ozdoba

WOJNA CESARZA HENRYKA IV Z SAKSONIĄ
1078 - 1080

ozdoba
894-896 Wojna bułgarsko-bizantyjska
917-924 Wojna bułgarsko-bizantyjska
953-955 Bunt Ludolfa w Niemczech
955 Najazd Węgrów na Bawarię
1001-1004 Wojna bułgarsko-bizantyjska
1009–1012 Najazd armii Thorkella na Anglię
1015-1018 Wojna bułgarsko-bizantyjska
1078 - 1080 Wojna cesarza Henryka IV z Saksonią
1081-1085 Wojna bizantyjsko-normańska
1096-1099 I wyprawa krzyżowa
1109 Wojna polsko-niemiecka
1145-1149 II wyprawa krzyżowa
1189-1192 III wyprawa krzyżowa
1202-1204 IV wyprawa krzyżowa
1217-1221 V wyprawa krzyżowa
1221-1223 Dżebe i Subedej w zachodniej Azji
1235-1242 Najazd Batu i Sübedeja na Europę
1248–1254 VI wyprawa krzyżowa
1253 Kampania Opawska
1259-1260 Najazd Burundaja na Polskę
1270 VII wyprawa krzyżowa
1283-1309 Wojna krzyżacko-litewska
1302-1305 Wojna francusko-flamandzka
1308-1309 Zabór Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1311-1325 Wojna krzyżacko-litewska
1327-1332 Wojna polsko-krzyżacka o Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską
1337–1453 Wojna stuletnia
1381–1384 Pierwsza wojna Jagiełły z Witoldem
1382-1385 Wojna Grzymalitów z Nałęczami
1390-1392 Druga wojna Jagiełły z Witoldem
1391 Pierwsza wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1393-1394 Druga wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1396 Trzecia wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1406–1408 Wojna o Psków
1409–1411 Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim
1414 Wojna głodowa
1419–1436 Wojny husyckie
1422 Wojna golubska
1431–1435 Wojna polsko-krzyżacka
1438 Wojna z Habsburgami o koronę czeską
1440 – 1442 Wojna domowa na Węgrzech
październik 1443 – luty 1444 Pierwsza kampania Władysława Warneńczyka przeciwko Turkom
wrzesień - listopad 1444 Druga kampania Władysława Warneńczyka przeciwko Turkom
1454–1466 Wojna trzynastoletnia
1471-1474 Interwencja zbrojna na Węgrzech przeciwko Maciejowi Korwinowi
wrzesień-grudzień 1474 Wyprawa polsko-czeska na Śląsk
1490-1492 Walki Jana Olbrachta z Władysławem II na Węgrzech
październik-grudzień 1490 Wyprawa Maksymiliana I Habsburga na Węgry
1492-1494 Wojna Litwy z Moskwą
1497 Wyprawa mołdawska Jana Olbrachta
1500-1503 Wojna Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę
1506 Wojna Polski i Litwy z Mołdawią
1507-1508 Wojna o Bramę Smoleńską z Moskwą
1509 Wojna Polski i Litwy z Mołdawią
kwiecień 1512 Najazd Tatarów na Wołyń
1512-1522 Wojna Litwy z Moskwą
1516 Wojna Polski i Litwy z Tatarami
1519-1521 Wojna pruska
Henryk IV od samego początku swego panowania nękany był buntami Sasów, do których nierzadko przyłączała się Bawaria i Szwabia. Ta wojna jest jednym z epizodów ciekawej historii niemieckiego cesarza.
Bitwa pod Mellrichstadt 1078

"...Bitwa pod Mellrichstadt w sierpniu 1078 roku wprawdzie nie zakończyła się świetnym zwycięstwem Henryka, jednakże była osiągnięciem strategicznym, ponieważ uniemożliwiła połączenie się Sasów ze Szwabami antykróla Rudolfa. W bitwie tej chłopi atakowali uciekających przed nimi biskupów. Zabity został arcybiskup Werner z Magdeburga, biskup Werner z Merseburga obrabowany, arcybiskup Zygfryd z Moguncji i biskup Adalbero z Wormacji zostali wzięci do niewoli...".


Fragment książki: E.W. Wies "CESARZ HENRYK IV" s. 174

ozdoba
Bitwa pod Mühlhausen 1080

"...Wspierany przez księcia czeskiego Wratysława, król stoczył 27 lutego 1080 roku bitwę w Flarcheim pod Mühlhausen. O zwycięstwie króla albo jego rywala nie można tu mówić. Bolesna była tu jednak strata, której doznał król, wróg zdobył obóz wraz z zapasami, zgromadzoną bronią, złotem i pieniędzmi. Z kolei rywal króla musiał pogodzić się z odejściem saskich możnowładców, wśród nich margrabiego Ekberta z Miśni..."


Fragment książki: E.W. Wies "CESARZ HENRYK IV" s. 174

ozdoba
Bitwa nad Elsterą 1080

"...Dnia 15 października wrogie wojska uderzyły na siebie nad Elsterą. Oddziały Rudolfa prowadzone były przez zaprawionego w bojach Ottona z Northeim, jedynego ówcześnie, rzeczywistego wojskowego dowódcę. I to co nie powinno się było zdarzyć, zdarzyło się. Król Henryk IV przegrał bitwę i musiał uciekać z pola walki. Radość Sasów i ich sojuszników przerwała wiadomość o śmierci króla Rudolfa na polu walki. Otrzymał cios włócznią, ale oprócz tego zadano mu ranę o symbolicznym znaczeniu: stracił w boju prawą rękę. Dla ludzi tamtych czasów był to pewny znak sądu bożego. Utracił tę rękę, którą podnosił w chwili składania przysięgi na wierność królowi Henrykowi, królowi, którego później zdradził, sam mianując się królem..."


Fragment książki: E.W. Wies "CESARZ HENRYK IV" s. 181

ozdoba

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości