ozdoba

RYSZARD I LWIE SERCE

(1189-1199)

ozdoba
Władcy Anglii
Egbert
Ethelwulf
Ethelbald
Ethelbert
Ethelred I
Alfred Wielki
Edward Starszy
Elfweard
Athelstan
Edmund I Starszy
Edred
Edwin
Edgar I Spokojny
Edward Męczennik
Ethelred II Bezradny
Swen Widłobrody
Edmund II Żelaznoboki
Kanut Wielki
Harold I Zajęcza Stopa
Hardekanut
Edward Wyznawca
Harold II Godwinsson
Edgar II Etheling
Wilhelm I Zdobywca
Wilhelm II Rudy
Henryk I Beauclerc
Stefan z Blois
Henryk II Plantagenet
Ryszard I Lwie Serce
Jan bez Ziemi
Henryk III Plantagenet
Edward I Długonogi
Edward II Plantagenet
Edward III Plantagenet
Ryszard II Plantagenet
Henryk IV Lancaster
Henryk V Lancaster
Henryk VI Lancaster
Edward IV
Edward V
Ryszard III
Henryk VII Tudor
Henryk VIII
Edward VI
Joanna Grey
Maria I
Filip I Habsburg
Elżbieta I Wielka
Jakub I Stuart
Karol I Stuart
Oliver Cromwell
Richard Cromwell
Karol II Stuart
Jakub II Stuart
Maria II
Wilhelm III Orański
Anna Stuart
Jerzy I
Jerzy II
Jerzy III
Ryszard I Lwie Serce
Dynastia: Plantagenetów
Urodzony: 8 września 1157 roku
w Oxfordzie
Zmarł: 6 kwietnia 1199 roku
Rodzice: Henryk II Plantagenet
i Eleonora Akwitańska
Wrzesień 1157 Niedługo po urodzeniu Ryszard I Lwie Serce dziedzicząc po matce został obwołany władcą hrabstwa Poitou i księstwa Akwitanii.
Wielkanoc 1159 W Wielkanoc 1159 roku, którą rodzina Ryszarda spędzała w Blaye, młody książę Akwitanii został zaręczony z Berengarią - córką hrabiego Barcelony Berengera.
Boże Narodzenie 1166 Boże Narodzenie 1166 roku Ryszard spędził w Oksfordzie wspólnie z matką i siostrą Matyldą.
6 styczeń 1169 6 stycznia 1169 roku na zamku Montmirail Ryszard I osobiście złożył hołd królowi Francji Ludwikowi VII. Przysięga wierności dotyczyła Poitou i Akwitanii, których dziedzicem uczyniono Ryszarda I. Oprócz tego został ponownie zaręczony. Tym razem jego narzeczoną została królewska córka Alicja. [więcej]
Wielkanoc 1170 Wielkanoc 1170 roku Ryszard spędził w Niort, gdzie odebrał hołd od wasali z Poitou. Następnie wspólnie z matką udali się do Poitiers, później do Limoges, a na koniec zafundowali sobie objazd od Loary aż po Pireneje, aby poznać baronów, którzy niedawno złożyli hołd. [więcej]
Boże Narodzenie 1171 Boże Narodzenie 1171 roku Ryszard spędził wraz z matką w Bayonne. [więcej]
Styczeń 1172 W styczniu 1172 roku Ryszard I Lwie Serce przyznał prawo sprawowania władzy sądowniczej Fortanierowi, biskupowi Bajoony.
1172 W 1172 roku w Montferrand, dziś Clermont-Ferrand w Owernii, Rajmund z Tuluzy złożył hołd lenny. Wasal zgodził się przez czterdzieści dni pełnić wraz z setką rycerzy służbę u jego boku. Poza tym zobowiązał się do wypłacania trybutu w wysokości stu srebrnych marek lub dawania w zamian dziesięciu wyćwiczonych rumaków, z których wartość każdego nie mogłaby być niższa niż dziesięć marek lub siedem funtów. W związku z nieobecnością Ryszarda w Montferrand ceremonię złożenia hołdu odłożono do Zielonych Świątek.
Boże Narodzenie 1172 Boże Narodzenie 1172 roku Ryszard spędził w Chinon w towarzystwie obojga swych rodziców.
Marzec 1173 W marcu 1173 roku Ryszard I przyłączył się do buntu Henryka Młodszego przeciwko ojcu i razem z braćmi udał się do Paryża. Tam Ryszard otrzymał z rąk Ludwika VII rycerską zbroję. [więcej]
24 wrzesień 1173 24 września 1173 roku Ryszard I brał udział w obradach w Gisors. Podjęto wysiłek wypracowania pokojowego układu, który zakończyłby wojnę z ojcem, lecz pertraktacje zakończyły się fiaskiem. Niedługo potem udało się Ryszardowi I przeciągnąć na swą stronę Gaskończyków, którzy dołączyli pod sztandary księcia bardziej z nienawiści do jego ojca niż ze względu na wierność diukowi. [więcej]
Wiosna 1174 Wiosną 1174 roku Ryszard I przebywał u matki w Poitou. Rebelia przeciwko ojcu z każdym dniem traciła na sile. Smutny koniec był nieunikniony. [więcej]
Czerwiec 1174 W czerwcu 1174 roku będący ciągle w odwrocie Ryszard I ukrył się w twierdzy Geoffrey de Rancona. [więcej]
Wrzesień 1174 We wrześniu 1174 roku Ryszard I porzucił wszystkie zajęte dotąd zamki, a swych zwolenników pozostawił własnemu losowi. Następnie udał się do Montlouis nieopodal Tours, gdzie 23 albo 29 września padł ze łzami do ojcowskich stóp. Henryk II przebaczył i obdarzył pocałunkiem pokoju, a wkrótce wspólnie ruszyli na wschód. Dzień później spotkali się z Ludwikiem VII. Tam przed ojcem ukorzyli się następni buntownicy: książę Godfryd i Henryk Młodszy. [więcej]
2 luty 1175 2 lutego 1175 roku Ryszard I wraz braćmi złożył hołd swemu ojcu. [więcej]
1175 W 1175 roku Ryszard I stał się wiernym poddanym swego ojca. W Akwitanii z zapałem prześladował dawnych towarzyszy buntu. Burzył ich zamki do fundamentów, a pola obsypywał solą, aby nic już na nich nie urosło. [więcej]
Wielkanoc 1176 Wielkanoc 1176 roku Ryszard I spędził w Anglii.
Kwiecień 1176 W kwietniu 1176 roku Ryszard I wraz z ojcem wyruszyli do Chateauneuf, aby sprowadzić do porządku zbuntowanego wasala.
Maj 1176 W maju 1176 roku do Ryszarda I przebywającego w Poitiers dołączył Henryk Młodszy. Niedługo później obaj bracia przystąpili do oblężenia Chateauneuf. Rywalizacja pomiędzy braćmi nie pozwoliła im na to, aby się zbliżyć i zaprzyjaźnić, więc dosyć szybko, będąc na siebie obrażeni, rozstali się. [więcej]
Czerwiec 1176 W czerwcu 1176 roku Ryszard I walczył ze swymi zbuntowanymi wasalami hrabią Angouleme i wicehrabią Aymarem z Limoges. [więcej]
Październik 1176 W październiku 1176 roku Ryszard I eskortował z Poitiers do Tuluzy swą siostrę Joannę, która śpieszyła na Sycylię, aby wyjść za Wilhelma II.
