciej I
Ferdynand II
Fryderyk I Wittelsbach
Ferdynand III
Józef I
Leopold I
Karol II
Karol Albrecht
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek II
Ferdynand V Dobrotliwy
Franciszek Józef I
Karol III
Jerzy z Podiebradów
Urodzony: 6 kwietnia 1420 roku
w Podiebradach
Zmarł: 22 marca 1471 roku
w Pradze
Rodzice: Wiktoryn z Podiebradów
i Anna z Wartenbergu
1451 W 1451 roku Jerzy z Podiebradów został uznany przez Fryderyka Habsburga gubernatorem Czech. [więcej]
Styczeń 1458 Po węgierskiej elekcji, gdy okazało się, że przebywający w Pradze Maciej Korwin wybrany został królem Węgier, Jerzy z Podiebradów zawarł z nim układ. W myśl porozumienia w zamian za wolność nowy władca Węgier obiecał, że poślubi córkę władcy Czech Katarzynę. [więcej]
2 marzec 1458 2 marca 1458 roku Jerzy z Podiebradów wybrany został królem Czech. [więcej]
19 marzec 1458 19 marca 1458 roku w Legnicy odbył się zjazd śląskich książąt. Swoje wystąpienie miał tam Baltazar Żagański, który popierał Wilhelma Saskiego jako kandydata do korony Czech w opozycji do Jerzego z Podiebradów. [więcej]
17 kwiecień 1458 17 kwietnia 1458 roku na zjeździe śląskich książąt w Legnicy powołano związek śląski, który stanął w opozycji do Jerzego z Podiebradów. W szczycie między innymi wzięli udział: Baltazar Żagański, Jan II Żagański, Henryk XI Głogowski, Konrad X Biały i Fryderyk I Legnicki. [więcej]
7 maj 1458 7 maja 1458 roku Jerzy z Podiebradów został koronowany na króla Czech. [więcej]
Maj 1458 Po koronacji Jerzego z Podiebradów katoliccy książęta i miasta Śląska z Wrocławiem na czele odmówili złożenia przysięgi wierności nowo koronowanemu władcy. [więcej]
1458 Po objęciu władzy w Czechach Jerzy z Podiebradów, dążąc do uznania go przez papieża i książąt Rzeszy za prawowitego władcę, zaczął popierać Zakon Krzyżacki będący wówczas w stanie wojny z Polską. [więcej]
Listopad 1458 W listopadzie 1458 roku Jerzy z Podiebradów wysłał do Kazimierza Jagiellończyka poselstwo z propozycją sojuszu. [więcej]
Wiosna 1459 Wiosną 1459 roku w Chebie doszło do porozumienia Jerzego z Podiebradów z księciem saskim Wilhelmem, który za cenę kilku pogranicznych zamków zrezygnował ze swoich pretensji do korony Czech. [więcej]
24 sierpień 1459 24 sierpnia 1459 roku w Świdnicy większość śląskich książąt złożyła hołd Jerzemu z Podiebradów. [więcej]
31 sierpień 1459 31 sierpnia 1459 roku w Świdnicy Jerzy z Podiebradów odebrał hołd od Jana II Żagańskiego. [więcej]
1 wrzesień 1459 31 sierpnia 1459 roku w Świdnicy Jerzy z Podiebradów odebrał hołd od Przemysława II Cieszyńskiego.
1 styczeń 1460 1 stycznia 1460 roku w Bytomiu doszło do negocjacji polsko-czeskich zmierzających do zawarcia sojuszu. Niedługo potem Zakon Krzyżacki zorganizował w Pradze serię podpaleń, a winą za nie obarczył Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Styczeń 1460 Na przełomie 1459 i 1460 roku Jerzy z Podiebradów zdecydował się zaatakować Wrocław, który do tej pory nie złożył mu hołdu. Na czele opozycji stanął Baltazar Żagański. W styczniu 1460 roku doszło do zawarcia pokoju, w myśl którego Wrocław obiecał podległość Jerzemu, lecz hołd został odłożony na trzy lata. [więcej]
Czerwiec 1460 Na początku czerwca 1460 roku Jerzy z Podiebradów skazał na karę więzienia Oldrzycha Czerwonkę za sprzedaż Polsce Malborka podczas wojny trzynastoletniej. [więcej]
Styczeń 1461 W styczniu 1461 roku Jerzy z Podiebradów zaręczył swoją córkę Katarzynę z królem Węgier Maciejem Korwinem oraz zawarł z nim sojusz skierowany przeciwko Fryderykowi Habsburgowi. [więcej]
19 marzec 1461 19 marca 1461 roku Jerzy z Podiebradów nadał Janowi II dziedzicznie Księstwo Żagańskie z Żaganiem, Przewozem, Nowogrodem Bobrzańskim wraz ze wszystkimi prawami i przywilejami. [więcej]
1 maj 1461 1 maja 1461 roku Jerzy z Podiebradów wydał swoją córkę Katarzynę za Macieja Korwina.
31 marzec 1462 31 marca 1462 roku papież Pius II wydał decyzję, w której zabronił praktykowania komunii pod dwiema postaciami w Czechach i oznajmił, że nie przyjmie przysięgi posłuszeństwa Jerzego z Podiebradów, dopóki ten nie pogodzi się z Kościołem. [więcej]
