ozdoba

I WYPRAWA KRZYŻOWA
1096-1099

ozdoba
894-896 Wojna bułgarsko-bizantyjska
917-924 Wojna bułgarsko-bizantyjska
953-955 Bunt Ludolfa w Niemczech
955 Najazd Węgrów na Bawarię
1001-1004 Wojna bułgarsko-bizantyjska
1009–1012 Najazd armii Thorkella na Anglię
1015-1018 Wojna bułgarsko-bizantyjska
1078 - 1080 Wojna cesarza Henryka IV z Saksonią
1081-1085 Wojna bizantyjsko-normańska
1096-1099 I wyprawa krzyżowa
1109 Wojna polsko-niemiecka
1145-1149 II wyprawa krzyżowa
1189-1192 III wyprawa krzyżowa
1202-1204 IV wyprawa krzyżowa
1217-1221 V wyprawa krzyżowa
1221-1223 Dżebe i Subedej w zachodniej Azji
1235-1242 Najazd Batu i Sübedeja na Europę
1248–1254 VI wyprawa krzyżowa
1253 Kampania Opawska
1259-1260 Najazd Burundaja na Polskę
1270 VII wyprawa krzyżowa
1283-1309 Wojna krzyżacko-litewska
1302-1305 Wojna francusko-flamandzka
1308-1309 Zabór Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1311-1325 Wojna krzyżacko-litewska
1327-1332 Wojna polsko-krzyżacka o Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską
1337–1453 Wojna stuletnia
1381–1384 Pierwsza wojna Jagiełły z Witoldem
1382-1385 Wojna Grzymalitów z Nałęczami
1390-1392 Druga wojna Jagiełły z Witoldem
1391 Pierwsza wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1393-1394 Druga wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1396 Trzecia wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1406–1408 Wojna o Psków
1409–1411 Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim
1414 Wojna głodowa
1419–1436 Wojny husyckie
1422 Wojna golubska
1431–1435 Wojna polsko-krzyżacka
1438 Wojna z Habsburgami o koronę czeską
1440 – 1442 Wojna domowa na Węgrzech
październik 1443 – luty 1444 Pierwsza kampania Władysława Warneńczyka przeciwko Turkom
wrzesień - listopad 1444 Druga kampania Władysława Warneńczyka przeciwko Turkom
1454–1466 Wojna trzynastoletnia
1471-1474 Interwencja zbrojna na Węgrzech przeciwko Maciejowi Korwinowi
wrzesień-grudzień 1474 Wyprawa polsko-czeska na Śląsk
1490-1492 Walki Jana Olbrachta z Władysławem II na Węgrzech
październik-grudzień 1490 Wyprawa Maksymiliana I Habsburga na Węgry
1492-1494 Wojna Litwy z Moskwą
1497 Wyprawa mołdawska Jana Olbrachta
1500-1503 Wojna Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę
1506 Wojna Polski i Litwy z Mołdawią
1507-1508 Wojna o Bramę Smoleńską z Moskwą
1509 Wojna Polski i Litwy z Mołdawią
kwiecień 1512 Najazd Tatarów na Wołyń
1512-1522 Wojna Litwy z Moskwą
1516 Wojna Polski i Litwy z Tatarami
1519-1521 Wojna pruska

Około 1095 roku pątnicy, biorący udział w pielgrzymkach do Jerozolimy, narażeni byli na ogromne trudności i niebezpieczeństwa, grożące im ze strony muzułmanów. Praktycznie wszystkie drogi wiodące do Ziemi Świętej zostały zablokowane. Pomysłem na zmianę tego stanu rzeczy stała się zbrojna wyprawa.

27 listopada 1095 roku na synodzie w Clermont papież Urban II wygłosił przemówienie, skierowane do wielotysięcznego tłumu, złożonego z księży, rycerzy, mieszczan i wieśniaków.

"...Swoje przemówienie rozpoczął on od przedstawienia straszliwej sytuacji, w jakiej znalazło się chrześcijaństwo wschodnie, zagrożone śmiertelnie przez Turków. Malując obraz zniszczonych przybytków wiary i nieludzkich cierpień pątników, ukazując wizję profanacji Jerozolimy i Grobu Pańskiego papież zwrócił się z dramatycznym apelem o ratowanie Romanii i Ziemi Świętej. Urban II podkreślił, iż zwraca się zarówno do bogatych, jak i do najuboższych. W zbożnym dziele, jakie wyznaczył im namiestnik Chrystusowy, ich rola miała być równa. W zamian za zaniechanie bratobójczych, niemiłych Bogu walk i wyruszenie na świętą wojnę przeciwko profanom Krzyża mogą się spodziewać rozgrzeszenia po śmierci i dostatków za życia. Papież ze wzruszeniem w głosie mówił: „Bracia, wiele wam wypadnie cierpieć w imię Chrystusa: i nędzę, i biedę, niewygody, głód, pragnienie i inne tego rodzaju przykrości, jak to Pan powiedział do swych uczniów: nie wahajcie się iść przed ludźmi; daję wam głos i mowę, a następnie otrzymacie sowitą zapłatę". Kończąc swoje wystąpienie papież wezwał obecnych, by szykowali się do drogi wczesnym latem i polecił ich opiece Boga..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 18-19

Porywająca przemowa papieża wzbudziła powszechny entuzjazm. Ludzie w ferworze krzyczeli "Bóg tak chce!" Do dzisiaj nie wiadomo, skąd słuchacze wiedzieli, czego chciał wówczas Stwórca, ale ich wizje udzielały się innym.

Aby zachęcić bogatych feudałów do uczestnictwa i finansowania wyprawy, papież zobowiązał się zabezpieczyć ich majątki.

Zewnętrznym symbolem uczestnictwa w krucjacie miał być czerwony krzyż, naszyty na wierzchnim ubraniu. Wszyscy, biorący udział w wyprawie, musieli złożyć uroczyste ślubowanie.

1 grudnia 1095 roku, jako pierwszy z francuskich feudałów, Rajmund z Tuluzy zadeklarował swoje uczestnictwo. Po nim zaczęli zgłaszać się następni. Pielgrzymka zaczęła cieszyć się dużą popularnością także wśród Normanów z południowej Italii.

Przez cały 1096 rok idea wspólnej wyprawy do Ziemi Świętej zyskiwała coraz większe uznanie. Tysiące Europejczyków składały śluby pośpieszenia do Jerozolimy. Aby pozyskać środki na pielgrzymkę, ludzie zastawiali lub sprzedawali swoje majątki. Oprócz wielkich możnowładców i ich wasali w nieznane wybierali się także ludzie biedni. Motorem, napędzającym podjęcie tak wielkiego trudu przez tak wielu, była z pewnością możliwość wzbogacenia się, przy jednoczesnym spełnieniu uczynków, popieranych przez Kościół, który zapewniał, że będą to działania miłe także Bogu. Jak widać, niewykształceni, prości ludzie o ograniczonych horyzontach, uwierzyli we wszystko i puścili się w wir wydarzeń. Mało kto wiedział, jak daleka jest to wyprawa, dlatego, kiedy kończył się prowiant, członkowie pielgrzymki często z głodu dokonywali rozbojów. Cierpiała na tym ludność krajów, które leżały na drodze podążającej ludzkiej masy, czyli Węgier i Bizancjum.

"...W Kolonii, której okolice były zasobne w żywność i mogły wyżywić dodatkowe kilkanaście tysięcy przybyszów, Piotr Pustelnik wygłosił płomienne kazanie do Niemców propagując w nim ideę krucjaty. W odzewie przyłączyło się do niego kilka tysięcy nowych zwolenników, w tym wielu rycerzy z mniej znamienitych rodów. Jako pierwszy opuścił Kolonię Walter Bez Mienia. Zaraz po świętach na czele kilku tysięcy Francuzów wyszedł z miasta i skierował się na szlak prowadzący na Węgry. W ten sposób jego oddział stał się forpocztą głównej wyprawy, która zaczęła się za nim posuwać 20 kwietnia. Wzdłuż Renu, mijając Koblencję i Moguncję, następnie z biegiem Neckaru Walter dotarł do Dunaju, a ten doprowadził go do granicy węgierskiej. Przekroczył ją 8 maja. Król węgierski Koloman zadbał o sprawny transport krzyżowców przez swoje królestwo. W końcu maja sforsowali oni Sawę i znaleźli się w Bizancjum. Nim dotarli jednak do Konstantynopola, doszło do kilku poważnych incydentów. W Belgradzie i jego najbliższym sąsiedztwie wybuchły walki pomiędzy oddziałami bizantyjskimi i podkomendnymi Waltera Bez Mienia. Ich bezpośrednią przyczyną były grabieże, jakich dopuścili się Francuzi poszukując żywności. W połowie lipca eskortowany przez silne oddziały greckie Walter i jego ludzie znaleźli się w stolicy imperium..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 25

"...Piotra Pustelnika i jego pielgrzymów czekały o wiele dramatyczniejsze przeżycia. Idąc zrazu szlakiem przetartym przez Waltera Bez Mienia główna ich grupa wkroczyła na Węgry w Sopronie, a część popłynęła łodziami w dół Dunaju. Gdzieś w okolicy Karłowic obie grupy połączyły się i 20 czerwca dotarły do Zemunia wyznaczającego południowy kraniec królestwa Kolomana. Do tej pory przemarsz krzyżowców nie stwarzał większych problemów. Wielotysięczna rzesza pielgrzymów budziła co prawda przerażenie i panikę wśród mieszkańców mijanych osad, lecz nie dochodziło do poważniejszych ekscesów i rabunków. Duże zapasy prowiantu zaczęły się wyczerpywać dopiero po przejściu Węgier. W Zemuniu doszło do tragedii. Awantura, jaka wybuchła między mieszkańcami a pielgrzymami pod jakimś błahym pretekstem, szybko przemieniła się w krwawe starcie. Piotr Pustelnik usiłował opanować sytuację, ale jego wysiłki spełzły na niczym. Dziki tłum krzyżowców rzucił się na mieszkańców Zemunia i jego załogę wojskową. Gotfryd Burel zaatakował i zdobył szturmem cytadelę. W krwawej jatce zginęło 4000 Węgrów..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 26

"...Niebawem dzieło zniszczenia krzyżowcy zaczęli szerzyć po drugiej stronie Sawy. Oddziały najemnych Pieczyngów, które miały nadzorować przeprawę w ściśle określonym miejscu, zostały zaatakowane i w części wyrżnięte. Schwytanych żołnierzy mordowano z dzikim okrucieństwem. Mieszkańcy Belgradu w panice opuścili miasto, które zostało wydane na pastwę grabieży i płomieni. Porównanie krzyżowców do niszczącej szarańczy, dokonane przez córkę cesarza księżniczkę Annę Komnenę, zaczęło wypełniać się tragiczną treścią..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 26-27

"...Do kolejnego starcia z Bizantyjczykami doszło pod Niszem, gdzie krzyżowcy zostali zdziesiątkowani, tracąc czwartą część swoich sił. W miarę spokojny, wolny od ekscesów i mordów marsz rozpoczęli oni dopiero w Sofii. Czekała tam na nich liczna eskorta nadesłana przez cesarza oraz transport z zaopatrzeniem. Dwa dni drogi przed Adrianopolem Piotr przyjął poselstwo od Aleksego I. Przez swoich wysłanników cesarz informował go, że wybacza krzyżowcom ich zbrodnie, gdyż dostateczną dla nich karą była już gehenna, jaką przeżyli podczas wielotygodniowego marszu..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 27

W sierpniu 1096 roku pielgrzymka dotarła pod mury Konstantynopola. Bizantyjski cesarz Aleksy I Komnen własnymi siłami przetransportował tę ludzką gromadę przez Bosfor do Helenopolis.
Połączona grupa Piotra Pustelnika i Waltera Bez Mienia ruszyła wzdłuż wybrzeża morza Marmara. W Nikomedii doszło do rozłamu. Spora grupa krzyżowców wymówiła posłuszeństwo Piotrowi Pustelnikowi i przeszła pod komendę niejakiego Renalda. Przemieszczająca się pielgrzymka zatrzymała się w ufortyfikowanym Civetot, które w niedługim czasie zostało zamienione w siedlisko rozbójników. Gotfryd Burel oraz Gotfryd często wypuszczali podjazdy, które łupiły okoliczną ludność oraz kupców, przemierzających te tereny.

ludowa wyprawa krzyżowa

W połowie września Francuzi Burela zaatakowali Nikeę, stolicę tureckiego sułtana Kilidż Arslana I Ibn Sulajmana. Dobrze ufortyfikowana twierdza nie doznała szkód, ale okoliczna ludność została ograbiona i wymordowana.

"...„Sukces" Francuzów pobudził do aktywniejszych działań Niemców i Włochów. Renald wyruszył w pole na czele kilku tysięcy nieźle uzbrojonych ludzi i zdobył na Turkach warowny zamek Kserigordon, któremu przeznaczył rolę bazy wypadowej do dalszych akcji zaczepnych. Tego właśnie obawiał się Kilidż Arslan i wysłał silny oddział z zadaniem odzyskania Kserigordonu. Turcy najpierw rozbili Niemców w polu, następnie zaś zablokowali ich resztki w zamku. Sytuacja oblężonych od początku stała się dramatyczna, gdyż przeciwnik opanował położone na zewnątrz murów strumień i studnię. [...]
Modły i pocieszenia na niewiele się zdały. Po ośmiu dniach straszliwych męczarni spowodowanych pragnieniem Renald postanowił się poddać. „Pod pozorem, że idzie walczyć, uciekł do nich, a z nim wielu innych". Tylko część oblężonych miała pozostać przy życiu. Cena, jaką przyszło im zapłacić za jego zachowanie, okazała się nadzwyczaj wysoka. „Ci wszyscy, którzy odmówili zaparcia się Pana, skazani zostali na śmierć, inni żywcem wzięci i podzieleni zostali jak trzoda. Jeszcze inni służyli za cel Turkom, którzy strzelali do nich z łuków. Niektórych sprzedano lub rozdawano jak zwierzęta. Jedni zaprowadzili niewolników do swych domów, inni do Korasanu (sułtanaty wschodnie), do Antiochii, do Aleppo, wszędzie gdzie mieszkali Turcy. I ci byli pierwsi, którzy dostąpili męczeństwa w imię Chrystusa"..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 28-29

Civetot 21 października 1096

"...Wieści o pogromie Renalda i jego oddziału — początkowo Turcy rozpuścili plotkę o zdobyciu przez Niemców Nikei, aby wywabić wroga z Civetot — spowodowały w obozie Francuzów nieopisaną panikę. Ustalono, że Piotr Pustelnik uda się natychmiast do Konstantynopola po pomoc. Do jego powrotu krzyżowcy mieli powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek zaczepnych akcji. Stało się jednak inaczej. Bunel, osługując się argumentem konieczności pomszczenia klęski Niemców, przeforsował plan wyjścia naprzeciw Turkom i stoczenia bitwy w otwartym polu. 21 października krzyżowcy opuścili Civetot. W mieście pozostały jedynie kobiety, dzieci, starcy i chorzy oraz część księży. Rozpoczął się ostatni akt tragedii ludowej wyprawy Piotra Pustelnika.
Około 5 km od obozu krzyżowcy wpadli w zasadzkę. Turkom zaskoczenie przyszło tym łatwiej, ponieważ Frankowie posuwali się bez ubezpieczenia, hałaśliwie, w sposób urągający podstawowym zasadom sztuki wojennej. Gdy na jadący na czele poczet rycerzy spadł grad strzał zranione konie wpadły w popłoch, przeciwnik rzucił się do frontalnego ataku. Regularna obrona trwała jedynie przez chwilę. Rozbici krzyżowcy rzucili się do bezładnej ucieczki w kierunku Civetot. Z Turkami na karku wpadli do obozu, w którym niektórzy pielgrzymi pogrążeni byli jeszcze we śnie.
Rozpoczęła się bezlitosna masakra. „Napadli na nich Turcy i jednych znaleźli śpiących, innych nagich, a wszystkich zabijali. Pewien ksiądz odprawiający właśnie mszę umęczony został przy ołtarzu". Turcy oszczędzili jedynie młodych chłopców i dziewczęta oraz. gdy ochłonęli w szale zabijania, garstkę innych jeńców. Około 3000 ludzi schroniło się w starym, zdewastowanym zamku nad brzegiem morza, gdzie udało im się odeprzeć ataki wroga. Po pewnym czasie zabrała ich stamtąd flota cesarska. Gotfrydowi Burelowi, sprawcy pogromu, udało się ujść z pobojowiska. Zginął natomiast Walter Bez Mienia, niewątpliwie jeden z najrozsądniejszych wojskowych przywódców wyprawy, oraz kilku innych znaczniejszych rycerzy: Renald z Breis, Fulko z Orleanu, Hugon z Tybingi, Konrad i Albert z Zimern. Krucjata Piotra Pustelnika dobiegła swojego tragicznego kresu..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 29-31

ozdoba

Wyprawa rycerska wyruszyła z Europy w drugiej połowie 1096 roku. Jednym z pierwszych baronów, którzy zakończyli przygotowania i podjęli ten wysiłek, był Hugon hrabia Vermandois - syn francuskiego króla Henryka I. W październiku 1096 roku dotarł do Bari. Stamtąd statkiem przepłynął do Dyrrachium, przeżywszy po drodze straszną burzę, w czasie której zatonęło kilka jego okrętów. Kiedy doszedł do siebie po tym wstrząsie, udał się do Konstantynopola na dwór Aleksego I Komnena. Tam hrabia Vermandois został niezwykle życzliwie przyjęty i ugoszczony. Zgodził się nawet złożyć bizantyjskiemu cesarzowi przysięgę, w której zobowiązał się, że w przypadku gdy utworzy jakikolwiek organizm państwowy w Azji, uzna zwierzchnictwo Aleksego I Komnena jako seniora.

23 grudnia 1096 roku pod murami bizantyjskiej stolicy stanął książę Dolnej Lotaryngii Gotfryd z Bouillon. Towarzyszyła mu potężna armia rycerzy. Wraz z księciem przybyli jego dwaj bracia - Eustachy III hrabia Boulogne oraz Baldwin.
Wojska Gotfryda rozłożyły się na rozległych błoniach przed Konstantynopolem. Następnie otrzymały cesarski furaż. Sam Aleksy I próbował zmusić księcia do złożenia przysięgi lennej, podobnej do tej, jaką wcześniej związał się Hugon hrabia Vermandois. Gotfryd, zobligowany przysięgą, złożoną rzymskiemu cesarzowi Henrykowi IV, nie mógł i nie chciał ślubować bizantyjskiemu monarsze. Upór Hugona wyzwolił ogromną ilość napięć w relacjach z Aleksym I. Początkowo bizantyjski władca wstrzymał dostawy żywności, lecz reakcją na jego działania było pustoszenie okolicznych terenów, więc zaopatrzenie na nowo zaczęło docierać. Rozpoczął się okres "zimnej wojny" i negocjacji.

"...Pod koniec marca cierpliwość Aleksego I wyczerpała się. Postanowił zdecydowanym działaniem wymóc na Gotfrydzie przysięgę. Wpływ na to miała bez wątpienia wiadomość o zbliżaniu się następnych armii krzyżowych. Aleksy I wydał rozkazy pozbawiające krzyżowców najpierw dostaw żywności, a następnie paszy dla koni. Zbliżał się Wielki Tydzień. Zarządzenia cesarza, poza tym, że pozbawiały jedzenia, również upokarzały. W obozie krzyżowców zawrzało z nienawiści do Greków. Sytuacja w każdej chwili mogła wymknąć się spod kontroli..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 43-44


2 kwietnia 1097 roku doszło do małej potyczki pomiędzy oddziałami Gotfryda i cesarza. Żołnierze księcia Dolnej Lotaryngii starcie wygrali, zabijając siedmiu przeciwników, a reszta cesarskich wojowników uciekła za mury stolicy.

"...W Konstantynopolu wybuchła panika i jedynie spokojowi oraz rozwadze Aleksego I mieszkańcy stolicy zawdzięczali wyniesienie całych głów z opresji. Basileus postawił na nogi wszystkie oddziały znajdujące się w mieście i jego okolicach, lecz zakazał żołnierzom strzelania do atakujących mury krzyżowców. Łucznicy mieli celować ponad ich głowami, by jedynie pokazać sprawność i gotowość cesarskiego wojska do odparcia szturmu. Demonstracja siły zrobiła wrażenie na Gotfrydzie, który wydał rozkaz do wycofania się.
Nie doszło jednak do zażegnania konfliktu. Przysłani nazajutrz przez cesarza posłowie nie zostali dopuszczeni do głosu; nim zdołali cokolwiek powiedzieć, dosięgły ich zniewagi i złorzeczenia. Niemal z równie nieprzychylnym przyjęciem spotkał się Hugon z Vermandois, który ponownie przybył do obozu krzyżowców w misji dobrej woli. Zarzucono mu służalczość i zdradę.
Oba te fakty przekonały Aleksego, że jego dotychczasowe umiarkowanie i dobra wola rozzuchwalają jedynie krzyżowców i w żadnym razie nie doprowadzą do satysfakcjonującego go rozstrzygnięcia. Postanowił wymusić szacunek za pomocą oręża. Lecz tym razem jego żołnierze nie mieli strzelać w powietrze. Krótkie i niezbyt krwawe starcie, do jakiego doszło, nauczyło Gotfryda i jego podkomendnych pokory dla przeciwnika. Bardzo dobrze wyszkolone i zaprawione w licznych bojach oddziały cesarza z łatwością poradziły sobie z silniejszą liczebnie, ale gorzej zorganizowaną i prezentującą niższe walory bojowe armią księcia.
Przegnani z pola walki krzyżowcy dopiero teraz uświadomili sobie własną słabość i zrozumieli, jak bardzo w rzeczywistości są uzależnieni od cesarza. Bez jego zgody i pomocy nie mieli szans przeprawić się na azjatycki brzeg. Prawda ta dotarła również do Gotfryda, który postanowił wreszcie zrezygnować z dalszego oporu i w imię nadrzędnego interesu złożyć hołdowniczą przysięgę..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 44-45


Po dwudniowej uczcie i uroczystej przysiędze baronów Aleksy I Komnen obdarował krzyżowców sporą sumą pieniędzy, a następnie przetransportował na azjatycki brzeg Bosforu.

9 kwietnia 1097 roku pod mury Konstantynopola dotarł Boemund z Tarentu, syn Roberta Guiscarda. Przyprowadził on ze sobą armię mniej liczną niż Gotfryd, ale lepiej wyekwipowaną i o większych walorach rzemiosła wojennego. Grupa ta została przetransportowana drogą morską z Bari na wybrzeże Epiru. Koncentracja pojedynczych oddziałów nastąpiła w wiosce Dropola, skąd całe to skupisko normańskiego rycerstwa ruszyło na Konstantynopol.

"...O swoim przyjaznym usposobieniu Boemund przekonał wkrótce wysłanników Aleksego I, którzy dotarli do jego armii w połowie drogi pomiędzy Tessaloniką i Serresem. Zobowiązał się nawet wobec nich do zwrotu zarekwirowanego podczas dotychczasowego marszu mienia. Ze swojej strony Bizantyjczycy złożyli zapewnienie o niezakłóconym zaopatrywaniu armii krzyżowej we wszystkie niezbędne produkty. Twardzi normańscy wojownicy, przywykli do gwałtów i grabieży, czuli się dość nieswojo w nowej roli „rycerzy Chrystusowych", którzy przechodząc przez dziedziny łupionego dotychczas cesarza musieli zachowywać się niczym przysłowiowe baranki..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 51

10 kwietnia 1097 roku doszło do osobistego spotkania Aleksego I Komnena i wodza Normanów Boemunda. Audiencja odbyła się w bardzo przyjaznej atmosferze. Boemund bez problemu złożył przysięgę lenną cesarzowi. Z zamian otrzymał prowiant i pieniądze, a 26 kwietnia jego armia została przetransportowana na azjatycki brzeg Bosforu.

Następny do bizantyjskiej stolicy dotarł Rajmund IV hrabia Tuluzy. Wybrał on drogę przez Alpy, Istrię i Dalmację. Wojska nękane były po drodze przez plemiona słowiańskie, głód i choroby. Po przekroczeniu granic cesarstwa prowadził ich, przydzielony przez Aleksego I Komnena, oddział Pieczyngów, z którymi często dochodziło do potyczek zbrojnych.

"...Po przybyciu do Russy, ogołoconej z żywności przez Normanów, którzy przechodzili tędy przed dwoma tygodniami, Francuzi z okrzykiem „Tuluza!, Tuluza!" rzucili się na mury, wdarli do miasta i dokumentnie złupili wszystkie bez wyjątku domostwa, wydzierając zrozpaczonym mieszkańcom resztki ukrytego przez nich pożywienia.
Na tle opisanych wydarzeń zaskakująco dla Rajmunda musiały brzmieć słowa wysłannika cesarza, który przybył do obozu krzyżowców kilka dni później. Poseł przekazał hrabiemu wyrazy serdecznego powitania i zaprosił go do stolicy na spotkanie z basileusem..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 56

Gdy Rajmund IV udał się do Konstantynopola, nikt nie był w stanie zapanować nad głodną przygód grupą z Tuluzy. Zaczęły się rozboje, grabieże i gwałty. Na pomoc policji cesarskiej, złożonej z Pieczyngów, ściągnęły regularne oddziały cesarskiego wojska. Doszło do bitwy, którą rozzuchwalona horda Francuzów całkowicie przegrała, ratując się paniczną ucieczką i tracąc cały dobytek, zgromadzony w taborze, a przechwycony przez cesarskich.

26 kwietnia 1097 roku Rajmund IV złożył Aleksemu I przysięgę w zmienionej formie. Przyrzekł bronić życia i honoru cesarza i nie czynić niczego, co mogłoby przynieść mu szkodę. Bizantyjski władca był usatysfakcjonowany tym zobowiązaniem.

Przez dwa tygodnie Rajmund IV przebywał jeszcze w Konstantynopolu, w oczekiwaniu na nadejście upokorzonej grupy jego pielgrzymów. Czas ten wykorzystał na poprawę relacji z cesarzem i zatarcie złego wrażenia, co według Anny Komneny w pełni mu się udało.

W drugiej połowie października 1096 roku z terenów północnej Francji wyruszyła na wschód ostatnia grupa krzyżowców. Przywództwo jej objęli Robert II Krótkoudy - książę Normandii i syn Wilhelma Zdobywcy, Stefan - hrabia Blois i szwagier Roberta II oraz Robert II - hrabia Flandrii.
Grupa ta udała się do Italii. Następnie przez Rzym dotarła do Apulii, gdzie przebywała siostra Roberta Flandryjskiego, Adela - żona Rogera Borsy. Rodzinne biesiady nie trwały długo. Robert Flandryjski niedługo potem wyruszył do Bari, skąd w grudniu przeprawił się drogą morską do Konstantynopola. Tu bez żadnych problemów i ociągania się złożył przysięgę lenną Aleksemu I.
Południowe Włochy na tyle oczarowały Roberta II Krótkoudego i Stefana z Blois, że postanowili zimę spędzić w Kalabrii.

"...Robert normański i Stefan z Blois przeciągnęli swój pobyt we Włoszech aż do wiosny. Dobre warunki bytowe rozleniwiły zarówno ich, jak i żołnierzy. Niektórzy z rycerzy, w których bezczynność wygasiła krucjatowy zapał, powrócili w rodzinne strony. Tak więc gdy wreszcie 5 kwietnia z nabrzeża w Brindisi krzyżowcy odpływali ku ziemiom Bizancjum, ich liczba była mniejsza niż jeszcze przed czterema miesiącami.
Przeprawa rozpoczęła się tragicznie. Pierwszy ze statków zaraz po odbiciu od brzegu dostał zbytniego przechyłu i natychmiast zatonął wraz z czterystoma ludźmi, końmi, bydłem oraz znaczną sumą pieniędzy. Powodem było zapewne zbytnie przeładowanie i nierównomierne rozłożenie ciężaru w ładowniach i na pokładzie..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 62

"...Na początku maja Robert i Stefan dotarli do stolicy Cesarstwa. Ich wojska umieszczono w obozie usytuowanym w niewielkiej odległości od murów. Była to już ostatnia armia krzyżowa, jaką przerażeni mieszkańcy Konstantynopola oglądali w czasie burzliwego półrocza na przełomie 1096 i 1097 r. Wszystkie inne wojska znajdowały się na azjatyckim brzegu. Obaj wodzowie nie wzbraniali się przed złożeniem przysięgi lennej Aleksemu I. Cesarz oczarował ich bez reszty. Najpierw ukazał im potęgę i przepych stolicy, dokąd krzyżowcy wpuszczani byli w maleńkich, kilkuosobowych grupkach. Później obsypał darami, które swą wartością wprawiły baronów w nieukrywane zdumienie i najwyższy podziw dla nadzwyczajnej hojności basileusa. Wśród prezentów były pieniądze, jedwabne, rzadkiej piękności szaty, rumaki..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 64

Sielanka w Konstantynopolu trwała dwa tygodnie, po upływie których ostatni krzyżowcy zostali przetransportowani na azjatycki brzeg. Stamtąd niezwłocznie ruszyli w kierunku Nikei, pierwszej wielkiej tureckiej twierdzy.

I wyprawa krzyżowa do Jerozolimy
Nicea 6 maja 1097 - 19 czerwca 1097

"...Zrazu krzyżowcy zablokowali miasto jedynie z dwóch stron. Od północy zajęli stanowiska Lotaryńczycy, Tankred rozbił obozowisko od strony wschodniej. Południową część murów pozostawiono Rajmundowi z Saint-Gilles, który nadszedł dopiero 16 maja. Mimo to zdążył przed tureckimi oddziałami wysłanymi przez Kilidż Arslana I z odsieczą. Obrońcy stolicy kilkakrotnie słali gońców z informacją o wolnym dostępie do miasta, lecz tureckiej awangardzie nie udało się wykorzystać tej szansy. Krótko przed Rajmundem pod Nikeę dotarł Boemund. Wraz z jego pojawieniem się zdecydowanie poprawiło się zaopatrzenie armii w żywność. Jako ostatni pod oblężone miasto przybyli Robert z Normandii i Stefan z Bois. Stało się to 3 czerwca. Tymczasem pod Nikeą doszło do dramatycznych wydarzeń. Ich preludium stanowił krótki, zacięty bój spotkaniowy stoczony między czołówką idących z odsieczą oddziałów Kilidż Arslana I i zgrupowaniem hrabiego Rajmunda. Po odparciu przez Franków Turcy wycofali się i w niewielkim oddaleniu od chrześcijańskich stanowisk oczekiwali na przybycie głównych sił z Kilidż Arslanem I. [...]
Kilidż Arslan I nie silił się na żadne taktyczne rozwiązania. Jego armia prosto z marszu uderzyła na front utworzony przez oddziały Rajmunda. Z pomocą Tuluzańczykom i Prowansalczykom przyszedł jedynie Robert z Flandrii. Gotfryd i Boemund pozostali na dotychczasowych stanowiskach. Ich zachowanie wynikało z obawy, że opuszczenie pozycji od strony północnej i wschodniej spowoduje powstanie luki, przez którą część sił nieprzyjaciela będzie mogła swobodnie wkroczyć do twierdzy.
Robert i Rajmund poradzili sobie jednak. Chociaż przyszło im zmierzyć się z kilkakrotnie liczniejszym przeciwnikiem, nie pozwolili mu rozerwać własnego szyku i nie dopuścili do przedarcia się Turków do miasta. Rycerstwo zachodnioeuropejskie zademonstrowało swoją wyższość nad przeciwnikiem nawykłym do zaskakujących ataków, pozorowanych odwrotów, lotnych pościgów, po mistrzowsku posługującym się łukiem i włócznią, ale tracącym wiele ze swoich walorów w twardym boju z ciężkozbrojną konnicą, przytłaczającą swą masą i górującą wyszkoleniem. [...]
W trwającej niemal przez cały dzień bitwie z wojskami Kilidż Arslana I wyróżnili się szczególnie biskup Le Puy, dowodzący prawym skrzydłem, oraz Rajmund z Saint-Gilles. Hrabia ani trochę nie dbał o to, że może stać się łatwym celem dla nieprzyjaciół. Naznaczony niczym strzelnicza tarcza znakiem krzyża, którym ozdobił nie tylko zbroję, ale także tarczę, hełm i czaprak konia2, mieczem czynił wokół siebie straszliwe spustoszenie walcząc wśród największej gęstwiny wrogów. Bitwa ustała dopiero wraz z zapadnięciem zmroku. Kilidż Arslan I nakazał odwrót..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 70-72

Po wycofaniu się sułtana krzyżowcy zajęli się oblężeniem Nikei. Rozpoczęto czynić podkopy pod fundamentami murów obronnych. Podjęte działania nie przynosiły jednak większych efektów. Trudno było znacznie naruszyć twierdzę, której broniły potężne mury, a oblężeni przez cały czas byli zaopatrywani od strony jeziora. Krzyżowcy zwrócili się do cesarza Aleksego I Komnena z prośbą, aby zablokował swą flotą ten kanał dostaw.
Cesarz dostarczył flotyllę lekkich łodzi, które przewieziono na wozach i zwodowano pod osłoną nocy na jeziorze od strony miasta Kios. Łodzie obsadzono ludźmi z oddziału Butumity. Rankiem łodzie przesunęły się w kierunku miasta.
Pojawienie się floty bizantyjskiej wywołało u tureckich obrońców Nikei spore przygnębienie. Stało się jasne, że z powodu braku wsparcia ze strony sułtana oraz zlikwidowania źródła aprowizacji oblężenie nie potrwa już długo.

Przez kilka dni negocjacje upływały na jałowych dyskusjach, gdyż obrońcy mimo wszystko łudzili się jeszcze nadzieją na powrót Kilidż Arslana I. Przełom w rozmowach spowodowała dopiero informacja o naznaczonym przez krzyżowców na 19 czerwca szturmie generalnym. W noc poprzedzającą atak Turcy doszli do porozumienia z Butumitesem i ustalili warunki kapitulacji. Przed świtem oddziały bizantyjskie, złożone w przeważającej mierze z najemnych Pieczyngów, wkroczyły do twierdzy przez zachodnie bramy.


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 75

"...Zdezinformowana działaniami flotylli bizantyńskiej załoga Nikei, odcięta ze wszystkich stron, miała tylko dwie możliwości wyboru: poddać się cesarzowi, który oferował poprzez swojego wysłannika Butumitę pewne warunki kapitulacji, lub też poddać się przybyszom z zachodu. Cesarz jawił się dla załogi Nikei jako jedyny gwarant życia i wolności, dlatego to właśnie w jego ręce złożono klucze do miasta. Flotylla bizantyńska zaś posłużyła do ewakuacji poza zasięg krzyżowców notabli i żołnierzy tureckich, co miało miejsce po wkroczeniu oddziału Butumity do miasta..."


Fragment książki: M. Böhm "FLOTA I POLITYKA MORSKA ALEKSEGO I KOMNENA" s. 164

ozdoba

Ponad siedem tygodni, spędzonych pod murami Nicei, krzyżowcy mogli uznać za czas stracony. Cóż z tego, że przyczynili się do odzyskania twierdzy, jeżeli przeszła ona we władanie cesarza, a wojownicy nie otrzymali z tego tytułu żadnych bonusów. Ten fakt spowodował sporą niechęć do władzy z Konstantynopola. Europejczycy z pewnością zapomnieli o tym, że nie przyjechali tutaj po łupy, oraz że Aleksy I Komnen przez cały czas zaopatrywał ich w wodę, żywność i furaż, a to przecież kosztowało.

"...Chociaż nieufność od cesarza i Bizantyjczyków już na dobre zagościła w sercach baronów, to ich wrogość została przez Aleksego I umiejętnie zneutralizowana. Podobnie zresztą jak i szeregowych żołnierzy, każdy z nich otrzymał bowiem dodatkowe racje żywności. Natomiast wodzowie krucjaty obdarowani zostali iście po królewsku. Cesarz przyjął ich w swoim obozie w Pelekanonie i rozdzielił pomiędzy nimi wielką część sułtańskiego skarbca zdobytego w Nikei. Prawdziwe góry złota wywarły na baronach ogromne wrażenie. Wielu z nich dopiero teraz, na żądanie Aleksego I, złożyło lenny hołd. Przysięgę hołdowniczą, choć nie bez oporów i przyjmując wyzywająco grubiańska postawę, złożył nawet najbardziej nieprzejednany w tej sprawie Tankred..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 76

Szeregi krzyżowców zostały uzupełnione bizantyjskim oddziałem pod dowództwem Tatikiosa i 26 czerwca wyprawa krzyżowa ruszyła dalej na południe.

Doryleum 1 lipca 1097

"...W ogólnym zamieszaniu, jakie zapanowało w pierwszych chwilach po tureckim ataku, Boemund nie stracił głowy. Wydał rozkaz ustawienia namiotów w szeregach, tworząc w ten sposób coś na kształt muru obronnego. Za tą przeszkodą ustawili się spieszeni rycerze. Nie posiadający broni pielgrzymi zajęli stanowiska w środku wielkiego, nieregularnego koliska. Przede wszystkim zaś zadbał o wysłanie gońców do innych oddziałów z prośbą o natychmiastowe przybycie na pole bitwy. [...]
Nim jednak nadeszła pomoc, zgrupowanie Boemunda przez wiele godzin musiało toczyć dramatyczny bój z liczniejszym przeciwnikiem. Zdziwili się nasi skąd może się wziąć podobna ilość Turków, Saracenów i innych ludów, niemożliwa do obliczenia, bo wszystkie góry, pagórki, doliny, wszystkie doliny zewnątrz i wewnątrz były pokryte tym wyklętym nasieniem..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 79

Kąsani ze wszystkich kierunków wojownicy Boemunda, w oczekiwaniu na pomoc, skupili swe działania głównie na pilnowaniu, aby nie doszło do rozerwania obronnego szyku.

"...Turcy zastosowali podczas bitwy swoją typową taktykę. Gromady konnych i pieszych łuczników wysuwały się na czoło pierścienia otaczających krzyżowców wojsk i wypuszczały w ich kierunku chmury strzał. Po ich wystrzeleniu robiły miejsce kolejnej grupie. I tak kwadrans po kwadransie, godzina po godzinie na stanowiska chrześcijan spadał deszcz pocisków. Coraz więcej zabitych i rannych zaczęło wypełniać obóz. Wydawało się, że Turcy niemal bezkarnie, na odległość, jedynie ciągłym, systematycznym ostrzałem zniszczą przeciwnika lub zmuszą go do poddania się. A to w najlepszym razie oznaczało hańbiącą niewolę..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 80

Obrońcy, skupieni na małej przestrzeni, w zwartej masie dzielnie bronili się. Koło południa przybyła odsiecz. Jako pierwsi wspomogli uwijających się Normanów Hugon hrabia Vermandois oraz Gotfryd z Bouillon. Następnym, który zaatakował Turków, był Rajmund IV hrabia Tuluzy.

"...Oto w decydującym momencie boju armia chrześcijańska jakby cudownie się rozmnożyła. Pewni zwycięstwa, oswojeni z myślą, że walczą ze wszystkimi, zamkniętymi w śmiertelnym kotle wojskami krzyżowców, musieli muzułmanie stawiać czoło ich nowym siłom. Zastępy Kilidż Arslana I były wciąż na tyle liczne, aby zwyciężyć w rozpalającej się na nowo walce, jednak ich duch bojowy rozwiał się w tym samym momencie, w którym pod Doryleum rozległy się wojenne zawołania Lotaryńczyków, Tuluzańczyków i Pro- wansalczyków. Nie potrafili przeszkodzić w połączeniu się obu armii krzyżowych. W ciągu krótkiego czasu powstał długi, jednolity front ich oddziałów. Boemund, Robert normandzki i Stefan z Blois zajęli jego lewe skrzydło, Rajmund i Robert z Flandrii utworzyli centrum, natomiast Gotfryd i Hugon hrabia Vermandois stanęli na prawym skrzydle.
Turcy nie byli w stanie przeciwstawić się prowadzonemu z niesamowitą zaciekłością natarciu. W krytycznym momencie bitwy hufce Kilidż Arslana I, już prawie pobite, bo wstrząśnięte nagłym pojawieniem się odsieczy i obezwładnione tym psychicznie, pozbawione zostały również swojego najgroźniejszego materialnego oręża. W kołczanach tureckich żołnierzy zabrakło strzał! Jeszcze przez jakiś czas czołowe oddziały walczyły z rozpaczliwą odwagą, lecz moment, w którym dzika, wszechogarniająca panika miała rozsadzić krociową armię Kilidż Arslana I, zbliżał się nieubłaganie. Stało się to w chwili, gdy na swoich tyłach Turcy dostrzegli nieprzyjacielskie wojska. Był to niewielki w istocie oddział dywersyjny wysłany przez zapobiegliwego biskupa Le Puy, lecz w wyobraźni nieszczęsnych wyznawców Proroka Mahometa urósł on do rozmiarów jeszcze jednej potężnej armii Franków przybywającej na plac boju. Front wojska Kilidż Arslana I pękł niczym mydlana bańka. Przerażeni żołnierze z obłędem w oczach, rozpaczliwie wzywając pomocy Allacha, rzucili się do bezładnej ucieczki. „Uciekli szybko do swoich obozów, ale tam nie przebywali długo. Uciekali dalej, a my ścigaliśmy ich przez cały dzień i zebraliśmy wielkie łupy w złocie i w srebrze, konie, osły, wielbłądy, owce i woły i wiele, wiele innych, których trudno pamiętać"..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 82-83

ozdoba

Kilidż Arslan I, uciekając z pola bitwy, spustoszył przebyte tereny, a następnie ukrył się w niedostępnych górskich rejonach. Tak zakończyła się kariera wielkiego tureckiego wodza.
Krzyżowcy zaś przez dwa dni odpoczywali i świętowali kolejny triumf nad innowiercami. Ostanie doświadczenia spowodowały, że postanowili dalej poruszać się w jednej spójnej grupie, unikając rozdrobnienia. Mniejsze grupy stawałyby się łatwym do zlikwidowania celem dla tureckich podjazdów, ataków których z pewnością spodziewano się na trasie dalszej wędrówki.
Ludzkie mrowie ruszyło wzdłuż podnóża gór za przewodnikami, których najął Tatikios.

"...Pierwszym większym miastem, w którym krzyżowcy zatrzymali się po wyruszeniu 3 lipca z Doryleum była Antiochia Pizydyjska. Dziwnym trafem nie została ona zniszczona przez uciekających Turków, co pozwoliło chrześcijanom zapatrzeć się w pitną wodę i żywność. Z Antiochii, idąc górskimi przełęczami masywu Sultandag, armia dotarła do Filomelionu. Tu rozpoczynał się najtrudniejszy spośród dotychczasowych odcinek drogi. Szlak, wciśnięty pomiędzy góry i pustynię, zagłębiał się w dzikie, odludne rejony, gdzie szansa zdobycia jakiegokolwiek zaopatrzenia była minimalna, a niemiłosiernie palące promienie słońca — pamiętajmy, że krzyżowcy maszerowali w czasie największych lipcowych upałów — skazywały ludzi na prawdziwe katusze. Szczególnie cierpieli z tego powodu ciężkozbrojni rycerze i ich bojowe rumaki okryte blachami. Armia, choć coraz bardziej przypominała pochód widm, posuwała się jednak naprzód owładnięta duchem niezwykłego wręcz braterstwa i niezłomnym postanowieniem dotarcia do Jerozolimy..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 85-86

"...W drugiej dekadzie sierpnia krzyżowcy dotarli do Ikonium (Konia). Miasto, w niedalekiej przyszłości stolica mocno okrojonego sułtanatu Kilidź Arslana I, było puste i zniszczone. Za nim znajdowała się natomiast zachwycającej urody dolina Meram, bogata w roślinność i poprzecinana życiodajnymi strumieniami. Wyczerpanym krzyżowcom wydała się ona prawdziwym rajem. Kilkudniowy pobyt w dolinie Meram okazał się dla zdrożonych żołnierzy i pielgrzymów prawdziwym darem Boga. Łagodny klimat, świeża, źródlana woda postawiły na nogi nawet Rajmunda z Saint-Gilles, który w tym czasie przechodził bardzo ciężką chorobę i wydawało się, że może umrzeć..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 85-86

Z Ikonium pielgrzymka pomaszerowała dalej, zaopatrzywszy się wcześniej w duże zapasy wody. W okolicach Heraklei stały wojska emira Hasana i emira daniszmendzkiego. Samą demonstracją siły Turcy próbowali zmusić krzyżowców do dalszego marszu drogą przez góry Taurus. Europejska armia podjęła wyzwanie. Jako pierwsi na tubylców rzucili się Normanowie z Boemundem na czele. Muzułmanie, widząc w jak świetnej formie są pielgrzymi z odległych krain, zrezygnowali z walki.
W Heraklei dowódcy nie potrafili znaleźć płaszczyzny porozumienia w sprawie dalszej marszruty. W związku z tym doszło do podziału gromady pielgrzymów. Tankred i Baldwin wybrali drogę przez góry Taurus, Wrota Cylicyjskie do Cylicji i dalej przez Wrota Syryjskie do Antiochii. Reszta krzyżowców wybrała drogę dłuższą, ale łatwiejszą, do Cezarei Kapadockiej, dalej przez Antytaurus do Marasztu, następnie przełęczą Wrót Armeńskich na równinę Antiocheńską. 10 września 1097 roku obie grupy wyruszyły w dalszą drogę.

Główna grupa, która wybrała dłuższą drogę

W miejscowości Augustopolis doszło do bitwy z oddziałami emira Hasana. Krzyżowcy odnieśli zwycięstwo, lecz nie chcąc tracić czasu, nie podjęli się próby zdobycia warowni Hasana. Okoliczne tereny oddali pod władzę cesarskiego lennika - Ormianina Symeona.

Pod koniec września 1097 roku dotarli do Cezarei. Zastali miasto wyludnione, ogołocone z żywności i z pustym skarbcem.

"...Z Cezarei droga wiodła do obleganej właśnie przez wojska daniszmendzkie Komany (Placentia). Powtórzyła się tutaj sytuacja spod Heraklei. Na widok chrześcijańskich hufców przeciwnik porzucił oblężenie i rozpoczął natychmiastowy odwrót. Pościg kierowany przez Boemunda nie przyniósł żadnych rezultatów. Ciężka zachodnioeuropejska konnica nie mogła się nawet mierzyć pod względem manewrowości ze śmigłymi jednostkami kawaleryjskimi Turków i Arabów..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 89

Zarządcą Komany wybrano Prowansalczyka Piotra z Aulps i wymaszerowano w kierunku Kokson (Góksun). Tu, w mieście zamieszkałym głównie przez Ormian, zarządzono trzydniowy odpoczynek. To odprężenie było niezbędne, ponieważ należało zgromadzić siły i zapasy przed najtrudniejszym odcinkiem wyprawy - przeprawą przez góry Antytaurus.

"...Droga przez Antytaurus straszliwie przetrzebiła szeregi krzyżowców. Górskie przepaście pochłonęły więcej ofiar niż wszystkie dotychczasowe bitwy z Turkami. [...]
Za górami oczekiwała na chrześcijan rozległa dolina z ormiańskim miastem Marasz. Tutaj z głównymi siłami połączył się Boemund, który — jak pamiętamy — jeszcze pod Komaną ruszył w nieudany pościg za Turkami. W Maraszu na krótko pojawił się także Baldwin, przybywając z Cylicji na spotkanie z umierającą żoną Godverą..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 91

Po okresie odpoczynku w Maraszu pielgrzymka ruszyła w dalszą drogę. 20 października 1097 roku armia krzyżowców stanęła przed Żelaznym Mostem. Stąd do Antiochii pozostało kilka godzin marszu.

"...Żelazny Most bronił przejścia przez Orontes i był jakby wysuniętą placówką obronną na dalekim przedpolu miasta. Miał bardzo silne fortyfikacje, od czoła strzegły go dwie wieże, obsadzone liczną załogą. Awangarda krzyżowców przystąpiła prosto z marszu do szturmu, którym dowodził biskup Le Puy. Atak był tak zaciekły, że wkrótce most wpadł w ich ręce..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 91

21 października 1097 roku oddział Boemunda stanął pod murami Antiochii. Niedługo potem dotarła tam reszta armii.

Grupa Baldwina

Niedługo po rozpoczęciu marszu Baldwin nawiązał kontakty z ormiańskimi prominentami. Dzięki temu dosyć szybko zorientował się w sytuacji politycznej rejonu, położonego między Eufratem a górami Taurus i wypełnionego małymi księstwami.

"...Baldwin, któremu nie brakowało ani inteligencji, ani wyobraźni i przebojowości, w tym niezwykle skomplikowanym splocie rozbieżnych interesów politycznych, religijnych i społecznych dostrzegł szansę dla realizacji swoich zamierzeń. Decyzję o odłączeniu się od głównych sił podjął ostatecznie pod wpływem Tankreda, który w Heraklei oświadczył pozostałym wodzom, że zamierza wyprawić się do Cylicji. Gdy więc 15 września Tankred z pocztem około stu konnych i kilkuset piechurów opuścił obóz, Baldwin niemal natychmiast ruszył jego śladem. Nie zamierzał dawać rywalowi czasu na osiągnięcie tego, co powinno stać się jego udziałem. Baldwin wiódł siły o wiele potężniejsze. Towarzyszyło mu około pięciuset konnych i cztery razy więcej piechurów. Była to już mała armia, która w warunkach rozbicia politycznego i słabości militarnej poszczególnych państewek mogła poważnie zaważyć na ich dalszych losach. I tak się stało.
Pierwszą większą zdobyczą Baldwina został Tars. Okoliczności jego opanowania były niezwykłe i wymownie świadczyły o tym, jakich środków był gotów użyć Baldwin w celu wykrojenia dla siebie udzielnego księstwa. Pierwszy pod miasto podszedł Tankred, swoimi siłami zablokował wszystkie wyjścia z niego i wysłał do armii głównej gońca z prośbą o pomoc. Turcy, pomimo nieudanej wycieczki przeciwko oblegającym, zapewne mogliby długo opierać się za potężnymi murami Tarsu, gdyby nie ujrzeli nadciągających oddziałów Baldwina. Po kilku dniach blokady, nocą, opuścili twierdzę, do której miejscowi chrześcijanie wpuścili Tankreda. Baldwina powitały powiewające nad murami normańskie chorągwie. Niedługo jednak wieściły triumf Tankreda. Nie posiadając żadnych innych argumentów poza jednym, ale z to najważniejszym — kilkakrotnie liczniejszą armią, Baldwin zażądał wydania miasta. Porywczy i odważny do szaleństwa Tankred tym razem nie zaryzykował z góry skazanego na niepowodzenie oporu i tłumiąc w sercu nienawiść do wiarołomnego sojusznika opuścił zdobyte miasto..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 93-94

W Tars do armii krzyżowców przyłączył się słynny pirat Guynemer z Boulogne. Złożył on przysięgę wierności Baldwinowi, a na jego zewnętrznej szacie pojawił się krzyż. Baldwin uczynił go dowódcą załogi Tarsu, złożonej z kilkuset piratów. Od tej pory Guynemer odpowiedzialny był także za zaopatrzenie wyprawy oraz jej ochronę od niebezpieczeństw, nadchodzących od strony morza.
Wypoczęci i zaopatrzeni przez Guynemera krzyżowcy ruszyli w dalszą drogę.

"...Po opuszczeniu Tarsu Baldwin i Tankred opanowali wiele miast i warowni, korzystając z pomocy miejscowej ludności, która z zaciekłością atakowała seldżuckie garnizony. Pod Mamistrą, zajętą przez Tankreda, doszło do bratobójczej walki pomiędzy Frankami. Podjudzony przez rodaków Tankred zaatakował armię Baldwina, pragnąc się zemścić za rzeź pod Tarsem. Lotaryńczycy nie dali się jednak zaskoczyć i z łatwością odparli słabszych liczebnie Normanów..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 95

Z Mamistry Baldwin, na czele oddziału złożonego ze stu jeźdźców, udał się do głównych sił krzyżowców, znajdujących się wówczas w Marasz, ponieważ tam konała jego żona.
Stamtąd Baldwin ruszył w kierunku Eufratu. Towarzyszył mu Ormianin Bagrat, dawny cesarski urzędnik.

"...Marsz Baldwina w kierunku Eufratu zamienił się w triumfalny pochód. Ludność ormiańska wszędzie witała chrześcijańskich rycerzy jak od dawna oczekiwanych wyzwolicieli od Turków i niemal równie przez nią znienawidzonych Bizantyjczyków. Sytuacja tureckich załóg upodobniła się do losu rozbitka dryfującego na wzburzonym morzu. Atakowani zewsząd przez chrześcijan żądnych odwetu za lata terroru i upokorzeń, tureccy żołnierze byli wycinani w pień lub w panice uciekali z zajmowanych dotychczas placówek. [...] Błyskawiczny podbój zakończył zdobyciem dwóch ważnych twierdz: Ravendel (Ar-Rawandan) i Turbessel (Tali Bazeir). Pierwsza z nich strzegła szlaku do Antiochii, druga znajdowała się niedaleko od brodu na Eufracie w znanym od tysiącleci starożytnym Karkemisz. Rządy nad Ravendel objął w imieniu Baldwina Bagrat..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 97

W Turbessel Baldwin spotkał się z posłami Torosa - władcy Edessy. Wysłannicy Torosa przybyli do hrabiego Boulogne z prośbą o pomoc w odparciu ataku ogromnej armii emira Mosulu - Kerbogi. W zamian za pomoc monarcha Edessy gotów był przyzwoicie zapłacić, a nawet podzielić się władzą.

"...Wezwanie Torosa Baldwin przyjął niczym cudowne zrządzenie losu. Przeczucie podpowiadało mu, że nadchodzi chwila spełnienia jego dalekosiężnych planów. W lutym 1098 r. Baldwin wyjechał z Turbessel do Edessy. Jego przyboczny poczet składał się zaledwie z ośmiu rycerzy. Informacja o jego podróży dotarła w jakiś sposób do Turków z Samosaty, którzy zorganizowali nieudaną na szczęście zasadzkę. Do Edessy Baldwin wjechał 8 lutego witany entuzjastycznie przez tłumy mieszkańców, którzy w radosnym uniesieniu nie zwracali nawet zbytniej uwagi na szczupłość jego eskorty. Wkrótce po przyjeździe Toros podzielił się z nim władzą, dokonując jego formalnej adopcji..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 98

Niedługo potem Baldwin wyruszył na wyprawę przeciwko emirowi Baldukowi. Jego niskiej jakości armia nie dała rady pokonać wroga w otwartym polu. Jedynym sukcesem tygodniowej wyprawy Baldwina było w pobliżu Samosaty zdobycie i obsadzenie zbrojnym oddziałem małego miasta, które stało się jego strażnicą, chroniącą dostawy do Edessy i nękającą Turków w czasie ich grabieżczych najazdów.

7 marca podburzony tłum napadł na pałac, w którym przebywał Toros. Stary przywódca został uwięziony. Jego wspólnik Baldwin nie przyszedł mu z pomocą. Dwa dni później Toros spróbował uciec z Edessy, lecz został pochwycony i rozszarpany przez wściekłą gromadę ludzką.

"...Kilka dni po zabójstwie Torosa do Baldwina przybyła delegacja mieszkańców, która zaproponowała mu objęcie rządów nad Edessą. Nie trzeba go było długo prosić. Baldwin nie musiał się nawet zbytnio silić na obnoszenie się ze smutkiem po tragicznej śmierci przybranych rodziców. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Edessa pragnęła mieć za władcę zachodniego rycerza, bliskiego jej wiarą i gwarantującego silne rządy, niezależne od Turków i od Bizantyjczyków. Wszelkie kwestie moralne w związku z tym schodziły na dalszy plan. Uczucia, rozterki i skrupuły musiały ustąpić interesowi i korzyściom, jakie niosła za sobą dramatyczna zmiana na książęcym tronie.
Baldwin przyjął tytuł hrabiego Edessy gwałcąc tym samym przysięgę lenną złożoną basileusowi. Ambitny, do cna pragmatyczny Lotaryńczyk z zimnym wyrachowaniem łamał zobowiązanie — należąca kiedyś do Bizancjum Edessa powinna w myśl umowy zostać zwrócona Aleksemu — którego dotrzymanie pozbawiłoby go tak wielkiej i niespodziewanej zdobyczy. Zresztą w ręce Baldwina I wpadła nie tylko sama Edessa. Na terenie cytadeli odnaleziony został ukryty przez Torosa skarbiec. Jego zasoby, po części pochodzące jeszcze z czasów bizantyjskich, w większości zgromadzone jednak później kosztem podatkowego wyzysku poddanych, w znacznej mierze uzasadniały ich nienawiść do Torosa i jego elity urzędniczej. Pieniądze zawsze posiadają wartość, dla Baldwina miały podwójną..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 100-101

Za pieniądze, znalezione w skarbcu, Baldwin odkupił od Balduka Samosatę. Nowy władca Edessy zaproponował także emirowi i jego gwardii służbę u siebie.

Sukces hrabiego obiegł szerokim echem okoliczne terytoria. Niebawem pod skrzydła hrabiego zaczęli się zgłaszać zachodni rycerze.

"...Pierwsze miesiące rządów ukazały Baldwina jako sprawnego, dynamicznego i bezwzględnego władcę. Zdobył na muzułmanach kilka miast, wśród nich Sarudż i Biredżik, których posiadanie gwarantowało stałą komunikację pomiędzy twierdzami Turbessel i Ravendel, oraz skazał na śmierć Balduka po wykryciu jego wiarołomstwa. Przeciwnicy Baldwina, Turcy, ale także niektórzy spośród nieprzychylnych mu Ormian, przekonali się, że jego hrabstwo niekoniecznie musi być polityczną efemerydą..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 102

W maju 1098 roku sprawność bojową armii Baldwina sprawdziły oddziały emira Kerborgi, podążającego z odsieczą do Antiochii. Emir, zakładając, że jego liczebniejsza armia nie napotka zbyt wielu trudności i bez problemu rozprawi się z Baldwinem, rozpoczął oblężenie Edessy. Niestety po trzech tygodniach szturmów Kerborga wydał rozkaz zakończenia przedsięwzięcia i dalszego marszu na południe. Jak się później okazało, opóźnienie emira Mosulu znacznie pomogło oblegającym Antiochię Europejczykom.

Antiochia 1097-1098

"...Po dojściu do Antiochii krzyżowcy zajęli pozycje jedynie od strony północno-wschodniej, co dla Jaghi Sijana stanowiło niespodziankę. Od blokady wolna była więc nie tylko południowa część murów, co było łatwe do przewidzenia, ale także ich cała północno-zachodnia strona. Najsilniejsze siły rozlokowały się naprzeciwko bram Sw. Pawła i Psiej. Rozłożyli tam obozy Boemund i Rajmund z Tuluzy. Bardziej na prawo od nich zajął pozycje Gotfryd, blokując wyjście z Bramy Książęcej. Pozostałe bramy pozostały chwilowo wolne od oblężenia. Krzyżowcy przystąpili jednak natychmiast do wznoszenia mostu łyżwowego przez Orontes. Połączyć miał on obóz Gotfryda ze wsią Talenki oraz umożliwić korzystanie z dróg prowadzących do Aleksandretty i portu Saint-Simeon. Po wybudowaniu mostu na północny brzeg Orontesu przeszła część oddziałów z wojsk Gotfryda oraz tych dowódców, którzy początkowo zajmowali pozycje w drugim rzucie na tyłach wojsk Boemunda..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 108

Na naradzie dowódców, do której niebawem doszło, zrezygnowano z natychmiastowego szturmu potężnej twierdzy i podjęto decyzję o oczekiwaniu na posiłki oraz na ekipę inżynierów, niezbędnych do montażu machin i nadzorowania innych prac oblężniczych.

Niebawem pod murami Antiochii pojawił się Tankred i zajął pozycję w ufortyfikowanym kasztelu naprzeciwko Baszty Dwóch Sióstr, po zachodniej stronie fortyfikacji.

Początkowo Antiochia dla cywilów była miastem otwartym. Pozwalano im wchodzić i wychodzić bez przeszkód. Władca Antiochii Jaghi Sijan, próbując wykorzystać ten militarny zastój, wysyłał oddziały, które dokuczały krzyżowcom.

"...Pierwszy większy sukces krzyżowcy odnieśli w połowie listopada. Udało się im doszczętnie zniszczyć załogę niewielkiej fortecy Harenc (Hareg, Harim) położonej około 10 kilometrów od Antiochii na drodze do Aleppo. I znów oddajmy głos świadkowi tych wydarzeń: „Niedaleko leżał gród Haregu, gdzie zamknęły się liczne i bardzo mocne siły tureckie stale naszych ludzi niepokojące. Gdy o tym dowiedziała się nasza starszyzna, bolejąc nad tym wysłali znaczny oddział rycerzy, aby rozpoznali miejsce, gdzie przebywali Turcy. Dowiedziawszy się miejsca ich schronienia, nasi rycerze szukając ich starli się z nimi. Potem cofali się stopniowo aż do miejsca, gdzie wiedzieli, że znajduje się Boemund ze swym wojskiem. Dwóch z nich zginęło w owej potyczce. Na wiadomość o tym Boemund ruszył wraz ze swymi niczym potężny atleta Chrystusowy, a barbarzyńcy uderzyli na nich, tym bardziej że naszych było niewielu. Wtedy rozpoczęła się bitwa. Wielu z wrogów zginęło, a inni zostali pochwyceni i zaprowadzeni przed bramę miasta, gdzie ich ścięto, aby oblężonych porazić tym większym bólem"..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 111

Niedługo potem do portu Saint-Simeon przybiło trzynaście genueńskich okrętów z zaopatrzeniem. Fakt, że Europa nie zapomniała o krzyżowcach, wysoce podniósł morale uczestników pielgrzymki.

Po wyczerpaniu zapasów żywności nastał bardzo trudny okres, w którym głównym zajęciem, tak krzyżowców jak i oblężonych, stało się zdobywanie pożywienia. W krótkim czasie okoliczne przestrzenie zostały doszczętnie opróżnione z zapasów. Nawet w wigilię Świąt Bożego Narodzenia stoły nie uginały się od rozmaitości kulinarnych. Sztab dowodzenia błyskawicznie musiał podjąć decyzję, co robić dalej.

"...Ostatecznie na wielką wyprawę po żywność miało wyruszyć około 20 000 ludzi pod wodzą Boemunda i Roberta z Flandrii. Marszrutę wyznaczono wzdłuż biegu Orontesu w kierunku miasta Hama. W tamtejszych okolicach spodziewano się znaleźć zasobne wsie, co dla ich mieszkańców w praktyce oznaczało wyrok śmierci.
Boemund z Flandryjczykiem opuścili obóz zaraz po świętach 28 grudnia. Pierwszemu z nich ani przyszło do głowy, że już nazajutrz Antiochia omal nie wpadnie w ręce jego największego osobistego wroga - Rajmunda z Tuluzy. Wobec ciężkiej choroby Gotfryda właśnie Rajmund, wspomagany jak zwykle przez biskupa Le Puy, miał dowodzić oblężeniem. Jagni Sijan, który przez swoich szpiegów został natychmiast powiadomiony o ekspedycji Boemunda i Roberta z Flandrii, odczekał, aż ich oddziały oddalą się wystarczająco daleko od twierdzy i nocą z 29 na 30 grudnia dokonał potężnego wypadu z miasta. Korzystając i ciemności Turcy wyszli z twierdzy przez most i z furią uderzyli na najbliżej obozujących Franków. Były to oddziały hrabiego Saint-Gilles8. Rajmund po raz kolejny udowodnił, jaki wyśmienity jest z niego wojownik. Gwałtowny i niespodziewany atak nie zdołał go zaskoczyć. Turcy tylko przez chwilę mieli inicjatywę. Hrabia osobiście poprowadził szarżę na następującego przeciwnika i zmusił go do panicznej ucieczki. Rozgrzany walką nie poprzestał jednak na powstrzymaniu i wyparciu wroga, ale na jego karku przebiegł ze swoimi ludźmi most, nim zdołano zamknąć przed nim bramę. Doszło przy niej do kotłowaniny. Turcy zdawali sobie sprawę z zagrożenia. Gdyby Frankom udało się zdobyć wejście do miasta choćby na krótki czas, ale wystarczający do nadejścia posiłków, los Antiochii byłby przesądzony. Jednakże od krzyżowców tym razem odwróciło się szczęście. Jeden z koni zrzucił z siebie jeźdźca i zaczął się cofać, spychając z mostu inne wierzchowce. Zamieszanie dosięgło szczytu. Atakujący stracili orientację i zdezorientowani poczęli się wycofywać. Teraz Turcy rzucili się w pościg. Podkomendni Rajmunda oparli się dopiero w pobliżu mostu łyżwowego..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 113-114

W tym czasie Boemund i Robert, nieświadomi wydarzeń rozgrywających się pod Antiochią, przemieszczali się dalej na południe. 30 grudnia 1097 roku zostali zaatakowani przez armię Dukaka z Damaszku, któremu towarzyszyli atabeg Tughtakin oraz syn Jaghi Sijana - Szams ad-Daula.

"...Do spotkania doszło we wsi Albara. Awangarda Franków wpadła w panikę, zaskoczona nagłym pojawieniem się muzułmanów. Czołowymi oddziałami dowodził Robert z Flandrii, który nieopatrznie wysforował się przed główne siły. Turcy z łatwością otoczyli jego poczet i rozpoczęli rzeź stłoczonych na małej przestrzeni rycerzy. Dufni w swoją wielokrotną przewagę i wykorzystując czynnik zaskoczenia zbyt szybko uwierzyli jednak w zwycięstwo. Dukak sądząc, że ma do czynienia z całą armią wroga, zaangażował w walkę większość swoich sił. Na to zaś czekał Boemund, trzymając gros oddziałów w odwodzie i zwlekając najdłużej jak to było możliwe z wydaniem rozkazu do kontruderzenia. Nagły atak w momencie, gdy Turcy byli już przekonani o swoim triumfie, przesądził losy bitwy. Robert został uratowany przed niecbybnym pogromem, a Dukak z mocno przetrzebionym wojskiem cofnął się w kierunku Hamy rezygnując z odsieczy dla Antiochii. Dla krzyżowców była to jedyna korz yść odniesiona z wygranego starcia. Powstrzymanie Dukaka przyniosło im tak duże straty, że obaj wodzowie krótko po bitwie zarządzili odwrót do głównego obozu. Decyzję tę podjęli w obawie przed nowym atakiem wroga, którego sił do końca nie byli w stanie rozpoznać; armia Dukaka nie musiała bowiem być jedyną śpieszącą z pomocą dla obleganej twierdzy..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 115-116

Problemu głodu nie udało się rozwiązać. Styczniowe deszcze i chłody zaczęły zbierać swoje żniwo. Pielgrzymi chorowali i umierali lub uciekali z obozu, by na własną rękę szukać pożywienia. Liczebność armii z dnia na dzień kurczyła się, a utrapienie nie znikało, lecz działo się wręcz odwrotnie: pogłębiało się.

"...któregoś dnia po obozie rozeszła się lotem błyskawicy szokująca wieść o ucieczce samego Piotra Pustelnika oraz Wilhelma Cieśli. To już nie była zwykła rejterada ludzi małego ducha porzucających towarzyszy w biedzie. Wszyscy znali Piotra i wiedzieli, jaką rolę odegrał w propagowaniu i organizowaniu krucjaty. Dla wielu był wręcz jej żywym symbolem. Baronowie nie mogli dopuścić do tego, aby ów symbol w niesławie runął z pomnika, na który wyniosły go wcześniejsze dokonania. Jego fatalny przykład mógł zdruzgotać morale tysięcy innych pielgrzymów i popchnąć ich do podobnego postępku. Za uciekinierami ruszył w pościg Tankred i przyprowadził ich z powrotem do obozu. Ucieczce Piotra ze zrozumiałych względów nie nadano rozgłosu. Starano się wręcz racjonalnie wytłumaczyć jego - by użyć eufemizmu - chwilową słabość..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 117

W pierwszych dniach lutego 1098 roku obóz opuścił Tatikios i powrócił do Konstantynopola, a pod Antiochię zaczęła się zbliżać armia Ridwana z Aleppo. Niebawem Turcy odbili z rąk krzyżowców Harenc. Na naradzie wojennej triumfował pomysł wysunięty przez Boemunda, który zaproponował, aby całą masę ludzką podzielić na dwie grupy. Jedna, piesza, miała pilnować obozu i odpierać ataki Jaghi Sijana, druga zaś podążyła na bitwę z wojskiem Ridwana.

"...Krzyżowcy z oddziału uderzeniowego 8 lutego wieczorem przeszli mostem łyżwowym na drugi brzeg Orontesu skierowali się na zachód i zapadli w zasadzce w pobliżu mostu Żelaznego pomiędzy rzeką a Jeziorem Antiocheńskim. Uderzyli wczesnym świtem, gdy wojska nieprzyjacielskie znajdowały się w pełnym marszu. Zaskoczenie powiodło się im równie dobrze, jak niedawno Dukakowi w stosunku do oddziału Roberta z Flandrii.
Pierwszy wściekły atak nie zdołał rozerwać szyków nieprzyjaciela. Turcy zostali jednak mocno zmieszani, a nagłość szarży nie pozwoliła im zastosować ich ulubionego manewru; łucznicy nie zdołali sformować dość zwartego szeregu i w kierunku Franków poleciały pojedyncze strzały, które nie wyrządziły im większej szkody. Rycerze cofnęli się w porządku na miejsce, gdzie warunki terenowe wykluczały możliwość oskrzydlenia przez wroga. Przegrupowanie nie trwało długo. Nie dość długo, aby Turcy zdołali otrząsnąć się z szoku wywołanego pierwszym atakiem. W czasie gdy w ich szeregach oficerowie próbowali wprowadzić jako taki porządek, krzyżowcy uderzyli powtórnie, z jeszcze większym niż poprzednio impetem i wszystkimi siłami Ziemia zadrżała, wydawało się, że narastające dudnienie kilku tysięcy końskich kopyt zwiastuje straszliwe trzęsienie. Ława zakutych w żelazo rycerzy niczym pancerny taran uderzyła w masę nieprzyjacielskich żołnierzy. By opisać skutek szarży, posłużę się słowami Waldemara Łysiaka: „Wbili się w tę zgraję z impetem, powodując znany artylerzystom »efekt ulicy« - tak nazywa się skutki wielkokalibrowego strzału z bliskiej odległości w gęstwę ludzką: w tłumie powstaje wówczas krwawy korytarz zwany »ulicą«".
„Ulica" wyrąbana przez Franków w stłoczonych masach piechoty i jazdy tureckiej upodobniła się raczej do szerokiej autostrady. Konnica krzyżowców przetoczyła się przez wroga niczym walec. Cofający się w panice wojownicy z pierwszych linii, którym jakimś cudem udało się uniknąć stratowania, wprowadzili zamieszanie w tylnych szeregach. Ridwan ani żaden z podległych mu emirów nie mógł powstrzymać narastającego z każdą chwilą zamętu. Armia turecka, choć tak bardzo górująca liczbą nad przeciwnikiem, nie była w stanie przedstawić się jego miażdżącej szarży i zaczęła w bezładzie cofać się na Aleppo. Do uciekających obok Harencu grup przyłączyła się jego załoga, nie chcąc ryzykować oblężenia przez rozgrzanych bojem Franków.
Tego dnia zwycięstwo odniosła nie tylko jazda. Podczas gdy rycerze skutecznie walczyli z armią Ridwana, piechota zgromadzona w obozach wokół Antiochii musiała stoczyć twardy bój z potężną wycieczką z twierdzy. Jaghi Sijan zaangażował w nią niemal wszystkie siły, pozostawiając na murach minimalną liczbę ludzi. Losy bitwy bardzo długo się ważyły. Turkom udało się zdobyć sporo terenu, spychając Franków do obrony. Przełom nastąpił w momencie, gdy w godzinach popołudniowych walczący ujrzeli w oddali powracających w uporządkowanych szykach rycerzy. Jaghi Sijan nie musiał czekać na oficjalne wiadomości, aby pojąć, iż następna armia podążająca na odsiecz Antiochii została pokonana. W tej sytuacji kontynuowanie walki byłoby szaleństwem. Turecki wódz, zapewne z przekleństwem na ustach pod adresem Franków, bez wątpienia wspomaganych znów przez szejtana, wydał swoim żołnierzom rozkaz do odwrotu..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 121-122

W marcu 1098 roku cesarz Aleksy I Komnen wysłał flotę, która zawiozła do portu Saint-Simeon w okolicach Antiochii pielgrzymów z Anglii i Italii oraz sprzęt oblężniczy. Dowódcą wyprawy był Edgar II Atheling, przegrany pretendent do angielskiego tronu, od niedawna stacjonujący w Konstantynopolu.

Ładunek odebrali na wyścigi Rajmund z Tuluzy oraz Boemund. Rozdzielili pomiędzy siebie zapasy i pielgrzymów oraz cieśli, przysłanych do montażu sprzętu oblężniczego. 6 marca 1098 roku powracających krzyżowców zaatakowali Turcy Jaghi Sijana.

"...Klęska była druzgocąca. Oddział Rajmunda, na który spadł główny impet wroga został niemal do nogi wybity. Nieliczni uciekinierzy dotarli do obozu z hiobową wieścią 0 klęsce i śmierci obu baronów. Powiadomiony o tragicznych wydarzeniach Gotfryd z Bouillon wydał natychmiast niezbędne zarządzenia. Na jego rozkaz sformował się oddział, który miał pośpieszyć z odsieczą dla niedobitków Rajmunda i Boemunda. Nim jednak opuścił obóz, z Antiochii uderzyli wojownicy Jaghi Sijana. Chciał on w ten sposób ułatwić powrót do twierdzy oddziału uczestniczącego w zasadzce. Turków spotkał srogi zawód. Krzyżowcy powitali ich w pełni przygotowani do walki. Bój nie zdołał się jeszcze rozpalić na dobre, gdy z resztkami swych żołnierzy nadciągnęli Rajmund i Boemund. Ich pojawienie się wzbudziło prawdziwy entuzjazm. Teraz krzyżowcom z łatwością udało się zepchnąć przeciwnika do twierdzy ..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 123-124

W połowie marca 1098 roku krzyżowcy wznieśli warowny kasztel. Powstał on naprzeciwko mostu prowadzącego do twierdzy. Tym sposobem oblężeni utracili swobodny kontakt ze światem zewnętrznym. Fortyfikację, którą początkowo nazywano La Mahomerie, przemianowano wkrótce na Kasztel Rajmunda na cześć pomysłodawcy jego wzniesienia. Zamek ten został później obsadzony załogą hrabiego Tuluzy. Z wielkich wrót Antiochii bez blokady pozostała tylko Brama św. Jerzego, przez którą Turcy z użyciem większych sił nadal mogli napadać oblegających. W kwietniu 1098 roku powstał kasztel Tankreda, który zablokował dostęp do Wrót św. Jerzego. W tym momencie poza blokadą pozostała tylko wąska Brama Żelazna.

"...Od pewnego czasu Boemund pozostawał w kontakcie z jednym z dowódców Jaghi Sijana, niejakim Firuzem (Pirrusem), który dowodził załogami trzech baszt, wśród nich Baszty Dwóch Sióstr. Firuz był z pochodzenia Ormianinem, który zmienił wyznanie i jako muzułmanin zrobił karierę w administracji Jaghi Sijana. Nigdy nie zerwał jednak związków z rodakami i dawnymi współwyznawcami. W sytuacji gdy pomiędzy nim a Jaghi Sijanem doszło do poważnego nieporozumienia na tle ukrycia zapasów zboża, Firuz stał się wręcz idealnym „materiałem na zdrajcę". Należało go jedynie odpowiednio „urobić" Dla przebiegłego Boemunda nie było to zadanie trudne Jedynie brak czasu mógł pokrzyżować jego plany. Na szczęście Kerboga, zbyt pewny siebie, a przez to nierozważny, nie śpieszył się pod Antiochię i dał krzyżowcom dodatkowe, bezcenne trzy tygodnie, tracąc je niepotrzebnie na bezskuteczne oblężenie Baldwina w Edessie.
Rokowania z Firuzem Boemund zdołał utrzymać w zupełnej tajemnicy. Nie dopuścił do niej nawet swoich najbliższych.[...]
Przełomowym dniem okazał się 2 czerwca. Najpierw zdezerterował Stefan z Blois zabierając ze sobą silny oddział rycerzy, a kilka godzin później do Boemunda przybył syn Firuza z informacją, iż ojciec jest gotów wpuścić Franków do miasta przez Basztę Dwóch Sióstr, położoną na wprost kasztelu Tankreda. W celu uśpienia czujności obrońców twierdzy Firuz zalecił krzyżowcom upozorowanie wyprawy przeciwko nadciągającej armii Kerbogi. Za dnia powinni oni wymaszerować na wschód, pod osłoną nocy zawrócić i podejść skrycie pod zachodni odcinek murów w bezpośrednie pobliże Baszty Dwóch Sióstr. Dowodem ostatecznego przypieczętowania umowy pomiędzy Boemundem a Firuzem oraz zgody na jego plan miał być syn tureckiego dowódcy przysłany w charakterze zakładnika.
Boemund przyjął sugestie Firuza. Ostatnie godziny, decydujące o losie zarówno jego, krzyżowców, jak i Antiochii, przeżył w nerwowym podnieceniu. Udzieliło się ono także pozostałym dowódcom, gdy książę Tarentu powiadomił ich o swoich zamiarach. Zebranym na naradzie baronom oraz biskupowi Le Puy oświadczył krótko: „Tej nocy, jeżeli Pan Bóg pobłogosławi, Antiochia będzie w naszych rękach".
Pozorowaną wyprawę przeciwko Kerbodze poprzedziło obejście całego obozu przez herolda, który głośno nawoływał do przygotowania się do wymarszu. Oczywiście nie mogło to ujść uwagi obrońców Antiochii. Po zachodzie słońca krzyżowcy ruszyli na wschód. Na czele znajdował się silny oddział rycerzy, pochód zamykała piechota. Odejście wielotysięcznych sił spod murów twierdzy musiało przekonać żołnierzy Jaghi Sijana, że w ciągu najbliższych dni nie grozi im większe niebezpieczeństwo ze strony Franków. Owo fałszywe przekonanie miało ich srogo kosztować.
W tym samym czasie, gdy twierdza zapadała w sen, a nieliczne i niczego nie spodziewające się straże rozpoczynały nocną wartę, krzyżowcy zawrócili w stronę Antiochii. Oddziały kierowały się w stronę północnych i północno- zachodnich murów. Boemund z pocztem rycerzy i piechurami podszedł pod Basztę Dwóch Sióstr. Po wymianie uzgodnionych wcześniej znaków przystawiono do niej drabinę, po której zaczęli się wspinać rycerze Fulka z Chartres. Boemund pozostał na dole wydając ostatnie dyspozycje. Na górne piętro wieży, w której przebywał Firuz, weszło 60 ludzi. Firuz nie potrafił ukryć wielkiego zaskoczenia i podszytego strachem niepokoju, widząc zaledwie kilkudziesięciu Franków. Wydawało mu się, że powinno ich być kilkakrotnie więcej, aby całe przedsięwzięcie się powiodło. Najbardziej zaskoczył go brak Boemunda. Zrozpaczony Ormianin wpadł w lament, krzycząc: „Mało mamy Franków! Gdzie jest dzielny Boemund? Gdzie ten niezwyciężony?!".
Niecodzienni goście Baszty Dwóch Sióstr nie dali Firuzowi długo rozpaczać. Rycerze błyskawicznie rozbiegli się do dwóch pozostałych wież pozostających pod jego komendą. Teraz pozostali pod murem żołnierze Boemunda mogli przystawić do niego drabiny i bez przeszkód dostać się na górę. Drabina, po której wszedł książę, zaraz potem się złamała, ale nie miało to już żadnego znaczenia. Frankowie w tym czasie zdołali już opanować kilka sąsiednich baszt mordując zaskoczonych, nielicznych tureckich żołnierzy. W powstałym zamieszaniu stracił życie brat Firuza. Część krzyżowców zbiegła ze szczytów wież do miasta. Wkrótce przyłączyły się do nich wyrosłe niczym spod ziemi grupy miejscowych chrześcijan. Wspólnymi siłami wysieczono Turków broniących dostępu do bram Mostowej i Św. Jerzego, a także otworzono wrota dla głównych sił oczekujących po drugiej stronie. Tak długo opierająca się oblężeniu Antiochia stanęła dla Franków otworem.
Przez otwarte bramy wpadły konnica i piechota. Bitewny zamęt i zgiełk zaczął się przesuwać spod murów w głąb miasta. Setki Greków i Ormian przyłączyły się do krzyżowców, uczestnicząc z zapałem w wycinaniu muzułmanów. Nikt nie otrzymywał pardonu. Ginęli mężczyźni, kobiety i dzieci. Wąskie ulice miasta spłynęły krwią. W zamieszaniu zginęło także wielu chrześcijan. Zbudzony odgłosami bitwy Jagni Sijan szybko się zorientował, że nie ma szans na uratowanie miasta. Mógł jedynie spróbować ocalić własną głowę, pokładając nadzieję w wierności przybocznej gwardii i rączości koni. Udało mu się wymknąć przez Bramę Żelazną. Na razie zdołał zachować życie. [...]
Boemund bezskutecznie szturmował cytadelę mając nadzieję, że zdoła ją opanować, nim wróg ochłonie po szoku wywołanym nocnym atakiem i nadzwyczaj łatwym zdobyciem miasta. Szams al-Daula okazał się jednak trudnym przeciwnikiem. Żelazną ręką ujął załogę cytadeli i odparł Franków zadając im przy tym bolesne straty. Boemund został ranny, a jego podkomendni woleli raczej rabować i wyrzynać cywilną ludność, niż narażać się po raz kolejny na pociski nadlatujące z górującej nad okolicą cytadeli. Poza tym jej garnizon w niczym nie mógł przeszkodzić rzezi, jaka przez wiele godzin trwała w całej Antiochii. Tylko nielicznym Turkom udało się ujść z życiem. Wieczorem w mieście pośród żywych byli już tylko chrześcijanie..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 128-132

W walkach 3 czerwca 1098 roku stracił życie Jaghi Sijan. Zdobycie Antiochii stało się szczęśliwym triumfem krzyżowców. Bez opanowania tej twierdzy kontynuowanie pielgrzymki prawdopodobnie byłoby niemożliwe. Ogromne mury dały armii krzyżowców schronienie, co stało się dobrym prognostykiem w obliczu zbliżającej się ogromnej armii Kerbogi.

ozdoba

Najważniejszym zadaniem krzyżowców stało się zorganizowanie skutecznej obrony przed zbliżającą się armią Kerborgi. Zapasy żywności, znalezione w twierdzy, okazały się niewystarczające, więc należało się także rozejrzeć za prowiantem. Skąpa okazała się również liczba żołnierzy, niezbędna do skutecznego obsadzenia stanowisk na murach, tym bardziej że cały czas potrzebny był garnizon do blokowania cytadeli, w której zamknął się Szams al-Daula, syn Jagni Sijana. Z miasta należało usunąć tysiące gnijących ciał, zalegających ulice.

Armia Kerborgi dotarła pod mury Antiochii 7 czerwca 1098 roku.

"...Nieprzyjacielskie zastępy zajęły pozycje opuszczone niedawno przez krzyżowców. Jeszcze tego samego dnia Szams ad-Daula wysłał do Kerbogi gońców z wezwaniem pomocy. Kerboga uprzejmie potraktował wysłanników, ale za udzielenie wsparcia zażądał przekazania jego oddziałom cytadeli wraz ze wszystkimi zapasami. Miał powiedzieć: „Jeżeli tak, to z całego serca i wiernie wspomogę cię w niebezpieczeństwie. Antiochię odbiorę osobiście. Zobaczysz, jakie oddam ci usługi, a miasta strzec będą moi ludzie".
Postawiony w sytuacji bez wyjścia Szams ad-Daula zgodził się przekazać cytadelę zaufanemu dowódcy Kerbogi, Ahmadowi Ibn Marwanowi..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 135

Krzyżowcy, widząc co się dzieje, wznieśli solidny mur, odgradzający cytadelę od murów miejskich. Nowych fortyfikacji cały czas pilnował zbrojny oddział.

"...9 czerwca Ahmad Ibn Marwan zaatakował ten właśnie sektor. Początkowo udało mu się zaskoczyć obrońców, lecz w końcu Hugon z Vermandois, hrabia Flandrii i książę Normandii, dowodzący tego dnia w rejonie cytadeli, odparli napastników. Straty muzułmanów były tak duże, iż Kerboga zrezygnował z dalszych ataków, postanawiając wzmocnić blokadę i wziąć krzyżowców głodem...."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 136

10 czerwca 1098 roku Turcy otoczyli twierdzę żywym pierścieniem, aby odciąć możliwość zaopatrywania oblężonych. Krzyżowcy próbowali zbrojnym wypadem uniemożliwić im to, ale zamiar zakończył się porażką.

Sytuacja oblężonych z każdym dniem się pogarszała. Ceny żywności podskoczyły, przez co tylko bogatych stać było na normalne odżywianie się. Powszechny głód spowodował falę dezercji.

12 czerwca 1098 roku Turcy podjęli próbę zdobycia jednej z baszt. Mało brakło muzułmanom do osiągnięcia pierwszego sukcesu. To wydarzenie spowodowało, że Boemund wydał polecenie zniszczenia budynków, przylegających do murów, aby zapewnić większą swobodę ruchów oddziałów, zaangażowanych w obronę twierdzy.

Całą nadzieję na ocalenie oblężonych pokładali w cesarzu Aleksym I i jego armii. Bizantyjski monarcha wprawdzie wyruszył im na odsiecz, lecz nigdy nie dotarł. Zawód, jaki przeżyli krzyżowcy, odcisnął się głębokim piętnem. Europa nigdy tego nie wybaczyła Bizancjum.

"...Do obozu Kerbogi przybyło 27 czerwca poselstwo krzyżowców. W jego składzie byli Piotr Pustelnik i niejaki Herluin, rycerz francuski, posługujący się językiem arabskim i perskim. Zabrakło w nim natomiast któregokolwiek z wielkich baronów. Żaden z nich nie odważył się podjąć trudnej i niebezpiecznej misji. Brak jest zgodności co do warunków zaproponowanych przez posłów. W niektórych przekazach pojawiają się sugestie, jakoby krzyżowcy wzywali muzułmanów do stoczenia rycerskiego turnieju: po kilku wybranych przez każdą ze stron wojowników rozstrzygnęłoby spór na ubitej ziemi. Kerboga przyjął zapewne propozycję chrześcijan jako niewczesny żart lub przejaw szaleństwa wywołanego głodem. Jako odpowiedź Piotr Pustelnik i Harluin usłyszeli żądanie bezwarunkowej kapitulacji i zdania się na łaskę zwycięskiego atabega.
Kerboga nie pozostawiał krzyżowcom wyboru. Musieli stoczyć decydującą o wszystkim bitwę. Poprzedziły ją trzydniowe procesje i nabożeństwa w kościołach Antiochii. Żołnierze i pielgrzymi przystąpili do spowiedzi..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 142-143

"...Rano 28 czerwca na obszernym placu przyległym do murów miejskich Boemund ustawił krzyżowców w sześć bitewnych kolumn. Dowództwo pierwszej, złożonej z Francuzów i Flamandów, objął Hugon z Vermandois oraz Robert z Flandrii, drugiej, sformowanej z Lotaryńczyków, przewodził Gotfryd, trzecia, złożona z Normanów z Normandii, miała ruszyć pod wodzą księcia Roberta, na czele czwartej kolumny, zastępując chorego Rajmunda, stanął sam biskup z Le Puy i dowodził Tuluzańczykami i Prowansalczykami. Dwie ostatnie kolumny utworzyli Normanowie włoscy dowodzeni przez Boemunda i Tankreda. Dodatkowy, siódmy oddział w sile 200 ludzi pod komendą Rajmunda, wydzielono w celu blokady cytadeli. Mieli to być jedyni żołnierze pozostawieni w Antiochii. Krzyżowcy stawiali więc wszystko na jedną kartę. Armia niemal zupełnie pozbawiona została koni, które zjedzono podczas oblężenia. Część baronów przesiadła się zatem na zwierzęta juczne: osły i muły. W normalnych warunkach widok zakutego w żelazo rycerza na ośle lub mule wywołałby rozbawienie, lecz pod Antiochią w dniu bitwy z Kerbogą szczęśliwcy zasiadający na owych „rumakach" wzbudzać mogli jedynie zazdrość. Największy chyba zaszczyt spotkał Rajmunda z Aguilers. Powierzono mu bowiem zadanie niesienia świętej włóczni, która podczas walki miała towarzyszyć wojskom. [...]
Gdy tylko pierwsze szeregi krzyżowców wynurzyły się z bramy i ukazały na przedpolu, jeden z wodzów Kerbogi, Wahab Ibn Mahmud, zażądał od niego wydania rozkazu do natychmiastowego ataku. Kerboga jednak odmówił. Nie zadowalała go perspektywa rozbicia tylko czołowych oddziałów chrześcijan, a tak mogłoby się stać w razie przedwczesnego natarcia. Chciał za jednym zamachem unicestwić całą armię, unikając w ten sposób późniejszego męczącego oblężenia i krwawych walk ulicznych. Patrząc na kolejne kolumny wroga opuszczające miasto wyobrażał sobie, że przyjdzie mu spotkać się z armią ludzkich szkieletów z ledwością powłóczących nogami, niezdolnych do stawiania oporu jego liczniejszym, dobrze odżywionym oddziałom. Nie mógł znać stanu uniesienia, w jakim znajdowały się zastępy przeciwnika.
O swym błędzie w ocenie przeciwnika Kerboga przekonał się zbyt późno. Gdy krzyżowcy nad wyraz sprawnie, szybko i w większej liczbie, niż się tego można było spodziewać, rozwinęli się w szyku bojowym, turecki wódz stracił pewność siebie. Ku nadciągającym chrześcijanom wysłał herolda z propozycją nawiązania rozmów pokojowych. Na darmo. Widząc, że przeciwnik nie wstrzymał natarcia, Kerboga zarządził pozorowany odwrót, stosując ulubioną taktykę swojej lotnej armii. Chciał w ten sposób, zachęcając wroga do szybszego pościgu, wciągnąć go na bardziej pofałdowany teren, rozerwać jego szyki i, zasypawszy ulewą strzał, pokonać w rozproszonych grupach. [...]
Jednocześnie z zarządzeniem ataku od czoła Kerboga rozdzielił armię, przeznaczając część sił do oskrzydlenia lewego skrzydła przeciwnika, którego prawe skrzydło chroniła rzeka. Oba zamiary spaliły na panewce. Krzyżowcy, mądrze kierowani przez czujnego Boemunda i dowódców poszczególnych kolumn, nie dali się sprowokować do chaotycznego ataku i zdołali utrzymać jednolity front, próba obejścia ich lewego skrzydła również się nie powiodła, gdyż Boemund, dostrzegając zagrożenie, utworzył natychmiast dodatkowy korpus pod dowództwem Renalda z Toul, który osłonił bok armii. [...]
Cudowny widok świętych przybywających z odsieczą na tyle podniósł bojowy zapał krzyżowców, że front wojsk muzułmańskich zaczął się niebezpiecznie chwiać. Chrześcijan nie mogły powstrzymać ani strzały łuczników, ani ostre dziryty miotane przez jazdę. Mur zakutych w żelazo rycerzy, atakując od czoła niczym taran, rozłupał główną masę nieprzyjacielskich wojsk. Najwyższa rycerska sprawność w połączeniu z religijnym uniesieniem i bitewnym szałem święciły pełny triumf nad górującym liczbą, ale pozbawionym podobnych przymiotów wrogiem. W decydującym momencie bitwy krzyżowcom doszedł jeszcze jeden cenny sprzymierzeniec - upadek ducha i zdrada w tureckim obozie. Wielu emirów postanowiło opuścić pole walki. I co może bardzo zdziwić - nie była to bynajmniej ucieczka przed Frankami. Sprzymierzeńcy Kerbogi doszli do przekonania, iż po zwycięstwie nad krzyżowcami stanie się on na tyle silny, że obróci miecz przeciwko nim.
Sygnał do dezercji dał Dukak z Damaszku, pociągając za sobą dziesiątki innych. Linia obrony załamała się w tureckich szeregach wybuchła panika. Kerboga nie stracił jednak zimnej krwi i usiłował przeciwdziałać zamieszaniu. Na jego rozkaz podpalono szmat suchej trawy, aby ogniem odgrodzić się od chrześcijan. Poza tą naturalną osłoną emir Mosulu zamierzał dokonać przegrupowania swoich topniejących i całkowicie zdezorganizowanych oddziałów. Krzyżowcy nie dali mu jednak na to czasu, w tym dniu nawet ogień nie mógł ich powstrzymać. [...]
Gdy Frankowie przekroczyli ogniową zaporę, Kerboga utracił wiarę w możliwość powstrzymania ich szaleńczego ataku i odniesienie zwycięstwa. Na dodatek wierności dochowali mu do końca jedynie emir Himsu i Sukman Artukida, lecz ich oddziały nie mogły wpłynąć na wynik bitwy. Olbrzymia armia turecka przeistoczyła się w bezkształtną masę przerażonych, porzucających broń wojowników, myślących już tylko o własnym ocaleniu. Do stapiania oporu nie byli już zdolni. Zdruzgotany klęską Kerboga zawrócił konia i wraz z innymi rzucił się do ucieczki.
Krzyżowcy nie popełnili wielokrotnie powtarzanego w podobnych sytuacjach błędu i nie tracili czasu na grabież nieprzyjacielskiego obozu. Pozostawiając tę czynność na później, ścigali Turków do Mostu Żelaznego, znacząc drogę setkami trupów. Większość wojowników Kerbogi padła od ciosów w plecy. Zresztą i poza Mostem Żelaznym uciekinierzy nie mogli czuć się bezpiecznie. Część z nich usiłowała schronić się w opuszczonym przez krzyżowców kasztelu Tankreda, lecz miejsce to okazało się dla nich śmiertelną pułapką. Frankowie z marszu zdobyli kasztel i wybili wszystkich obrońców. Podobny los spotkał wielu innych Turków z rąk syryjskich i ormiańskich wieśniaków.
Kerbodze poszczęściło się bardziej niż tysiącom jego podkomendnych. Z nielicznym pocztem udało mu się dotrzeć do Mosulu. Katastrofa, jaka spotkała go pod Antiochią, złamała jednak raz na zawsze jego potęgę militarną i pozbawiła znaczenia wśród innych emirów. Od tej pory Kerboga zniknął z kart wielkiej historii. .."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 143-148

Tego samego dnia poddała się załoga cytadeli antiocheńskiej, która była do tej pory główną bolączką krzyżowców. Została ona obsadzona oddziałami wszystkich wodzów krucjaty. Żaden z baronów nie chciał stracić ani krzty wpływów w zdobytym mieście. Nie potrafiono także znaleźć płaszczyzny porozumienia w sprawie, który z nich ma stać się władcą Antiochii. Z tego powodu atmosfera była potwornie gęsta, a objawy globalnego braku zaufania widać było za każdym rogiem.

1 sierpnia 1098 roku zmarł biskup Le Puy. Przyczyną śmierci była zaraza (prawdopodobnie tyfus), która w Antiochii zadomowiła się latem.

Powszechny pomór, chęć przygód i łupów stał się przyczyną opuszczenia przez baronów Antiochii. Boemund udał się do Cylicji i wizytował załogi, pozostawione tam przed rokiem przez Tankreda. Rajmund Pilet zdobył Tali Mannas. Robertowi z Normandii udało się na kilka tygodni uchwycić władzę w Laodycei. Gotfryd odwiedził Turbessel i Ravendel.

"...W październiku krzyżowcy przeprowadzili dwie spektakularne akcje. Gotfryd z Rajmundem wyruszyli do miasta Azaz położonego na szlaku z Edessy do Antiochii. Jego władca, Umar, podniósł bunt przeciwko Ridwanowi z Aleppo i zwrócił się o pomoc do Franków. Gotfrydowi i Rajmundowi, wzmocnionym dodatkowo przez oddział przysłany z Edessy przez Baldwina, udało się odpędzić od Azazu wojska przysłane przez Ridwana dla uśmierzenia buntu. Gotfryd odebrał od Umara hołd lenny. Dowodzi to, jak szybko Frankowie potrafili przystosować się do skomplikowanej sytuacji panującej na Bliskim Wschodzie i nauczyli rezygnować z twardych zasad wiary na rzecz doraźnych i namacalnych korzyści płynących z politycznego pragmatyzmu..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 153-154

Zbliżał się czas rozpoczęcia dalszej wyprawy w kierunku Jerozolimy. W związku z tym 5 listopada 1098 roku w katedrze św. Piotra zebrali się dowódcy krucjaty. Głównym problemem, który należało jak najszybciej rozwiązać, było zdecydowanie, komu na własność przypadnie Antiochia.

"...Rajmund z Tuluzy odwoływał się do honoru wielmożów, którzy złożyli przysięgę cesarzowi i, jak na prawdziwych rycerzy przystało, powinni jej bezwzględnie dotrzymać. Zażarte spory i burzliwe dyskusje toczyły się przez kilka dni. Ciągle brakowało porozumienia pomiędzy dwoma największymi antagonistami: Boemundem i Rajmundem..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 155

Impas, który zaistniał pomiędzy baronami, wprowadzał zniecierpliwienie nie tylko w sztabie, ale także wśród mas. Coraz często pojawiające się demonstracje tłumu powodowały presję. Rosnące napięcie odniosło pozytywny skutek. Wreszcie osiągnięto kompromis!!!

"...Rajmund przyrzekł podporządkować się rozstrzygnięciu, jakie w sprawie Antiochii poweźmie rada baronów, ale pod warunkiem, że Boemund ruszy wraz z całą armią do Palestyny. Ze swojej strony książę Tarentu przysięgał, że nie będzie w żaden sposób szkodził krucjacie ani nie przyczyni się do opóźnienia wymarszu wojsk. Zbrojny rozejm pomiędzy obydwoma wodzami podkreślał fakt, że Boemund utrzymywał w swych rękach cytadelę i trzy czwarte miasta, Rajmund natomiast zatrzymał w swym posiadaniu pałac Jaghi Sijana i ufortyfikowany most..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 155-156

Oblężenie Ma'arrat an-Numan 1098

"...Aby uspokoić tłumy pielgrzymów i wojsko - nie ustalono bowiem ciągle daty wymarszu na Jerozolimę - baronowie postanowili wyruszyć przeciwko twierdzy Ma'arrat an-Numan zajmującej strategiczne położenie na lewym skrzydle armii idącej w kierunku Palestyny. 27 listopada oddziały Rajmunda z Tuluzy i Roberta z Flandrii podeszły pod mury fortecy. Następnego dnia Frankowie przypuścili szturm do miasta zakończony fiaskiem. Niepowodzenie to nie osłabiło jednak ich bojowego ducha i gdy kilka godzin później pod Ma'arrat an-Numan nadszedł Boemund, postanowili ponowić atak.[...]
Dwukrotny nieudany szturm przekonał krzyżowców o konieczności podjęcia regularnego oblężenia twierdzy. Miasto zostało otoczone szczelnym pierścieniem placówek. Obrońcy zostali odcięci od świata zewnętrznego, jednak przez kilkanaście następnych dni krzyżowcy nie poczynili żadnych postępów. Mało tego, sami zaczęli odczuwać problemy związane z zaopatrzeniem. Silne oddziały musiały penetrować okolicę w poszukiwaniu żywności.
Wobec przedłużającego się oblężenia postanowiono zbudować machiny, bez których zdobycie twierdzy wy. dawało się niemożliwe.[...]
Szturm odbył się 11 grudnia. Wprawdzie krzyżowcy nie zdobyli ani baszty, ani wystarczająco długiego odcinka umocnień, jednak od osłoną wieży dokonali podkopu pod murem. Przedsięwzięcie to udało się dzięki poświęceniu niejakiego Gultery'ego z Daturu i kilku innych rycerzy, którzy przedostali się na blanki i przez pewien czas powstrzymywali wściekłe ataki przeciwnika, odwracając tym samym jego uwagę od kopiących. Mur runął pod wieczór. Poprzez rumowisko część żołnierzy wdarła się do twierdzy, przystępując od razu do grabieży. Obrońcy, sparaliżowani strachem, wycofali się w głąb miasta. Niektórzy z mieszkańców zabarykadowali się w domach, zamierzając okupić życie posiadanym dobytkiem. Były to płonne nadzieje.
Walki w Ma'arrat an-Numan ustały nocą po ogłoszeniu przez herolda Boemunda, że w razie, gdy miasto skapituluje na jego ręce, weźmie on mieszkańców pod swoją opiekę, gwarantując im życie. Mieli się oni schronić we wskazanym przez herolda olbrzymim budynku położonym przy głównej bramie fortecy. W ten sposób Boemund, podobnie jak w wypadku Antiochii, zamierzał podstępem wejść w posiadanie miasta, odbierając owoce zwycięstwa Rajmundowi. Tym razem jego plan przyniósł połowiczne skutki. Wczesnym rankiem do twierdzy wkroczyły główne siły Franków i walki wybuchły na nowo. W powstałym zamieszaniu nikogo nie oszczędzano. Zdesperowani obrońcy, widząc, że nie mają szans ratunku stawiali rozpaczliwy opór. Niektórzy spłonęli żywcem we własnych domach, które wcześniej zostały gruntownie złupione..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 156-158

ozdoba

Po bitwie doszło do kolejnego zatargu pomiędzy Boemundem i Rajmundem. Tym razem kością niezgody stała się ilość bogactw, jaką ze zdobytego miasta przejął książę Tarentu. Przedłużający się postój ponownie powodował narastanie problemów żywnościowych i zniecierpliwienie tłumu.

"...Przed Nowym Rokiem Rajmund opuścił Ma'arrat an-Numan i udał się do Rugii, gdzie publicznie ogłosił, iż wymarsz do Palestyny nastąpi w ciągu najbliższych dni. Na wieść o tym Boemund również opuścił miasto i na czele swoich oddziałów pociągnął do Antiochii, pozostawiając Ma'arrat an-Numan we władzy biskupa Albary..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 160

Pomimo tego cały czas brakowało ostatecznej decyzji, kiedy nastąpi wymarsz do Jerozolimy. Podirytowani żołnierze i pielgrzymi, stacjonujący w pobliżu Ma'arrat an-Numan, nie chcieli dłużej czekać na wynik politycznych rozgrywek możnowładców.

Mniej więcej w tym samym czasie armia Fatymidów pod dowództwem Szachanszacha al-Afdala, wykorzystując osłabienie Turków, zdobyła Jerozolimę, rządzoną przez lenników Dukaka z Damaszku, Sukmana i Ilghaziego, synów Artuka.

"...Z aplauzem przyjęli pomysł, aby zburzyć mury z takim trudem zdobytej twierdzy i nie zwlekając już dłużej ruszyć do Jerozolimy - na czele z Rajmundem lub z kimkolwiek innym. Hrabia przybył natychmiast do Ma'arrat an-Numan i stwierdził, że o dalszej zwłoce nie może być mowy. Nawet, gdyby ceną okazać się miało wywyższenie Boemunda.
Trzeciego stycznia 1099 r. Rajmund z Saint-Gilles, jadąc na czele swoich oddziałów, za którymi ciągnęły grupy pielgrzymów, opuścił Ma'arrat an-Numan. Żegnały go dymy płonącego miasta, podpalonego na znak, że nie ma powrotu. Rozpoczynał się ostatni etap kilkuletniej wędrówki, u celu której oczekiwała wyśniona Jerozolima.
Rajmund szedł boso, mając u boku wasali. Biskup Albary i Rajmund Pilet wzmocnili hrabiego swoimi oddziałami. Jako ostatni spośród podkomendnych Rajmunda miał się z nim połączyć Wilhelm Ermingar, dowódca garnizonu pozostawionego w Antiochii. Zdając sobie sprawę ze szczupłości własnych sił, które w razie zaatakowania przez wielokrotnie liczniejsze oddziały Boemunda nie miałyby szans na postawienie skutecznego oporu, Wilhelm wybrał najsłuszniejsze chyba rozwiązanie i połączył się z armią zmierzającą do Palestyny..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 160-161

Kolejnym etapem wyprawy stało się miasto Kafartab, w którym zarządzono postój. Krzyżowcy odpoczywali tam do 16 stycznia. Uzupełniwszy zapasy pokarmu i wody, armia Rajmunda z Tuluzy, dysponująca w tym czasie tysiącem rycerzy (kawalerzystów) i pięcioma tysiącami piechurów, ruszyła w dalszą drogę.

"...Po sforsowaniu Orontesu Rajmund odbył z pozostałymi baronami naradę, by zadecydować o wyborze dalszej drogi. Jego zdaniem należało ruszyć wprost ku wybrzeżu i maszerować brzegiem morza. Pozwoliłoby to zachować kontakt z Antiochią i uzyskać zaopatrzenie z Cypru dzięki flocie bizantyjskiej. Stanowisko to spotkało się z krytyką Tankreda. Był on zdania, iż posuwanie się wzdłuż wybrzeża pociągnie za sobą konieczność zdobywania licznych twierdz, a posiadane siły nie pozwalają na angażowanie się w działania oblężnicze1. Według opinii Tankreda trzeba kierować się jak najkrótszą drogą wprost na Jerozolimę, gdyż jej zdobycie spowoduje napływ nowych sił z Europy i automatyczny niejako upadek innych miast palestyńskich. W takim jednak razie należało przemierzyć rozległy obszar między Libanem a pustynią znajdujący się we władaniu Dukaka, po którym można było się spodziewać zaciekłego oporu.
Ostatecznie baronowie przyjęli kompromisowe rozwiązanie. Wojska miały dojść do wybrzeża morskiego w punkcie położonym bardziej na południe niż pierwotnie zakładał Rajmund, maszerując przez równinę Al-Bukaja leżącą pomiędzy górami An-Nusajrijja a Libanem. Postanowiono także nie oblegać napotkanych twierdz, by uniknąć strat w ludziach i cennego czasu..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 163-164

22 stycznia wyprawa dotarła do miasta Masjaf. Po kilku dniach stanęła na równinie Al-Bukaja, na której uwagę przybyszów skoncentrowała potężna i wyśmienicie zaopatrzona twierdza Hisn al-Akrad (Zamek Kurdów).

Oblężenie Hisn al-Akrad 28 stycznia 1099

"...Oblężenie rozpoczęło się 28 stycznia i omal nie przyniosło tragicznego końca krucjacie. Saraceni posłużyli się fortelem. Wypuścili z twierdzy część zwierząt, a gdy Frankowie złamali szyki i rozbiegli się po okolicy w pogoni za nimi, uderzyli nagle na rozproszonego nieprzyjaciela. Zamęt wśród krzyżowców był tak wielki, że w pewnej chwili w śmiertelnym niebezpieczeństwie znalazł się sam hrabia Rajmund. Jego straż przyboczna zagubiła się gdzieś i hrabia musiał z desperacją walczyć o życie. Na szczęście dla niego i krzyżowców przeciwnika, który dysponował o wiele mniejszymi siłami, udało się odeprzeć.
Następnego dnia Frankowie, już skonsolidowani i żądni odwetu, podeszli pod mury Zamku Kurdów, aby powtórzyć szturm, ale spotkała ich niespodzianka. Twierdza opustoszała. Jej załoga, nie licząc na powtórne przechytrzenie nieprzyjaciela wroga, wolała uciec niż dać się wyrżnąć..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 164-165

ozdoba

W Hisn al-Akrad armia krzyżowców zatrzymała się na trzy tygodnie. Dobrze zaopatrzone miasto sprzyjało rekreacji i kumulowaniu energii na dalszą drogę. W tym czasie Rajmund przyjmował pokojowo nastawione muzułmańskie poselstwa. Gośćmi hrabiego Tuluzy byli między innymi wysłannicy emira Trypolisu Dżalala al-Mulk Abu al-Hasana, z rodu Banu Ammar, którzy w celu omówienia warunków przemarszu krzyżowców przez terytorium emiratu zaprosili reprezentantów wyprawy krzyżowej do Trypolisu.

"...Wysłannicy hrabiego zostali oczarowani przepychem i dobrobytem panującym w Trypolisie. Po powrocie doradzili Rajmundowi, aby napadł na którąś z twierdz emiratu i pokazując własną potęgę wymusił na strachliwym Dżalalu wysoki okup. Cierpiący na brak pieniędzy hrabia przystał na ten plan..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 165

Arka 1099

"...Oblężenie od początku prowadzone było niemrawo, bez większego przekonania. Rajmund miał zbyt małe siły, by otoczyć twierdzę ze wszystkich stron. Jej załoga zaś nie wystraszyła się Franków i najwidoczniej postanowiła zweryfikować tworzący się mit o ich niezwyciężoności. Wszystkie ataki spotkały się z twardym oporem. Najgorsze było to, że Rajmund miał ograniczone pole manewru. Gdy już raz zdecydował się zaatakować miasto, nie mógł - nawet gdyby to było jedyne rozsądne rozwiązanie - odstąpić od niego bez ryzyka ataku ze strony emira Trypolisu, dla którego porażka Franków pod Arką stałaby się dowodem ich rzeczywistej słabości militarnej. [...]
Pod Arką krzyżowcy stali jeszcze kilka tygodni, tracąc czas i siły podczas bezskutecznego oblężenia. Dopiero 13 maja Rajmund z Tuluzy uległ namowom najbliższych towarzyszy i zarządził zwinięcie obozu..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 166-168

ozdoba
Tortosa 1099

"...Jednocześnie z uderzeniem na Arkę Rajmund zaplanował atak na Tortosę, port położony pomiędzy Trypolisem, a pozostającą w rękach krzyżowców Laodyceą. W ekspedycji wzięli udział Rajmund Pilet oraz Rajmund, wicehrabia Turenne. Ich niewielki oddział dotarł pod Tortosę nocą 16 lutego. W zdobyciu twierdzy posłużyli się fortelem. Aby stworzyć wrażenie, iż rozporządzają silną armią, obaj dowódcy zarządzili rozpalenie wokół Tortosy dziesiątek ognisk. Ten prosty podstęp powiódł się nadzwyczajnie. Przerażona załoga zaokrętowała się na stojące w przystani statki i przed ranem opuściła twierdzę. Zdobycie Tortosy usprawniło bardzo komunikację z Antiochią, Cyprem i Europą. Wraz z jej opanowaniem krzyżowcom poddało się również pobliskie miasto Marakijja. Zwycięstwo przyniosło także i tę korzyść, że pod jego wrażeniem baronowie pozostający jeszcze w Antiochii postanowili ruszyć do Palestyny. Nie dotyczyło to Boemunda..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 165-166

ozdoba

Spod Arki armia krzyżowców podeszła pod Trypolis. Aby uniknąć oblężenia, emir Trypolisu zapłacił za przychylność dowódców wyprawy. Zwolnił jeńców oraz zapewnił suty prowiant na dalszą drogę przybyszom z chrześcijańskiej Europy.

19 maja 1099 roku Frankowie dotarli do rzeki Psiej, po przekroczeniu której znaleźli się na terytorium należącym wówczas do Fatymidów.

"...Pierwsza twierdza z egipską załogą - Bejrut, nie zamierzała stawiać zbrojnego oporu. Jej mieszkańcy, w zamian za powstrzymanie się przybyszów od grabieży podmiejskich sadów, ofiarowali im bogate dary. Inaczej rzecz się miała pod Sydonem. Jego garnizon dokonał wypadu i zaatakował obóz krzyżowców. Odparli oni co prawda napastników, ale szybko zdecydowali się opuścić sąsiedztwo Sydonu i ruszyli na Tyr. Stamtąd, bez żadnych starć, poprzez przełęcz zwaną Schodami Tyryjskimi i wzgórza An-Nakura, dotarli do Akki. Jej namiestnik nie podjął jakichkolwiek nieprzyjaznych kroków. Przeciwnie, dostarczył Frankom zapasów prowiantu, unikając dzięki temu zniszczenia urodzajnych podmiejskich pól..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 169

Okres pomiędzy 26 a 30 maja 1099 roku krzyżowcy spędzili w Cezarei Nadmorskiej. Tu celebrowali święto Zesłania Ducha Świętego.

3 czerwca 1099 roku armia podeszła pod Ar-Ramlę. W opuszczonym przez muzułmanów mieście założono stolicę biskupią i pozostawiono ją w rękach kapłana normandzkiego Roberta z Rouen.

6 czerwca 1099 roku wyruszono w dalszą drogę, by 7 czerwca dotrzeć do wzgórza zwanego przez pielgrzymów Montjoie, skąd na horyzoncie widać było cel wyprawy - Święte Miasto.

Jerozolima 1099

"...Krzyżowcy rozpoczęli oblężenie natychmiast po dojściu do miasta. Wobec szczupłości sił zebrali oddziały w miejscach, gdzie mieli najłatwiejszy dostęp do murów. Wschodni i południowo-wschodni odcinek umocnień w ogóle nie był przez nich blokowany.[...]
Robert z Normandii zajął pozycję na wprost Bramy Kwietnej (Heroda), a Robert Flandrii stanął naprzeciwko Bramy Kolumny, zwanej też Bramą Św. Szczepana lub Damasceńską. Gotfryd obsadził teren od północno-zachodniego narożnika murów do Bramy Jafskiej. Początkowo na południe od niego rozłożył się obozem Rajmund z Saint-Gilles, ale przekonawszy się, że leżąca pomiędzy jego oddziałami a miastem dolina zbytnio utrudnia dostęp do umocnień, przeniósł się po paru dniach na górę Syjon. Aby obraz był pełny, trzeba wspomnieć, iż Tankred przystąpił do oblężenia jako ostatni z baronów; trochę czasu zabrało mu przyprowadzenie pod Jerozolimę stad owiec, jakie zagarnął w okolicy Betlejem. [...]
Ważnymi dniami podczas oblężenia Jerozolimy były 12 i 13 czerwca. W niedzielę 12 czerwca baronowie wyruszyli z pielgrzymką na Górę Oliwną. Spotkany na miejscu pustelnik zalecił im zaatakować twierdzę następnego dnia. Argumenty o braku wystarczającej liczby machin oblężniczych zbył lekceważąco; powinni mieć dość wiary w zwycięstwo, a wówczas Bóg ich nim obdarzy. Niezwykłe spotkanie na Górze Oliwnej wywarło tak głębokie wrażenie na Rajmundzie i pozostałych baronach, że następnego dnia padł rozkaz do powszechnego szturmu. Okazało się jednak, że najmocniejsza nawet wiara i siła ducha to atuty stanowczo zbyt słabe. „W poniedziałek gwałtownie zaatakowaliśmy miasto i to z taką siłą, że gdyby tylko drabiny były gotowe, miasto wpadłoby w nasze ręce. Tymczasem zniszczyliśmy niższy mur, a do muru głównego przystawiliśmy wieżę oblężniczą. Nasi rycerze weszli na nią natychmiast rozpoczynając walkę na miecze i włócznie z Saracenami i obrońcami miasta. Wielu z naszych legło, ale więcej z ich strony"..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 174-177

15 czerwca 1099 roku podjęto decyzję o zaprzestaniu szturmów do momentu, w którym zostanie zbudowana odpowiednia ilość sprzętu oblężniczego. Sprawa nie była taka prosta, ponieważ brakowało narzędzi i drewna. Z pomocą krzyżowcom przyszły genueńska i angielska flota, które do portu w Jafie dostarczyły niezbędne przyrządy i materiały oraz prowiant. Jedynym problemem, jaki pozostał, był brak drewna. Przywieziono je z oddalonych o około 50 km okolic Samarii. Do transportu użyto zdobycznych wielbłądów i wziętych do niewoli muzułmanów.

"...10 lipca zakończono ostatnie roboty przy wielkich beluardach. Bardzo przydatni okazali się Genueńczycy, na których czele stali bracia Embriaco. Od czoła i po bokach wieże zabezpieczono przed działaniem ognia nabijając na nie dziesiątki wołowych i wielbłądzich skór. Jedną z dwóch największych wież ustawiono na wprost północnego odcinka murów obronnych, drugą przetoczono na Górę Syjon. Trzecia, mniejsza wieża, została podciągnięta w pobliże północno-zachodniego narożnika umocnień. [...]
Po naradzie baronowie postanowili uderzyć na miasto w nocy z 13 na 14 lipca. Główny atak zamierzano skoncentrować od strony Góry Syjon oraz od wschodu. Uderzenie na narożnik północno- zachodni miało być prowadzone wydzielonymi niewielkimi siłami, aby odwrócić uwagę oblężonych od głównych kierunków ataku i rozdzielić ich oddziały. Istnienie szerokiej fosy opasującej miasto sprawiło, iż szturm został rozłożony na dwa etapy. Najpierw miały być zasypane fosy w miejscach, gdzie do muru zamierzano podsunąć beluardy, dopiero potem mógł nastąpić właściwy atak. O świcie 14 lipca krzyżowcy w gęstych szeregach podeszli pod umocnienia Jerozolimy i zaczęli zasypywać forsę. Nikt się nie oszczędzał. Żołnierze byli gęsto przymieszani z pielgrzymami. Jedni i drudzy pospołu padali pod gradem kamieni i strumieniami ognia greckiego, którego Saraceni nie żałowali oblegającym. Walka trwała bez ustanku. Pomimo twardej, desperackiej obrony atakujący, wspierani ostrzałem prowadzonym przez dziesiątki katapult, czynili systematyczne postępy. W wyznaczonych miejscach fosa wypełniła się po brzegi kamieniami, wiązkami słomy i ciałami poległych tworząc rampy, po których można było przetoczyć beluardy.
Wieczorem wieża obsadzona przez Tuluzańczyków dotknęła muru. Wydawało się, że lada chwila żołnierze wedrą się na obwarowania. Jednakże obrońcy walczący na tym odcinku pod dowództwem Iftichara zdołali po krwawym boju odepchnąć wojowników Rajmunda z Saint-Gilles. Noc nie przerwała szturmu. Obie strony zdawały sobie sprawę, że następne godziny zadecydują o ich losie.
Rano 15 lipca Prowansalczykom udało się to, czego wieczorem poprzedniego dnia dokonali Tuluzańczycy. Również ich beluarda przylegała do muru w pobliżu Bramy Kwietnej. Ich seniorzy, Gotfryd i Eustachy, stali na najwyższym piętrze. Obaj zakuci od stóp do głów w zbroje, zbryzgani krwią, w bitewnym zgiełku niemal nie zwracali uwagi na lecące kunim ze wszystkich stron pociski Saracenów. Za nimi ustawiło się kilku innych rycerzy i tłum piechurów. [...]
Około południa nastąpił przełom. Lotaryńczykom udało się przerzucić pomost na mur. Wycieńczeni wielogodzinną walką muzułmanie stawiali coraz słabszy opór. Nie byli już w stanie zepchnąć napastników. Jako pierwsi wdarli się na blanki Litold i Gilbert z Tournai z oddziałem doborowych żołnierzy. [...]
Zdobycie odcinka murów na froncie Prowansalczyków pozwoliło na przystawienie do nich drabin. Teraz już nie pojedynczy wojownicy, ale ich dziesiątki, setki zaczęły przedostawać się na szczyt umocnień, a z nich do miasta Coraz szerszy strumień atakujących z furią krzyżowców wdzierał się w linię obronną muzułmanów. Jeszcze jakiś desperacki kontratak mógł odepchnąć Franków, jeszcze rzucenie rezerw na zagrożony odcinek byłoby może w stanie odmienić losy bitwy. Lecz Iftichar ad-Daula nie mógł być jednocześnie w kilku miejscach i nie miał już żadnych rezerw, gdyż wszystkie jego siły były w ogniu walki. Miejsce zaś desperackiej odwagi, z jaką dotychczas walczyli Saraceni, zaczęły nieubłaganie zajmować zwątpienie i panika. Coraz częściej oglądali się za siebie, coraz słabiej odbijali ciosy, niektórzy porzucali broń i rzucali się do ucieczki. Fala zwycięskich Franków odpychała ich od murów.
Gotfryd wydawał rozkazy z wysokości umocnień. Przez otwartą na oścież Bramę Kolumny do miasta wlewało się morze chrześcijan. Los Jerozolimy był przesądzony.
Najszybszy, najenergiczniejszy w prowadzeniu ataku okazał się najmłodszy spośród wielkich baronów - Tankred. Jego poczet zapuścił się najdalej w głąb miasta. Podczas gdy Gotfryd i Lotaryńczycy ścinali się z wrogiem w pobliżu murów, on na karkach uciekających tłumów dotarł już niemal do serca twierdzy. [...]
Większość mieszkańców, omijając obszar świątyni, uciekała w największym popłochu w stronę południowej dzielnicy miasta, gdzie Frankom nie udało się jeszcze przełamać zaciętego oporu muzułmanów. Dopiero gdy we wczesnych godzinach popołudniowych dowódca załogi doszedł do przekonania, że dalsza walka jest bezcelowa i wydał swoim żołnierzom rozkaz ewakuacji do Wieży Dawida, Rajmund z Saint-Gilles wdarł się do Jerozolimy. Iftichar nie zamierzał jednak bronić się w cytadeli. Przypuszczał, że jeśli nie w bezpośrednim ataku, to głodem bastion zostanie wzięty. Dlatego nie zastanawiając się wiele zaproponował Rajmundowi oddanie Wieży Dawida wraz ze zgromadzonym w jej wnętrzu skarbem i zapasami broni. W zamian za to oczekiwał dla siebie i przybocznej straży gwarancji bezpieczeństwa. Hrabia przystał na te warunki. Cytadela i jej zasoby stanowiły zbyt łakomy kąsek, by nie skorzystać z propozycji Iftichara. Muzułmański dowódca garnizonu Jerozolimy w otoczeniu gwardii, eskortowany przez żołnierzy Rajmunda, bezpiecznie opuścił miasto, kierując się w stronę obsadzonego przez współwyznawców Askalonu. [...]
Do zmroku i przez całą noc oraz następnego dnia trwało dorzynanie niedobitków spośród garnizonu Jerozolimy i jej nieszczęsnych mieszkańców. Ze zwierzęcą wprost satysfakcją mordowano Żydów, którym Iftichar ad-Daula pozwolił pozostać w mieście, a oni odpłacili mu wiernością do końca. W powstałym zamęcie zginęło zresztą także wielu chrześcijan. Rankiem 16 lipca dopełnił się los ludzi zamkniętych w meczecie Al-Aksa. Nie uchroniły ich grube mury, powiewający na wietrze widoczny z dala proporzec Tankreda ani pełniący straż oddział Normanów. Dysząca żądzą mordu, pijana od oparów krwi tłuszcza wdarła się do meczetu, czyniąc w nim prawdziwe jatki. [...]
Nie wiadomo dokładnie, ile ofiar pochłonęła masakra dokonana przez krzyżowców na ludności Jerozolimy. W przekazach kronikarzy arabskich pojawia się astronomiczna liczba 70 000 zabitych, co jednak, niestety, nie musi być wielkością zawyżoną. Anonim pozostawił znamienne zdanie: „Żywi Saraceni wynosili zmarłych przez bramy i układali z nich stosy, tak wysokie jak domy. Nikt nigdy nie słyszał o czymś podobnym, ani nie widział zwłok pogańskich, układanych w stosy, i tylko Bogu ich liczba była wiadoma..."


Fragment książki: S. Leśniewski "JEROZOLIMA 1099" s. 183-190

ozdoba

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości