ozdoba

WŁADYSŁAW ODONIC

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Mieszko III Stary
Odon Wielkopolski
Dynastia: Piastów
Urodzony: około 1190 roku
Zmarł: 5 czerwca 1239 roku
Rodzice: Odon Wielkopolski
i Wyszesława
Dzieciństwo Władysław Odonic dzieciństwo spędził najprawdopodobniej w Poznaniu. [więcej]
1206 W 1206 roku Władysław Odonic wystąpił przeciwko swemu stryjowi Władysławowi Laskonogiemu. Przedmiotem sporu była dzielnica kaliska, będąca spuścizną Władysława Odonica po ojcu. Potyczkę tę młody książę przegrał i został wygnany. Schronienie znalazł u księcia śląskiego Henryka I Brodatego. Jest bardzo prawdopodobne, że młody książę był narzędziem w rękach arcybiskupa Kietlicza, dążącego do przeprowadzenia reform kościelnych, które skutecznie blokował Władysław Laskonogi. [więcej]
1207 W 1207 roku Władysław Odonic otrzymał od Henryka Brodatego Ziemię Kaliską. [więcej]
1207 W 1207 roku Władysław Odonic wspierany zastępami Henryka Brodatego zaatakował terytorium Władysława III Laskonogiego. [więcej]
Boże Narodzenie 1208 Boże Narodzenie 1208 roku Władysław Odonic spędził w Głogowie na rodzinnym zjeździe, zorganizowanym z okazji chrzcin najmłodszego syna Henryka Brodatego. W tym świątecznym czasie, dzięki mediacji gospodarza, Władysław Odonic pogodził się z Władysławem Laskonogim. Dzięki temu stan posiadania Odonica powiększył się o niektóre kasztelanie południowej Wielkopolski. Od tej pory Władysław Odonic oficjalnie używał tytułu księcia kaliskiego. [więcej]
29 lipiec 1210 29 lipca 1210 roku Władysław Odonic wziął udział w zwołanym przez arcybiskupa Kietlicza synodzie w Borzykowej. Na zjeździe obecni byli także: Leszek Biały, Henryk Brodaty i Konrad Mazowiecki.
Na zjeździe tym Władysław Odonic wystawił dokument, przekazujący cystersom z Pforty tereny w okolicach Przemętu w celu założenia tam klasztoru. Przy tej okazji książę nadał im immunitet i polecił założyć na tych terenach dwa targi i dowolną liczbę wsi na prawie niemieckim. [więcej]
13 maj 1211 Dzięki działaniom arcybiskupa Henryka Kietlicza 13 maja 1211 roku papież Innocenty III wydał bullę protekcyjną, w której otoczył opieką osobę Władysława Odonica oraz cały książęcy stan posiadania. Dokument znacznie wzmacniał pozycję polityczną kaliskiego księcia. [więcej]
Czerwiec 1211 Pod koniec czerwca 1211 roku Władysław Odonic spotkał się z wysłannikami Henryka Brodatego. Zatwierdzono tam objęcie diecezji poznańskiej przez kanonika wrocławskiego Pawła. Kaliski książę przekazał wieś Mechlin klasztorowi kanoników regularnych na Piasku. [więcej]
1 listopad 1211 1 listopada 1211 roku Władysław Odonic wystawił dokument, na mocy którego zobowiązał się do ufundowania w Ołoboku klasztoru cysterek. [więcej]
1212 W 1212 roku Władysław Odonic obdarował przyszłego biskupa pruskiego Chrystiana leżącą pod Kaliszem wsią Ceków. [więcej]
20 październik 1213 Dokumentem fundacyjnym Władysława Odonica z 20 października 1213 roku nastąpiło uroczyste przekazanie cysterkom klasztoru w Ołoboku, który był filią opactwa z Trzebnicy oraz pierwszą żeńską placówką tego zakonu w Wielkopolsce. Cysterki otrzymały od księcia sześć wsi: Ołobok, Tykadłów, Żydów, Pole, Wrosłą i Kaliszkowice Ołobockie oraz dochody z targowego w Baryczy wraz z karczmami, a także prawo polowania na bobry wzdłuż biegu Prosny. [więcej]
1215 W 1215 roku w Wolborzu Władysław Odonic wziął udział w synodzie, na którym doszło do spotkania "ligi młodszych książąt". Opublikowano tam dla Kościoła wielki immunitetowy przywilej, w którym pozwolono na powstanie niezależnego sądownictwa nad ludnością osiadłą w dobrach kościelnych. Oprócz tego młodzi władcy złożyli śluby jerozolimskie, w których zobowiązali się do wzięcia udziału w wyprawie do Ziemi Świętej, co dawało im immunitet. [więcej]
1216 W 1216 roku Władysław Odonic wspierany "ligą młodszych książąt" i autorytetem arcybiskupa Henryka Kietlicza otrzymał od Władysława Laskonogiego zapewnienie respektowania stanu posiadania bratanka i być może dodatkowo oddał mu Ziemię Poznańską. [więcej]
Kwiecień 1216 Prawdopodobnie w kwietniu 1216 roku Władysław Odonic został zakatowany przez Władysława Laskonogiego. Pierwsza odsłona wojny ze stryjem zakończyła się sukcesem. [więcej]
9 luty 1217 9 lutego 1217 roku papież Honoriusz III wydał dwie bulle. W pierwszej zatwierdził stan posiadania Władysława Odonica, a w drugiej zobowiązał arcybiskupa Kietlicza, aby czuwał nad przestrzeganiem układu. Z dokumentów tych dowiadujemy się również, że w zamian za papieską ochronę Władysław Odonic zobowiązał się płacić na rzecz papiestwa daninę w wysokości 10 grzywien złota.
22 luty 1217 22 lutego 1217 roku papież Honoriusz III wydał bullę, w której napominał Władysława Odonica, aby zwrócił Henrykowi Brodatemu Kalisz. Odonic wcześniej zobowiązał się, że uczyni tak, kiedy odzyska swoje dziedzictwo. [więcej]
1217 W 1217 roku, w wyniku przymierza Władysława Laskonogiego z Leszkiem Białym, Władysław Odonic został pozbawiony przez stryja swych posiadłości i zmuszony do opuszczenia kraju. [więcej]
1217 W 1217 roku, pozbawiony swego księstwa Władysław Odonic udał się na Węgry i wspólnie z Andrzejem II prawdopodobnie wziął udział w V wyprawie krzyżowej. [więcej]
1218-1223 Z powodu skąpej ilości źródeł nie wiadomo, gdzie w latach 1218-1223 przebywał Władysław Odonic. Historycy przypuszczają, że pozbawiony swej dzielnicy książę, opuściwszy Węgry, udał się na Pomorze Gdańskie. Droga wiodła przez Czechy, Marchię Łużycką, Marchię Brandenburską i Pomorze Zachodnie. Podczas tej wędrówki pomiędzy 1218-1220 rokiem poślubił Jadwigę, córkę Mściwoja I. [więcej]
Jesień 1223 Jesienią 1223 roku Władysław Odonic, wspomagany oddziałami Świętopełka Gdańskiego, stoczył wojnę z Władysławem Laskonogim. W wyniku działań zbrojnych zajął Ujście i Nakło. Batalia zakończyła się 30 listopada 1223 roku zawarciem pokoju w Kcyni. Niedługo potem przybrał tytuł księcia na Ujściu. [więcej]
1224 W 1224 roku Władysław Odonic nadał Krzyżakom 500 łanów przy jeziorze Izbiczno, gdzieś koło Jeziora Bytyńskiego.
Sierpień 1225 Latem 1225 roku Władysław Odonic, wykorzystując atak landgrafa Turyngii Ludwika IV na Lubusz, zajął tereny położone wokół dolnej Warty, należące do Władysława Laskonogiego. [więcej]
1226 W 1226 roku Władysław Odonic, kontynuując wojnę z Władysławem Laskonogim, przedsięwziął na dzielnicę stryja łupieską wyprawę, podczas której spustoszył między innymi klasztor benedyktynów w Mogilnie. [więcej]
Lato 1227 Latem 1227 roku, w wyniku akcji zbrojnej przedsięwziętej przez Władysława Laskonogiego, Władysław Odonic został oblężony w Ujściu. Walki trwały do 15 lipca 1227 roku, kiedy Odonic dzięki brawurowej akcji zbrojnej zaskoczył i pokonał oblegające oddziały, kładąc trupem szereg znamienitych rycerzy z wojewodą Dobrogostem na czele. Następnie szeregi Odonica kontynuowały ofensywę, w wyniku której kilka następnych wielkopolskich grodów poddało się agresorom. [więcej]
Listopad 1227 W listopadzie 1227 roku Władysław Odonic wziął udział w zwołanym przez princepsa zgromadzeniu możnych w Gąsawie. Na wiecu oprócz krakowskiego księcia stawili się również Konrad Mazowiecki, Henryk Brodaty, Władysław Laskonogi oraz Świętopełk Gdański. Podczas trwania plenum zamordowany został Leszek Biały. Nie wiadomo, kto był inicjatorem zamachu. Większość potomnych winą za ten niegodny czyn obarcza właśnie Władysława Odonica, Świętopełka Gdańskiego i Konrada Mazowieckiego. [więcej]
Wiosna 1228 Prawdopodobnie wiosną 1228 roku Władysław Odonic, dzięki zasadzce urządzonej przez Władysława Laskonogiego, został pojmany i uwięziony. Areszt nie trwał długo, bo już w czerwcu tego samego roku widzimy księcia na wolności. [więcej]
1229 W 1229 roku Władysław Odonic zawarł z Konradem Mazowieckim przymierze, skierowane przeciwko Henrykowi Brodatemu i Władysławowi Laskonogiemu. [więcej]
Lato 1229 Latem 1229 roku Władysław Odonic i Konrad Mazowiecki zaatakowali Wielkopolskę. Wojna zakończyła się pełnym sukcesem Odonica, który swego stryja wygnał z Wielkopolski, a sam zajął miejsce na poznańskim tronie. [więcej]
29 styczeń 1230 29 stycznia 1230 roku w Poznaniu Władysław Odonic potwierdził darowiznę komesa Bronisza, fundującego klasztor cystersów w Paradyżu. [więcej]
24 luty 1231 24 lutego 1231 roku Władysław Odonic przebywał w Lubinie, gdzie przekazał darowiznę dla biskupstwa wrocławskiego.
Wielkanoc 1231 Wielkanoc 1231 roku Władysław Odonic spędził w Zgierzu w otoczeniu książąt mazowieckich. [więcej]
Wiosna 1231 Po 23 kwietnia 1231 roku do Wielkopolski wkroczyły wojska Władysława Laskonogiego. Dawny władca tych terenów, nie napotkawszy zbyt dużego oporu, skierował się do Gniezna, gdzie przebywał Władysław Odonic. Po dwumiesięcznym oblężeniu Laskonogi zrezygnował i wycofał się na Śląsk. [więcej]
1232 Po śmierci Władysława Laskonogiego rok 1232 stał się czasem pokoju w Wielkopolsce. Henryk Brodaty zajęty był wówczas walką z Konradem Mazowieckim o krakowski tron. Korzystał z tego Władysław Odonic, umacniając swoją pozycję w dzielnicy poprzez budowanie dobrych relacji z Kościołem. Wynikiem tych działań były liczne nadania, dokonane przez księcia. [więcej]
1232 W 1232 roku Władysław Odonic nadał zakonowi templariuszy szpital w Gnieźnie i wieś Koźmin, leżącą pomiędzy Ujściem a Wałczem. [więcej]
Wiosna 1233 Wiosną 1233 roku w Wielkopolsce doszło do buntu rycerstwa, wspieranego przez Henryka Brodatego. Władysław Odonic z sukcesem stłumił bunt i odparł atak śląskich oddziałów. [więcej]
18 lipiec 1233 18 lipca 1233 roku Władysław Odonic obecny był na zgromadzeniu w pobliżu Wieruszowa, występując jako świadek darowizny miejscowości Rzetnia na rzecz klasztoru cystersów w Lubiążu przez niejakiego Rokszę, brata Dzierżykraja. [więcej]
21 lipiec 1233 21 lipca 1233 roku w Kaliszu doszło do podpisania pokoju pomiędzy władcami Wielkopolski i Śląska. W imieniu Władysława Odonica wystąpił biskup poznański Paweł, a po przeciwnej stronie stanęli biskup wrocławski Tomasz oraz biskup lubuski Henryk. Henryk Brodaty oraz jego syn Henryk Pobożny zrzekli się w nim praw do wielkopolskiej dzielnicy. [więcej]
7 grudzień 1233 7 grudnia 1233 roku Władysław Odonic przebywał w rezydencji arcybiskupiej w Żninie. [więcej]
Lato 1234 Latem 1234 roku na teren Wielkopolski weszła potężna armia Henryka Brodatego. Szybko zdobyty został Kalisz wraz z południową częścią Wielkopolski. Po sforsowaniu Warty w rejonie Śremu lub Pyzdr, najeźdźcy zajęli Bnin i Biechów, po czym ruszyli w kierunku Gniezna. Sprawnie przeprowadzona kampania zakończyła się klęską Władysława Odonica. [więcej]
22 wrzesień 1234 22 września 1234 roku Władysław Odonic zaprzysiągł kończący wojnę z Henrykiem Brodatym układ, w myśl którego wielkopolski książę zajął tereny po prawej stronie Warty z wyjątkiem Śremu i Santoka, a pozostała część Wielkopolski przeszła w posiadanie księcia śląskiego. [więcej]
Grudzień 1234 W grudniu 1234 roku Władysław Odonic przebywał w Nakle. [więcej]
1234/1235 Na przełomie 1234 i 1235 roku Władysław Odonic wziął udział w wielkiej wyprawie przeciwko Prusom, w której uczestniczyli Krzyżacy oraz rycerstwo ze Śląska, Mazowsza i Pomorza Gdańskiego, zakończonej bitwą nad Dzierzgonią 1234. [więcej]
23 styczeń 1235 23 stycznia 1235 roku Władysław Odonic przebywał w Nakle. Z pewnością czynił wówczas starania, uniemożliwiające zatwierdzenie przez papieża pokoju z Henrykiem Brodatym. [więcej]
25 luty 1235 25 lutego 1235 roku Władysław Odonic przebywał w Gnieźnie. [więcej]
1 kwiecień 1235 1 kwietnia 1235 roku, na prośbę arcybiskupa Pełki, Władysław Odonic zwrócił Kościołowi gnieźnieńskiemu dwie miejscowości, które wcześniej zostały bezprawnie zabrane przez Władysława Laskonogiego.
26 czerwiec 1235 26 czerwca 1235 roku papież Grzegorz IX oficjalnie zatwierdził warunki pokoju, zawartego w ubiegłym roku pomiędzy Władysławem Odonicem i Henrykiem Brodatym. Było to dla wielkopolskiego księcia o tyle krzywdzące, że tym sposobem tracił prawo do dziedziczenia spuścizny po swoich przodkach. [więcej]
1235 W 1235 roku Władysław Odonic podstępem zdobył Śrem, należący do Henryka Brodatego. [więcej]
1235 Jeszcze 1235 roku Władysław Odonic rozpoczął dyplomatyczne starania skierowane do Rzymu i mające na celu unieważnienie przez papieża postanowień pokoju zatwierdzonego 26 czerwca 1235 roku. [więcej]
Wiosna 1236 Wiosną 1236 roku, w ramach odwetu za zajęcie Śremu, Henryk Brodaty zaatakował Gniezno. Władysław Odonic stawił efektywny opór, więc śląski książę zarządził odwrót. [więcej]
Wiosna 1237 Wiosną 1237 roku Władysław Odonic zdobył gród Pobzin. Z tego powodu naraził się na zorganizowaną przez Henryka Brodatego wyprawę odwetową, która dotarła pod Giecz. [więcej]
1237 W 1237 roku Władysław Odonic utracił na rzecz księcia szczecińskiego Barnima I ziemie, położone w widłach Iny i Małej Iny. [więcej]
Lipiec 1237 Od lipca 1237 roku Władysław Odonic walczył z Henrykiem Brodatym już tylko na płaszczyźnie dyplomacji. Sporą ilością nadań na rzecz Kościoła stworzył przyjazny klimat do włączenia samego papieża w rozstrzygnięcie sporu. [więcej]
15 marzec 1238 15 marca 1238 roku Władysław Odonic zawarł z mistrzem krajowym Zakonu Krzyżackiego umowę, regulującą wzajemne stosunki obu monarchów. [więcej]
1238 W 1238 roku Władysław Odonic za pośrednictwem urzędników Kościoła czynił starania, mające na celu odzyskanie utraconych posiadłości, lecz jego działania nie przyniosły pożądanego skutku. [więcej]
1239 W 1239 roku Władysław Odonic utracił na rzecz Świętopełka Gdańskiego gród Nakło i Ziemię Nakielską. [więcej]
5 czerwiec 1239 Władysław Odonic zmarł 5 czerwca 1239 roku. Pochowany został w Poznaniu. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Ujście 1227

Dzierzgonia 1234

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Żoną Władysława Odonica pomiędzy 1218 i 1220 rokiem została Jadwiga - siostra Świętopełka Gdańskiego.

  1. Przemysł I
  2. Bolesław Pobożny
  3. Salomea - żona Konrada I Głogowskiego
  4. Eufemia - żona Władysława Opolskiego
  5. Siemomysł - zmarł w młodym wieku
  6. Jadwiga - żona Kazimierza Kujawskiego

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2022 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Władysław_Odonic
#WładysławOdonic
157

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.