27 maj 1462 27 maja 1462 roku w Głogowie Jerzy z Podiebradów spotkał się z Kazimierzem Jagiellończykiem. Monarchowie ratyfikowali tam pakt przyjaźni między Polską i Czechami. [więcej]
Maj / czerwiec 1462 Po szczycie w Głogowie Jerzy z Podiebradów kilka dni spędził w Żaganiu u swojego sojusznika Jana II Żagańskiego. [więcej]
Czerwiec 1462 Po powrocie do Pragi Jerzy z Podiebradów dowiedział się, że papież Pius II wydał wrocławianom zezwolenie na odłożenie hołdu dla władcy Czech. [więcej]
1462 W 1462 roku Jerzy z Podiebradów wydał niekorzystny dla Jana II Szalonego werdykt w sporze z miastem Zgorzelec. [więcej]
8 grudzień 1462 8 grudnia 1462 roku dzięki interwencji Jerzego z Podiebradów z oblężenia w twierdzy Hofburg uwolniony został Fryderyk Habsburg. [więcej]
29 marzec 1463 29 marca 1463 roku papież Pius II wystawił dwie bulle. Pierwszą wziął Wrocław pod swoją opiekę, drugą zabronił wrocławianom złożenia hołdu Jerzemu z Podiebradów bez specjalnego zezwolenia. [więcej]
16 czerwiec 1464 16 czerwca 1464 roku w Rzymie z inicjatywy Piusa II został publicznie odczytany akt oskarżenia przeciwko Jerzemu z Podiebradów. [więcej]
18 lipiec 1464 18 lipca 1464 roku Jerzy z Podiebradów zawarł z Ludwikiem Wytrwałym pakt przyjaźni. [więcej]
2 sierpień 1465 2 sierpnia 1465 roku w Rzymie na wezwanie komisji kardynałów nowy papież Paweł II ponownie wezwał do Rzymu Jerzego z Podiebradów jako „niepoprawnego heretyka". [więcej]
Wrzesień 1465 Od września 1465 roku za sprawą legata papieskiego biskupa Rudolfa z Rudesheim we Wrocławiu zawiązała się katolicka opozycja mająca na celu obalenie Jerzego z Podiebradów. [więcej]
Grudzień 1465 W grudniu 1465 roku papież Paweł II ekskomunikował Jerzego z Podiebradów. [więcej]
Maj 1466 W maju 1466 roku papież Paweł II zwrócił się do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o poparcie czeskich katolików przeciwko Jerzemu z Podiebradów. [więcej]
11 listopad 1466 11 listopada 1466 roku czeskie poselstwo reprezentujące Jerzego z Podiebradów nie zostało wpuszczone na sejm książąt niemieckich w Norymberdze. [więcej]
23 grudzień 1466 23 grudnia 1466 roku Jerzy z Podiebradów został wyklęty przez papieża papież Pawła II. [więcej]
Grudzień 1466 Efektem papieskiej klątwy był atak wrocławian na należące do Jerzego z Podiebradów Ząbkowice Śląskie. [więcej]
Luty 1467 Pod koniec lutego 1467 roku w Pradze Jerzy z Podiebradów uczestniczył w czeskim sejmie, na którym krewny żony króla Lew Rożmital wybrany został marszałkiem dworu oraz debatowano o ewentualnych możliwościach polubownego rozwiązania konfliktu z papieżem Pawłem II. [więcej]
Listopad 1467 W listopadzie 1467 roku Jerzy z Podiebradów przyjął pokonanego i usuniętego ze swojego księstwa Jana II Żagańskiego. Niestety w trakcie wizyty doszło do jakiegoś zatargu między monarchami, lecz w końcu udało się Janowi II udobruchać czeskiego monarchę. [więcej]
1468 W 1468 roku Maciej Korwin rozpoczął starania o koronę Czech, w konsekwencji czego rozpoczął się węgiersko-czeski konflikt zbrojny. [więcej]
3 maj 1469 3 maja 1469 roku w Ołomuńcu Maciej Korwin wybrany został antykrólem Czech. [więcej]
Czerwiec 1469 W czerwcu 1469 roku czeskie stronnictwo przeciwne Maciejowi Korwinowi wybrało Władysława Jagiellończyka królem Czech. Jerzy z Podiebradów poparł ten wybór. [więcej]
22 marzec 1471 Jerzy z Podiebradów zmarł 22 marca 1471 roku w Pradze.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Władysław I Pogrobowiec
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Jerzego z Podiebradów została w 1441 roku Kunegunda ze Šternberka.

  1. Boczek (1442–1496)
  2. Wiktoryn (1443–1500)
  3. Barbara (1446–1474)
  4. Henryk Starszy (1448–1498)
  5. Katarzyna (1449–1464), królowa węgierska, żona Macieja Korwina
  6. Zdeňka (Sidonie) (1449–1510), żona Albrechta Odważnego.

Drugą żoną Jerzego z Podiebradów została w 1449 roku Joanna z Rožmitálu.

  1. Henryk Młodszy (Hynek) (1452–1492)
  2. Fryderyk (1453–1458)
  3. Jerzy (1454/1455–1459/1462)
  4. Ludmiła (1456–1503), żona księcia legnickiego Fryderyka I.
Następca: Władysław II Jagiellończyk

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jerzy_z_Podiebradów
#JerzyzPodiebradów
489

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.