Listopad 1176 W listopadzie 1176 roku Ryszard I oblegał zamek Moulineuf. [więcej]
Boże Narodzenie 1176 Boże Narodzenie 1176 roku Ryszard I spędził w Bordeaux. Tu podczas sprawowania sądów dowiedział się o częstych nadużyciach, uderzających w pielgrzymów udających się do Composteli. Sprawa ewidentnie wymagała interwencji, więc w krótkim czasie zorganizował koncentrację wojsk i wyruszył na zachód w poszukiwaniu sprawiedliwości. Przez cały styczeń po kolei zdobywał twierdze: Dax, Bajonna, Saint-Pierre i likwidował bandy rabusiów oraz nieuczciwe zwyczaje okolicznych baronów. [więcej]
2 luty 1177 2 lutego 1177 roku Ryszard I powrócił do Poitiers.
21 kwiecień 1177 21 kwietnia 1177 roku Ryszard I Lwie Serce rozbił w bitwie pod Malemort armię zbuntowanych i łaknących łupów brabanckich najemników. Ogromna większość z nich pochodziła z kontyngentu, który zwolnił w lutym tego roku.
Jesień 1177 Jesienią 1177 roku Ryszard I Lwie Serce ruszył przeciwko zbuntowanemu Vulgrinowi z Angouleme, a następnie przeciw jego sprzymierzeńcowi Aymarowi z Limoges.
19 marzec 1178 19 marca 1178 roku Ryszard I Lwie Serce u boku ojca brał udział w poświęceniu opactwa Bec-Hellouin w Normandii.
Lato 1178 Latem 1178 roku Ryszard I Lwie Serce interweniował w kraju Basków. Rozstrzygał tam spór pomiędzy mieszkańcami Dax i hrabią Bigorre Ccntule'cm, który został przez nich uwięziony. [więcej]
Boże Narodzenie 1178 Święta Bożego Narodzenia 1178 roku Ryszard I Lwie Serce spędził w Saintes. [więcej]
8 maj 1179 Zimą 1179 roku Ryszard I Lwie Serce postanowił ukarać swego wasala Godfryda z Rancon. Przedsięwzięta kampania zakończyła się 8 maja 1179 roku zdobyciem zamku Taillebourg, w którym obwarował się Godfryd. [więcej]
Lato 1179 Latem 1179 roku Ryszard I Lwie Serce udał się do Anglii, gdzie Henryk II obiecywał mu zawierający pełnię władzy tytuł księcia Akwitanii. Godność tę Ryszard mógł otrzymać jedynie za zgodą więzionej Eleonory Akwitańskiej. Królowa po namyśle, w zamian za polepszenie warunków, w jakich ją przetrzymywano, zgodziła się, więc Ryszard powrócił na kontynent już jako pełnoprawny władca Akwitanii i hrabia Poitou.
1 listopad 1179 1 listopada 1179 roku Ryszard I wziął udział w ceremonii koronacji młodego króla Francji Filipa II Augusta.
Zima 1180 Zimą 1180 roku Ryszard I oblegał w Poitou zamki Pons, Richemond, Jonsac, Marcillac, Courveille i Anville.
8 maj 1180 8 maja 1180 roku Godfryd de Rancon poddał się Ryszardowi I. Akt kapitulacji nastąpił po wcześniej rozpoczętym zwycięskim oblężeniu zamku Taillebourg.
15 sierpień 1181 15 sierpnia 1181 roku Ryszard I udzielił przebaczenia hrabiemu Vivien. [więcej]
Boże Narodzenie 1181 Boże Narodzenie 1181 roku Ryszard I spędził wraz z ojcem i braćmi w Caen.
Boże Narodzenie 1182 Boże Narodzenie 1182 roku Ryszard I spędził w Caen.
1 styczeń 1183 1 stycznia 1183 roku w Caen Ryszard I Lwie Serce złożył bratu, Henrykowi Młodszemu hołd ze swych posiadłości. [więcej]
Luty 1183 W lutym 1183 roku Ryszard I Lwie Serce, aby ukarać bezrobotnych i z tego powodu pustoszących okolicę Limousin najemników, kazał wykłuć oczy osiemdziesięciu z nich. [więcej]
Marzec 1183 W marcu 1183 roku Ryszard I Lwie Serce przybył do Limoges, aby wspomóc ojca podczas oblężenia tego miasta, gdzie zamknął się zbuntowany Henryk Młodszy. [więcej]
11 czerwiec 1183 11 czerwca 1183 roku w mieście Martel w Périgord zmarł Henryk Młodszy. Tym sposobem Ryszard I Lwie Serce został następcą tronu. [więcej]
24 czerwiec 1183 24 czerwca 1183 roku poddał się Hrabia Aymare z Limoges. Bunt zmarłego niedawno Henryka Młodszego dobiegał końca.
Jesień 1183 Jesienią 1183 roku na rodzinnym spotkaniu w Normandii Henryk II zażądał, aby Ryszard I oddał Akwitanię Janowi I. Ryszard Lwie Serce po trzydniowym namyśle odrzucił postulat ojca. [więcej]
1184 Latem 1184 roku Jan I wraz z Godfrydem zapewne za przyzwoleniem ojca rozpoczęli kampanię w Akwitanii, próbując w ten sposób odebrać ją Ryszardowi I. [więcej]
30 listopad 1184 30 listopada 1184 roku Ryszard I spędził w westminsterskim pałacu, gdzie miał miejsce zjazd całej rodziny Plantagenetów. Między innymi doszło tam do pojednania Ryszarda I z matką. [więcej]
Boże Narodzenie 1184 Boże Narodzenie 1184 roku Ryszard I spędził w Windsorze. [więcej]
Lato 1185 Latem 1185 roku Ryszard I ufundował klasztor w Fontaine-Ie-Comte oraz założył nowe miasto Saint-Remy de la Haie.
Wiosna 1185 Wiosną 1185 roku Ryszard I został przez ojca zmuszony do zwrotu matce Poitou i Akwitanii. [więcej]
27 kwiecień 1186 27 kwietnia 1186 roku Ryszard I Lwie Serce, wspomagany armią brabanckich najemników i w sojuszu z hrabią Montpellier i królem Aragonii, najechał hrabstwo Tuluzy. Oficjalnym powodem interwencji zbrojnej było poparcie Rajmunda z Tuluzy okazane Henrykowi Młodszemu.
25 marzec 1187 25 marca 1187 roku w Nonancourt Henryk II uzgodnił z Filipem II rozejm. Ryszard I Lwie Serce nie podporządkował się woli ojca i prowadził wojnę dalej. W odwecie król Francji spustoszył okolice Berry i przejął dwie miejscowości: Gracay i Issoudun.
Lato 1187 Latem 1187 roku Filip II najechał Berry. Na wieść o tym Ryszard Lwie Serce wyruszył z odsieczą. Na miejscu został oblężony w Châteauroux przez Filipa II. [więcej]
Lato 1187 Po zawarciu rozejmu pod Châteauroux Ryszard Lwie Serce pokłócił się z ojcem i u boku Filipa II podążył do Paryża. [więcej]
Jesień 1187 Po wizycie w Paryżu Ryszard I Lwie Serce przejął znajdujący się w Chinon skarbiec ojca. [więcej]
Jesień 1187 Jesienią 1187 roku Ryszard I Lwie Serce pogodził się z ojcem. [więcej]
Jesień 1187 Jesienią Filip II przedsięwziął kolejną wyprawę na terytorium Plantagenetów. Tym razem spustoszył terytorium wzdłuż Loary, docierając do Trou. Gdy Ryszard Lwie Serce zbliżył się ze swoją armią, król Francji zawrócił. [więcej]
Jesień 1187 Jesienią 1187 roku, po otrzymaniu wieści o upadku Jerozolimy, Ryszard I Lwie Serce zawarł pokój z Filipem II Augustem, a następnie postanowił przedsięwziąć wyprawę do Ziemi Świętej. [więcej]
Wiosna 1188 Wiosną 1188 roku Ryszard I Lwie Serce wszedł w konflikt z Rajmundem V z Tuluzy. Niedługo potem po stronie hrabiego Rajmunda stanął król Francji Filip II August. Spór stał się na tyle głęboki, że aby go rozstrzygnąć, powołano arbitra arcybiskupa Dublina, Jana Cumin. [więcej]
16 sierpień 1188 16 sierpnia 1188 roku pod starożytnym wiązem w okolicach Gisors Ryszard I Lwie Serce wziął udział w spotkaniu Henryka II z Filipem II. Planowano tu wynegocjować pokojowy kompromis, lecz z powodu nonszalancji angielskich posłów nie osiągnięto zamierzonego celu. Ten epizod bardzo zniechęcił Ryszarda do ojca, a zbliżył do króla Francji. [więcej]
18 listopad 1188 18 listopada 1188 roku w Bonmoulins Ryszard I Lwie Serce wziął udział w spotkaniu Henryka II z Filipem II. W związku z tym że ojciec Ryszarda nie chciał się ugiąć pod ciężarem żądań króla Francji, Ryszard I złożył hołd Filipowi II. Wojna miała trwać nadal. [więcej]
Boże Narodzenie 1188 Boże Narodzenie 1188 roku Ryszard I Lwie Serce spędził w Paryżu z Filipa II Augusta.
Marzec 1189 W marcu 1189 roku Ryszard I Lwie Serce przyjął arcybiskupa Canterbury, wysłanego przez jego ojca, pragnącego załagodzenia konfliktu z synem. [więcej]
Wiosna 1189 Wiosną 1189 roku Ryszard I Lwie Serce zaatakował Le Mans.
Maj 1189 Pod koniec maja 1189 roku w La Ferte-Bernard, niedaleko Le Mans, Ryszard I Lwie Serce razem z Filipem II zażądali od Henryka II zgody na małżeństwo Alicji oraz potwierdzenia zasad sukcesji. Król Anglii odmówił. [więcej]
Czerwiec 1189 W czerwcu 1189 roku Ryszard I Lwie Serce brał udział w oblężeniu Le Mans, w którym ukrywał się jego ojciec. [więcej]
4 lipiec 1189 4 lipca 1189 roku między Tours i Azay-le-Rideau Ryszard I Lwie Serce wziął udział w rokowaniach pokojowych pomiędzy jego ojcem a Filipem II Augustem. Henryk II był tak schorowany i wycieńczony, że zgodził się na wszystkie postulaty francuskiego króla. [więcej]
6 lipiec 1189 6 lipca 1189 roku Ryszard I Lwie Serce, dowiedziawszy się o śmierci ojca, przybył do Chinon. [więcej]
20 lipiec 1189 20 lipca 1189 roku w Rouen Ryszard I Lwie Serce stał się księciem Normandii. [więcej]
22 lipiec 1189 22 lipca 1189 roku między Chaumont a Trie przy normandzkiej granicy Ryszard I Lwie Serce spotkał się z Filipem II Augustem. Obaj władcy ustalili, że za kwotę 24 000 marek Ryszard I miał odzyskać wszystkie utracone niedawno terytoria. Oprócz tego Filip II uznał go dziedzicem całego dominium Plantagenetów. Kiedy po szczycie obu monarchów Ryszard I zbliżał się do Gisors, wjechał na drewniany most, który się pod nim załamał. Na szczęście władca nie doznał dużego uszczerbku na zdrowiu, więc spokojnie mógł odpłynąć z Barfleur do Anglii, by dostąpić zaszczytu koronacji. [więcej]
13 sierpień 1189 13 sierpnia 1189 roku Ryszard I Lwie Serce przybył do Anglii. [więcej]
29 sierpień 1189 29 sierpnia 1189 roku Ryszard I Lwie Serce uczestniczył w ślubie swego brata Jana I z Hawizą z Gloucesteru. [więcej]
3 wrzesień 1189 3 września 1189 roku w opactwie westminsterskim Ryszard I Lwie Serce został koronowany i tym sposobem stał się kolejnym królem Anglii.
W przeddzień uroczystości Ryszard zabronił Żydom uczestnictwa w obchodach. Rozporządzenie to miało na celu uniknięcie zamieszek, spowodowanych zbyt dużym stężeniem alkoholu w żyłach nieżydowskich biesiadników. [więcej]
4 wrzesień 1189 Pomimo zakazu Ryszarda I kilku Żydów zapragnęło wziąć udział w ceremonii koronacji, lecz ich nie wpuszczono. Później, tak jak przewidywał król, doszło do rozruchów skierowanych przeciwko nim. Na drugi dzień Ryszard I nakazał pojmanie i ukaranie winnych. [więcej]
17 wrzesień 1189 Około 17 września 1189 roku w opactwie Pipewell w Northamptonshire Ryszard Lwie Serce zwołał swoją pierwszą wielką radę, na której ogłosił namiestników mających zarządzać krajem podczas nieobecności władcy. Zostali nimi hrabia Essex i Hugon du Puiset biskup Durham. [więcej]
Wrzesień 1189 Aby pozyskać pieniądze na wyprawę do Jerozolimy, Ryszard I rozpoczął wymianę i sprzedaż urzędów. Stanowisko z rąk króla otrzymywał ten, który dał więcej. [więcej]
Wrzesień 1189 We wrześniu 1189 roku Ryszard I mianował swojego przyrodniego brata Godfryda arcybiskupem Yorku. [więcej]
Wrzesień 1189 We wrześniu 1189 roku z Pipewell Ryszard I udał się na zachód do Worcester, gdzie zawarł pokój z władcami Walii. [więcej]
Październik 1189 Podczas pobytu w Anglii Ryszard I większość czasu spędził na organizowaniu nowej administracji oraz na gromadzeniu dóbr, przeznaczonych na krucjatę. Wystawiono wówczas na sprzedaż wszystko, co mogło przynieść dochód. [więcej]
Listopad 1189 Na czas swej nieobecności król uczynił regentem matkę. Obowiązki wicekróla wspólnie mieli sprawować biskup Hugh z Durham oraz William de Mandeville earl Essex. [więcej]
Grudzień 1189 Na początku grudnia 1189 roku w Canterbury Ryszard I odebrał hołd od króla Szkocji Wilhelma Lwa i jego brata Dawida. W zamian oddał im zamki Roxburgh i Berwick. Swego brata Jana bez Ziemi obdarował czterema hrabstwami: Kornwalią, Devonem, Dorset i Somerset. Hojność angielskiego króla przejawiła się również w emeryturze, którą zapewnił swojej matce. [więcej]
11 grudzień 1189 11 grudnia 1189 roku Ryszard I na czele floty opuścił Anglię, rozpoczynając krucjatę. [więcej]
Boże Narodzenie 1189 Boże Narodzenie 1189 roku Ryszard I Lwie Serce spędził w Bures. [więcej]
13 styczeń 1190 13 stycznia 1190 roku w Gue de Saint-Remy, w miejscowości leżącej w połowie drogi między Dreux i Nonancourt, Ryszard I Lwie Serce zawarł pokojowe porozumienie z królem Francji Filipem II. [więcej]
Luty 1190 W lutym 1190 roku Ryszard I Lwie Serce spotkał się najbliższą rodziną. Oprócz matki i narzeczonej Alicji na familijny zjazd przybyli także brat rodzony Jan I oraz brat przyrodni Godfryd. Obydwaj musieli złożyć Ryszardowi I przysięgę, że przez trzy najbliższe lata bez jego zezwolenia nie wrócą do Anglii.
Luty 1190 Niedługo po tym, jak Ryszard I Lwie Serce postawił stopy na kontynencie, na jego głowę spadła lawina angielskich problemów. Już w grudniu 1198 roku zmarł wicekról Mandevflle i należało wyznaczyć jego następcę. Chaos wynikający z tego, że niemal wszyscy urzędnicy zostali wymienieni w wyniku sprzedaży stanowisk, pogromy Żydów i zagrożenie, jakim stali się pozostający na kontynencie królewscy bracia, to tylko niektóre kłopoty króla Anglii. To wszystko razem było powodem, że Ryszard I postanowił do lipca przesunąć swój wyjazd w kierunku Lewantu. [więcej]
Marzec 1190 W marcu 1190 roku Ryszard I Lwie Serce wymierzył sprawiedliwość kilku nieposłusznym wasalom w Akwitanii. Jednym z nich był kasztelan zamku Chisi w Gaskonii, który łapał i trzymał dla okupu pielgrzymów lub inne przejeżdżające w okolicy osoby. Chciwy kasztelan został powieszony na blankach warowni. Potem król powrócił do Chinon. [więcej]
Marzec 1190 W marcu 1190 roku w angielskim Yorku doszło do pogromu znienawidzonych Żydów. [więcej]
Marzec 1190 W marcu 1190 roku z Anglii do przebywającego w Akwitanii Ryszarda I przybyli jego skłóceni namiestnicy: biskup Durham Hugon du Puiset oraz kanclerz Wilhelm Longchamp. Król Anglii wystąpił wówczas w roli mediatora, którego zadaniem było pogodzenie zwaśnionych stron. [więcej]
Czerwiec 1190 Wieści, jakie docierały do Ryszarda I z Anglii, dalej psuły mu nastrój. Waśnie pomiędzy namiestnikami wciąż trwały. Doszło do tego, że kanclerz Wilhelm Longchamp aresztował biskupa Durham Hugona du Puiset. W czerwcu 1190 roku Ryszard Lwie Serce całą władzę w królestwie Anglii przekazał Wilhelmowi Longchampowi. [więcej]
4 lipiec 1190 4 lipca 1190 roku w Vezelay Ryszard I Lwie Serce wspólnie z Filipem II Augustem uczestniczył w ceremonii pożegnania obu królów, wyjeżdżających na wyprawę do Jerozolimy. Król Anglii odebrał tu manierkę i laskę, czyli atrybuty pielgrzyma podążającego do Jerozolimy. Za złą wróżbę uznano, że król Anglii, bawiąc się swoją lagą, złamał ją na pół. Obaj władcy złożyli sobie uroczystą przysięgę, że od teraz będą braćmi, że żaden z nich nie wróci bez drugiego i podzielą się wszelkimi zyskami z wyprawy.
7 sierpień 1190 7 sierpnia 1190 roku na czele floty złożonej z dwudziestu galeonów i dziecięciu dużych okrętów Ryszard I Lwie Serce opuścił Marsylię. Statki te król musiał prawdopodobnie wynająć u miejscowych armatorów, ponieważ jego flota, która wypłynęła z Dartmouth 18 maja 1190 roku, jeszcze nie przybyła.
14-17 lipiec 1190 Pomiędzy 14 a 17 lipca 1190 roku obaj królowie przebywali w Lyonie. W tym czasie tłum żegnających monarchów był tak liczny, że podczas przejścia krzyżowców zawalił się jeden z mostów na Rodanie.
Tu obie wyprawy rozdzieliły się. Ryszard I Lwie Serce kontynuował podróż wzdłuż Rodanu, w kierunku Marsylii.
13 sierpień 1190 13 sierpnia 1190 roku Ryszard I Lwie Serce przebywał w Savonie. Następnie udał się do Genui, gdzie spotkał się z chorym Filipem II. Tu Ryszard I został poproszony przez Francuza o pożyczenie pięciu angielskich galer. Władca Anglii dał mu jednak tylko trzy. Urażony król Francji zwrócił okręty.
23 sierpień 1190 Kiedy Ryszard I Lwie Serce popłynął dalej wzdłuż zachodniego wybrzeża Półwyspu Apenińskiego, odwiedził między innymi Porto-Venere i Pizę. 23 sierpnia 1190 roku, być może aby urozmaicić nużącą podróż, król zdecydował się konno pokonać odcinek drogi o długości dwóch mil. Dwa dni później ponownie można było go zauważyć na pokładzie statku, który dopłynął do Porto-Ercole.
25 sierpień 1190 25 sierpnia 1190 roku kroniki odnotowały pobyt Ryszarda I Lwie Serce w Porto Ercole
28 sierpień 1190 W następnych etapach podróży zwiedził ruiny Ostii, przylądek Circeo, wysoko położone miasto Terracina i piękne cysterskie opactwo w Fossanova. 28 sierpnia 1190 roku Ryszard I Lwie Serce dopłynął do Neapolu. Tu udał się do opactwa Saint-Janvier.
8 wrzesień 1190 8 września 1190 roku Ryszard I Lwie Serce dopłynął do Salerno, aby wdrapać się na Wezuwiusz, gdzie podszedł tak blisko krateru wulkanu, że przyprawił o dreszcz emocji swoich towarzyszy. Mniej więcej w tym czasie dowiedział się o przybyciu do Mesyny jego floty, która z Anglii wypłynęła 18 maja 1190 roku, a po drodze spotkała ją niezliczona ilość przygód. [więcej]
22 wrzesień 1190 W dalszej części wyprawy Ryszard I Lwie Serce odwiedził Mileto, gdzie stała drewniana wieża, zbudowana niegdyś przez Roberta Guiscarda, gdy ten zaatakował opactwo Sainte-Trinite. 22 września 1190 roku król Anglii dotarł na sam koniec włoskiego buta, na wprost latarni w Mesynie. Tam zdecydował się na spacer, zakończony utarczką z tubylcami. [więcej]
23 wrzesień 1190 23 września 1190 roku Ryszard I Lwie Serce, po przepłynięciu cieśniny, stanął pod murami Mesyny, lecz gdy zorientował się, że bramy miasta są zamknięte, zdecydował się na szturm. Kiedy jego oddziały złamały opór mieszkańców, uroczyście wkroczył do Mesyny. Tu serdecznie powitał go Filip II August, który wcześniej przybył na Sycylię. Król Anglii otrzymał zakwaterowanie w domostwie niejakiego Renald z Mousquet (lub może de Moac), "wśród winnic" na przedmieściu. [więcej]
24 wrzesień 1190 24 września 1190 roku Ryszard I Lwie Serce stał się sędzią. Kształtował przyszłość tym, którzy podczas wyprawy krzyżowej złamali prawo. [więcej]
25 wrzesień 1190 Pewnego dnia Ryszard I Lwie Serce wygnał z krucjaty rycerza Wilhelma des Barres, który pokonał króla w walce na trzciny. [więcej]
28 wrzesień 1190 28 września 1190 roku Ryszard I Lwie Serce odwiedził swą siostrę Joannę, przetrzymywaną przez władcę Sycylii Tankreda z Lecce. Dzięki jego interwencji została ona przeniesiona do lepszej kwatery w szpitalu św. Jana z Jerozolimy. [więcej]
30 wrzesień 1190 30 września 1190 roku Ryszard I Lwie Serce pokonał cieśninę i postawił stopy na kontynencie. Następnie przejął w posiadanie twierdzę La Bagnare, spełniającą równocześnie funkcję klasztoru. Osadził w niej swój oddział rycerzy oraz ulokował tam siostrę Joannę. Dzięki temu manewrowi w razie potrzeby zawsze mógł stawić czoło Tankredowi z Lecce. Oprócz tego zmusił władcę Sycylii, aby ten wypłacił Joannie czterdzieści tysięcy uncji złota, odesłał jej łoże, a także by zwrócił resztę mebli, w tym złote krzesło i pozłacany czterometrowy stół, oraz zastawę składającą się z dwudziestu czterech srebrnych i złotych naczyń. [więcej]
2 październik 1190 2 października 1190 roku Ryszard I Lwie Serce zajął na wyspie zamek, zwany klasztorem Gryfonów (Greków). Zachowanie króla spowodowało strach mieszkańców Mesyny. Z tego powodu zaczęło dochodzić do starć i zamieszek z krzyżowcami. [więcej]
8 październik 1190 8 października 1190 roku udało się zapanować nad chaosem, jaki powstał pod wpływem agresywnej postawy angielskiego króla. Ryszard I i Filip II August odnowili przymierze i ponownie obiecali sobie zgodę i wzajemną pomoc podczas pielgrzymki. [więcej]
19 grudzień 1190 Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych pobyt Ryszarda I na Sycylii przedłużał się. 19 grudnia 1190 roku rozpętała się potężna burza, podczas której piorun uderzył w jeden z królewskich statków i zatopił go.
2 luty 1191 2 lutego 1191 roku, podczas niewinnej rycerskiej zabawy, Ryszard I Lwie Serce wpadł we wściekłość. Powodem gniewu króla było rozdarcie koszuli i zbyt duży opór stawiany przez rycerza z otoczenia francuskiego władcy Wilhelma z Barres. [więcej]
Styczeń 1191 W styczniu l191 roku gościem Ryszarda I był wróżbita Joachim de Fiore. [więcej]
Boże Narodzenie 1190 Boże Narodzenie 1190 roku Ryszard I Lwie Serce spędził na zamku Mategrifon w towarzystwie Filipa II Augusta. [więcej]
Luty 1191 W lutym 1191 roku Ryszard I Lwie Serce obdarował Filipa II kilkoma okrętami ze swej floty. [więcej]
1 marzec 1191 1 marca 1191 roku Ryszard I Lwie Serce wybrał się do Taorminy na spotkanie z Tankredem z Lecce. Władca Sycylii, dowiedziawszy się o tym, wyjechał mu na spotkanie. Po serdecznym przywitaniu, dosiadłszy koni, obaj udali się do Katanii. Tam monarchowie spędzili trzy dni, podczas których sowicie obdarowali się prezentami. Na przykład Ryszard I ofiarował Tankredowi miecz króla Artura - słynny Ekskalibur. [więcej]
4 marzec 1191 4 marca 1191 roku Ryszard I Lwie Serce dostał w tajemnicy od Tankreda z Lecce rzekome listy króla Francji, świadczące o jego zdradzie. [więcej]
Marzec 1191 Kiedy Ryszard I Lwie Serce upublicznił listy otrzymane od Tankreda z Lecce, Filip II August wyparł się ich i stwierdził, że są sfałszowane. [więcej]
30 marzec 1191 Od miesiąca Ryszard I Lwie Serce wiedział, że podąża ku niemu jego matka. Aby ułatwić i przyśpieszyć jej przybycie, wysłał do Neapolu statek, który 30 marca 1191 roku przywiózł do Mesyny Eleonorę Akwitańską oraz jego nową narzeczoną Berengarię z Nawarry. [więcej]
10 kwiecień 1191 10 kwietnia 1191 roku Ryszard I Lwie Serce, wykorzystując sprzyjające wiatry, opuścił Sycylię i na czele stu pięćdziesięciu wielkich okrętów i pięćdziesięciu trzech galer ruszył w kierunku oblężonej Akki. Przed odjazdem zniszczył zamek Mategrifon. Swoją narzeczoną Berengarię zostawił pod opieką siostry Joanny. Obie kobiety kilka dni wcześniej wypłynęły dromonem - szybkim i zbrojnym bizantyjskim statkiem kupieckim - w kierunku Ziemi Świętej.
2 kwiecień 1191 2 kwietnia 1191 roku Eleonora Akwitańska udała się w podróż do Anglii. Ryszard I Lwie Serce wykorzystując sposobność zaopatrzył ją w listy, które miała zawieźć na wyspę. Zawierały między innymi nominację urodzonego w Kornwalii arcybiskupa Waltera z Rouen na miejsce niepopularnego Longchampa.
12 kwiecień 1191 12 kwietnia 1191 roku potężna burza zredukowała liczebność floty Ryszarda I Lwie Serce.
17 kwiecień 1191 17 kwietnia 1191 roku Ryszard I Lwie Serce wylądował na Krecie. Następnego dnia opuścił wyspę.
22 kwiecień 1191 22 kwietnia 1191 roku Ryszard I Lwie Serce przypłynął na Rodos. Tu spędził 10 dni z powodu choroby.
1 maj 1191 1 maja 1191 roku Ryszard I Lwie Serce opuścił Kretę. Tego samego dnia kolejna burza zniszczyła kilka jego okrętów. Królowi udało się dopłynąć do Cypru, lecz tu w porcie Limassol spotkała go niemiła niespodzianka. Samozwańczy "cesarz" wyspy Izaak Komnen zrabował wszystko z floty, osiadłej na mieliźnie u wybrzeży Cypru. Spodziewając się tłustego okupu aresztował tych, co ocaleli. Wśród uwięzionych znalazły się nawet siostra angielskiego monarchy Joanna i jego narzeczona Berengaria. Posłowie wysłani przez Ryszarda I nic nie wskórali, więc rozpoczęła się bitwa o Cypr.
12 maj 1191 12 maja 1191 roku sytuacja na Cyprze była na tyle opanowana, że król Anglii pozwolił sobie na chwilę słabości i poślubił Berengarię. Ciekawostką jest to, że stała się ona pierwszą angielską królową, która nigdy wcześniej nie przebywała w swym królestwie. [więcej]
5 czerwiec 1191 5 czerwca 1191 roku Ryszard I Lwie Serce opuścił Cypr i wyruszył w kierunku Akki (Akry).
7 czerwiec 1191 7 czerwca 1191 roku Ryszard I Lwie Serce zatopił statek, zaopatrujący wojska Saladyna w Akce. [więcej]
8 czerwiec 1191 8 czerwca 1191 roku Ryszard I Lwie Serce dopłynął do Akki i połączył swe siły z oblegającymi miasto. [więcej]
Czerwiec 1191 Niedługo po przybyciu Ryszard I Lwie Serce rozpoczął starania, aby przy pomocy posłów zakończyć zbrojny konflikt z Saladynem. [więcej]
15 czerwiec 1191 Około 15 czerwca 1191 roku Ryszard I Lwie Serce zapadł na zdrowiu. Dosięgła go choroba, którą nazywano leonardie. Prawdopodobnie była to "potnica" lub malaria. Chorym wypadały włosy i łamały się paznokcie.
Aby w takich warunkach móc dowodzić, król kazał się nosić z miejsca na miejsce.
Lipiec 1191 Na początku lipca 1191 roku Ryszard I Lwie Serce publicznie ogłosił, że obdaruje złotą monetą każdego z walczących, który przyniesie mu kamień z Wieży Przeklętej, stojącej w północno-wschodnim narożniku wałów.
12 lipiec 1191 12 lipca 1191 roku Akka skapitulowała. Ryszard I Lwie Serce ponownie triumfował. Po wejściu do miasta zamieszkał w siedzibie templariuszy. Angielski król wystąpił do księcia Austrii Leopolda V z pretensjami o umieszczenie na murach własnego sztandaru. Oprócz tego okazał niezadowolenie, gdyż rzekomo Leopold V otrzymał lepsze zakwaterowanie. Z tego powodu upokorzył księcia Austrii, każąc wrzucić jego sztandar w błoto i podeptać. Dzięki temu Ryszard I Lwie Serce sprokurował sobie kolejnego wroga, którego zemstę w przyszłości miał poczuć na własnej skórze. [więcej]
13 lipiec 1191 Następnego dnia po zakwaterowaniu się do Filipa II Augusta dotarli mieszkańcy Akki z prośbą o pomoc w odzyskaniu majątków, zajętych przez rycerzy przybyłych z Europy. Ryszard I Lwie Serce i król Francji stanęli po stronie poszkodowanych. [więcej]
20 lipiec 1191 20 lipca 1191 roku Ryszard I Lwie Serce spotkał się z Filipem II Augustem i zaproponował, aby każdy z nich złożył przysięgę, że pozostanie na Ziemi Świętej przez dwa lata, aby walczyć z muzułmanami. Pobyt ten mógłby zostać skrócony w przypadku, gdyby Saladyn oddał Jerozolimę i całą otaczającą ją ziemię. Angielski król spotkał się z odmową francuskiego monarchy. [więcej]
27-28 lipiec 1191 W dniach 27-28 lipca 1191 roku Ryszard I Lwie Serce zaznaczył swą obecność przy rozstrzyganiu sporu pomiędzy markizem Konradem z Montferratu a byłym królem Jerozolimy Gwidonem z Lusignan. [więcej]
29 lipiec 1191 29 lipca 1191 roku Ryszard I Lwie Serce spotkał się z Filipem II. Zgodził się na wyjazd Francuza do Europy w zamian za przyrzeczenie, którym francuski monarcha zagwarantował nienaruszalność granic i ochronę kontynentalnych posiadłości Plantagenetów. [więcej]
20 sierpień 1191 Na 9 sierpnia 1191 roku ustalono datę wymiany jeńców, jednak na prośbę Saladyna odłożono ten akt. Kilka następnych terminów także zostało przełożonych przez sułtana. Kiedy nadszedł kolejny, umówiony na 20 sierpnia 1191 roku, i muzułmanie ponownie ogłosili, że nie są przygotowani do wymiany, Ryszard I Lwie Serce rozkazał, aby przyprowadzono jego jeńców. Następnie polecił ustawić ich w dobrze widocznym miejscu, pomiędzy liniami wojsk, a potem kazał ściąć im głowy. Ten czyn wywołał u muzułmanów chęć odwetu. W masakrze zginęło podobno dwa tysiące siedemset istot ludzkich. [więcej]
Sierpień/wrzesień 1191 25 sierpnia 1191 roku Ryszard I Lwie Serce na czele armii rozpoczął marsz na południe. Niektórzy głosili, że jego celem jest Askalon. Za nim wzdłuż wybrzeża podążały okręty z zaopatrzeniem. Z kolei od strony lądu jego ruchy obserwowały wojska Saladyna.
7 wrzesień 1191 7 września 1191 roku obie armie stoczyły bitwę pod Arsufem. Ryszard I Lwie Serce znowu zwyciężył.
Październik 1191 W październiku 1191 roku Ryszard I Lwie Serce cudem uniknął porwania przez muzułmańskie oddziały. [więcej]
Listopad 1191 Na początku listopada 1191 roku Ryszard I Lwie Serce rozpoczął marsz na Jerozolimę.
Boże Narodzenie 1191 Boże Narodzenie 1191 roku Ryszard I Lwie Serce spędził w Bajt Nubie, którą krzyżowcy nazwali Betenoble.
20 styczeń 1192 W połowie stycznia 1192 roku Ryszard I Lwie Serce zrezygnował z ataku na Jerozolimę i 20 stycznia pomaszerował w kierunku Askalonu.
5 kwiecień 1192 Kilka dni po Wielkanocy 1192 roku Ryszard I Lwie Serce dowiedział się o odsunięciu Wilhelma Longchampa od władzy w Anglii. [więcej]
Maj 1192 W maju 1192 roku Ryszard I Lwie Serce sprzedał Cypr za sumę czterdzieści tysięcy dukatów. Szczęśliwym nabywcą okazał się Gwidon z Lusignan. [więcej]
24 maj 1192 24 maja 1192 roku w zdobytej niedawno twierdzy Daron (Darum) Ryszard I Lwie Serce obchodził Zielone Świątki.
6 czerwiec 1192 6 czerwca Ryszard I Lwie Serce rozbił obóz pod Tali as-Safijją. Tym sposobem po raz drugi rozpoczął marsz na Jerozolimę.
4 lipiec 1192 4 lipca Ryszard I Lwie Serce odmówił udziału w ataku na Jerozolimę, a następnie powrócił do Akki i rozpoczął przygotowywania do marszu na Bejrut. [więcej]
1 sierpień 1192 1 sierpnia 1192 roku Ryszard I Lwie Serce przybył z odsieczą pod Jafę i odniósł kolejny sukces.
20 sierpień 1192 Po kolejnym zwycięstwie nad wojskami Saladyna Ryszard I Lwie Serce pozostał w Jafie. Koło 20 sierpnia 1192 roku zachorował na malarię.
2 wrzesień 1192 2 września 1192 roku Ryszard I Lwie Serce zawarł z Saladynem pokojowe porozumienie, na mocy którego chrześcijanie zatrzymali w posiadaniu pasmo przybrzeżne od północy Tyru do południa Jafy.
9 październik 1192 9 października 1192 roku Ryszard I Lwie Serce opuścił Ziemię Świętą. Wcześniej odmówił pielgrzymki do Grobu Świętego, ponieważ wyruszał w wielkim pośpiechu. Wyścig z czasem spowodowany był ponurymi wieściami, które król Anglii otrzymał od kanclerza Wilhelma Longchampa oraz od matki. [więcej]
Październik-grudzień 1192 Niedługo po wypłynięciu z Akry (Akki) Ryszard I Lwie Serce znalazł się na Cyprze, gdzie przekazał wyspę Gwidonowi z Lusignan. Następnym przystankiem króla stała się wyspa Korfu, skąd udał się na zachód. Opływając Półwysep Apeniński znalazł się gdzieś w okolicy Pizy, lecz dowiedziawszy się o wrogości Henryka VI, zawrócił z italskiego wybrzeża i popłynął na Adriatyk. Odwiedzając między innymi Zadar, dopłynął do wybrzeża Istrii w okolicy dzisiejszego Triestu. Następnie drogą lądową podążył na północ. [więcej]
21 grudzień 1192 21 grudnia 1192 roku Ryszard I Lwie Serce znalazł się w okolicach Wiednia. Tu powalony atakiem febry poddał się księciu Leopoldowi V Austriackiemu, temu samemu, którego obraził po zdobyciu Akki. Następnie został uwięziony w twierdzy Dürnstein. [więcej]
Styczeń 1193 W styczniu 1193 roku Ryszard I Lwie Serce przekazany został Henrykowi VI i uwięziony w twierdzy Ochsenfurt w pobliżu Würzburga. [więcej]
22 marzec 1193 W marcu 1193 roku Ryszard I Lwie Serce został postawiony przed niemieckim sądem. 22 marca sąd ustalił wysokość okupu za angielskiego króla. Stanowił on potężną kwotę: sto pięćdziesiąt tysięcy srebrnych marek z Kolonii. [więcej]
Kwiecień 1193 W kwietniu 1193 roku Ryszard I Lwie Serce opuścił twierdzę Trifels i zaczął być traktowany stosownie do swej rangi, a nie jak do tej pory zakuty w kajdany.
Lato 1193 Latem 1193 roku Ryszarda I Lwie Serce przewieziono do Wormacji, gdzie król dzięki osobistemu urokowi sprawił, iż sprowadzono mu z Anglii jego sokolnika i ulubione ptaki, a także stroje i przybory codziennego użytku.
17 styczeń 1194 17 stycznia 1194 roku Ryszard I Lwie Serce miał zostać uwolniony, lecz w wyniku kontroferty Filipa II Augusta i Jana bez Ziemi pobyt w areszcie przedłużył się. [więcej]
Styczeń 1194 Pod koniec stycznia 1194 roku Jan bez Ziemi i Filip II August podnieśli swoją ofertę. W związku z tym, by uzyskać wolność, Ryszard I Lwie Serce został zmuszony złożyć hołd Henrykowi VI. [więcej]
2 luty 1194 2 lutego 1194 roku Ryszard I Lwie Serce był obecny na Sejmie Rzeszy w Moguncji. Tam złożył hołd Henrykowi VI. [więcej]
4 luty 1194 4 lutego 1194 roku Ryszard I Lwie Serce odzyskał wolność i wraz z matką opuścił Moguncję, kierując się ku Antwerpii. [więcej]
13 marzec 1194 13 marca 1194 roku Ryszard I Lwie Serce dotarł do Sandwich w Anglii. Następnie udał się do Canterbury, by pomodlić się przy grobie świętego Tomasza Becketa. Następnym celem podróży był Londyn, gdzie cesarscy wysłannicy mieli odebrać ostatnią część okupu. [więcej]
18 marzec 1194 18 marca 1194 roku Ryszard I Lwie Serce wyruszył do Bury St. Edmund, gdzie złożył podziękowanie na grobie Świętego Edmunda. Stąd wyruszył do Nottingham. [więcej]
25 marzec 1194 25 marca 1194 roku Ryszard I Lwie Serce pojawił się w Nottingham i trzy dni później miasto się poddało. To właśnie wtedy król spotkał się z angielskim Janosikiem - słynnym gwiazdorem filmowym Robin Hoodem, o ile ten w ogóle istniał. [więcej]
30 marzec 1194 Od 30 marca 1194 roku w Nottingham Ryszard I Lwie Serce brał udział w posiedzeniach najwyższej rady. Poruszano tam kwestie: spłaty należności dla Niemców, ustanowienia nowych podatków, mianowania nowych urzędników. [więcej]
31 marzec 1194 31 marca 1194 roku w Nottingham podczas posiedzenia najwyższej rady Ryszard I Lwie Serce zażądał wyroku dla sprzymierzonego z Filipem II Jana I. [więcej]
10 kwiecień 1194 10 kwietnia 1194 roku w Northampton Ryszard I Lwie Serce przewodniczył uroczystym sądom.
17 kwiecień 1194 17 kwietnia 1194 roku w Winchesterze Ryszard I Lwie Serce został po raz drugi koronowany. Po ceremonii zebrano okup za jeńców ze zdobytych niedawno Tickhill i Nottingham. Dziesięć tysięcy marek wysłano do Niemiec na wykup arcybiskupa Waltera z Rouen. [więcej]
24 kwiecień 1194 24 kwietnia 1194 roku Ryszard I Lwie Serce przybył do Porstmouth. Tu rozpoczął przygotowywania do wyprawy na kontynent. [więcej]
12 maj 1194 Dopiero 12 maja 1194 roku warunki atmosferyczne poprawiły się na tyle, że Ryszard I Lwie Serce mógł wypuścić się za kanał La Manche. Aby sfinansować wyprawę i zaciąg wojska, wziął pożyczkę pod zastaw wełny, którą cysterskie zakony miały sprzedać kupcom z Flandrii. Arcybiskupa Huberta Waltera uczynił swym namiestnikiem. Tak oto opuszczał Anglię, do której już nigdy miał nie powrócić. [więcej]
15 maj 1194 Po zakończeniu rejsu Ryszard I Lwie Serce wyszedł na ląd w Barfleur. Następnie po kilku dniach udał się do Lisieux. Tu król Anglii spotkał się z Janem bez Ziemi. Najpierw znieważył go, dodając, że zachowywał się niczym dziecko prowadzone przez złych doradców, a potem wybaczył wszystkie winy. Obaj bracia zawarli przymierze i połączyli swe siły. [więcej]
13 czerwiec 1194 13 czerwca 1194 roku Ryszard I Lwie Serce zaatakował zamek Loches. W ciągu trzech godzin udało mu się wyprzeć garnizon, osadzony tam przez Filipa II Augusta. W tym czasie francuski król przystąpił do oblężenia Arques. [więcej]
5 lipiec 1194 5 lipca 1194 roku Ryszard I Lwie Serce stoczył pod Freteval zwycięską bitwę z wojskami Filipa II Augusta. [więcej]
23 lipiec 1194 23 lipca 1194 roku Ryszard I Lwie Serce zawarł z Filipem II Augustem zawieszenie broni, ważne do stycznia następnego roku.
Lato 1194 Przez następne trzy miesiące 1194 roku Ryszard I Lwie Serce zmagał się z bezprawiem w Akwitanii. Stoczył między innymi kilka bitew z Godfrydem z Rancon i hrabią Angouleme. [więcej]
Boże Narodzenie 1194 Boże Narodzenie 1194 roku Ryszard I Lwie Serce spędził w Rouen.
31 grudzień 1194 31 grudnia 1194 roku zmarł Leopold V Babenberg, ten sam, który uwięził Ryszarda I Lwie Serce dwa lata wcześniej. Śmierć ta stała się przyczyną uwolnienia reszty zakładników, przetrzymywanych w Niemczech, a tym samym zniknięcia przymusu płacenia reszty okupu w wysokości siedemnastu tysięcy marek. [więcej]
Wielkanoc 1195 W czasie Wielkanocy 1195 roku Ryszard I Lwie Serce przechodził ciężką chorobę. [więcej]
1195 Od początku 1195 roku Ryszard I Lwie Serce kontynuował kampanię w Normandii. [więcej]
1195 W 1195 roku widząc skruchę i zaangażowanie w walce z Filipem II Jana bez Ziemi Ryszard Lwie Serce zwrócił mu część jego ziem oraz tytułów: hrabstwa Mortain i Gloucester, a także baronię Eye w Suffolk. Przyznano mu również roczną rentę w wysokości 2000 funtów. [więcej]
Lipiec 1195 W lipcu 1195 roku w Le Vaudreuil Ryszard I Lwie Serce zawarł pokój z Filipem II Augustem. Prawdopodobnie wówczas uwolnił siostrę króla Alicję, która przez dwadzieścia pięć lat przebywała w Anglii w oczekiwaniu na zamążpójście. Jej narzeczonym był właśnie Ryszard I Lwie Serce. [więcej]
Listopad 1195 W listopadzie 1195 roku Ryszard I Lwie Serce oblegał Arques. [więcej]
5 grudzień 1195 5 grudnia 1195 roku w Verneuil Ryszard I Lwie Serce zawarł z Filipem II zawieszenie broni. [więcej]
Styczeń 1196 W styczniu 1196 roku w Louviers Ryszard I Lwie Serce zawarł z Filipem II porozumienie, w myśl którego król Francji w zamian za normandzką część Vexin zwrócił wszystkie terytoria zabrane władcy Anglii, włącznie z dobrami należącymi do uwolnionej Alicji. [więcej]
1196 W 1196 roku Ryszard I Lwie Serce rozpoczął budowę wspaniałej twierdzy Chateau-Gaillard. [więcej]
1196 W 1196 roku Ryszard I Lwie Serce z powodu intryg Filipa II Augusta zmuszony był interweniować w Bretanii. [więcej]
1196 W 1196 roku Ryszard I Lwie Serce zdobył Vierzon i Nonancourt. Filip II August w tym czasie przygotowywał się do oblężenia Aumale. [więcej]
1196 W 1196 roku podczas oblężenia w Gaillon nad Sekwaną Ryszard I Lwie Serce został trafiony w kolano strzałem z kuszy. [więcej]
Październik 1196 W październiku 1196 roku Ryszard I Lwie Serce wziął udział w uroczystości zaślubin swej siostry Joanny Sycylijskiej z Rajmundem VI z Tuluzy. [więcej]
Wiosna 1197 Wiosną 1197 roku walki z królem Francji wznowiono. 15 kwietnia Ryszard I Lwie Serce zdobył Saint-Valery w Normandii, a 15 maja uwięził Filipa z Dreux biskupa Beauvais, który po części był odpowiedzialny za tak długie więzienie króla Anglii w Niemczech. [więcej]
1197 W 1197 roku Ryszard I Lwie Serce sprzymierzył się z hrabią Flandrii. [więcej]
Listopad 1197 Pod koniec 1197 roku Ryszard I Lwie Serce otrzymał propozycję zajęcia niemieckiego tronu. Władca Anglii odmówił, a w zastępstwie zaproponował swego siostrzeńca Ottona Welfa. [więcej]
Boże Narodzenie 1197 W czasie świąt Bożego Narodzenia 1197 roku Ryszard I Lwie Serce spotkał się z papieskim legatem kardynałem Piotrem z Kapui. Poseł próbował przekonać króla Anglii do uwolnienia biskupa Beauvais, lecz Ryszard I był nieprzejednany. [więcej]
28 wrzesień 1198 28 września 1198 roku Ryszard I Lwie Serce pokonał Filipa II Augusta w bitwie w pobliżu Gisors. [więcej]
Boże Narodzenie 1198 Boże Narodzenie 1198 roku Ryszard I Lwie Serce spędził w Domfront w Normandii.
Styczeń 1199 Na początku 1199 roku podobno Filip II listownie poinformował Ryszarda Lwie Serce o rzekomej zdradzie Jana I. Król Anglii uwierzył w tę nowinę i w konsekwencji ponownie pozbawił Jana wszystkich ziem w Anglii i w Normandii. [więcej]
13 styczeń 1199 13 stycznia 1199 roku pomiędzy Vernon i Le Goulet Ryszard I Lwie Serce podpisał z Filipem II Augustem pokojowe porozumienie, które miało zakończyć trwającą pięć lat wojnę. [więcej]
26 marzec 1199 Na początku marca 1199 roku w towarzystwie Jana bez Ziemi i Wilhelma Le Marechal Ryszard I Lwie Serce stacjonował w dolinie Loir. Tu otrzymał wiadomość, że jego wasal hrabia Chalus przechowuje skarb znaleziony przez wieśniaka. Według normandzkiego prawa ten skarb należy się Ryszardowi I. Niezwłocznie udał się w tym kierunku. 26 marca 1199 roku, okrążając mury zamku Chalus, został trafiony bełtem tam, gdzie szyja łączy się z lewym barkiem. W związku z tym, że nie był to pierwszy bełt, który dziurawił mu skórę, król nie przyznał się do rany, aby nie pogarszać nastrojów żołnierzy. [więcej]
5 kwiecień 1199 5 kwietnia 1199 roku Ryszard I Lwie Serce zdecydował się na wyznanie grzechów, czego nie praktykował już od siedmiu lat, od spowiedzi odbytej przed ślubem z Berengarią. Niektórzy powiadali, że przyczyną tak długiego okresu bez spowiadania się był fakt, że nie potrafił się wyrzec praktyk homoseksualnych, a nie chciał przystępować do spowiedzi bez zamiaru poprawy. [więcej]
6 kwiecień 1199 Rana, którą zadał królowi Anglii kusznik pod murami zamku Chalus, nie chciała się zagoić. Pozostałe w ciele ostrze przyniosło swoje żniwo 6 kwietnia 1199 roku. Tego właśnie dnia zmarł Ryszard I Lwie Serce. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Cypr 1191

Akka (Akra) 1189-1191

Arsuf 1191

Jafa 1192

Wojny

III wyprawa krzyżowa
1189-1192

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Henryk II
Żony i potomstwo:

Żoną Ryszarda została 12 maja 1191 roku w kaplicy św. Jerzego w Limassol na Cyprze Berengaria - córka króla Nawarry Sancha VI Mądrego. Małżeństwo nie doczekało się potomstwa

Następca: Jan Bez Ziemi

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Ryszard_Lwie_Serce
#RyszardLwieSerce
470

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.