Bornholm 1457

"...Nocą z 14 na 15 sierpnia 1457 r. 3 statki gdańskie (zapewne z zaokrętowanymi żołnierzami eskorty), dowodzone przez kapitanów Gostrama Heyne (Jakuba Heine), Jockego i Bartza Lenyna, płynące z ładunkiem towarów z Rewia do portów zachodnioeuropejskich, napotkały pod Bornholmem konwój złożony z 16 statków duńskich i inflanckich. Wykorzystując ciemności nocne zaatakowano konwój. W czasie ostrzeliwania się i abordażu na statkach przeciwnika zginęło około 300 ludzi, na gdańskich zaś tylko 12, ale wielu było rannych. Jeden ze statków inflanckich zatopiono (z około 100 ludźmi załogi), a przeszło 40 (44?) marynarzy wzięto do niewoli. Wśród jeńców było 5 wysokich urzędników krzyżackich, w tym wójt inflancki Sonnenburga Dirk van der Loghe. Walka zakończyła się o godz. 7 rozproszeniem konwoju 31. 23 września gdańszczanie powiadomili o tym zwycięstwie radę lubecką, a jednocześnie, obawiając się represji Chrystiana, prosili ją o pomoc w przyszłych rokowaniach ze stroną duńską. Natomiast w listopadzie (zapewne jeszcze przed 11) okręty gdańskie pochwyciły w rejonie Kłajpedy kilka statków lubeckich, a wysadzony desant zdobył i spalił umocnienia chroniące wylot Zalewu Kurońskiego..."


Fragment książki: J. W. DYSKANT "ZATOKA ŚWIEŻA 1463" s. 152-153

Szukaj:


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości