ozdoba

WOJNA CESARZA HENRYKA IV Z SAKSONIĄ
1078 - 1080

ozdoba
894-896 Wojna bułgarsko-bizantyjska
917-924 Wojna bułgarsko-bizantyjska
953-955 Bunt Ludolfa w Niemczech
955 Najazd Węgrów na Bawarię
1001-1004 Wojna bułgarsko-bizantyjska
1009–1012 Najazd armii Thorkella na Anglię
1015-1018 Wojna bułgarsko-bizantyjska
1078 - 1080 Wojna cesarza Henryka IV z Saksonią
1081-1085 Wojna bizantyjsko-normańska
1096-1099 I wyprawa krzyżowa
1109 Wojna polsko-niemiecka
1145-1149 II wyprawa krzyżowa
1189-1192 III wyprawa krzyżowa
1202-1204 IV wyprawa krzyżowa
1217-1221 V wyprawa krzyżowa
1221-1223 Dżebe i Subedej w zachodniej Azji
1235-1242 Najazd Batu i Sübedeja na Europę
1248–1254 VI wyprawa krzyżowa
1253 Kampania Opawska
1259-1260 Najazd Burundaja na Polskę
1270 VII wyprawa krzyżowa
1283-1309 Wojna krzyżacko-litewska
1302-1305 Wojna francusko-flamandzka
1308-1309 Zabór Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1311-1325 Wojna krzyżacko-litewska
1327-1332 Wojna polsko-krzyżacka o Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską
1337–1453 Wojna stuletnia
1381–1384 Pierwsza wojna Jagiełły z Witoldem
1382-1385 Wojna Grzymalitów z Nałęczami
1390-1392 Druga wojna Jagiełły z Witoldem
1391 Pierwsza wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1393-1394 Druga wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1396 Trzecia wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1406–1408 Wojna o Psków
1409–1411 Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim
1414 Wojna głodowa
1419–1436 Wojny husyckie
1422 Wojna golubska
1431–1435 Wojna polsko-krzyżacka
1440 – 1442 Wojna domowa na Węgrzech
październik 1443 – luty 1444 Pierwsza kampania Władysława Warneńczyka przeciwko Turkom
wrzesień - listopad 1444 Druga kampania Władysława Warneńczyka przeciwko Turkom
1454–1466 Wojna trzynastoletnia
1471 Interwencja zbrojna na Węgrzech przeciwko Maciejowi Korwinowi
Henryk IV od samego początku swego panowania nękany był buntami Sasów, do których nierzadko przyłączała się Bawaria i Szwabia. Ta wojna jest jednym z epizodów ciekawej historii niemieckiego cesarza.
Bitwa pod Mellrichstadt 1078

"...Bitwa pod Mellrichstadt w sierpniu 1078 roku wprawdzie nie zakończyła się świetnym zwycięstwem Henryka, jednakże była osiągnięciem strategicznym, ponieważ uniemożliwiła połączenie się Sasów ze Szwabami antykróla Rudolfa. W bitwie tej chłopi atakowali uciekających przed nimi biskupów. Zabity został arcybiskup Werner z Magdeburga, biskup Werner z Merseburga obrabowany, arcybiskup Zygfryd z Moguncji i biskup Adalbero z Wormacji zostali wzięci do niewoli...".


Fragment książki: E.W. Wies "CESARZ HENRYK IV" s. 174

ozdoba
Bitwa pod Mühlhausen 1080

"...Wspierany przez księcia czeskiego Wratysława, król stoczył 27 lutego 1080 roku bitwę w Flarcheim pod Mühlhausen. O zwycięstwie króla albo jego rywala nie można tu mówić. Bolesna była tu jednak strata, której doznał król, wróg zdobył obóz wraz z zapasami, zgromadzoną bronią, złotem i pieniędzmi. Z kolei rywal króla musiał pogodzić się z odejściem saskich możnowładców, wśród nich margrabiego Ekberta z Miśni..."


Fragment książki: E.W. Wies "CESARZ HENRYK IV" s. 174

ozdoba
Bitwa nad Elsterą 1080

"...Dnia 15 października wrogie wojska uderzyły na siebie nad Elsterą. Oddziały Rudolfa prowadzone były przez zaprawionego w bojach Ottona z Northeim, jedynego ówcześnie, rzeczywistego wojskowego dowódcę. I to co nie powinno się było zdarzyć, zdarzyło się. Król Henryk IV przegrał bitwę i musiał uciekać z pola walki. Radość Sasów i ich sojuszników przerwała wiadomość o śmierci króla Rudolfa na polu walki. Otrzymał cios włócznią, ale oprócz tego zadano mu ranę o symbolicznym znaczeniu: stracił w boju prawą rękę. Dla ludzi tamtych czasów był to pewny znak sądu bożego. Utracił tę rękę, którą podnosił w chwili składania przysięgi na wierność królowi Henrykowi, królowi, którego później zdradził, sam mianując się królem..."


Fragment książki: E.W. Wies "CESARZ HENRYK IV" s. 181

ozdoba

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości