ozdoba

PRZEMYSŁ INOWROCŁAWSKI

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Kazimierz II Sprawiedliwy
Konrad I Mazowiecki
Kazimierz I Kujawski
Ziemomysł Inowrocławski
Przemysł Inowrocławski
Dynastia: Piastów
Urodzony: w 1278 roku
Zmarł: pomiędzy 1338 a 1339 rokiem
Rodzice: Ziemomysł Inowrocławski
i Salomea
24 sierpień 1278 Przypuszcza się, że Przemysł Inowrocławski urodził się około 24 sierpnia 1278 roku, czyli w czasie zjazdu, który odbył się w Lądzie i gdzie doszło do zawarcia ugody, w myśl której Ziemomysł Inowrocławski odzyskał Kujawy i mógł powrócić do Inowrocławia. Przemysł II, który miał w negocjacjach czynny udział, został zapewne ojcem chrzestnym nowo narodzonego imiennika. [więcej]
Młodość W młodości zapewne na Kujawach Przemysł Inowrocławski musiał pobierać nauki, ponieważ posiadał umiejętność czytania i pisania. [więcej]
1287 W 1287 roku, po śmierci ojca, Przemysł Inowrocławski razem z braćmi zostali spadkobiercami Księstwa Kujawskiego. W chwili śmierci rodzica bracia byli zbyt młodzi, więc regencję nad nimi przejęła ich matka Salomea. [więcej]
2 luty 1296 2 lutego 1296 roku powstał dokument wystawiony wspólnie przez Przemysła Inowrocławskiego i jego braci: Leszka i Kazimierza. [więcej]
Listopad 1300 W listopadzie 1300 roku Przemysł Inowrocławski razem z braćmi wziął udział w koronacji i złożył hołd nowemu królowi Polski Wacławowi II. [więcej]
Listopad 1300 Podporządkowanie się Wacławowi II opłaciło się Przemysłowi Inowrocławskiemu i jego braciom. Otrzymali oni tak długo przez nich pożądaną kasztelanię kruszwicką. [więcej]
7 grudzień 1300 7 grudnia 1300 roku w Inowrocławiu przy poparciu Przemysła Inowrocławskiego i jego brata Leszkaa wybrano nowego biskupa włocławskiego. Został nim Gerward syn sędziego Macieja z Ostrowa. [więcej]
23 kwiecień 1301 23 kwietnia 1301 roku w Inowrocławiu Przemysł Inowrocławski wspólnie z braćmi nadał katedrze gnieźnieńskiej wieś Chociszewo (nad Brdą, między Bartodziejami a zaginioną Rzepką). [więcej]
18 lipiec 1301 18 lipca 1301 roku w Inowrocławiu Przemysł Inowrocławski wspólnie z matką Salomeą i bratem Kazimierzem Gniewkowskim potwierdził biskupowi włocławskiemu Gerwardowi nowy nabytek, mianowicie nadaną przez komesa Chwała wieś Bazyliszewo. [więcej]
23 grudzień 1302 23 grudnia 1302 roku roku Przemysł Inowrocławski wystawił dokument, w którym określił się księciem kujawskim oraz, zacieśniająco, wyszogrodzkim i bydgoskim. To pismo stało się źródłem domniemań historyków, w efekcie których powstała koncepcja, że bracia podzielili między siebie posiadane przez nich terytorium. [więcej]
1303 W 1303 roku Siemowit Dobrzyński zajął Osiek, położony na terytorium należącym do Przemysła Inowrocławskiego i jego braci. Agresja ta była sankcją księcia wykonaną na rycerzu Szymonie z Osieka za niespłacone długi. [więcej]
1303 Agresja Siemowita Dobrzyńskiego spowodowała rozłam wśród synów Ziemomysła Inowrocławskiego. Leszek Inowrocławski był zdania, że należy przedsięwziąć interwencję zbrojną, aby wymierzyć sprawiedliwość na stryju. Przemysł Inowrocławski i Kazimierz Gniewkowski skłaniali się ku pokojowemu rozwiązaniu sporu. [więcej]
15 listopad 1303 15 listopada 1303 roku Leszek Inowrocławski zaciągnął pożyczkę, która miała być wykorzystana w wojnie z Siemowitem Dobrzyńskim. Aby uzyskać środki finansowe zastawił Ziemię Michałowską bez zgody Przemysła Inowrocławskiego i Kazimierza Gniewkowskiego, którzy byli przeciwnikami zbrojnego starcia. Obaj młodsi bracia wysunęli zdecydowany protest przeciwko akcji Leszka. [więcej]
13 grudzień 1303 13 grudnia 1303 roku w Inowrocławiu Przemysł Inowrocławski spotkał się z braćmi. Rodzinna konfrontacja sprawiła, że Leszek Inowrocławski zawiesił dążenia do podziału ojcowizny. [więcej]
1305 W 1305 roku, po wyjeździe Leszka Inowrocławskiego w kierunku Węgier, Przemysł Inowrocławski uchwycił ster rządów w księstwie w swoje ręce. Kiedy dowiedział się o uwięzieniu brata w Czechach, zaczął tytułować się księciem kujawskim i wyszogrodzkim. [więcej]
1305 W 1305 roku, gdy do Małopolski powrócił Władysław Łokietek, Przemysł Inowrocławski wysłał do niego Kazimierza Gniewkowskiego z misją zawiązania sojuszu. [więcej]
1305 W związku z przystąpieniem Przemysła Inowrocławskiego do antyczeskiego powstania, wznieconego przez Władysława Łokietka, na kasztelanię kruszwicką spadł łupieski najazd zorganizowany przez czeskiego starostę Wielkopolski. [więcej]
1305 Pod koniec 1305 roku Przemysł Inowrocławski pożyczył od biskupa włocławskiego Gerwarda 400 grzywien na spłacenie pożyczek zaciągniętych w latach 1303-1304 przez Leszka Inowrocławskiego. Niestety pieniądze zostały spożytkowane na inne potrzeby, więc dług u Krzyżaków pozostał. [więcej]
25 styczeń 1306 25 stycznia 1306 roku w Toruniu Przemysł Inowrocławski zawarł z czeskim starostą Wielkopolski Pawłem z Pauelsteinu rozejm, mający trwać do 29 września. W rokowaniach jako stronnik Przemysła Inowrocławskiego uczestniczył Władysław Łokietek. [więcej]
1306 W 1306 roku Przemysł Inowrocławski utracił panowanie w kasztelanii kruszwickiej, w zamian za co z ramienia Władysława Łokietka został namiestnikiem Ziemi Świeckiej. [więcej]
Jesień 1306 Jesienią 1306 roku Przemysł Inowrocławski wspólnie z Władysławem Łokietkiem udali się na Pomorze Wschodnie. W drodze powrotnej na miejscu zwanym Lipą, między Świeciem nad Wisłą a Chełmnem, Przemysł Inowrocławski spotkał się z mistrzem pruskim (zapewne już Henrykiem von Plotzke). [więcej]
Grudzień 1306 Pod koniec 1306 roku Przemysł Inowrocławski wysłał do komtura Ziemi Chełmińskiej Güntera von Schwarzburga swego poddanego kasztelana wyszogrodzkiego Jana z Płonkowa z pieniędzmi na spłatę kredytu zaciągniętego przez Leszka Inowrocławskiego. Komtur jednak odmówił ich przyjęcia, twierdząc że spłaty może dokonać tylko ten ostatni, który notabene wówczas przebywał w czeskiej niewoli. [więcej]
27 lipiec 1307 27 lipca 1307 roku, ratując skarbiec przed pustkami, Przemysł Inowrocławski wraz z Kazimierzem Gniewkowskim sprzedali klasztorowi byszewskiemu za 110 grzywien toruńskich wsie Wudzyn i Wudzynek. [więcej]
