ozdoba

FRYDERYK V

(1457–1493)

ozdoba
Władcy Austrii
Rudolf I Habsburg
Rudolf II
Albrecht I
Leopold I Sławny
Fryderyk III Piękny
Albrecht II Kulawy
Otto Wesoły
Rudolf IV Założyciel
Albrecht III Habsburg
Albrecht IV Habsburg
Albrecht V Habsburg
Władysław Pogrobowiec
Fryderyk V
Maksymilian I
Karol I
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf V
Maciej I
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold VI
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II Habsburg
Leopold II Habsburg
Franciszek II Habsburg
Ferdynand I Habsburg
Franciszek Józef I
Karol I Habsburg
Fryderyk V
Dynastia: Habsburgów
Urodzony: 21 września 1415 roku
w Innsbrucku
Zmarł: 19 sierpnia 1493 roku
w Linz
Rodzice: Ernest Żelazny
i Cymbarka Piastówna
21 wrzesień 1415 Fryderyk III Habsburg urodził się 21 września 1415 roku w Innsbrucku jako syn Cymbarki, córki Siemowita IV i Ernesta Żelaznego, władcy Styrii, Karyntii, Krainy, Marchii Windyjskiej i margrabstwa Istrii. [więcej]
10 czerwiec 1424 10 czerwca 1424 roku zmarł ojciec Fryderyka III Ernest Żelazny. [więcej]
1424 W 1424 roku Fryderyk III Habsburg został władcą Styrii.
28 wrzesień 1429 28 września 1429 roku w Türnitz zmarła matka Fryderyka III Cymbarka Mazowiecka. Regencję nad młodym Fryderykiem III objął jego stryj Fryderyk IV Tyrolski. [więcej]
1436 W 1436 roku Fryderyk III Habsburg przebywał w Jerozolimie, gdzie przy Świętym Grobie został pasowany na rycerza. [więcej]
1436 Po powrocie z Jerozolimy Fryderyk III Habsburg ustanowił Wiener Neustadt swoją rezydencją. [więcej]
1437 W 1437 roku Fryderyk III Habsburg po raz pierwszy zapisał w swoim notesie słynną kombinację liter AEIOU. Wpis ten uzupełniono później frazą: Austriae est imperare orbi universo (Do Austrii należy panowanie nad światem). [więcej]
1439 W 1439 roku w Wiedniu przed Fryderykiem III zamknięto bramy miasta. Otworzono je dopiero, gdy potwierdził zagwarantowane mu na piśmie prawa i wolności. [więcej]
2 luty 1440 2 lutego 1440 roku we Frankfurcie nad Menem elektorzy Rzeszy wybrali Fryderyka III Habsburga królem Niemiec. [więcej]
6 kwiecień 1440 6 kwietnia 1440 roku w katedrze w Wiener Neustadt Fryderyk III Habsburg oficjalnie przyjął nominację elektorów Rzeszy na króla Niemiec. [więcej]
1441 W 1441 roku jeden z wiedeńskich arystokratów publicznie nazwał Fryderyka III Habsburga królem Żydów. Zebrany tłum wzniósł okrzyk: Ukrzyżować go!. [więcej]
17 czerwiec 1442 17 czerwca 1442 roku w Akwizgranie arcybiskup Kolonii koronował Fryderyka III Habsburga na króla Niemiec. [więcej]
6 grudzień 1449 6 grudnia 1449 roku przed Kazimierzem IV Jagiellończykiem stanął Konrad VII Biały, który podjął się funkcji posła Fryderyka III Habsburga występującego w obronie Władysława I Płockiego. [więcej]
26 maj 1450 26 maja 1450 roku Fryderyk III Habsburg wysłał do biskupa wrocławskiego Piotra pismo z prośbą o interwencję w intencji Konrada VII Białego, który został uwięziony i ograbiony przez bratanków. [więcej]
16 lipiec 1450 16 lipca 1450 roku Fryderyk III Habsburg mianował biskupa wrocławskiego Piotra i Reinprechta von Ebersdorf rozjemcami w sporze Konrada VII Białego z bratankami: Konradem IX Czarnym i Konradem X Białym. [więcej]
1451 W 1451 roku opozycja skupiona wokół Ulricha Eytzinga oraz hrabiego Ulricha II z Cilli zażądała od Fryderyka III Habsburga wydania Władysława I Pogrobowca. Król Niemiec uchylił się od podjęcia decyzji w tej sprawie i wyruszył w podróż do Rzymu. [więcej]
1451 / 1452 Zimą przełomu 1451 i 1452 roku Fryderyk III Habsburg był w podróży do Rzymu. Celem wyprawy była cesarska korona dla pierwszego Habsburga oraz sakrament małżeństwa z Eleonorą Aviz, córką króla Portugalii Edwarda, udzielony przez samego papieża. [więcej]
9 kwiecień 1451 9 kwietnia 1451 roku arbitrzy Fryderyka III Habsburga wydali korzystny dla Konrada VII Białego werdykt, na mocy którego bratankowie mieli zwrócić zagarnięte w 1450 roku ziemie stryja. [więcej]
Kwiecień / maj 1451 Na przełomie kwietnia i maja 1451 roku Fryderyk III Habsburg otrzymał od Konrada VII Białego prawa do Księstwa Oleśnickiego. [więcej]
Luty 1452 W lutym 1452 roku w Sienie Fryderyk III Habsburg po raz pierwszy spotkał się ze swoją narzeczoną Eleonorą Aviz. [więcej]
9 marzec 1452 1 marca 1452 roku Fryderyk III Habsburg i Eleonora Aviz opuścili Sienę, by 9 marca dotrzeć do Rzymu. [więcej]
16 marzec 1452 16 marca 1452 roku w Rzymie Fryderyk III Habsburg i Eleonora Aviz wstąpili w związek małżeński. [więcej]
19 marzec 1452 19 marca 1452 roku w Rzymie Fryderyk III Habsburg wraz z małżonką dostąpili zaszczytu cesarskiej koronacji. [więcej]
24 marzec 1452 24 marca 1452 roku Fryderyk III Habsburg i Eleonora wyruszyli w podróż do Neapolu w odwiedziny do Alfonsa Aragońskiego. [więcej]
Kwiecień 1452 Wroga sytuacja polityczna, jaka zapanowała w Rzymie, stała się przyczyną wycofania się Fryderyka III Habsburga do Wiener Neustadt. [więcej]
11 czerwiec 1452 11 czerwca 1452 roku Fryderyk III Habsburg potwierdził swojej córce Małgorzacie Saskiej jej prawa do spuścizny po Konradzie VII. [więcej]
4 wrzesień 1452 Wojska opozycji skupionej wokół Ulricha von Cilli podeszły pod Wiener Neustadt. Po jednodniowych zmaganiach zbrojnych Fryderyk III Habsburg zdecydował się na kapitulację. 4 września 1452 roku przekazał opozycji Władysława I Pogrobowca. [więcej]
1453 W 1453 roku Fryderyk III Habsburg wydał Privilegium maius, zapewniając tym sposobem styryjskiej linii swojej dynastii szereg przywilejów, na mocy których między innymi jej członkowie mogli nosić tytuł arcyksiążąt, nakładać podatki i cła, nadawać tytuły szlacheckie i herby. [więcej]
1458 W 1458 roku Fryderyk III Habsburg zawarł ze swoim bratem Albrechtem porozumienie, w myśl którego doszło do podziału austriackich terytoriów. Fryderykowi przypadła w udziale Austria Dolna, czyli ziemie położone poniżej rzeki Enns. [więcej]
1462 W 1462 roku Albrecht Habsburg zajął zbrojnie Dolną Austrię. Fryderyk III Habsburg został oblężony w Hofburgu przez oddziały dowodzone przez handlarza bydła Wolfganga Holzera. [więcej]
1463 W 1463 roku oblężony w Hofburgu Fryderyk III Habsburg doczekał się odsieczy ze strony Czechów. Gdy odzyskał wolność, przeniósł się do Wiener Neustadt. Niedługo potem zmarł jego zaborczy brat Albrecht Habsburg. [więcej]
3 wrzesień 1467 3 września 1467 roku zmarła Eleonora Aviz, małżonka Fryderyka III Habsburga. [więcej]
Boże Narodzenie 1468 Wigilię Bożego Narodzenia 1468 roku Fryderyk III Habsburg spędził w Rzymie w towarzystwie papieża Pawła II. [więcej]
1 styczeń 1469 1 stycznia 1469 roku Fryderyk III Habsburg uzyskał od papieża Pawła II zgodę na powołanie Rycerskiego Zakonu Świętego Jerzego. Hans Siebenhirter mianowany został Wielkim Mistrzem nowo powstałego zakonu. [więcej]
18 styczeń 1469 18 stycznia 1469 roku dzięki zabiegom Fryderyka III Habsburga papież Paweł II podniósł Wiener Neustadt do godności siedziby biskupiej. [więcej]
Styczeń 1469 Podczas pobytu w Rzymie Fryderykowi III Habsburgowi udało się skłonić papieża Pawła II do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego margrabiego Leopolda III Babenberga. [więcej]
1471 W 1471 roku w Austrii przeciwko Fryderykowi III Habsburgowi wybuchła rewolta, na czele której stanął Andreas Baumkircher. Powodem powstania były długi cesarza wobec przywódcy rebelii. [więcej]
23 kwiecień 1471 Wojna domowa przyniosła sporo ofiar po obydwu stronach. Podjęto próbę pojednania zwaśnionych stron. Andreas Baumkircher otrzymał list żelazny i przybył do Grazu na spotkanie z Fryderykiem III Habsburgiem. Cesarz zaniepokojony pogłoskami, że przybysz pragnie go zabić, kazał go pojmać. 23 kwietnia 1471 roku Andreas Baumkircher bez sądu został ścięty. [więcej]
1471 W 1471 roku na sejmie Rzeszy w Ratyzbonie Fryderyk III Habsburg zaproponował, aby nałożyć powszechny krajowy podatek, którym sfinansowano by wyprawę przeciwko Turkom. [więcej]
Wrzesień 1473 W połowie września 1473 roku w Trewirze Fryderyk III Habsburg spotkał się z Zygmuntem Habsburgiem regentem Tyrolu. Miało tam dojść do uzgodnienia mariażu księcia Maksymiliana I z Marią, córką Zygmunta Habsburga. Negocjacje zakończyły się fiaskiem. Pod koniec listopada Fryderyk III Habsburg przerwał rokowania i opuścił Trewir. [więcej]
1477 W 1477 roku na Austrię najechał zbrojnie Maciej Korwin. [więcej]
18 sierpień 1477 5 stycznia 1477 roku zginął w bitwie pod Nancy książę Burgundii Karol Śmiały. Fryderyk III Habsburg czym prędzej zebrał pieniądze oraz wojska i wysłał swojego syna Maksymiliana I, aby przejął burgundzkie dziedzictwo. Misja osiemnastoletniego księcia zakończyła się pełnym sukcesem. 18 sierpnia 1477 roku w Gandawie poślubił Marię, córkę Karola Śmiałego. [więcej]
1 czerwiec 1485 W 1485 roku doszło do kolejnej zbrojnej ekspedycji Macieja Korwina na Austrię. Fryderyk III Habsburg nie był w stanie obronić oblężonego Wiednia. 1 czerwca 1485 roku węgierski władca triumfalnie wjechał do austriackiej stolicy. [więcej]
16 luty 1486 Dzięki zabiegom Fryderyka III Habsburga 16 lutego 1486 roku Maksymilian I wybrany został niemieckim królem. [więcej]
1487 W 1487 roku Węgrzy zajęli Wiener Neustadt - główną rezydencję Fryderyka III Habsburga. Cesarz musiał przenieść się do Linzu. [więcej]
1490 W 1490 roku zmarł Maciej Korwin. Dzięki temu zakończyła się węgierska okupacja Wiednia i Wiener Neustadt. [więcej]
1490 Fryderykowi III Habsburgowi udało się zapobiec zastawieniu Tyrolu i Przedniej Austrii u bawarskiego księcia Albrechta IV. W 1490 roku Zygmunt Habsburg w zamian za gratyfikację finansową abdykował na rzecz Maksymiliana I. [więcej]
Czerwiec 1493 W czerwcu 1493 roku Fryderyk III Habsburg przeszedł operację amputacji nogi. [więcej]
19 sierpień 1493 Stan zdrowia cesarza pogorszył się po spożyciu melonów i popiciu ich zimną wodą. Fryderyk III Habsburg zmarł 19 sierpnia 1493 roku. [więcej]
28 sierpień 1493 28 sierpnia 1493 roku zwłoki Fryderyka III Habsburga pochowano w książęcym grobowcu wiedeńskiej katedry św. Szczepana. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Władysław Pogrobowiec
Żony i potomstwo:

Żoną Fryderyka III została 16 marca 1452 roku Eleonora Aviz – córka króla Portugalii Edwarda.

  1. Krzysztof (1454 - 1455)
  2. Maksymilian I (1459 - 1519) - król Niemiec
  3. Helena (1460 - 1461)
  4. Kunegunda (1465 - 1520) - żona księcia bawarskiego Albrechta IV Mądrego
  5. Jan (1466 - 1467)
Następca: Maksymilian I

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2021 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Fryderyk_V
#FryderykV
858

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.