ozdoba

FRYDERYK V

(1457–1493)

ozdoba
Władcy Austrii
Rudolf I Habsburg
Rudolf II
Albrecht I
Leopold I Sławny
Fryderyk III Piękny
Albrecht II Kulawy
Otto Wesoły
Rudolf IV Założyciel
Albrecht III Habsburg
Albrecht IV Habsburg
Albrecht V Habsburg
Władysław Pogrobowiec
Fryderyk V
Maksymilian I
Karol I
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf V
Maciej I
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold VI
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II Habsburg
Leopold II Habsburg
Franciszek II Habsburg
Ferdynand I Habsburg
Franciszek Józef I
Karol I Habsburg
Fryderyk V
Dynastia: Habsburgów
Urodzony: 21 września 1415 roku
w Innsbrucku
Zmarł: 19 sierpnia 1493 roku
w Linz
Rodzice: Ernest Żelazny
i Cymbarka Piastówna
21 wrzesień 1415 Fryderyk III Habsburg urodził się 21 września 1415 roku w Innsbrucku jako syn Cymbarki, córki Siemowita IV i Ernesta Żelaznego, władcy Styrii, Karyntii, Krainy, Marchii Windyjskiej i margrabstwa Istrii. [więcej]
10 czerwiec 1424 10 czerwca 1424 roku zmarł ojciec Fryderyka III Ernest Żelazny. [więcej]
1424 W 1424 roku Fryderyk III Habsburg został władcą Styrii.
28 wrzesień 1429 28 września 1429 roku w Türnitz zmarła matka Fryderyka III Cymbarka Mazowiecka. Regencję nad młodym Fryderykiem III objął jego stryj Fryderyk IV Tyrolski. [więcej]
1436 W 1436 roku Fryderyk III Habsburg przebywał w Jerozolimie, gdzie przy Świętym Grobie został pasowany na rycerza. [więcej]
1436 Po powrocie z Jerozolimy Fryderyk III Habsburg ustanowił Wiener Neustadt swoją rezydencją. [więcej]
1437 W 1437 roku Fryderyk III Habsburg po raz pierwszy zapisał w swoim notesie słynną kombinację liter AEIOU. Wpis ten uzupełniono później frazą: Austriae est imperare orbi universo (Do Austrii należy panowanie nad światem). [więcej]
1439 W 1439 roku w Wiedniu przed Fryderykiem III zamknięto bramy miasta. Otworzono je dopiero, gdy potwierdził zagwarantowane mu na piśmie prawa i wolności. [więcej]
2 luty 1440 2 lutego 1440 roku we Frankfurcie nad Menem elektorzy Rzeszy wybrali Fryderyka III Habsburga królem Niemiec. [więcej]
Marzec 1440 W marcu 1440 roku Fryderyk III Habsburg otrzymał od Władysława Warneńczyka list, z prośbą o pomoc w przełamaniu oporu hrabiów cylejskich, którzy sprzymierzeni z Elżbietą Luksemburską stanęli w szeregach oponentów polskiego monarchy. [więcej]
6 kwiecień 1440 6 kwietnia 1440 roku w katedrze w Wiener Neustadt Fryderyk III Habsburg oficjalnie przyjął nominację elektorów Rzeszy na króla Niemiec. [więcej]
3 sierpień 1440 3 sierpnia 1440 roku Fryderyk III Habsburg udzielił Elżbiecie Luksemburskiej pożyczki w wysokości 2500 guldenów węgierskich w złocie pod zastaw korony królewskiej Węgier. Środki te miały być użyte w walce o węgierski tron z Władysławem Warneńczykiem. [więcej]
23 sierpień 1440 23 sierpnia 1440 roku Fryderyk III Habsburg zawarł z Elżbietą Luksemburską sojusz skierowany przeciwko Władysławowi Warneńczykowi. Przyjął również Władysława Pogrobowca pod opiekę i koronę węgierską na przechowanie. [więcej]
Październik 1440 W październiku 1440 roku Fryderyk Habsburg wysunął do Władysława Warneńczyka i Elżbiety Luksemburskiej propozycję pokojowego zakończenia wojny domowej na Węgrzech. Obie strony konfliktu przystąpiły do negocjacji, lecz nieprzejednana postawa tej drugiej doprowadziła do przerwania pertraktacji.
Listopad 1440 W listopadzie 1440 roku Fryderyk III Habsburg udzielił Elżbiecie Luksemburskiej pod zastaw twierdzy Sopron pożyczki na wojnę domową na Węgrzech.
1441 W 1441 roku jeden z wiedeńskich arystokratów publicznie nazwał Fryderyka III Habsburga królem Żydów. Zebrany tłum wzniósł okrzyk: Ukrzyżować go!. [więcej]
6 październik 1441 6 października 1441 roku Fryderyk III Habsburg otrzymał od Elżbiety Luksemburskiej żądanie zwrotu dzieci i korony Węgier. [więcej]
Luty 1442 W początkach lutego 1442 roku do Fryderyka III Habsburga przybyła Elżbieta Luksemburska, która starała się wymóc na nim pomoc w wojnie domowej na Węgrzech, strasząc go wojskami Władysława Warneńczyka, które rzekomo w najbliższej przyszłości miały zaatakować Wiedeń.
Marzec 1442 W marcu 1442 roku Fryderyk III Habsburg opuścił Wiedeń i udał się do Niemiec, aby przyjąć koronę i dokonać objazdu Niemiec. [więcej]
5 czerwiec 1442 5 czerwca 1442 roku we Frankfurcie Fryderyk III Habsburg zawarł z księciem Saksonii Fryderykiem porozumienie, zgodnie z którym córka Elżbiety Luksemburskiej Anna miała zostać żoną jego syna Wilhelma. [więcej]
17 czerwiec 1442 17 czerwca 1442 roku w Akwizgranie arcybiskup Kolonii koronował Fryderyka III Habsburga na króla Niemiec. [więcej]
Luty 1443 Na początku lutego 1443 roku Fryderyk III Habsburg powrócił do Austrii. [więcej]
Marzec 1443 Wczesną wiosną 1443 roku kardynał Julian Cesarini pojawił się w Wiedniu, aby nakłonić Fryderyka Habsburga do zaniechania walk o węgierski tron oraz przyłączenie się do planowanej wyprawy przeciwko Turcji. Jak się potem okazało, chrześcijański władca Niemiec wcale nie był tym zainteresowany. [więcej]
28 czerwiec 1443 28 czerwca 1443 roku Władysław Warneńczyk zwrócił się do Fryderyka III Habsburga o powstrzymanie dalszego prowadzenia walk o węgierski tron, ponieważ cały wysiłek Węgier skupiony był na przygotowaniach do wojny z Turcją i obronie chrześcijańskiego świata przed muzułmanami. [więcej]
1 wrzesień 1443 Dopiero 1 września 1443 roku Fryderyk III Habsburg zgodził się na rozejm w wojnie domowej na Węgrzech, mający trwać do 29 września 1444 roku. Tym sposobem wyprawa przeciwko Turkom Władysława Warneńczyka mogła dojść do skutku. [więcej]
28 kwiecień 1444 28 kwietnia 1444 roku Fryderyk III Habsburg zatwierdził Jana Jiskrę z Brandysu jako starostę generalnego króla Władysława (Pogrobowca) na Węgrzech. [więcej]
Kwiecień 1444 Pod koniec kwietnia 1444 roku Fryderyk III Habsburg otrzymał od Władysława Warneńczyka propozycję spotkania, by zainicjować dialog zmierzający do rozwiązania kwestii spornych. Władca Niemiec odmówił. [więcej]
21 maj 1444 21 maja 1444 roku Fryderyk III Habsburg przedłużył z Władysławem Warneńczykiem rozejm w wojnie o węgierską koronę. Austriacki władca odmówił pomocy finansowej dla planowanej wyprawy przeciwko Turkom. [więcej]
1 sierpień 1444 1 sierpnia 1444 roku w Szegedynie Władysław Warneńczyk ratyfikował traktat pokojowy zawarty z Muradem II. Nie była to dobra informacja dla Fryderyka III Habsburga. [więcej]
10 listopad 1444 10 listopada 1444 roku w bitwie pod Warną zginął Władysław Warneńczyk. Wobec czego podopieczny Fryderyka III Habsburga Władysław Pogrobowiec nabrał większych praw do korony węgierskiej.
23 listopad 1444 W liście do panów węgierskich datowanym na 23 listopada 1444 roku Jan Hunyady zapewniał, że Władysław Warneńczyk żyje. To komplikowało możliwość obsadzenia na węgierskim tronie wychowanka Fryderyka III Habsburga Władysława Pogrobowca. [więcej]
Grudzień 1444 W połowie grudnia 1444 roku Fryderyk III Habsburg wiedział już o śmierci Władysława Warneńczyka. [więcej]
Lato 1445 Latem 1445 roku Fryderyk III Habsburg przyjął węgierskich posłów, którzy przybyli negocjować warunki przejęcia przez Władysława Pogrobowca tronu Węgier. Rozmowy zakończyły się fiaskiem. Król odmówił wydania chłopca i korony. [więcej]
Październik 1445 W październiku 1445 roku Fryderyk III Habsburg otrzymał od palatyna Węgier Wawrzyńca Hedervariego pismo informujące o otrzymaniu listu z pieczęcią królewską wysłanego przez Władysława Warneńczyka z Cypru. Cudownie jakoby ocalały król donosił, że wkrótce powróci na Węgry i ma zamiar wyruszyć na kolejną wyprawę przeciw Turkom. [więcej]
6 grudzień 1449 6 grudnia 1449 roku przed Kazimierzem IV Jagiellończykiem stanął Konrad VII Biały, który podjął się funkcji posła Fryderyka III Habsburga występującego w obronie Władysława I Płockiego. [więcej]
26 maj 1450 26 maja 1450 roku Fryderyk III Habsburg wysłał do biskupa wrocławskiego Piotra pismo z prośbą o interwencję w intencji Konrada VII Białego, który został uwięziony i ograbiony przez bratanków. [więcej]
16 lipiec 1450 16 lipca 1450 roku Fryderyk III Habsburg mianował biskupa wrocławskiego Piotra i Reinprechta von Ebersdorf rozjemcami w sporze Konrada VII Białego z bratankami: Konradem IX Czarnym i Konradem X Białym. [więcej]
Październik 1450 W październiku 1450 roku Fryderyk III Habsburg zawarł z Janem Hunyadym porozumienie, na mocy którego ten drugi uzyskał zgodę na sprawowanie funkcji regenta do czasu osiągnięcia przez Władysława Pogrobowca osiemnastego roku życia. [więcej]
1451 W 1451 roku Fryderyk III Habsburg uznał Jerzego z Podiebradów gubernatorem Czech. [więcej]
9 kwiecień 1451 9 kwietnia 1451 roku arbitrzy Fryderyka III Habsburga wydali korzystny dla Konrada VII Białego werdykt, na mocy którego bratankowie mieli zwrócić zagarnięte w 1450 roku ziemie stryja. [więcej]
Kwiecień / maj 1451 Na przełomie kwietnia i maja 1451 roku Fryderyk III Habsburg otrzymał od Konrada VII Białego prawa do Księstwa Oleśnickiego. [więcej]
1451 W 1451 roku opozycja skupiona wokół Ulricha Eytzinga oraz hrabiego Ulricha II z Cilli zażądała od Fryderyka III Habsburga wydania Władysława I Pogrobowca. Król Niemiec uchylił się od podjęcia decyzji w tej sprawie i wyruszył w podróż do Rzymu. [więcej]
1 sierpień 1451 1 sierpnia 1451 roku w Lizbonie obył się ślub per procura Fryderyka III Habsburga z księżniczką Portugalii Eleonorą Aviz. Niemieckiego monarchę reprezentował Jakub Motz. [więcej]
1451 / 1452 Zimą przełomu 1451 i 1452 roku Fryderyk III Habsburg był w podróży do Rzymu. Celem wyprawy była cesarska korona dla pierwszego Habsburga oraz sakrament małżeństwa z Eleonorą Aviz, córką króla Portugalii Edwarda, udzielony przez samego papieża. [więcej]
Styczeń 1452 W styczniu 1452 roku Fryderyk III Habsburg spotkał się z wysłannikiem Związku Pruskiego. [więcej]
24 luty 1452 24 lutego 1452 roku w Sienie Fryderyk III Habsburg po raz pierwszy spotkał się ze swoją narzeczoną Eleonorą Aviz siostrą króla Portugalii Alfonsa V. [więcej]
9 marzec 1452 1 marca 1452 roku Fryderyk III Habsburg i Eleonora Aviz opuścili Sienę, by 9 marca dotrzeć do Rzymu. [więcej]
16 marzec 1452 16 marca 1452 roku w Rzymie Fryderyk III Habsburg i Eleonora Aviz wstąpili w związek małżeński. [więcej]
19 marzec 1452 19 marca 1452 roku w Rzymie Fryderyk III Habsburg wraz z małżonką dostąpili zaszczytu cesarskiej koronacji. [więcej]
Marzec 1452 W marcu 1452 roku w Rzymie Fryderyk III Habsburg wraz z papieżem Eugeniuszem IV spotkali się z posłem wielkiego mistrza Ludwiga von Erlichshausen. Po rozmowach cesarz i papież zasugerowali wysłannikom, aby Zakon Krzyżacki zamiast zwalczać poddanych zajął się realizacją swojej misji nawracania niewiernych. [więcej]
24 marzec 1452 24 marca 1452 roku Fryderyk III Habsburg i Eleonora wyruszyli w podróż do Neapolu w odwiedziny do Alfonsa Aragońskiego. [więcej]
Kwiecień 1452 Wroga sytuacja polityczna, jaka zapanowała w Rzymie, stała się przyczyną wycofania się Fryderyka III Habsburga do Wiener Neustadt. [więcej]
11 czerwiec 1452 11 czerwca 1452 roku Fryderyk III Habsburg potwierdził swojej córce Małgorzacie Saskiej jej prawa do spuścizny po Konradzie VII. [więcej]
4 wrzesień 1452 Wojska opozycji skupionej wokół Ulricha von Cilli podeszły pod Wiener Neustadt. Po jednodniowych zmaganiach zbrojnych Fryderyk III Habsburg zdecydował się na kapitulację. 4 września 1452 roku przekazał opozycji Władysława I Pogrobowca. [więcej]
Styczeń 1453 Na początku 1453 roku Fryderyk III Habsburg wysłał posłów do Wenecji i do Alfonsa V Aragońskiego, błagając ich o broń, żołnierzy, statki i żywność dla oblężonego Konstantynopola. Wkładem Fryderyka III Habsburga przedsięwzięcie było jedynie wysłanie listu do Mehmeda II, w którym groził sułtanowi najazdem wszystkich władców chrześcijaństwa. [więcej]
1453 W 1453 roku Fryderyk III Habsburg wydał Privilegium maius, zapewniając tym sposobem styryjskiej linii swojej dynastii szereg przywilejów, na mocy których między innymi jej członkowie mogli nosić tytuł arcyksiążąt, nakładać podatki i cła, nadawać tytuły szlacheckie i herby. [więcej]
5 grudzień 1453 5 grudnia 1453 roku Fryderyk III Habsburg w procesie miedzy Zakonem Krzyżackim a Związkiem Pruskim wydał wyrok korzystny dla Zakonu, uznając związek za nielegalny. Zakon Krzyżacki musiał wcześniej zapłacić cesarzowi 14 tysięcy węgierskich guldenów w złocie. [więcej]
Maj 1454 W maju 1458 roku Fryderyk III Habsburg wystosował do władz Hanzy pismo, w którym polecił Lubece podjąć się mediacji w rozpoczętej niedawno wojnie trzynastoletniej. [więcej]
24 marzec 1455 24 marca 1455 roku Fryderyk III Habsburg nałożył banicję na stany pruskie. [więcej]
1458 W 1458 roku Fryderyk III Habsburg zawarł ze swoim bratem Albrechtem porozumienie, w myśl którego doszło do podziału austriackich terytoriów. Fryderykowi przypadła w udziale Austria Dolna, czyli ziemie położone poniżej rzeki Enns. [więcej]
6 grudzień 1458 W grudniu 1458 roku Fryderyk III Habsburg wysłał posłów do Szegedynu na obrady węgierskiego sejmu. Tam wspólnie z przedstawicielami Macieja Korwina starano się znaleźć sposób odzyskania węgierskiej korony przetrzymywanej przez cesarza. [więcej]
17 luty 1459 17 lutego 1459 roku część magnatów obrała królem Węgier Fryderyka Habsburga. [więcej]
4 marzec 1459 4 marca 1459 roku w Wiener Neustadt Fryderyk III Habsburg koronowany został na króla Węgier. [więcej]
Sierpień 1459 W sierpniu 1459 roku Fryderyk III Habsburg zawarł z Maciejem Korwinem rozejm, który miał trwać do 24 czerwca 1460 roku. [więcej]
26 wrzesień 1459 26 września 1459 roku Fryderyk III Habsburg przebywał w Mantui, gdzie papież Pius II otworzył kongres, na którym wezwał chrześcijański świat do walki z Turkami. [więcej]
2 marzec 1460 2 marca 1460 roku Chrystian I został wybrany księciem Szlezwiku i hrabią Holsztynu. Tym sposobem Rzesza Niemiecka utraciła te dwie prowincje. [więcej]
Marzec 1460 W marcu 1460 roku w Norymberdze odbyły się obrady Sejmu Rzeszy Niemieckiej. [więcej]
Wrzesień 1460 We wrześniu 1460 roku w Wiener Neustadt odbyły się obrady Sejmu Rzeszy Niemieckiej. [więcej]
Styczeń 1462 Na początku 1462 roku uzgodniono projekt porozumienia miedzy Fryderykiem III Habsburgiem i Maciejem Korwinem. Powstały traktat przewidywał, że Fryderykowi zostanie przyznany tytuł króla Węgier, cesarz adoptuje Macieja jako syna, a ten uzna cesarza za ojca, Fryderyk zwróci Maciejowi koronę Węgier jako dowód swoich ojcowskich intencji. [więcej]
15 październik 1462 W 1462 roku Albrecht Habsburg zajął zbrojnie Dolną Austrię. 15 października 1462 roku Fryderyk III Habsburg został oblężony w Hofburgu przez oddziały dowodzone przez handlarza bydłem Wolfganga Holzera. Cesarz trwał w oblężonej twierdzy do 8 grudnia 1462 roku, do interwencji Jerzego z Podiebradów. [więcej]
19 lipiec 1463 19 lipca 1463 roku Fryderyk III Habsburg podpisał traktat pokojowy z Maciejem Korwinem. [więcej]
11 listopad 1466 11 listopada 1466 roku czeskie poselstwo reprezentujące Jerzego z Podiebradów nie zostało wpuszczone na sejm książąt niemieckich w Norymberdze. [więcej]
3 wrzesień 1467 3 września 1467 roku zmarła Eleonora Aviz, małżonka Fryderyka III Habsburga. [więcej]
Boże Narodzenie 1468 Wigilię Bożego Narodzenia 1468 roku Fryderyk III Habsburg spędził w Rzymie w towarzystwie papieża Pawła II. [więcej]
1 styczeń 1469 1 stycznia 1469 roku Fryderyk III Habsburg uzyskał od papieża Pawła II zgodę na powołanie Rycerskiego Zakonu Świętego Jerzego. Hans Siebenhirter mianowany został Wielkim Mistrzem nowo powstałego zakonu. [więcej]
18 styczeń 1469 18 stycznia 1469 roku dzięki zabiegom Fryderyka III Habsburga papież Paweł II podniósł Wiener Neustadt do godności siedziby biskupiej. [więcej]
Styczeń 1469 Podczas pobytu w Rzymie Fryderykowi III Habsburgowi udało się skłonić papieża Pawła II do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego margrabiego Leopolda III Babenberga. [więcej]
13 kwiecień 1470 13 kwietnia 1470 roku w Sandomierzu Kazimierz Jagiellończyk przyjął posła Fryderyka III, ofiarującego przymierze przeciw Maciejowi Korwinowi. [więcej]
1470 W 1470 roku Kazimierz Jagiellończyk nie ratyfikował przymierza z Fryderykiem III, ponieważ austriacki monarcha tytułował się w nim królem Węgier. [więcej]
1471 W 1471 roku w Austrii przeciwko Fryderykowi III Habsburgowi wybuchła rewolta, na czele której stanął Andreas Baumkircher. Powodem powstania były długi cesarza wobec przywódcy rebelii. [więcej]
23 kwiecień 1471 Wojna domowa przyniosła sporo ofiar po obydwu stronach. Podjęto próbę pojednania zwaśnionych stron. Andreas Baumkircher otrzymał list żelazny i przybył do Grazu na spotkanie z Fryderykiem III Habsburgiem. Cesarz zaniepokojony pogłoskami, że przybysz pragnie go zabić, kazał go pojmać. 23 kwietnia 1471 roku Andreas Baumkircher bez sądu został ścięty. [więcej]
1471 W 1471 roku na sejmie Rzeszy w Ratyzbonie Fryderyk III Habsburg zaproponował, aby nałożyć powszechny krajowy podatek, którym sfinansowano by wyprawę przeciwko Turkom. [więcej]
30 styczeń 1472 30 stycznia 1472 roku Kazimierz Jagiellończyk wysłał do Fryderyka Habsburga list, w którym zawarł informacje o swoich planach i prosił o wsparcie w interwencji zbrojnej na Węgrzech mającej na celu obalenie Macieja Korwina. [więcej]
1473 W 1473 roku Elektorzy Rzeszy nie wyrazili zgody na małżeństwo syna Fryderyka III Habsburga Maksymiliana I z córką księcia Burgundii Karola Śmiałego. [więcej]
Wrzesień 1473 W połowie września 1473 roku w Trewirze Fryderyk III Habsburg spotkał się z Zygmuntem Habsburgiem regentem Tyrolu. Miało tam dojść do uzgodnienia mariażu księcia Maksymiliana I z Marią, córką Zygmunta Habsburga. Negocjacje zakończyły się fiaskiem. Pod koniec listopada Fryderyk III Habsburg przerwał rokowania i opuścił Trewir. [więcej]
Grudzień 1473 Pod koniec roku 1473 roku Fryderyk III Habsburg uznał Władysława Jagiellończyka za króla Czech. [więcej]
13 marzec 1474 13 marca 1474 roku Fryderyk III Habsburg zawarł z Kazimierzem Jagiellończykiem i Władysławem Jagiellończykiem sojusz skierowany przeciwko Maciejowi Korwinowi. [więcej]
1474 W 1474 roku Fryderyk III Habsburg musiał uznać niezależność kantonów szwajcarskich. [więcej]
1477 W 1477 roku na Austrię najechał zbrojnie Maciej Korwin. [więcej]
18 sierpień 1477 5 stycznia 1477 roku zginął w bitwie pod Nancy książę Burgundii Karol Śmiały. Fryderyk III Habsburg czym prędzej zebrał pieniądze oraz wojska i wysłał swojego syna Maksymiliana I, aby przejął burgundzkie dziedzictwo. Misja osiemnastoletniego księcia zakończyła się pełnym sukcesem. 18 sierpnia 1477 roku w Gandawie poślubił Marię, córkę Karola Śmiałego. [więcej]
1477 W 1477 roku w wyniku układów z Ludwikiem XI stan posiadania Fryderyka III Habsburga powiększył się o Niderlandy. [więcej]
1479 W 1479 roku Fryderyk III Habsburg utracił Austrię na rzecz Macieja Korwina. [więcej]
Listopad 1481 W listopadzie 1481 roku pojawił się pomysł mariażu córki Fryderyka III Habsburga Kunegundy z księciem Kazimierzem Jagiellończykiem. Idea ta nie została zrealizowana. [więcej]
1 czerwiec 1485 W 1485 roku doszło do kolejnej zbrojnej ekspedycji Macieja Korwina na Austrię. Fryderyk III Habsburg nie był w stanie obronić oblężonego Wiednia. 1 czerwca 1485 roku węgierski władca triumfalnie wjechał do austriackiej stolicy. [więcej]
Grudzień 1485 W grudniu 1485 roku Fryderyk III Habsburg przyjął posłów Kazimierza Jagiellończyka, którzy przybyli z misją zmontowania akcji antytureckiej. [więcej]
1486 W 1486 roku Władysław Jagiellończyk został wykluczony z roli elektora czeskiego podczas elekcji Maksymiliana I. [więcej]
16 luty 1486 Dzięki zabiegom Fryderyka III Habsburga 16 lutego 1486 roku Maksymilian I wybrany został niemieckim królem. [więcej]
1486 W 1486 roku Fryderyk III Habsburg wysłał do Iwana III śląskiego rycerza Mikołaja von Popplau, który miał przeprowadzić rekonesans możliwości zawarcia sojuszu. [więcej]
Luty 1487 W pierwszych miesiącach 1487 roku na sejmie Rzeszy w Norymberdze pojawił się śląski rycerz Mikołaj von Popplau - poseł Fryderyka III Habsburga, który powrócił niedawno z Moskwy. Zdał on tam elektorom relację ze swojej wizyty, przedstawiając Iwana III jako władcę potężniejszego niż Kazimierz Jagiellończyk. [więcej]
1487 W 1487 roku Węgrzy zajęli Wiener Neustadt - główną rezydencję Fryderyka III Habsburga. Cesarz musiał przenieść się do Linzu. [więcej]
26 grudzień 1488 26 grudnia 1488 roku w Ulm Fryderyk III Habsburg wystawił kredytywę dla śląskiego rycerza Mikołaja von Popplau, który ponownie miał udać się w podróż do Moskwy. Tam miał przedstawić Iwanowi III propozycję sojuszu i mariażu. [więcej]
Marzec 1489 W marcu 1489 roku Fryderyk III poparł w Rzymie starania Kazimierza Jagiellończyka o mianowanie jego syna Fryderyka biskupem warmińskim. [więcej]
26 wrzesień 1489 Po 26 września 1489 roku w Linzu Fryderyk III Habsburg przyjął posła Iwana III, Greka Jerzego Trachaniota, który przybył w celu zawiązania sojuszu. [więcej]
Styczeń 1490 W styczniu 1490 roku Fryderyk III Habsburg miał spotkać się w Linzu z Maciejem Korwinem. Do szczytu jednak nie doszło. Posłowie uzgodnili jedynie rozejm, który miał obowiązywać do września 1490 roku. [więcej]
9 kwiecień 1490 6 kwietnia 1490 roku zmarł w Wiedniu Maciej Korwin. Już 9 kwietnia 1490 roku Fryderyk III Habsburg, łamiąc postanowienia rozejmu ze stycznia tego samego roku, polecił Heinrichowi von Prüschenk, by zbrojnie zajął miasta: Melk, St. Pölten, Tulln, Eggenburg, Mautern i Stein. [więcej]
25 kwiecień 1490 25 kwietnia 1490 roku z Linzu Fryderyk III Habsburg wystosował do stanów morawskich pismo, wzywające do podporządkowania się jemu jako prawowitemu następcy Macieja na tronie Węgier. [więcej]
Maj 1490 W maju 1490 roku Fryderyk III Habsburg przyjął wysłannika swojego ojca, który przybył z zapewnieniem, że kandydatura Jana Olbrachta na króla Węgier jest najlepszą z możliwych oraz obiecał zwrot austriackich posiadłości zagarniętych przez Macieja Korwina. [więcej]
Maj / czerwiec 1490 Na przełomie maja i czerwca 1490 roku w Linzu doszło do spotkania Fryderyka III Habsburga z synem Maksymilianem I w celu skoordynowania działań zmierzających do pozyskania węgierskiej korony. W myśl uzgodnionego porozumienia zdecydowano, że to Maksymilian I weźmie udział w elekcji. [więcej]
Czerwiec 1490 W czerwcu 1490 roku Fryderyk III Habsburg wysłał do hospodara mołdawskiego Stefana swego posła o imieniu Władysław, którego zadaniem było rozeznanie sytuacji i zdobycie poparcia dla Maksymiliana I w wyścigu po węgierską koronę. [więcej]
15 lipiec 1490 Po przeprowadzeniu udanej elekcji Władysława Jagiellończyka udzielono audiencji pożegnalnej posłom obcych monarchów. Wysłanników Maksymiliana I Habsburga i Fryderyka III starano się przekonać, że austriaccy uczestnicy elekcji nie byli osobiście związani warunkami umowy sukcesyjnej z 1463 roku, ponieważ jej nie podpisywali. Jednocześnie zwrócono uwagę, że Władysław Jagiellończyk jest ich bliskim krewnym. [więcej]
20 lipiec 1490 Po 20 lipca 1490 roku Fryderyk III Habsburg dowiedział się o węgierskiej elekcji Władysława Jagiellończyka. [więcej]
Sierpień 1490 W sierpniu 1490 roku zakończyła się węgierska okupacja Wiednia i Wiener Neustadt. [więcej]
7 wrzesień 1490 7 września 1490 roku Fryderyk III Habsburg i Maksymilian I, aby pozyskać posiłki zbrojne z Niemiec do walki o węgierski tron, wysłali do rady miejskiej Frankfurtu list, w którym straszyli Niemców rosnącą potęgą Jagiellonów. [więcej]
1490 Fryderykowi III Habsburgowi udało się zapobiec zastawieniu Tyrolu i Przedniej Austrii u bawarskiego księcia Albrechta IV. W 1490 roku Zygmunt Habsburg w zamian za gratyfikację finansową abdykował na rzecz Maksymiliana I. [więcej]
Styczeń 1491 W styczniu 1491 roku w Linzu Fryderyk III Habsburg spotkał się z Maksymilianem I. Syn poprosił ojca o wsparcie w konfliktach w Bretanii i na Węgrzech. Cesarz był przeciwnikiem dzielenia sił na dwa fronty, więc odmówił. [więcej]
Kwiecień 1491 W kwietniu 1491 roku mediolańscy książęta wystąpili na dworze Fryderyka III Habsburga z propozycją podjęcia przez nich mediacji, zmierzających do zakończenia konfliktu o sukcesję na Węgrzech. [więcej]
Sierpień 1491 W sierpniu 1491 roku rozpoczęły się w Pożoniu między przedstawicielami Habsburgów i Władysława Jagiellończyka negocjacje, mające za celu zakończenie na pokojowej drodze konfliktu o sukcesję węgierską. [więcej]
Wiosna 1493 Wiosną 1493 roku Fryderyk III Habsburg wysłał do Poznania posłów, w celu porozumienia się z nowym królem Polski Janem Olbrachtem. [więcej]
Czerwiec 1493 W czerwcu 1493 roku Fryderyk III Habsburg przeszedł operację amputacji nogi. [więcej]
10 lipiec 1493 10 lipca 1493 roku Fryderyk III Habsburg wydał przywilej egzempcyjny dla Norymbergi. [więcej]
19 sierpień 1493 Stan zdrowia cesarza pogorszył się po spożyciu melonów i popiciu ich zimną wodą. Fryderyk III Habsburg zmarł 19 sierpnia 1493 roku. [więcej]
28 sierpień 1493 28 sierpnia 1493 roku zwłoki Fryderyka III Habsburga pochowano w książęcym grobowcu wiedeńskiej katedry św. Szczepana. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Władysław Pogrobowiec
Żony i potomstwo:

Żoną Fryderyka III została 16 marca 1452 roku Eleonora Aviz – córka króla Portugalii Edwarda.

  1. Krzysztof (1454 - 1455)
  2. Maksymilian I (1459 - 1519) - król Niemiec
  3. Helena (1460 - 1461)
  4. Kunegunda (1465 - 1520) - żona księcia bawarskiego Albrechta IV Mądrego
  5. Jan (1466 - 1467)
Następca: Maksymilian I

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Fryderyk_V
#FryderykV
858

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.