ozdoba

WŁADYSŁAW POGROBOWIEC

(1440–1457)

ozdoba
Władcy Austrii
Rudolf I Habsburg
Rudolf II
Albrecht I
Leopold I Sławny
Fryderyk III Piękny
Albrecht II Kulawy
Otto Wesoły
Rudolf IV Założyciel
Albrecht III Habsburg
Albrecht IV Habsburg
Albrecht V Habsburg
Władysław Pogrobowiec
Fryderyk V
Maksymilian I
Karol I
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf V
Maciej I
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold VI
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II Habsburg
Leopold II Habsburg
Franciszek II Habsburg
Ferdynand I Habsburg
Franciszek Józef I
Karol I Habsburg
Władysław Pogrobowiec
Dynastia: Habsburgów
Urodzony: 22 lutego 1440 roku
w Komárom
Zmarł: 23 listopada 1457 roku
w Pradze
Rodzice: Albrecht II Habsburg
i Elżbieta Luksemburska
15 maj 1440 15 maja 1440 roku w Białogrodzie (Szekesfehervar) Władysław Pogrobowiec (trzymiesięczne niemowlę) dzięki staraniom jego matki został koronowany na króla Węgier. Uroczystość celebrował arcybiskup ostrzyhomski Szecsi. [więcej]
1440 W 1440 roku Władysław Pogrobowiec wybrany został królem Czech.
27 maj 1440 27 maja 1440 roku z powodu wkroczenia Władysława Warneńczyka do Budy Władysław Pogrobowiec wraz z matką opuścił Białogród i przeniósł się do Gyór. [więcej]
Czerwiec 1440 Na początku czerwca 1440 roku Władysław Pogrobowiec razem z koroną św. Stefana przewieziony został do zamku Sopron należącego do Ulryka Cylejskiego. [więcej]
Czerwiec 1440 Pod koniec czerwca 1440 roku w Budzie miały miejsce obrady węgierskiego sejmu, na których unieważniono koronację Władysława Pogrobowca, a obecna szlachta złożyła przysięgę wierności Władysławowi Warneńczykowi. [więcej]
17 lipiec 1440 17 lipca 1440 roku w katedrze w Białogrodzie (Szekesfehervar) Władysław Warneńczyk został koronowany na króla Węgier. [więcej]
Lato 1440 Niedługo po koronacji Władysława Warneńczyka zwolennicy Władysława Pogrobowca wzniecili rebelię. Rozpoczęła się wojna domowa na Węgrzech.
23 sierpień 1440 23 sierpnia 1440 roku Władysław Pogrobowiec oddany został pod opiekę Fryderyka Habsburga. [więcej]
1 październik 1440 1 października 1440 roku matka Władysława Pogrobowca potwierdziła postanowienia swojego ojca (Zygmunta Luksemburskiego) w sprawie dziedziczenia po Konradzie VII Białym, przyznając to prawo potomkom Konrada V Kąckiego. [więcej]
Październik 1440 Na początku października 1440 roku matka Władysława Pogrobowca Elżbieta Luksemburska odebrała Konradowi VII Białemu prawo do pobierania cła w okolnicach Wrocławia. To stało się zarodkiem wybuchu konfliktu zbrojnego na Śląsku. [więcej]
Grudzień 1440 Pod koniec grudnia 1440 roku doszło do pierwszej większej potyczki w wojnie domowej na Węgrzech. Wojska sojuszników Władysława Warneńczyka, dowodzone przez Jana Hunyady'ego i Mikołaja Ujlakiego, pokonały w bitwie pod Bataszkiem oddziały zwolenników Władysława Pogrobowca maszerujące w kierunku Budy. [więcej]
1441 W 1441 roku w związku z wojną na Śląsku matka Władysława Pogrobowca Elżbieta Luksemburska wysłała w te rejony Leonarda Assenheimera, którego na początku 1442 roku uczyniła swym namiestnikiem na Śląsku. [więcej]
Kwiecień 1441 Konsekwencją kolejnych działań zbrojnych przedsięwziętych przez Władysława Warneńczyka była ugoda zawarta z hrabiami Cylei, którzy uznali polskiego monarchę za prawowitego króla Węgier. Tym sposobem koalicja zwolenników Władysława Pogrobowca znacznie zredukowała się. [więcej]
14 grudzień 1442 14 grudnia 1442 roku w Gyór doszło pomiędzy Elżbietą Luksemburską i Władysławem Warneńczykiem do zawarcia ugody kończącej wojnę domową na Węgrzech. [więcej]
19 grudzień 1442 19 grudnia 1442 roku w Gyór zmarła Elżbieta Luksemburska. Stronników Władysława Warneńczyka posądzono o otrucie jej. Wojna domowa na Węgrzech trwała dalej. [więcej]
28 kwiecień 1444 28 kwietnia 1444 roku Fryderyk Habsburg zatwierdził Jana Jiskrę z Brandysu jako starostę generalnego króla Władysława Pogrobowca na Węgrzech. [więcej]
10 listopad 1444 10 listopada 1444 roku w bitwie pod Warną zginął Władysław Warneńczyk, wobec czego prawa Władysława Pogrobowca do węgierskiej korony znacznie wzrosły.
23 listopad 1444 W liście do panów węgierskich datowanym na 23 listopada 1444 roku Jan Hunyady zapewniał, że Władysław Warneńczyk żyje. [więcej]
Luty 1445 Na początku lutego 1445 roku w Szekesfehervar zebrała się rada królestwa Węgier. W związku z tym, że szerzyły się pogłoski zapewniające, że Władysław Warneńczyk żyje, postanowiono zaczekać z oddaniem tronu Władysławowi Pogrobowcowi. Zarząd poszczególnych prowincji powierzono tymczasowo trzem wikariuszom. [więcej]
Wiosna 1445 Wiosną 1445 roku na zjeździe generalnym węgierskiej szlachty ustalono, że jeśli Władysław Warneńczyk nie powróci w najbliższym czasie, to węgierski tron przekazany zostanie Władysławowi Pogrobowcowi pod warunkiem, że powróci do Budy i Fryderyk Habsburg zwróci węgierską koronę. Tymczasowo ustanowiono siedmiu kapitanów, którzy mieli utrzymać pokój i porządek w kraju. [więcej]
Lato 1445 Latem 1445 roku Węgrzy wysłali do Fryderyka Habsburga delegację, która miała podjąć rozmowy na temat przejęcia przez Władysława Pogrobowca tronu Węgier. Rozmowy zakończyły się fiaskiem. Król odmówił wydania chłopca i korony. [więcej]
Czerwiec 1446 W czerwcu 1446 roku węgierski sejm powierzył regencję Janowi Hunyadyemu nadając mu stanowisko gubernatora. [więcej]
1447 W 1447 roku sejm węgierski przyznał Janowi Hunyady'emu prawo wyłącznego administrowania majątkami królewskimi i ściągania dochodów królewskich. [więcej]
17 październik 1448 17 października 1448 roku wojska Jana Hunyady'ego zostały pokonane przez armię Murada II po dwudniowej bitwie na Kosowym Polu. [więcej]
Październik 1450 W październiku 1450 roku Fryderyk Habsburg zawarł z Janem Hunyadym układ, w myśl którego ten drugi uzyskał zgodę na sprawowanie funkcji regenta do czasu osiągnięcia przez Władysława Pogrobowca osiemnastego roku życia. [więcej]
1451 / 1452 Zimą przełomu 1451 i 1452 roku Władysław Pogrobowiec wraz ze swym opiekunem Fryderykiem III Habsburgiem udał się do Rzymu na cesarską koronację tego drugiego.
16 marzec 1452 16 marca 1452 roku w Rzymie Władysław Pogrobowiec uczestniczył w ślubie Fryderyka III Habsburga z Eleonorą Aviz.
19 marzec 1452 19 marca 1452 roku w Rzymie Władysław Pogrobowiec brał udział w cesarskiej koronacji małżonków Fryderyka III Habsburga i Eleonory Aviz.
Wiosna 1452 Niedługo potem z powodu niesprzyjającej atmosfery politycznej, jaka zapanowała w Rzymie, Władysław Pogrobowiec z Fryderykiem powrócili do Wiener Neustadt. [więcej]
1452 W 1452 roku Jan Hunyady zrzekł się regencji nad Władysławem Pogrobowcem. Rządy na Węgrzech przeszły w ręce lig magnackich z Ulrichem von Cilli na czele. [więcej]
4 wrzesień 1452 4 września 1452 roku Władysław Pogrobowiec został przekazany opozycji skupionej wokół Ulricha von Cilli. [więcej]
Wrzesień 1452 Kilka dni później Władysław Pogrobowiec wkroczył do Wiednia. Tu po gromkim powitaniu wsadzono go do kadzi z wodą, żeby zmyć z niego wszystko co styryjskie. [więcej]
Sierpień 1453 W sierpniu 1453 roku podpisano umowę małżeńską Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, siostry Władysława Pogrobowca. [więcej]
28 październik 1453 28 października 1453 roku Władysław Pogrobowiec został koronowany na króla Czech. [więcej]
Maj 1455 W maju 1455 roku uchwałą węgierskiego sejmu Władysław Pogrobowiec uznany został królem. Zarządcą królestwa w imieniu małoletniego króla został Jan Hunyady. [więcej]
1455 W 1455 roku Mehmed II zaczął przygotowania do wojny z Węgrami. Regenci Władysława Pogrobowca rozpoczęli poszukiwania pomocy z zewnątrz. [więcej]
Wiosna 1456 Wiosną 1456 roku Władysław Pogrobowiec poznał Drakulę. [więcej]
Kwiecień 1456 W kwietniu 1456 roku sejm węgierski uchwalił powszechny zaciąg na zbliżającą się wojnę z Turcją. [więcej]
4 lipiec 1456 4 lipca 1456 roku armia Mehmeda II rozpoczęła oblężenie Belgradu. [więcej]
1456 W 1456 roku dopiero na osobisty i dramatyczny apel do narodu Jana Hunyady'ego stawiły się liczne rzesze węgierskiego chłopstwa i mieszczaństwa. Zebrana wówczas armia liczyła rzekomo 60 tysięcy dusz. [więcej]
Wrzesień 1456 Zapewne we wrześniu 1456 roku Władysław Pogrobowiec przyjął hołd Drakuli. [więcej]
13 październik 1456 13 października 1456 roku Władysław Pogrobowiec nakazał siedmiogrodzkim Sasom, by przyspieszyli zsyłanie czynszu płaconego tradycyjnie w dniu Świętego Marcina. [więcej]
Jesień 1456 Po śmierci Jana Hunyady’ego ponownie wzniecono ogień społecznych niepokojów. Liga magnacka skupiona wokół Ulricha von Cilli odsunęła od władzy najbliższych współpracowników zwycięscy spod Belgradu. W tych właśnie okolicznościach magnatom udało się przekonać Władysława Pogrobowca, że Władysław Hunyady spiskował przeciwko niemu, pragnąc przejąć tron. Oskarżony zareagował gwałtownie i zlecił zamordowanie przywódcy opozycyjnej partii Ulricha von Cilli, który niedługo potem rozsieczony został szablami. [więcej]
16 marzec 1457 16 marca 1457 roku z rozkazu Władysława Pogrobowca skrócony o głowę został syn Jana Hunyadyego Władysław. [więcej]
Listopad 1457 W listopadzie 1457 roku zaniepokojony wojną domową na Węgrzech Władysław Pogrobowiec wysłał do Siedmiogrodu mediatora, zadaniem którego było wypracowanie płaszczyzny porozumienia pomiędzy stronami konfliktu. Negocjacje odbyły się w Sighișoarze. Mediatorom udało się wynegocjować dwumiesięczny rozejm, który miał potrwać do 2 lutego 1458 roku. [więcej]
23 listopad 1457 Władysław Pogrobowiec zmarł 23 listopada 1457 roku w Pradze. [więcej]
14 - 22 lipiec 1456 14 lipca 1456 roku Jan Hunyady stanął pod oblężonym przez Mehmeda II Belgradem. Rozpoczęła się bitwa, która trwała do 22 lipca 1456 roku i zakończyła się wspaniałym zwycięstwem Węgrów. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Albrecht V
Żony i potomstwo:

Władysław zmarł w wieku siedemnastu lat. nie zdążył się ożenić. Nie pozostawił po sobie potomka.

Następca: Fryderyk V

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2023 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Władysław_Pogrobowiec
#WładysławPogrobowiec
857

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.