20 sierpień 1313 20 sierpnia 1313 roku w Inowrocławiu Leszek Inowrocławski wspólnie z Przemysłem Inowrocławskim wstawili dokument, potwierdzający pożyczkę 14 grzywien, którą biskup włocławski Gerward udzielił rycerzowi Filipowi z Łagiewnik pod zastaw kilku łanów w jego wsi. [więcej]
1 maj 1309 1 maja 1309 roku Przemysł Inowrocławski z Kazimierzem Gniewkowskim sprzedali Zakonowi Krzyżackiemu za 1000 grzywien toruńskich dobra na Żuławach. [więcej]
Lato 1309 Latem 1309 roku Przemysł Inowrocławski nie wziął udziału w obronie Świecia przed krzyżackim oblężeniem. W swoim imieniu wysłał tam Jana z Płonkowa. [więcej]
Grudzień 1310 Pusty inowrocławski skarbiec stał się przyczyną konfliktu z dawnym sprzymierzeńcem biskupem włocławskim Gerwardem. W grudniu 1310 roku Przemysł Inowrocławski i Kazimierz Gniewkowski spustoszyli ziemie należące go Gerwarda, a następnie zajęli zamek w Raciążku, gdzie znajdował się biskupi skarbiec. [więcej]
2 styczeń 1311 2 stycznia 1311 roku biskup włocławski Gerward zrzucił klątwę na Przemysła Inowrocławskiego i Kazimierza Gniewkowskiego. W odpowiedzi bracia zdecydowali się na uwięzienie Gerwarda i jego brata, prepozyta włocławskiego Stanisława. [więcej]
22 listopad 1311 22 listopada 1311 roku Przemysł Inowrocławski i Kazimierz Gniewkowski uwolnili biskupa włocławskiego Gerwarda i jego brata prepozyta włocławskiego Stanisława. Zwolnienie z aresztu nastąpiło po wystawieniu przez biskupa w Inowrocławiu dokumentu, w którym zwolnił obu książąt z ekskomuniki. [więcej]
Maj 1312 Prawdopodobnie w maju 1312 roku Leszek Inowrocławski odzyskał wolność i powrócił do Inowrocławia. Przemysł Inowrocławski nie widział się z bratem siedem lat. Z pewnością mieli sobie wiele do powiedzenia. [więcej]
19 lipiec 1312 Niedługo po 19 lipca 1312 roku Przemysł Inowrocławski wraz z Leszkiem Inowrocławskim wydzielili Kazimierzowi Gniewkowskiemu z ojcowizny Księstwo Gniewkowskie i Ziemię Słońską. [więcej]
20 sierpień 1313 20 sierpnia 1313 roku w Inowrocławiu Przemysł Inowrocławski razem z Leszkiem Inowrocławskim wystawili dokument, potwierdzający pożyczkę 14 grzywien, której biskup włocławski Gerward udzielił rycerzowi Filipowi z Łagiewnik pod zastaw kilku łanów w jego wsi. [więcej]
Marzec 1314 W marcu 1314 roku w Inowrocławiu Przemysł Inowrocławski wspólnie z Leszkiem Inowrocławskim wystawili klasztorowi w Byszewie potwierdzenie nabycia wsi Trzeciewiec. [więcej]
27 lipiec 1319 27 lipca 1319 roku Leszek Inowrocławski i Przemysł Inowrocławski zawarli porozumienie z przedstawicielami wschodniopomorskiego rodu Święców. [więcej]
1314 / 1315 Pomiędzy 12 października 1314 a 6 kwietnia 1315 roku rozeszły się drogi braci Przemysła i Leszka. Rządzone przez nich księstwo podzielono na dwie dzielnice. Leszek pozostał w Inowrocławiu, a Przemysł został księciem bydgosko-wyszogrodzkim. [więcej]
6 kwiecień 1315 6 kwietnia 1315 roku Przemysł Inowrocławski po raz pierwszy pojawił się w zachowanych źródłach z tytułem księcia wyszogrodzkiego i bydgoskiego. [więcej]
27 czerwiec 1315 27 czerwca 1315 roku pod Krakowem Przemysł Inowrocławski przyłączył się do sojuszu Władysława Łokietka z królem Danii Erykiem VI, skierowanego przeciwko margrabiom brandenburskim. [więcej]
1316 W 1316 roku Władysław Łokietek uczynił Przemysła Inowrocławskiego namiestnikiem w Wielkopolsce. [więcej]
18 grudzień 1316 18 grudnia 1316 roku w Krakowie Przemysł Inowrocławski brał udział w spotkaniu z Władysławem Łokietkiem. [więcej]
11 czerwiec 1318 11 czerwca 1318 roku w Inowrocławiu Przemysł Inowrocławski i Leszek Inowrocławski zawarli porozumienie w sprawie wzajemnego dziedziczenia dzielnic. [więcej]
18-23 czerwiec 1318 W dniach 18-23 czerwca 1318 roku w Sulejowie odbył się wielki zjazd możnowładztwa kościelnego i świeckiego. Jest wielce prawdopodobne, że Przemysł Inowrocławski wraz z braćmi brał udział w tym wiecu. Powstała tam wówczas petycja adresowana do papieża Jana XXII w sprawie zezwolenia na koronację Władysława Łokietka oraz podjęcia osądu kościelnego sprawy zajęcia Pomorza Wschodniego przez Krzyżaków. [więcej]
27 lipiec 1319 27 lipca 1319 roku Przemysł Inowrocławski i Leszek Inowrocławski zawarli porozumienie z przedstawicielami wschodniopomorskiego rodu Święców. [więcej]
20 styczeń 1320 Nie odnaleziono dowodów, lecz jest bardzo prawdopodobne, że Przemysł Inowrocławski wziął udział w koronacji Władysława Łokietka, która odbyła się 20 stycznia 1320 roku w Krakowie.
30 maj 1320 30 maja 1320 roku w Brześciu Kujawskim Przemysł Inowrocławski został zaprzysiężony, by następnie kilka dni później złożyć zeznania w procesie przeciw Krzyżakom o Pomorze. [więcej]
1323 Zapewne pod koniec 1323 roku Przemysł Inowrocławski otrzymał od Leszka Inowrocławskiego jego księstwo. Brat zrezygnował z władzy książęcej i opuścił Kujawy. Tym sposobem Przemysł ponownie stał się księciem inowrocławskim. [więcej]
Sierpień / październik 1327 Z powodu wybuchu wojny polsko-krzyżackiej księstwo Przemysła Inowrocławskiego bezpośrednio graniczące z z państwem Zakonu Krzyżackiego znalazło się w strefie zagrożonej działaniami zbrojnymi. Z tego powodu między 10 sierpnia a 1 października 1327 roku Przemysł Inowrocławski przyjął od Władysława Łokietka Księstwo Sieradzkie, oddając mu w zamian Księstwo Inowrocławskie. [więcej]
Kwiecień 1332 W kwietniu 1332 roku w Inowrocławiu Przemysł Inowrocławski w imieniu Władysława Łokietka prowadził rokowania z posłami Zakonu Krzyżackiego w sprawie wymiany jeńców. [więcej]
15 maj 1334 15 maja 1334 roku Kazimierz Wielki wystawił dokument, w którym zatwierdził wszystkie warunki pokoju z Zakonem Krzyżackim. Przemysł Inowrocławski stał się gwarantem tego porozumienia. [więcej]
28 maj 1335 28 maja 1335 roku w Sandomierzu Przemysł Inowrocławski został świadkiem porozumienia zawartego pomiędzy Kazimierzem Wielkim i Karolem Luksemburskim. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Świecie 1309

Wojny

Zajęcie
Pomorza Gdańskiego
przez Krzyżaków
1308-1309

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Przemysł Inowrocławski nie był żonaty


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Przemysł_Inowrocławski
#PrzemysłInowrocławski
209

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.